Втори оценки на Икономическа активност в селското стопанство

Втори оценки на Икономическа активност в селското стопанство

Дефиниция на структурата на данните: Икономическа активност в селското стопанство

Честота: Годишно
Географски обхват: България
Набори от данни за Икономическа активност в селското стопанство: Втори оценки на Икономическа активност в селското стопанство
Формат за дата и време: Годишно
Измерителна единица: Български лев
Десетици: 2

Артикули за икономичекса активност в селското стопанствоПоказател за икономическа активност в селското стопанствоСтойност за иконовическа активност в селското стопанствоРегион (Ниво NUTS 2)Множител на измерителна единицаСтатус на наблюдениетоОтчетен периодСтойност
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015103.59
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015103.59
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201586.98
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201586.98
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20152264.03
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20152264.03
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201583.97
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201583.97
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Физически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20152185.65
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Физически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20152185.65
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Физически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Физически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20142602.86
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20152602.86
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20142322.75
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност2014679.47
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014571.84
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014662.56
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014408.89
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014280.11
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201485.19
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014194.93
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20142602.86
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20152602.86
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20142322.75
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност2014679.47
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014571.84
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014662.56
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014408.89
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014280.11
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201485.19
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014194.93
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201599.82
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201599.82
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201585.31
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201585.31
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151300.12
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151300.12
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201585.46
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201585.46
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151302.51
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151302.51
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20141524.04
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151524.04
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20141334.13
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност2014351.63
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014306.73
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014377.70
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014298.07
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014189.91
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201457.10
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014132.81
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20141524.04
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151524.04
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20141334.13
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност2014351.63
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014306.73
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014377.70
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014298.07
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014189.91
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201457.10
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014132.81
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20141503.56
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20141323.13
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност2014345.81
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014306.73
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014377.40
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014293.20
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014180.43
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201454.13
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014126.30
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20141503.56
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20141323.13
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност2014345.81
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014306.73
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014377.40
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014293.20
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014180.43
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201454.13
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014126.30
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЕКА ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201420.48
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201411.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20145.82
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.31
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20144.87
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20149.48
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20142.97
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20146.51
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201420.48
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201411.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20145.82
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.31
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20144.87
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20149.48
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20142.97
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20146.51
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТВЪРДА ПШЕНИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015108.47
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015108.47
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201599.92
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201599.92
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20156.27
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20156.27
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201592.11
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201592.11
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20155.78
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20155.78
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20146.28
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20156.28
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20141.78
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20140.03
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.05
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.01
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20141.68
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20144.50
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20142.78
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20141.72
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20146.28
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20156.28
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20141.78
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20140.03
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.05
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.01
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20141.68
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20144.50
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20142.78
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20141.72
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015101.27
ЕЧЕМИКИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015101.27
ЕЧЕМИКИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201590.92
ЕЧЕМИКИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201590.92
ЕЧЕМИКИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015205.45
ЕЧЕМИКСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015205.45
ЕЧЕМИКСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201589.78
ЕЧЕМИКИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201589.78
ЕЧЕМИКИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015202.87
ЕЧЕМИКФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015202.87
ЕЧЕМИКФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014225.98
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015225.98
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014203.38
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201442.94
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201448.36
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201432.31
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201479.77
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201422.60
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20145.65
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201416.95
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014225.98
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015225.98
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014203.38
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201442.94
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201448.36
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201432.31
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201479.77
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201422.60
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20145.65
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201416.95
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201591.40
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201591.40
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201584.20
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201584.20
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20157.69
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20157.69
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201592.12
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201592.12
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20158.41
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20158.41
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20149.13
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20159.13
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20145.08
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20141.79
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.38
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20141.68
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20141.22
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20144.05
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20142.20
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20141.85
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20149.13
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20159.13
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20145.08
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20141.79
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.38
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20141.68
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20141.22
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20144.05
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20142.20
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20141.85
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015113.39
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015113.39
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201586.59
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201586.59
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015673.26
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015673.26
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201576.36
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201576.36
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015593.74
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015593.74
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014777.55
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015777.55
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014756.56
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност2014279.14
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014215.38
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014248.04
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201414.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201420.99
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201410.89
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201410.11
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014777.55
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015777.55
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014756.56
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност2014279.14
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014215.38
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014248.04
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201414.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201420.99
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201410.89
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201410.11
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201596.46
ОРИЗИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201596.46
ОРИЗИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015122.43
ОРИЗИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015122.43
ОРИЗИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201547.79
ОРИЗСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201547.79
ОРИЗСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015126.92
ОРИЗИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015126.92
ОРИЗИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201549.55
ОРИЗФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201549.55
ОРИЗФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201439.04
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201539.04
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20148.20
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20148.20
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201430.84
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20144.53
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201426.31
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201439.04
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201539.04
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20148.20
