Годишна статистическа информация за предприятията: услуги

Годишна статистическа информация за предприятията: услуги

Дефиниция на структурата на данните: Структурна бизнес статистика

Серия: Годишна статистическа информация за предприятията: услуги1A, 1B, 2C, 3A, 4A, 4B, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A etc. Alphanumeric code of the series (see paragraph 4.1)
Териториална единица: БългарияCorresponds to the country code for national series or to the NUTS code of the region for regional series (see paragraph 4.2).
Класове по размер: ОбщоCode for the size class(see paragraph 4.3)
Честота: ГодишноЧестота
Разбивка на продуктите: Corresponds to CPA code + CPA extension (only used in distributive trades, insurance services, credit institutions and business services)(see paragraph 4.10).
Класове по размер на оборота: Codes for the turnover size classes (only used in distributive trades).(see paragraph 4.11)
Разбивка по сфери на екологичната политика: Code for environmental domains (only used in industry) (see paragraph 4.12)
Географска разбивка: Code for the geographical breakdown of the partner countries (only used in insurance services, credit institutions and pension funds)(see paragraph 4.13).
Седалище на предприятието майка: Code for the country of residence of the parent enterprise (only used in insurance services and credit institutions)(see paragraph 4.14)
Правна форма: Code for the legal status of enterprise (only used in insurance services, credit institutions and business demography)(see paragraph 4.15)
Вид застрахователно предприятие или застрахователна дейност: Code for the type of insurance enterprise or insurance business (only used in insurance enterprises)(see paragraph 4.16)
Категория: Code for the category of credit institutions (only used in credit institutions)(see paragraph 4.17)
Разбивка по валута: Code for the currency (only used in pension funds)(see paragraph 4.18)
Местопребиваване на клиента: Code for the residence of client (only used in business services) (see paragraph 4.19)
Съвкупност: Letter code followed by last two digits of the base year (only used in business demography)(see paragraph 4.20)
Забележки: Free note on the data that can be published as methodological notes/ additional explanations for better understanding the provided data
Формат за обмен на дата и време: ГодишноФормат за обмен на дата и време

Икономическа дейностПроменливаЕдиници за стойностите на даннитеОбозначение за качествоОбозначение за поверителностДоминантност/дял на най-голямата единицаДял на втората по големина единицаВремеви периодНаблюдавана стойност
Транспорт, складиране и пощиБрой предприятияЕдиници 201119062
Транспорт, складиране и пощиБрой предприятияЕдиници 201219003
Транспорт, складиране и пощиБрой предприятияЕдиници 201319461
Транспорт, складиране и пощиБрой предприятияЕдиници 201420304
Транспорт, складиране и пощиОборотХиляди в национална валута 201110055214
Транспорт, складиране и пощиОборотХиляди в национална валута 201210541692
Транспорт, складиране и пощиОборотХиляди в национална валута 201311202738
Транспорт, складиране и пощиОборотХиляди в национална валута 201412174274
Транспорт, складиране и пощиПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201110259156
Транспорт, складиране и пощиПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201210759406
Транспорт, складиране и пощиПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201311373535
Транспорт, складиране и пощиПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201412115434
Транспорт, складиране и пощиДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20113054942
Транспорт, складиране и пощиДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20123136159
Транспорт, складиране и пощиДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20133312669
Транспорт, складиране и пощиДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20143548253
Транспорт, складиране и пощиБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20111478077
Транспорт, складиране и пощиБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20121539581
Транспорт, складиране и пощиБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20131670318
Транспорт, складиране и пощиБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20141833779
Транспорт, складиране и пощиОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20117973606
Транспорт, складиране и пощиОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20128468964
Транспорт, складиране и пощиОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20138883348
Транспорт, складиране и пощиОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20149581124
Транспорт, складиране и пощиПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011305518
Транспорт, складиране и пощиПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2012354006
Транспорт, складиране и пощиПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013313946
Транспорт, складиране и пощиПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2014360830
Транспорт, складиране и пощиПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2011430
Транспорт, складиране и пощиПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2012421
Транспорт, складиране и пощиПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2013494
Транспорт, складиране и пощиПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2014659
Транспорт, складиране и пощиРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20111576865
Транспорт, складиране и пощиРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20121596578
Транспорт, складиране и пощиРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20131642351
Транспорт, складиране и пощиРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20141714474
Транспорт, складиране и пощиНадници и заплатиХиляди в национална валута 20111264049
Транспорт, складиране и пощиНадници и заплатиХиляди в национална валута 20121286152
Транспорт, складиране и пощиНадници и заплатиХиляди в национална валута 20131319505
Транспорт, складиране и пощиНадници и заплатиХиляди в национална валута 20141387197
Транспорт, складиране и пощиРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2011312816
Транспорт, складиране и пощиРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2012310426
Транспорт, складиране и пощиРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2013322846
Транспорт, складиране и пощиРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2014327277
Транспорт, складиране и пощиБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20111300777
Транспорт, складиране и пощиБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20121047663
Транспорт, складиране и пощиБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20131429756
Транспорт, складиране и пощиБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20142335958
Транспорт, складиране и пощиБрой заети лицаЕдиници 2011156086
Транспорт, складиране и пощиБрой заети лицаЕдиници 2012153931
Транспорт, складиране и пощиБрой заети лицаЕдиници 2013155506
Транспорт, складиране и пощиБрой заети лицаЕдиници 2014157287
Транспорт, складиране и пощиБрой служителиЕдиници 2011142287
Транспорт, складиране и пощиБрой служителиЕдиници 2012140504
Транспорт, складиране и пощиБрой служителиЕдиници 2013141825
Транспорт, складиране и пощиБрой служителиЕдиници 2014143084
Транспорт, складиране и пощиБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2011136999
Транспорт, складиране и пощиБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2012135498
Транспорт, складиране и пощиБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2013136799
Транспорт, складиране и пощиБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2014138076
Сухопътен транспортБрой предприятияЕдиници 201116541
Сухопътен транспортБрой предприятияЕдиници 201216418
Сухопътен транспортБрой предприятияЕдиници 201316587
Сухопътен транспортБрой предприятияЕдиници 201417041
Сухопътен транспортОборотХиляди в национална валута 20116443601
Сухопътен транспортОборотХиляди в национална валута 20126681068
Сухопътен транспортОборотХиляди в национална валута 20137174298
Сухопътен транспортОборотХиляди в национална валута 20147643574
Сухопътен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20116558738
Сухопътен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20126830468
Сухопътен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20137177345
Сухопътен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20147571295
Сухопътен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20111748809
Сухопътен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20121786166
Сухопътен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20131888760
Сухопътен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20142069604
Сухопътен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20111009331
Сухопътен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20121032868
Сухопътен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20131105087
Сухопътен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20141230048
Сухопътен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20115282702
Сухопътен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20125543556
Сухопътен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20135830742
Сухопътен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20146166702
Сухопътен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011233737
Сухопътен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2012253996
Сухопътен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013280193
Сухопътен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2014276660
Сухопътен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2012100
Сухопътен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2013287
Сухопътен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011739478
Сухопътен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012753298
Сухопътен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013783673
Сухопътен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014839556
Сухопътен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011575607
Сухопътен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012591755
Сухопътен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013616984
Сухопътен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014669826
Сухопътен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2011163871
Сухопътен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2012161543
Сухопътен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2013166689
Сухопътен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2014169730
Сухопътен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2011947872
Сухопътен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2012631441
Сухопътен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2013946087
Сухопътен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20141272372
Сухопътен транспортБрой заети лицаЕдиници 201197345
Сухопътен транспортБрой заети лицаЕдиници 201297305
Сухопътен транспортБрой заети лицаЕдиници 201399626
Сухопътен транспортБрой заети лицаЕдиници 2014101923
Сухопътен транспортБрой служителиЕдиници 201185205
Сухопътен транспортБрой служителиЕдиници 201285513
Сухопътен транспортБрой служителиЕдиници 201387864
Сухопътен транспортБрой служителиЕдиници 201489963
Сухопътен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201182400
Сухопътен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201282600
Сухопътен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201384771
Сухопътен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201486788
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011164589
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201155106
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011218878
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011109483
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенНадници и заплатиХиляди в национална валута 201181920
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201127563
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенБрой заети лицаЕдиници 20118846
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенБрой служителиЕдиници 20118846
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20118814
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011164589
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201155106
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011218878
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011109483
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенНадници и заплатиХиляди в национална валута 201181920
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201127563
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенБрой заети лицаЕдиници 20118846
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенБрой служителиЕдиници 20118846
Пътнически железопътен транспорт, междуселищенБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20118814
Товарен железопътен транспортБрой предприятияЕдиници 20119
Товарен железопътен транспортБрой предприятияЕдиници 201210
Товарен железопътен транспортБрой предприятияЕдиници 201310
Товарен железопътен транспортБрой предприятияЕдиници 201413
Товарен железопътен транспортОборотХиляди в национална валута 2011225439
Товарен железопътен транспортОборотХиляди в национална валута 2012199796
Товарен железопътен транспортОборотХиляди в национална валута 2013178763
Товарен железопътен транспортОборотХиляди в национална валута 2014168419
Товарен железопътен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011244742
Товарен железопътен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012217197
Товарен железопътен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013187156
Товарен железопътен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014177238
Товарен железопътен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201212858
Товарен железопътен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201315345
Товарен железопътен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20147716
Товарен железопътен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012149451
Товарен железопътен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013118487
Товарен железопътен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014111417
Товарен железопътен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20110
Товарен железопътен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Товарен железопътен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Товарен железопътен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Товарен железопътен транспортБрой предприятияЕдиници 20119
Товарен железопътен транспортБрой предприятияЕдиници 201210
Товарен железопътен транспортБрой предприятияЕдиници 201310
Товарен железопътен транспортБрой предприятияЕдиници 201413
Товарен железопътен транспортОборотХиляди в национална валута 2011225439
Товарен железопътен транспортОборотХиляди в национална валута 2012199796
Товарен железопътен транспортОборотХиляди в национална валута 2013178763
Товарен железопътен транспортОборотХиляди в национална валута 2014168419
Товарен железопътен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011244742
Товарен железопътен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012217197
Товарен железопътен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013187156
Товарен железопътен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014177238
Товарен железопътен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201212858
Товарен железопътен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201315345
Товарен железопътен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20147716
Товарен железопътен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012149451
Товарен железопътен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013118487
Товарен железопътен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014111417
Товарен железопътен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20110
Товарен железопътен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Товарен железопътен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Товарен железопътен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Друг пътнически сухопътен транспортБрой предприятияЕдиници 20116968
Друг пътнически сухопътен транспортБрой предприятияЕдиници 20126461
Друг пътнически сухопътен транспортБрой предприятияЕдиници 20135998
Друг пътнически сухопътен транспортБрой предприятияЕдиници 20145792
Друг пътнически сухопътен транспортОборотХиляди в национална валута 2011904701
Друг пътнически сухопътен транспортОборотХиляди в национална валута 2012937277
Друг пътнически сухопътен транспортОборотХиляди в национална валута 2013929093
Друг пътнически сухопътен транспортОборотХиляди в национална валута 2014894436
Друг пътнически сухопътен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011922012
Друг пътнически сухопътен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012957580
Друг пътнически сухопътен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013944119
Друг пътнически сухопътен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014923423
Друг пътнически сухопътен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011401313
Друг пътнически сухопътен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012421535
Друг пътнически сухопътен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013424583
Друг пътнически сухопътен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014459512
Друг пътнически сухопътен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2011151467
Друг пътнически сухопътен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2012157047
Друг пътнически сухопътен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2013156240
Друг пътнически сухопътен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014184599
Друг пътнически сухопътен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011606042
Друг пътнически сухопътен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012628481
Друг пътнически сухопътен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013621066
Друг пътнически сухопътен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014600763
Друг пътнически сухопътен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201119794
Друг пътнически сухопътен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201223742
Друг пътнически сухопътен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201325116
Друг пътнически сухопътен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201424422
Друг пътнически сухопътен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201441
Друг пътнически сухопътен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011249846
Друг пътнически сухопътен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012264488
Друг пътнически сухопътен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013268343
Друг пътнически сухопътен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014274913
Друг пътнически сухопътен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011187006
Друг пътнически сухопътен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012198505
Друг пътнически сухопътен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013201862
Друг пътнически сухопътен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014214757
Друг пътнически сухопътен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201162840
Друг пътнически сухопътен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201265983
Друг пътнически сухопътен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201366481
Друг пътнически сухопътен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201460156
Друг пътнически сухопътен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2011387806
Друг пътнически сухопътен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201272917
Друг пътнически сухопътен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2013346250
Друг пътнически сухопътен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2014428808
Друг пътнически сухопътен транспортБрой заети лицаЕдиници 201134178
Друг пътнически сухопътен транспортБрой заети лицаЕдиници 201233633
Друг пътнически сухопътен транспортБрой заети лицаЕдиници 201332507
Друг пътнически сухопътен транспортБрой заети лицаЕдиници 201431771
Друг пътнически сухопътен транспортБрой служителиЕдиници 201128326
Друг пътнически сухопътен транспортБрой служителиЕдиници 201228245
Друг пътнически сухопътен транспортБрой служителиЕдиници 201327480
Друг пътнически сухопътен транспортБрой служителиЕдиници 201426987
Друг пътнически сухопътен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201126895
Друг пътнически сухопътен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201226788
Друг пътнически сухопътен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201326041
Друг пътнически сухопътен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201425602
Пътнически градски и крайградски транспортБрой предприятияЕдиници 2011638
Пътнически градски и крайградски транспортБрой предприятияЕдиници 2012608
Пътнически градски и крайградски транспортБрой предприятияЕдиници 2013572
Пътнически градски и крайградски транспортБрой предприятияЕдиници 2014572
Пътнически градски и крайградски транспортОборотХиляди в национална валута 2011438756
Пътнически градски и крайградски транспортОборотХиляди в национална валута 2012452567
Пътнически градски и крайградски транспортОборотХиляди в национална валута 2013455235
Пътнически градски и крайградски транспортОборотХиляди в национална валута 2014421750
Пътнически градски и крайградски транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011453313
Пътнически градски и крайградски транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012474327
Пътнически градски и крайградски транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013466229
Пътнически градски и крайградски транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014442421
Пътнически градски и крайградски транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011243841
Пътнически градски и крайградски транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012256664
Пътнически градски и крайградски транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013256822
Пътнически градски и крайградски транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014286219
Пътнически градски и крайградски транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201168432
Пътнически градски и крайградски транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201270919
Пътнически градски и крайградски транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201368520
Пътнически градски и крайградски транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201491532
Пътнически градски и крайградски транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011271871
Пътнически градски и крайградски транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012282859
Пътнически градски и крайградски транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013284798
Пътнически градски и крайградски транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014265734
Пътнически градски и крайградски транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20116779
Пътнически градски и крайградски транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20124927
Пътнически градски и крайградски транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20136209
Пътнически градски и крайградски транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20145695
Пътнически градски и крайградски транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Пътнически градски и крайградски транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011175409
Пътнически градски и крайградски транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012185745
Пътнически градски и крайградски транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013188302
Пътнически градски и крайградски транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014194687
Пътнически градски и крайградски транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011125049
Пътнически градски и крайградски транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012132751
Пътнически градски и крайградски транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013134844
Пътнически градски и крайградски транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014147259
Пътнически градски и крайградски транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201150360
Пътнически градски и крайградски транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201252994
Пътнически градски и крайградски транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201353458
Пътнически градски и крайградски транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201447428
Пътнически градски и крайградски транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201229503
Пътнически градски и крайградски транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2013280535
Пътнически градски и крайградски транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2014365957
Пътнически градски и крайградски транспортБрой заети лицаЕдиници 201115876
Пътнически градски и крайградски транспортБрой заети лицаЕдиници 201216075
Пътнически градски и крайградски транспортБрой заети лицаЕдиници 201315623
Пътнически градски и крайградски транспортБрой заети лицаЕдиници 201415374
Пътнически градски и крайградски транспортБрой служителиЕдиници 201115415
Пътнически градски и крайградски транспортБрой служителиЕдиници 201215617
Пътнически градски и крайградски транспортБрой служителиЕдиници 201315209
Пътнически градски и крайградски транспортБрой служителиЕдиници 201414961
Пътнически градски и крайградски транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201115080
Пътнически градски и крайградски транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201215279
Пътнически градски и крайградски транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201314805
Пътнически градски и крайградски транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201414593
Пътнически таксиметров транспортБрой предприятияЕдиници 20114851
Пътнически таксиметров транспортБрой предприятияЕдиници 20124346
Пътнически таксиметров транспортБрой предприятияЕдиници 20133952
Пътнически таксиметров транспортБрой предприятияЕдиници 20143742
Пътнически таксиметров транспортОборотХиляди в национална валута 201174532
Пътнически таксиметров транспортОборотХиляди в национална валута 201269082
Пътнически таксиметров транспортОборотХиляди в национална валута 201362909
Пътнически таксиметров транспортОборотХиляди в национална валута 201458505
Пътнически таксиметров транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201174694
Пътнически таксиметров транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201268316
Пътнически таксиметров транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201362143
Пътнически таксиметров транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201457778
Пътнически таксиметров транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201124498
Пътнически таксиметров транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201221730
Пътнически таксиметров транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201321311
Пътнически таксиметров транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201420035
Пътнически таксиметров транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201110160
Пътнически таксиметров транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20127091
Пътнически таксиметров транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20137291
Пътнически таксиметров транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20146639
Пътнически таксиметров транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201152858
Пътнически таксиметров транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201251141
Пътнически таксиметров транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201345117
Пътнически таксиметров транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201443216
Пътнически таксиметров транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20112196
Пътнически таксиметров транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20124064
