Пътувания и посещения на чужденци

Пътувания и посещения на чужденци

Изтегляне на данните в SDMX 2.1: Пътувания и посещения на чужденци
Дефиниция на структурата на данните: Пътувания и посещения

Честота: МесечноЧестота
Гражданство: ЧужденецГражданство
Вид на пътуване: ОбщоВид на пътуване
Формат за обмен на дата и време: МесечноФормат за обмен на дата и време
Множител на измерителна единица: ЕдинициМножител на измерителна единица
Измерителна единица: бройИзмерителна единица

Географски обхватЦел на пътуванеСтатус на наблюдениетоОтчетен периодСтойност
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-111527
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-121607
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01684
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-021314
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-031774
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-041679
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-053819
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-066358
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0717693
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0820879
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0910560
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-102352
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-111464
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-121741
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-011848
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-021839
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-031703
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-041476
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-055723
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-066131
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0719419
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0824638
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0911655
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-101476
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11881
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12852
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-011093
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-021352
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-031104
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-042346
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-052503
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-062726
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0713364
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0826644
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0912936
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-101512
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11728
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-121070
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-011369
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02908
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-031382
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-041500
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-053089
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-063071
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0714137
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0822818
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-098648
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-103184
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-111299
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-121642
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-101300
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-111525
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-121585
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-011328
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-021468
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-031203
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-043262
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-054397
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-064320
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0717648
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0819301
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0913550
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-103099
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-111514
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-121397
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-011559
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-021430
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-031448
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-045414
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-057791
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-065622
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0712224
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0810887
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0913244
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-104305
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-111938
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-121515
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-011682
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-021128
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-031380
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-043285
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-053212
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-061211
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-079391
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0812193
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0914322
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-104523
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-111920
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-122587
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-013472
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-021662
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-032150
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-043739
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-052387
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-061909
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0718580
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0819707
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0918015
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-104234
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-112079
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-123536
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-105768
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-112894
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-122494
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-013889
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-022499
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-031907
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-044022
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-052916
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-063499
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-076555
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-084289
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-099528
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-104377
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-113159
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-122854
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-012886
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-022490
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-032138
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-042952
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-054290
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-063472
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0712761
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0811460
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0910066
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-103812
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-113875
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-123124
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-013785
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-023494
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-032898
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-044066
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-052314
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-06606
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-076140
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-089935
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-098778
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-104198
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-112582
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-122016
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-011778
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-023332
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-032763
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-044430
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-052948
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-062490
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-074039
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0811928
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0915853
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-104262
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-113118
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-123031
АвстрияОбщоДействителна стойност2012-109643
АвстрияОбщоДействителна стойност2012-115946
АвстрияОбщоДействителна стойност2012-125686
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-015901
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-025281
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-034884
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-048963
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-0511132
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-0614177
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-0741896
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-0844469
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-0933638
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-109828
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-116137
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-125992
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-016293
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-025759
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-035289
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-049842
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-0517804
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-0615225
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-0744404
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-0846985
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-0934965
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-109593
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-116694
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-125491
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-016560
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-025974
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-035382
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-049697
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-058029
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-064543
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-0728895
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-0848772
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-0936036
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-1010233
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-115230
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-125673
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-016619
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-025902
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-036295
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-049669
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-058424
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-067470
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-0736756
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-0854453
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-0942516
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-1011680
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-116496
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-128209
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10318
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-11336
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12389
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01758
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-021309
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-03546
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-04533
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-051540
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-063819
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0711125
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0814093
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-098271
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10487
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11258
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12317
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01626
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-021222
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-03547
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-04673
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-053024
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-063425
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0719809
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0814882
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-099167
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10431
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11418
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12161
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01405
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02145
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03364
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-04172
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-052954
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-063606
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0717277
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0815540
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-099760
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-100
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-110
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12135
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01268
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-021208
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03357
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04211
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-052574
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-063547
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0720345
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0815282
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-093183
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10546
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-111194
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12403
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-102039
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-11481
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12346
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-011329
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-02818
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-031364
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04375
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-05916
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-061372
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0711298
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0810342
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-093406
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-102345
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11759
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12428
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-011244
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02849
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-031580
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04345
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-052545
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-061457
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-076281
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-087086
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-093053
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-101725
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-11521
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12322
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-011013
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-021015
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-031092
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-041378
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05681
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-061030
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0710163
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-087560
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-095741
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-104413
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-111800
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-12533
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01938
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02465
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03519
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04665
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-051372
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-063553
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0710173
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0813914
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-099548
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-103548
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11548
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12941
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-101884
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-111037
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12544
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-01513
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02472
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03497
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-041432
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-051389
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-062883
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-072607
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-081359
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-092924
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-101487
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-11879
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-12485
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01472
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02421
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03512
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-041453
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-05672
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-064340
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-073865
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-082835
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-093042
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-102588
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-111357
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-12804
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-011216
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-021451
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-031457
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-04603
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-05454
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-061546
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-071016
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-082940
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-091148
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-101018
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-11600
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-12551
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-011073
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-021047
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-031071
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-041120
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05901
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-062779
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-070
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-083705
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-098275
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-102456
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-111162
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-12538
БелгияОбщоДействителна стойност2012-104241
БелгияОбщоДействителна стойност2012-111854
БелгияОбщоДействителна стойност2012-121279
БелгияОбщоДействителна стойност2013-012600
БелгияОбщоДействителна стойност2013-022599
БелгияОбщоДействителна стойност2013-032407
БелгияОбщоДействителна стойност2013-042340
БелгияОбщоДействителна стойност2013-053845
БелгияОбщоДействителна стойност2013-068074
БелгияОбщоДействителна стойност2013-0725030
БелгияОбщоДействителна стойност2013-0825794
БелгияОбщоДействителна стойност2013-0914601
БелгияОбщоДействителна стойност2013-104319
БелгияОбщоДействителна стойност2013-111896
БелгияОбщоДействителна стойност2013-121230
БелгияОбщоДействителна стойност2014-012342
БелгияОбщоДействителна стойност2014-022492
БелгияОбщоДействителна стойност2014-032639
БелгияОбщоДействителна стойност2014-042471
БелгияОбщоДействителна стойност2014-056241
БелгияОбщоДействителна стойност2014-069222
БелгияОбщоДействителна стойност2014-0729955
БелгияОбщоДействителна стойност2014-0824803
БелгияОбщоДействителна стойност2014-0915262
БелгияОбщоДействителна стойност2014-104744
БелгияОбщоДействителна стойност2014-112296
БелгияОбщоДействителна стойност2014-121287
БелгияОбщоДействителна стойност2015-012634
БелгияОбщоДействителна стойност2015-022611
БелгияОбщоДействителна стойност2015-032913
БелгияОбщоДействителна стойност2015-042153
БелгияОбщоДействителна стойност2015-054089
БелгияОбщоДействителна стойност2015-066182
БелгияОбщоДействителна стойност2015-0728456
БелгияОбщоДействителна стойност2015-0826040
БелгияОбщоДействителна стойност2015-0916649
БелгияОбщоДействителна стойност2015-105431
БелгияОбщоДействителна стойност2015-112400
БелгияОбщоДействителна стойност2015-121219
БелгияОбщоДействителна стойност2016-012279
БелгияОбщоДействителна стойност2016-022720
БелгияОбщоДействителна стойност2016-031947
БелгияОбщоДействителна стойност2016-041996
БелгияОбщоДействителна стойност2016-054847
БелгияОбщоДействителна стойност2016-069879
БелгияОбщоДействителна стойност2016-0730518
БелгияОбщоДействителна стойност2016-0832901
БелгияОбщоДействителна стойност2016-0921006
БелгияОбщоДействителна стойност2016-106550
БелгияОбщоДействителна стойност2016-112904
БелгияОбщоДействителна стойност2016-121882
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-101274
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-11481
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12302
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01209
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02234
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-03330
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-04793
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-051207
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-061935
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-072225
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-082269
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-092156
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-101906
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11588
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12311
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01262
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-02276
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-03473
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-04892
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-051486
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-062389
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-072720
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-082494
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-092594
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-101687
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11492
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12321
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01296
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02249
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03349
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-041076
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-051454
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-062190
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-072654
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-082544
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-092114
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-101123
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11386
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12391
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01362
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02312
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03483
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04859
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-051455
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-062021
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-072508
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-082339
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-091850
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-101026
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11446
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12365
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-10119
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1175
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1273
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0142
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0263
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0376
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0492
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-05245
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-06397
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-07341
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-08329
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-09195
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-10136
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1174
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1293
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0168
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0273
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0370
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04119
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05245
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-06474
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-07400
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-08407
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-09338
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-10169
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1173
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1286
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0191
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0265
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03103
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-04147
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05383
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-06502
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-07578
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-08417
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-09215
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-10135
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1157
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1288
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0178
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0245
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03102
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04113
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05236
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06449
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07528
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-08370
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09324
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-10164
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1183
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1269
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1079
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1175
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1239
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0142
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0257
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0356
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0465
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0570
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0667
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0777
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0863
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0994
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1066
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-11132
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1247
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0124
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0234
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0382
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0486
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0586
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0674
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0757
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0881
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0967
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1048
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1153
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1239
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0157
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0249
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0357
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0479
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0580
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0683
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0784
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0863
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0955
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1075
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1175
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1238
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0170
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0257
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0365
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0486
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0576
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0662
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0768
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0855
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0964
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1079
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1188
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1238
КанадаОбщоДействителна стойност2012-101472
КанадаОбщоДействителна стойност2012-11631
КанадаОбщоДействителна стойност2012-12414
КанадаОбщоДействителна стойност2013-01293
КанадаОбщоДействителна стойност2013-02354
КанадаОбщоДействителна стойност2013-03462
КанадаОбщоДействителна стойност2013-04950
КанадаОбщоДействителна стойност2013-051522
КанадаОбщоДействителна стойност2013-062399
КанадаОбщоДействителна стойност2013-072643
КанадаОбщоДействителна стойност2013-082661
КанадаОбщоДействителна стойност2013-092445
КанадаОбщоДействителна стойност2013-102108
КанадаОбщоДействителна стойност2013-11794
КанадаОбщоДействителна стойност2013-12451
КанадаОбщоДействителна стойност2014-01354
КанадаОбщоДействителна стойност2014-02383
КанадаОбщоДействителна стойност2014-03625
КанадаОбщоДействителна стойност2014-041097
КанадаОбщоДействителна стойност2014-051817
КанадаОбщоДействителна стойност2014-062937
КанадаОбщоДействителна стойност2014-073177
КанадаОбщоДействителна стойност2014-082982
КанадаОбщоДействителна стойност2014-092999
КанадаОбщоДействителна стойност2014-101904
КанадаОбщоДействителна стойност2014-11618
КанадаОбщоДействителна стойност2014-12446
КанадаОбщоДействителна стойност2015-01444
КанадаОбщоДействителна стойност2015-02363
КанадаОбщоДействителна стойност2015-03509
КанадаОбщоДействителна стойност2015-041302
КанадаОбщоДействителна стойност2015-051917
КанадаОбщоДействителна стойност2015-062775
КанадаОбщоДействителна стойност2015-073316
КанадаОбщоДействителна стойност2015-083024
КанадаОбщоДействителна стойност2015-092384
КанадаОбщоДействителна стойност2015-101333
КанадаОбщоДействителна стойност2015-11518
КанадаОбщоДействителна стойност2015-12517
КанадаОбщоДействителна стойност2016-01510
КанадаОбщоДействителна стойност2016-02414
КанадаОбщоДействителна стойност2016-03650
КанадаОбщоДействителна стойност2016-041058
КанадаОбщоДействителна стойност2016-051767
КанадаОбщоДействителна стойност2016-062532
КанадаОбщоДействителна стойност2016-073104
КанадаОбщоДействителна стойност2016-082764
КанадаОбщоДействителна стойност2016-092238
КанадаОбщоДействителна стойност2016-101269
КанадаОбщоДействителна стойност2016-11617
КанадаОбщоДействителна стойност2016-12472
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-101251
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-11418
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12411
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01298
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02254
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-03196
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-04396
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-05198
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-062616
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-075540
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0828
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-093521
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-101149
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11424
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12451
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01253
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0215
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0349
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0444
