Пътувания и посещения по цел на пътуване - Почивка и екскурзии

Пътувания и посещения по цел на пътуване - Почивка и екскурзии

Дефиниция на структурата на данните: Пътувания и посещения

Честота: МесечноЧестота
Цел на пътуване: Почивка и екскурзииЦел на пътуване
Вид на пътуване: ОбщоВид на пътуване
Формат за обмен на дата и време: МесечноФормат за обмен на дата и време
Множител на измерителна единица: ЕдинициМножител на измерителна единица
Измерителна единица: бройИзмерителна единица

Географски обхватГражданствоСтатус на наблюдениетоОтчетен периодСтойност
АвстрияЧужденецДействителна стойност2012-111527
АвстрияЧужденецДействителна стойност2012-121607
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-01684
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-021314
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-031774
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-041679
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-053819
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-066358
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-0717693
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-0820879
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-0910560
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-102352
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-111464
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-121741
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-011848
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-021839
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-031703
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-041476
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-055723
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-066131
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-0719419
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-0824638
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-0911655
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-101476
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-11881
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-12852
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-011093
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-021352
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-031104
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-042346
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-052503
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-062726
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-0713364
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-0826644
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-0912936
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-101512
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-11728
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-121070
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-011369
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-02908
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-031382
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-041500
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-053089
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-063071
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-0714137
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-0822818
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-098648
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-103184
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-111299
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-121642
АвстрияБългаринДействителна стойност2012-101386
АвстрияБългаринДействителна стойност2012-111141
АвстрияБългаринДействителна стойност2012-12960
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-01621
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-02830
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-031172
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-041650
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-052812
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-062180
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-072842
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-082430
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-091563
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-102245
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-111555
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-12849
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-011471
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-021634
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-032164
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-041077
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-052335
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-061796
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-073024
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-083995
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-091498
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-101349
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-111246
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-121482
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-011299
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-021231
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-032269
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-043096
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-052300
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-062601
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-073325
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-086310
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-092518
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-101519
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-111548
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-121141
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-012294
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-021139
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-031934
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-042335
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-055042
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-065384
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-074361
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-083962
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-093422
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-102607
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-111977
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-124044
БелгияЧужденецДействителна стойност2012-10318
БелгияЧужденецДействителна стойност2012-11336
БелгияЧужденецДействителна стойност2012-12389
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-01758
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-021309
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-03546
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-04533
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-051540
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-063819
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-0711125
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-0814093
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-098271
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-10487
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-11258
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-12317
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-01626
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-021222
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-03547
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-04673
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-053024
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-063425
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-0719809
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-0814882
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-099167
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-10431
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-11418
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-12161
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-01405
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-02145
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-03364
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-04172
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-052954
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-063606
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-0717277
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-0815540
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-099760
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-100
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-110
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-12135
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-01268
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-021208
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-03357
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-04211
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-052574
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-063547
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-0720345
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-0815282
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-093183
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-10546
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-111194
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-12403
БелгияБългаринДействителна стойност2012-100
БелгияБългаринДействителна стойност2012-1165
БелгияБългаринДействителна стойност2012-120
БелгияБългаринДействителна стойност2013-01434
БелгияБългаринДействителна стойност2013-02401
БелгияБългаринДействителна стойност2013-030
БелгияБългаринДействителна стойност2013-041324
БелгияБългаринДействителна стойност2013-050
БелгияБългаринДействителна стойност2013-061085
БелгияБългаринДействителна стойност2013-071307
БелгияБългаринДействителна стойност2013-081611
БелгияБългаринДействителна стойност2013-09125
БелгияБългаринДействителна стойност2013-10484
БелгияБългаринДействителна стойност2013-110
БелгияБългаринДействителна стойност2013-120
БелгияБългаринДействителна стойност2014-01294
БелгияБългаринДействителна стойност2014-02175
БелгияБългаринДействителна стойност2014-03738
БелгияБългаринДействителна стойност2014-04903
БелгияБългаринДействителна стойност2014-05339
БелгияБългаринДействителна стойност2014-06512
БелгияБългаринДействителна стойност2014-07532
БелгияБългаринДействителна стойност2014-081584
БелгияБългаринДействителна стойност2014-09117
БелгияБългаринДействителна стойност2014-10169
БелгияБългаринДействителна стойност2014-11214
БелгияБългаринДействителна стойност2014-12145
БелгияБългаринДействителна стойност2015-01491
БелгияБългаринДействителна стойност2015-02183
БелгияБългаринДействителна стойност2015-03695
БелгияБългаринДействителна стойност2015-04671
БелгияБългаринДействителна стойност2015-051250
БелгияБългаринДействителна стойност2015-06784
БелгияБългаринДействителна стойност2015-070
БелгияБългаринДействителна стойност2015-08859
БелгияБългаринДействителна стойност2015-09234
БелгияБългаринДействителна стойност2015-10364
БелгияБългаринДействителна стойност2015-11501
БелгияБългаринДействителна стойност2015-120
БелгияБългаринДействителна стойност2016-01417
БелгияБългаринДействителна стойност2016-02587
БелгияБългаринДействителна стойност2016-03429
БелгияБългаринДействителна стойност2016-041391
БелгияБългаринДействителна стойност2016-052803
БелгияБългаринДействителна стойност2016-061203
БелгияБългаринДействителна стойност2016-07549
БелгияБългаринДействителна стойност2016-081588
БелгияБългаринДействителна стойност2016-09548
БелгияБългаринДействителна стойност2016-10725
БелгияБългаринДействителна стойност2016-111215
БелгияБългаринДействителна стойност2016-121447
КанадаЧужденецДействителна стойност2012-101274
КанадаЧужденецДействителна стойност2012-11481
КанадаЧужденецДействителна стойност2012-12302
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-01209
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-02234
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-03330
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-04793
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-051207
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-061935
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-072225
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-082269
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-092156
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-101906
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-11588
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-12311
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-01262
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-02276
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-03473
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-04892
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-051486
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-062389
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-072720
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-082494
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-092594
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-101687
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-11492
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-12321
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-01296
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-02249
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-03349
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-041076
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-051454
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-062190
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-072654
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-082544
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-092114
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-101123
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-11386
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-12391
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-01362
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-02312
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-03483
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-04859
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-051455
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-062021
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-072508
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-082339
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-091850
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-101026
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-11446
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-12365
КанадаБългаринДействителна стойност2012-100
КанадаБългаринДействителна стойност2012-110
КанадаБългаринДействителна стойност2012-120
КанадаБългаринДействителна стойност2013-010
КанадаБългаринДействителна стойност2013-020
КанадаБългаринДействителна стойност2013-030
КанадаБългаринДействителна стойност2013-040
КанадаБългаринДействителна стойност2013-0560
КанадаБългаринДействителна стойност2013-06647
КанадаБългаринДействителна стойност2013-070
КанадаБългаринДействителна стойност2013-080
КанадаБългаринДействителна стойност2013-09157
КанадаБългаринДействителна стойност2013-100
КанадаБългаринДействителна стойност2013-110
КанадаБългаринДействителна стойност2013-120
КанадаБългаринДействителна стойност2014-010
КанадаБългаринДействителна стойност2014-0243
КанадаБългаринДействителна стойност2014-030
КанадаБългаринДействителна стойност2014-040
КанадаБългаринДействителна стойност2014-050
КанадаБългаринДействителна стойност2014-06478
КанадаБългаринДействителна стойност2014-070
КанадаБългаринДействителна стойност2014-080
КанадаБългаринДействителна стойност2014-090
КанадаБългаринДействителна стойност2014-100
КанадаБългаринДействителна стойност2014-110
КанадаБългаринДействителна стойност2014-120
КанадаБългаринДействителна стойност2015-010
КанадаБългаринДействителна стойност2015-020
КанадаБългаринДействителна стойност2015-03383
КанадаБългаринДействителна стойност2015-04233
КанадаБългаринДействителна стойност2015-05454
КанадаБългаринДействителна стойност2015-060
КанадаБългаринДействителна стойност2015-070
КанадаБългаринДействителна стойност2015-080
КанадаБългаринДействителна стойност2015-09161
КанадаБългаринДействителна стойност2015-1066
КанадаБългаринДействителна стойност2015-110
КанадаБългаринДействителна стойност2015-120
КанадаБългаринДействителна стойност2016-01153
КанадаБългаринДействителна стойност2016-020
КанадаБългаринДействителна стойност2016-030
КанадаБългаринДействителна стойност2016-04182
КанадаБългаринДействителна стойност2016-050
КанадаБългаринДействителна стойност2016-06300
КанадаБългаринДействителна стойност2016-07201
КанадаБългаринДействителна стойност2016-080
КанадаБългаринДействителна стойност2016-0958
КанадаБългаринДействителна стойност2016-10233
КанадаБългаринДействителна стойност2016-110
КанадаБългаринДействителна стойност2016-1274
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2012-101251
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2012-11418
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2012-12411
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-01298
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-02254
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-03196
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-04396
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-05198
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-062616
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-075540
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-0828
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-093521
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-101149
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-11424
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-12451
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-01253
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-0215
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-0349
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-0444
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-05170
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-061085
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-073287
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-082464
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-092344
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-10583
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-11953
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-12143
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-01210
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-02104
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-0338
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-040
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-05616
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-061055
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-076190
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-081807
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-091255
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-10312
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-11262
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-12105
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-01130
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-02199
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-03373
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-041183
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-05413
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-062769
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-074752
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-082598
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-09959
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-10491
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-110
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-12224
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2012-10259
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2012-11300
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2012-12335
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-01134
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-020
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-03901
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-040
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-05345
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-06346
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-07339
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-08400
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-09332
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-10909
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-11183
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-12263
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-01160
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-02183
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-03218
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-04188
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-050
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-0668
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-07358
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-08578
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-0985
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-1077
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-1119
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-120
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-01292
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-02317
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-03188
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-04100
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-05301
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-060
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-07265
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-0865
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-091016
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-10272
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-110
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-12173
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-01466
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-02693
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-03574
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-04208
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-05290
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-06410
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-07491
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-08170
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-09537
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-10584
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-11357
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-121115
КипърЧужденецДействителна стойност2012-10224
КипърЧужденецДействителна стойност2012-11213
КипърЧужденецДействителна стойност2012-12218
КипърЧужденецДействителна стойност2013-01121
КипърЧужденецДействителна стойност2013-02298
КипърЧужденецДействителна стойност2013-03187
КипърЧужденецДействителна стойност2013-04254
КипърЧужденецДействителна стойност2013-05547
КипърЧужденецДействителна стойност2013-061062
КипърЧужденецДействителна стойност2013-071525
КипърЧужденецДействителна стойност2013-081990
КипърЧужденецДействителна стойност2013-09345
КипърЧужденецДействителна стойност2013-10201
КипърЧужденецДействителна стойност2013-11237
КипърЧужденецДействителна стойност2013-12214
КипърЧужденецДействителна стойност2014-01119
КипърЧужденецДействителна стойност2014-02317
КипърЧужденецДействителна стойност2014-03154
КипърЧужденецДействителна стойност2014-040
КипърЧужденецДействителна стойност2014-05653
КипърЧужденецДействителна стойност2014-060
КипърЧужденецДействителна стойност2014-07509
КипърЧужденецДействителна стойност2014-08890
КипърЧужденецДействителна стойност2014-090
КипърЧужденецДействителна стойност2014-100
КипърЧужденецДействителна стойност2014-11518
КипърЧужденецДействителна стойност2014-12165
КипърЧужденецДействителна стойност2015-01249
КипърЧужденецДействителна стойност2015-02703
КипърЧужденецДействителна стойност2015-03179
КипърЧужденецДействителна стойност2015-04165
КипърЧужденецДействителна стойност2015-050
КипърЧужденецДействителна стойност2015-0654
КипърЧужденецДействителна стойност2015-070
КипърЧужденецДействителна стойност2015-081527
КипърЧужденецДействителна стойност2015-09687
КипърЧужденецДействителна стойност2015-10150
КипърЧужденецДействителна стойност2015-11624
КипърЧужденецДействителна стойност2015-12114
КипърЧужденецДействителна стойност2016-01168
КипърЧужденецДействителна стойност2016-02387
КипърЧужденецДействителна стойност2016-03156
КипърЧужденецДействителна стойност2016-041006
КипърЧужденецДействителна стойност2016-050
КипърЧужденецДействителна стойност2016-06207
КипърЧужденецДействителна стойност2016-071930
КипърЧужденецДействителна стойност2016-081437
КипърЧужденецДействителна стойност2016-09650
КипърЧужденецДействителна стойност2016-10237
КипърЧужденецДействителна стойност2016-110
КипърЧужденецДействителна стойност2016-12357
КипърБългаринДействителна стойност2012-1025
КипърБългаринДействителна стойност2012-1116
КипърБългаринДействителна стойност2012-12196
КипърБългаринДействителна стойност2013-010
КипърБългаринДействителна стойност2013-02226
КипърБългаринДействителна стойност2013-03474
КипърБългаринДействителна стойност2013-04326
КипърБългаринДействителна стойност2013-05480
КипърБългаринДействителна стойност2013-061096
КипърБългаринДействителна стойност2013-07219
КипърБългаринДействителна стойност2013-0845
КипърБългаринДействителна стойност2013-09551
КипърБългаринДействителна стойност2013-10530
КипърБългаринДействителна стойност2013-11125
КипърБългаринДействителна стойност2013-12169
КипърБългаринДействителна стойност2014-01272
КипърБългаринДействителна стойност2014-020
КипърБългаринДействителна стойност2014-0355
КипърБългаринДействителна стойност2014-04192
КипърБългаринДействителна стойност2014-05218
КипърБългаринДействителна стойност2014-060
КипърБългаринДействителна стойност2014-07214
КипърБългаринДействителна стойност2014-08140
КипърБългаринДействителна стойност2014-090
КипърБългаринДействителна стойност2014-100
КипърБългаринДействителна стойност2014-110
КипърБългаринДействителна стойност2014-1287
КипърБългаринДействителна стойност2015-0173
КипърБългаринДействителна стойност2015-020
КипърБългаринДействителна стойност2015-0382
КипърБългаринДействителна стойност2015-0477
КипърБългаринДействителна стойност2015-05299
КипърБългаринДействителна стойност2015-06108
КипърБългаринДействителна стойност2015-07520
КипърБългаринДействителна стойност2015-08596
КипърБългаринДействителна стойност2015-09816
КипърБългаринДействителна стойност2015-10715
КипърБългаринДействителна стойност2015-11114
КипърБългаринДействителна стойност2015-120
КипърБългаринДействителна стойност2016-0151
КипърБългаринДействителна стойност2016-020
КипърБългаринДействителна стойност2016-030
КипърБългаринДействителна стойност2016-04691
КипърБългаринДействителна стойност2016-05407
КипърБългаринДействителна стойност2016-06307
КипърБългаринДействителна стойност2016-07390
КипърБългаринДействителна стойност2016-081192
КипърБългаринДействителна стойност2016-09311
КипърБългаринДействителна стойност2016-10265
КипърБългаринДействителна стойност2016-11335
КипърБългаринДействителна стойност2016-12474
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2012-10624
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2012-11353
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2012-12539
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-01936
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-021130
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-031286
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-041065
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-052178
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-0610065
