Бизнес наблюдения


 • понеделник, 28 май 2012 - 11:00

  През май 2012 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 2.8 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на подобрения бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

 • четвъртък, 10 май 2012 - 11:00

  През април 2012 г. общият показател „доверие на потребителите” запазва януарското си равнище.

 • петък, 27 април 2012 - 11:00

  Проведените през април 2012 г. бизнес наблюдения показват известно подобряване на стопанската конюнктура в страната, като общият показател на бизнес климата се повишава с 3.2 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

 • четвъртък, 12 април 2012 - 11:00

  Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на март 2012 г., осигури информация за реализираните от тях инвестиции през 2011 г. и инвестиционните им планове за тази година.

 • сряда, 28 март 2012 - 11:00

  През март 2012 г. стопанската конюнктура в страната леко се подобрява. Общият показател на бизнес климата се покачва с 2.3 пункта спрямо равнището си от февруари поради по-благоприятния бизнес климат в търговията на дребно и в сектора на услугите.

 • вторник, 28 февруари 2012 - 11:00

  През февруари 2012 г. общият показател на бизнес климата бележи намаление спрямо нивото си от предходния месец с 2.4 пункта, като конюнктурните анкети на НСИ регистрират влошаване на бизнес климата в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

 • петък, 3 февруари 2012 - 11:00

  През януари 2012 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с 2.2 пункта спрямо равнището си от октомври 2011 г., което се дължи изцяло на влошаване на потребителското доверие сред населението в градовете.

 • петък, 27 януари 2012 - 11:00

  През януари 2012 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец, което изцяло се дължи на спада на показателя в търговията на дребно.

 • сряда, 28 декември 2011 - 11:00

  Общият показател на бизнес климата през декември 2011 г. запазва нивото си от предходния месец, като се отчита понижение единствено в строителството.

 • понеделник, 28 ноември 2011 - 11:00

  През ноември 2011 г. общият показател на бизнес климата отново бележи намаление (с 2.1 пункта) спрямо нивото си от предходния месец. Единствено в търговията на дребно бизнес климатът има известно подобрение, докато в промишлеността, строителството и услугите стопанската конюнктура се влошава.

Страници