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-05170
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-061085
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-073287
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-082464
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-092344
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10583
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11953
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12143
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01210
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02104
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0338
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-040
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-05616
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-061055
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-076190
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-081807
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-091255
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10312
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11262
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12105
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01130
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02199
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03373
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-041183
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-05413
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-062769
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-074752
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-082598
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09959
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10491
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-110
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12224
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-101536
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-111229
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12116
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0146
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0277
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-03151
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04394
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-05420
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-061660
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-072940
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-084
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-091987
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-102119
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-111312
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12161
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0193
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0213
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0320
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0444
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05156
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-062225
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-071657
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-08896
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-092542
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-101165
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-11478
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12542
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-010
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-02170
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0376
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-04117
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0563
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-06828
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-07600
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-081549
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-093310
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-101841
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-11960
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-12210
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01651
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02244
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03134
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04237
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05628
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-061190
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-073960
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-081624
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09600
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-10785
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11541
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12200
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-10427
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-11350
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12290
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0179
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02135
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03305
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-04494
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-05594
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-06685
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0786
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-080
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-09924
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-10534
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-11449
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-12254
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01115
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0226
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0322
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0450
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-05795
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-064340
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-071623
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-08336
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-091631
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-101749
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-111432
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-12480
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-01252
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-02273
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-030
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0450
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-05497
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-063452
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-070
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-08258
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-091673
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-101905
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-11437
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-12367
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01260
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-02287
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-03267
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-04828
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05403
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-061978
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-070
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-08974
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-092038
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-101177
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-11365
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-12580
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2012-103214
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2012-111997
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2012-12817
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-01423
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-02466
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-03652
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-041284
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-051212
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-064961
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-078566
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-0832
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-096432
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-103802
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-112185
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-12866
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-01461
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-0254
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-0391
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-04138
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-051121
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-067650
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-076567
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-083696
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-096517
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-103497
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-112863
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-121165
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-01462
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-02547
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-03114
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-04167
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-051176
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-065335
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-076790
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-083614
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-096238
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-104058
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-111659
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-12682
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-011041
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-02730
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-03774
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-042248
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-051444
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-065937
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-078712
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-085196
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-093597
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-102453
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-11906
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-121004
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10224
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-11213
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12218
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01121
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02298
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-03187
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-04254
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-05547
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-061062
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-071525
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-081990
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-09345
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10201
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11237
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12214
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01119
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-02317
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-03154
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-040
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-05653
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-060
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-07509
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-08890
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-090
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-100
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11518
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12165
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01249
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02703
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03179
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-04165
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-050
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0654
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-070
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-081527
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-09687
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10150
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11624
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12114
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01168
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02387
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03156
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-041006
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-050
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-06207
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-071930
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-081437
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09650
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10237
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-110
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12357
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-10163
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-11698
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12950
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-01334
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-02209
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-03204
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04351
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-05948
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-061520
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-07365
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-08151
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-09128
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-10304
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11790
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12926
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01363
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02153
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-03196
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-040
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05595
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-060
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-071527
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-082671
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-09603
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-10130
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-111036
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12496
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-01445
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-020
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0372
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-041239
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05552
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-06107
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-072579
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-081781
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-092061
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-100
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-11534
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-12399
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01191
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02195
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03225
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-041148
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-051380
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06377
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07965
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-081214
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-091951
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-10192
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11750
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12516
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-10357
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-11201
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12148
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-01345
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02386
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03157
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-04394
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-05398
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-06585
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-071043
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-08504
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-09195
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-10327
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-11112
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-12128
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01423
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02432
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03129
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-040
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-05504
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-060
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-071018
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-080
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-092413
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-10390
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-110
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-12827
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-01551
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-020
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-03108
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0483
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-051380
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-06161
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-071290
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-08255
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-090
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-10449
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-11446
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-12341
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01205
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-02227
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0387
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-04299
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05690
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-060
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-072895
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-08797
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-090
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-10163
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-11681
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-12498
КипърОбщоДействителна стойност2012-10744
КипърОбщоДействителна стойност2012-111112
КипърОбщоДействителна стойност2012-121316
КипърОбщоДействителна стойност2013-01800
КипърОбщоДействителна стойност2013-02893
КипърОбщоДействителна стойност2013-03548
КипърОбщоДействителна стойност2013-04999
КипърОбщоДействителна стойност2013-051893
КипърОбщоДействителна стойност2013-063167
КипърОбщоДействителна стойност2013-072933
КипърОбщоДействителна стойност2013-082645
КипърОбщоДействителна стойност2013-09668
КипърОбщоДействителна стойност2013-10832
КипърОбщоДействителна стойност2013-111139
КипърОбщоДействителна стойност2013-121268
КипърОбщоДействителна стойност2014-01905
КипърОбщоДействителна стойност2014-02902
КипърОбщоДействителна стойност2014-03479
КипърОбщоДействителна стойност2014-040
КипърОбщоДействителна стойност2014-051752
КипърОбщоДействителна стойност2014-060
КипърОбщоДействителна стойност2014-073054
КипърОбщоДействителна стойност2014-083561
КипърОбщоДействителна стойност2014-093016
КипърОбщоДействителна стойност2014-10520
КипърОбщоДействителна стойност2014-111554
КипърОбщоДействителна стойност2014-121488
КипърОбщоДействителна стойност2015-011245
КипърОбщоДействителна стойност2015-02703
КипърОбщоДействителна стойност2015-03359
КипърОбщоДействителна стойност2015-041487
КипърОбщоДействителна стойност2015-051932
КипърОбщоДействителна стойност2015-06322
КипърОбщоДействителна стойност2015-073869
КипърОбщоДействителна стойност2015-083563
КипърОбщоДействителна стойност2015-092748
КипърОбщоДействителна стойност2015-10599
КипърОбщоДействителна стойност2015-111604
КипърОбщоДействителна стойност2015-12854
КипърОбщоДействителна стойност2016-01564
КипърОбщоДействителна стойност2016-02809
КипърОбщоДействителна стойност2016-03468
КипърОбщоДействителна стойност2016-042453
КипърОбщоДействителна стойност2016-052070
КипърОбщоДействителна стойност2016-06584
КипърОбщоДействителна стойност2016-075790
КипърОбщоДействителна стойност2016-083448
КипърОбщоДействителна стойност2016-092601
КипърОбщоДействителна стойност2016-10592
КипърОбщоДействителна стойност2016-111431
КипърОбщоДействителна стойност2016-121371
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10624
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-11353
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12539
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01936
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-021130
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-031286
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-041065
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-052178
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0610065
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0733477
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0855220
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0919174
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10780
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11317
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12415
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01716
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-021200
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-031120
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-041378
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-052692
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-067814
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0731764
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0852045
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0920745
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10289
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11794
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12174
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01293
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-021969
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03356
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-041078
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-051507
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-065344
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0726973
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0845968
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0922647
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10687
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11533
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12568
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-011826
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02801
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03339
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-041257
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-051265
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0619500
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0745794
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0857288
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0925500
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10977
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11458
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-123007
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-101090
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-11977
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12656
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-01329
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-02422
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-03490
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04876
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-05837
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-062107
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-077868
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-085078
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-095924
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-101318
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11856
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12622
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01569
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02563
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-03518
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04671
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05890
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-065918
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-078208
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0813570
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-094015
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-103175
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-111336
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-121743
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-01392
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-02328
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-031602
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-041258
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-051385
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-063562
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-072187
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-087152
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-092573
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-101413
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-11579
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-121137
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01487
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02959
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-031522
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-041544
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-051687
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-061012
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-075898
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-086228
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-097034
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-101906
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11500
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12430
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-104149
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-111683
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-121528
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-01239
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02502
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-031013
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-04896
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-051047
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-061563
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-071213
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-081801
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-092475
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-103878
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-111892
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-122026
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01312
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02454
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-031102
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-04954
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-051054
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-061085
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-071428
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-084197
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-096023
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-102020
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-11843
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-121569
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-01782
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-020
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-03890
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-04718
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-052169
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-064454
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-072552
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-085108
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-095662
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-103501
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-111946
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-121705
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01608
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-02970
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-031494
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-04268
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-053372
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-062230
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-073259
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-087472
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-095276
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-103706
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-111757
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-121718
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2012-105863
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2012-113013
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2012-122723
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-011504
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-022054
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-032789
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-042837
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-054062
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-0613735
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-0742558
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-0862099
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-0927573
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-105976
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-113065
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-123063
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-011597
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-022217
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-032740
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-043003
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-054636
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-0614817
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-0741400
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-0869812
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-0930783
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-105484
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-112973
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-123486
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-011467
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-022297
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-032848
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-043054
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-055061
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-0613360
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-0731712
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-0858228
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-0930882
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-105601
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-113058
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-123410
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-012921
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-022730
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-033355
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-043069
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-056324
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-0622742
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-0754951
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-0870988
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-0937810
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-106589
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-112715
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-125155
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1013358
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-113697
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-124753
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-013557
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-022921
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-033168
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-045345
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0514702
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0678293
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-07159541
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-08162667
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-09101585
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1013882
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-113110
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-124686
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-012450
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-023529
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-034266
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-046592
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0514056
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0678457
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-07145004
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-08131146
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0995852
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-104321
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-112410
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-122909
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-013629
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-023591
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-033578
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-045307
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0525068