Пътнически таксиметров транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20134307
Пътнически таксиметров транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20144902
Пътнически таксиметров транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Пътнически таксиметров транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201114338
Пътнически таксиметров транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201214639
Пътнически таксиметров транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201314020
Пътнически таксиметров транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201413396
Пътнически таксиметров транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201111805
Пътнически таксиметров транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201212060
Пътнически таксиметров транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201311630
Пътнически таксиметров транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201411117
Пътнически таксиметров транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20112533
Пътнически таксиметров транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20122579
Пътнически таксиметров транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20132390
Пътнически таксиметров транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20142279
Пътнически таксиметров транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20125772
Пътнически таксиметров транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20133815
Пътнически таксиметров транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20143637
Пътнически таксиметров транспортБрой заети лицаЕдиници 20117998
Пътнически таксиметров транспортБрой заети лицаЕдиници 20127282
Пътнически таксиметров транспортБрой заети лицаЕдиници 20136651
Пътнически таксиметров транспортБрой заети лицаЕдиници 20146224
Пътнически таксиметров транспортБрой служителиЕдиници 20113643
Пътнически таксиметров транспортБрой служителиЕдиници 20123378
Пътнически таксиметров транспортБрой служителиЕдиници 20133083
Пътнически таксиметров транспортБрой служителиЕдиници 20142896
Пътнически таксиметров транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20112946
Пътнически таксиметров транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20122702
Пътнически таксиметров транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20132460
Пътнически таксиметров транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20142322
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрой предприятияЕдиници 20111479
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрой предприятияЕдиници 20121507
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрой предприятияЕдиници 20131474
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрой предприятияЕдиници 20141478
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеОборотХиляди в национална валута 2011391413
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеОборотХиляди в национална валута 2012415628
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеОборотХиляди в национална валута 2013410949
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеОборотХиляди в национална валута 2014414181
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011394005
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012414937
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013415747
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014423224
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011132974
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012143141
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013146450
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014153258
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201172875
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201279037
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201380429
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201486428
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011281313
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012294481
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013291151
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014291813
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201110819
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201214751
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201314600
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201413825
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201160099
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201264104
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201366021
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201466830
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеНадници и заплатиХиляди в национална валута 201150152
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеНадници и заплатиХиляди в национална валута 201253694
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеНадници и заплатиХиляди в национална валута 201355388
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеНадници и заплатиХиляди в национална валута 201456381
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20119947
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201210410
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201310633
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201410449
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201137278
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201237642
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201361900
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201459214
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрой заети лицаЕдиници 201110304
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрой заети лицаЕдиници 201210276
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрой заети лицаЕдиници 201310233
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрой заети лицаЕдиници 201410173
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрой служителиЕдиници 20119268
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрой служителиЕдиници 20129250
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрой служителиЕдиници 20139188
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрой служителиЕдиници 20149130
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20118869
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20128807
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20138776
Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другадеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20148687
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрой предприятияЕдиници 20119560
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрой предприятияЕдиници 20129943
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрой предприятияЕдиници 201310575
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрой предприятияЕдиници 201411233
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеОборотХиляди в национална валута 20114870107
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеОборотХиляди в национална валута 20125225509
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеОборотХиляди в национална валута 20135679302
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеОборотХиляди в национална валута 20146142026
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20114784912
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20125137475
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20135561526
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20146028365
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011924626
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012942002
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20131037963
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20141199389
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2011636493
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2012623501
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2013689302
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014819381
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20114078724
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20124420995
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20134780887
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20145081074
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011207024
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2012220912
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013252145
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2014250393
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201155
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201279
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2013146
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2014169
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011288133
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012318501
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013348661
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014380008
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011233329
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012257304
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013282074
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014308185
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201154804
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201261197
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201366587
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201471823
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2011513521
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2012463075
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2013544481
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2014686937
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрой заети лицаЕдиници 201148753
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрой заети лицаЕдиници 201251848
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрой заети лицаЕдиници 201355740
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрой заети лицаЕдиници 201458758
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрой служителиЕдиници 201142468
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрой служителиЕдиници 201245447
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрой служителиЕдиници 201349010
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрой служителиЕдиници 201451594
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201141152
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201244038
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201347383
Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201449832
Товарен автомобилен транспортБрой предприятияЕдиници 20119364
Товарен автомобилен транспортБрой предприятияЕдиници 20129743
Товарен автомобилен транспортБрой предприятияЕдиници 201310360
Товарен автомобилен транспортБрой предприятияЕдиници 201411004
Товарен автомобилен транспортОборотХиляди в национална валута 20114839973
Товарен автомобилен транспортОборотХиляди в национална валута 20125198094
Товарен автомобилен транспортОборотХиляди в национална валута 20135655437
Товарен автомобилен транспортОборотХиляди в национална валута 20146112524
Товарен автомобилен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20114755112
Товарен автомобилен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20125107668
Товарен автомобилен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20135537853
Товарен автомобилен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20145999518
Товарен автомобилен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011915103
Товарен автомобилен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012931660
Товарен автомобилен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20131031410
Товарен автомобилен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20141192423
Товарен автомобилен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2011630952
Товарен автомобилен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2012616671
Товарен автомобилен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2013685484
Товарен автомобилен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014814902
Товарен автомобилен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20114057597
Товарен автомобилен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20124400744
Товарен автомобилен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20134762751
Товарен автомобилен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20145057878
Товарен автомобилен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011206255
Товарен автомобилен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2012220164
Товарен автомобилен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013251117
Товарен автомобилен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2014249113
Товарен автомобилен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201155
Товарен автомобилен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2013146
Товарен автомобилен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2014169
Товарен автомобилен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011284151
Товарен автомобилен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012314989
Товарен автомобилен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013345926
Товарен автомобилен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014377521
Товарен автомобилен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011229950
Товарен автомобилен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012254324
Товарен автомобилен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013279752
Товарен автомобилен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014306096
Товарен автомобилен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201154201
Товарен автомобилен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201260665
Товарен автомобилен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201366174
Товарен автомобилен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201471425
Товарен автомобилен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2011511161
Товарен автомобилен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2012461636
Товарен автомобилен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2013543075
Товарен автомобилен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2014685072
Товарен автомобилен транспортБрой заети лицаЕдиници 201148104
Товарен автомобилен транспортБрой заети лицаЕдиници 201251254
Товарен автомобилен транспортБрой заети лицаЕдиници 201355196
Товарен автомобилен транспортБрой заети лицаЕдиници 201458183
Товарен автомобилен транспортБрой служителиЕдиници 201141955
Товарен автомобилен транспортБрой служителиЕдиници 201244994
Товарен автомобилен транспортБрой служителиЕдиници 201348617
Товарен автомобилен транспортБрой служителиЕдиници 201451188
Товарен автомобилен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201140660
Товарен автомобилен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201243631
Товарен автомобилен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201347031
Товарен автомобилен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201449455
Услуги по преместванеБрой предприятияЕдиници 2011196
Услуги по преместванеБрой предприятияЕдиници 2012200
Услуги по преместванеБрой предприятияЕдиници 2013215
Услуги по преместванеБрой предприятияЕдиници 2014229
Услуги по преместванеОборотХиляди в национална валута 201130134
Услуги по преместванеОборотХиляди в национална валута 201227415
Услуги по преместванеОборотХиляди в национална валута 201323865
Услуги по преместванеОборотХиляди в национална валута 201429502
Услуги по преместванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201129800
Услуги по преместванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201229807
Услуги по преместванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201323673
Услуги по преместванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201428847
Услуги по преместванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20119523
Услуги по преместванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201210342
Услуги по преместванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20136553
Услуги по преместванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20146966
Услуги по преместванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20115541
Услуги по преместванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20126830
Услуги по преместванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20133818
Услуги по преместванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20144479
Услуги по преместванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201121127
Услуги по преместванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201220251
Услуги по преместванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201318136
Услуги по преместванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201423196
Услуги по преместванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011769
Услуги по преместванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2012748
Услуги по преместванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20131028
Услуги по преместванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20141280
Услуги по преместванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Услуги по преместванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Услуги по преместванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Услуги по преместванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20113982
Услуги по преместванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20123512
Услуги по преместванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20132735
Услуги по преместванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20142487
Услуги по преместванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20113379
Услуги по преместванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20122980
Услуги по преместванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20132322
Услуги по преместванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20142089
Услуги по преместванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2011603
Услуги по преместванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2012532
Услуги по преместванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2013413
Услуги по преместванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2014398
Услуги по преместванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20112360
Услуги по преместванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20121439
Услуги по преместванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20131406
Услуги по преместванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20141865
Услуги по преместванеБрой заети лицаЕдиници 2011649
Услуги по преместванеБрой заети лицаЕдиници 2012594
Услуги по преместванеБрой заети лицаЕдиници 2013544
Услуги по преместванеБрой заети лицаЕдиници 2014575
Услуги по преместванеБрой служителиЕдиници 2011513
Услуги по преместванеБрой служителиЕдиници 2012453
Услуги по преместванеБрой служителиЕдиници 2013393
Услуги по преместванеБрой служителиЕдиници 2014406
Услуги по преместванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2011492
Услуги по преместванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2012407
Услуги по преместванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2013352
Услуги по преместванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2014377
Воден транспортБрой предприятияЕдиници 201153
Воден транспортБрой предприятияЕдиници 201252
Воден транспортБрой предприятияЕдиници 201350
Воден транспортБрой предприятияЕдиници 201456
Воден транспортОборотХиляди в национална валута 2011301120
Воден транспортОборотХиляди в национална валута 2012266141
Воден транспортОборотХиляди в национална валута 2013185815
Воден транспортОборотХиляди в национална валута 2014138308
Воден транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011302766
Воден транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012268022
Воден транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013186036
Воден транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014142268
Воден транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201198668
Воден транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201287818
Воден транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201369693
Воден транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201445675
Воден транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201122754
Воден транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201219946
Воден транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201315227
Воден транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201418040
Воден транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011207130
Воден транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012180490
Воден транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013116183
Воден транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201496965
Воден транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20124212
Воден транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20132816
Воден транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2014848
Воден транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Воден транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Воден транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Воден транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Воден транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201175914
Воден транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201267872
Воден транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201354466
Воден транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201427635
Воден транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201264981
Воден транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201351872
Воден транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201424652
Воден транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20122891
Воден транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20132594
Воден транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20142983
Воден транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201149319
Воден транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201222760
Воден транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201315846
Воден транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20147132
Воден транспортБрой заети лицаЕдиници 20113163
Воден транспортБрой заети лицаЕдиници 20122769
Воден транспортБрой заети лицаЕдиници 20132216
Воден транспортБрой заети лицаЕдиници 20141552
Воден транспортБрой служителиЕдиници 20113123
Воден транспортБрой служителиЕдиници 20122733
Воден транспортБрой служителиЕдиници 20132179
Воден транспортБрой служителиЕдиници 20141507
Воден транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20113105
Воден транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20122718
Воден транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20132172
Воден транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20141498
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрой предприятияЕдиници 201112
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрой предприятияЕдиници 201216
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрой предприятияЕдиници 201314
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрой предприятияЕдиници 201414
Пътнически морски и крайбрежен транспортОборотХиляди в национална валута 20131949
Пътнически морски и крайбрежен транспортОборотХиляди в национална валута 20142218
Пътнически морски и крайбрежен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20131972
Пътнически морски и крайбрежен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20142275
Пътнически морски и крайбрежен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013854
Пътнически морски и крайбрежен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20141107
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2011-1030
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20133
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014241
Пътнически морски и крайбрежен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20131124
Пътнически морски и крайбрежен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20141210
Пътнически морски и крайбрежен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201442
Пътнически морски и крайбрежен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Пътнически морски и крайбрежен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Пътнически морски и крайбрежен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Пътнически морски и крайбрежен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Пътнически морски и крайбрежен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013851
Пътнически морски и крайбрежен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014866
Пътнически морски и крайбрежен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011412
Пътнически морски и крайбрежен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013800
Пътнически морски и крайбрежен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014814
Пътнически морски и крайбрежен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201351
Пътнически морски и крайбрежен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201452
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20112058
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201330
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201414
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрой заети лицаЕдиници 201480
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрой служителиЕдиници 201472
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201469
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрой предприятияЕдиници 201112
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрой предприятияЕдиници 201216
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрой предприятияЕдиници 201314
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрой предприятияЕдиници 201414
Пътнически морски и крайбрежен транспортОборотХиляди в национална валута 20131949
Пътнически морски и крайбрежен транспортОборотХиляди в национална валута 20142218
Пътнически морски и крайбрежен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20131972
Пътнически морски и крайбрежен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20142275
Пътнически морски и крайбрежен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013854
Пътнически морски и крайбрежен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20141107
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2011-1030
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20133
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014241
Пътнически морски и крайбрежен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20131124
Пътнически морски и крайбрежен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20141210
Пътнически морски и крайбрежен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201442
Пътнически морски и крайбрежен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Пътнически морски и крайбрежен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Пътнически морски и крайбрежен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Пътнически морски и крайбрежен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Пътнически морски и крайбрежен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013851
Пътнически морски и крайбрежен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014866
Пътнически морски и крайбрежен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011412
Пътнически морски и крайбрежен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013800
Пътнически морски и крайбрежен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014814
Пътнически морски и крайбрежен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201351