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-0733477
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-0855220
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-0919174
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-10780
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-11317
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-12415
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-01716
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-021200
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-031120
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-041378
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-052692
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-067814
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-0731764
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-0852045
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-0920745
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-10289
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-11794
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-12174
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-01293
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-021969
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-03356
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-041078
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-051507
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-065344
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-0726973
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-0845968
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-0922647
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-10687
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-11533
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-12568
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-011826
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-02801
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-03339
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-041257
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-051265
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-0619500
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-0745794
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-0857288
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-0925500
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-10977
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-11458
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-123007
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2012-100
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2012-11385
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2012-12361
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-011624
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-02372
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-031427
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-041586
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-05997
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-062385
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-071802
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-081540
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-091414
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-102067
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-11704
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-12637
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-011892
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-02848
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-031596
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-04693
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-05383
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-062189
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-072696
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-083637
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-09899
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-10998
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-11723
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-12396
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-01504
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-021907
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-032359
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-04408
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-051608
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-062519
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-071300
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-084158
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-09929
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-10326
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-112056
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-121384
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-011055
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-02795
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-032673
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-041491
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-052910
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-061712
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-075666
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-084304
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-093468
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-10176
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-113769
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-121527
ГерманияЧужденецДействителна стойност2012-1013358
ГерманияЧужденецДействителна стойност2012-113697
ГерманияЧужденецДействителна стойност2012-124753
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-013557
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-022921
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-033168
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-045345
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-0514702
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-0678293
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-07159541
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-08162667
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-09101585
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-1013882
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-113110
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-124686
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-012450
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-023529
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-034266
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-046592
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-0514056
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-0678457
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-07145004
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-08131146
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-0995852
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-104321
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-112410
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-122909
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-013629
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-023591
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-033578
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-045307
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-0525068
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-0671680
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-07132946
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-08144033
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-0975840
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-1010767
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-11895
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-123154
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-013193
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-021602
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-033176
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-044077
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-0530139
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-06103513
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-07143308
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-08159567
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-09112109
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-1017625
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-113705
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-124780
ГерманияБългаринДействителна стойност2012-10500
ГерманияБългаринДействителна стойност2012-111899
ГерманияБългаринДействителна стойност2012-122134
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-01804
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-021312
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-032343
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-042038
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-053325
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-062045
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-079004
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-084625
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-093404
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-101646
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-11882
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-122399
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-011555
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-021851
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-032042
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-043112
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-054640
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-063984
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-0712600
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-088340
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-093974
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-102654
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-111777
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-124775
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-012331
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-022031
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-031673
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-042494
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-052581
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-062617
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-0711521
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-086180
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-093770
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-101782
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-111708
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-123771
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-011630
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-021097
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-031650
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-043982
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-053848
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-065605
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-078942
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-086689
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-096270
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-104871
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-114547
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-127770
ДанияЧужденецДействителна стойност2012-10694
ДанияЧужденецДействителна стойност2012-11449
ДанияЧужденецДействителна стойност2012-12218
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-01216
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-02277
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-03458
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-04398
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-051239
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-063059
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-0731122
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-0814368
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-095165
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-10624
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-11424
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-12202
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-01154
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-02258
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-03413
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-04407
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-051008
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-061883
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-0718917
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-089299
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-096375
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-10443
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-11227
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-12484
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-01267
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-02829
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-03451
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-04145
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-051062
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-062103
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-0716198
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-089438
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-095468
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-10621
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-111225
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-12241
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-01210
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-02178
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-03234
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-04328
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-050
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-063645
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-0724394
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-0817867
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-095304
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-101093
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-11817
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-12283
ДанияБългаринДействителна стойност2012-100
ДанияБългаринДействителна стойност2012-110
ДанияБългаринДействителна стойност2012-120
ДанияБългаринДействителна стойност2013-010
ДанияБългаринДействителна стойност2013-0256
ДанияБългаринДействителна стойност2013-030
ДанияБългаринДействителна стойност2013-040
ДанияБългаринДействителна стойност2013-05500
ДанияБългаринДействителна стойност2013-06500
ДанияБългаринДействителна стойност2013-07517
ДанияБългаринДействителна стойност2013-08882
ДанияБългаринДействителна стойност2013-09441
ДанияБългаринДействителна стойност2013-10206
ДанияБългаринДействителна стойност2013-1180
ДанияБългаринДействителна стойност2013-12109
ДанияБългаринДействителна стойност2014-010
ДанияБългаринДействителна стойност2014-020
ДанияБългаринДействителна стойност2014-03113
ДанияБългаринДействителна стойност2014-040
ДанияБългаринДействителна стойност2014-05243
ДанияБългаринДействителна стойност2014-06389
ДанияБългаринДействителна стойност2014-07593
ДанияБългаринДействителна стойност2014-08719
ДанияБългаринДействителна стойност2014-090
ДанияБългаринДействителна стойност2014-100
ДанияБългаринДействителна стойност2014-110
ДанияБългаринДействителна стойност2014-1287
ДанияБългаринДействителна стойност2015-010
ДанияБългаринДействителна стойност2015-02388
ДанияБългаринДействителна стойност2015-03339
ДанияБългаринДействителна стойност2015-040
ДанияБългаринДействителна стойност2015-05432
ДанияБългаринДействителна стойност2015-0686
ДанияБългаринДействителна стойност2015-07191
ДанияБългаринДействителна стойност2015-081495
ДанияБългаринДействителна стойност2015-09183
ДанияБългаринДействителна стойност2015-10354
ДанияБългаринДействителна стойност2015-110
ДанияБългаринДействителна стойност2015-120
ДанияБългаринДействителна стойност2016-01176
ДанияБългаринДействителна стойност2016-02101
ДанияБългаринДействителна стойност2016-03305
ДанияБългаринДействителна стойност2016-040
ДанияБългаринДействителна стойност2016-050
ДанияБългаринДействителна стойност2016-06313
ДанияБългаринДействителна стойност2016-07634
ДанияБългаринДействителна стойност2016-08825
ДанияБългаринДействителна стойност2016-09995
ДанияБългаринДействителна стойност2016-10842
ДанияБългаринДействителна стойност2016-11603
ДанияБългаринДействителна стойност2016-12211
ИспанияЧужденецДействителна стойност2012-10727
ИспанияЧужденецДействителна стойност2012-11476
ИспанияЧужденецДействителна стойност2012-12818
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-01273
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-02753
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-03876
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-041748
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-051094
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-063123
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-076226
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-087471
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-093805
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-10687
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-11412
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-12859
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-01423
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-02617
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-03839
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-041478
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-05336
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-062085
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-072029
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-086107
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-091584
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-101360
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-110
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-121195
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-01699
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-02739
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-03676
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-04371
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-051352
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-061237
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-075364
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-085174
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-094121
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-10611
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-11742
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-12316
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-0167
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-02594
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-03662
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-04947
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-05971
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-061161
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-073246
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-085072
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-094218
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-101634
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-112290
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-121073
ИспанияБългаринДействителна стойност2012-102673
ИспанияБългаринДействителна стойност2012-112047
ИспанияБългаринДействителна стойност2012-12766
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-01543
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-021040
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-032125
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-043778
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-051027
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-064406
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-073436
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-085643
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-093652
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-102535
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-114002
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-122837
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-01485
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-022692
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-033062
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-043778
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-053681
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-066356
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-072737
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-086106
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-094967
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-103434
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-113402
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-121658
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-011724
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-022377
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-033457
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-043789
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-055909
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-0610343
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-076262
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-0812218
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-094118
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-103226
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-113339
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-121061
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-011339
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-024261
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-034087
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-046355
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-057010
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-069629
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-077658
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-088839
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-096489
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-103982
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-114964
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-123509
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2012-10109767
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2012-1165927
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2012-1277996
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-0175786
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-0270995
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-0364508
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-0483774
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-05159581
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-06375774
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-07650884
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-08679523
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-09356402
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-10111160
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-1166242
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-1275660
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-0170046
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-0263947
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-0365288
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-0486348
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-05173272
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-06369937
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-07494053
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-08503937
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-09307992
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-1047488
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-1136375
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-1226044
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-0129280
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-0236825
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-0340467
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-0455121
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-05121918
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-06248960
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-07478793
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-08507982
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-09280518
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-1063331
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-1132607
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-1236998
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-0139238
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-0232730
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-0336371
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-04103198
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-05132296
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-06333535
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-07612500
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-08634828
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-09317642
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-1086810
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-1145415
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-1252816
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2012-1034368
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2012-1123036
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2012-1222514
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0125246
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0224219
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0325790
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0433836
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0572251
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0670276
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0793885
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-08103845
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0972644
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-1039033
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-1134384
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-1228494
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0125742
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0226229
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0326574
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0438788
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0588043
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0645707
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0774572
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-08130448
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0983330
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-1063947
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-1150631
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-1225276
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0135588
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0234963
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0334387
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0449435
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-05104824
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0681795
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-07122046
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-08143853
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-09117323