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0671680
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-07132946
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-08144033
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0975840
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1010767
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11895
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-123154
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-013193
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-021602
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-033176
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-044077
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0530139
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-06103513
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-07143308
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-08159567
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09112109
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1017625
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-113705
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-124780
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-107918
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-115364
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-122888
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-013525
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-023883
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-032746
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-045123
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0511935
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0614071
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0740620
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0840062
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0924452
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-108215
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-115906
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-122820
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-015233
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-023194
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-032570
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-044593
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0526352
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0612852
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0785034
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0851911
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0940448
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1018492
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-114570
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-125185
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-012428
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-023592
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-033813
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-049258
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0520601
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0639424
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0743509
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0855592
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0948175
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1015210
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-116937
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-124205
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-014402
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-024094
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-033456
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0410752
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0510202
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0637176
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0757071
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0887745
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0948507
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1015051
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-117888
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-126385
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-108201
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-114703
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-123577
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-014047
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-023029
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-034225
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-047336
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-056595
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0613096
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0712206
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0810567
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0917414
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-107803
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-115054
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-124002
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-013606
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-024254
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-033958
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-048715
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-057649
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0623383
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0736699
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0819125
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0922737
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-107432
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-113988
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-125819
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-016250
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-024104
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-033423
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-045532
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-054964
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-068960
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0713295
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0812553
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0917380
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-106665
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-114178
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-125606
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-013797
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-025429
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-034762
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-044983
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0510046
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0619473
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0711414
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0822519
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0920687
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-108483
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-115820
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-126094
ГерманияОбщоДействителна стойност2012-1029477
ГерманияОбщоДействителна стойност2012-1113764
ГерманияОбщоДействителна стойност2012-1211218
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-0111129
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-029833
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-0310139
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-0417804
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-0533232
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-06105460
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-07212367
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-08213296
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-09143451
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-1029900
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-1114070
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-1211508
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-0111289
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-0210977
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-0310794
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-0419900
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-0548057
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-06114692
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-07266737
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-08202182
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-09159037
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-1030245
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-1110968
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-1213913
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-0112307
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-0211287
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-0310814
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-0420097
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-0550633
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-06120064
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-07189750
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-08212178
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-09141395
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-1032642
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-1112010
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-1212965
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-0111392
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-0211125
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-0311394
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-0419812
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-0550387
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-06160162
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-07211793
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-08269831
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-09181303
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-1041159
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-1117413
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-1217259
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10694
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-11449
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12218
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01216
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02277
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-03458
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-04398
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-051239
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-063059
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0731122
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0814368
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-095165
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10624
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11424
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12202
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01154
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-02258
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-03413
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-04407
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-051008
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-061883
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0718917
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-089299
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-096375
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10443
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11227
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12484
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01267
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02829
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03451
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-04145
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-051062
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-062103
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0716198
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-089438
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-095468
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10621
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-111225
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12241
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01210
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02178
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03234
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04328
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-050
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-063645
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0724394
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0817867
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-095304
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-101093
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11817
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12283
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1031
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-110
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12106
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0112
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-02236
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0367
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04417
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-05570
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-061197
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-071742
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-081012
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-09291
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1042
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1159
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1293
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01167
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02270
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0362
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04352
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05535
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-061140
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-072702
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-082021
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-09350
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-10646
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-11200
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12161
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-01135
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-020
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03360
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-04581
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05229
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-06702
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-075399
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-085148
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-091823
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-10539
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-110
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-12120
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0165
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02210
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03170
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04665
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05885
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-060
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-075227
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-085105
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09709
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-10364
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-110
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12299
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-10845
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-11526
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12394
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-01326
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02169
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03224
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-04198
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-05419
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-06371
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-072043
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-08690
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-091551
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-10847
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-11412
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-12375
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01254
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02114
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03291
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-04268
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-05440
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-061628
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-071158
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-081213
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-09470
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-10583
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-11708
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-12323
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-01331
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-020
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0390
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-04436
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-05303
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-06351
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-072700
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-080
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-09608
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-10387
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-110
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-120
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01137
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-02267
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-03133
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-04100
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05735
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-062623
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-070
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-080
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-09601
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-100
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-111089
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-12388
ДанияОбщоДействителна стойност2012-101570
ДанияОбщоДействителна стойност2012-11975
ДанияОбщоДействителна стойност2012-12718
ДанияОбщоДействителна стойност2013-01554
ДанияОбщоДействителна стойност2013-02682
ДанияОбщоДействителна стойност2013-03749
ДанияОбщоДействителна стойност2013-041013
ДанияОбщоДействителна стойност2013-052228
ДанияОбщоДействителна стойност2013-064627
ДанияОбщоДействителна стойност2013-0734907
ДанияОбщоДействителна стойност2013-0816070
ДанияОбщоДействителна стойност2013-097007
ДанияОбщоДействителна стойност2013-101513
ДанияОбщоДействителна стойност2013-11895
ДанияОбщоДействителна стойност2013-12670
ДанияОбщоДействителна стойност2014-01575
ДанияОбщоДействителна стойност2014-02642
ДанияОбщоДействителна стойност2014-03766
ДанияОбщоДействителна стойност2014-041027
ДанияОбщоДействителна стойност2014-051983
ДанияОбщоДействителна стойност2014-064651
ДанияОбщоДействителна стойност2014-0722777
ДанияОбщоДействителна стойност2014-0812533
ДанияОбщоДействителна стойност2014-097195
ДанияОбщоДействителна стойност2014-101672
ДанияОбщоДействителна стойност2014-111135
ДанияОбщоДействителна стойност2014-12968
ДанияОбщоДействителна стойност2015-01733
ДанияОбщоДействителна стойност2015-02829
ДанияОбщоДействителна стойност2015-03901
ДанияОбщоДействителна стойност2015-041162
ДанияОбщоДействителна стойност2015-051594
ДанияОбщоДействителна стойност2015-063156
ДанияОбщоДействителна стойност2015-0724297
ДанияОбщоДействителна стойност2015-0814586
ДанияОбщоДействителна стойност2015-097899
ДанияОбщоДействителна стойност2015-101547
ДанияОбщоДействителна стойност2015-111225
ДанияОбщоДействителна стойност2015-12361
ДанияОбщоДействителна стойност2016-01412
ДанияОбщоДействителна стойност2016-02655
ДанияОбщоДействителна стойност2016-03537
ДанияОбщоДействителна стойност2016-041093
ДанияОбщоДействителна стойност2016-051620
ДанияОбщоДействителна стойност2016-066268
ДанияОбщоДействителна стойност2016-0729621
ДанияОбщоДействителна стойност2016-0822972
ДанияОбщоДействителна стойност2016-096614
ДанияОбщоДействителна стойност2016-101457
ДанияОбщоДействителна стойност2016-111906
ДанияОбщоДействителна стойност2016-12970
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10727
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-11476
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12818
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01273
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02753
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-03876
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-041748
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-051094
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-063123
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-076226
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-087471
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-093805
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10687
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11412
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12859
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01423
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-02617
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-03839
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-041478
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-05336
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-062085
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-072029
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-086107
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-091584
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-101360
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-110
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-121195
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01699
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02739
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03676
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-04371
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-051352
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-061237
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-075364
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-085174
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-094121
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10611
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11742
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12316
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0167
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02594
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03662
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04947
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-05971
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-061161
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-073246
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-085072
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-094218
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-101634
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-112290
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-121073
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-10366
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-111455
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12831
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-01635
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-02399
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-03554
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04839
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-05927
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-061325
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-072102
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-082793
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-094698
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-10519
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-111558
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12833
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01287
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02700
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-03758
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04911
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-052212
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-061194
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-078115
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-081437
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-095336
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-10722
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-111834
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12920
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-01620
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-02855
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03338
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-041114
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05593
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-06962
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-073576
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-081941
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-096368
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-101772
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-111484
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-12420
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01808
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02713
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03441
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-041792
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05622
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06774
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-073313
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-082899
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-091406
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-101027
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-112337
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12839
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-101943
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-111388
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-121084
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-01778
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02661
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03477
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-04398
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-051246
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-061296
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-072564
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-08811
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-092833
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-101840
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-111455
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-121104
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01995
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02739
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03662
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-04671
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-051602
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-062543
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-073043
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-082156
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-095545
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-101478
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-111921
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-121573
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-01857
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-02994
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-031352
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-041857
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-05761
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-061099
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-072682
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-081294
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-092622
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-10679
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-111632
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-121578
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01944
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-021307
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-031324
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-041364
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05879
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-062322
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-075194
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-080
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-097031
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-101451
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-111580
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-121195
ИспанияОбщоДействителна стойност2012-103036
ИспанияОбщоДействителна стойност2012-113319
ИспанияОбщоДействителна стойност2012-122733
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-011686
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-021813
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-031907
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-042985
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-053267
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-065744
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-0710892
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-0811075
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-0911336
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-103046
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-113425
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-122796
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-011705
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-022056
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-032259
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-043060
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-054150
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-065822
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-0713187
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-089700
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-0912465
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-103560
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-113755
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-123688
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-012176
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-022588
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-032366
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-043342
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-052706
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-063298
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-0711622
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-088409
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-0913111
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-103062
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-113858
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-122314
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-011819
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-022614
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-032427
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-044103
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-052472
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-064257
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-0711753
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-087971
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-0912655
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-104112
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-116207
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-123107
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10109767
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1165927
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1277996
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0175786
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0270995
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0364508
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0483774
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-05159581
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-06375774
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-07650884
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-08679523
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-09356402
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10111160
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1166242
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1275660
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0170046
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0263947
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0365288
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0486348
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-05173272
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-06369937
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-07494053
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-08503937
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-09307992
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1047488
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1136375
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1226044
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0129280
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0236825
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0340467
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0455121
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-05121918
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-06248960
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-07478793
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-08507982
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-09280518
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1063331
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1132607
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1236998
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0139238
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0232730
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0336371