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20148.20
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201430.84
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20144.53
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201426.31
ОРИЗСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОРИЗСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015102.98
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015102.98
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015112.44
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015112.44
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201523.46
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201523.46
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015109.18
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015109.18
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201522.78
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201522.78
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201420.86
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201520.86
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201413.64
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20143.94
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.94
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20142.82
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20145.95
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20147.22
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20142.04
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20145.17
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201420.86
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201520.86
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201413.64
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20143.94
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.94
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20142.82
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20145.95
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20147.22
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20142.04
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20145.17
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015115.82
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015111.40
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015201.59
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201592.43
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201589.64
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015138.68
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151747.03
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151597.93
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015149.10
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201579.80
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201580.47
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201568.79
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151508.37
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151434.41
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201573.96
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20141890.13
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151890.13
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20141600.59
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност2014405.36
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014367.08
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014363.54
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014464.61
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014289.55
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201450.49
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014239.06
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20141782.62
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151782.62
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20141545.73
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност2014403.43
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014356.72
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014362.72
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014422.85
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014236.90
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201445.54
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014191.36
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014107.51
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015107.51
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201454.86
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20141.93
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201410.35
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.82
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201441.76
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201452.65
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20144.95
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201447.70
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015114.19
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015114.19
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201590.32
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201590.32
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151385.99
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151385.99
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201579.10
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201579.10
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151213.77
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151213.77
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20141534.52
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151534.52
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20141392.08
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност2014397.38
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014336.50
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014353.88
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014304.33
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014142.44
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201431.71
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014110.72
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20141534.52
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151534.52
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20141392.08
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност2014397.38
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014336.50
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014353.88
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014304.33
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014142.44
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201431.71
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014110.72
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014332.11
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014310.19
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201490.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201480.70
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201468.08
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201471.40
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201421.92
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20144.32
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201417.60
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014332.11
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014310.19
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201490.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201480.70
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201468.08
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201471.40
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201421.92
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20144.32
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201417.60
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЕМЕНА ОТ РАПИЦА ИЛИ РЕПИЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20141200.64
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20141081.78
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност2014307.37
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014255.74
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014285.75
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014232.92
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014118.86
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201426.41
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201492.45
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20141200.64
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20141081.78
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност2014307.37
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014255.74
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014285.75
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014232.92
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014118.86
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201426.41
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201492.45
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СЛЪНЧОГЛЕДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.72
СОЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.11
СОЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20140.01
СОЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.06
СОЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.04
СОЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.61
СОЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20140.61
СОЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.72
СОЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.11
СОЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20140.01
СОЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.06
СОЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.04
СОЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.61
СОЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20140.61
СОЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СОЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20141.04
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20141.04
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20140.37
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.67
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20141.04
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20141.04
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20140.37
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.67
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015292.30
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201551.75
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015417.93
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201573.99
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201537.59
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20156.66
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201530.94
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015142.98
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015142.98
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201512.86
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201512.86
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20149.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20158.99
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20145.83
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20141.90
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.83
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20141.79
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20141.32
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20143.16
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20141.22
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20141.94
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20149.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20158.99
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20145.83
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20141.90
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.83
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20141.79
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20141.32
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20143.16
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20141.22
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20141.94
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015108.25
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201574.17
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015159.76
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201574.47
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201551.02
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015109.91
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015201.05
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201582.89
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015118.16
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201568.79
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201568.79
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201568.79
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015185.72
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015111.76
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201573.96
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014269.97
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015269.97
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014137.76
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20144.85
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201426.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20142.06
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014104.85
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014132.21
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201412.43
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014119.78
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014162.46
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015162.46
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201482.90
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20142.92
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201415.64
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20141.24
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201463.10
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201479.56
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20147.48
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201472.08
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014107.51
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015107.51
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201454.86
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20141.93
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201410.35
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.82
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201441.76
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201452.65
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20144.95
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201447.70
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015127.48
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015127.48
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015159.69
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015159.69
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015122.40
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015122.40
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015125.27
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015125.27