Пътнически морски и крайбрежен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201452
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20112058
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201330
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201414
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрой заети лицаЕдиници 201480
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрой служителиЕдиници 201472
Пътнически морски и крайбрежен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201469
Товарен морски и крайбрежен транспортБрой предприятияЕдиници 20119
Товарен морски и крайбрежен транспортБрой предприятияЕдиници 20128
Товарен морски и крайбрежен транспортБрой предприятияЕдиници 201312
Товарен морски и крайбрежен транспортБрой предприятияЕдиници 201411
Товарен морски и крайбрежен транспортОборотХиляди в национална валута 2013108156
Товарен морски и крайбрежен транспортОборотХиляди в национална валута 201453346
Товарен морски и крайбрежен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013108083
Товарен морски и крайбрежен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201453500
Товарен морски и крайбрежен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201348794
Товарен морски и крайбрежен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201419542
Товарен морски и крайбрежен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20118044
Товарен морски и крайбрежен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20143080
Товарен морски и крайбрежен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201357845
Товарен морски и крайбрежен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201434236
Товарен морски и крайбрежен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20124063
Товарен морски и крайбрежен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Товарен морски и крайбрежен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Товарен морски и крайбрежен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Товарен морски и крайбрежен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Товарен морски и крайбрежен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201416462
Товарен морски и крайбрежен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201415399
Товарен морски и крайбрежен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20131091
Товарен морски и крайбрежен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20141063
Товарен морски и крайбрежен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201119964
Товарен морски и крайбрежен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201214917
Товарен морски и крайбрежен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201311637
Товарен морски и крайбрежен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20142092
Товарен морски и крайбрежен транспортБрой заети лицаЕдиници 2014569
Товарен морски и крайбрежен транспортБрой служителиЕдиници 2014557
Товарен морски и крайбрежен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2014554
Товарен морски и крайбрежен транспортБрой предприятияЕдиници 20119
Товарен морски и крайбрежен транспортБрой предприятияЕдиници 20128
Товарен морски и крайбрежен транспортБрой предприятияЕдиници 201312
Товарен морски и крайбрежен транспортБрой предприятияЕдиници 201411
Товарен морски и крайбрежен транспортОборотХиляди в национална валута 2013108156
Товарен морски и крайбрежен транспортОборотХиляди в национална валута 201453346
Товарен морски и крайбрежен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013108083
Товарен морски и крайбрежен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201453500
Товарен морски и крайбрежен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201348794
Товарен морски и крайбрежен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201419542
Товарен морски и крайбрежен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20118044
Товарен морски и крайбрежен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20143080
Товарен морски и крайбрежен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201357845
Товарен морски и крайбрежен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201434236
Товарен морски и крайбрежен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20124063
Товарен морски и крайбрежен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Товарен морски и крайбрежен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Товарен морски и крайбрежен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Товарен морски и крайбрежен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Товарен морски и крайбрежен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201416462
Товарен морски и крайбрежен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201415399
Товарен морски и крайбрежен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20131091
Товарен морски и крайбрежен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20141063
Товарен морски и крайбрежен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201119964
Товарен морски и крайбрежен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201214917
Товарен морски и крайбрежен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201311637
Товарен морски и крайбрежен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20142092
Товарен морски и крайбрежен транспортБрой заети лицаЕдиници 2014569
Товарен морски и крайбрежен транспортБрой служителиЕдиници 2014557
Товарен морски и крайбрежен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2014554
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой предприятияЕдиници 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой предприятияЕдиници 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой предприятияЕдиници 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой предприятияЕдиници 20145
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаОборотХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаОборотХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаОборотХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаОборотХиляди в национална валута 201430043
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201430716
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201410535
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20148023
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201420473
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20142512
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаНадници и заплатиХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаНадници и заплатиХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаНадници и заплатиХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаНадници и заплатиХиляди в национална валута 20141974
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2014538
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2014291
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой заети лицаЕдиници 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой заети лицаЕдиници 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой заети лицаЕдиници 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой заети лицаЕдиници 2014310
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служителиЕдиници 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служителиЕдиници 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служителиЕдиници 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служителиЕдиници 2014302
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2014302
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой предприятияЕдиници 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой предприятияЕдиници 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой предприятияЕдиници 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой предприятияЕдиници 20145
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаОборотХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаОборотХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаОборотХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаОборотХиляди в национална валута 201430043
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201430716
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201410535
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20148023
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201420473
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20142512
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаНадници и заплатиХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаНадници и заплатиХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаНадници и заплатиХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаНадници и заплатиХиляди в национална валута 20141974
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2014538
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2014291
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой заети лицаЕдиници 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой заети лицаЕдиници 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой заети лицаЕдиници 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой заети лицаЕдиници 2014310
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служителиЕдиници 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служителиЕдиници 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служителиЕдиници 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служителиЕдиници 2014302
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20110
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20120
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20130
Пътнически транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2014302
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой предприятияЕдиници 201132
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой предприятияЕдиници 201228
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой предприятияЕдиници 201324
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой предприятияЕдиници 201426
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаОборотХиляди в национална валута 201194950
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаОборотХиляди в национална валута 201299236
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаОборотХиляди в национална валута 201375710
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаОборотХиляди в национална валута 201452701
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201196804
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012101757
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201375981
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201455777
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201126332
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201226708
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201320045
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201414491
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201115740
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201216717
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20146696
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201171123
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201274581
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201357214
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201441046
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011120
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201110592
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20129991
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20147795
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаНадници и заплатиХиляди в национална валута 20118689
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаНадници и заплатиХиляди в национална валута 20128217
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаНадници и заплатиХиляди в национална валута 20146465
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20111903
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20121774
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20131452
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20141330
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201127297
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20134179
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20144735
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой заети лицаЕдиници 2011979
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой заети лицаЕдиници 2012889
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой заети лицаЕдиници 2013702
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой заети лицаЕдиници 2014593
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служителиЕдиници 2011955
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служителиЕдиници 2012873
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служителиЕдиници 2013687
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служителиЕдиници 2014576
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2011943
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2012866
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2013686
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2014573
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой предприятияЕдиници 201132
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой предприятияЕдиници 201228
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой предприятияЕдиници 201324
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой предприятияЕдиници 201426
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаОборотХиляди в национална валута 201194950
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаОборотХиляди в национална валута 201299236
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаОборотХиляди в национална валута 201375710
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаОборотХиляди в национална валута 201452701
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201196804
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012101757
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201375981
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201455777
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201126332
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201226708
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201320045
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201414491
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201115740
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201216717
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20146696
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201171123
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201274581
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201357214
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201441046
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011120
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201110592
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20129991
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20147795
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаНадници и заплатиХиляди в национална валута 20118689
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаНадници и заплатиХиляди в национална валута 20128217
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаНадници и заплатиХиляди в национална валута 20146465
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20111903
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20121774
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20131452
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20141330
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201127297
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20134179
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20144735
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой заети лицаЕдиници 2011979
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой заети лицаЕдиници 2012889
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой заети лицаЕдиници 2013702
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой заети лицаЕдиници 2014593
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служителиЕдиници 2011955
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служителиЕдиници 2012873
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служителиЕдиници 2013687
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служителиЕдиници 2014576
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2011943
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2012866
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2013686
Товарен транспорт по вътрешни водни пътищаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2014573
Въздушен транспортБрой предприятияЕдиници 201143
Въздушен транспортБрой предприятияЕдиници 201247
Въздушен транспортБрой предприятияЕдиници 201346
Въздушен транспортБрой предприятияЕдиници 201446
Въздушен транспортОборотХиляди в национална валута 2011720226
Въздушен транспортОборотХиляди в национална валута 2012726813
Въздушен транспортОборотХиляди в национална валута 2013745946
Въздушен транспортОборотХиляди в национална валута 2014740714
Въздушен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011780828
Въздушен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012745534
Въздушен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013766778
Въздушен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014755398
Въздушен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011107248
Въздушен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201269023
Въздушен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201397984
Въздушен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201465920
Въздушен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201138096
Въздушен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20123889
Въздушен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201335241
Въздушен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20144677
Въздушен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011677768
Въздушен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012681446
Въздушен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013673544
Въздушен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014692500
Въздушен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20124949
Въздушен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20134182
Въздушен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20144909
Въздушен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Въздушен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Въздушен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Въздушен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201169152
Въздушен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201265134
Въздушен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201362743
Въздушен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201461243
Въздушен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201256192
Въздушен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201354142
Въздушен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201452623
Въздушен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20128942
Въздушен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20138601
Въздушен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20148620
Въздушен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201131375
Въздушен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201231316
Въздушен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201324840
Въздушен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201428096
Въздушен транспортБрой заети лицаЕдиници 20112499
Въздушен транспортБрой заети лицаЕдиници 20122178
Въздушен транспортБрой заети лицаЕдиници 20132021
Въздушен транспортБрой заети лицаЕдиници 20141885
Въздушен транспортБрой служителиЕдиници 20112482
Въздушен транспортБрой служителиЕдиници 20122159
Въздушен транспортБрой служителиЕдиници 20132005
Въздушен транспортБрой служителиЕдиници 20141868
Въздушен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20112411
Въздушен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20122132
Въздушен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20131983
Въздушен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20141847
Пътнически въздушен транспортБрой предприятияЕдиници 201132
Пътнически въздушен транспортБрой предприятияЕдиници 201234
Пътнически въздушен транспортБрой предприятияЕдиници 201334
Пътнически въздушен транспортБрой предприятияЕдиници 201433
Пътнически въздушен транспортОборотХиляди в национална валута 2011655123
Пътнически въздушен транспортОборотХиляди в национална валута 2012646732
Пътнически въздушен транспортОборотХиляди в национална валута 2013680354
Пътнически въздушен транспортОборотХиляди в национална валута 2014665216
Пътнически въздушен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011715222
Пътнически въздушен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012666268
Пътнически въздушен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013699261
Пътнически въздушен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014679645
Пътнически въздушен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201181094
Пътнически въздушен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201238306
Пътнически въздушен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201376090
Пътнически въздушен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201436488
Пътнически въздушен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201119318
Пътнически въздушен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2012-18249
Пътнически въздушен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201321110
Пътнически въздушен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014-16941
Пътнически въздушен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011635557
Пътнически въздушен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012631384
Пътнически въздушен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013627542
Пътнически въздушен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014646525
Пътнически въздушен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20112953
Пътнически въздушен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20123835
Пътнически въздушен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20133704
Пътнически въздушен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Пътнически въздушен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Пътнически въздушен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Пътнически въздушен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Пътнически въздушен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201161776
Пътнически въздушен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201256555
Пътнически въздушен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201354980
Пътнически въздушен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201453429
Пътнически въздушен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201153488
Пътнически въздушен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201249022
Пътнически въздушен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201347715
Пътнически въздушен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201446128
Пътнически въздушен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20118288
Пътнически въздушен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20127533
Пътнически въздушен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20137265
Пътнически въздушен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20147301
Пътнически въздушен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201114517
Пътнически въздушен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201316476
Пътнически въздушен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201420273
Пътнически въздушен транспортБрой заети лицаЕдиници 20112079
Пътнически въздушен транспортБрой заети лицаЕдиници 20121778
Пътнически въздушен транспортБрой заети лицаЕдиници 20131662
Пътнически въздушен транспортБрой заети лицаЕдиници 20141537
Пътнически въздушен транспортБрой служителиЕдиници 20112066
Пътнически въздушен транспортБрой служителиЕдиници 20121764
Пътнически въздушен транспортБрой служителиЕдиници 20131651
Пътнически въздушен транспортБрой служителиЕдиници 20141523
Пътнически въздушен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20112005
Пътнически въздушен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20121744
Пътнически въздушен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20131636
Пътнически въздушен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20141508
Пътнически въздушен транспортБрой предприятияЕдиници 201132
Пътнически въздушен транспортБрой предприятияЕдиници 201234
Пътнически въздушен транспортБрой предприятияЕдиници 201334
Пътнически въздушен транспортБрой предприятияЕдиници 201433
Пътнически въздушен транспортОборотХиляди в национална валута 2011655123
Пътнически въздушен транспортОборотХиляди в национална валута 2012646732
Пътнически въздушен транспортОборотХиляди в национална валута 2013680354
Пътнически въздушен транспортОборотХиляди в национална валута 2014665216
Пътнически въздушен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011715222
Пътнически въздушен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012666268
Пътнически въздушен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013699261
Пътнически въздушен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014679645
Пътнически въздушен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201181094
Пътнически въздушен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201238306
Пътнически въздушен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201376090
Пътнически въздушен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201436488
Пътнически въздушен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201119318
Пътнически въздушен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2012-18249
Пътнически въздушен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201321110
Пътнически въздушен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014-16941
Пътнически въздушен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011635557
Пътнически въздушен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012631384
Пътнически въздушен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013627542
Пътнически въздушен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014646525
Пътнически въздушен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20112953
Пътнически въздушен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20123835
Пътнически въздушен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20133704
Пътнически въздушен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Пътнически въздушен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Пътнически въздушен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Пътнически въздушен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Пътнически въздушен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201161776
Пътнически въздушен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201256555
Пътнически въздушен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201354980
Пътнически въздушен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201453429
Пътнически въздушен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201153488
Пътнически въздушен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201249022
Пътнически въздушен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201347715
Пътнически въздушен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201446128
Пътнически въздушен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20118288
Пътнически въздушен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20127533
Пътнически въздушен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20137265
Пътнически въздушен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20147301
Пътнически въздушен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201114517
Пътнически въздушен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201316476
Пътнически въздушен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201420273