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04103198
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-05132296
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-06333535
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-07612500
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-08634828
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09317642
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1086810
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1145415
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1252816
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-10111528
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-11104743
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1297361
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0142752
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0253569
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0355496
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04125365
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-05147503
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-06190898
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-07322725
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-08314710
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-09253995
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-10119454
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11108549
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1292817
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0153134
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0261967
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0360692
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04130129
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05178901
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-06188689
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-07449138
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-08400042
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-09257091
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-10195710
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-11122533
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12158038
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0180334
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0269673
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0374245
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-04154024
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05208399
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-06302273
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-07404185
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-08390669
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-09276317
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-10179249
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-11135375
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-12136570
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0194056
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0270490
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0394850
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04122930
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05282505
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06320341
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07442782
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-08421324
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09298537
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-10214910
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11173041
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12168367
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1074906
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1148968
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1246421
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0142653
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0225460
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0342682
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0462947
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0568544
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0675024
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0792300
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0861518
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-09116242
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1070857
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1150916
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1246106
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0140393
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0230313
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0342386
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0461371
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0576564
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0690667
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-07161615
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-08105192
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-09144265
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1058739
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1171576
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1247273
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0161666
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0243783
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0355264
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0464071
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-05103218
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-06101303
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0771745
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-08101813
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-09114560
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1067710
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1161532
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1252443
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0140348
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0240407
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0348499
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0484800
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0591485
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-06177989
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0791845
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-08109052
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-09155814
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1086019
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1178194
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1272829
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2012-10296201
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2012-11219638
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2012-12221778
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-01161191
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-02150024
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-03162686
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-04272086
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-05375628
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-06641696
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-071065909
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-081055751
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-09726639
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-10301471
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-11225707
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-12214583
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-01163573
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-02156227
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-03168366
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-04277848
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-05428737
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-06649293
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-071104806
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-081009171
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-09709348
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-10301937
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-11230484
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-12231355
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-01171280
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-02150281
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-03169976
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-04273216
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-05433535
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-06652536
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-07954723
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-081000464
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-09671395
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-10310290
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-11229514
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-12226011
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-01173642
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-02143627
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-03179720
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-04310928
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-05506286
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-06831865
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-071147127
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-081165204
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-09771993
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-10387739
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-11296650
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-12294012
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10490
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-11248
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12366
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0128
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02324
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0358
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-04199
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-05526
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-063332
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-074072
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-086434
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-092607
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10291
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11159
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12242
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0154
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-02217
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0348
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-04206
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-053540
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-064423
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-074421
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-086094
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-092025
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10176
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11171
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12129
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0131
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02905
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-030
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-04461
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-051964
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-063121
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-074602
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-086693
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-093633
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10306
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-110
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12169
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01146
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02223
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03214
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04491
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-053080
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0610530
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0716552
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0810571
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-095584
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10356
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11199
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12319
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-10238
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-11187
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12275
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0183
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0294
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-03306
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04978
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-05898
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-06752
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-07663
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-08513
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-09236
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-10216
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11122
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12303
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0153
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02270
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-03557
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04949
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05947
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-061145
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-07139
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-081663
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-091509
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-10203
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-11404
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12185
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0134
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-020
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03364
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-04555
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-052328
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-060
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0773
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-08175
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-09510
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1087
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-11577
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-12479
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0181
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0287
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03768
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-041315
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-053262
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06953
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-071834
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-083237
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-093694
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-10748
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11299
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12533
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2012-10309
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2012-11242
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12226
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-015
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02235
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0359
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-04392
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-05555
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-06775
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-07218
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-08146
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-091329
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-10198
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-11107
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-12202
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0154
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02212
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0334
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-04323
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-05168
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-061057
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-07301
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-08536
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-091010
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-10328
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-110
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-12381
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0176
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-020
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0322
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-04400
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-051310
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0625
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-070
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-08382
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-09124
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-10354
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1121
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-12131
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01197
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-02556
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0348
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-04495
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05648
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-06463
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-07737
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-08853
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-091925
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-10540
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-11374
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-12383
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2012-101037
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2012-11677
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2012-12867
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-01116
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-02653
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-03423
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-041569
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-051979
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-064859
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-074953
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-087093
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-094172
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-10705
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-11388
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-12747
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-01161
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-02699
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-03639
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-041478
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-054655
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-066625
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-074861
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-088293
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-094544
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-10707
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-11575
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-12695
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-01141
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-02905
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-03386
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-041416
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-055602
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-063146
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-074675
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-087250
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-094267
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-10747
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-11598
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-12779
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-01424
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-02866
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-031030
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-042301
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-056990
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-0611946
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-0719123
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-0814661
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-0911203
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-101644
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-11872
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-121235
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1075735
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1161990
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1266925
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0188049
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0270426
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0370579
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0468394
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0596772
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-06258427
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-07308835
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-08302942
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-09157672
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1089270
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1168601
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1276360
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01100696
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0274123
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0374944
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0470909
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0596946
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-06270163
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-07314663
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-08296835
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-09144130
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1092673
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1174691
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1280135
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01113677
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0279208
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0377654
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0486877
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-05108015
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-06216469
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-07290300
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-08288180
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-09145807
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10109295
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1184659
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1298603
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01131006
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02106799
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0393774
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04106082
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-05130555
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-06266102
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-07341249
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-08320566
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09181143
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10119179
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1196773
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12108118
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1090090
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1173161
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1264341
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0158700
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0256792
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0365467
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0473035
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0589832
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-06115930
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-07170580
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-08190114
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-09129986
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1088783
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1171257
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1269352
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0160273
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0249133
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0365715
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0473886
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0581807
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0690999
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-07185506
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-08192674
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-09134484
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1082423
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1168260
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1265094
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0158047
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0251548
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0365200
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0471954
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0583733
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-06102094
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-07191399
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-08237050
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-09119729
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1078371
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1162759
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1259722
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0151005
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0252283
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0357614
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0464898
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0579874
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0688714
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07184745
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-08221415
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09113496
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1081440
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1160427
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1261339
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1015859
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1115910
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1213783
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0112977
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0213652
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0317496
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0415785
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0517904
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0626365
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0725130
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0820051
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0916723
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1016002
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1115639
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1213703
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-019672
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0211430
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0315447
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0415392
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0518368
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0628828
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0724668
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0821128
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0920779
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1020324
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1119491
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1215788
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0114571
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0215076
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0316813
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0417054
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0519238
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0624317
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0718141
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0819503
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0920478
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1022618
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1119074
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1217988
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0116049
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0219055
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0321091
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0420999
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0522197
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0627538
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0721801
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0822830
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0920938
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1024101
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1122266
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1221466
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2012-10181684
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2012-11151061
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2012-12145049
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-01159726
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-02140870
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-03153542
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-04157214
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-05204508
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-06400722
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-07504545
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-08513107
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-09304381
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-10194055
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-11155497
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-12159415
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-01173079
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-02134686
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-03156106
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-04160187
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-05197121
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-06389990
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-07524837
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-08510637
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-09299393
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-10195420
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-11162442
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-12161017
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-01186295
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-02145832
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-03159667
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-04175885
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-05210986
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-06342880
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-07499840
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-08544733
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-09286014
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-10210284
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-11166492
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-12176313
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-01198060
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-02178137
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-03172479
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-04191979
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-05232626
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-06382354
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-07547795
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-08564811
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-09315577
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-10224720
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-11179466
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-12190923
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10729
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-11336
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12196
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01234
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02184
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0367
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-04443
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-05741
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-063041
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-079941
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0811628
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-094809
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10694
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11352
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12175
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01235
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-02164
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0354
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-04405
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-05692
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-064106
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0711078
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-086394
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-092434
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10667
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11399
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12330
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-010