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-1059566
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-1142566
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-1234990
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-0144618
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-0227320
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-0345162
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-0476290
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-05124474
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-06108795
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-07146057
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-08184818
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-09110284
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-1064224
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-1159719
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-1254982
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2012-10490
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2012-11248
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2012-12366
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-0128
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-02324
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-0358
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-04199
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-05526
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-063332
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-074072
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-086434
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-092607
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-10291
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-11159
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-12242
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-0154
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-02217
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-0348
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-04206
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-053540
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-064423
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-074421
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-086094
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-092025
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-10176
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-11171
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-12129
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-0131
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-02905
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-030
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-04461
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-051964
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-063121
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-074602
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-086693
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-093633
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-10306
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-110
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-12169
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-01146
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-02223
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-03214
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-04491
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-053080
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-0610530
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-0716552
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-0810571
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-095584
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-10356
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-11199
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-12319
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2012-100
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2012-1123
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2012-120
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-0110
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-020
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-030
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-040
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-050
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-060
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-07423
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-0822
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-0998
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-10332
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-110
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-120
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-010
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-020
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-030
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-040
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-05192
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-060
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-070
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-080
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-0969
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-1060
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-1116
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-1241
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-0148
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-0257
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-030
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-040
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-050
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-060
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-07155
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-08274
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-090
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-100
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-110
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-120
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-01341
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-020
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-030
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-040
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-0587
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-060
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-070
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-08223
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-09410
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-100
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-110
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-120
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2012-1075735
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2012-1161990
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2012-1266925
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0188049
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0270426
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0370579
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0468394
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0596772
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-06258427
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-07308835
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-08302942
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-09157672
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-1089270
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-1168601
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-1276360
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-01100696
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0274123
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0374944
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0470909
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0596946
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-06270163
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-07314663
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-08296835
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-09144130
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-1092673
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-1174691
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-1280135
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-01113677
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-0279208
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-0377654
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-0486877
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-05108015
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-06216469
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-07290300
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-08288180
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-09145807
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-10109295
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-1184659
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-1298603
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-01131006
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-02106799
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-0393774
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-04106082
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-05130555
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-06266102
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-07341249
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-08320566
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-09181143
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-10119179
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-1196773
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-12108118
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2012-1046799
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2012-1123020
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2012-1222352
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0119374
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0211912
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0320599
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0430990
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0540707
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0659095
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0759607
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0855429
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0929976
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-1022352
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-1126433
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-1232901
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0130508
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0219827
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0361808
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0447853
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0546244
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0651633
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0770402
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0856639
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0952370
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-1035623
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-1136169
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-1230800
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0123234
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0216790
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0332592
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0460749
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0556185
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0673720
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0795325
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0866926
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0950238
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-1038821
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-1140138
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-1234711
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0120027
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0233328
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0344785
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0455819
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0549394
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0668171
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0762815
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0855417
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0954360
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-1033085
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-1137729
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-1231354
ФинландияЧужденецДействителна стойност2012-10729
ФинландияЧужденецДействителна стойност2012-11336
ФинландияЧужденецДействителна стойност2012-12196
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-01234
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-02184
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-0367
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-04443
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-05741
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-063041
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-079941
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-0811628
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-094809
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-10694
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-11352
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-12175
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-01235
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-02164
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-0354
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-04405
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-05692
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-064106
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-0711078
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-086394
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-092434
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-10667
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-11399
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-12330
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-010
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-02518
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-0390
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-04429
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-051198
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-062678
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-076762
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-083742
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-092254
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-10909
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-1199
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-12137
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-0194
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-02214
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-03406
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-04255
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-051493
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-066114
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-078631
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-085446
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-092336
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-101233
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-11469
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-1293
ФинландияБългаринДействителна стойност2012-100
ФинландияБългаринДействителна стойност2012-1133
ФинландияБългаринДействителна стойност2012-120
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-010
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-020
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-030
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-040
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-0565
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-06139
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-07405
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-08424
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-09159
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-100
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-110
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-120
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-010
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-020
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-030
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-040
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-050
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-06228
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-07159
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-080
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-090
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-100
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-115
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-12167
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-01216
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-020
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-03874
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-040
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-05327
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-060
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-07305
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-0845
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-09571
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-1048
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-110
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-120
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-0191
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-020
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-030
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-040
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-050
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-06123
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-07553
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-0897
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-09143
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-100
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-110
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-120
ФранцияЧужденецДействителна стойност2012-102121
ФранцияЧужденецДействителна стойност2012-111128
ФранцияЧужденецДействителна стойност2012-121261
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-011905
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-022158
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-031690
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-041657
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-053287
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-0611081
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-0719929
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-0826960
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-0917284
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-102208
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-111261
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-121351
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-011469
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-021900
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-031382
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-042725
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-052610
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-069937
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-0714942
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-0822939
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-099187
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-10778
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-11741
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-12666
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-01793
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-02163
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-03924
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-041427
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-05958
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-065526
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-0713283
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-0818216
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-099626
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-10664
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-11375
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-12473
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-011078
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-021065
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-031080
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-041891
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-052412
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-065262
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-0727212
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-0818134
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-0915436
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-101478
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-111379
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-121222
ФранцияБългаринДействителна стойност2012-10893
ФранцияБългаринДействителна стойност2012-11888
ФранцияБългаринДействителна стойност2012-12470
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-01450
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-021114
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-033739
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-043899
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-053584
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-063055
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-073726
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-085360
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-091593
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-101688
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-112750
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-121289
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-01945
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-022449
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-032908
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-042688
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-054550
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-065161
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-072786
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-086742
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-092481
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-102588
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-112172
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-12784
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-01915
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-022379
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-031650
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-043354
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-055285
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-065315
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-074554
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-086367
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-094633
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-103323
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-111183
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-121335
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-012234
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-021050
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-036028
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-043877
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-056789
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-064256
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-073675
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-084838
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-094558
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-101615
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-111953
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-12941
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2012-109468
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2012-113892
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2012-124184
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-017679
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-0212619
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-035506
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-045265
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-0510714
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-0630204
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-0752984
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-0840946
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-0923784
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-109982
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-113655
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-123955
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-016989
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-0210666
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-034901
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-045878
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-059575
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-0627126
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-0729401
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-0830908
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-0928026
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-107069
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-112660
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-121341
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-014088
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-026696
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-038162
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-043800
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-0511160
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-0624157
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-0728774
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-0842424
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-0927751
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-108431
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-112671
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-122158
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-016588
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-027801
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-037076
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-044015
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-0512155
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-0619754
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-0730668
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-0841740
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-0921344
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-107407
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-112554
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-123228
