Пътувания и посещения по цел на пътуване - Други

Пътувания и посещения по цел на пътуване - Други

Дефиниция на структурата на данните: Пътувания и посещения

Честота: МесечноЧестота
Цел на пътуване: Други (напр. гостуване, поклонение, лечение)Цел на пътуване
Вид на пътуване: ОбщоВид на пътуване
Формат за обмен на дата и време: МесечноФормат за обмен на дата и време
Множител на измерителна единица: ЕдинициМножител на измерителна единица
Измерителна единица: бройИзмерителна единица

Географски обхватГражданствоСтатус на наблюдениетоОтчетен периодСтойност
АвстрияЧужденецДействителна стойност2012-101300
АвстрияЧужденецДействителна стойност2012-111525
АвстрияЧужденецДействителна стойност2012-121585
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-011328
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-021468
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-031203
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-043262
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-054397
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-064320
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-0717648
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-0819301
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-0913550
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-103099
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-111514
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-121397
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-011559
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-021430
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-031448
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-045414
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-057791
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-065622
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-0712224
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-0810887
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-0913244
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-104305
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-111938
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-121515
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-011682
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-021128
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-031380
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-043285
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-053212
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-061211
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-079391
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-0812193
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-0914322
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-104523
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-111920
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-122587
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-013472
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-021662
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-032150
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-043739
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-052387
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-061909
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-0718580
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-0819707
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-0918015
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-104234
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-112079
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-123536
АвстрияБългаринДействителна стойност2012-102278
АвстрияБългаринДействителна стойност2012-112514
АвстрияБългаринДействителна стойност2012-12876
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-012564
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-022716
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-034399
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-043740
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-054299
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-063633
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-075518
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-084861
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-093158
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-103217
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-111499
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-12819
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-012941
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-021633
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-033829
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-043845
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-057726
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-063908
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-075185
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-086923
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-094705
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-104496
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-114153
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-121852
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-012613
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-022627
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-032195
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-043898
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-056368
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-063986
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-076280
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-087043
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-094030
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-104834
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-114351
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-123629
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-013442
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-024225
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-034083
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-045484
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-058320
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-067394
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-076622
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-086464
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-095475
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-104258
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-115272
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-126425
БелгияЧужденецДействителна стойност2012-102039
БелгияЧужденецДействителна стойност2012-11481
БелгияЧужденецДействителна стойност2012-12346
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-011329
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-02818
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-031364
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-04375
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-05916
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-061372
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-0711298
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-0810342
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-093406
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-102345
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-11759
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-12428
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-011244
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-02849
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-031580
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-04345
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-052545
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-061457
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-076281
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-087086
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-093053
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-101725
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-11521
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-12322
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-011013
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-021015
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-031092
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-041378
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-05681
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-061030
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-0710163
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-087560
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-095741
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-104413
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-111800
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-12533
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-01938
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-02465
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-03519
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-04665
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-051372
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-063553
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-0710173
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-0813914
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-099548
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-103548
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-11548
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-12941
БелгияБългаринДействителна стойност2012-10785
БелгияБългаринДействителна стойност2012-111176
БелгияБългаринДействителна стойност2012-12610
БелгияБългаринДействителна стойност2013-010
БелгияБългаринДействителна стойност2013-021103
БелгияБългаринДействителна стойност2013-03900
БелгияБългаринДействителна стойност2013-04993
БелгияБългаринДействителна стойност2013-051582
БелгияБългаринДействителна стойност2013-06722
БелгияБългаринДействителна стойност2013-071046
БелгияБългаринДействителна стойност2013-081362
БелгияБългаринДействителна стойност2013-09711
БелгияБългаринДействителна стойност2013-10646
БелгияБългаринДействителна стойност2013-11629
БелгияБългаринДействителна стойност2013-12439
БелгияБългаринДействителна стойност2014-01490
БелгияБългаринДействителна стойност2014-02875
БелгияБългаринДействителна стойност2014-03861
БелгияБългаринДействителна стойност2014-04774
БелгияБългаринДействителна стойност2014-052713
БелгияБългаринДействителна стойност2014-061280
БелгияБългаринДействителна стойност2014-07864
БелгияБългаринДействителна стойност2014-082506
БелгияБългаринДействителна стойност2014-09930
БелгияБългаринДействителна стойност2014-101352
БелгияБългаринДействителна стойност2014-111709
БелгияБългаринДействителна стойност2014-12392
БелгияБългаринДействителна стойност2015-01472
БелгияБългаринДействителна стойност2015-02823
БелгияБългаринДействителна стойност2015-03677
БелгияБългаринДействителна стойност2015-041343
БелгияБългаринДействителна стойност2015-051440
БелгияБългаринДействителна стойност2015-061437
БелгияБългаринДействителна стойност2015-071491
БелгияБългаринДействителна стойност2015-083745
БелгияБългаринДействителна стойност2015-091285
БелгияБългаринДействителна стойност2015-101698
БелгияБългаринДействителна стойност2015-111361
БелгияБългаринДействителна стойност2015-121020
БелгияБългаринДействителна стойност2016-011250
БелгияБългаринДействителна стойност2016-02882
БелгияБългаринДействителна стойност2016-03715
БелгияБългаринДействителна стойност2016-041615
БелгияБългаринДействителна стойност2016-052525
БелгияБългаринДействителна стойност2016-062887
БелгияБългаринДействителна стойност2016-07941
БелгияБългаринДействителна стойност2016-083634
БелгияБългаринДействителна стойност2016-091278
БелгияБългаринДействителна стойност2016-102902
БелгияБългаринДействителна стойност2016-113789
БелгияБългаринДействителна стойност2016-122170
КанадаЧужденецДействителна стойност2012-10119
КанадаЧужденецДействителна стойност2012-1175
КанадаЧужденецДействителна стойност2012-1273
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-0142
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-0263
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-0376
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-0492
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-05245
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-06397
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-07341
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-08329
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-09195
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-10136
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-1174
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-1293
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-0168
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-0273
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-0370
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-04119
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-05245
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-06474
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-07400
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-08407
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-09338
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-10169
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-1173
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-1286
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-0191
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-0265
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-03103
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-04147
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-05383
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-06502
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-07578
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-08417
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-09215
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-10135
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-1157
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-1288
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-0178
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-0245
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-03102
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-04113
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-05236
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-06449
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-07528
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-08370
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-09324
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-10164
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-1183
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-1269
КанадаБългаринДействителна стойност2012-10127
КанадаБългаринДействителна стойност2012-1182
КанадаБългаринДействителна стойност2012-12178
КанадаБългаринДействителна стойност2013-0146
КанадаБългаринДействителна стойност2013-0224
КанадаБългаринДействителна стойност2013-03150
КанадаБългаринДействителна стойност2013-040
КанадаБългаринДействителна стойност2013-0561
КанадаБългаринДействителна стойност2013-06276
КанадаБългаринДействителна стойност2013-07782
КанадаБългаринДействителна стойност2013-08609
КанадаБългаринДействителна стойност2013-09196
КанадаБългаринДействителна стойност2013-10340
КанадаБългаринДействителна стойност2013-11276
КанадаБългаринДействителна стойност2013-12370
КанадаБългаринДействителна стойност2014-01386
КанадаБългаринДействителна стойност2014-02260
КанадаБългаринДействителна стойност2014-0375
КанадаБългаринДействителна стойност2014-04205
КанадаБългаринДействителна стойност2014-05431
КанадаБългаринДействителна стойност2014-06460
КанадаБългаринДействителна стойност2014-07766
КанадаБългаринДействителна стойност2014-08710
КанадаБългаринДействителна стойност2014-09309
КанадаБългаринДействителна стойност2014-10269
КанадаБългаринДействителна стойност2014-11376
КанадаБългаринДействителна стойност2014-12100
КанадаБългаринДействителна стойност2015-01555
КанадаБългаринДействителна стойност2015-02664
КанадаБългаринДействителна стойност2015-03503
КанадаБългаринДействителна стойност2015-040
КанадаБългаринДействителна стойност2015-050
КанадаБългаринДействителна стойност2015-06721
КанадаБългаринДействителна стойност2015-07576
КанадаБългаринДействителна стойност2015-081132
КанадаБългаринДействителна стойност2015-09287
КанадаБългаринДействителна стойност2015-10132
КанадаБългаринДействителна стойност2015-11202
КанадаБългаринДействителна стойност2015-12229
КанадаБългаринДействителна стойност2016-01155
КанадаБългаринДействителна стойност2016-02664
КанадаБългаринДействителна стойност2016-03550
КанадаБългаринДействителна стойност2016-040
КанадаБългаринДействителна стойност2016-05260
КанадаБългаринДействителна стойност2016-06412
КанадаБългаринДействителна стойност2016-07166
КанадаБългаринДействителна стойност2016-08285
КанадаБългаринДействителна стойност2016-09227
КанадаБългаринДействителна стойност2016-100
КанадаБългаринДействителна стойност2016-11107
КанадаБългаринДействителна стойност2016-1289
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2012-101536
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2012-111229
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2012-12116
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-0146
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-0277
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-03151
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-04394
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-05420
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-061660
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-072940
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-084
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-091987
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-102119
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-111312
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-12161
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-0193
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-0213
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-0320
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-0444
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-05156
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-062225
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-071657
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-08896
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-092542
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-101165
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-11478
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-12542
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-010
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-02170
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-0376
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-04117
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-0563
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-06828
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-07600
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-081549
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-093310
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-101841
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-11960
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-12210
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-01651
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-02244
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-03134
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-04237
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-05628
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-061190
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-073960
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-081624
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-09600
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-10785
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-11541
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-12200
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2012-10277
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2012-11232
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2012-12144
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-01249
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-02454
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-03601
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-04662
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-05301
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-06325
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-071358
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-081176
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-09524
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-101819
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-1161
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-1287
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-01308
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-02245
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-03508
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-04308
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-05313
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-06102
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-07285
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-08955
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-09428
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-10386
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-1194
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-12178
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-01876
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-021268
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-03386
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-04302
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-05191
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-06122
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-07567
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-08107
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-09407
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-1031
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-11456
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-1258
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-01746
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-02396
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-03499
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-04366
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-05254
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-06247
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-07205
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-08311
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-09110
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-10117
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-11225
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-12956
КипърЧужденецДействителна стойност2012-10163
КипърЧужденецДействителна стойност2012-11698
КипърЧужденецДействителна стойност2012-12950
КипърЧужденецДействителна стойност2013-01334
КипърЧужденецДействителна стойност2013-02209
КипърЧужденецДействителна стойност2013-03204
КипърЧужденецДействителна стойност2013-04351
КипърЧужденецДействителна стойност2013-05948
КипърЧужденецДействителна стойност2013-061520
КипърЧужденецДействителна стойност2013-07365
КипърЧужденецДействителна стойност2013-08151
КипърЧужденецДействителна стойност2013-09128
КипърЧужденецДействителна стойност2013-10304
КипърЧужденецДействителна стойност2013-11790
КипърЧужденецДействителна стойност2013-12926
КипърЧужденецДействителна стойност2014-01363
КипърЧужденецДействителна стойност2014-02153
КипърЧужденецДействителна стойност2014-03196
КипърЧужденецДействителна стойност2014-040
КипърЧужденецДействителна стойност2014-05595
КипърЧужденецДействителна стойност2014-060
КипърЧужденецДействителна стойност2014-071527
КипърЧужденецДействителна стойност2014-082671
КипърЧужденецДействителна стойност2014-09603
КипърЧужденецДействителна стойност2014-10130
КипърЧужденецДействителна стойност2014-111036
КипърЧужденецДействителна стойност2014-12496
КипърЧужденецДействителна стойност2015-01445
КипърЧужденецДействителна стойност2015-020
КипърЧужденецДействителна стойност2015-0372
КипърЧужденецДействителна стойност2015-041239
КипърЧужденецДействителна стойност2015-05552
КипърЧужденецДействителна стойност2015-06107
КипърЧужденецДействителна стойност2015-072579
КипърЧужденецДействителна стойност2015-081781
КипърЧужденецДействителна стойност2015-092061
КипърЧужденецДействителна стойност2015-100
КипърЧужденецДействителна стойност2015-11534
КипърЧужденецДействителна стойност2015-12399
КипърЧужденецДействителна стойност2016-01191
КипърЧужденецДействителна стойност2016-02195
КипърЧужденецДействителна стойност2016-03225
КипърЧужденецДействителна стойност2016-041148
КипърЧужденецДействителна стойност2016-051380
КипърЧужденецДействителна стойност2016-06377
КипърЧужденецДействителна стойност2016-07965
КипърЧужденецДействителна стойност2016-081214
КипърЧужденецДействителна стойност2016-091951
КипърЧужденецДействителна стойност2016-10192
КипърЧужденецДействителна стойност2016-11750
КипърЧужденецДействителна стойност2016-12516
КипърБългаринДействителна стойност2012-100
КипърБългаринДействителна стойност2012-110
КипърБългаринДействителна стойност2012-12130
КипърБългаринДействителна стойност2013-010
КипърБългаринДействителна стойност2013-0290
КипърБългаринДействителна стойност2013-03578
КипърБългаринДействителна стойност2013-04314
КипърБългаринДействителна стойност2013-05240
КипърБългаринДействителна стойност2013-060
КипърБългаринДействителна стойност2013-07146
КипърБългаринДействителна стойност2013-08227
КипърБългаринДействителна стойност2013-09393
КипърБългаринДействителна стойност2013-10529
КипърБългаринДействителна стойност2013-1193
КипърБългаринДействителна стойност2013-12125
КипърБългаринДействителна стойност2014-01454
КипърБългаринДействителна стойност2014-02328
КипърБългаринДействителна стойност2014-0367
КипърБългаринДействителна стойност2014-0485
КипърБългаринДействителна стойност2014-0551
КипърБългаринДействителна стойност2014-0631
КипърБългаринДействителна стойност2014-07183
КипърБългаринДействителна стойност2014-080
КипърБългаринДействителна стойност2014-09350
КипърБългаринДействителна стойност2014-10298
КипърБългаринДействителна стойност2014-1190
КипърБългаринДействителна стойност2014-1244
КипърБългаринДействителна стойност2015-0173
КипърБългаринДействителна стойност2015-02113
КипърБългаринДействителна стойност2015-0361
КипърБългаринДействителна стойност2015-04307
КипърБългаринДействителна стойност2015-05237
КипърБългаринДействителна стойност2015-060
КипърБългаринДействителна стойност2015-070
КипърБългаринДействителна стойност2015-08198
КипърБългаринДействителна стойност2015-09272
КипърБългаринДействителна стойност2015-10358
КипърБългаринДействителна стойност2015-11229
КипърБългаринДействителна стойност2015-12175
КипърБългаринДействителна стойност2016-01102
КипърБългаринДействителна стойност2016-02112
КипърБългаринДействителна стойност2016-03227
КипърБългаринДействителна стойност2016-040
КипърБългаринДействителна стойност2016-05122
КипърБългаринДействителна стойност2016-06359
КипърБългаринДействителна стойност2016-0798
КипърБългаринДействителна стойност2016-08298
КипърБългаринДействителна стойност2016-09233
КипърБългаринДействителна стойност2016-100
КипърБългаринДействителна стойност2016-11157
КипърБългаринДействителна стойност2016-12145
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2012-101090
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2012-11977
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2012-12656
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-01329
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-02422
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-03490
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-04876
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-05837