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02518
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0390
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-04429
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-051198
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-062678
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-076762
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-083742
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-092254
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10909
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1199
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12137
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0194
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02214
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03406
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04255
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-051493
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-066114
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-078631
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-085446
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-092336
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-101233
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11469
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1293
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1053
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-116
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1228
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-01301
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-02142
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0310
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0465
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-05438
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-061185
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-071067
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0829
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0965
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-10250
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-118
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1216
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01124
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02130
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0363
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0463
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05409
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-061380
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-071187
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-08588
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-09464
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-10111
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-110
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-120
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-01528
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-020
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0393
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-04215
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05514
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-061005
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-07676
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-08561
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-09563
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1051
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-11104
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-120
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01116
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02119
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-030
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-040
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05671
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-060
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-070
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-080
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09334
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-10176
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11298
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1242
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-10109
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1184
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1273
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-010
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0294
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03344
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-04183
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-05287
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-06245
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-07186
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-08117
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-09235
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1097
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1175
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1264
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01152
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0286
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03314
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-04134
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-05268
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-060
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-070
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-08265
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-090
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-100
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-110
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-120
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-010
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-020
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-03177
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-040
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-050
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-06669
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-07338
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-08187
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-090
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-10101
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-11213
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-12103
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-010
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-02143
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0378
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-04607
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05622
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-060
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-070
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-08237
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-090
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-100
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-110
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-12105
ФинландияОбщоДействителна стойност2012-10891
ФинландияОбщоДействителна стойност2012-11426
ФинландияОбщоДействителна стойност2012-12297
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-01535
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-02420
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-03421
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-04691
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-051466
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-064471
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-0711194
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-0811774
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-095109
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-101041
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-11435
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-12255
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-01511
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-02380
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-03431
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-04602
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-051369
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-065486
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-0712265
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-087247
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-092898
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-10778
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-11399
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-12330
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-01528
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-02518
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-03360
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-04644
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-051712
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-064352
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-077776
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-084490
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-092817
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-101061
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-11416
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-12240
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-01210
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-02476
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-03484
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-04862
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-052786
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-066114
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-078631
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-085683
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-092670
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-101409
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-11767
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-12240
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-102121
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-111128
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-121261
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-011905
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-022158
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-031690
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-041657
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-053287
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0611081
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0719929
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0826960
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0917284
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-102208
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-111261
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-121351
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-011469
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-021900
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-031382
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-042725
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-052610
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-069937
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0714942
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0822939
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-099187
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10778
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11741
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12666
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01793
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02163
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03924
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-041427
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-05958
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-065526
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0713283
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0818216
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-099626
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10664
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11375
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12473
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-011078
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-021065
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-031080
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-041891
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-052412
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-065262
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0727212
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0818134
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0915436
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-101478
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-111379
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-121222
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-102005
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-111640
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-121258
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-01674
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-02797
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-031294
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04681
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-052641
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-065642
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0719795
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0811890
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-097911
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-102325
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-111561
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-121395
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-011354
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02671
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-031260
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04644
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-051098
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-065299
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0715142
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0812847
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-099128
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-103111
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-112407
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-121830
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-011586
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-02978
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-031848
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-041734
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-051757
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-062763
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0723245
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0816114
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0910192
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-103320
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-111762
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-121355
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-011658
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-021068
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-031404
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-041654
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-052514
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-064643
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0721439
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0816321
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0913655
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-103203
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-113091
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-121985
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-103529
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-111655
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-121220
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-011349
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02945
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-031409
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-042802
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-053139
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-063154
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-074822
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-083602
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-094988
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-103314
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-111722
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-121491
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-011246
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02939
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-031830
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-042283
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-052790
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-063310
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-076792
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-085505
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0913736
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-102593
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-112593
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-121897
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-012143
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-022611
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-031980
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-042140
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-053034
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-063224
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-074981
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0810509
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0914721
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-101549
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-113503
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-121828
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-011492
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-021252
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-032268
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-042600
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-053124
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-064024
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-075772
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0810880
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-097124
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-101971
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-112948
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-121832
ФранцияОбщоДействителна стойност2012-107655
ФранцияОбщоДействителна стойност2012-114423
ФранцияОбщоДействителна стойност2012-123739
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-013928
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-023900
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-034393
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-045140
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-059067
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-0619877
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-0744546
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-0842452
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-0930183
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-107847
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-114544
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-124237
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-014069
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-023510
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-034472
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-045652
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-056498
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-0618546
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-0736876
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-0841291
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-0932051
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-106482
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-115741
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-124393
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-014522
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-023752
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-034752
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-045301
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-055749
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-0611513
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-0741509
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-0844839
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-0934539
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-105533
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-115640
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-123656
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-014228
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-023385
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-034752
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-046145
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-058050
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-0613929
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-0754423
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-0845335
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-0936215
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-106652
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-117418
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-125039
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-109468
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-113892
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-124184
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-017679
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0212619
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-035506
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-045265
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0510714
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0630204
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0752984
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0840946
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0923784
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-109982
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-113655
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-123955
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-016989
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0210666
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-034901
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-045878
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-059575
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0627126
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0729401
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0830908
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0928026
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-107069
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-112660
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-121341
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-014088
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-026696
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-038162
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-043800
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0511160
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0624157
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0728774
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0842424
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0927751
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-108431
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-112671
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-122158
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-016588
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-027801
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-037076
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-044015
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0512155
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0619754
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0730668
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0841740
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0921344
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-107407
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-112554
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-123228
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-101211
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-11646
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-121198
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-012268
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-021090
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-031472
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-041219
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-053450
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-063986
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-075979
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-084165
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-093994
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-101233
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-111706
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-121184
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-012913
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02513
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-032385
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-041370
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-055298
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-066565
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-076083
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0810698
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-095132
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-101936
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-111600
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-123642
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-013087
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-022976
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03858
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-042736
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-055581
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-065400
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-077012
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-084216
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-094143
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-102333
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-112185
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-121567
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-011708
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-024620
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-031117
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-042983
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-053631
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-069246
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-077763
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-086056
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0910138
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-103624
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-112371
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-123658
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-102768
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-112036
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-121740
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-012150
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-021424
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-032098
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-042669
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-052542
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-062148
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-073129
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-083309
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-095924
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-102448
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-111242
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-121534
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-011179
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-021565
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-032604
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-042483
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-054458
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-066620
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-079124
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-084755
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-093336
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-102104
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-112786
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-122491
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-015450
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-023348
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-031611
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-043344
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-054367
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-064263
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-072418
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-082899
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-093314
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-101166
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-112549
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-122943
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-013050
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-025145
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-032607
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-043556
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-057993
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0612189
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-073882
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-083345
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-098271
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-103782
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-114560
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-122152
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2012-1013447
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2012-116574
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2012-127122
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-0112097
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-0215133
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-039076
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-049153
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-0516706
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-0636338
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-0762092
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-0848420
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-0933702
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-1013663
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-116603
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-126673
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-0111833
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-0212744
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-039890
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-049731
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-0519331
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-0640311
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-0744608
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-0846361
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-0936494
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-1011109
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-117046
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-127474
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-0112625
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-0213020
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-0310631
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-049880
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-0521108
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-0633820
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-0738204
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-0849539
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-0935208
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-1011930
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-117405
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-126668
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-0111346
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-0217566
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-0310800
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-0410554
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-0523779
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-0641189
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-0742313
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-0851141
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-0939753
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-1014813
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-119485
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-129038
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1028360
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1122793
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1224414
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0140097
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0220346
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0321192
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0425886
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0540360
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-06101507
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0762940
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0860009
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0936173
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1027518
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1122359
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1223794
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0138052
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0219324
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0319315
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0426734
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0540551
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-06105918
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0721696
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-084399