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201596.02
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201596.02
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201476.65
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201576.65
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201464.91
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20141.23
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20143.76
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20145.82
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201454.10
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201411.74
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20145.12
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20146.62
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201476.65
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201576.65
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201464.91
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20141.23
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20143.76
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20145.82
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201454.10
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201411.74
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20145.12
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20146.62
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015102.04
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015102.04
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201598.87
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201598.87
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015250.30
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015250.30
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201596.90
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201596.90
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015245.30
ФУРАЖНИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015245.30
ФУРАЖНИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014253.16
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015253.16
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014204.82
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201430.70
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201475.75
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201454.64
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201443.73
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201448.34
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201411.68
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201436.66
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014253.16
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015253.16
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014204.82
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201430.70
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201475.75
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201454.64
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201443.73
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201448.34
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201411.68
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201436.66
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201460.98
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201446.95
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20145.30
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20147.62
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201421.35
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201412.68
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201414.02
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20142.87
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201411.16
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201460.98
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201446.95
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20145.30
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20147.62
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201421.35
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201412.68
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201414.02
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20142.87
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201411.16
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.36
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.35
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20140.35
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.01
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20140.01
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.36
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.35
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20140.35
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.01
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20140.01
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОРЕНОПЛОДНИ ФУРАЖИ (В Т.Ч. ФУРАЖНО ЦВЕКЛО)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014191.83
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014157.52
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201425.40
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201468.13
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201433.30
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201430.70
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201434.31
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20148.81
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201425.50
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014191.83
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014157.52
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201425.40
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201468.13
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201433.30
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201430.70
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201434.31
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20148.81
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201425.50
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201588.90
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201576.11
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015100.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201585.61
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015278.84
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015238.72
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201540.12
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015112.49
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015112.49
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015313.67
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015313.67
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014278.85
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015278.85
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201481.27
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201413.40
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201421.45
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201413.16
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201433.25
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014197.58
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201470.14
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014127.44
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014278.85
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015278.85
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201481.27
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201413.40
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201421.45
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201413.16
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201433.25
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014197.58
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201470.14
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014127.44
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201588.44
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201575.15
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015104.96
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201589.18
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015266.90
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015226.78
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201540.12
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015118.68
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015118.68
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015301.79
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015301.79
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014254.29
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015254.29
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201460.01
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201411.19
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201416.14
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201412.22
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201420.46
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014194.28
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201467.96
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014126.32
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014254.29
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015254.29
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201460.01
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201411.19
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201416.14
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201412.22
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201420.46
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014194.28
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201467.96
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014126.32
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015100.50
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015100.50
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201548.61
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201548.61
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201511.94
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201511.94
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201548.37
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201548.37
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201511.88
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201511.88
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201424.56
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201524.56
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201421.26
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20142.21
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20145.31
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.94
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201412.79
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20143.30
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20142.18
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20141.12
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201424.56
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201524.56
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201421.26
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20142.21
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20145.31
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.94
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201412.79
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20143.30
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20142.18
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20141.12
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015109.44
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015109.44
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015161.23
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015161.23
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201576.03
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201576.03
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015147.32
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015147.32
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201569.47
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201569.47
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201447.16
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201547.16
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20146.74
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20141.98
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20141.60
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.47
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20142.69
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201440.41
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201423.34
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201417.07
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201447.16
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201547.16
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20146.74
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20141.98
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20141.60
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.47
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20142.69
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201440.41
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201423.34
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201417.07
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПЛОДОВЕИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201588.21
ПЛОДОВЕИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201588.28
ПЛОДОВЕИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015128.56
ПЛОДОВЕИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015128.66
ПЛОДОВЕИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015318.05
ПЛОДОВЕСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015318.05
ПЛОДОВЕСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015145.73
ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015145.74
ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015136.00
ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015360.54
ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015360.27
ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20150.27
ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014247.40
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015247.40
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014141.83
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201415.21
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201423.51
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201421.10
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201482.00
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014105.57
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201437.90
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201467.67
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014247.20
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015247.20
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014141.71
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201415.20
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201423.49
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201421.08
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201481.94
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014105.48
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201437.86