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-062107
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-077868
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-085078
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-095924
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-101318
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-11856
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-12622
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-01569
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-02563
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-03518
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-04671
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-05890
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-065918
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-078208
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-0813570
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-094015
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-103175
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-111336
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-121743
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-01392
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-02328
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-031602
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-041258
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-051385
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-063562
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-072187
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-087152
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-092573
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-101413
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-11579
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-121137
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-01487
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-02959
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-031522
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-041544
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-051687
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-061012
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-075898
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-086228
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-097034
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-101906
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-11500
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-12430
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2012-101351
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2012-111126
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2012-12667
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-014467
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-02999
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-034281
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-04226
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-051488
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-062914
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-072163
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-082566
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-092356
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-10885
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-111125
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-121019
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-011644
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-022543
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-033192
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-042633
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-051531
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-063830
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-073293
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-082122
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-091798
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-101996
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-111448
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-12593
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-012478
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-022542
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-031179
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-041561
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-052121
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-062413
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-072744
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-083150
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-092229
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-103261
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-112504
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-121846
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-01690
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-02673
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-032005
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-042308
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-051415
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-06428
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-072575
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-083311
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-093388
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-102940
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-111335
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-121782
ГерманияЧужденецДействителна стойност2012-107918
ГерманияЧужденецДействителна стойност2012-115364
ГерманияЧужденецДействителна стойност2012-122888
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-013525
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-023883
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-032746
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-045123
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-0511935
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-0614071
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-0740620
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-0840062
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-0924452
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-108215
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-115906
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-122820
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-015233
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-023194
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-032570
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-044593
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-0526352
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-0612852
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-0785034
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-0851911
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-0940448
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-1018492
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-114570
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-125185
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-012428
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-023592
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-033813
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-049258
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-0520601
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-0639424
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-0743509
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-0855592
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-0948175
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-1015210
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-116937
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-124205
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-014402
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-024094
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-033456
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-0410752
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-0510202
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-0637176
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-0757071
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-0887745
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-0948507
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-1015051
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-117888
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-126385
ГерманияБългаринДействителна стойност2012-105253
ГерманияБългаринДействителна стойност2012-114939
ГерманияБългаринДействителна стойност2012-129604
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-016293
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-024598
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-037617
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-0410037
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-0512753
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-067234
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-0714199
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-0811563
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-0910102
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-104073
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-115524
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-129318
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-014905
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-025120
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-037438
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-047345
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-057593
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-069694
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-0723310
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-088841
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-0912788
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-108540
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-115718
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-1212666
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-015509
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-028124
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-036846
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-048519
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-0511911
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-0612217
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-0727243
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-0810675
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-0914363
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-1010692
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-114839
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-1211314
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-015780
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-028364
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-037425
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0415931
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0516036
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0613893
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0737555
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0813937
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0914269
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-1010101
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-118112
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-1216651
ДанияЧужденецДействителна стойност2012-1031
ДанияЧужденецДействителна стойност2012-110
ДанияЧужденецДействителна стойност2012-12106
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-0112
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-02236
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-0367
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-04417
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-05570
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-061197
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-071742
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-081012
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-09291
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-1042
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-1159
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-1293
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-01167
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-02270
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-0362
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-04352
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-05535
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-061140
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-072702
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-082021
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-09350
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-10646
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-11200
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-12161
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-01135
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-020
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-03360
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-04581
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-05229
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-06702
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-075399
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-085148
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-091823
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-10539
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-110
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-12120
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-0165
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-02210
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-03170
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-04665
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-05885
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-060
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-075227
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-085105
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-09709
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-10364
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-110
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-12299
ДанияБългаринДействителна стойност2012-10875
ДанияБългаринДействителна стойност2012-11309
ДанияБългаринДействителна стойност2012-12297
ДанияБългаринДействителна стойност2013-0176
ДанияБългаринДействителна стойност2013-02280
ДанияБългаринДействителна стойност2013-03532
ДанияБългаринДействителна стойност2013-040
ДанияБългаринДействителна стойност2013-0523
ДанияБългаринДействителна стойност2013-0685
ДанияБългаринДействителна стойност2013-07516
ДанияБългаринДействителна стойност2013-08840
ДанияБългаринДействителна стойност2013-09504
ДанияБългаринДействителна стойност2013-101180
ДанияБългаринДействителна стойност2013-11336
ДанияБългаринДействителна стойност2013-12459
ДанияБългаринДействителна стойност2014-01584
ДанияБългаринДействителна стойност2014-02712
ДанияБългаринДействителна стойност2014-03226
ДанияБългаринДействителна стойност2014-040
ДанияБългаринДействителна стойност2014-05974
ДанияБългаринДействителна стойност2014-06194
ДанияБългаринДействителна стойност2014-07296
ДанияБългаринДействителна стойност2014-08721
ДанияБългаринДействителна стойност2014-09143
ДанияБългаринДействителна стойност2014-10119
ДанияБългаринДействителна стойност2014-1182
ДанияБългаринДействителна стойност2014-12274
ДанияБългаринДействителна стойност2015-01805
ДанияБългаринДействителна стойност2015-02345
ДанияБългаринДействителна стойност2015-03384
ДанияБългаринДействителна стойност2015-04668
ДанияБългаринДействителна стойност2015-05864
ДанияБългаринДействителна стойност2015-06343
ДанияБългаринДействителна стойност2015-07252
ДанияБългаринДействителна стойност2015-08996
ДанияБългаринДействителна стойност2015-09548
ДанияБългаринДействителна стойност2015-10190
ДанияБългаринДействителна стойност2015-11446
ДанияБългаринДействителна стойност2015-12205
ДанияБългаринДействителна стойност2016-01772
ДанияБългаринДействителна стойност2016-02588
ДанияБългаринДействителна стойност2016-031060
ДанияБългаринДействителна стойност2016-04769
ДанияБългаринДействителна стойност2016-05573
ДанияБългаринДействителна стойност2016-06589
ДанияБългаринДействителна стойност2016-07634
ДанияБългаринДействителна стойност2016-081238
ДанияБългаринДействителна стойност2016-0935
ДанияБългаринДействителна стойност2016-101181
ДанияБългаринДействителна стойност2016-11337
ДанияБългаринДействителна стойност2016-122113
ИспанияЧужденецДействителна стойност2012-10366
ИспанияЧужденецДействителна стойност2012-111455
ИспанияЧужденецДействителна стойност2012-12831
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-01635
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-02399
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-03554
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-04839
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-05927
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-061325
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-072102
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-082793
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-094698
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-10519
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-111558
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-12833
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-01287
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-02700
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-03758
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-04911
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-052212
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-061194
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-078115
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-081437
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-095336
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-10722
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-111834
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-12920
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-01620
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-02855
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-03338
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-041114
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-05593
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-06962
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-073576
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-081941
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-096368
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-101772
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-111484
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-12420
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-01808
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-02713
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-03441
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-041792
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-05622
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-06774
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-073313
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-082899
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-091406
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-101027
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-112337
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-12839
ИспанияБългаринДействителна стойност2012-101741
ИспанияБългаринДействителна стойност2012-111501
ИспанияБългаринДействителна стойност2012-123065
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-013260
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-023122
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-034251
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-041161
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-054124
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-064883
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-074867
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-084389
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-093128
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-102217
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-111067
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-12756
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-012913
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-024128
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-033215
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-044108
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-052951
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-065720
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-073981
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-084441
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-092808
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-101941
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-111979
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-121576
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-013051
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-023863
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-034271
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-044973
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-053050
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-063580
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-072507
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-082875
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-094121
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-102737
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-112750
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-123712
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-013569
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-021974
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-034672
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-044237
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-053508
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-064926
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-073938
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-084654
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-092163
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-103277
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-113863
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-125424
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2012-10111528
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2012-11104743
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2012-1297361
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-0142752
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-0253569
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-0355496
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-04125365
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-05147503
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-06190898
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-07322725
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-08314710
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-09253995
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-10119454
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-11108549
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-1292817
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-0153134
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-0261967
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-0360692
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-04130129
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-05178901
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-06188689
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-07449138
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-08400042
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-09257091
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-10195710
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-11122533
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-12158038
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-0180334
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-0269673
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-0374245
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-04154024
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-05208399
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-06302273
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-07404185
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-08390669
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-09276317
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-10179249
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-11135375
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-12136570
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-0194056
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-0270490
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-0394850
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-04122930
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-05282505
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-06320341
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-07442782
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-08421324
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-09298537
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-10214910
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-11173041
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-12168367
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2012-1076873
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2012-1160501
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2012-1252223
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0179308
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0269624
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0365902
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0463299
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0579549
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0673364
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0796293
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-08103943
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0996327
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-1084416
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-1155450
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-1243697
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0170814
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0274742
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0360901
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0465824
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-05100123
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0694950
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-07107401
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0892487
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0981713
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-1062534
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-1154032
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-1276159
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0166584
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0266371
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0358408
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0472719
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0599234
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0684836
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-07106600
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-08127978