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0920289
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-105750
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-118059
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-125855
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0110252
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-028486
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0310571
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0415726
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0523199
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0655947
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-078081
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-086258
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0920600
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1016002
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-115522
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1211846
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0118409
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-022722
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-037268
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0418458
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0523856
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0633445
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0735734
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0847808
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0916659
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1020981
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1115856
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1212223
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1040817
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1133623
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1233363
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0119541
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0224590
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0319608
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0426234
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0540663
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0639646
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0747810
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0862514
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0951908
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1041604
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1135696
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1231349
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0121694
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0227086
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0317431
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0429467
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0538378
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0632405
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0784786
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-08126460
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0948104
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1071875
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1136246
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1258734
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0141940
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0221381
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0318899
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0423862
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0548718
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0695303
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0789456
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-08100118
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0944143
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1047205
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1142520
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1240846
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0150181
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0219957
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0328161
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0429693
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0564036
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06105668
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0772585
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0870119
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0961062
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1058456
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1149850
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1254644
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1013222
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-119705
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1211205
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0120156
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-025754
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-038662
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0414954
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0521082
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0615002
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0725472
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0812205
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0922857
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1014057
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-119712
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1212180
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0119330
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-024869
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-039138
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0413869
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0522401
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0613517
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0724951
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0814295
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0937196
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-108214
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1116789
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-127612
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0129475
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0214184
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0317226
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0413629
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0530932
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0627218
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-077081
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-089833
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0914714
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1020003
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1113805
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1219546
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0118707
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-026466
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0312718
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0427285
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0515067
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0638796
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-078934
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0820186
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0919430
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1019145
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1125264
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1227233
ГърцияОбщоДействителна стойност2012-1082399
ГърцияОбщоДействителна стойност2012-1166121
ГърцияОбщоДействителна стойност2012-1268982
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-0179794
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-0250690
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-0349462
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-0467074
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-05102105
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-06156155
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-07136222
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-08134728
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-09110938
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-1083179
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-1167767
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-1267323
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-0179076
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-0251279
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-0345884
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-0470070
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-05101330
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-06151840
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-07131433
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-08145154
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-09105589
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-1085839
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-1161094
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-1272201
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-0181667
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-0244051
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-0346696
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-0453217
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-05102849
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-06178468
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-07104618
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-08116209
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-0979457
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-1083210
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-1161847
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-1272238
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-0187297
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-0229145
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-0348147
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-0475436
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-05102959
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-06177909
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-07117253
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-08138113
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-0997151
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-1098582
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-1190970
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-1294100
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-071605
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-081021
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-09684
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-101547
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11487
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12578
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01398
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-02522
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-03702
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-04788
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-05969
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-060
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-071954
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-082090
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-09505
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10645
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11534
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-120
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-010
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02677
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-030
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-040
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-050
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-061085
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-072116
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-081035
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-09889
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-101508
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11381
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12300
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-010
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02509
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03408
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04489
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-05342
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-061427
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-072346
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-081352
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-091097
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-101611
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11502
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12691
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-07744
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-08979
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-09832
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-101199
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11748
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12937
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01825
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02354
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-03688
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04368
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05708
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-062940
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-07253
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-081045
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-09610
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-102582
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-11267
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12592
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-011280
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-020
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03794
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-04575
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-051135
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-061447
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-071058
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-08518
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-09686
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-101162
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-110
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-12463
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01887
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02323
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03380
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04948
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-051048
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06821
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-070
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-08338
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-090
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-101827
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11149
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12306
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-07324
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-08358
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-09551
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-10476
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-11421
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-12241
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01264
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02224
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03463
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-04319
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0568
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-060
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-07701
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-080
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-09790
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-10323
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-111069
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-121184
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-010
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-02589
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-031192
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-041150
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-05757
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-06723
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-070
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0835
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-09500
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-10534
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-11475
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-12904
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-010
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-02120
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-031112
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-04273
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05325
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-06995
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-07782
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-080
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-09887
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-10216
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-11457
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-12496
HRОбщоДействителна стойност2013-072673
HRОбщоДействителна стойност2013-082358
HRОбщоДействителна стойност2013-092067
HRОбщоДействителна стойност2013-103222
HRОбщоДействителна стойност2013-111656
HRОбщоДействителна стойност2013-121756
HRОбщоДействителна стойност2014-011487
HRОбщоДействителна стойност2014-021100
HRОбщоДействителна стойност2014-031853
HRОбщоДействителна стойност2014-041475
HRОбщоДействителна стойност2014-051745
HRОбщоДействителна стойност2014-062940
HRОбщоДействителна стойност2014-072908
HRОбщоДействителна стойност2014-083135
HRОбщоДействителна стойност2014-091905
HRОбщоДействителна стойност2014-103550
HRОбщоДействителна стойност2014-111870
HRОбщоДействителна стойност2014-121776
HRОбщоДействителна стойност2015-011280
HRОбщоДействителна стойност2015-021266
HRОбщоДействителна стойност2015-031986
HRОбщоДействителна стойност2015-041725
HRОбщоДействителна стойност2015-051892
HRОбщоДействителна стойност2015-063255
HRОбщоДействителна стойност2015-073174
HRОбщоДействителна стойност2015-081588
HRОбщоДействителна стойност2015-092075
HRОбщоДействителна стойност2015-103204
HRОбщоДействителна стойност2015-11856
HRОбщоДействителна стойност2015-121667
HRОбщоДействителна стойност2016-01887
HRОбщоДействителна стойност2016-02952
HRОбщоДействителна стойност2016-031900
HRОбщоДействителна стойност2016-041710
HRОбщоДействителна стойност2016-051715
HRОбщоДействителна стойност2016-063243
HRОбщоДействителна стойност2016-073128
HRОбщоДействителна стойност2016-081690
HRОбщоДействителна стойност2016-091984
HRОбщоДействителна стойност2016-103654
HRОбщоДействителна стойност2016-111108
HRОбщоДействителна стойност2016-121493
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-101184
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-11386
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12540
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01549
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02591
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-031547
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-041057
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-052201
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-063990
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0722091
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0822736
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0911092
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-101058
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11367
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12536
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01418
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-02478
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-031521
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-041694
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-052338
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-063009
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-078864
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0817123
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-097103
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10575
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11677
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-120
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-010
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-020
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03516
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-04665
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-050
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-063063
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0718529
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0821620
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0912869
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10637
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-110
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12494
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01505
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02722
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03804
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04471
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-051649
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-066050
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0719870
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0819359
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-099884
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-101204
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11491
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-121094
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-101477
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-111508
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-121277
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-01299
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-02830
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-031253
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-041214
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-051843
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-064023
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-077392
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-085493
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-095622
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-101479
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-111689
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-121415
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01425
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02928
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-031450
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-041166
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-051779
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-065375
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0712189
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-085708
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-099287
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-102107
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-112010
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-121970
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-011303
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-021214
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-031342
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-042326
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05833
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-066048
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-071793
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-086828
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-09677
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-102219
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-11658
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-121511
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01699
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02998
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03999
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-042172
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-054159
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-062749
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-078282
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0813682
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-092824
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-101404
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-111626
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12912
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-102328
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-111239
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12940
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-01863
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02547
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03239
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-041265
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-051101
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-06962
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-072012
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-08877
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-092662
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-102229
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-111237
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-12844
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01749
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02696
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03354
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-041297
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-051063
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-063419
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-073324
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-082446
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-090
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-10383
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-11749
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-12394
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-01261
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-02243
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-03464
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-041330
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-054164
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-063185
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-07598
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-081138
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-092709
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-10573
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-111973
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-12406
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01141
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-02184
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-031031
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-041322
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-051452
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-063301
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-070
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-082451
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-094236
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-101395
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-11318
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-12365
УнгарияОбщоДействителна стойност2012-104989
УнгарияОбщоДействителна стойност2012-113133
УнгарияОбщоДействителна стойност2012-122757
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-011711
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-021968
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-033039
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-043536
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-055145
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-068975
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-0731495
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-0829106
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-0919376
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-104766
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-113293
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-122795
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-011592
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-022102
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-033325
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-044157
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-055180
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-0611803
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-0724377
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-0825277
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-0916390
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-103065
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-113436
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-122364
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-011564
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-021457
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-032322
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-044321
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-054997
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-0612296
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-0720920
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-0829586
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-0916255
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-103429
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-112631
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-122411
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-011345
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-021904
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-032834
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-043965
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-057260
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-0612100
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-0728152
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-0835492
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-0916944
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-104003
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-112435
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-122371
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10128
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1195
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12247
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-010
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-020
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-031039
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-04154
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-05849
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-062162
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-074229
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-084158
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-090
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10234
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1174
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-120
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0130
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-020
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-03980
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-04172
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-05756
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-060
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-072633
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-084713
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-090
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10170
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-110
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-120
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0155
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02233
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03744
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-04381
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-050
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0664
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-073856
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-084815
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-09240
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10300
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-110
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1213
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0173
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02490
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03926
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04723
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-05947
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-062087
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-076758
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-083216
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09579
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10427
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11258
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12203
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1010
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-114
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12151
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-010
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-020
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-03265
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04434
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-05519
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-06123
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-071041
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-081394
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-090
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1037
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1147
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-120
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0127
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-020
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0320
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04202