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2012-10947
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2012-111288
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2012-12997
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-01306
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-02672
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-031052
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-041565
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-05514
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-061788
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-07522
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-083591
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-091305
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-102328
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-111058
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-121998
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-01271
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-021195
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-031652
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-042367
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-052952
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-061940
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-072567
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-085223
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-091801
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-101602
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-111339
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-12911
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-012525
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-02673
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-03581
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-042651
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-054002
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-062376
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-072030
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-083182
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-092450
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-10767
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-111529
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-121349
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-011822
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-021200
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-031344
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-043478
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-053902
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-062481
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-073462
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-085429
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-092664
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-104332
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-113388
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-121580
ГърцияЧужденецДействителна стойност2012-1028360
ГърцияЧужденецДействителна стойност2012-1122793
ГърцияЧужденецДействителна стойност2012-1224414
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0140097
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0220346
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0321192
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0425886
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0540360
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-06101507
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0762940
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0860009
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0936173
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-1027518
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-1122359
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-1223794
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0138052
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0219324
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0319315
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0426734
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0540551
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-06105918
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0721696
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-084399
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0920289
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-105750
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-118059
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-125855
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0110252
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-028486
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0310571
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0415726
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0523199
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0655947
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-078081
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-086258
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0920600
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-1016002
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-115522
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-1211846
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0118409
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-022722
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-037268
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0418458
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0523856
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0633445
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0735734
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0847808
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0916659
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-1020981
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-1115856
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-1212223
ГърцияБългаринДействителна стойност2012-1019157
ГърцияБългаринДействителна стойност2012-119711
ГърцияБългаринДействителна стойност2012-129178
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0115319
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0213254
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-036789
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-048311
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0531221
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0634280
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0749064
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0858569
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0942121
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-1017119
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-1114840
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-1212054
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0110813
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0210762
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-033478
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0416709
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0547806
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0610104
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0725135
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0871450
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0950991
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-1040440
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-1127702
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-127175
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0115859
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0219473
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0310905
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0415423
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0566385
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0634387
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0766794
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0881456
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0974658
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-1041025
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-1115054
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-1217746
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0126744
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-028004
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0311436
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0431084
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0573663
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0647752
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0782188
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-08115106
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0960396
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-1027148
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-1119299
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-1215009
HRЧужденецДействителна стойност2013-071605
HRЧужденецДействителна стойност2013-081021
HRЧужденецДействителна стойност2013-09684
HRЧужденецДействителна стойност2013-101547
HRЧужденецДействителна стойност2013-11487
HRЧужденецДействителна стойност2013-12578
HRЧужденецДействителна стойност2014-01398
HRЧужденецДействителна стойност2014-02522
HRЧужденецДействителна стойност2014-03702
HRЧужденецДействителна стойност2014-04788
HRЧужденецДействителна стойност2014-05969
HRЧужденецДействителна стойност2014-060
HRЧужденецДействителна стойност2014-071954
HRЧужденецДействителна стойност2014-082090
HRЧужденецДействителна стойност2014-09505
HRЧужденецДействителна стойност2014-10645
HRЧужденецДействителна стойност2014-11534
HRЧужденецДействителна стойност2014-120
HRЧужденецДействителна стойност2015-010
HRЧужденецДействителна стойност2015-02677
HRЧужденецДействителна стойност2015-030
HRЧужденецДействителна стойност2015-040
HRЧужденецДействителна стойност2015-050
HRЧужденецДействителна стойност2015-061085
HRЧужденецДействителна стойност2015-072116
HRЧужденецДействителна стойност2015-081035
HRЧужденецДействителна стойност2015-09889
HRЧужденецДействителна стойност2015-101508
HRЧужденецДействителна стойност2015-11381
HRЧужденецДействителна стойност2015-12300
HRЧужденецДействителна стойност2016-010
HRЧужденецДействителна стойност2016-02509
HRЧужденецДействителна стойност2016-03408
HRЧужденецДействителна стойност2016-04489
HRЧужденецДействителна стойност2016-05342
HRЧужденецДействителна стойност2016-061427
HRЧужденецДействителна стойност2016-072346
HRЧужденецДействителна стойност2016-081352
HRЧужденецДействителна стойност2016-091097
HRЧужденецДействителна стойност2016-101611
HRЧужденецДействителна стойност2016-11502
HRЧужденецДействителна стойност2016-12691
HRБългаринДействителна стойност2013-071515
HRБългаринДействителна стойност2013-081404
HRБългаринДействителна стойност2013-09191
HRБългаринДействителна стойност2013-10151
HRБългаринДействителна стойност2013-11138
HRБългаринДействителна стойност2013-12129
HRБългаринДействителна стойност2014-01242
HRБългаринДействителна стойност2014-0275
HRБългаринДействителна стойност2014-03139
HRБългаринДействителна стойност2014-04323
HRБългаринДействителна стойност2014-051166
HRБългаринДействителна стойност2014-06252
HRБългаринДействителна стойност2014-07554
HRБългаринДействителна стойност2014-08968
HRБългаринДействителна стойност2014-0948
HRБългаринДействителна стойност2014-1051
HRБългаринДействителна стойност2014-11126
HRБългаринДействителна стойност2014-12150
HRБългаринДействителна стойност2015-01402
HRБългаринДействителна стойност2015-020
HRБългаринДействителна стойност2015-031008
HRБългаринДействителна стойност2015-040
HRБългаринДействителна стойност2015-05232
HRБългаринДействителна стойност2015-06418
HRБългаринДействителна стойност2015-072497
HRБългаринДействителна стойност2015-081156
HRБългаринДействителна стойност2015-09275
HRБългаринДействителна стойност2015-10280
HRБългаринДействителна стойност2015-11237
HRБългаринДействителна стойност2015-12308
HRБългаринДействителна стойност2016-01152
HRБългаринДействителна стойност2016-02901
HRБългаринДействителна стойност2016-030
HRБългаринДействителна стойност2016-042006
HRБългаринДействителна стойност2016-051297
HRБългаринДействителна стойност2016-061245
HRБългаринДействителна стойност2016-072281
HRБългаринДействителна стойност2016-082081
HRБългаринДействителна стойност2016-091486
HRБългаринДействителна стойност2016-10422
HRБългаринДействителна стойност2016-11265
HRБългаринДействителна стойност2016-121070
УнгарияЧужденецДействителна стойност2012-101184
УнгарияЧужденецДействителна стойност2012-11386
УнгарияЧужденецДействителна стойност2012-12540
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-01549
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-02591
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-031547
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-041057
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-052201
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-063990
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-0722091
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-0822736
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-0911092
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-101058
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-11367
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-12536
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-01418
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-02478
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-031521
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-041694
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-052338
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-063009
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-078864
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-0817123
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-097103
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-10575
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-11677
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-120
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-010
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-020
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-03516
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-04665
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-050
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-063063
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-0718529
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-0821620
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-0912869
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-10637
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-110
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-12494
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-01505
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-02722
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-03804
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-04471
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-051649
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-066050
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-0719870
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-0819359
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-099884
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-101204
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-11491
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-121094
УнгарияБългаринДействителна стойност2012-10251
УнгарияБългаринДействителна стойност2012-11371
УнгарияБългаринДействителна стойност2012-12127
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-01478
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-02343
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-030
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-0473
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-05109
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-06809
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-07962
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-08702
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-09508
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-100
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-11577
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-12653
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-010
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-02161
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-03316
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-04393
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-051031
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-060
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-071566
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-081356
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-09671
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-10609
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-11487
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-120
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-01958
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-020
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-03227
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-041963
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-050
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-06186
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-07720
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-08762
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-09217
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-100
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-11261
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-12614
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-01102
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-02422
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-03537
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-04577
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-05834
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-061050
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-07398
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-08915
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-09569
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-100
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-11454
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-121982
ИрландияЧужденецДействителна стойност2012-10128
ИрландияЧужденецДействителна стойност2012-1195
ИрландияЧужденецДействителна стойност2012-12247
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-010
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-020
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-031039
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-04154
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-05849
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-062162
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-074229
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-084158
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-090
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-10234
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-1174
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-120
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-0130
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-020
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-03980
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-04172
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-05756
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-060
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-072633
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-084713
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-090
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-10170
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-110
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-120
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-0155
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-02233
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-03744
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-04381
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-050
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-0664
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-073856
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-084815
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-09240
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-10300
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-110
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-1213
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-0173
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-02490
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-03926
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-04723
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-05947
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-062087
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-076758
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-083216
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-09579
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-10427
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-11258
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-12203
ИрландияБългаринДействителна стойност2012-100
ИрландияБългаринДействителна стойност2012-110
ИрландияБългаринДействителна стойност2012-120
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-010
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-020
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-030
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-040
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-050
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-060
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-070
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-080
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-090
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-10151
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-110
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-120
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-0151
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-020
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-030
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-040
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-050
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-060
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-070
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-08122
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-090
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-100
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-110
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-120
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-010
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-020
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-030
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-040
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-050
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-060
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-070
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-080
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-090
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-100
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-110
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-120
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-010
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-020
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-0372
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-040
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-050
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-06748
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-07282
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-08584
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-09274
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-10508
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-1165
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-12749
ИзраелЧужденецДействителна стойност2012-101896
ИзраелЧужденецДействителна стойност2012-111084
ИзраелЧужденецДействителна стойност2012-121488
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-012769
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-023274
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-033518
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-041072
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-055289
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-0612008
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-0720309
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-0822497
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-0915525
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-104941
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-112746
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-122905
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-014861
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-025009
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-034115
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-045890
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-059613
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-0615052
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-0722806
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-0824571
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-0915839
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-109525
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-113955
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-124133
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-015456
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-026231
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-035625
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-046739
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-0511551
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-0615248
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-0728017
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-0832129
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-0922508
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-107959
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-114429
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-124755
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-016030
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-028022
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-037207
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-048685
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-0511449
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-0621685
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-0735909
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-0836670
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-0920655
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-1010085
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-115258
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-126624
ИзраелБългаринДействителна стойност2012-10124
ИзраелБългаринДействителна стойност2012-11494
ИзраелБългаринДействителна стойност2012-12231
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-01176
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-02188
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-03300
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-04331
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-05941
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-061413
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-07730
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-08402
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-09787
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-10353