Пътнически въздушен транспортБрой заети лицаЕдиници 20112079
Пътнически въздушен транспортБрой заети лицаЕдиници 20121778
Пътнически въздушен транспортБрой заети лицаЕдиници 20131662
Пътнически въздушен транспортБрой заети лицаЕдиници 20141537
Пътнически въздушен транспортБрой служителиЕдиници 20112066
Пътнически въздушен транспортБрой служителиЕдиници 20121764
Пътнически въздушен транспортБрой служителиЕдиници 20131651
Пътнически въздушен транспортБрой служителиЕдиници 20141523
Пътнически въздушен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20112005
Пътнически въздушен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20121744
Пътнически въздушен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20131636
Пътнически въздушен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20141508
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрой предприятияЕдиници 201111
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрой предприятияЕдиници 201213
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрой предприятияЕдиници 201312
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрой предприятияЕдиници 201413
Товарен въздушен транспорт; космически транспортОборотХиляди в национална валута 201165103
Товарен въздушен транспорт; космически транспортОборотХиляди в национална валута 201280081
Товарен въздушен транспорт; космически транспортОборотХиляди в национална валута 201365592
Товарен въздушен транспорт; космически транспортОборотХиляди в национална валута 201475498
Товарен въздушен транспорт; космически транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201165606
Товарен въздушен транспорт; космически транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201279266
Товарен въздушен транспорт; космически транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201367517
Товарен въздушен транспорт; космически транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201475753
Товарен въздушен транспорт; космически транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201126154
Товарен въздушен транспорт; космически транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201230717
Товарен въздушен транспорт; космически транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201321894
Товарен въздушен транспорт; космически транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201429432
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201118778
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201222138
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201314131
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201421618
Товарен въздушен транспорт; космически транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201142211
Товарен въздушен транспорт; космически транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201250062
Товарен въздушен транспорт; космически транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201346002
Товарен въздушен транспорт; космически транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201445975
Товарен въздушен транспорт; космически транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20121114
Товарен въздушен транспорт; космически транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013478
Товарен въздушен транспорт; космически транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Товарен въздушен транспорт; космически транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Товарен въздушен транспорт; космически транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Товарен въздушен транспорт; космически транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20117376
Товарен въздушен транспорт; космически транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20128579
Товарен въздушен транспорт; космически транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20137763
Товарен въздушен транспорт; космически транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20147814
Товарен въздушен транспорт; космически транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 20127170
Товарен въздушен транспорт; космически транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 20136427
Товарен въздушен транспорт; космически транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 20146495
Товарен въздушен транспорт; космически транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20121409
Товарен въздушен транспорт; космически транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20131336
Товарен въздушен транспорт; космически транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20141319
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201116858
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20138364
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20147823
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрой заети лицаЕдиници 2011420
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрой заети лицаЕдиници 2012400
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрой заети лицаЕдиници 2013359
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрой заети лицаЕдиници 2014348
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрой служителиЕдиници 2011416
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрой служителиЕдиници 2012395
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрой служителиЕдиници 2013354
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрой служителиЕдиници 2014345
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2011406
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2012388
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2013347
Товарен въздушен транспорт; космически транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2014339
Товарен въздушен транспортБрой предприятияЕдиници 201111
Товарен въздушен транспортБрой предприятияЕдиници 201213
Товарен въздушен транспортБрой предприятияЕдиници 201312
Товарен въздушен транспортБрой предприятияЕдиници 201413
Товарен въздушен транспортОборотХиляди в национална валута 201165103
Товарен въздушен транспортОборотХиляди в национална валута 201280081
Товарен въздушен транспортОборотХиляди в национална валута 201365592
Товарен въздушен транспортОборотХиляди в национална валута 201475498
Товарен въздушен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201165606
Товарен въздушен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201279266
Товарен въздушен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201367517
Товарен въздушен транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201475753
Товарен въздушен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201126154
Товарен въздушен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201230717
Товарен въздушен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201321894
Товарен въздушен транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201429432
Товарен въздушен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201118778
Товарен въздушен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201222138
Товарен въздушен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201314131
Товарен въздушен транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201421618
Товарен въздушен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201142211
Товарен въздушен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201250062
Товарен въздушен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201346002
Товарен въздушен транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201445975
Товарен въздушен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20121114
Товарен въздушен транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013478
Товарен въздушен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Товарен въздушен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Товарен въздушен транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Товарен въздушен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20117376
Товарен въздушен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20128579
Товарен въздушен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20137763
Товарен въздушен транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20147814
Товарен въздушен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 20127170
Товарен въздушен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 20136427
Товарен въздушен транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 20146495
Товарен въздушен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20121409
Товарен въздушен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20131336
Товарен въздушен транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20141319
Товарен въздушен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201116858
Товарен въздушен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20138364
Товарен въздушен транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20147823
Товарен въздушен транспортБрой заети лицаЕдиници 2011420
Товарен въздушен транспортБрой заети лицаЕдиници 2012400
Товарен въздушен транспортБрой заети лицаЕдиници 2013359
Товарен въздушен транспортБрой заети лицаЕдиници 2014348
Товарен въздушен транспортБрой служителиЕдиници 2011416
Товарен въздушен транспортБрой служителиЕдиници 2012395
Товарен въздушен транспортБрой служителиЕдиници 2013354
Товарен въздушен транспортБрой служителиЕдиници 2014345
Товарен въздушен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2011406
Товарен въздушен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2012388
Товарен въздушен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2013347
Товарен въздушен транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2014339
Космически транспортБрой предприятияЕдиници 20110
Космически транспортБрой предприятияЕдиници 20120
Космически транспортБрой предприятияЕдиници 20130
Космически транспортБрой предприятияЕдиници 20140
Космически транспортОборотХиляди в национална валута 20110
Космически транспортОборотХиляди в национална валута 20120
Космически транспортОборотХиляди в национална валута 20130
Космически транспортОборотХиляди в национална валута 20140
Космически транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20110
Космически транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20120
Космически транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20130
Космически транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20140
Космически транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20110
Космически транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20120
Космически транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20130
Космически транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20140
Космически транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20110
Космически транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20120
Космически транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20130
Космически транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20140
Космически транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20110
Космически транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20120
Космически транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20130
Космически транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20140
Космически транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20110
Космически транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20120
Космически транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20130
Космически транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20140
Космически транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Космически транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Космически транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Космически транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Космически транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20110
Космически транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20120
Космически транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20130
Космически транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20140
Космически транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 20110
Космически транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 20120
Космически транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 20130
Космически транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 20140
Космически транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20110
Космически транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20120
Космически транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20130
Космически транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20140
Космически транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20110
Космически транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20120
Космически транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20130
Космически транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20140
Космически транспортБрой заети лицаЕдиници 20110
Космически транспортБрой заети лицаЕдиници 20120
Космически транспортБрой заети лицаЕдиници 20130
Космически транспортБрой заети лицаЕдиници 20140
Космически транспортБрой служителиЕдиници 20110
Космически транспортБрой служителиЕдиници 20120
Космически транспортБрой служителиЕдиници 20130
Космически транспортБрой служителиЕдиници 20140
Космически транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20110
Космически транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20120
Космически транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20130
Космически транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20140
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрой предприятияЕдиници 20111900
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрой предприятияЕдиници 20121979
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрой предприятияЕдиници 20132063
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрой предприятияЕдиници 20142129
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаОборотХиляди в национална валута 20112110424
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаОборотХиляди в национална валута 20122375841
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаОборотХиляди в национална валута 20132569544
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаОборотХиляди в национална валута 20143059698
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20112149587
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20122427845
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20132719090
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20143054653
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011892996
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012974522
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20131016138
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20141113493
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2011362183
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2012431093
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2013448364
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014509986
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20111528408
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20121785144
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20131954903
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20142262296
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201146366
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201281906
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201319196
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201469268
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2011316
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2012308
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2013202
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2014432
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011530813
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012543429
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013567774
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014603507
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011426091
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012437982
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013455952
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014490753
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2011104722
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2012105447
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2013111822
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2014112754
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2011255541
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2012347367
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2013418076
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20141008392
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрой заети лицаЕдиници 201133205
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрой заети лицаЕдиници 201232459
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрой заети лицаЕдиници 201332177
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрой заети лицаЕдиници 201432445
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрой служителиЕдиници 201131987
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрой служителиЕдиници 201231225
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрой служителиЕдиници 201330853
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрой служителиЕдиници 201431078
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201131454
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201230815
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201330415
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспортаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201430605
Складиране и съхраняване на товариБрой предприятияЕдиници 201169
Складиране и съхраняване на товариБрой предприятияЕдиници 201280
Складиране и съхраняване на товариБрой предприятияЕдиници 201383
Складиране и съхраняване на товариБрой предприятияЕдиници 201491
Складиране и съхраняване на товариОборотХиляди в национална валута 201164418
Складиране и съхраняване на товариОборотХиляди в национална валута 201270889
Складиране и съхраняване на товариОборотХиляди в национална валута 201365555
Складиране и съхраняване на товариОборотХиляди в национална валута 2014134385
Складиране и съхраняване на товариПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201166896
Складиране и съхраняване на товариПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201264439
Складиране и съхраняване на товариПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201360024
Складиране и съхраняване на товариПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014125200
Складиране и съхраняване на товариДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201120458
Складиране и съхраняване на товариДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201223580
Складиране и съхраняване на товариДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201327058
Складиране и съхраняване на товариДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201431290
Складиране и съхраняване на товариБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20119739
Складиране и съхраняване на товариБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201211211
Складиране и съхраняване на товариБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201313610
Складиране и съхраняване на товариБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201414865
Складиране и съхраняване на товариОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201152454
Складиране и съхраняване на товариОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201249812
Складиране и съхраняване на товариОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201342676
Складиране и съхраняване на товариОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014104296
Складиране и съхраняване на товариПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20116052
Складиране и съхраняване на товариПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20128641
Складиране и съхраняване на товариПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20139806
Складиране и съхраняване на товариПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201410246
Складиране и съхраняване на товариПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201120
Складиране и съхраняване на товариРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201110719
Складиране и съхраняване на товариРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201212369
Складиране и съхраняване на товариРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201313448
Складиране и съхраняване на товариРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201416425
Складиране и съхраняване на товариНадници и заплатиХиляди в национална валута 20119129
Складиране и съхраняване на товариНадници и заплатиХиляди в национална валута 201210616
Складиране и съхраняване на товариНадници и заплатиХиляди в национална валута 201311571
Складиране и съхраняване на товариНадници и заплатиХиляди в национална валута 201414351
Складиране и съхраняване на товариРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20111590
Складиране и съхраняване на товариРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20121753
Складиране и съхраняване на товариРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20131877
Складиране и съхраняване на товариРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20142074
Складиране и съхраняване на товариБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201121533
Складиране и съхраняване на товариБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20127712
Складиране и съхраняване на товариБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201321756
Складиране и съхраняване на товариБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201415043
Складиране и съхраняване на товариБрой заети лицаЕдиници 2011916
Складиране и съхраняване на товариБрой заети лицаЕдиници 20121025
Складиране и съхраняване на товариБрой заети лицаЕдиници 20131043
Складиране и съхраняване на товариБрой заети лицаЕдиници 20141152
Складиране и съхраняване на товариБрой служителиЕдиници 2011874
Складиране и съхраняване на товариБрой служителиЕдиници 2012983
Складиране и съхраняване на товариБрой служителиЕдиници 2013998
Складиране и съхраняване на товариБрой служителиЕдиници 20141110
Складиране и съхраняване на товариБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2011834
Складиране и съхраняване на товариБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2012958
Складиране и съхраняване на товариБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2013954
Складиране и съхраняване на товариБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20141075
Складиране и съхраняване на товариБрой предприятияЕдиници 201169
Складиране и съхраняване на товариБрой предприятияЕдиници 201280
Складиране и съхраняване на товариБрой предприятияЕдиници 201383
Складиране и съхраняване на товариБрой предприятияЕдиници 201491
Складиране и съхраняване на товариОборотХиляди в национална валута 201164418
Складиране и съхраняване на товариОборотХиляди в национална валута 201270889
Складиране и съхраняване на товариОборотХиляди в национална валута 201365555
Складиране и съхраняване на товариОборотХиляди в национална валута 2014134385
Складиране и съхраняване на товариПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201166896
Складиране и съхраняване на товариПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201264439
Складиране и съхраняване на товариПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201360024
Складиране и съхраняване на товариПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014125200
Складиране и съхраняване на товариДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201120458
Складиране и съхраняване на товариДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201223580
Складиране и съхраняване на товариДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201327058
Складиране и съхраняване на товариДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201431290
Складиране и съхраняване на товариБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20119739
Складиране и съхраняване на товариБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201211211
Складиране и съхраняване на товариБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201313610
Складиране и съхраняване на товариБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201414865
Складиране и съхраняване на товариОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201152454
Складиране и съхраняване на товариОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201249812
Складиране и съхраняване на товариОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201342676
Складиране и съхраняване на товариОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014104296
Складиране и съхраняване на товариПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20116052
Складиране и съхраняване на товариПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20128641
Складиране и съхраняване на товариПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20139806
Складиране и съхраняване на товариПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201410246
Складиране и съхраняване на товариПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201120
Складиране и съхраняване на товариРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201110719
Складиране и съхраняване на товариРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201212369
Складиране и съхраняване на товариРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201313448
Складиране и съхраняване на товариРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201416425
Складиране и съхраняване на товариНадници и заплатиХиляди в национална валута 20119129
Складиране и съхраняване на товариНадници и заплатиХиляди в национална валута 201210616
Складиране и съхраняване на товариНадници и заплатиХиляди в национална валута 201311571
Складиране и съхраняване на товариНадници и заплатиХиляди в национална валута 201414351
Складиране и съхраняване на товариРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20111590
Складиране и съхраняване на товариРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20121753
Складиране и съхраняване на товариРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20131877
Складиране и съхраняване на товариРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20142074
Складиране и съхраняване на товариБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201121533
Складиране и съхраняване на товариБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20127712
Складиране и съхраняване на товариБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201321756
Складиране и съхраняване на товариБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201415043
Складиране и съхраняване на товариБрой заети лицаЕдиници 2011916
Складиране и съхраняване на товариБрой заети лицаЕдиници 20121025
Складиране и съхраняване на товариБрой заети лицаЕдиници 20131043
Складиране и съхраняване на товариБрой заети лицаЕдиници 20141152
Складиране и съхраняване на товариБрой служителиЕдиници 2011874
Складиране и съхраняване на товариБрой служителиЕдиници 2012983
Складиране и съхраняване на товариБрой служителиЕдиници 2013998
Складиране и съхраняване на товариБрой служителиЕдиници 20141110
Складиране и съхраняване на товариБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2011834
Складиране и съхраняване на товариБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2012958
Складиране и съхраняване на товариБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2013954
Складиране и съхраняване на товариБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20141075
Спомагателни дейности в транспортаБрой предприятияЕдиници 20111831
Спомагателни дейности в транспортаБрой предприятияЕдиници 20121899
Спомагателни дейности в транспортаБрой предприятияЕдиници 20131980
Спомагателни дейности в транспортаБрой предприятияЕдиници 20142038
Спомагателни дейности в транспортаОборотХиляди в национална валута 20112046006