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0983159
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-1079998
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-1173978
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-1272009
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-0165364
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-0274983
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-0370384
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-0499188
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-05135529
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-0697525
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-07144190
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-08151136
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-09119126
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-10106763
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-1183552
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-12111472
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2012-10238
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2012-11187
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2012-12275
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-0183
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-0294
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-03306
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-04978
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-05898
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-06752
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-07663
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-08513
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-09236
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-10216
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-11122
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-12303
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-0153
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-02270
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-03557
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-04949
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-05947
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-061145
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-07139
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-081663
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-091509
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-10203
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-11404
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-12185
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-0134
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-020
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-03364
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-04555
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-052328
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-060
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-0773
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-08175
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-09510
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-1087
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-11577
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-12479
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-0181
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-0287
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-03768
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-041315
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-053262
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-06953
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-071834
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-083237
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-093694
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-10748
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-11299
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-12533
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2012-100
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2012-1122
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2012-1298
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-0127
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-0267
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-03196
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-0416
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-0533
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-0695
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-0778
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-081080
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-09623
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-1068
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-11139
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-12203
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-01238
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-02192
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-03561
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-04450
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-0595
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-06301
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-07538
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-08497
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-090
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-10442
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-11286
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-1226
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-010
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-02275
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-030
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-04617
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-05650
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-060
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-0784
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-08346
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-09303
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-100
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-110
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-1225
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-0132
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-02988
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-03351
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-04554
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-0570
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-06570
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-070
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-08432
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-09179
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-10372
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-111024
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-12879
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2012-1090090
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2012-1173161
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2012-1264341
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0158700
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0256792
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0365467
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0473035
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0589832
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-06115930
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-07170580
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-08190114
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-09129986
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-1088783
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-1171257
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-1269352
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0160273
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0249133
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0365715
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0473886
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0581807
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0690999
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-07185506
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-08192674
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-09134484
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-1082423
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-1168260
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-1265094
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-0158047
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-0251548
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-0365200
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-0471954
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-0583733
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-06102094
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-07191399
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-08237050
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-09119729
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-1078371
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-1162759
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-1259722
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-0151005
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-0252283
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-0357614
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-0464898
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-0579874
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-0688714
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-07184745
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-08221415
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-09113496
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-1081440
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-1160427
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-1261339
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2012-1054266
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2012-1179919
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2012-1290343
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0180076
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0282887
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-03107245
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-04109566
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0582775
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0688055
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-07116158
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0892322
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0994075
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-1083116
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-1168244
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-1278319
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0168905
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0263380
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0374197
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0487004
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0576341
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-06102994
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-07101185
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0887450
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0982787
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-1057784
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-1160306
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-1259623
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0167207
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0271537
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0397252
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0480676
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0590749
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-06116122
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-07114940
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0892753
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0993352
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-1062819
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-1166644
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-1274065
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0176534
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0270091
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0396036
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-04112197
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-05106234
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-06132702
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-07119780
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-08110482
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-09114758
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-1086783
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-1188763
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-1296166
ФинландияЧужденецДействителна стойност2012-1053
ФинландияЧужденецДействителна стойност2012-116
ФинландияЧужденецДействителна стойност2012-1228
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-01301
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-02142
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-0310
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-0465
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-05438
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-061185
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-071067
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-0829
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-0965
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-10250
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-118
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-1216
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-01124
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-02130
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-0363
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-0463
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-05409
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-061380
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-071187
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-08588
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-09464
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-10111
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-110
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-120
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-01528
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-020
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-0393
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-04215
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-05514
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-061005
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-07676
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-08561
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-09563
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-1051
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-11104
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-120
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-01116
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-02119
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-030
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-040
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-05671
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-060
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-070
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-080
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-09334
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-10176
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-11298
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-1242
ФинландияБългаринДействителна стойност2012-100
ФинландияБългаринДействителна стойност2012-11201
ФинландияБългаринДействителна стойност2012-12145
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-01223
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-020
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-03272
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-04121
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-0538
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-06200
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-070
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-081178
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-09158
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-10438
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-110
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-120
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-010
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-02256
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-03109
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-04149
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-050
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-0677
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-07476
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-080
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-090
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-100
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-1141
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-1268
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-01150
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-020
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-03763
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-040
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-05311
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-060
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-07271
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-0822
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-090
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-1036
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-110
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-12235
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-010
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-020
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-030
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-04818
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-05105
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-0617
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-070
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-080
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-09519
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-10146
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-110
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-12453
ФранцияЧужденецДействителна стойност2012-102005
ФранцияЧужденецДействителна стойност2012-111640
ФранцияЧужденецДействителна стойност2012-121258
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-01674
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-02797
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-031294
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-04681
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-052641
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-065642
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-0719795
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-0811890
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-097911
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-102325
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-111561
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-121395
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-011354
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-02671
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-031260
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-04644
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-051098
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-065299
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-0715142
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-0812847
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-099128
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-103111
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-112407
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-121830
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-011586
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-02978
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-031848
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-041734
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-051757
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-062763
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-0723245
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-0816114
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-0910192
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-103320
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-111762
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-121355
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-011658
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-021068
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-031404
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-041654
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-052514
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-064643
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-0721439
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-0816321
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-0913655
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-103203
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-113091
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-121985
ФранцияБългаринДействителна стойност2012-101185
ФранцияБългаринДействителна стойност2012-113019
ФранцияБългаринДействителна стойност2012-12898
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-01585
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-021621
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-031494
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-042098
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-053032
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-064009
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-074601
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-084690
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-093186
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-101839
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-11825
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-12387
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-011418
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-022626
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-032908
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-042090
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-054267
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-064014
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-073832
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-082022
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-092668
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-102649
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-112310
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-121156
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-012594
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-022973
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-035940
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-044073
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-053387
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-065084
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-072625
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-084096
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-093386
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-104089
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-112509
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-12975
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-014096
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-024383
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-034932
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-044241
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-052977
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-065533
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-073414
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-087661
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-093647
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-104974
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-112116
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-123389
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2012-101211
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2012-11646
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2012-121198
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-012268
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-021090
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-031472
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-041219
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-053450
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-063986
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-075979
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-084165
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-093994
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-101233
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-111706
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-121184
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-012913
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-02513
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-032385
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-041370
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-055298
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-066565
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-076083
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-0810698
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-095132
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-101936
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-111600
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-123642
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-013087
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-022976
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-03858
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-042736
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-055581
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-065400
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-077012
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-084216
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-094143
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-102333
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-112185
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-121567
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-011708
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-024620
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-031117
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-042983
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-053631
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-069246
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-077763
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-086056
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-0910138
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-103624
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-112371
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-123658