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-11140
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-12190
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-01153
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-0292
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-031384
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-040
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-051187
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-06978
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-07364
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-08678
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-09587
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-10336
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-11105
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-12245
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-01282
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-02199
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-03341
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-04497
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-054000
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-060
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-071001
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-08250
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-09668
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-10849
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-11197
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-12324
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-01298
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-02450
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-03495
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-04672
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-052810
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-06475
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-07843
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-081926
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-09511
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-100
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-11472
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-12138
Други страниЧужденецДействителна стойност2012-109805
Други страниЧужденецДействителна стойност2012-114808
Други страниЧужденецДействителна стойност2012-123807
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-014524
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-025153
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-036579
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-045663
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-0513605
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-0622791
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-0732773
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-0834878
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-0925780
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-1014773
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-117400
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-125560
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-017022
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-027751
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-038226
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-0411767
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-0519358
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-0628640
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-0735973
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-0837031
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-0927824
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-1019223
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-117834
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-126564
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-017541
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-028268
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-038708
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-0413980
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-0520916
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-0628568
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-0742690
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-0845041
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-0932722
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-1015492
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-118125
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-127541
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-018423
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-0210454
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-0310516
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-0414820
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-0520704
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-0635899
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-0749972
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-0849100
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-0930390
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-1017603
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-119402
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-129711
Други страниБългаринДействителна стойност2012-10224
Други страниБългаринДействителна стойност2012-11494
Други страниБългаринДействителна стойност2012-12509
Други страниБългаринДействителна стойност2013-01208
Други страниБългаринДействителна стойност2013-02188
Други страниБългаринДействителна стойност2013-03300
Други страниБългаринДействителна стойност2013-04480
Други страниБългаринДействителна стойност2013-051001
Други страниБългаринДействителна стойност2013-062960
Други страниБългаринДействителна стойност2013-071073
Други страниБългаринДействителна стойност2013-08682
Други страниБългаринДействителна стойност2013-091345
Други страниБългаринДействителна стойност2013-10640
Други страниБългаринДействителна стойност2013-11189
Други страниБългаринДействителна стойност2013-12256
Други страниБългаринДействителна стойност2014-01153
Други страниБългаринДействителна стойност2014-02253
Други страниБългаринДействителна стойност2014-031384
Други страниБългаринДействителна стойност2014-040
Други страниБългаринДействителна стойност2014-051373
Други страниБългаринДействителна стойност2014-062625
Други страниБългаринДействителна стойност2014-07486
Други страниБългаринДействителна стойност2014-08800
Други страниБългаринДействителна стойност2014-09851
Други страниБългаринДействителна стойност2014-10455
Други страниБългаринДействителна стойност2014-11152
Други страниБългаринДействителна стойност2014-12462
Други страниБългаринДействителна стойност2015-01406
Други страниБългаринДействителна стойност2015-02281
Други страниБългаринДействителна стойност2015-031213
Други страниБългаринДействителна стойност2015-04730
Други страниБългаринДействителна стойност2015-054454
Други страниБългаринДействителна стойност2015-060
Други страниБългаринДействителна стойност2015-071363
Други страниБългаринДействителна стойност2015-08656
Други страниБългаринДействителна стойност2015-091209
Други страниБългаринДействителна стойност2015-101045
Други страниБългаринДействителна стойност2015-11647
Други страниБългаринДействителна стойност2015-12324
Други страниБългаринДействителна стойност2016-01554
Други страниБългаринДействителна стойност2016-02631
Други страниБългаринДействителна стойност2016-03495
Други страниБългаринДействителна стойност2016-04961
Други страниБългаринДействителна стойност2016-053101
Други страниБългаринДействителна стойност2016-061332
Други страниБългаринДействителна стойност2016-071044
Други страниБългаринДействителна стойност2016-082077
Други страниБългаринДействителна стойност2016-091318
Други страниБългаринДействителна стойност2016-10826
Други страниБългаринДействителна стойност2016-11472
Други страниБългаринДействителна стойност2016-12212
ИталияЧужденецДействителна стойност2012-102128
ИталияЧужденецДействителна стойност2012-111328
ИталияЧужденецДействителна стойност2012-121109
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-012166
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-021675
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-031857
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-041665
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-051943
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-067915
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-077438
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-089468
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-096384
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-102228
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-112126
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-121232
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-012041
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-022247
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-031799
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-044034
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-052016
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-066839
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-078294
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-086734
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-093742
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-103712
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-11886
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-12828
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-011562
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-02558
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-031858
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-041534
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-052943
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-063366
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-073611
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-087224
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-093876
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-103956
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-111401
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-121001
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-011362
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-021987
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-031765
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-041233
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-053422
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-065594
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-075068
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-088573
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-092944
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-102540
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-112433
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-122066
ИталияБългаринДействителна стойност2012-101781
ИталияБългаринДействителна стойност2012-112148
ИталияБългаринДействителна стойност2012-122142
ИталияБългаринДействителна стойност2013-011430
ИталияБългаринДействителна стойност2013-021637
ИталияБългаринДействителна стойност2013-032398
ИталияБългаринДействителна стойност2013-043604
ИталияБългаринДействителна стойност2013-052520
ИталияБългаринДействителна стойност2013-064218
ИталияБългаринДействителна стойност2013-078812
ИталияБългаринДействителна стойност2013-085086
ИталияБългаринДействителна стойност2013-091913
ИталияБългаринДействителна стойност2013-103187
ИталияБългаринДействителна стойност2013-111829
ИталияБългаринДействителна стойност2013-122003
ИталияБългаринДействителна стойност2014-011125
ИталияБългаринДействителна стойност2014-021440
ИталияБългаринДействителна стойност2014-033451
ИталияБългаринДействителна стойност2014-043236
ИталияБългаринДействителна стойност2014-055383
ИталияБългаринДействителна стойност2014-066030
ИталияБългаринДействителна стойност2014-076993
ИталияБългаринДействителна стойност2014-088230
ИталияБългаринДействителна стойност2014-092278
ИталияБългаринДействителна стойност2014-102460
ИталияБългаринДействителна стойност2014-112330
ИталияБългаринДействителна стойност2014-122645
ИталияБългаринДействителна стойност2015-011672
ИталияБългаринДействителна стойност2015-022084
ИталияБългаринДействителна стойност2015-033520
ИталияБългаринДействителна стойност2015-046060
ИталияБългаринДействителна стойност2015-057154
ИталияБългаринДействителна стойност2015-068168
ИталияБългаринДействителна стойност2015-0710359
ИталияБългаринДействителна стойност2015-089107
ИталияБългаринДействителна стойност2015-094456
ИталияБългаринДействителна стойност2015-102942
ИталияБългаринДействителна стойност2015-113418
ИталияБългаринДействителна стойност2015-123901
ИталияБългаринДействителна стойност2016-011208
ИталияБългаринДействителна стойност2016-022003
ИталияБългаринДействителна стойност2016-034405
ИталияБългаринДействителна стойност2016-048237
ИталияБългаринДействителна стойност2016-057654
ИталияБългаринДействителна стойност2016-069912
ИталияБългаринДействителна стойност2016-079874
ИталияБългаринДействителна стойност2016-0810021
ИталияБългаринДействителна стойност2016-096414
ИталияБългаринДействителна стойност2016-106494
ИталияБългаринДействителна стойност2016-117000
ИталияБългаринДействителна стойност2016-126006
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2012-10797
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2012-11397
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2012-12295
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-01267
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-02368
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-03454
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-04664
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-051566
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-061041
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-07994
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-081204
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-09881
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-101041
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-11492
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-12434
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-01440
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-021015
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-03816
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-04740
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-051222
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-061600
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-07916
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-081131
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-091634
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-10865
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-11454
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-12334
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-01273
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-02310
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-03445
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-04630
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-051303
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-061641
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-071240
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-081244
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-091061
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-101099
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-11513
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-12293
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-01201
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-02223
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-03547
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-04605
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-051156
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-062441
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-071225
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-08926
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-09828
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-10856
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-11399
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-12307
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2012-1031337
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2012-1125683
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2012-1222135
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0138302
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0226098
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0326589
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0423966
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0528170
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0623613
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0731625
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0834658
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0926300
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-1033561
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-1124762
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-1226367
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0140856
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0225435
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0328437
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0423815
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0524777
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0623898
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0732358
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0836279
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0930260
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-1034371
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-1126093
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-1230208
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0147867
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0226203
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0329255
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0432116
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0529676
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0625370
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0739071
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0847489
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0931712
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-1047242
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-1131659
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-1235219
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0157928
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0238848
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0336104
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0438466
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0531988
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0631099
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0740955
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0844506
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0937390
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-1049539
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-1137351
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-1238517
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2012-103361
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2012-112285
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2012-124349
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-012585
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-021640
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-034436
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0411585
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0510905
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0611199
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-076540
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-088621
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0910162
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-105095
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-11336
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-12402
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-014312
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-023289
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-038081
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-044874
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0511726
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0616378
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-078121
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0816643
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0912810
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-108015
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-114584
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-123149
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-013392
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-023201
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-036160
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-048621
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-059768
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0612338
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0710437
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0812023
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0911366
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-106030
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-115040
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-128172
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-018321
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0210003
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0311037
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0414595
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0510063
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0619442
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0714414
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0825133
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0913911
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-107135
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-117757
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-128306
МалтаЧужденецДействителна стойност2012-1013
МалтаЧужденецДействителна стойност2012-1121
МалтаЧужденецДействителна стойност2012-12118
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-010
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-02298
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-03295
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-0484
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-05164
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-06320
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-07581
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-080
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-0937
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-100
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-110
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-120
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-0112
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-02257
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-030
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-040
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-0570
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-060
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-070
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-080
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-090
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-100
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-11171
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-1274
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-0163
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-02466
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-0346
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-0422
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-050
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-060
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-07312
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-0838
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-090
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-1050
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-110
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-120
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-010
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-02485
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-03218
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-04117
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-05345
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-06201
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-070
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-08285
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-09212
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-10118
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-11134
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-12154
МалтаБългаринДействителна стойност2012-100
МалтаБългаринДействителна стойност2012-1116
МалтаБългаринДействителна стойност2012-120
МалтаБългаринДействителна стойност2013-010
МалтаБългаринДействителна стойност2013-020
МалтаБългаринДействителна стойност2013-030
МалтаБългаринДействителна стойност2013-040
МалтаБългаринДействителна стойност2013-050
МалтаБългаринДействителна стойност2013-06286
МалтаБългаринДействителна стойност2013-070
МалтаБългаринДействителна стойност2013-08184
МалтаБългаринДействителна стойност2013-090
МалтаБългаринДействителна стойност2013-1099
МалтаБългаринДействителна стойност2013-1167
МалтаБългаринДействителна стойност2013-120
МалтаБългаринДействителна стойност2014-0134
МалтаБългаринДействителна стойност2014-0264
МалтаБългаринДействителна стойност2014-0346
МалтаБългаринДействителна стойност2014-040
МалтаБългаринДействителна стойност2014-05337
МалтаБългаринДействителна стойност2014-060
МалтаБългаринДействителна стойност2014-070
МалтаБългаринДействителна стойност2014-08226
МалтаБългаринДействителна стойност2014-09270
МалтаБългаринДействителна стойност2014-10234
МалтаБългаринДействителна стойност2014-11107
МалтаБългаринДействителна стойност2014-12400
МалтаБългаринДействителна стойност2015-01300
МалтаБългаринДействителна стойност2015-0254
МалтаБългаринДействителна стойност2015-0327
МалтаБългаринДействителна стойност2015-04829
МалтаБългаринДействителна стойност2015-05697
МалтаБългаринДействителна стойност2015-0645
МалтаБългаринДействителна стойност2015-07337
МалтаБългаринДействителна стойност2015-080
МалтаБългаринДействителна стойност2015-09273
МалтаБългаринДействителна стойност2015-1093
МалтаБългаринДействителна стойност2015-11161
МалтаБългаринДействителна стойност2015-12254
МалтаБългаринДействителна стойност2016-01385
МалтаБългаринДействителна стойност2016-02119
МалтаБългаринДействителна стойност2016-03252
МалтаБългаринДействителна стойност2016-04887
МалтаБългаринДействителна стойност2016-05410
МалтаБългаринДействителна стойност2016-061502
МалтаБългаринДействителна стойност2016-07774
МалтаБългаринДействителна стойност2016-081179
МалтаБългаринДействителна стойност2016-0945
МалтаБългаринДействителна стойност2016-10383
МалтаБългаринДействителна стойност2016-110
МалтаБългаринДействителна стойност2016-12136
НидерландияЧужденецДействителна стойност2012-10836
НидерландияЧужденецДействителна стойност2012-11463
НидерландияЧужденецДействителна стойност2012-12657
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-01109
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-02865
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-03628
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-041340
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-052198
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-065802