Спомагателни дейности в транспортаОборотХиляди в национална валута 20122304952
Спомагателни дейности в транспортаОборотХиляди в национална валута 20132503989
Спомагателни дейности в транспортаОборотХиляди в национална валута 20142925313
Спомагателни дейности в транспортаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20112082691
Спомагателни дейности в транспортаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20122363406
Спомагателни дейности в транспортаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20132659066
Спомагателни дейности в транспортаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20142929453
Спомагателни дейности в транспортаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011872538
Спомагателни дейности в транспортаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012950942
Спомагателни дейности в транспортаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013989080
Спомагателни дейности в транспортаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20141082203
Спомагателни дейности в транспортаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2011352444
Спомагателни дейности в транспортаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2012419882
Спомагателни дейности в транспортаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2013434754
Спомагателни дейности в транспортаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014495121
Спомагателни дейности в транспортаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20111475954
Спомагателни дейности в транспортаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20121735332
Спомагателни дейности в транспортаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20131912227
Спомагателни дейности в транспортаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20142158000
Спомагателни дейности в транспортаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201140314
Спомагателни дейности в транспортаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201273265
Спомагателни дейности в транспортаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20139390
Спомагателни дейности в транспортаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201459022
Спомагателни дейности в транспортаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2011296
Спомагателни дейности в транспортаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011520094
Спомагателни дейности в транспортаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012531060
Спомагателни дейности в транспортаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013554326
Спомагателни дейности в транспортаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014587082
Спомагателни дейности в транспортаНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011416962
Спомагателни дейности в транспортаНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012427366
Спомагателни дейности в транспортаНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013444381
Спомагателни дейности в транспортаНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014476402
Спомагателни дейности в транспортаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2011103132
Спомагателни дейности в транспортаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2012103694
Спомагателни дейности в транспортаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2013109945
Спомагателни дейности в транспортаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2014110680
Спомагателни дейности в транспортаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2011234008
Спомагателни дейности в транспортаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2012339655
Спомагателни дейности в транспортаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2013396320
Спомагателни дейности в транспортаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2014993349
Спомагателни дейности в транспортаБрой заети лицаЕдиници 201132289
Спомагателни дейности в транспортаБрой заети лицаЕдиници 201231434
Спомагателни дейности в транспортаБрой заети лицаЕдиници 201331134
Спомагателни дейности в транспортаБрой заети лицаЕдиници 201431293
Спомагателни дейности в транспортаБрой служителиЕдиници 201131113
Спомагателни дейности в транспортаБрой служителиЕдиници 201230242
Спомагателни дейности в транспортаБрой служителиЕдиници 201329855
Спомагателни дейности в транспортаБрой служителиЕдиници 201429968
Спомагателни дейности в транспортаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201130620
Спомагателни дейности в транспортаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201229857
Спомагателни дейности в транспортаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201329461
Спомагателни дейности в транспортаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201429530
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортБрой предприятияЕдиници 2011157
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортБрой предприятияЕдиници 2012160
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортБрой предприятияЕдиници 2013162
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортБрой предприятияЕдиници 2014159
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортОборотХиляди в национална валута 2011204637
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортОборотХиляди в национална валута 2012184883
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортОборотХиляди в национална валута 2013197649
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортОборотХиляди в национална валута 2014236096
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011212223
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012211317
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013229918
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014247041
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011248741
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013281205
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014290877
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2013109324
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014113284
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011150066
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012123814
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013134804
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014162839
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20111399
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20122658
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20132085
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20144025
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013171881
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014177593
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013131100
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014135105
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201140705
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201240272
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201340781
Експлоатация на инфраструктурата в сухопътния транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201442488
Спомагателни дейности във водния транспортБрой предприятияЕдиници 2011238
Спомагателни дейности във водния транспортБрой предприятияЕдиници 2012233
Спомагателни дейности във водния транспортБрой предприятияЕдиници 2013225
Спомагателни дейности във водния транспортБрой предприятияЕдиници 2014222
Спомагателни дейности във водния транспортОборотХиляди в национална валута 2011123653
Спомагателни дейности във водния транспортОборотХиляди в национална валута 2012127451
Спомагателни дейности във водния транспортОборотХиляди в национална валута 2013134450
Спомагателни дейности във водния транспортОборотХиляди в национална валута 2014132460
Спомагателни дейности във водния транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011135214
Спомагателни дейности във водния транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012134076
Спомагателни дейности във водния транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013142350
Спомагателни дейности във водния транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014139225
Спомагателни дейности във водния транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201179239
Спомагателни дейности във водния транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201373347
Спомагателни дейности във водния транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201473973
Спомагателни дейности във водния транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201347934
Спомагателни дейности във водния транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201446765
Спомагателни дейности във водния транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201159308
Спомагателни дейности във водния транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201268953
Спомагателни дейности във водния транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201369950
Спомагателни дейности във водния транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201465735
Спомагателни дейности във водния транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013680
Спомагателни дейности във водния транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20147
Спомагателни дейности във водния транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201325413
Спомагателни дейности във водния транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201427208
Спомагателни дейности във водния транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201321557
Спомагателни дейности във водния транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 201423389
Спомагателни дейности във водния транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20113449
Спомагателни дейности във водния транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20123988
Спомагателни дейности във водния транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20133856
Спомагателни дейности във водния транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20143819
Спомагателни дейности във водния транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201133707
Спомагателни дейности във водния транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201241003
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрой предприятияЕдиници 201161
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрой предприятияЕдиници 201270
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрой предприятияЕдиници 201375
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрой предприятияЕдиници 201472
Спомагателни дейности във въздушния транспортОборотХиляди в национална валута 2011373217
Спомагателни дейности във въздушния транспортОборотХиляди в национална валута 2012357322
Спомагателни дейности във въздушния транспортОборотХиляди в национална валута 2013366666
Спомагателни дейности във въздушния транспортОборотХиляди в национална валута 2014454609
Спомагателни дейности във въздушния транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011395155
Спомагателни дейности във въздушния транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012387109
Спомагателни дейности във въздушния транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013471827
Спомагателни дейности във въздушния транспортПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014437870
Спомагателни дейности във въздушния транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011279978
Спомагателни дейности във въздушния транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012291422
Спомагателни дейности във въздушния транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013311024
Спомагателни дейности във въздушния транспортДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014335466
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201194488
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2012104066
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2013117058
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014129324
Спомагателни дейности във въздушния транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011172374
Спомагателни дейности във въздушния транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012188944
Спомагателни дейности във въздушния транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013205378
Спомагателни дейности във въздушния транспортОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014177071
Спомагателни дейности във въздушния транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201248261
Спомагателни дейности във въздушния транспортПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013-3614
Спомагателни дейности във въздушния транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Спомагателни дейности във въздушния транспортПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Спомагателни дейности във въздушния транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011185490
Спомагателни дейности във въздушния транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012187356
Спомагателни дейности във въздушния транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013193966
Спомагателни дейности във въздушния транспортРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014206142
Спомагателни дейности във въздушния транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011154551
Спомагателни дейности във въздушния транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012157174
Спомагателни дейности във въздушния транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013161374
Спомагателни дейности във въздушния транспортНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014172938
Спомагателни дейности във въздушния транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201130939
Спомагателни дейности във въздушния транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201230182
Спомагателни дейности във въздушния транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201332592
Спомагателни дейности във въздушния транспортРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201433204
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201116318
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201232325
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201320157
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201421203
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрой заети лицаЕдиници 20115188
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрой заети лицаЕдиници 20125173
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрой заети лицаЕдиници 20135240
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрой заети лицаЕдиници 20145352
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрой служителиЕдиници 20115163
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрой служителиЕдиници 20125146
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрой служителиЕдиници 20135211
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрой служителиЕдиници 20145318
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20114988
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20125067
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20135150
Спомагателни дейности във въздушния транспортБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20145212
Обработка на товариБрой предприятияЕдиници 201186
Обработка на товариБрой предприятияЕдиници 201282
Обработка на товариБрой предприятияЕдиници 201386
Обработка на товариБрой предприятияЕдиници 201493
Обработка на товариОборотХиляди в национална валута 2011152451
Обработка на товариОборотХиляди в национална валута 2012155997
Обработка на товариОборотХиляди в национална валута 2013179551
Обработка на товариОборотХиляди в национална валута 2014232050
Обработка на товариПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011157691
Обработка на товариПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012154843
Обработка на товариПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013191000
Обработка на товариПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014244740
Обработка на товариДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201194319
Обработка на товариДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201290703
Обработка на товариДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013103685
Обработка на товариДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014134733
Обработка на товариБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201131260
Обработка на товариБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201226005
Обработка на товариБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201332707
Обработка на товариБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201463852
Обработка на товариОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201164449
Обработка на товариОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201271292
Обработка на товариОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201389146
Обработка на товариОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014114449
Обработка на товариПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20111099
Обработка на товариПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20132030
Обработка на товариПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20143706
Обработка на товариПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Обработка на товариПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Обработка на товариПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Обработка на товариРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201163059
Обработка на товариРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201264698
Обработка на товариРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201370978
Обработка на товариРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201470881
Обработка на товариНадници и заплатиХиляди в национална валута 201144102
Обработка на товариНадници и заплатиХиляди в национална валута 201245577
Обработка на товариНадници и заплатиХиляди в национална валута 201349411
Обработка на товариНадници и заплатиХиляди в национална валута 201452368
Обработка на товариРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201118957
Обработка на товариРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201219121
Обработка на товариРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201321567
Обработка на товариРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201418513
Обработка на товариБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201330165
Обработка на товариБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201485907
Обработка на товариБрой заети лицаЕдиници 20113959
Обработка на товариБрой заети лицаЕдиници 20123854
Обработка на товариБрой заети лицаЕдиници 20133721
Обработка на товариБрой заети лицаЕдиници 20143824
Обработка на товариБрой служителиЕдиници 20113892
Обработка на товариБрой служителиЕдиници 20123791
Обработка на товариБрой служителиЕдиници 20133645
Обработка на товариБрой служителиЕдиници 20143747
Обработка на товариБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20113856
Обработка на товариБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20123745
Обработка на товариБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20133619
Обработка на товариБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20143725
Други спомагателни дейности в транспортаБрой предприятияЕдиници 20111289
Други спомагателни дейности в транспортаБрой предприятияЕдиници 20121354
Други спомагателни дейности в транспортаБрой предприятияЕдиници 20131432
Други спомагателни дейности в транспортаБрой предприятияЕдиници 20141492
Други спомагателни дейности в транспортаОборотХиляди в национална валута 20111192048
Други спомагателни дейности в транспортаОборотХиляди в национална валута 20121479299
Други спомагателни дейности в транспортаОборотХиляди в национална валута 20131625673
Други спомагателни дейности в транспортаОборотХиляди в национална валута 20141870098
Други спомагателни дейности в транспортаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20111182408
Други спомагателни дейности в транспортаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20121476061
Други спомагателни дейности в транспортаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20131623971
Други спомагателни дейности в транспортаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20141860577
Други спомагателни дейности в транспортаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011170261
Други спомагателни дейности в транспортаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012208915
Други спомагателни дейности в транспортаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013219819
Други спомагателни дейности в транспортаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014247154
Други спомагателни дейности в транспортаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201197186
Други спомагателни дейности в транспортаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2012122941
Други спомагателни дейности в транспортаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2013127731
Други спомагателни дейности в транспортаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014141896
Други спомагателни дейности в транспортаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20111029757
Други спомагателни дейности в транспортаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20121282329
Други спомагателни дейности в транспортаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20131412949
Други спомагателни дейности в транспортаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20141637906
Други спомагателни дейности в транспортаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201117141
Други спомагателни дейности в транспортаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201214590
Други спомагателни дейности в транспортаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20138209
Други спомагателни дейности в транспортаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201423576
Други спомагателни дейности в транспортаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2011138
Други спомагателни дейности в транспортаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201294
Други спомагателни дейности в транспортаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2013179
Други спомагателни дейности в транспортаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2014140
Други спомагателни дейности в транспортаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201173075
Други спомагателни дейности в транспортаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201285974
Други спомагателни дейности в транспортаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201392088
Други спомагателни дейности в транспортаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014105258
Други спомагателни дейности в транспортаНадници и заплатиХиляди в национална валута 201163993
Други спомагателни дейности в транспортаНадници и заплатиХиляди в национална валута 201275843
Други спомагателни дейности в транспортаНадници и заплатиХиляди в национална валута 201380939
Други спомагателни дейности в транспортаНадници и заплатиХиляди в национална валута 201492602
Други спомагателни дейности в транспортаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20119082
Други спомагателни дейности в транспортаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201210131
Други спомагателни дейности в транспортаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201311149
Други спомагателни дейности в транспортаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201412656
Други спомагателни дейности в транспортаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201133637
Други спомагателни дейности в транспортаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201226147
Други спомагателни дейности в транспортаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201328616
Други спомагателни дейности в транспортаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201436365
Други спомагателни дейности в транспортаБрой заети лицаЕдиници 20115882
Други спомагателни дейности в транспортаБрой заети лицаЕдиници 20126078
Други спомагателни дейности в транспортаБрой заети лицаЕдиници 20136199
Други спомагателни дейности в транспортаБрой заети лицаЕдиници 20146777
Други спомагателни дейности в транспортаБрой служителиЕдиници 20115070
Други спомагателни дейности в транспортаБрой служителиЕдиници 20125231
Други спомагателни дейности в транспортаБрой служителиЕдиници 20135293
Други спомагателни дейности в транспортаБрой служителиЕдиници 20145800
Други спомагателни дейности в транспортаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20114874
Други спомагателни дейности в транспортаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20125041
Други спомагателни дейности в транспортаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20135118
Други спомагателни дейности в транспортаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20145604
Пощенски и куриерски дейностиБрой предприятияЕдиници 2011525
Пощенски и куриерски дейностиБрой предприятияЕдиници 2012507
Пощенски и куриерски дейностиБрой предприятияЕдиници 2013715
Пощенски и куриерски дейностиБрой предприятияЕдиници 20141032
Пощенски и куриерски дейностиОборотХиляди в национална валута 2011479843
Пощенски и куриерски дейностиОборотХиляди в национална валута 2012491829
Пощенски и куриерски дейностиОборотХиляди в национална валута 2013527135
Пощенски и куриерски дейностиОборотХиляди в национална валута 2014591980
Пощенски и куриерски дейностиПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011467237
Пощенски и куриерски дейностиПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012487537
Пощенски и куриерски дейностиПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013524286
Пощенски и куриерски дейностиПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014591820
Пощенски и куриерски дейностиДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011207221
Пощенски и куриерски дейностиДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012218630
Пощенски и куриерски дейностиДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013240094
Пощенски и куриерски дейностиДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014253561
Пощенски и куриерски дейностиБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201145713
Пощенски и куриерски дейностиБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201251785
Пощенски и куриерски дейностиБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201366399
Пощенски и куриерски дейностиБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201471028
Пощенски и куриерски дейностиОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011277598
Пощенски и куриерски дейностиОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012278328
Пощенски и куриерски дейностиОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013307976
Пощенски и куриерски дейностиОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014362661
Пощенски и куриерски дейностиПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201117578
Пощенски и куриерски дейностиПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20128943
Пощенски и куриерски дейностиПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20137559
Пощенски и куриерски дейностиПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20149145
Пощенски и куриерски дейностиПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201213
Пощенски и куриерски дейностиРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011161508
Пощенски и куриерски дейностиРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012166845
Пощенски и куриерски дейностиРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013173695
Пощенски и куриерски дейностиРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014182533
Пощенски и куриерски дейностиНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011129965
Пощенски и куриерски дейностиНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012135242
Пощенски и куриерски дейностиНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013140555
Пощенски и куриерски дейностиНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014149343
Пощенски и куриерски дейностиРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201131543