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2012-104104
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2012-112398
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2012-122990
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-013831
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-022464
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-033857
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-042612
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-056178
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-063415
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-074178
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-087184
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-093916
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-103002
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-112679
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-122584
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-013257
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-022580
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-034408
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-044144
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-057384
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-063664
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-074414
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-085036
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-095731
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-104599
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-114262
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-123648
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-014244
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-023215
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-034363
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-046935
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-056603
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-063961
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-078134
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-086367
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-098710
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-107672
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-116115
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-123238
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-013934
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-023351
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-034780
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-045286
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-056505
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-067088
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-077990
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-088789
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-097291
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-106695
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-114599
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-124212
ГърцияЧужденецДействителна стойност2012-1040817
ГърцияЧужденецДействителна стойност2012-1133623
ГърцияЧужденецДействителна стойност2012-1233363
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0119541
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0224590
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0319608
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0426234
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0540663
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0639646
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0747810
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0862514
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0951908
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-1041604
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-1135696
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-1231349
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0121694
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0227086
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0317431
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0429467
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0538378
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0632405
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0784786
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-08126460
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0948104
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-1071875
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-1136246
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-1258734
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0141940
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0221381
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0318899
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0423862
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0548718
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0695303
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0789456
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-08100118
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0944143
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-1047205
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-1142520
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-1240846
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0150181
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0219957
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0328161
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0429693
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0564036
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-06105668
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0772585
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0870119
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0961062
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-1058456
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-1149850
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-1254644
ГърцияБългаринДействителна стойност2012-1043221
ГърцияБългаринДействителна стойност2012-1129067
ГърцияБългаринДействителна стойност2012-1224541
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0145957
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0243737
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0321620
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0421483
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0530853
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0621814
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0739864
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0838399
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0932178
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-1045974
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-1128944
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-1218706
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0141210
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0238745
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0320870
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0413517
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0530807
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0633487
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0743569
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0832828
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0924065
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-1019199
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-1113104
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-1238611
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0130459
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0225515
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0314127
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0412461
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0521638
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0627701
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0733514
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0850231
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0926781
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-1017204
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-1132424
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-1220557
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0125962
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0225139
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0321470
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0418472
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0538721
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0624355
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0731311
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0860130
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0947267
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-1041489
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-1125670
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-1240024
HRЧужденецДействителна стойност2013-07744
HRЧужденецДействителна стойност2013-08979
HRЧужденецДействителна стойност2013-09832
HRЧужденецДействителна стойност2013-101199
HRЧужденецДействителна стойност2013-11748
HRЧужденецДействителна стойност2013-12937
HRЧужденецДействителна стойност2014-01825
HRЧужденецДействителна стойност2014-02354
HRЧужденецДействителна стойност2014-03688
HRЧужденецДействителна стойност2014-04368
HRЧужденецДействителна стойност2014-05708
HRЧужденецДействителна стойност2014-062940
HRЧужденецДействителна стойност2014-07253
HRЧужденецДействителна стойност2014-081045
HRЧужденецДействителна стойност2014-09610
HRЧужденецДействителна стойност2014-102582
HRЧужденецДействителна стойност2014-11267
HRЧужденецДействителна стойност2014-12592
HRЧужденецДействителна стойност2015-011280
HRЧужденецДействителна стойност2015-020
HRЧужденецДействителна стойност2015-03794
HRЧужденецДействителна стойност2015-04575
HRЧужденецДействителна стойност2015-051135
HRЧужденецДействителна стойност2015-061447
HRЧужденецДействителна стойност2015-071058
HRЧужденецДействителна стойност2015-08518
HRЧужденецДействителна стойност2015-09686
HRЧужденецДействителна стойност2015-101162
HRЧужденецДействителна стойност2015-110
HRЧужденецДействителна стойност2015-12463
HRЧужденецДействителна стойност2016-01887
HRЧужденецДействителна стойност2016-02323
HRЧужденецДействителна стойност2016-03380
HRЧужденецДействителна стойност2016-04948
HRЧужденецДействителна стойност2016-051048
HRЧужденецДействителна стойност2016-06821
HRЧужденецДействителна стойност2016-070
HRЧужденецДействителна стойност2016-08338
HRЧужденецДействителна стойност2016-090
HRЧужденецДействителна стойност2016-101827
HRЧужденецДействителна стойност2016-11149
HRЧужденецДействителна стойност2016-12306
HRБългаринДействителна стойност2013-070
HRБългаринДействителна стойност2013-08156
HRБългаринДействителна стойност2013-090
HRБългаринДействителна стойност2013-100
HRБългаринДействителна стойност2013-11552
HRБългаринДействителна стойност2013-12518
HRБългаринДействителна стойност2014-01961
HRБългаринДействителна стойност2014-020
HRБългаринДействителна стойност2014-030
HRБългаринДействителна стойност2014-04162
HRБългаринДействителна стойност2014-05141
HRБългаринДействителна стойност2014-0630
HRБългаринДействителна стойност2014-07831
HRБългаринДействителна стойност2014-08276
HRБългаринДействителна стойност2014-0997
HRБългаринДействителна стойност2014-1090
HRБългаринДействителна стойност2014-11210
HRБългаринДействителна стойност2014-12331
HRБългаринДействителна стойност2015-010
HRБългаринДействителна стойност2015-020
HRБългаринДействителна стойност2015-03997
HRБългаринДействителна стойност2015-040
HRБългаринДействителна стойност2015-050
HRБългаринДействителна стойност2015-06278
HRБългаринДействителна стойност2015-070
HRБългаринДействителна стойност2015-080
HRБългаринДействителна стойност2015-090
HRБългаринДействителна стойност2015-100
HRБългаринДействителна стойност2015-11132
HRБългаринДействителна стойност2015-120
HRБългаринДействителна стойност2016-010
HRБългаринДействителна стойност2016-020
HRБългаринДействителна стойност2016-030
HRБългаринДействителна стойност2016-04927
HRБългаринДействителна стойност2016-05649
HRБългаринДействителна стойност2016-06338
HRБългаринДействителна стойност2016-07403
HRБългаринДействителна стойност2016-08208
HRБългаринДействителна стойност2016-090
HRБългаринДействителна стойност2016-10231
HRБългаринДействителна стойност2016-110
HRБългаринДействителна стойност2016-121427
УнгарияЧужденецДействителна стойност2012-101477
УнгарияЧужденецДействителна стойност2012-111508
УнгарияЧужденецДействителна стойност2012-121277
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-01299
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-02830
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-031253
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-041214
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-051843
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-064023
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-077392
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-085493
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-095622
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-101479
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-111689
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-121415
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-01425
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-02928
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-031450
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-041166
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-051779
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-065375
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-0712189
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-085708
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-099287
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-102107
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-112010
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-121970
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-011303
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-021214
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-031342
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-042326
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-05833
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-066048
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-071793
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-086828
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-09677
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-102219
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-11658
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-121511
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-01699
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-02998
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-03999
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-042172
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-054159
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-062749
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-078282
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-0813682
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-092824
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-101404
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-111626
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-12912
УнгарияБългаринДействителна стойност2012-10450
УнгарияБългаринДействителна стойност2012-11353
УнгарияБългаринДействителна стойност2012-12280
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-01298
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-02171
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-0339
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-04763
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-05305
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-060
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-070
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-08862
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-091452
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-101021
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-11462
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-12682
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-01276
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-0280
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-03316
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-04983
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-05344
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-06344
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-071002
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-08678
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-090
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-10914
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-11731
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-121454
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-01993
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-02560
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-03890
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-041753
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-052864
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-06931
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-072323
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-082285
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-091519
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-101269
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-11784
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-122039
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-011635
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-021335
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-031493
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-044150
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-054952
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-06678
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-072391
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-082746
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-093494
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-102056
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-11227
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-122088
ИрландияЧужденецДействителна стойност2012-1010
ИрландияЧужденецДействителна стойност2012-114
ИрландияЧужденецДействителна стойност2012-12151
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-010
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-020
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-03265
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-04434
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-05519
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-06123
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-071041
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-081394
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-090
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-1037
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-1147
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-120
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-0127
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-020
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-0320
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-04202
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-05868
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-060
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-070
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-080
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-090
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-100
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-110
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-120
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-0171
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-020
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-03196
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-04118
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-05759
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-0670
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-070
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-080
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-09250
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-100
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-1150
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-129
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-0121
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-02106
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-03119
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-04127
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-05517
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-060
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-07965
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-081611
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-09465
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-10310
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-11227
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-12174
ИрландияБългаринДействителна стойност2012-100
ИрландияБългаринДействителна стойност2012-11223
ИрландияБългаринДействителна стойност2012-120
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-0179
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-020
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-030
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-04165
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-050
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-060
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-070
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-080
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-09154
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-10121
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-1180
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-12121
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-010
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-02106
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-030
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-040
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-0514
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-060
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-0732
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-080
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-090
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-100
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-110
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-1233
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-01276
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-020
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-030
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-040
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-05227
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-060
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-070
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-080
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-090
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-10153
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-110
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-1231
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-01295
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-0283
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-0348
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-04458
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-05289
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-06208
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-07710
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-080
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-09170
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-10301
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-1129
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-12374
ИзраелЧужденецДействителна стойност2012-10122
ИзраелЧужденецДействителна стойност2012-1198
ИзраелЧужденецДействителна стойност2012-12145
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-01117
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-02128
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-03100
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-04135
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-05187
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-06198
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-07213
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-08200
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-09227
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-10165
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-11113
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-12132
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-01143
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-02116
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-03143
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-04157
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-05162
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-06139
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-07192
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-08322
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-09170
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-10175
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-11169
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-12211
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-01141
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-02103
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-03160
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-04229
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-05205
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-06207
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-07358
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-08308
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-09184
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-10121
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-1172
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-12100
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-01101
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-0273
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-03142
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-04415
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-05167
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-06146
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-07202
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-08209
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-09168
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-10760
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-11137
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-12122
ИзраелБългаринДействителна стойност2012-10221
ИзраелБългаринДействителна стойност2012-11164
ИзраелБългаринДействителна стойност2012-1292
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-01153
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-02235
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-0375
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-04167
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-05235
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-06100
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-070
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-08458
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-09393
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-10353
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-1182