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-0722634
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-0827943
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-098681
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-10955
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-11579
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-12919
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-01124
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-02730
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-03679
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-041278
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-052176
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-065930
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-0715807
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-0821945
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-098952
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-10934
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-11121
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-12894
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-0153
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-02226
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-03367
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-04704
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-051044
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-063754
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-0728467
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-0814808
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-092281
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-10309
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-11486
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-12888
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-01207
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-021558
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-03598
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-041072
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-05594
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-063739
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-0727727
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-0813563
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-095409
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-101801
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-11984
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-12994
НидерландияБългаринДействителна стойност2012-10188
НидерландияБългаринДействителна стойност2012-110
НидерландияБългаринДействителна стойност2012-12622
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-01144
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-02135
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-03530
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-040
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-051100
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-061259
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-07428
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-08968
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-09230
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-100
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-110
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-120
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-01129
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-02415
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-03313
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-04315
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-050
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-06133
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-07666
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-08912
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-09508
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-10444
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-11196
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-12220
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-01201
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-02340
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-03342
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-04742
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-050
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-06662
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-07335
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-082444
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-09548
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-10196
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-11229
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-12228
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-01193
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-02556
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-031663
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-04529
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-05391
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-06592
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-072214
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-081673
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-09677
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-101087
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-11736
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-12893
НорвегияЧужденецДействителна стойност2012-10816
НорвегияЧужденецДействителна стойност2012-11450
НорвегияЧужденецДействителна стойност2012-12204
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-0145
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-0274
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-0398
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-04189
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-05389
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-063493
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-0713294
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-0829
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-098203
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-10975
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-11427
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-12185
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-0148
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-0287
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-03119
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-040
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-05364
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-064340
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-0712610
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-081741
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-096656
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-101018
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-11412
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-12367
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-0164
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-0272
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-03102
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-0440
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-05537
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-061531
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-078556
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-081738
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-096170
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-101028
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-1137
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-1224
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-010
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-02124
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-03258
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-04273
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-05968
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-069376
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-0714601
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-089456
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-092280
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-10580
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-11264
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-12124
НорвегияБългаринДействителна стойност2012-10205
НорвегияБългаринДействителна стойност2012-110
НорвегияБългаринДействителна стойност2012-120
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-010
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-020
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-0345
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-0478
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-05636
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-0697
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-07267
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-08384
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-090
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-100
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-110
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-120
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-010
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-020
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-030
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-040
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-05160
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-06378
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-07369
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-08381
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-090
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-100
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-110
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-120
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-010
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-020
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-0331
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-040
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-05295
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-060
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-07508
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-08566
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-090
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-100
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-110
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-120
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-010
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-0269
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-030
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-040
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-05217
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-06463
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-07498
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-08287
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-09251
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-100
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-11505
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-120
ПолшаЧужденецДействителна стойност2012-103881
ПолшаЧужденецДействителна стойност2012-111622
ПолшаЧужденецДействителна стойност2012-122347
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-012052
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-021454
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-031948
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-041619
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-052299
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-0613130
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-0761672
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-0868339
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-0935952
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-103561
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-111668
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-121951
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-011462
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-021591
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-031783
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-041346
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-053731
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-069921
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-0751917
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-0867905
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-0936483
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-102021
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-11915
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-12834
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-011035
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-02767
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-031238
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-04691
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-051319
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-0613580
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-0763164
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-0879080
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-0938787
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-106118
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-111153
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-12555
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-01822
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-02591
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-03991
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-042480
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-053434
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-0632899
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-0780412
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-08108437
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-0940522
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-103024
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-11943
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-121690
ПолшаБългаринДействителна стойност2012-10391
ПолшаБългаринДействителна стойност2012-11203
ПолшаБългаринДействителна стойност2012-12316
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-010
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-02103
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-03107
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-040
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-05235
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-06722
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-07379
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-08818
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-09390
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-100
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-11330
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-12347
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-0190
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-0283
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-030
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-04452
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-05210
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-06164
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-07529
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-08470
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-09849
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-10608
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-11511
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-12943
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-01357
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-020
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-03366
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-04633
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-05260
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-06202
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-07305
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-08268
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-09239
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-10691
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-11354
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-12289
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-01105
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-02310
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-03310
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-04505
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-051214
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-061228
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-07369
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-08787
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-091087
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-10695
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-11554
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-12957
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2012-10185
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2012-1194
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2012-12124
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-0172
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-02191
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-0376
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-04126
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-05214
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-06487
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-071454
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-081230
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-09458
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-10147
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-1183
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-12108
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-0165
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-02209
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-0383
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-04157
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-05367
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-06531
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-070
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-080
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-09574
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-10372
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-110
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-120
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-010
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-02210
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-0372
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-0457
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-05449
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-06804
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-070
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-080
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-09758
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-100
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-1192
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-1257
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-010
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-02284
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-03184
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-040
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-05206
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-06529
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-072527
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-080
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-09811
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-10229
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-11152
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-12178
ПортугалияБългаринДействителна стойност2012-1051
ПортугалияБългаринДействителна стойност2012-11231
ПортугалияБългаринДействителна стойност2012-120
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-01171
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-020
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-03174
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-04212
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-05759
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-06661
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-07721
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-08820
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-090
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-100
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-11102
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-1283
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-010
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-020
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-030
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-04300
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-051985
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-0668
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-072237
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-08320
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-090
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-100
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-110
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-12355
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-01884
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-02320
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-030
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-04503
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-050
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-06135
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-072666
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-08908
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-09385
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-10237
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-110
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-120
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-01997
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-02592
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-030
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-042749
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-05300
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-06269
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-071613
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-08492
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-091861
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-10549
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-110
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-12650
РумънияЧужденецДействителна стойност2012-1039758
РумънияЧужденецДействителна стойност2012-1125483
РумънияЧужденецДействителна стойност2012-1232830
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0112975
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0221258
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0319090
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0432157
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0566911
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0680322
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0788400
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0892581
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0949982
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-1039947
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-1125920
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-1231443
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0111206
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0215696
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0321799
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0427827
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0574366
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0686681
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0750395
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0852154
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0934533
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-1014946
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-1114161
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-128285
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-014348
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-026731
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-038824
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0417897
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0540702
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0641937
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0747122
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0838678
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0921295
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-108961
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-1115504
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-1212776
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-011929
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-027656
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-036757
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0459925
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0537366
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0665895
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0751606
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0851273
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0929737
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-1018798
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-117104
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-1215874
РумънияБългаринДействителна стойност2012-106125
РумънияБългаринДействителна стойност2012-112348
РумънияБългаринДействителна стойност2012-124245
РумънияБългаринДействителна стойност2013-012830
РумънияБългаринДействителна стойност2013-022636
РумънияБългаринДействителна стойност2013-033432
РумънияБългаринДействителна стойност2013-045470
РумънияБългаринДействителна стойност2013-0523003
РумънияБългаринДействителна стойност2013-068357
РумънияБългаринДействителна стойност2013-076612
РумънияБългаринДействителна стойност2013-087890
РумънияБългаринДействителна стойност2013-0912264
РумънияБългаринДействителна стойност2013-104130
РумънияБългаринДействителна стойност2013-115271
РумънияБългаринДействителна стойност2013-122938
РумънияБългаринДействителна стойност2014-015143
РумънияБългаринДействителна стойност2014-022215
РумънияБългаринДействителна стойност2014-034351
РумънияБългаринДействителна стойност2014-042160
РумънияБългаринДействителна стойност2014-0510075
РумънияБългаринДействителна стойност2014-066079
РумънияБългаринДействителна стойност2014-078619
РумънияБългаринДействителна стойност2014-089180
РумънияБългаринДействителна стойност2014-0911676
РумънияБългаринДействителна стойност2014-106127
РумънияБългаринДействителна стойност2014-118195
РумънияБългаринДействителна стойност2014-122536
РумънияБългаринДействителна стойност2015-014309
РумънияБългаринДействителна стойност2015-021264
РумънияБългаринДействителна стойност2015-033537
РумънияБългаринДействителна стойност2015-046284
РумънияБългаринДействителна стойност2015-055686
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0610843
РумънияБългаринДействителна стойност2015-075109
РумънияБългаринДействителна стойност2015-084319
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0915424
РумънияБългаринДействителна стойност2015-101678
РумънияБългаринДействителна стойност2015-1110775
РумънияБългаринДействителна стойност2015-121609