Пощенски и куриерски дейностиРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201231603
Пощенски и куриерски дейностиРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201333140
Пощенски и куриерски дейностиРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201433190
Пощенски и куриерски дейностиБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201116670
Пощенски и куриерски дейностиБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201214779
Пощенски и куриерски дейностиБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201324907
Пощенски и куриерски дейностиБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201419966
Пощенски и куриерски дейностиБрой заети лицаЕдиници 201119874
Пощенски и куриерски дейностиБрой заети лицаЕдиници 201219220
Пощенски и куриерски дейностиБрой заети лицаЕдиници 201319466
Пощенски и куриерски дейностиБрой заети лицаЕдиници 201419482
Пощенски и куриерски дейностиБрой служителиЕдиници 201119490
Пощенски и куриерски дейностиБрой служителиЕдиници 201218874
Пощенски и куриерски дейностиБрой служителиЕдиници 201318924
Пощенски и куриерски дейностиБрой служителиЕдиници 201418668
Пощенски и куриерски дейностиБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201117629
Пощенски и куриерски дейностиБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201217233
Пощенски и куриерски дейностиБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201317458
Пощенски и куриерски дейностиБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201417338
Други пощенски и куриерски дейностиПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20134
Други пощенски и куриерски дейностиПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20134
Хотелиерство и ресторантьорствоБрой предприятияЕдиници 201126071
Хотелиерство и ресторантьорствоБрой предприятияЕдиници 201226540
Хотелиерство и ресторантьорствоБрой предприятияЕдиници 201326056
Хотелиерство и ресторантьорствоБрой предприятияЕдиници 201426312
Хотелиерство и ресторантьорствоОборотХиляди в национална валута 20113133917
Хотелиерство и ресторантьорствоОборотХиляди в национална валута 20123349435
Хотелиерство и ресторантьорствоОборотХиляди в национална валута 20133503427
Хотелиерство и ресторантьорствоОборотХиляди в национална валута 20143624806
Хотелиерство и ресторантьорствоПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20112433743
Хотелиерство и ресторантьорствоПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20122687312
Хотелиерство и ресторантьорствоПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20132814299
Хотелиерство и ресторантьорствоПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20142928532
Хотелиерство и ресторантьорствоДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20111027551
Хотелиерство и ресторантьорствоДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20121201641
Хотелиерство и ресторантьорствоДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20131263095
Хотелиерство и ресторантьорствоДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20141197269
Хотелиерство и ресторантьорствоБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2011356436
Хотелиерство и ресторантьорствоБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2012461168
Хотелиерство и ресторантьорствоБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2013494700
Хотелиерство и ресторантьорствоБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014399485
Хотелиерство и ресторантьорствоОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20112281152
Хотелиерство и ресторантьорствоОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20122346074
Хотелиерство и ресторантьорствоОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20132435251
Хотелиерство и ресторантьорствоОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20142703588
Хотелиерство и ресторантьорствоПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011854399
Хотелиерство и ресторантьорствоПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2012842989
Хотелиерство и ресторантьорствоПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013849389
Хотелиерство и ресторантьорствоПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2014864351
Хотелиерство и ресторантьорствоПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2011731
Хотелиерство и ресторантьорствоПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2012171
Хотелиерство и ресторантьорствоПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2013509
Хотелиерство и ресторантьорствоПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20141105
Хотелиерство и ресторантьорствоРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011671115
Хотелиерство и ресторантьорствоРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012740473
Хотелиерство и ресторантьорствоРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013768395
Хотелиерство и ресторантьорствоРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014797784
Хотелиерство и ресторантьорствоНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011566593
Хотелиерство и ресторантьорствоНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012626436
Хотелиерство и ресторантьорствоНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013651419
Хотелиерство и ресторантьорствоНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014678175
Хотелиерство и ресторантьорствоРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2011104522
Хотелиерство и ресторантьорствоРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2012114037
Хотелиерство и ресторантьорствоРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2013116976
Хотелиерство и ресторантьорствоРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2014119609
Хотелиерство и ресторантьорствоБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2011514912
Хотелиерство и ресторантьорствоБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2012535755
Хотелиерство и ресторантьорствоБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2013480638
Хотелиерство и ресторантьорствоБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2014514281
Хотелиерство и ресторантьорствоБрой заети лицаЕдиници 2011142524
Хотелиерство и ресторантьорствоБрой заети лицаЕдиници 2012140011
Хотелиерство и ресторантьорствоБрой заети лицаЕдиници 2013137586
Хотелиерство и ресторантьорствоБрой заети лицаЕдиници 2014136459
Хотелиерство и ресторантьорствоБрой служителиЕдиници 2011123556
Хотелиерство и ресторантьорствоБрой служителиЕдиници 2012120630
Хотелиерство и ресторантьорствоБрой служителиЕдиници 2013118768
Хотелиерство и ресторантьорствоБрой служителиЕдиници 2014117509
Хотелиерство и ресторантьорствоБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2011112104
Хотелиерство и ресторантьорствоБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2012111042
Хотелиерство и ресторантьорствоБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2013109590
Хотелиерство и ресторантьорствоБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2014108785
ХотелиерствоБрой предприятияЕдиници 20113635
ХотелиерствоБрой предприятияЕдиници 20123854
ХотелиерствоБрой предприятияЕдиници 20134016
ХотелиерствоБрой предприятияЕдиници 20144376
ХотелиерствоОборотХиляди в национална валута 20111248763
ХотелиерствоОборотХиляди в национална валута 20121374334
ХотелиерствоОборотХиляди в национална валута 20131482239
ХотелиерствоОборотХиляди в национална валута 20141538590
ХотелиерствоПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20111164437
ХотелиерствоПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20121355716
ХотелиерствоПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20131450509
ХотелиерствоПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20141516792
ХотелиерствоДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011511787
ХотелиерствоДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012642014
ХотелиерствоДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013692750
ХотелиерствоДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014616135
ХотелиерствоБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2011244128
ХотелиерствоБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2012340185
ХотелиерствоБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2013361816
ХотелиерствоБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014266974
ХотелиерствоОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011819391
ХотелиерствоОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012844730
ХотелиерствоОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013896236
ХотелиерствоОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20141025395
ХотелиерствоПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011155581
ХотелиерствоПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2012126182
ХотелиерствоПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013116601
ХотелиерствоПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2014113794
ХотелиерствоПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2011373
ХотелиерствоПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201290
ХотелиерствоПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2013211
ХотелиерствоПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2014657
ХотелиерствоРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011267659
ХотелиерствоРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012301829
ХотелиерствоРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013330934
ХотелиерствоРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014349161
ХотелиерствоНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011227544
ХотелиерствоНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012258042
ХотелиерствоНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013282322
ХотелиерствоНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014299183
ХотелиерствоРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201140115
ХотелиерствоРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201243787
ХотелиерствоРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201348612
ХотелиерствоРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201449978
ХотелиерствоБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2011379702
ХотелиерствоБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2012422325
ХотелиерствоБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2013360481
ХотелиерствоБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2014358846
ХотелиерствоБрой заети лицаЕдиници 201138684
ХотелиерствоБрой заети лицаЕдиници 201239195
ХотелиерствоБрой заети лицаЕдиници 201340334
ХотелиерствоБрой заети лицаЕдиници 201440772
ХотелиерствоБрой служителиЕдиници 201136467
ХотелиерствоБрой служителиЕдиници 201236834
ХотелиерствоБрой служителиЕдиници 201337836
ХотелиерствоБрой служителиЕдиници 201437979
ХотелиерствоБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201134810
ХотелиерствоБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201235401
ХотелиерствоБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201336432
ХотелиерствоБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201436772
Хотели и подобни места за настаняванеБрой предприятияЕдиници 20112939
Хотели и подобни места за настаняванеБрой предприятияЕдиници 20123059
Хотели и подобни места за настаняванеБрой предприятияЕдиници 20133169
Хотели и подобни места за настаняванеБрой предприятияЕдиници 20143400
Хотели и подобни места за настаняванеОборотХиляди в национална валута 20111220131
Хотели и подобни места за настаняванеОборотХиляди в национална валута 20121340099
Хотели и подобни места за настаняванеОборотХиляди в национална валута 20131446998
Хотели и подобни места за настаняванеОборотХиляди в национална валута 20141496218
Хотели и подобни места за настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20111133648
Хотели и подобни места за настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20121316744
Хотели и подобни места за настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20131409653
Хотели и подобни места за настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20141472766
Хотели и подобни места за настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011500616
Хотели и подобни места за настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012627212
Хотели и подобни места за настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013675800
Хотели и подобни места за настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014596876
Хотели и подобни места за настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2011242455
Хотели и подобни места за настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2012336079
Хотели и подобни места за настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2013355705
Хотели и подобни места за настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014259863
Хотели и подобни места за настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011792499
Хотели и подобни места за настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012809817
Хотели и подобни места за настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013865855
Хотели и подобни места за настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014991087
Хотели и подобни места за настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011154924
Хотели и подобни места за настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2012122078
Хотели и подобни места за настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013115972
Хотели и подобни места за настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2014111255
Хотели и подобни места за настаняванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201290
Хотели и подобни места за настаняванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2013208
Хотели и подобни места за настаняванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2014653
Хотели и подобни места за настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011258161
Хотели и подобни места за настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012291133
Хотели и подобни места за настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013320095
Хотели и подобни места за настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014337013
Хотели и подобни места за настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011220077
Хотели и подобни места за настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012249545
Хотели и подобни места за настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013273709
Хотели и подобни места за настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014289393
Хотели и подобни места за настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201138084
Хотели и подобни места за настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201241588
Хотели и подобни места за настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201346386
Хотели и подобни места за настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201447620
Хотели и подобни места за настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2011366339
Хотели и подобни места за настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2012398030
Хотели и подобни места за настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2013339819
Хотели и подобни места за настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2014329852
Хотели и подобни места за настаняванеБрой заети лицаЕдиници 201136672
Хотели и подобни места за настаняванеБрой заети лицаЕдиници 201237073
Хотели и подобни места за настаняванеБрой заети лицаЕдиници 201338213
Хотели и подобни места за настаняванеБрой заети лицаЕдиници 201438591
Хотели и подобни места за настаняванеБрой служителиЕдиници 201134940
Хотели и подобни места за настаняванеБрой служителиЕдиници 201235246
Хотели и подобни места за настаняванеБрой служителиЕдиници 201336295
Хотели и подобни места за настаняванеБрой служителиЕдиници 201436467
Хотели и подобни места за настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201133363
Хотели и подобни места за настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201233893
Хотели и подобни места за настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201334936
Хотели и подобни места за настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201435330
Хотели и подобни места за настаняванеБрой предприятияЕдиници 20112939
Хотели и подобни места за настаняванеБрой предприятияЕдиници 20123059
Хотели и подобни места за настаняванеБрой предприятияЕдиници 20133169
Хотели и подобни места за настаняванеБрой предприятияЕдиници 20143400
Хотели и подобни места за настаняванеОборотХиляди в национална валута 20111220131
Хотели и подобни места за настаняванеОборотХиляди в национална валута 20121340099
Хотели и подобни места за настаняванеОборотХиляди в национална валута 20131446998
Хотели и подобни места за настаняванеОборотХиляди в национална валута 20141496218
Хотели и подобни места за настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20111133648
Хотели и подобни места за настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20121316744
Хотели и подобни места за настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20131409653
Хотели и подобни места за настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20141472766
Хотели и подобни места за настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011500616
Хотели и подобни места за настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012627212
Хотели и подобни места за настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013675800
Хотели и подобни места за настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014596876
Хотели и подобни места за настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2011242455
Хотели и подобни места за настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2012336079
Хотели и подобни места за настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2013355705
Хотели и подобни места за настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014259863
Хотели и подобни места за настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011792499
Хотели и подобни места за настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012809817
Хотели и подобни места за настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013865855
Хотели и подобни места за настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014991087
Хотели и подобни места за настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011154924
Хотели и подобни места за настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2012122078
Хотели и подобни места за настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013115972
Хотели и подобни места за настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2014111255
Хотели и подобни места за настаняванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201290
Хотели и подобни места за настаняванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2013208
Хотели и подобни места за настаняванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2014653
Хотели и подобни места за настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011258161
Хотели и подобни места за настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012291133
Хотели и подобни места за настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013320095
Хотели и подобни места за настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014337013
Хотели и подобни места за настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011220077
Хотели и подобни места за настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012249545
Хотели и подобни места за настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013273709
Хотели и подобни места за настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014289393
Хотели и подобни места за настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201138084
Хотели и подобни места за настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201241588
Хотели и подобни места за настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201346386
Хотели и подобни места за настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201447620
Хотели и подобни места за настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2011366339
Хотели и подобни места за настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2012398030
Хотели и подобни места за настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2013339819
Хотели и подобни места за настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2014329852
Хотели и подобни места за настаняванеБрой заети лицаЕдиници 201136672
Хотели и подобни места за настаняванеБрой заети лицаЕдиници 201237073
Хотели и подобни места за настаняванеБрой заети лицаЕдиници 201338213
Хотели и подобни места за настаняванеБрой заети лицаЕдиници 201438591
Хотели и подобни места за настаняванеБрой служителиЕдиници 201134940
Хотели и подобни места за настаняванеБрой служителиЕдиници 201235246
Хотели и подобни места за настаняванеБрой служителиЕдиници 201336295
Хотели и подобни места за настаняванеБрой служителиЕдиници 201436467
Хотели и подобни места за настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201133363
Хотели и подобни места за настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201233893
Хотели и подобни места за настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201334936
Хотели и подобни места за настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201435330
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой предприятияЕдиници 2011375
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой предприятияЕдиници 2012436
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой предприятияЕдиници 2013471
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой предприятияЕдиници 2014529
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеОборотХиляди в национална валута 20117956
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеОборотХиляди в национална валута 201217502
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеОборотХиляди в национална валута 201318939
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеОборотХиляди в национална валута 201422965
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20119428
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201220740
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201324079
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201423664
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20112096
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20126701
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20139370
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20149149
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2011459
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20122260
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20134331
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20143612
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20117253
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201217657
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201315039
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201417241
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011-210
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20123329
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013-64
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20141396
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20111637
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20124441
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20135039
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20145537
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20111361
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20123748
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20134272
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20144730
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2011276
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2012693
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2013767
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2014807
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201110091
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201213909
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201315490
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201416819
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой заети лицаЕдиници 2011579
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой заети лицаЕдиници 2012972
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой заети лицаЕдиници 20131070
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой заети лицаЕдиници 20141080
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой служителиЕдиници 2011323
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой служителиЕдиници 2012693
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой служителиЕдиници 2013764
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой служителиЕдиници 2014730
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2011296
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2012669
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2013743
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2014683
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой предприятияЕдиници 2011375
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой предприятияЕдиници 2012436
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой предприятияЕдиници 2013471
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой предприятияЕдиници 2014529
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеОборотХиляди в национална валута 20117956
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеОборотХиляди в национална валута 201217502
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеОборотХиляди в национална валута 201318939
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеОборотХиляди в национална валута 201422965
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20119428
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201220740
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201324079
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201423664
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20112096
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20126701
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20139370
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20149149
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2011459
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20122260
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20134331
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20143612
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20117253
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201217657
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201315039
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201417241
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011-210
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20123329
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013-64
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20141396
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20111637
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20124441
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20135039
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20145537
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20111361
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20123748
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20134272
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20144730
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2011276
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2012693
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2013767
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2014807
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201110091
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201213909
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201315490
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201416819
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой заети лицаЕдиници 2011579
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой заети лицаЕдиници 2012972