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-12112
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-01133
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-02230
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-03346
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-04615
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-052375
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-06498
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-071091
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-081468
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-091671
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-101307
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-11421
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-12257
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-01143
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-02416
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-03723
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-04226
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-050
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-061298
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-07300
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-08823
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-091196
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-10957
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-1199
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-120
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-01242
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-02187
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-03319
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-04480
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-051054
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-061226
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-07520
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-080
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-09757
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-101127
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-11328
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-12206
Други страниЧужденецДействителна стойност2012-10720
Други страниЧужденецДействителна стойност2012-11535
Други страниЧужденецДействителна стойност2012-12674
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-01501
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-02503
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-03605
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-04647
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-051452
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-061759
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-071685
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-081508
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-091292
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-10837
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-11599
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-12696
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-01551
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-022234
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-032607
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-042905
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-051479
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-062064
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-071973
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-082057
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-091677
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-101042
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-11770
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-12832
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-01634
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-02533
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-03766
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-041100
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-051920
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-062929
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-073066
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-082414
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-091404
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-101007
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-11611
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-12671
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-01532
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-02409
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-03773
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-041250
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-051819
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-062599
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-072876
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-082350
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-091633
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-102244
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-11753
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-12719
Други страниБългаринДействителна стойност2012-101202
Други страниБългаринДействителна стойност2012-11481
Други страниБългаринДействителна стойност2012-12314
Други страниБългаринДействителна стойност2013-01392
Други страниБългаринДействителна стойност2013-02590
Други страниБългаринДействителна стойност2013-031558
Други страниБългаринДействителна стойност2013-04770
Други страниБългаринДействителна стойност2013-053083
Други страниБългаринДействителна стойност2013-062206
Други страниБългаринДействителна стойност2013-071194
Други страниБългаринДействителна стойност2013-081690
Други страниБългаринДействителна стойност2013-092994
Други страниБългаринДействителна стойност2013-102419
Други страниБългаринДействителна стойност2013-11755
Други страниБългаринДействителна стойност2013-121025
Други страниБългаринДействителна стойност2014-011757
Други страниБългаринДействителна стойност2014-021141
Други страниБългаринДействителна стойност2014-033366
Други страниБългаринДействителна стойност2014-041343
Други страниБългаринДействителна стойност2014-054293
Други страниБългаринДействителна стойност2014-062345
Други страниБългаринДействителна стойност2014-073079
Други страниБългаринДействителна стойност2014-083389
Други страниБългаринДействителна стойност2014-094082
Други страниБългаринДействителна стойност2014-102888
Други страниБългаринДействителна стойност2014-111313
Други страниБългаринДействителна стойност2014-12863
Други страниБългаринДействителна стойност2015-011816
Други страниБългаринДействителна стойност2015-022030
Други страниБългаринДействителна стойност2015-032851
Други страниБългаринДействителна стойност2015-041095
Други страниБългаринДействителна стойност2015-05933
Други страниБългаринДействителна стойност2015-064601
Други страниБългаринДействителна стойност2015-071298
Други страниБългаринДействителна стойност2015-082462
Други страниБългаринДействителна стойност2015-092624
Други страниБългаринДействителна стойност2015-102141
Други страниБългаринДействителна стойност2015-111421
Други страниБългаринДействителна стойност2015-12738
Други страниБългаринДействителна стойност2016-011222
Други страниБългаринДействителна стойност2016-021404
Други страниБългаринДействителна стойност2016-032240
Други страниБългаринДействителна стойност2016-04939
Други страниБългаринДействителна стойност2016-052658
Други страниБългаринДействителна стойност2016-063369
Други страниБългаринДействителна стойност2016-071320
Други страниБългаринДействителна стойност2016-081055
Други страниБългаринДействителна стойност2016-091235
Други страниБългаринДействителна стойност2016-101920
Други страниБългаринДействителна стойност2016-111832
Други страниБългаринДействителна стойност2016-12566
ИталияЧужденецДействителна стойност2012-104922
ИталияЧужденецДействителна стойност2012-111525
ИталияЧужденецДействителна стойност2012-121939
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-013028
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-021920
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-031175
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-044037
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-054080
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-065079
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-075090
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-085642
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-095770
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-105039
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-11818
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-121763
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-013433
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-021638
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-031455
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-042938
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-057024
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-064412
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-077146
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-0810475
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-097686
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-105444
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-113419
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-123203
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-013266
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-022231
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-031572
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-045943
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-055433
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-064757
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-0712039
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-089109
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-099907
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-105538
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-112148
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-122126
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-013189
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-021416
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-032053
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-043906
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-052737
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-065328
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-077772
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-087202
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-097359
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-104440
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-112538
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-123146
ИталияБългаринДействителна стойност2012-102464
ИталияБългаринДействителна стойност2012-111994
ИталияБългаринДействителна стойност2012-121803
ИталияБългаринДействителна стойност2013-011614
ИталияБългаринДействителна стойност2013-022013
ИталияБългаринДействителна стойност2013-032798
ИталияБългаринДействителна стойност2013-043896
ИталияБългаринДействителна стойност2013-056805
ИталияБългаринДействителна стойност2013-064518
ИталияБългаринДействителна стойност2013-076853
ИталияБългаринДействителна стойност2013-085983
ИталияБългаринДействителна стойност2013-091882
ИталияБългаринДействителна стойност2013-102452
ИталияБългаринДействителна стойност2013-112174
ИталияБългаринДействителна стойност2013-121856
ИталияБългаринДействителна стойност2014-012165
ИталияБългаринДействителна стойност2014-022688
ИталияБългаринДействителна стойност2014-032876
ИталияБългаринДействителна стойност2014-045934
ИталияБългаринДействителна стойност2014-055617
ИталияБългаринДействителна стойност2014-066029
ИталияБългаринДействителна стойност2014-073158
ИталияБългаринДействителна стойност2014-084117
ИталияБългаринДействителна стойност2014-092278
ИталияБългаринДействителна стойност2014-102511
ИталияБългаринДействителна стойност2014-112344
ИталияБългаринДействителна стойност2014-122253
ИталияБългаринДействителна стойност2015-011226
ИталияБългаринДействителна стойност2015-022996
ИталияБългаринДействителна стойност2015-033740
ИталияБългаринДействителна стойност2015-044850
ИталияБългаринДействителна стойност2015-054345
ИталияБългаринДействителна стойност2015-066352
ИталияБългаринДействителна стойност2015-074286
ИталияБългаринДействителна стойност2015-085693
ИталияБългаринДействителна стойност2015-092059
ИталияБългаринДействителна стойност2015-103679
ИталияБългаринДействителна стойност2015-113827
ИталияБългаринДействителна стойност2015-125144
ИталияБългаринДействителна стойност2016-013624
ИталияБългаринДействителна стойност2016-023607
ИталияБългаринДействителна стойност2016-034052
ИталияБългаринДействителна стойност2016-047201
ИталияБългаринДействителна стойност2016-057152
ИталияБългаринДействителна стойност2016-064603
ИталияБългаринДействителна стойност2016-076228
ИталияБългаринДействителна стойност2016-089997
ИталияБългаринДействителна стойност2016-092847
ИталияБългаринДействителна стойност2016-104205
ИталияБългаринДействителна стойност2016-113315
ИталияБългаринДействителна стойност2016-127586
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2012-1047
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2012-1130
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2012-1223
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-0120
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-0229
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-0339
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-0427
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-0533
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-0679
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-0785
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-08105
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-0971
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-1023
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-1129
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-1238
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-0125
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-021783
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-031969
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-042118
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-05116
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-0635
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-0751
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-0879
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-09131
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-1073
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-11102
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-1238
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-0139
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-0228
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-0341
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-0471
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-05161
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-06318
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-07177
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-08138
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-0967
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-10215
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-1168
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-1224
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-0164
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-0278
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-0340
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-0491
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-05431
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-06285
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-07370
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-08578
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-09227
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-10446
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-11196
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-1226
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2012-105184
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2012-115149
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2012-123739
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-013685
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-023266
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-034267
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-044262
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-054869
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-064411
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-074726
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-084519
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-094628
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-105086
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-114230
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-125713
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-014330
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-023439
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-034064
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-043936
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-054421
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-064057
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-074149
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-084456
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-095093
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-104570
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-114003
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-123814
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-013477
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-023462
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-033965
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-044397
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-053901
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-064127
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-074390
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-083971
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-093506
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-104825
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-113517
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-123765
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-012961
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-023293
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-032940
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-043895
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-053804
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-063176
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-076341
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-084075
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-092983
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-104605
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-113285
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-123009
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2012-108251
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2012-118888
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2012-127553
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-019392
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-027265
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-039525
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0410498
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0512408
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0616237
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0716320
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0816019
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-098891
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-108370
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-116127
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-127333
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-014789
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-026851
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-038466
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0414236
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-056645
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0618073
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-077580
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0810388
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0912830
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-107902
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-114370
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-123990
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-017044
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-023838
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-038335
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-047024
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-059067
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0613818
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-076560
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0813741
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0912035
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-105830
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-116047
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-125029
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-016546
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-025590
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-038030
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-044866
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-057549
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0613262
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-077507
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0815709
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-099501
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-108638
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-115171
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-1210284
МалтаЧужденецДействителна стойност2012-109
МалтаЧужденецДействителна стойност2012-112
МалтаЧужденецДействителна стойност2012-12123
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-010
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-0229
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-0345
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-04391
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-0544
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-0620
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-0755
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-080
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-0966
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-100
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-110
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-120
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-0134
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-0231
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-030
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-040
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-05168
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-060
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-070
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-080
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-090
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-100
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-110
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-120
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-0132
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-02155
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-0329
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-048
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-05187
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-0640
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-070
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-080
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-09302
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-100
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-11124
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-1226
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-01149
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-020
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-03192
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-04359
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-050
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-060
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-07559
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-080
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-09125
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-100
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-11104
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-12109
МалтаБългаринДействителна стойност2012-100
МалтаБългаринДействителна стойност2012-110
МалтаБългаринДействителна стойност2012-1220
МалтаБългаринДействителна стойност2013-010
МалтаБългаринДействителна стойност2013-0242
МалтаБългаринДействителна стойност2013-0375
МалтаБългаринДействителна стойност2013-040
МалтаБългаринДействителна стойност2013-050
МалтаБългаринДействителна стойност2013-06282
МалтаБългаринДействителна стойност2013-0736
МалтаБългаринДействителна стойност2013-084802
МалтаБългаринДействителна стойност2013-090
МалтаБългаринДействителна стойност2013-108
МалтаБългаринДействителна стойност2013-1146
МалтаБългаринДействителна стойност2013-120
МалтаБългаринДействителна стойност2014-0120
МалтаБългаринДействителна стойност2014-02128
МалтаБългаринДействителна стойност2014-030
МалтаБългаринДействителна стойност2014-040
МалтаБългаринДействителна стойност2014-050
МалтаБългаринДействителна стойност2014-060
МалтаБългаринДействителна стойност2014-070
МалтаБългаринДействителна стойност2014-08105
МалтаБългаринДействителна стойност2014-090
МалтаБългаринДействителна стойност2014-100
МалтаБългаринДействителна стойност2014-110
МалтаБългаринДействителна стойност2014-12148
МалтаБългаринДействителна стойност2015-0182
МалтаБългаринДействителна стойност2015-020
МалтаБългаринДействителна стойност2015-0320
МалтаБългаринДействителна стойност2015-04276
МалтаБългаринДействителна стойност2015-050
МалтаБългаринДействителна стойност2015-060
МалтаБългаринДействителна стойност2015-07112
МалтаБългаринДействителна стойност2015-080
МалтаБългаринДействителна стойност2015-090
МалтаБългаринДействителна стойност2015-10280
МалтаБългаринДействителна стойност2015-11268
МалтаБългаринДействителна стойност2015-120
МалтаБългаринДействителна стойност2016-010
МалтаБългаринДействителна стойност2016-0247
МалтаБългаринДействителна стойност2016-03198
МалтаБългаринДействителна стойност2016-0438
МалтаБългаринДействителна стойност2016-05330
МалтаБългаринДействителна стойност2016-06644
МалтаБългаринДействителна стойност2016-07322
МалтаБългаринДействителна стойност2016-08237
МалтаБългаринДействителна стойност2016-0989
МалтаБългаринДействителна стойност2016-10172
МалтаБългаринДействителна стойност2016-110
МалтаБългаринДействителна стойност2016-120
НидерландияЧужденецДействителна стойност2012-101147
НидерландияЧужденецДействителна стойност2012-11995
НидерландияЧужденецДействителна стойност2012-121203
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-0141
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-02235
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-03360
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-04726
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-052346
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-063521
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-0716513
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-0815013
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-096030
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-101536