РумънияБългаринДействителна стойност2016-012818
РумънияБългаринДействителна стойност2016-023936
РумънияБългаринДействителна стойност2016-037489
РумънияБългаринДействителна стойност2016-044683
РумънияБългаринДействителна стойност2016-055428
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0610601
РумънияБългаринДействителна стойност2016-076718
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0812355
РумънияБългаринДействителна стойност2016-096207
РумънияБългаринДействителна стойност2016-107167
РумънияБългаринДействителна стойност2016-118113
РумънияБългаринДействителна стойност2016-124447
RSЧужденецДействителна стойност2012-1019983
RSЧужденецДействителна стойност2012-1119947
RSЧужденецДействителна стойност2012-1219672
RSЧужденецДействителна стойност2013-0120516
RSЧужденецДействителна стойност2013-0219432
RSЧужденецДействителна стойност2013-0320802
RSЧужденецДействителна стойност2013-0419833
RSЧужденецДействителна стойност2013-0520804
RSЧужденецДействителна стойност2013-0622283
RSЧужденецДействителна стойност2013-0730647
RSЧужденецДействителна стойност2013-0830357
RSЧужденецДействителна стойност2013-0922553
RSЧужденецДействителна стойност2013-1021238
RSЧужденецДействителна стойност2013-1120416
RSЧужденецДействителна стойност2013-1220198
RSЧужденецДействителна стойност2014-0120531
RSЧужденецДействителна стойност2014-0217720
RSЧужденецДействителна стойност2014-0321008
RSЧужденецДействителна стойност2014-0420130
RSЧужденецДействителна стойност2014-0521036
RSЧужденецДействителна стойност2014-0622064
RSЧужденецДействителна стойност2014-0730997
RSЧужденецДействителна стойност2014-0833043
RSЧужденецДействителна стойност2014-0922801
RSЧужденецДействителна стойност2014-1021691
RSЧужденецДействителна стойност2014-1120921
RSЧужденецДействителна стойност2014-1221307
RSЧужденецДействителна стойност2015-0123236
RSЧужденецДействителна стойност2015-0221683
RSЧужденецДействителна стойност2015-0319798
RSЧужденецДействителна стойност2015-0420727
RSЧужденецДействителна стойност2015-0524692
RSЧужденецДействителна стойност2015-0627631
RSЧужденецДействителна стойност2015-0733120
RSЧужденецДействителна стойност2015-0836917
RSЧужденецДействителна стойност2015-0924312
RSЧужденецДействителна стойност2015-1023837
RSЧужденецДействителна стойност2015-1122131
RSЧужденецДействителна стойност2015-1226407
RSЧужденецДействителна стойност2016-0122864
RSЧужденецДействителна стойност2016-0231742
RSЧужденецДействителна стойност2016-0321872
RSЧужденецДействителна стойност2016-0424622
RSЧужденецДействителна стойност2016-0525092
RSЧужденецДействителна стойност2016-0626375
RSЧужденецДействителна стойност2016-0737399
RSЧужденецДействителна стойност2016-0839624
RSЧужденецДействителна стойност2016-0926851
RSЧужденецДействителна стойност2016-1024356
RSЧужденецДействителна стойност2016-1123343
RSЧужденецДействителна стойност2016-1226613
RSБългаринДействителна стойност2012-109694
RSБългаринДействителна стойност2012-113464
RSБългаринДействителна стойност2012-122470
RSБългаринДействителна стойност2013-013740
RSБългаринДействителна стойност2013-023934
RSБългаринДействителна стойност2013-033714
RSБългаринДействителна стойност2013-049167
RSБългаринДействителна стойност2013-054531
RSБългаринДействителна стойност2013-065827
RSБългаринДействителна стойност2013-078068
RSБългаринДействителна стойност2013-0819350
RSБългаринДействителна стойност2013-091364
RSБългаринДействителна стойност2013-104001
RSБългаринДействителна стойност2013-115945
RSБългаринДействителна стойност2013-125917
RSБългаринДействителна стойност2014-016502
RSБългаринДействителна стойност2014-022240
RSБългаринДействителна стойност2014-0313885
RSБългаринДействителна стойност2014-049208
RSБългаринДействителна стойност2014-057282
RSБългаринДействителна стойност2014-066754
RSБългаринДействителна стойност2014-073835
RSБългаринДействителна стойност2014-0812351
RSБългаринДействителна стойност2014-093698
RSБългаринДействителна стойност2014-104676
RSБългаринДействителна стойност2014-115147
RSБългаринДействителна стойност2014-126215
RSБългаринДействителна стойност2015-016631
RSБългаринДействителна стойност2015-021020
RSБългаринДействителна стойност2015-037155
RSБългаринДействителна стойност2015-0414144
RSБългаринДействителна стойност2015-056078
RSБългаринДействителна стойност2015-066156
RSБългаринДействителна стойност2015-077109
RSБългаринДействителна стойност2015-0815506
RSБългаринДействителна стойност2015-095279
RSБългаринДействителна стойност2015-104918
RSБългаринДействителна стойност2015-117187
RSБългаринДействителна стойност2015-123585
RSБългаринДействителна стойност2016-012048
RSБългаринДействителна стойност2016-027640
RSБългаринДействителна стойност2016-0311912
RSБългаринДействителна стойност2016-049840
RSБългаринДействителна стойност2016-055818
RSБългаринДействителна стойност2016-065938
RSБългаринДействителна стойност2016-075850
RSБългаринДействителна стойност2016-086391
RSБългаринДействителна стойност2016-0913299
RSБългаринДействителна стойност2016-107877
RSБългаринДействителна стойност2016-117117
RSБългаринДействителна стойност2016-122842
РусияЧужденецДействителна стойност2012-107475
РусияЧужденецДействителна стойност2012-115311
РусияЧужденецДействителна стойност2012-1211541
РусияЧужденецДействителна стойност2013-0111646
РусияЧужденецДействителна стойност2013-0210157
РусияЧужденецДействителна стойност2013-038970
РусияЧужденецДействителна стойност2013-048898
РусияЧужденецДействителна стойност2013-0525593
РусияЧужденецДействителна стойност2013-06133364
РусияЧужденецДействителна стойност2013-07149329
РусияЧужденецДействителна стойност2013-08141228
РусияЧужденецДействителна стойност2013-0953697
РусияЧужденецДействителна стойност2013-107813
РусияЧужденецДействителна стойност2013-115672
РусияЧужденецДействителна стойност2013-1210366
РусияЧужденецДействителна стойност2014-0113706
РусияЧужденецДействителна стойност2014-0210444
РусияЧужденецДействителна стойност2014-038759
РусияЧужденецДействителна стойност2014-048576
РусияЧужденецДействителна стойност2014-0524489
РусияЧужденецДействителна стойност2014-06152288
РусияЧужденецДействителна стойност2014-07150671
РусияЧужденецДействителна стойност2014-08132564
РусияЧужденецДействителна стойност2014-0942378
РусияЧужденецДействителна стойност2014-107679
РусияЧужденецДействителна стойност2014-114804
РусияЧужденецДействителна стойност2014-126306
РусияЧужденецДействителна стойност2015-018109
РусияЧужденецДействителна стойност2015-025486
РусияЧужденецДействителна стойност2015-034934
РусияЧужденецДействителна стойност2015-046728
РусияЧужденецДействителна стойност2015-0517548
РусияЧужденецДействителна стойност2015-06102206
РусияЧужденецДействителна стойност2015-07122988
РусияЧужденецДействителна стойност2015-08104555
РусияЧужденецДействителна стойност2015-0931269
РусияЧужденецДействителна стойност2015-105508
РусияЧужденецДействителна стойност2015-113142
РусияЧужденецДействителна стойност2015-125494
РусияЧужденецДействителна стойност2016-017657
РусияЧужденецДействителна стойност2016-026313
РусияЧужденецДействителна стойност2016-034919
РусияЧужденецДействителна стойност2016-047442
РусияЧужденецДействителна стойност2016-0526549
РусияЧужденецДействителна стойност2016-06128258
РусияЧужденецДействителна стойност2016-07151874
РусияЧужденецДействителна стойност2016-08132264
РусияЧужденецДействителна стойност2016-0956937
РусияЧужденецДействителна стойност2016-106308
РусияЧужденецДействителна стойност2016-113298
РусияЧужденецДействителна стойност2016-126529
РусияБългаринДействителна стойност2012-10388
РусияБългаринДействителна стойност2012-11497
РусияБългаринДействителна стойност2012-1262
РусияБългаринДействителна стойност2013-010
РусияБългаринДействителна стойност2013-02187
РусияБългаринДействителна стойност2013-03238
РусияБългаринДействителна стойност2013-04297
РусияБългаринДействителна стойност2013-052304
РусияБългаринДействителна стойност2013-06363
РусияБългаринДействителна стойност2013-07543
РусияБългаринДействителна стойност2013-081701
РусияБългаринДействителна стойност2013-09677
РусияБългаринДействителна стойност2013-10965
РусияБългаринДействителна стойност2013-11774
РусияБългаринДействителна стойност2013-12543
РусияБългаринДействителна стойност2014-01386
РусияБългаринДействителна стойност2014-02207
РусияБългаринДействителна стойност2014-03397
РусияБългаринДействителна стойност2014-04428
РусияБългаринДействителна стойност2014-05245
РусияБългаринДействителна стойност2014-06566
РусияБългаринДействителна стойност2014-07615
РусияБългаринДействителна стойност2014-081542
РусияБългаринДействителна стойност2014-09201
РусияБългаринДействителна стойност2014-1032
РусияБългаринДействителна стойност2014-1174
РусияБългаринДействителна стойност2014-1275
РусияБългаринДействителна стойност2015-01570
РусияБългаринДействителна стойност2015-02120
РусияБългаринДействителна стойност2015-03593
РусияБългаринДействителна стойност2015-04405
РусияБългаринДействителна стойност2015-05678
РусияБългаринДействителна стойност2015-06647
РусияБългаринДействителна стойност2015-071363
РусияБългаринДействителна стойност2015-081458
РусияБългаринДействителна стойност2015-09597
РусияБългаринДействителна стойност2015-10171
РусияБългаринДействителна стойност2015-11261
РусияБългаринДействителна стойност2015-12467
РусияБългаринДействителна стойност2016-01447
РусияБългаринДействителна стойност2016-02207
РусияБългаринДействителна стойност2016-03359
РусияБългаринДействителна стойност2016-04659
РусияБългаринДействителна стойност2016-05601
РусияБългаринДействителна стойност2016-06642
РусияБългаринДействителна стойност2016-07746
РусияБългаринДействителна стойност2016-082146
РусияБългаринДействителна стойност2016-091130
РусияБългаринДействителна стойност2016-10286
РусияБългаринДействителна стойност2016-11333
РусияБългаринДействителна стойност2016-12173
ШвецияЧужденецДействителна стойност2012-10787
ШвецияЧужденецДействителна стойност2012-11369
ШвецияЧужденецДействителна стойност2012-12289
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-01346
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-02248
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-03219
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-04384
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-051054
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-063746
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-0711326
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-087845
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-093962
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-10727
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-11306
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-12291
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-01249
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-02219
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-03190
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-04397
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-05540
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-063798
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-077856
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-082630
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-092806
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-10214
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-11183
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-120
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-01190
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-02340
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-0374
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-04198
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-05410
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-061149
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-079903
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-080
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-091817
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-10682
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-11176
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-12123
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-01383
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-02158
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-03391
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-04413
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-05741
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-061761
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-0713858
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-085222
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-091153
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-10307
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-11524
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-12562
ШвецияБългаринДействителна стойност2012-100
ШвецияБългаринДействителна стойност2012-110
ШвецияБългаринДействителна стойност2012-120
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-010
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-020
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-030
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-040
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-050
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-06504
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-07487
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-080
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-09385
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-10135
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-110
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-120
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-01533
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-02170
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-03150
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-0490
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-05169
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-0668
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-070
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-08344
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-090
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-100
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-110
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-12319
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-010
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-02202
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-03274
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-04106
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-05133
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-060
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-072048
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-0862
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-090
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-100
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-110
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-120
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-010
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-020
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-03548
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-040
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-05238
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-06408
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-071663
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-08367
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-09553
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-10356
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-110
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-12496
СловенияЧужденецДействителна стойност2012-10234
СловенияЧужденецДействителна стойност2012-11105
СловенияЧужденецДействителна стойност2012-12194
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-01452
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-02284
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-03460
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-04245
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-05514
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-06841
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-073105
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-083747
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-091321
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-10223
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-11126
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-12104
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-01421
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-02254
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-03523
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-04269
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-05930
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-060
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-073047
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-081439
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-091169
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-10498
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-11419
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-12868
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-010
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-02151
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-030
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-04645
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-051522
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-061104
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-072351
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-081824
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-09283
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-10150
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-110
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-12267
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-01149
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-02188
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-03508
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-04635
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-05671
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-061597
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-072241
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-082727
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-091478
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-100
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-11507
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-12183
СловенияБългаринДействителна стойност2012-100
СловенияБългаринДействителна стойност2012-11223
СловенияБългаринДействителна стойност2012-120
СловенияБългаринДействителна стойност2013-0182
СловенияБългаринДействителна стойност2013-0288
СловенияБългаринДействителна стойност2013-0315
СловенияБългаринДействителна стойност2013-040
СловенияБългаринДействителна стойност2013-050
СловенияБългаринДействителна стойност2013-06267
СловенияБългаринДействителна стойност2013-07365
СловенияБългаринДействителна стойност2013-08381
СловенияБългаринДействителна стойност2013-09239
СловенияБългаринДействителна стойност2013-100
СловенияБългаринДействителна стойност2013-1174
СловенияБългаринДействителна стойност2013-120
СловенияБългаринДействителна стойност2014-01397
СловенияБългаринДействителна стойност2014-020
СловенияБългаринДействителна стойност2014-030
СловенияБългаринДействителна стойност2014-040
СловенияБългаринДействителна стойност2014-05252
СловенияБългаринДействителна стойност2014-060
СловенияБългаринДействителна стойност2014-070
СловенияБългаринДействителна стойност2014-080
СловенияБългаринДействителна стойност2014-09233
СловенияБългаринДействителна стойност2014-10120
СловенияБългаринДействителна стойност2014-1183
СловенияБългаринДействителна стойност2014-120
СловенияБългаринДействителна стойност2015-01332
СловенияБългаринДействителна стойност2015-020
СловенияБългаринДействителна стойност2015-030
СловенияБългаринДействителна стойност2015-04352
СловенияБългаринДействителна стойност2015-05210
СловенияБългаринДействителна стойност2015-060
СловенияБългаринДействителна стойност2015-070
СловенияБългаринДействителна стойност2015-081104
СловенияБългаринДействителна стойност2015-09349
СловенияБългаринДействителна стойност2015-100
СловенияБългаринДействителна стойност2015-1199
СловенияБългаринДействителна стойност2015-120
СловенияБългаринДействителна стойност2016-01389
СловенияБългаринДействителна стойност2016-02247
СловенияБългаринДействителна стойност2016-030
СловенияБългаринДействителна стойност2016-04788
СловенияБългаринДействителна стойност2016-050
СловенияБългаринДействителна стойност2016-061500
СловенияБългаринДействителна стойност2016-07826
СловенияБългаринДействителна стойност2016-08624
СловенияБългаринДействителна стойност2016-09871
СловенияБългаринДействителна стойност2016-100
СловенияБългаринДействителна стойност2016-110
СловенияБългаринДействителна стойност2016-121084
СловакияЧужденецДействителна стойност2012-10945
СловакияЧужденецДействителна стойност2012-11513
СловакияЧужденецДействителна стойност2012-12578
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-01577
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-02498
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-03541
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-04471
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-05487
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-062115
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-0715774
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-0817790
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-094287
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-10827
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-11498
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-12547
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-01485
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-02491
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-03487
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-04434
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-05553
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-061923
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-0724297
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-0817463
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-094786
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-10641
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-111030
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-120
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-01175
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-02370
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-03273
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-04900
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-05604
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-06875
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-0725738
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-0813203
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-092100
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-100
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-110
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-12143
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-01392
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-02399
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-03471
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-041204
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-051545
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-062007
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-0728136
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-0817791
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-092845
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-100
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-111163
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-12497
СловакияБългаринДействителна стойност2012-100
СловакияБългаринДействителна стойност2012-110
СловакияБългаринДействителна стойност2012-120
СловакияБългаринДействителна стойност2013-010
СловакияБългаринДействителна стойност2013-020
СловакияБългаринДействителна стойност2013-0313
СловакияБългаринДействителна стойност2013-040
СловакияБългаринДействителна стойност2013-050
СловакияБългаринДействителна стойност2013-06234
СловакияБългаринДействителна стойност2013-07337
СловакияБългаринДействителна стойност2013-08850
СловакияБългаринДействителна стойност2013-0998
СловакияБългаринДействителна стойност2013-100
СловакияБългаринДействителна стойност2013-110
СловакияБългаринДействителна стойност2013-120
СловакияБългаринДействителна стойност2014-010
СловакияБългаринДействителна стойност2014-020
СловакияБългаринДействителна стойност2014-030
СловакияБългаринДействителна стойност2014-040
СловакияБългаринДействителна стойност2014-0596
СловакияБългаринДействителна стойност2014-06254
СловакияБългаринДействителна стойност2014-07365
СловакияБългаринДействителна стойност2014-08384
СловакияБългаринДействителна стойност2014-090
СловакияБългаринДействителна стойност2014-100
СловакияБългаринДействителна стойност2014-110
СловакияБългаринДействителна стойност2014-120
СловакияБългаринДействителна стойност2015-01188
СловакияБългаринДействителна стойност2015-020
СловакияБългаринДействителна стойност2015-03202
СловакияБългаринДействителна стойност2015-040
СловакияБългаринДействителна стойност2015-0574
СловакияБългаринДействителна стойност2015-060
СловакияБългаринДействителна стойност2015-07713
СловакияБългаринДействителна стойност2015-08583
СловакияБългаринДействителна стойност2015-09277
СловакияБългаринДействителна стойност2015-100
СловакияБългаринДействителна стойност2015-110
СловакияБългаринДействителна стойност2015-120
СловакияБългаринДействителна стойност2016-0175
СловакияБългаринДействителна стойност2016-020
СловакияБългаринДействителна стойност2016-030
СловакияБългаринДействителна стойност2016-04645
СловакияБългаринДействителна стойност2016-05247
СловакияБългаринДействителна стойност2016-06975
СловакияБългаринДействителна стойност2016-07967
СловакияБългаринДействителна стойност2016-08648
СловакияБългаринДействителна стойност2016-09566
СловакияБългаринДействителна стойност2016-100
СловакияБългаринДействителна стойност2016-11482
СловакияБългаринДействителна стойност2016-120
ОбщоЧужденецДействителна стойност2012-10205873
ОбщоЧужденецДействителна стойност2012-11140222
ОбщоЧужденецДействителна стойност2012-12156124
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-01176928
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-02153223
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-03149751
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-04167213
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-05284701
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-06722275
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-071062458
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-081088820
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-09566591
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-10227152
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-11149553
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-12165108
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-01186370
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-02151314
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-03156361
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-04179307
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-05305750
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-06744094
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-07935813
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-08930012
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-09516870
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-10174298
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-11128660
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-12123458
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-01161838
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-02133325
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-03137859
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-04168645
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-05271332
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-06566149