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05868
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-060
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-070
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-080
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-090
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-100
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-110
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-120
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0171
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-020
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03196
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-04118
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05759
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0670
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-070
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-080
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-09250
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-100
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1150
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-129
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0121
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02106
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03119
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04127
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05517
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-060
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07965
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-081611
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09465
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-10310
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11227
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12174
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-10311
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-11124
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12218
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-010
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-020
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03547
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-04347
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-05394
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-060
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0734
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0810
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-090
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-10209
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-11105
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-120
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0138
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-020
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03358
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-04352
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-050
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-060
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-07633
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-080
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-09447
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1085
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-11230
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1225
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-010
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-020
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-03300
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-04263
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-05843
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-060
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-070
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-080
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-090
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-100
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-11200
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1219
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0110
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-02249
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-03189
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0445
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05669
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-061229
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-070
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-080
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-091147
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-10170
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-11166
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-12185
ИрландияОбщоДействителна стойност2012-10449
ИрландияОбщоДействителна стойност2012-11223
ИрландияОбщоДействителна стойност2012-12616
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-010
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-020
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-031851
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-04935
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-051762
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-062285
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-075304
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-085562
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-090
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-10480
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-11226
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-120
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-0195
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-020
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-031358
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-04726
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-051624
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-060
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-073266
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-084713
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-09447
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-10255
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-11230
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-1225
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-01126
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-02233
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-031240
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-04762
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-051602
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-06134
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-073856
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-08815
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-09490
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-10300
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-11250
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-1241
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-01104
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-02845
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-031234
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-04895
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-052133
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-063316
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-077723
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-084827
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-092191
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-10907
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-11651
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-12562
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-101896
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-111084
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-121488
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-012769
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-023274
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-033518
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-041072
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-055289
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0612008
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0720309
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0822497
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0915525
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-104941
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-112746
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-122905
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-014861
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-025009
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-034115
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-045890
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-059613
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0615052
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0722806
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0824571
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0915839
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-109525
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-113955
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-124133
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-015456
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-026231
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-035625
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-046739
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0511551
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0615248
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0728017
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0832129
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0922508
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-107959
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-114429
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-124755
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-016030
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-028022
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-037207
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-048685
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0511449
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0621685
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0735909
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0836670
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0920655
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1010085
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-115258
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-126624
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-10122
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1198
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12145
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-01117
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-02128
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-03100
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04135
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-05187
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-06198
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-07213
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-08200
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-09227
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-10165
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11113
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12132
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01143
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02116
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-03143
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04157
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05162
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-06139
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-07192
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-08322
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-09170
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-10175
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-11169
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12211
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-01141
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-02103
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03160
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-04229
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05205
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-06207
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-07358
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-08308
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-09184
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-10121
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1172
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-12100
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01101
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0273
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03142
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04415
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05167
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06146
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07202
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-08209
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09168
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-10760
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11137
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12122
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-10241
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-11270
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12205
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-01204
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02163
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03152
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-04221
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-05282
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-06218
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-07216
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-08223
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-09172
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-10212
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-11207
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-12184
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01183
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02211
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03190
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-04183
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-05202
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-06223
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-07241
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-08210
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-09198
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-10206
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-11251
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-12195
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-01204
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-02157
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-03252
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-04146
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-05184
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-06211
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-07212
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-08270
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-09142
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-10232
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-11253
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-12178
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01181
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-02200
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-03245
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-04170
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05276
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-06213
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-07269
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-08314
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-09208
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-10401
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-11232
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-12216
ИзраелОбщоДействителна стойност2012-102259
ИзраелОбщоДействителна стойност2012-111452
ИзраелОбщоДействителна стойност2012-121838
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-013090
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-023565
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-033770
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-041428
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-055758
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-0612424
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-0720738
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-0822920
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-0915924
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-105318
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-113066
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-123221
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-015187
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-025336
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-034448
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-046230
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-059977
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-0615414
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-0723239
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-0825103
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-0916207
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-109906
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-114375
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-124539
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-015801
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-026491
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-036037
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-047114
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-0511940
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-0615666
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-0728587
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-0832707
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-0922834
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-108312
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-114754
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-125033
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-016312
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-028295
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-037594
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-049270
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-0511892
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-0622044
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-0736380
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-0837193
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-0921031
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-1011246
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-115627
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-126962
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-109805
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-114808
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-123807
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-014524
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-025153
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-036579
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-045663
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0513605
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0622791
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0732773
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0834878
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0925780
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1014773
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-117400
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-125560
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-017022
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-027751
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-038226
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0411767
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0519358
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0628640
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0735973
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0837031
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0927824
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1019223
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-117834
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-126564
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-017541
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-028268
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-038708
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0413980
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0520916
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0628568
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0742690
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0845041
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0932722
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1015492
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-118125
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-127541
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-018423
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0210454
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0310516
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0414820
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0520704
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0635899
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0749972
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0849100
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0930390
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1017603
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-119402
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-129711
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-10720
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-11535
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12674
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-01501
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-02503
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-03605
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04647
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-051452
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-061759
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-071685
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-081508
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-091292
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-10837
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11599
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12696
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01551
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-022234
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-032607
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-042905
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-051479
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-062064
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-071973
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-082057
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-091677
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-101042
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-11770
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12832
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-01634
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-02533
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03766
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-041100
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-051920
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-062929
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-073066
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-082414
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-091404
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-101007
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-11611
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-12671
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01532
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02409
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03773
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-041250
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-051819
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-062599
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-072876
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-082350
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-091633
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-102244
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11753
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12719
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-101066
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-11949
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12721
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-01707
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02725
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03734
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-04836
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-05992
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-06895
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-071138
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-08820
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-091049
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-10905
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-111052
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-12765
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01636
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02874
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-031196
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-041079
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-051023
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-06917
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-07839
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-08868
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-09958
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-10886
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-11935
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-12725
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-01848
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-02681
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-03980
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-041011
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-051077
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-06873
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-071103
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-08928
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-09886
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-101089
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-111097
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-12799
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01781
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-021154
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-031084
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-041099
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-051693
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-061168
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-071029
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-081004
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-091206
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-101634
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-111051
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-12864
Други страниОбщоДействителна стойност2012-1011591
Други страниОбщоДействителна стойност2012-116292
Други страниОбщоДействителна стойност2012-125202
Други страниОбщоДействителна стойност2013-015732
Други страниОбщоДействителна стойност2013-026381
Други страниОбщоДействителна стойност2013-037918
Други страниОбщоДействителна стойност2013-047146
Други страниОбщоДействителна стойност2013-0516049
Други страниОбщоДействителна стойност2013-0625445
Други страниОбщоДействителна стойност2013-0735596
Други страниОбщоДействителна стойност2013-0837206
Други страниОбщоДействителна стойност2013-0928121
Други страниОбщоДействителна стойност2013-1016515
Други страниОбщоДействителна стойност2013-119051
Други страниОбщоДействителна стойност2013-127021
Други страниОбщоДействителна стойност2014-018209
Други страниОбщоДействителна стойност2014-0210859
Други страниОбщоДействителна стойност2014-0312029
Други страниОбщоДействителна стойност2014-0415751
Други страниОбщоДействителна стойност2014-0521860
Други страниОбщоДействителна стойност2014-0631621
Други страниОбщоДействителна стойност2014-0738785
Други страниОбщоДействителна стойност2014-0839956
Други страниОбщоДействителна стойност2014-0930459
Други страниОбщоДействителна стойност2014-1021151
Други страниОбщоДействителна стойност2014-119539
Други страниОбщоДействителна стойност2014-128121
Други страниОбщоДействителна стойност2015-019023
Други страниОбщоДействителна стойност2015-029482
Други страниОбщоДействителна стойност2015-0310454
Други страниОбщоДействителна стойност2015-0416091
Други страниОбщоДействителна стойност2015-0523913
Други страниОбщоДействителна стойност2015-0632370
Други страниОбщоДействителна стойност2015-0746859
Други страниОбщоДействителна стойност2015-0848383
Други страниОбщоДействителна стойност2015-0935012
Други страниОбщоДействителна стойност2015-1017588
Други страниОбщоДействителна стойност2015-119833
Други страниОбщоДействителна стойност2015-129011
Други страниОбщоДействителна стойност2016-019736
Други страниОбщоДействителна стойност2016-0212017
Други страниОбщоДействителна стойност2016-0312373
Други страниОбщоДействителна стойност2016-0417169
Други страниОбщоДействителна стойност2016-0524216
Други страниОбщоДействителна стойност2016-0639666
Други страниОбщоДействителна стойност2016-0753877
Други страниОбщоДействителна стойност2016-0852454
Други страниОбщоДействителна стойност2016-0933229
Други страниОбщоДействителна стойност2016-1021481
Други страниОбщоДействителна стойност2016-1111206
Други страниОбщоДействителна стойност2016-1211294
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-102128
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-111328
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-121109
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-012166
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-021675
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-031857
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-041665
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-051943
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-067915
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-077438
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-089468
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-096384
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-102228
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-112126
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-121232
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-012041
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-022247
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-031799
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-044034
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-052016
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-066839
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-078294
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-086734
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-093742
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-103712
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11886
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12828
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-011562
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02558
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-031858
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-041534
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-052943
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-063366
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-073611
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-087224
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-093876
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-103956
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-111401
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-121001
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-011362
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-021987
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-031765
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-041233
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-053422
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-065594
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-075068
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-088573
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-092944
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-102540
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-112433
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-122066
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-104922
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-111525
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-121939
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-013028
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-021920
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-031175
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-044037
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-054080
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-065079
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-075090
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-085642
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-095770
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-105039
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11818
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-121763
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-013433
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-021638
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-031455
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-042938
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-057024
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-064412
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-077146
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0810475
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-097686
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-105444
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-113419