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-11875
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-121185
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-0117
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-02324
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-03353
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-04847
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-052483
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-063437
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-0729025
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-0811617
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-095059
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-101681
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-111817
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-12895
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-0140
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-02453
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-03673
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-041291
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-051828
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-063071
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-0712856
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-0817276
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-097984
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-102624
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-11912
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-12789
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-01310
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-02486
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-03389
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-041377
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-051189
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-062104
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-0715056
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-0819592
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-097906
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-101391
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-11787
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-12426
НидерландияБългаринДействителна стойност2012-101883
НидерландияБългаринДействителна стойност2012-11194
НидерландияБългаринДействителна стойност2012-1296
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-01393
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-02848
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-031405
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-04491
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-051243
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-061100
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-07299
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-081162
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-091149
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-103051
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-11134
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-12193
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-01258
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-021162
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-031146
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-04524
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-051496
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-061067
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-07637
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-081216
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-09610
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-10924
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-11125
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-1292
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-01669
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-021290
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-03885
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-041463
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-051284
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-06798
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-071348
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-081047
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-09772
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-101429
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-11323
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-12686
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-01578
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-021111
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-031406
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-042249
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-051822
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-063533
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-072652
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-082843
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-091863
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-101282
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-111963
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-121674
НорвегияЧужденецДействителна стойност2012-1066
НорвегияЧужденецДействителна стойност2012-112
НорвегияЧужденецДействителна стойност2012-1214
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-0116
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-026
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-0311
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-042
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-0577
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-061028
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-07111
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-089
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-09650
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-1078
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-1130
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-1216
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-0145
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-0224
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-0360
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-040
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-05101
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-060
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-07105
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-082612
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-09392
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-100
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-1195
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-120
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-01128
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-020
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-030
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-0422
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-0522
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-060
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-071380
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-08317
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-091112
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-100
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-11365
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-1225
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-0142
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-020
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-030
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-04280
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-05816
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-061517
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-072399
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-081032
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-0936
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-1079
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-1177
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-12163
НорвегияБългаринДействителна стойност2012-1082
НорвегияБългаринДействителна стойност2012-11223
НорвегияБългаринДействителна стойност2012-120
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-010
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-020
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-03405
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-04159
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-0560
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-06172
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-07133
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-08773
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-09101
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-10940
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-1124
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-1235
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-010
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-0264
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-030
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-0451
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-05112
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-060
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-07330
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-08592
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-09120
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-10143
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-1131
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-1221
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-0121
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-020
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-030
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-040
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-05279
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-06198
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-071372
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-080
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-09262
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-1038
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-110
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-12228
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-01203
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-020
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-0316
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-04223
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-05127
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-06432
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-07424
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-0894
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-090
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-100
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-11457
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-120
ПолшаЧужденецДействителна стойност2012-104279
ПолшаЧужденецДействителна стойност2012-111816
ПолшаЧужденецДействителна стойност2012-12899
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-01853
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-021370
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-031099
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-043924
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-055101
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-064767
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-0715401
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-0815364
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-099634
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-104709
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-111586
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-121696
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-011446
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-021563
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-031236
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-043913
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-055431
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-068353
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-0715582
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-0811211
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-096228
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-107473
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-111823
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-122397
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-011423
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-021150
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-031946
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-042591
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-054288
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-062716
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-079525
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-0810370
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-096274
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-105955
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-11192
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-122060
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-011027
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-02442
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-031622
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-042773
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-054432
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-063050
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-0717176
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-0812153
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-098882
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-105845
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-112116
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-121479
ПолшаБългаринДействителна стойност2012-10208
ПолшаБългаринДействителна стойност2012-11771
ПолшаБългаринДействителна стойност2012-12231
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-0148
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-02310
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-031897
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-042000
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-05941
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-061499
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-071280
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-08818
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-091404
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-101302
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-11661
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-12695
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-01181
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-02915
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-03652
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-041132
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-051626
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-06164
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-07954
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-081410
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-091530
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-101094
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-11920
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-122059
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-01429
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-02544
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-031138
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-042851
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-052023
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-06808
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-071526
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-081342
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-091194
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-10690
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-11426
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-12950
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-01527
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-02725
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-03621
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-042498
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-051186
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-063990
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-07921
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-081705
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-091819
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-101739
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-111248
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-12765
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2012-1043
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2012-11129
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2012-1215
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-0137
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-028
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-034
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-0420
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-0521
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-0634
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-0747
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-0890
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-0943
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-10123
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-11114
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-1239
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-0154
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-0230
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-030
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-0423
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-0524
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-060
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-073579
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-081678
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-09287
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-10186
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-110
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-120
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-010
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-0245
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-03144
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-0430
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-050
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-060
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-074752
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-081720
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-09629
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-100
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-110
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-1237
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-0136
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-02103
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-03131
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-040
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-0593
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-0694
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-07827
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-080
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-09472
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-100
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-11171
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-1285
ПортугалияБългаринДействителна стойност2012-100
ПортугалияБългаринДействителна стойност2012-110
ПортугалияБългаринДействителна стойност2012-120
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-0185
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-02183
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-030
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-040
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-050
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-0632
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-07240
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-080
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-090
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-1060
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-11238
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-12195
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-010
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-021209
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-030
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-04150
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-05296
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-060
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-070
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-080
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-090
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-10419
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-11649
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-120
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-01786
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-020
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-031080
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-04954
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-05398
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-060
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-07507
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-080
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-090
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-100
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-11301
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-120
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-010
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-020
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-030
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-041300
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-05260
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-06410
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-070
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-08523
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-090
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-100
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-110
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-120
РумънияЧужденецДействителна стойност2012-1041100
РумънияЧужденецДействителна стойност2012-1150226
РумънияЧужденецДействителна стойност2012-1247414
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-017323
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0214559
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0321136
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0473121
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0562744
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0692568
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-07105820
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-08106457
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-09103090
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-1042386
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-1150158
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-1243180
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0110574
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0220697
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0325591
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0474657
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0571380
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0685192
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-07141247
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-08104978
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0990529
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-1067849
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-1160693
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-1273054
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0117695
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0231730
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0335178
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0493316
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-05105308
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-06125810
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-07155419
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-08120207
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-09103113
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-1079334
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-1169251
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-1274938
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0122841
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0231831
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0348051
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0453573
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-05170813
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-06137099
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-07180072
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-08128841
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0986159
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-10102941
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-1194128
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-1286313
РумънияБългаринДействителна стойност2012-1010380
РумънияБългаринДействителна стойност2012-1110677
РумънияБългаринДействителна стойност2012-125720
РумънияБългаринДействителна стойност2013-019267
РумънияБългаринДействителна стойност2013-024895
РумънияБългаринДействителна стойност2013-039609
РумънияБългаринДействителна стойност2013-0412894
РумънияБългаринДействителна стойност2013-055422
РумънияБългаринДействителна стойност2013-0616221
РумънияБългаринДействителна стойност2013-0710061
РумънияБългаринДействителна стойност2013-089864
РумънияБългаринДействителна стойност2013-0928032
РумънияБългаринДействителна стойност2013-1011739
РумънияБългаринДействителна стойност2013-117687
РумънияБългаринДействителна стойност2013-123987
РумънияБългаринДействителна стойност2014-016858
РумънияБългаринДействителна стойност2014-027256
РумънияБългаринДействителна стойност2014-036768
РумънияБългаринДействителна стойност2014-0417007
РумънияБългаринДействителна стойност2014-0524180
РумънияБългаринДействителна стойност2014-0620615
РумънияБългаринДействителна стойност2014-078439
РумънияБългаринДействителна стойност2014-0816692
РумънияБългаринДействителна стойност2014-0920215
РумънияБългаринДействителна стойност2014-1010008
РумънияБългаринДействителна стойност2014-1113386
РумънияБългаринДействителна стойност2014-126884
РумънияБългаринДействителна стойност2015-018699
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0210111
РумънияБългаринДействителна стойност2015-037819
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0413616
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0528811
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0614619
РумънияБългаринДействителна стойност2015-078515
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0823896
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0910025
РумънияБългаринДействителна стойност2015-1017895
РумънияБългаринДействителна стойност2015-119641
РумънияБългаринДействителна стойност2015-1213474
РумънияБългаринДействителна стойност2016-018148
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0216902
РумънияБългаринДействителна стойност2016-037148