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой заети лицаЕдиници 20131070
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой заети лицаЕдиници 20141080
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой служителиЕдиници 2011323
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой служителиЕдиници 2012693
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой служителиЕдиници 2013764
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой служителиЕдиници 2014730
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2011296
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2012669
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2013743
Туристическо и друго краткосрочно настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2014683
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой предприятияЕдиници 201121
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой предприятияЕдиници 201225
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой предприятияЕдиници 201327
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой предприятияЕдиници 201422
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиОборотХиляди в национална валута 2011755
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиОборотХиляди в национална валута 2012989
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиОборотХиляди в национална валута 20131528
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиОборотХиляди в национална валута 20141724
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011773
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012975
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20131478
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20141675
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011390
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012485
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013668
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014714
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2011152
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2012217
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2013335
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014327
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011403
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012546
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013851
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20141040
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201121
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201260
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201341
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201475
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011238
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012268
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013333
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014387
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011202
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012225
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013283
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014329
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201136
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201243
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201350
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201458
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2011384
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20121947
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой заети лицаЕдиници 201148
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой заети лицаЕдиници 201251
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой заети лицаЕдиници 201366
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой заети лицаЕдиници 201463
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой служителиЕдиници 201138
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой служителиЕдиници 201236
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой служителиЕдиници 201345
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой служителиЕдиници 201451
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201135
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201234
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201344
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201451
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой предприятияЕдиници 201121
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой предприятияЕдиници 201225
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой предприятияЕдиници 201327
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой предприятияЕдиници 201422
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиОборотХиляди в национална валута 2011755
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиОборотХиляди в национална валута 2012989
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиОборотХиляди в национална валута 20131528
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиОборотХиляди в национална валута 20141724
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011773
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012975
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20131478
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20141675
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011390
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012485
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013668
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014714
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2011152
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2012217
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2013335
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014327
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011403
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012546
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013851
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20141040
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201121
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201260
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201341
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201475
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011238
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012268
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013333
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014387
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011202
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012225
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013283
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014329
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201136
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201243
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201350
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201458
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2011384
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20121947
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой заети лицаЕдиници 201148
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой заети лицаЕдиници 201251
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой заети лицаЕдиници 201366
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой заети лицаЕдиници 201463
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой служителиЕдиници 201138
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой служителиЕдиници 201236
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой служителиЕдиници 201345
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой служителиЕдиници 201451
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201135
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201234
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201344
Къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобилиБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201451
Други места за настаняванеБрой предприятияЕдиници 2011300
Други места за настаняванеБрой предприятияЕдиници 2012334
Други места за настаняванеБрой предприятияЕдиници 2013349
Други места за настаняванеБрой предприятияЕдиници 2014425
Други места за настаняванеОборотХиляди в национална валута 201119921
Други места за настаняванеОборотХиляди в национална валута 201215744
Други места за настаняванеОборотХиляди в национална валута 201314774
Други места за настаняванеОборотХиляди в национална валута 201417683
Други места за настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201120588
Други места за настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201217257
Други места за настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201315299
Други места за настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201418687
Други места за настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20118685
Други места за настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20127616
Други места за настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20136912
Други места за настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20149396
Други места за настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20111062
Други места за настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20121629
Други места за настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20131445
Други места за настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20143172
Други места за настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201119236
Други места за настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201216710
Други места за настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201314491
Други места за настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201416027
Други места за настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011846
Други места за настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2012715
Други места за настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013652
Други места за настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20141068
Други места за настаняванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Други места за настаняванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Други места за настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20117623
Други места за настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20125987
Други места за настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20135467
Други места за настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20146224
Други места за настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20115904
Други места за настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20124524
Други места за настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20134058
Други места за настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20144731
Други места за настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20111719
Други места за настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20121463
Други места за настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20131409
Други места за настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20141493
Други места за настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20112888
Други места за настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20128439
Други места за настаняванеБрой заети лицаЕдиници 20111385
Други места за настаняванеБрой заети лицаЕдиници 20121099
Други места за настаняванеБрой заети лицаЕдиници 2013985
Други места за настаняванеБрой заети лицаЕдиници 20141038
Други места за настаняванеБрой служителиЕдиници 20111166
Други места за настаняванеБрой служителиЕдиници 2012859
Други места за настаняванеБрой служителиЕдиници 2013732
Други места за настаняванеБрой служителиЕдиници 2014731
Други места за настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20111116
Други места за настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2012805
Други места за настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2013709
Други места за настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2014708
Други места за настаняванеБрой предприятияЕдиници 2011300
Други места за настаняванеБрой предприятияЕдиници 2012334
Други места за настаняванеБрой предприятияЕдиници 2013349
Други места за настаняванеБрой предприятияЕдиници 2014425
Други места за настаняванеОборотХиляди в национална валута 201119921
Други места за настаняванеОборотХиляди в национална валута 201215744
Други места за настаняванеОборотХиляди в национална валута 201314774
Други места за настаняванеОборотХиляди в национална валута 201417683
Други места за настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201120588
Други места за настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201217257
Други места за настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201315299
Други места за настаняванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201418687
Други места за настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20118685
Други места за настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20127616
Други места за настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20136912
Други места за настаняванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20149396
Други места за настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20111062
Други места за настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20121629
Други места за настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20131445
Други места за настаняванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20143172
Други места за настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201119236
Други места за настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201216710
Други места за настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201314491
Други места за настаняванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201416027
Други места за настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011846
Други места за настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2012715
Други места за настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013652
Други места за настаняванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20141068
Други места за настаняванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Други места за настаняванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20120
Други места за настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20117623
Други места за настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20125987
Други места за настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20135467
Други места за настаняванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20146224
Други места за настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20115904
Други места за настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20124524
Други места за настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20134058
Други места за настаняванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 20144731
Други места за настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20111719
Други места за настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20121463
Други места за настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20131409
Други места за настаняванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20141493
Други места за настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20112888
Други места за настаняванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20128439
Други места за настаняванеБрой заети лицаЕдиници 20111385
Други места за настаняванеБрой заети лицаЕдиници 20121099
Други места за настаняванеБрой заети лицаЕдиници 2013985
Други места за настаняванеБрой заети лицаЕдиници 20141038
Други места за настаняванеБрой служителиЕдиници 20111166
Други места за настаняванеБрой служителиЕдиници 2012859
Други места за настаняванеБрой служителиЕдиници 2013732
Други места за настаняванеБрой служителиЕдиници 2014731
Други места за настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20111116
Други места за настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2012805
Други места за настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2013709
Други места за настаняванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2014708
РесторантьорствоБрой предприятияЕдиници 201122436
РесторантьорствоБрой предприятияЕдиници 201222686
РесторантьорствоБрой предприятияЕдиници 201322040
РесторантьорствоБрой предприятияЕдиници 201421936
РесторантьорствоОборотХиляди в национална валута 20111885154
РесторантьорствоОборотХиляди в национална валута 20121975101
РесторантьорствоОборотХиляди в национална валута 20132021188
РесторантьорствоОборотХиляди в национална валута 20142086216
РесторантьорствоПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20111269306
РесторантьорствоПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20121331596
РесторантьорствоПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20131363790
РесторантьорствоПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20141411740
РесторантьорствоДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011515764
РесторантьорствоДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012559627
РесторантьорствоДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013570345
РесторантьорствоДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014581134
РесторантьорствоБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2011112308
РесторантьорствоБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2012120983
РесторантьорствоБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2013132884
РесторантьорствоБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 2014132511
РесторантьорствоОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20111461761
РесторантьорствоОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20121501344
РесторантьорствоОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20131539015
РесторантьорствоОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20141678193
РесторантьорствоПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011698818
РесторантьорствоПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2012716807
РесторантьорствоПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013732788
РесторантьорствоПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2014750557
РесторантьорствоПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2011358
РесторантьорствоПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201281
РесторантьорствоПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2013298
РесторантьорствоПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2014448
РесторантьорствоРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011403456
РесторантьорствоРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012438644
РесторантьорствоРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013437461
РесторантьорствоРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014448623
РесторантьорствоНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011339049
РесторантьорствоНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012368394
РесторантьорствоНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013369097
РесторантьорствоНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014378992
РесторантьорствоРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201164407
РесторантьорствоРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201270250
РесторантьорствоРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201368364
РесторантьорствоРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201469631
РесторантьорствоБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2011135210
РесторантьорствоБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2012113430
РесторантьорствоБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2013120157
РесторантьорствоБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2014155435
РесторантьорствоБрой заети лицаЕдиници 2011103840
РесторантьорствоБрой заети лицаЕдиници 2012100816
РесторантьорствоБрой заети лицаЕдиници 201397252
РесторантьорствоБрой заети лицаЕдиници 201495687
РесторантьорствоБрой служителиЕдиници 201187089
РесторантьорствоБрой служителиЕдиници 201283796
РесторантьорствоБрой служителиЕдиници 201380932
РесторантьорствоБрой служителиЕдиници 201479530
РесторантьорствоБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201177294
РесторантьорствоБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201275641
РесторантьорствоБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201373158
РесторантьорствоБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201472013
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой предприятияЕдиници 20119317
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой предприятияЕдиници 20129877
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой предприятияЕдиници 20139938
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой предприятияЕдиници 201410261
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеОборотХиляди в национална валута 20111128128
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеОборотХиляди в национална валута 20121205268
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеОборотХиляди в национална валута 20131279453
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеОборотХиляди в национална валута 20141357953
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011803054
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012858482
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013904698
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014954920
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011314183
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012350866
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013367987
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014386709
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201168503
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201279696
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201389051
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201489927
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011865998
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012913208
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013970299
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20141111418
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011370816
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2012398511
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013425439
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2014449186
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201118
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201231
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2013283
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2014422
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011245680
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012271170
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013278936
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014296782
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011207061
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012227997
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013235705
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014251091
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201138619
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201243173
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201343231
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201445691
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201190942
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201276744
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201376800
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2014115764
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой заети лицаЕдиници 201157575
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой заети лицаЕдиници 201257341
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой заети лицаЕдиници 201357385
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой заети лицаЕдиници 201458520
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой служителиЕдиници 201151073
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой служителиЕдиници 201250394
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой служителиЕдиници 201350470
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой служителиЕдиници 201451307
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201145916
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201245973
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201346120
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201446947
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой предприятияЕдиници 20119317
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой предприятияЕдиници 20129877
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой предприятияЕдиници 20139938
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой предприятияЕдиници 201410261
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеОборотХиляди в национална валута 20111128128
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеОборотХиляди в национална валута 20121205268
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеОборотХиляди в национална валута 20131279453
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеОборотХиляди в национална валута 20141357953
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011803054
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012858482
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013904698
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014954920
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011314183
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012350866
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013367987
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014386709
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201168503
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201279696
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201389051
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201489927
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011865998
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012913208
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013970299
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20141111418
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011370816
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2012398511
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013425439
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2014449186
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201118
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201231
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2013283
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 2014422
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011245680
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012271170
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013278936
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014296782
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011207061
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012227997
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013235705
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеНадници и заплатиХиляди в национална валута 2014251091
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201138619
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201243173
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201343231
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201445691
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201190942
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201276744
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201376800
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2014115764