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201467.62
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.20
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20150.20
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.12
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20140.01
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.02
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.02
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20140.06
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.09
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20140.04
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.05
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201577.73
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201577.84
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201594.79
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201594.90
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015162.86
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015162.86
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015121.94
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015121.92
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015136.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015209.51
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015209.24
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20150.27
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014171.82
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015171.82
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201498.30
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201410.59
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201419.18
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201416.32
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201452.21
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201473.52
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201429.37
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201444.15
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014171.62
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015171.62
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201498.19
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201410.58
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201419.16
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201416.30
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201452.15
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201473.43
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201429.33
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201444.10
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.20
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20150.20
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.12
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20140.01
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.02
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.02
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20140.06
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.09
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20140.04
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.05
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015102.75
ГРОЗДЕИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015102.75
ГРОЗДЕИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015205.33
ГРОЗДЕИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015205.33
ГРОЗДЕИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015155.19
ГРОЗДЕСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015155.19
ГРОЗДЕСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015199.83
ГРОЗДЕИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015199.83
ГРОЗДЕИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015151.03
ГРОЗДЕФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015151.03
ГРОЗДЕФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201475.58
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201575.58
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201443.53
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20144.62
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20144.33
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20144.78
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201429.78
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201432.05
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20148.53
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201423.52
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201475.58
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201575.58
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201443.53
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20144.62
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20144.33
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20144.78
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201429.78
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201432.05
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20148.53
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201423.52
ГРОЗДЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ВИНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201526.06
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201526.06
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201537.58
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201537.58
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201524.80
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201524.80
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015144.19
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015144.19
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201595.14
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201595.14
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201465.98
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201565.98
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201450.53
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20146.35
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201434.01
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20143.56
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20146.61
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201415.45
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20141.46
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201413.99
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201465.98
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201565.98
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201450.53
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20146.35
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201434.01
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20143.56
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20146.61
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201415.45
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20141.46
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201413.99
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015103.79
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015101.40
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015254.89
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201592.08
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201590.38
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015175.67
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20154959.07
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20154769.86
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015189.22
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201588.72
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201589.13
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201568.92
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20154778.14
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20154703.90
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201574.23
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20145385.54
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20155385.54
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20144408.53
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20141152.47
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20141095.25
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20141119.05
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20141041.77
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014977.01
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност2014280.19
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014696.82
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20145277.83
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20155277.83
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20144353.56
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20141150.53
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20141084.87
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20141118.21
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014999.95
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014924.27
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност2014275.21
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014649.06
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014107.71
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015107.71
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201454.98
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20141.94
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201410.38
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.84
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201441.82
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201452.74
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20144.99
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201447.75
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЖИВОТНИИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201596.29
ЖИВОТНИИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201596.43
ЖИВОТНИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201595.25
ЖИВОТНИИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЖИВОТНИИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201591.88
ЖИВОТНИИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201591.88
ЖИВОТНИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201591.86
ЖИВОТНИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЖИВОТНИСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151018.32
ЖИВОТНИСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015899.07
ЖИВОТНИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015119.25
ЖИВОТНИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЖИВОТНИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201595.42
ЖИВОТНИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201595.28
ЖИВОТНИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201596.45
ЖИВОТНИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЖИВОТНИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151057.58
ЖИВОТНИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015932.38
ЖИВОТНИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015125.20
ЖИВОТНИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20141108.35
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151108.35
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014796.21
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност2014110.33
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014252.17
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014219.18
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014214.53
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014312.13
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност2014102.66
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014209.48
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014978.53
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015978.53
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014721.61
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201494.91
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014236.59
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014199.87
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014190.24
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014256.93
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201484.43
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014172.49
ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014129.81
ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015129.81
ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201474.61
ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201415.42
ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201415.58
ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201419.31
ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201424.29
ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201455.21
ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201418.23
ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201436.98
ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201590.37
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201593.09
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201584.69
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201587.21
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201589.84
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201581.73
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015215.86
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015150.39
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201565.48
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201596.51
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201596.51
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201596.51
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015238.87
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015161.56
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201577.31
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014247.51
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015247.51
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014136.75
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201428.12
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201428.88
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201434.17
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201445.58
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014110.77
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201427.45
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201483.32
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014167.40
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015167.40
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201492.49
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201419.02
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201419.53
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201423.11
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201430.83
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201474.92
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201418.57
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201456.35
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201480.11
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201580.11
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201444.26
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20149.10
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20149.35
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201411.06
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201414.75