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0417691
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0537541
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0614134
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0734383
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0817108
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0916967
РумънияБългаринДействителна стойност2016-1016219
РумънияБългаринДействителна стойност2016-1120496
РумънияБългаринДействителна стойност2016-1211290
RSЧужденецДействителна стойност2012-1011365
RSЧужденецДействителна стойност2012-118662
RSЧужденецДействителна стойност2012-129193
RSЧужденецДействителна стойност2013-017110
RSЧужденецДействителна стойност2013-026819
RSЧужденецДействителна стойност2013-039358
RSЧужденецДействителна стойност2013-0411471
RSЧужденецДействителна стойност2013-0513121
RSЧужденецДействителна стойност2013-0613712
RSЧужденецДействителна стойност2013-0717699
RSЧужденецДействителна стойност2013-0817005
RSЧужденецДействителна стойност2013-0915330
RSЧужденецДействителна стойност2013-1010780
RSЧужденецДействителна стойност2013-118564
RSЧужденецДействителна стойност2013-1210082
RSЧужденецДействителна стойност2014-017228
RSЧужденецДействителна стойност2014-026927
RSЧужденецДействителна стойност2014-0310544
RSЧужденецДействителна стойност2014-0412495
RSЧужденецДействителна стойност2014-0511119
RSЧужденецДействителна стойност2014-0616075
RSЧужденецДействителна стойност2014-0721032
RSЧужденецДействителна стойност2014-0821850
RSЧужденецДействителна стойност2014-0918162
RSЧужденецДействителна стойност2014-1010901
RSЧужденецДействителна стойност2014-1110971
RSЧужденецДействителна стойност2014-129389
RSЧужденецДействителна стойност2015-017230
RSЧужденецДействителна стойност2015-027409
RSЧужденецДействителна стойност2015-0311106
RSЧужденецДействителна стойност2015-0413049
RSЧужденецДействителна стойност2015-0514767
RSЧужденецДействителна стойност2015-0618527
RSЧужденецДействителна стойност2015-0724785
RSЧужденецДействителна стойност2015-0823141
RSЧужденецДействителна стойност2015-0917354
RSЧужденецДействителна стойност2015-1011383
RSЧужденецДействителна стойност2015-1110193
RSЧужденецДействителна стойност2015-128058
RSЧужденецДействителна стойност2016-016187
RSЧужденецДействителна стойност2016-027592
RSЧужденецДействителна стойност2016-038659
RSЧужденецДействителна стойност2016-049980
RSЧужденецДействителна стойност2016-0511090
RSЧужденецДействителна стойност2016-0611735
RSЧужденецДействителна стойност2016-0714100
RSЧужденецДействителна стойност2016-0815014
RSЧужденецДействителна стойност2016-0911954
RSЧужденецДействителна стойност2016-1011339
RSЧужденецДействителна стойност2016-119436
RSЧужденецДействителна стойност2016-129492
RSБългаринДействителна стойност2012-105814
RSБългаринДействителна стойност2012-1111277
RSБългаринДействителна стойност2012-1214203
RSБългаринДействителна стойност2013-0115710
RSБългаринДействителна стойност2013-028304
RSБългаринДействителна стойност2013-0323772
RSБългаринДействителна стойност2013-0424064
RSБългаринДействителна стойност2013-0515481
RSБългаринДействителна стойност2013-0613318
RSБългаринДействителна стойност2013-0716136
RSБългаринДействителна стойност2013-0815480
RSБългаринДействителна стойност2013-0910918
RSБългаринДействителна стойност2013-1019957
RSБългаринДействителна стойност2013-118482
RSБългаринДействителна стойност2013-128451
RSБългаринДействителна стойност2014-0110951
RSБългаринДействителна стойност2014-026721
RSБългаринДействителна стойност2014-0314419
RSБългаринДействителна стойност2014-0422294
RSБългаринДействителна стойност2014-0513446
RSБългаринДействителна стойност2014-0621401
RSБългаринДействителна стойност2014-0721093
RSБългаринДействителна стойност2014-0828070
RSБългаринДействителна стойност2014-097859
RSБългаринДействителна стойност2014-1010367
RSБългаринДействителна стойност2014-1110923
RSБългаринДействителна стойност2014-129323
RSБългаринДействителна стойност2015-0112564
RSБългаринДействителна стойност2015-0211424
RSБългаринДействителна стойност2015-0314309
RSБългаринДействителна стойност2015-0416377
RSБългаринДействителна стойност2015-0510029
RSБългаринДействителна стойност2015-0625096
RSБългаринДействителна стойност2015-0718281
RSБългаринДействителна стойност2015-0815614
RSБългаринДействителна стойност2015-096504
RSБългаринДействителна стойност2015-1012413
RSБългаринДействителна стойност2015-118092
RSБългаринДействителна стойност2015-1210755
RSБългаринДействителна стойност2016-0121166
RSБългаринДействителна стойност2016-0216196
RSБългаринДействителна стойност2016-0313168
RSБългаринДействителна стойност2016-0429520
RSБългаринДействителна стойност2016-0520361
RSБългаринДействителна стойност2016-0629235
RSБългаринДействителна стойност2016-0720280
RSБългаринДействителна стойност2016-0826916
RSБългаринДействителна стойност2016-0917289
RSБългаринДействителна стойност2016-1017400
RSБългаринДействителна стойност2016-1116107
RSБългаринДействителна стойност2016-1220839
РусияЧужденецДействителна стойност2012-104139
РусияЧужденецДействителна стойност2012-113684
РусияЧужденецДействителна стойност2012-124026
РусияЧужденецДействителна стойност2013-013469
РусияЧужденецДействителна стойност2013-022991
РусияЧужденецДействителна стойност2013-034106
РусияЧужденецДействителна стойност2013-045520
РусияЧужденецДействителна стойност2013-058676
РусияЧужденецДействителна стойност2013-0615648
РусияЧужденецДействителна стойност2013-0714183
РусияЧужденецДействителна стойност2013-0812354
РусияЧужденецДействителна стойност2013-097859
РусияЧужденецДействителна стойност2013-104556
РусияЧужденецДействителна стойност2013-113705
РусияЧужденецДействителна стойност2013-124448
РусияЧужденецДействителна стойност2014-014089
РусияЧужденецДействителна стойност2014-023132
РусияЧужденецДействителна стойност2014-034051
РусияЧужденецДействителна стойност2014-045720
РусияЧужденецДействителна стойност2014-057958
РусияЧужденецДействителна стойност2014-0613810
РусияЧужденецДействителна стойност2014-0711268
РусияЧужденецДействителна стойност2014-089235
РусияЧужденецДействителна стойност2014-095878
РусияЧужденецДействителна стойност2014-103870
РусияЧужденецДействителна стойност2014-113411
РусияЧужденецДействителна стойност2014-123847
РусияЧужденецДействителна стойност2015-013190
РусияЧужденецДействителна стойност2015-022834
РусияЧужденецДействителна стойност2015-033974
РусияЧужденецДействителна стойност2015-045213
РусияЧужденецДействителна стойност2015-056668
РусияЧужденецДействителна стойност2015-0611561
РусияЧужденецДействителна стойност2015-0710292
РусияЧужденецДействителна стойност2015-088945
РусияЧужденецДействителна стойност2015-092975
РусияЧужденецДействителна стойност2015-101998
РусияЧужденецДействителна стойност2015-111641
РусияЧужденецДействителна стойност2015-122201
РусияЧужденецДействителна стойност2016-011730
РусияЧужденецДействителна стойност2016-021601
РусияЧужденецДействителна стойност2016-031766
РусияЧужденецДействителна стойност2016-042494
РусияЧужденецДействителна стойност2016-053779
РусияЧужденецДействителна стойност2016-067003
РусияЧужденецДействителна стойност2016-077306
РусияЧужденецДействителна стойност2016-084810
РусияЧужденецДействителна стойност2016-092930
РусияЧужденецДействителна стойност2016-102256
РусияЧужденецДействителна стойност2016-111465
РусияЧужденецДействителна стойност2016-121842
РусияБългаринДействителна стойност2012-101236
РусияБългаринДействителна стойност2012-111090
РусияБългаринДействителна стойност2012-12373
РусияБългаринДействителна стойност2013-011250
РусияБългаринДействителна стойност2013-02656
РусияБългаринДействителна стойност2013-032856
РусияБългаринДействителна стойност2013-041188
РусияБългаринДействителна стойност2013-053893
РусияБългаринДействителна стойност2013-061742
РусияБългаринДействителна стойност2013-073801
РусияБългаринДействителна стойност2013-084932
РусияБългаринДействителна стойност2013-093385
РусияБългаринДействителна стойност2013-102122
РусияБългаринДействителна стойност2013-111204
РусияБългаринДействителна стойност2013-121055
РусияБългаринДействителна стойност2014-011061
РусияБългаринДействителна стойност2014-021241
РусияБългаринДействителна стойност2014-031986
РусияБългаринДействителна стойност2014-041713
РусияБългаринДействителна стойност2014-052123
РусияБългаринДействителна стойност2014-061923
РусияБългаринДействителна стойност2014-073076
РусияБългаринДействителна стойност2014-083838
РусияБългаринДействителна стойност2014-092903
РусияБългаринДействителна стойност2014-101465
РусияБългаринДействителна стойност2014-111826
РусияБългаринДействителна стойност2014-121647
РусияБългаринДействителна стойност2015-011716
РусияБългаринДействителна стойност2015-021584
РусияБългаринДействителна стойност2015-031864
РусияБългаринДействителна стойност2015-041960
РусияБългаринДействителна стойност2015-051420
РусияБългаринДействителна стойност2015-061618
РусияБългаринДействителна стойност2015-073504
РусияБългаринДействителна стойност2015-081846
РусияБългаринДействителна стойност2015-092289
РусияБългаринДействителна стойност2015-10514
РусияБългаринДействителна стойност2015-11522
РусияБългаринДействителна стойност2015-12544
РусияБългаринДействителна стойност2016-01596
РусияБългаринДействителна стойност2016-02920
РусияБългаринДействителна стойност2016-03567
РусияБългаринДействителна стойност2016-041501
РусияБългаринДействителна стойност2016-05711
РусияБългаринДействителна стойност2016-06917
РусияБългаринДействителна стойност2016-071991
РусияБългаринДействителна стойност2016-081735
РусияБългаринДействителна стойност2016-093250
РусияБългаринДействителна стойност2016-10785
РусияБългаринДействителна стойност2016-111102
РусияБългаринДействителна стойност2016-121556
ШвецияЧужденецДействителна стойност2012-1032
ШвецияЧужденецДействителна стойност2012-1128
ШвецияЧужденецДействителна стойност2012-12175
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-01152
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-0242
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-0314
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-0486
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-05652
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-06992
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-07813
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-08614
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-09752
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-1087
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-1143
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-12169
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-01165
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-0267
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-0329
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-0489
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-05672
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-06600
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-076120
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-083682
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-091190
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-10190
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-11262
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-12554
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-01340
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-020
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-03355
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-04389
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-051230
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-06766
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-075617
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-087915
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-091651
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-10341
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-11352
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-12231
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-01357
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-02238
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-03414
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-04307
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-052715
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-061345
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-073198
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-083361
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-092534
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-101048
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-11591
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-12771
ШвецияБългаринДействителна стойност2012-10159
ШвецияБългаринДействителна стойност2012-110
ШвецияБългаринДействителна стойност2012-1284
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-01231
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-02215
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-0352
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-040
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-05190
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-060
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-07348
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-08329
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-09403
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-10443
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-11421
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-12538
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-013
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-021300
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-03899
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-0463
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-05137
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-060
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-071284
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-080
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-09248
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-10176
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-11230
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-121076
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-01640
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-02322
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-03296
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-04380
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-05226
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-06328
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-070
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-0846
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-09386
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-10295
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-11253
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-12508
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-01344
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-020
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-03314
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-04485
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-05121
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-06622
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-07230
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-08252
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-091563
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-10350
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-110
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-121367
СловенияЧужденецДействителна стойност2012-1044
СловенияЧужденецДействителна стойност2012-11408
СловенияЧужденецДействителна стойност2012-12160
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-01607
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-02244
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-03196
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-04226
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-05287
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-06746
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-07802
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-08555
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-091015
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-1069
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-11444
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-12507
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-01302
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-02132
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-03284
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-04254
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-05294
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-061792
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-071354
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-082159
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-090
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-10527
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-11150
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-120
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-01296
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-0280
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-03478
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-040
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-050
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-06828
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-071000
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-08700
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-091698
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-10559
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-11344
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-12410
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-01179
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-02236
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-03248
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-04440
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-05517
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-06400
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-072372
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-081364
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-09985
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-10157
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-110
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-12195
СловенияБългаринДействителна стойност2012-10536
СловенияБългаринДействителна стойност2012-110
СловенияБългаринДействителна стойност2012-1216
СловенияБългаринДействителна стойност2013-018
СловенияБългаринДействителна стойност2013-0217
СловенияБългаринДействителна стойност2013-0315
СловенияБългаринДействителна стойност2013-040
СловенияБългаринДействителна стойност2013-050
СловенияБългаринДействителна стойност2013-06603
СловенияБългаринДействителна стойност2013-070
СловенияБългаринДействителна стойност2013-08571
СловенияБългаринДействителна стойност2013-09359
СловенияБългаринДействителна стойност2013-100
СловенияБългаринДействителна стойност2013-1122
СловенияБългаринДействителна стойност2013-1212
СловенияБългаринДействителна стойност2014-0138
СловенияБългаринДействителна стойност2014-020
СловенияБългаринДействителна стойност2014-03420
СловенияБългаринДействителна стойност2014-04519
СловенияБългаринДействителна стойност2014-05180
СловенияБългаринДействителна стойност2014-06375
СловенияБългаринДействителна стойност2014-07941
СловенияБългаринДействителна стойност2014-08903
СловенияБългаринДействителна стойност2014-09465
СловенияБългаринДействителна стойност2014-10484
СловенияБългаринДействителна стойност2014-11167
СловенияБългаринДействителна стойност2014-120
СловенияБългаринДействителна стойност2015-01144
СловенияБългаринДействителна стойност2015-020
СловенияБългаринДействителна стойност2015-03679
СловенияБългаринДействителна стойност2015-04494
СловенияБългаринДействителна стойност2015-05351
СловенияБългаринДействителна стойност2015-060
СловенияБългаринДействителна стойност2015-071413
СловенияБългаринДействителна стойност2015-082759
СловенияБългаринДействителна стойност2015-09872
СловенияБългаринДействителна стойност2015-100
СловенияБългаринДействителна стойност2015-11197
СловенияБългаринДействителна стойност2015-121545
СловенияБългаринДействителна стойност2016-01346
СловенияБългаринДействителна стойност2016-020
СловенияБългаринДействителна стойност2016-03416
СловенияБългаринДействителна стойност2016-042001
СловенияБългаринДействителна стойност2016-05350
СловенияБългаринДействителна стойност2016-06136
СловенияБългаринДействителна стойност2016-07554
СловенияБългаринДействителна стойност2016-083673
СловенияБългаринДействителна стойност2016-091742
СловенияБългаринДействителна стойност2016-10869
СловенияБългаринДействителна стойност2016-110
СловенияБългаринДействителна стойност2016-12225
СловакияЧужденецДействителна стойност2012-101234
СловакияЧужденецДействителна стойност2012-111500
СловакияЧужденецДействителна стойност2012-12521
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-0153
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-02184
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-03631
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-04766
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-051246
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-061902
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-0712050
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-085259
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-094578
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-101320
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-111492
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-12560
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-01272
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-02374
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-03758
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-04893
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-051020
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-061611
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-071215
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-085650
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-094829
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-101240
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-110
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-12640
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-01698
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-02362
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-03819
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-04222
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-051247
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-065251
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-072860
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-083475
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-092532
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-10651
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-11942
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-12322
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-01254
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-02162
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-03319
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-04998
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-051636
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-062040
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-071655
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-08635
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-094773
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-103018
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-11593
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-12643
СловакияБългаринДействителна стойност2012-100
СловакияБългаринДействителна стойност2012-1117
СловакияБългаринДействителна стойност2012-1252
СловакияБългаринДействителна стойност2013-012
СловакияБългаринДействителна стойност2013-02133
СловакияБългаринДействителна стойност2013-0315
СловакияБългаринДействителна стойност2013-04289
СловакияБългаринДействителна стойност2013-050
СловакияБългаринДействителна стойност2013-06105
СловакияБългаринДействителна стойност2013-070
СловакияБългаринДействителна стойност2013-081057
СловакияБългаринДействителна стойност2013-091079
СловакияБългаринДействителна стойност2013-10151
СловакияБългаринДействителна стойност2013-11113
СловакияБългаринДействителна стойност2013-1285
СловакияБългаринДействителна стойност2014-010
СловакияБългаринДействителна стойност2014-02160
СловакияБългаринДействителна стойност2014-03140
СловакияБългаринДействителна стойност2014-04210
СловакияБългаринДействителна стойност2014-050
СловакияБългаринДействителна стойност2014-06126
СловакияБългаринДействителна стойност2014-07182
СловакияБългаринДействителна стойност2014-081153
СловакияБългаринДействителна стойност2014-09284
СловакияБългаринДействителна стойност2014-10283
СловакияБългаринДействителна стойност2014-1188
СловакияБългаринДействителна стойност2014-12923
СловакияБългаринДействителна стойност2015-01192
СловакияБългаринДействителна стойност2015-02133
СловакияБългаринДействителна стойност2015-0358
СловакияБългаринДействителна стойност2015-04727
СловакияБългаринДействителна стойност2015-05125
СловакияБългаринДействителна стойност2015-060
СловакияБългаринДействителна стойност2015-071425
СловакияБългаринДействителна стойност2015-081166
СловакияБългаринДействителна стойност2015-09304
СловакияБългаринДействителна стойност2015-101537
СловакияБългаринДействителна стойност2015-11298
СловакияБългаринДействителна стойност2015-12701
СловакияБългаринДействителна стойност2016-01238
СловакияБългаринДействителна стойност2016-02494
СловакияБългаринДействителна стойност2016-032968
СловакияБългаринДействителна стойност2016-04475
СловакияБългаринДействителна стойност2016-050
СловакияБългаринДействителна стойност2016-06190
СловакияБългаринДействителна стойност2016-07318
СловакияБългаринДействителна стойност2016-081296
СловакияБългаринДействителна стойност2016-092828
СловакияБългаринДействителна стойност2016-101004
СловакияБългаринДействителна стойност2016-110
СловакияБългаринДействителна стойност2016-121009
ОбщоЧужденецДействителна стойност2012-10222179
ОбщоЧужденецДействителна стойност2012-11194922
ОбщоЧужденецДействителна стойност2012-12177360
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-01115854
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-02124193
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-03138980
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-04217424
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-05258443
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-06333399
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-07520552
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-08533232
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-09408777
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-10228282
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-11195132
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-12177318
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-01126171
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-02123464
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-03141966
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-04223126
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-05280807
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-06305610
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-07663637
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-08627236
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-09420531
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-10298620
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-11208369
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-12239609
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-01151596
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-02133765
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-03155427
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-04247224
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-05315030
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-06434729
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-07631081