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой заети лицаЕдиници 201157575
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой заети лицаЕдиници 201257341
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой заети лицаЕдиници 201357385
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой заети лицаЕдиници 201458520
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой служителиЕдиници 201151073
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой служителиЕдиници 201250394
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой служителиЕдиници 201350470
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой служителиЕдиници 201451307
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201145916
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201245973
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201346120
Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужванеБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201446947
Приготвяне и доставяне на хранаБрой предприятияЕдиници 2011632
Приготвяне и доставяне на хранаБрой предприятияЕдиници 2012634
Приготвяне и доставяне на хранаБрой предприятияЕдиници 2013641
Приготвяне и доставяне на хранаБрой предприятияЕдиници 2014649
Приготвяне и доставяне на хранаОборотХиляди в национална валута 2011166534
Приготвяне и доставяне на хранаОборотХиляди в национална валута 2012172017
Приготвяне и доставяне на хранаОборотХиляди в национална валута 2013185866
Приготвяне и доставяне на хранаОборотХиляди в национална валута 2014184936
Приготвяне и доставяне на хранаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011131922
Приготвяне и доставяне на хранаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012135650
Приготвяне и доставяне на хранаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013144584
Приготвяне и доставяне на хранаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014142685
Приготвяне и доставяне на хранаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201149073
Приготвяне и доставяне на хранаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201248001
Приготвяне и доставяне на хранаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201352560
Приготвяне и доставяне на хранаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201449057
Приготвяне и доставяне на хранаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201114906
Приготвяне и доставяне на хранаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201212151
Приготвяне и доставяне на хранаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201315446
Приготвяне и доставяне на хранаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201411800
Приготвяне и доставяне на хранаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011121262
Приготвяне и доставяне на хранаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012129438
Приготвяне и доставяне на хранаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013137533
Приготвяне и доставяне на хранаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014138936
Приготвяне и доставяне на хранаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201137420
Приготвяне и доставяне на хранаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201238757
Приготвяне и доставяне на хранаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201344160
Приготвяне и доставяне на хранаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201444905
Приготвяне и доставяне на хранаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Приготвяне и доставяне на хранаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Приготвяне и доставяне на хранаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201134167
Приготвяне и доставяне на хранаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201235850
Приготвяне и доставяне на хранаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201337114
Приготвяне и доставяне на хранаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201437257
Приготвяне и доставяне на хранаНадници и заплатиХиляди в национална валута 201128926
Приготвяне и доставяне на хранаНадници и заплатиХиляди в национална валута 201230462
Приготвяне и доставяне на хранаНадници и заплатиХиляди в национална валута 201331574
Приготвяне и доставяне на хранаНадници и заплатиХиляди в национална валута 201431777
Приготвяне и доставяне на хранаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20115241
Приготвяне и доставяне на хранаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20125388
Приготвяне и доставяне на хранаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20135540
Приготвяне и доставяне на хранаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20145480
Приготвяне и доставяне на хранаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20117576
Приготвяне и доставяне на хранаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20126546
Приготвяне и доставяне на хранаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20135681
Приготвяне и доставяне на хранаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20148234
Приготвяне и доставяне на хранаБрой заети лицаЕдиници 20116397
Приготвяне и доставяне на хранаБрой заети лицаЕдиници 20126187
Приготвяне и доставяне на хранаБрой заети лицаЕдиници 20136256
Приготвяне и доставяне на хранаБрой заети лицаЕдиници 20145795
Приготвяне и доставяне на хранаБрой служителиЕдиници 20115979
Приготвяне и доставяне на хранаБрой служителиЕдиници 20125762
Приготвяне и доставяне на хранаБрой служителиЕдиници 20135807
Приготвяне и доставяне на хранаБрой служителиЕдиници 20145368
Приготвяне и доставяне на хранаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20115541
Приготвяне и доставяне на хранаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20125342
Приготвяне и доставяне на хранаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20135425
Приготвяне и доставяне на хранаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20145038
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрой предприятияЕдиници 201194
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрой предприятияЕдиници 201291
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрой предприятияЕдиници 201383
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрой предприятияЕдиници 201485
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводОборотХиляди в национална валута 201129446
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводОборотХиляди в национална валута 201213905
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводОборотХиляди в национална валута 201318621
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводОборотХиляди в национална валута 201437601
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201126307
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201212130
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201315599
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводПроизводствена стойностХиляди в национална валута 201428715
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20119137
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20124640
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20136280
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201411600
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20113398
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20121434
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20133087
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20145751
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201120453
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20129897
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201312579
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 201425871
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20113404
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20121672
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20133129
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 20149183
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20115739
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20123206
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20133193
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20145849
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводНадници и заплатиХиляди в национална валута 20114896
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводНадници и заплатиХиляди в национална валута 20122777
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводНадници и заплатиХиляди в национална валута 20132755
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводНадници и заплатиХиляди в национална валута 20145018
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2011843
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2012429
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2013438
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2014831
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20113385
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2012516
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2013526
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20141158
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрой заети лицаЕдиници 2011949
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрой заети лицаЕдиници 2012443
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрой заети лицаЕдиници 2013422
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрой заети лицаЕдиници 2014709
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрой служителиЕдиници 2011882
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрой служителиЕдиници 2012378
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрой служителиЕдиници 2013359
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрой служителиЕдиници 2014654
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2011838
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2012345
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2013332
Приготвяне и доставяне на храна по конкретен поводБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 2014639
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрой предприятияЕдиници 2011538
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрой предприятияЕдиници 2012543
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрой предприятияЕдиници 2013558
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрой предприятияЕдиници 2014564
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаОборотХиляди в национална валута 2011137088
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаОборотХиляди в национална валута 2012158112
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаОборотХиляди в национална валута 2013167245
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаОборотХиляди в национална валута 2014147335
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011105615
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012123520
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013128985
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014113970
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201139936
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201243361
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201346280
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 201437457
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201111508
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201210717
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201312359
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20146049
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011100809
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012119541
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013124954
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014113065
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201134016
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201237085
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201341031
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 201435722
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20110
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201218
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20130
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20140
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201128428
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201232644
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201333921
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаРазходи за персоналаХиляди в национална валута 201431408
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаНадници и заплатиХиляди в национална валута 201124030
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаНадници и заплатиХиляди в национална валута 201227685
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаНадници и заплатиХиляди в национална валута 201328819
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаНадници и заплатиХиляди в национална валута 201426759
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20114398
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20124959
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20135102
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 20144649
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20114191
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20126030
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20135155
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 20147076
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрой заети лицаЕдиници 20115448
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрой заети лицаЕдиници 20125744
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрой заети лицаЕдиници 20135834
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрой заети лицаЕдиници 20145086
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрой служителиЕдиници 20115097
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрой служителиЕдиници 20125384
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрой служителиЕдиници 20135448
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрой служителиЕдиници 20144714
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20114703
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20124997
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20135093
Други дейности по приготвяне и доставяне на хранаБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 20144399
Дейност на питейни заведенияБрой предприятияЕдиници 201112487
Дейност на питейни заведенияБрой предприятияЕдиници 201212175
Дейност на питейни заведенияБрой предприятияЕдиници 201311461
Дейност на питейни заведенияБрой предприятияЕдиници 201411026
Дейност на питейни заведенияОборотХиляди в национална валута 2011590492
Дейност на питейни заведенияОборотХиляди в национална валута 2012597816
Дейност на питейни заведенияОборотХиляди в национална валута 2013555869
Дейност на питейни заведенияОборотХиляди в национална валута 2014543327
Дейност на питейни заведенияПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011334330
Дейност на питейни заведенияПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012337464
Дейност на питейни заведенияПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013314508
Дейност на питейни заведенияПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014314135
Дейност на питейни заведенияДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011152508
Дейност на питейни заведенияДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012160760
Дейност на питейни заведенияДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013149798
Дейност на питейни заведенияДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014145368
Дейност на питейни заведенияБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201128899
Дейност на питейни заведенияБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201229136
Дейност на питейни заведенияБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201328387
Дейност на питейни заведенияБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201430784
Дейност на питейни заведенияОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011474501
Дейност на питейни заведенияОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012458698
Дейност на питейни заведенияОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013431183
Дейност на питейни заведенияОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014427839
Дейност на питейни заведенияПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011290582
Дейност на питейни заведенияПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2012279539
Дейност на питейни заведенияПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013263189
Дейност на питейни заведенияПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2014256466
Дейност на питейни заведенияПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201315
Дейност на питейни заведенияПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201426
Дейност на питейни заведенияРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011123609
Дейност на питейни заведенияРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012131624
Дейност на питейни заведенияРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013121411
Дейност на питейни заведенияРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014114584
Дейност на питейни заведенияНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011103062
Дейност на питейни заведенияНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012109935
Дейност на питейни заведенияНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013101818
Дейност на питейни заведенияНадници и заплатиХиляди в национална валута 201496124
Дейност на питейни заведенияРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201120547
Дейност на питейни заведенияРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201221689
Дейност на питейни заведенияРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201319593
Дейност на питейни заведенияРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201418460
Дейност на питейни заведенияБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201136692
Дейност на питейни заведенияБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201230140
Дейност на питейни заведенияБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201337676
Дейност на питейни заведенияБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201431437
Дейност на питейни заведенияБрой заети лицаЕдиници 201139868
Дейност на питейни заведенияБрой заети лицаЕдиници 201237288
Дейност на питейни заведенияБрой заети лицаЕдиници 201333611
Дейност на питейни заведенияБрой заети лицаЕдиници 201431372
Дейност на питейни заведенияБрой служителиЕдиници 201130037
Дейност на питейни заведенияБрой служителиЕдиници 201227640
Дейност на питейни заведенияБрой служителиЕдиници 201324655
Дейност на питейни заведенияБрой служителиЕдиници 201422855
Дейност на питейни заведенияБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201125837
Дейност на питейни заведенияБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201224326
Дейност на питейни заведенияБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201321613
Дейност на питейни заведенияБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201420028
Дейност на питейни заведенияБрой предприятияЕдиници 201112487
Дейност на питейни заведенияБрой предприятияЕдиници 201212175
Дейност на питейни заведенияБрой предприятияЕдиници 201311461
Дейност на питейни заведенияБрой предприятияЕдиници 201411026
Дейност на питейни заведенияОборотХиляди в национална валута 2011590492
Дейност на питейни заведенияОборотХиляди в национална валута 2012597816
Дейност на питейни заведенияОборотХиляди в национална валута 2013555869
Дейност на питейни заведенияОборотХиляди в национална валута 2014543327
Дейност на питейни заведенияПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2011334330
Дейност на питейни заведенияПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2012337464
Дейност на питейни заведенияПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2013314508
Дейност на питейни заведенияПроизводствена стойностХиляди в национална валута 2014314135
Дейност на питейни заведенияДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2011152508
Дейност на питейни заведенияДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2012160760
Дейност на питейни заведенияДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2013149798
Дейност на питейни заведенияДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 2014145368
Дейност на питейни заведенияБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201128899
Дейност на питейни заведенияБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201229136
Дейност на питейни заведенияБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201328387
Дейност на питейни заведенияБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 201430784
Дейност на питейни заведенияОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2011474501
Дейност на питейни заведенияОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2012458698
Дейност на питейни заведенияОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2013431183
Дейност на питейни заведенияОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 2014427839
Дейност на питейни заведенияПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011290582
Дейност на питейни заведенияПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2012279539
Дейност на питейни заведенияПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013263189
Дейност на питейни заведенияПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2014256466
Дейност на питейни заведенияПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201315
Дейност на питейни заведенияПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 201426
Дейност на питейни заведенияРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2011123609
Дейност на питейни заведенияРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2012131624
Дейност на питейни заведенияРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2013121411
Дейност на питейни заведенияРазходи за персоналаХиляди в национална валута 2014114584
Дейност на питейни заведенияНадници и заплатиХиляди в национална валута 2011103062
Дейност на питейни заведенияНадници и заплатиХиляди в национална валута 2012109935
Дейност на питейни заведенияНадници и заплатиХиляди в национална валута 2013101818
Дейност на питейни заведенияНадници и заплатиХиляди в национална валута 201496124
Дейност на питейни заведенияРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201120547
Дейност на питейни заведенияРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201221689
Дейност на питейни заведенияРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201319593
Дейност на питейни заведенияРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 201418460
Дейност на питейни заведенияБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201136692
Дейност на питейни заведенияБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201230140
Дейност на питейни заведенияБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201337676
Дейност на питейни заведенияБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 201431437
Дейност на питейни заведенияБрой заети лицаЕдиници 201139868
Дейност на питейни заведенияБрой заети лицаЕдиници 201237288
Дейност на питейни заведенияБрой заети лицаЕдиници 201333611
Дейност на питейни заведенияБрой заети лицаЕдиници 201431372
Дейност на питейни заведенияБрой служителиЕдиници 201130037
Дейност на питейни заведенияБрой служителиЕдиници 201227640
Дейност на питейни заведенияБрой служителиЕдиници 201324655
Дейност на питейни заведенияБрой служителиЕдиници 201422855
Дейност на питейни заведенияБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201125837
Дейност на питейни заведенияБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201224326
Дейност на питейни заведенияБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201321613
Дейност на питейни заведенияБрой служители в еквивалентни единици на заетост на пълно работно времеЕдиници 201420028
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияБрой предприятияЕдиници 20118663
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияБрой предприятияЕдиници 20129286
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияБрой предприятияЕдиници 201310017
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияБрой предприятияЕдиници 201410739
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОборотХиляди в национална валута 20116828837
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОборотХиляди в национална валута 20127052135
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОборотХиляди в национална валута 20137134686
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОборотХиляди в национална валута 20147262449
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20116667952
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20126599789
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20136804651
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияПроизводствена стойностХиляди в национална валута 20146917500
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20113369860
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20123251738
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20133325303
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияДобавена стойност към факторна себестойностХиляди в национална валута 20143581283
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20111936246
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20121648211
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20131519298
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияБрутен опериращ излишъкХиляди в национална валута 20141652503
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20113752635
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20124021186
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20134103084
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОбщо покупки на стоки и услугиХиляди в национална валута 20143984335
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2011433860
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2012651159
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2013593624
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияПокупки на стоки и услуги, закупени за препродажба в същото състояние, в което са получениХиляди в национална валута 2014599463
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20113457
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20124104
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20135517
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияПлащания за агенции за набиране на персоналХиляди в национална валута 20145761
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20111433614
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20121603527
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20131806005
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияРазходи за персоналаХиляди в национална валута 20141928780
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияНадници и заплатиХиляди в национална валута 20111266529
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияНадници и заплатиХиляди в национална валута 20121423034
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияНадници и заплатиХиляди в национална валута 20131604455
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияНадници и заплатиХиляди в национална валута 20141706927
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2011167085
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2012180493
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2013201550
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияРазходи за социална сигурностХиляди в национална валута 2014221853
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2011591554
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2012605624
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2013577796
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияБрутни инвестиции в материални активиХиляди в национална валута 2014764978
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияБрой заети лицаЕдиници 201170017