Популяризиране на SDMX технически и статистически стандарти в НСС (резултати от проект № 11152.2015.001-2015.245)

Визуализиране и достъп на потребители до неконфиденциални данни за статистика на туризма, селскостопанска статистика, национални сметки и структурна бизнес статистика (промишленост и услуги) на сайта на НСИ чрез уеб услугата на SDMX-RI.

Моля, имайте предвид, че някои от множествата данни съдържат десетки хиляди записа.
Обикновенно изтеглянето на данните и дефинициите за структурите на данни отнема до 5 секунди.
Показването на данните в страница отнема от 1 до 4 секунди за всеки 1000 записа.

SDMX уеб клиент за правене на таблици