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-08667373
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-09419838
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-10276301
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-11213792
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-12210871
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-01157828
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-02135474
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-03166768
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-04207461
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-05383353
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-06435349
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-07660275
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-08672102
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-09435490
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-10317593
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-11249888
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-12244234
ОбщоБългаринДействителна стойност2012-10132745
ОбщоБългаринДействителна стойност2012-11141416
ОбщоБългаринДействителна стойност2012-12143158
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-01160938
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-02153454
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-03175249
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-04173890
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-05165484
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-06164241
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-07215060
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-08198550
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-09194379
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-10170864
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-11125069
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-12123599
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-01143754
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-02140767
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-03139493
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-04155674
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-05182343
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-06200850
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-07214554
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-08185006
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-09169131
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-10123618
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-11116372
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-12137555
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-01136298
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-02140923
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-03159026
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-04154615
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-05195019
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-06206599
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-07224217
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-08226472
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-09180647
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-10145386
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-11143037
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-12147740
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-01143945
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-02146932
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-03170325
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-04214514
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-05247355
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-06236447
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-07268665
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-08264142
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-09238591
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-10196684
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-11174604
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-12212226
ТурцияЧужденецДействителна стойност2012-1059650
ТурцияЧужденецДействителна стойност2012-1147337
ТурцияЧужденецДействителна стойност2012-1241907
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0139336
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0237916
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0341156
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0442886
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0552091
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0667466
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-07117143
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-08141845
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0986103
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-1057611
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-1146464
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-1242530
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0139067
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0230327
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0341024
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0444441
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0549337
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0644341
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-07134656
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-08140399
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0991359
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-1053944
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-1142189
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-1241415
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0139056
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0232660
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0339904
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0442427
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0550513
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0656795
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-07138312
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-08186107
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0982910
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-1050714
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-1139212
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-1239572
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0134543
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0233809
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0338000
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0440516
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0551877
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0653185
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-07139469
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-08182297
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0984829
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-1053802
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-1139410
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-1240777
ТурцияБългаринДействителна стойност2012-1038224
ТурцияБългаринДействителна стойност2012-1157200
ТурцияБългаринДействителна стойност2012-1267920
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0153081
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0266208
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0369812
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0472995
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0550477
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0655908
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0778308
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0853687
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0969268
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-1049704
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-1152033
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-1261123
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0151691
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0247826
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0348742
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0447571
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0553267
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0661087
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0768526
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0842024
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0958609
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-1037301
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-1142118
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-1244297
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0144657
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0253248
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0372111
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0455013
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0568429
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0674199
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0783311
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0860923
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0971855
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-1043746
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-1151147
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-1257451
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0147068
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0246193
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0373756
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0473625
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0575681
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0688053
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0788034
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0863785
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0983789
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-1059067
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-1164839
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-1260686
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2012-108150
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2012-117098
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2012-125346
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-015038
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-025717
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-036418
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-048500
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-0510578
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-0612005
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-0713778
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-0814378
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-0913429
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-108553
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-116952
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-126402
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-015421
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-025271
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-035952
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-047250
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-058715
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-0610491
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-0712639
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-0813226
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-0911058
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-107973
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-117113
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-126087
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-014966
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-025013
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-036175
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-046729
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-057799
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-0610256
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-0711640
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-0813020
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-098562
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-107610
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-116871
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-125891
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-014891
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-025744
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-036115
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-047496
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-057880
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-0610908
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-0711170
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-0812563
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-0910164
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-108574
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-116213
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-125856
УкрайнаБългаринДействителна стойност2012-10382
УкрайнаБългаринДействителна стойност2012-111009
УкрайнаБългаринДействителна стойност2012-12150
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-01394
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-020
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-03274
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-040
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-05155
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-06353
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-07102
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-08255
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-09988
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-10204
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-11313
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-12235
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-01105
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-02432
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-0376
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-04831
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-05435
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-06408
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-07295
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-081583
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-0938
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-10220
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-11944
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-12167
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-01329
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-02175
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-03247
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-040
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-051334
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-061071
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-071345
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-08522
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-090
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-10247
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-11380
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-120
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-01209
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-02796
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-030
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-042096
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-051551
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-06556
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-071339
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-081932
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-09819
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-10776
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-11862
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-121845
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2012-10432
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2012-11332
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2012-12433
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-01322
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-02283
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-03390
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-04393
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-05987
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-061085
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-071046
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-08874
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-09799
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-10513
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-11383
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-12433
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-01315
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-02262
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-03425
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-04511
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-05956
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-061416
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-071330
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-081249
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-091038
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-10625
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-11426
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-12497
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-01363
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-02337
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-03462
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-04653
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-051171
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-061902
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-071953
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-081551
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-09938
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-10536
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-11414
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-12459
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-01289
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-02213
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-03489
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-04631
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-05985
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-061719
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-071776
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-081193
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-09914
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-10874
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-11337
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-12502
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2012-10854
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2012-11235
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2012-1244
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-01193
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-02331
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-031333
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-04603
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-052787
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-061830
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-07412
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-08623
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-092405
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-101726
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-11397
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-12543
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-011238
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-02651
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-032945
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-04523
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-051487
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-061387
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-071222
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-081211
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-092102
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-101312
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-11516
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-12506
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-011118
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-02950
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-031625
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-04869
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-05933
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-062582
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-07422
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-08507
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-091141
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-101052
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-111120
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-12509
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-01825
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-02553
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-031371
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-04459
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-051344
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-061731
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-07634
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-08770
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-09251
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-10793
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-111397
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-12271
Останал святЧужденецДействителна стойност2012-1019841
Останал святЧужденецДействителна стойност2012-1116483
Останал святЧужденецДействителна стойност2012-1214984
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0113901
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0213329
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0317412
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0418377
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0519656
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0624812
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0725562
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0826900
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0923504
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-1019208
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-1114727
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-1214453
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0112213
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0210130
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0312952
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0416206
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0518620
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0623858
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0727020
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0832463
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0927279
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-1019445
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-1116806
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-1215645
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0112581
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0212011
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0315216
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0420146
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0520978
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0627433
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0732431
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0837240
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0922388
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-1017674
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-1115047
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-1213908
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0112235
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0212292
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0313531
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0418383
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0519155
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0623695
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0729872
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0827013
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0921824
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-1018999
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-1115667
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-1213809
Останал святБългаринДействителна стойност2012-10404
Останал святБългаринДействителна стойност2012-11515
Останал святБългаринДействителна стойност2012-12278
Останал святБългаринДействителна стойност2013-011162
Останал святБългаринДействителна стойност2013-02353
Останал святБългаринДействителна стойност2013-03544
Останал святБългаринДействителна стойност2013-04255
Останал святБългаринДействителна стойност2013-0577
Останал святБългаринДействителна стойност2013-06616
Останал святБългаринДействителна стойност2013-071415
Останал святБългаринДействителна стойност2013-08595
Останал святБългаринДействителна стойност2013-09983
Останал святБългаринДействителна стойност2013-10913
Останал святБългаринДействителна стойност2013-11620
Останал святБългаринДействителна стойност2013-12558
Останал святБългаринДействителна стойност2014-012278
Останал святБългаринДействителна стойност2014-021504
Останал святБългаринДействителна стойност2014-031029
Останал святБългаринДействителна стойност2014-041503
Останал святБългаринДействителна стойност2014-051586
Останал святБългаринДействителна стойност2014-06561
Останал святБългаринДействителна стойност2014-072889
Останал святБългаринДействителна стойност2014-081680
Останал святБългаринДействителна стойност2014-09549
Останал святБългаринДействителна стойност2014-10412
Останал святБългаринДействителна стойност2014-11721
Останал святБългаринДействителна стойност2014-12910
Останал святБългаринДействителна стойност2015-01691
Останал святБългаринДействителна стойност2015-02985
Останал святБългаринДействителна стойност2015-03515
Останал святБългаринДействителна стойност2015-04125
Останал святБългаринДействителна стойност2015-054103
Останал святБългаринДействителна стойност2015-061040
Останал святБългаринДействителна стойност2015-071379
Останал святБългаринДействителна стойност2015-083279
Останал святБългаринДействителна стойност2015-091512
Останал святБългаринДействителна стойност2015-10428
Останал святБългаринДействителна стойност2015-11994
Останал святБългаринДействителна стойност2015-12928
Останал святБългаринДействителна стойност2016-01825
Останал святБългаринДействителна стойност2016-02454
Останал святБългаринДействителна стойност2016-031665
Останал святБългаринДействителна стойност2016-042190
Останал святБългаринДействителна стойност2016-052934
Останал святБългаринДействителна стойност2016-062851
Останал святБългаринДействителна стойност2016-073375
Останал святБългаринДействителна стойност2016-081469
Останал святБългаринДействителна стойност2016-093472
Останал святБългаринДействителна стойност2016-101218
Останал святБългаринДействителна стойност2016-11457
Останал святБългаринДействителна стойност2016-124022
Географски обхватГражданствоСтатус на наблюдениетоОтчетен периодСтойност
Филтрирайте таблицата с данни за показване на колонна диаграма на това място.