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-07904458
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-08933793
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-09495573
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-10204248
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-11136591
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-12155291
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-01191497
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-02161120
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-03152871
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-04238645
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-05303381
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-06705571
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-071091130
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-081105911
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-09572625
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-10242439
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-11166073
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-12186209
ОбщоБългаринДействителна стойност2012-1082487
ОбщоБългаринДействителна стойност2012-1147360
ОбщоБългаринДействителна стойност2012-1245940
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-0145794
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-0237057
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-0348685
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-0465472
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-05115028
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-06132554
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-07156578
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-08161194
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-09105376
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-1062585
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-1161537
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-1261864
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-0157998
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-0248159
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-0390815
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-0487980
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-05136126
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-06100242
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-07146876
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-08189796
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-09137162
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-10100628
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-1187560
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-1259404
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-0162646
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-0255289
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-0369396
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-04112000
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-05167401
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-06155894
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-07220444
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-08214473
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-09170368
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-10100935
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-1184652
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-1271496
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-0167460
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-0262873
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-0392777
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-04137152
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-05180684
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-06183885
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-07213675
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-08246104
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-09168379
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-1099578
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-1198919
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-1289073
ТурцияЧужденецДействителна стойност2012-1011326
ТурцияЧужденецДействителна стойност2012-118173
ТурцияЧужденецДействителна стойност2012-129081
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0111161
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0211439
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0311608
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0412107
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0513887
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0616375
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0715044
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0827240
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0918387
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-1020128
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-1114145
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-1213771
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0118232
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0216711
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0313660
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0415435
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0520261
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0619175
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0721464
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0832326
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0921650
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-1022788
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-1118140
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-1218416
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0129476
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0222743
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0320069
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0423277
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0527486
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0623764
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0730454
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0843799
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0929813
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-1025231
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-1123325
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-1226863
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0137551
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0227569
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0326406
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0429074
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0536576
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0625734
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0736345
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0838997
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0934883
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-1030841
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-1127889
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-1230870
ТурцияБългаринДействителна стойност2012-1032892
ТурцияБългаринДействителна стойност2012-1116306
ТурцияБългаринДействителна стойност2012-1215136
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0112653
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-026151
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0310991
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-049863
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0521785
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0641263
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0743704
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0823950
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0917441
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-1011382
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-1118963
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-1225602
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0119043
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0213785
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0339227
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0433155
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0526410
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0627489
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0757104
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0824580
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0935576
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-1022823
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-1126345
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-1221361
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0112349
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0212015
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0318465
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0437479
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0538732
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0654579
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0775332
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0837308
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0931823
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-1027348
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-1127650
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-1222314
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-018745
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0214716
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0320903
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0430255
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0532405
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0640535
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0740816
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0820805
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0924822
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-1017203
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-1121431
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-1218918
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2012-103547
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2012-112008
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2012-123881
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-016081
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-022972
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-032316
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-043005
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-057731
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-0656683
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-0763356
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-0869402
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-0925011
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-104406
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-112755
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-125022
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-017070
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-023711
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-032912
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-042909
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-055849
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-0647313
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-0763276
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-0858418
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-0918041
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-104543
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-113368
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-123388
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-014715
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-022917
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-033458
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-043989
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-057460
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-0634912
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-0749921
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-0851875
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-0921276
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-106137
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-114103
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-124491
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-014876
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-022004
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-033842
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-045022
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-058969
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-0642491
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-0755323
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-0853121
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-0921843
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-107064
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-114628
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-125241
УкрайнаБългаринДействителна стойност2012-100
УкрайнаБългаринДействителна стойност2012-11168
УкрайнаБългаринДействителна стойност2012-120
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-01262
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-020
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-03274
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-040
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-05201
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-060
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-07146
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-081023
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-090
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-100
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-11232
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-12174
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-01105
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-02123
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-030
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-040
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-05421
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-060
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-070
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-08564
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-090
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-100
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-110
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-120
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-010
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-02117
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-030
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-040
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-05333
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-060
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-07311
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-080
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-09157
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-1082
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-110
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-120
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-010
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-020
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-030
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-04262
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-050
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-06741
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-070
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-08485
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-09410
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-100
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-11229
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-120
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2012-105838
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2012-112846
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2012-121722
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-011279
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-021277
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-032277
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-043134
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-055543
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-067807
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-079245
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-088908
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-097218
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-106885
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-113574
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-121910
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-011459
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-021451
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-032822
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-044245
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-057037
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-069599
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-079531
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-088835
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-097757
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-107146
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-112933
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-121776
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-011516
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-021478
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-032289
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-045535
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-056608
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-069489
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-0710779
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-089124
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-097039
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-105311
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-112797
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-122102
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-011830
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-021897
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-032279
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-044671
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-056644
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-069752
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-0710330
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-089165
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-097057
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-105636
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-113299
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-122415
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2012-10100
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2012-110
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2012-12278
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-0132
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-020
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-030
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-04149
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-050
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-06900
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-07343
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-08280
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-09401
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-10287
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-1149
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-1266
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-010
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-02118
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-030
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-040
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-05186
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-061169
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-07122
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-08122
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-09264
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-10119
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-1147
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-12217
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-01124
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-0282
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-03489
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-040
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-050
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-060
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-07362
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-08406
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-09380
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-10130
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-11450
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-120
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-01103
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-02181
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-030
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-04107
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-05291
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-06557
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-070
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-08151
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-09749
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-10593
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-110
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-120
Останал святЧужденецДействителна стойност2012-1010566
Останал святЧужденецДействителна стойност2012-117497
Останал святЧужденецДействителна стойност2012-127396
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-018569
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-026649
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-038085
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-049382
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0514743
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0665283
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0769966
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0871477
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0926737
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-1011949
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-117310
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-127528
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-018606
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-025493
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-037903
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0410283
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0516174
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0675354
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0791124
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0892209
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0936924
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-1014914
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-119760
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-1210715
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0111340
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-029024
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0311030
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0412667
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0520483
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0672152
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0792675
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0892590
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0936526
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-1016130
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-1111200
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-1212149
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0112830
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0211137
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0312210
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0414545
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0519826
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0670035
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0787409
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-08101417
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0943450
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-1018847
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-1114483
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-1215564
Останал святБългаринДействителна стойност2012-101096
Останал святБългаринДействителна стойност2012-11810
Останал святБългаринДействителна стойност2012-12565
Останал святБългаринДействителна стойност2013-01966
Останал святБългаринДействителна стойност2013-02738
Останал святБългаринДействителна стойност2013-031996
Останал святБългаринДействителна стойност2013-04166
Останал святБългаринДействителна стойност2013-051069
Останал святБългаринДействителна стойност2013-06223
Останал святБългаринДействителна стойност2013-072013
Останал святБългаринДействителна стойност2013-081238
Останал святБългаринДействителна стойност2013-091411
Останал святБългаринДействителна стойност2013-10560
Останал святБългаринДействителна стойност2013-11531
Останал святБългаринДействителна стойност2013-12213
Останал святБългаринДействителна стойност2014-011595
Останал святБългаринДействителна стойност2014-021850
Останал святБългаринДействителна стойност2014-031049
Останал святБългаринДействителна стойност2014-041339
Останал святБългаринДействителна стойност2014-05466
Останал святБългаринДействителна стойност2014-06277
Останал святБългаринДействителна стойност2014-071416
Останал святБългаринДействителна стойност2014-081909
Останал святБългаринДействителна стойност2014-09611
Останал святБългаринДействителна стойност2014-10603
Останал святБългаринДействителна стойност2014-11608
Останал святБългаринДействителна стойност2014-122866
Останал святБългаринДействителна стойност2015-013418
Останал святБългаринДействителна стойност2015-023255
Останал святБългаринДействителна стойност2015-031204
Останал святБългаринДействителна стойност2015-041086
Останал святБългаринДействителна стойност2015-051938
Останал святБългаринДействителна стойност2015-06379
Останал святБългаринДействителна стойност2015-071710
Останал святБългаринДействителна стойност2015-083038
Останал святБългаринДействителна стойност2015-091598
Останал святБългаринДействителна стойност2015-101503
Останал святБългаринДействителна стойност2015-111301
Останал святБългаринДействителна стойност2015-121471
Останал святБългаринДействителна стойност2016-012261
Останал святБългаринДействителна стойност2016-021594
Останал святБългаринДействителна стойност2016-032335
Останал святБългаринДействителна стойност2016-044082
Останал святБългаринДействителна стойност2016-053715
Останал святБългаринДействителна стойност2016-065587
Останал святБългаринДействителна стойност2016-073759
Останал святБългаринДействителна стойност2016-083792
Останал святБългаринДействителна стойност2016-092417
Останал святБългаринДействителна стойност2016-101443
Останал святБългаринДействителна стойност2016-11999
Останал святБългаринДействителна стойност2016-122525
Географски обхватГражданствоСтатус на наблюдениетоОтчетен периодСтойност
Филтрирайте таблицата с данни за показване на колонна диаграма на това място.