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-123203
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-013266
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-022231
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-031572
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-045943
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-055433
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-064757
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0712039
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-089109
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-099907
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-105538
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-112148
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-122126
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-013189
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-021416
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-032053
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-043906
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-052737
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-065328
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-077772
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-087202
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-097359
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-104440
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-112538
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-123146
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-104423
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-112162
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-121841
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-012362
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-021145
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-032175
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-043184
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-052938
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-063178
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-076258
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-083899
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-096040
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-103948
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-112293
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-122157
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-011223
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-021473
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-032821
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-043077
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-053192
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-063278
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-074816
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-084864
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-097287
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-105197
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-112405
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-122483
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-012340
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-022788
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-032715
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-043259
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-053622
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-062634
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-076019
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-085654
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-096030
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-104747
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-113176
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-123503
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-013480
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-022650
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-032490
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-045549
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-056160
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-063730
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-079799
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-084115
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-098831
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-108707
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-113978
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-122516
ИталияОбщоДействителна стойност2012-1011473
ИталияОбщоДействителна стойност2012-115015
ИталияОбщоДействителна стойност2012-124889
ИталияОбщоДействителна стойност2013-017556
ИталияОбщоДействителна стойност2013-024740
ИталияОбщоДействителна стойност2013-035207
ИталияОбщоДействителна стойност2013-048886
ИталияОбщоДействителна стойност2013-058961
ИталияОбщоДействителна стойност2013-0616172
ИталияОбщоДействителна стойност2013-0718786
ИталияОбщоДействителна стойност2013-0819009
ИталияОбщоДействителна стойност2013-0918194
ИталияОбщоДействителна стойност2013-1011215
ИталияОбщоДействителна стойност2013-115237
ИталияОбщоДействителна стойност2013-125152
ИталияОбщоДействителна стойност2014-016697
ИталияОбщоДействителна стойност2014-025358
ИталияОбщоДействителна стойност2014-036075
ИталияОбщоДействителна стойност2014-0410049
ИталияОбщоДействителна стойност2014-0512232
ИталияОбщоДействителна стойност2014-0614529
ИталияОбщоДействителна стойност2014-0720256
ИталияОбщоДействителна стойност2014-0822073
ИталияОбщоДействителна стойност2014-0918715
ИталияОбщоДействителна стойност2014-1014353
ИталияОбщоДействителна стойност2014-116710
ИталияОбщоДействителна стойност2014-126514
ИталияОбщоДействителна стойност2015-017168
ИталияОбщоДействителна стойност2015-025577
ИталияОбщоДействителна стойност2015-036145
ИталияОбщоДействителна стойност2015-0410736
ИталияОбщоДействителна стойност2015-0511998
ИталияОбщоДействителна стойност2015-0610757
ИталияОбщоДействителна стойност2015-0721669
ИталияОбщоДействителна стойност2015-0821987
ИталияОбщоДействителна стойност2015-0919813
ИталияОбщоДействителна стойност2015-1014241
ИталияОбщоДействителна стойност2015-116725
ИталияОбщоДействителна стойност2015-126630
ИталияОбщоДействителна стойност2016-018031
ИталияОбщоДействителна стойност2016-026053
ИталияОбщоДействителна стойност2016-036308
ИталияОбщоДействителна стойност2016-0410688
ИталияОбщоДействителна стойност2016-0512319
ИталияОбщоДействителна стойност2016-0614652
ИталияОбщоДействителна стойност2016-0722639
ИталияОбщоДействителна стойност2016-0819890
ИталияОбщоДействителна стойност2016-0919134
ИталияОбщоДействителна стойност2016-1015687
ИталияОбщоДействителна стойност2016-118949
ИталияОбщоДействителна стойност2016-127728
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10797
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-11397
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12295
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01267
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02368
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-03454
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-04664
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-051566
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-061041
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-07994
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-081204
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-09881
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-101041
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11492
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12434
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01440
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-021015
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-03816
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-04740
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-051222
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-061600
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-07916
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-081131
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-091634
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10865
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11454
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12334
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01273
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02310
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03445
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-04630
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-051303
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-061641
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-071240
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-081244
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-091061
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-101099
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11513
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12293
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01201
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02223
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03547
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04605
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-051156
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-062441
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-071225
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-08926
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09828
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10856
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11399
ЯпонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12307
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1047
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1130
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1223
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0120
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0229
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0339
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0427
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0533
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0679
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0785
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-08105
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0971
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1023
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1129
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1238
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0125
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-021783
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-031969
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-042118
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05116
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0635
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0751
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0879
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-09131
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1073
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-11102
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1238
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0139
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0228
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0341
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0471
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05161
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-06318
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-07177
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-08138
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0967
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-10215
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1168
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1224
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0164
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0278
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0340
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0491
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05431
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06285
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07370
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-08578
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09227
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-10446
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11196
ЯпонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1226
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-10161
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-11101
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1267
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0166
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0255
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03104
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0486
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0584
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-06111
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-07279
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0891
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-09121
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-10108
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-11126
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1253
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0149
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02174
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03308
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-04276
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0599
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0694
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0784
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-08142
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-09117
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1088
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1179
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1255
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0168
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0244
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0384
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0496
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0572
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0680
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0793
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0890
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0997
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1099
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1181
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1259
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0148
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0294
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0383
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-04224
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05420
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-06368
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-07104
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-08106
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-09301
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-10427
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-11155
ЯпонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-12136
ЯпонияОбщоДействителна стойност2012-101005
ЯпонияОбщоДействителна стойност2012-11528
ЯпонияОбщоДействителна стойност2012-12385
ЯпонияОбщоДействителна стойност2013-01353
ЯпонияОбщоДействителна стойност2013-02452
ЯпонияОбщоДействителна стойност2013-03597
ЯпонияОбщоДействителна стойност2013-04777
ЯпонияОбщоДействителна стойност2013-051683
ЯпонияОбщоДействителна стойност2013-061231
ЯпонияОбщоДействителна стойност2013-071358
ЯпонияОбщоДействителна стойност2013-081400
ЯпонияОбщоДействителна стойност2013-091073
ЯпонияОбщоДействителна стойност2013-101172
ЯпонияОбщоДействителна стойност2013-11647
ЯпонияОбщоДействителна стойност2013-12525
ЯпонияОбщоДействителна стойност2014-01514
ЯпонияОбщоДействителна стойност2014-022972
ЯпонияОбщоДействителна стойност2014-033093
ЯпонияОбщоДействителна стойност2014-043134
ЯпонияОбщоДействителна стойност2014-051437
ЯпонияОбщоДействителна стойност2014-061729
ЯпонияОбщоДействителна стойност2014-071051
ЯпонияОбщоДействителна стойност2014-081352
ЯпонияОбщоДействителна стойност2014-091882
ЯпонияОбщоДействителна стойност2014-101026
ЯпонияОбщоДействителна стойност2014-11635
ЯпонияОбщоДействителна стойност2014-12427
ЯпонияОбщоДействителна стойност2015-01380
ЯпонияОбщоДействителна стойност2015-02382
ЯпонияОбщоДействителна стойност2015-03570
ЯпонияОбщоДействителна стойност2015-04797
ЯпонияОбщоДействителна стойност2015-051536
ЯпонияОбщоДействителна стойност2015-062039
ЯпонияОбщоДействителна стойност2015-071510
ЯпонияОбщоДействителна стойност2015-081472
ЯпонияОбщоДействителна стойност2015-091225
ЯпонияОбщоДействителна стойност2015-101413
ЯпонияОбщоДействителна стойност2015-11662
ЯпонияОбщоДействителна стойност2015-12376
ЯпонияОбщоДействителна стойност2016-01313
ЯпонияОбщоДействителна стойност2016-02395
ЯпонияОбщоДействителна стойност2016-03670
ЯпонияОбщоДействителна стойност2016-04920
ЯпонияОбщоДействителна стойност2016-052007
ЯпонияОбщоДействителна стойност2016-063094
ЯпонияОбщоДействителна стойност2016-071699
ЯпонияОбщоДействителна стойност2016-081610
ЯпонияОбщоДействителна стойност2016-091356
ЯпонияОбщоДействителна стойност2016-101729
ЯпонияОбщоДействителна стойност2016-11750
ЯпонияОбщоДействителна стойност2016-12469
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1031337
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1125683
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1222135
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0138302
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0226098
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0326589
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0423966
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0528170
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0623613
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0731625
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0834658
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0926300
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1033561
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1124762
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1226367
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0140856
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0225435
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0328437
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0423815
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0524777
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0623898
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0732358
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0836279
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0930260
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1034371
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1126093
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1230208
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0147867
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0226203
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0329255
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0432116
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0529676
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0625370
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0739071
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0847489
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0931712
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1047242
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1131659
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1235219
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0157928
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0238848
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0336104
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0438466
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0531988
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0631099
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0740955
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0844506
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0937390
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1049539
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1137351
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1238517
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-105184
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-115149
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-123739
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-013685
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-023266
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-034267
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-044262
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-054869
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-064411
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-074726
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-084519
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-094628
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-105086
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-114230
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-125713
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-014330
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-023439
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-034064
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-043936
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-054421
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-064057
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-074149
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-084456
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-095093
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-104570
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-114003
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-123814
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-013477
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-023462
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-033965
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-044397
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-053901
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-064127
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-074390
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-083971
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-093506
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-104825
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-113517
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-123765
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-012961
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-023293
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-032940
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-043895
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-053804
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-063176
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-076341
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-084075
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-092983
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-104605
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-113285
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-123009
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-102633
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-112732
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-122190
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-012353
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-022330
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-032504
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-042487
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-052477
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-062688
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-072956
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-082800
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-092552
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-103027
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-112697
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-122464
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01363
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-022524
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-032871
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-042639
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-052641
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-062746
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-073284
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-083073
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-093066
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-103128
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-112819
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-122735
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-012393
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-022507
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-032756
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-042913
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-053030
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-063184
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-073109
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-083255
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-093579
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-103297
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-113114
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-122733
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-012450
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-023073
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-033226
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-043024
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-052883
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-062797
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-072920
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-082873
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-092779
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-103236
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-113132
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-122914
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2012-1039154
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2012-1133564
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2012-1228064
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0144340
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0231694
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0333360
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0430715
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0535516
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0630712
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0739307
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0841977
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0933480
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-1041674
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-1131689
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-1234544
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0147648
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0231398
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0335372
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0430390
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0531839
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0630701
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0739791
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0843808
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0938419
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-1042069
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-1132915
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-1236757
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0153737
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0232172
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0335976
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0439426
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0536607
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0632681
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0746570
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0854715
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0938797
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-1055364
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-1138290
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-1241717
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0163339
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0245214
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0342270
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0445385
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0538675
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0637072
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0750216
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0851454
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0943152
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-1057380
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-1143768
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-1244440
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1013
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1121
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12118
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-010
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02298
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-03295
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0484
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-05164
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-06320
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-07581
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-080
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0937
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-100
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-110
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-120
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0112
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-02257
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-030
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-040
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0570
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-060
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-070
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-080
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-090
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-100
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11171
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1274
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0163
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02466
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0346
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0422
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-050
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-060
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-07312
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0838
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-090
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1050
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-110
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-120
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-010
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02485
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03218
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04117
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-05345
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-06201
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-070
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-08285
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09212
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10118
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11134
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12154
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-109
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-112
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12123
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-010
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0229
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0345
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04391
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0544
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0620
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0755
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-080
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0966
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-100
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-110
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-120
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0134
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0231
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-030
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-040
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05168
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-060
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-070
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-080
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-090
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-100
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-110
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-120
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0132
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-02155
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0329
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-048
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05187
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0640
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-070
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-080
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-09302
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-100
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-11124
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1226
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01149
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-020
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03192
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04359
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-050
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-060
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07559
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-080
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09125
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-100
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11104
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12109
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1025
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1142
Малта