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201435.85
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20148.88
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201426.97
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201592.34
СВИНЕИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201592.34
СВИНЕИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201590.38
СВИНЕИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201590.38
СВИНЕИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015272.20
СВИНЕСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015272.20
СВИНЕСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201597.88
СВИНЕИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201597.88
СВИНЕИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015294.79
СВИНЕФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015294.79
СВИНЕФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014301.19
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015301.18
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014274.78
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201417.47
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201493.04
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201478.42
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201485.84
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201426.41
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20148.79
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201417.62
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014301.19
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015301.18
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014274.78
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201417.47
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201493.04
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201478.42
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201485.84
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201426.41
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20148.79
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201417.62
СВИНЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
СВИНЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015100.60
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015100.60
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015108.75
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015108.75
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20150.29
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20150.29
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015108.10
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015108.10
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20150.29
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20150.29
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.27
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20150.27
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.27
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20140.27
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.27
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20150.27
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.27
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20140.27
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015107.12
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015102.00
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015126.89
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015105.40
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015100.36
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015124.85
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЦЕ И КОЗИСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015220.51
ОВЦЕ И КОЗИСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015166.73
ОВЦЕ И КОЗИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201553.78
ОВЦЕ И КОЗИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201598.39
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201598.39
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201598.39
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЦЕ И КОЗИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015205.84
ОВЦЕ И КОЗИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015163.46
ОВЦЕ И КОЗИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201542.38
ОВЦЕ И КОЗИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014209.21
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015209.21
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014121.00
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201424.98
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201422.94
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201433.03
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201440.05
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201488.21
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201443.29
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201444.91
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014166.13
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015166.13
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201496.09
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201419.84
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност201418.22
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201426.23
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201431.81
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201470.05
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201434.38
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201435.67
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201443.07
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201543.07
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201424.91
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20145.14
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20144.72
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20146.80
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20148.25
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201418.16
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20148.91
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20149.25
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201598.94
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201598.94
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201590.01
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201590.01
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015306.10
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015306.10
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201590.98
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201590.98
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015309.39
ДОМАШНИ ПТИЦИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015309.39
ДОМАШНИ ПТИЦИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014340.07
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015340.07
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014255.41
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201437.97
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014105.01
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201471.35
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201441.09
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201484.66
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201422.21
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201462.46
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2014340.07
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015340.07
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014255.41
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност201437.97
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014105.01
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност201471.35
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност201441.09
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201484.66
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201422.21
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201462.46
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201539.97
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност2015116.40
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201533.19
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201596.66
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20153.35
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20153.35
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201583.04
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201583.04
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201583.04
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20158.39
ДРУГИ ЖИВОТНИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20152.88
ДРУГИ ЖИВОТНИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20155.51
ДРУГИ ЖИВОТНИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201410.10
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201510.10
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20148.28
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20141.79
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20142.31
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20142.21
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20141.97
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20141.82
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20140.65
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20141.17
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20143.47
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20153.47
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20142.84
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20140.62
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.79
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20140.76
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20140.68
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20140.63
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20140.22
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.40
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20146.63
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20156.63
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20145.43
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20141.18
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20141.51
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20141.45
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20141.29
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност20141.20
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20140.43
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност20140.77
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201594.09
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201597.74
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201585.39
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201588.80
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015928.04
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015928.04
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201590.75
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201590.85
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201588.25
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015986.30
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015949.49
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201536.82
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20141086.83
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151086.83
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014733.39
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност2014148.56
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014190.72
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014178.92
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014215.18
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014353.44
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201494.56
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014258.88
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20141045.11
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност20151045.11
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014706.04
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност2014142.74
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност2014184.01
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност2014172.70
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност2014206.60
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност2014339.07
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност201490.73
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност2014248.33
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201441.72
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност201541.72
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201427.34
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониОценена стойност20145.83
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониОценена стойност20146.71
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониОценена стойност20146.22
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониОценена стойност20148.59
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониОценена стойност201414.38
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониОценена стойност20143.83
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониОценена стойност201410.55
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ (SEVERNA I YUGOIZTOCHNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверозападен (Severozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСеверен централен (Severen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаСевероизточен (Severoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгоизточен (Yugoiztochen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (YUGOZAPADNA I YUZHNA TSENTRALNA BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮгозападен (Yugozapaden)МилиониЛипсваща стойност20140.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаЮжен централен (Yuzhen tsentralen)МилиониЛипсваща стойност20140.00
МЛЯКОИндекс на ценитестойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201591.20
МЛЯКОИндекс на ценитестойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201595.78
МЛЯКОИндекс на ценитесубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МЛЯКОИндекс на ценитеданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МЛЯКОИндекс на стойносттастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201580.48
МЛЯКОИндекс на стойносттастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201584.52
МЛЯКОИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МЛЯКОИндекс на стойносттаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МЛЯКОСтойност текуща годинастойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015702.15
МЛЯКОСтойност текуща годинастойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониОценена стойност2015702.15
МЛЯКОСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МЛЯКОСтойност текуща годинаданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)МилиониЛипсваща стойност20150.00
МЛЯКОИндекс на физическия обемстойност по базисни цениБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201588.25
МЛЯКОИндекс на физическия обемстойност по цени на производителБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201588.25
МЛЯКОИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициОценена стойност201588.25
МЛЯКОИндекс на физическия обемданъци върху продуктаБЪЛГАРИЯ (BULGARIA)ЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МЛЯКОФизически обем за предходна година