Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през септември 2017 година

Публикувано на: 29.09.2017 - 11:00

През септември 2017 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.8 пункта в сравнение с август, което се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Единствено в промишлеността се наблюдава нарастване на показателя спрямо предходния месец.

Прессъобщение
Статистическа област