Пътувания и посещения на българи

Пътувания и посещения на българи

Изтегляне на данните в SDMX 2.1: Пътувания и посещения на българи
Дефиниция на структурата на данните: Пътувания и посещения

Честота: МесечноЧестота
Гражданство: БългаринГражданство
Вид на пътуване: ОбщоВид на пътуване
Формат за обмен на дата и време: МесечноФормат за обмен на дата и време
Множител на измерителна единица: ЕдинициМножител на измерителна единица
Измерителна единица: бройИзмерителна единица

Географски обхватЦел на пътуванеСтатус на наблюдениетоОтчетен периодСтойност
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-101386
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-111141
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12960
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01621
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02830
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-031172
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-041650
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-052812
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-062180
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-072842
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-082430
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-091563
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-102245
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-111555
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12849
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-011471
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-021634
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-032164
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-041077
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-052335
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-061796
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-073024
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-083995
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-091498
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-101349
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-111246
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-121482
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-011299
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-021231
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-032269
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-043096
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-052300
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-062601
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-073325
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-086310
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-092518
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-101519
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-111548
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-121141
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-012294
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-021139
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-031934
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-042335
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-055042
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-065384
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-074361
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-083962
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-093422
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-102607
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-111977
АвстрияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-124044
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-102278
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-112514
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12876
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-012564
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-022716
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-034399
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-043740
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-054299
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-063633
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-075518
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-084861
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-093158
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-103217
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-111499
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12819
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-012941
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-021633
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-033829
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-043845
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-057726
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-063908
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-075185
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-086923
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-094705
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-104496
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-114153
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-121852
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-012613
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-022627
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-032195
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-043898
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-056368
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-063986
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-076280
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-087043
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-094030
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-104834
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-114351
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-123629
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-013442
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-024225
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-034083
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-045484
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-058320
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-067394
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-076622
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-086464
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-095475
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-104258
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-115272
АвстрияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-126425
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-101783
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-111967
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12962
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-012021
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-022490
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-033809
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-042421
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-054135
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-063876
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-072508
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-085063
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-094233
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-103554
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-112777
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-121517
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-013088
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-021538
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-032664
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-042153
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-053413
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-063184
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-074320
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-085326
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-092997
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-102698
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-112492
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-121945
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-012988
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-021642
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-033417
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-042876
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-054953
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-062395
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-073509
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-084126
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-093399
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-103038
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-112924
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-121867
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-013011
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-023657
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-033265
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-045803
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-057563
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-065111
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-074469
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-085004
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-096615
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-104781
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-115404
АвстрияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-123331
АвстрияОбщоДействителна стойност2012-105447
АвстрияОбщоДействителна стойност2012-115622
АвстрияОбщоДействителна стойност2012-122798
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-015206
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-026036
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-039380
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-047811
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-0511246
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-069689
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-0710868
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-0812354
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-098954
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-109016
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-115831
АвстрияОбщоДействителна стойност2013-123185
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-017500
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-024805
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-038657
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-047075
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-0513474
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-068888
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-0712529
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-0816244
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-099200
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-108543
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-117891
АвстрияОбщоДействителна стойност2014-125279
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-016900
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-025500
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-037881
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-049870
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-0513621
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-068982
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-0713114
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-0817479
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-099947
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-109391
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-118823
АвстрияОбщоДействителна стойност2015-126637
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-018747
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-029021
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-039282
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-0413622
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-0520925
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-0617889
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-0715452
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-0815430
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-0915512
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-1011646
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-1112653
АвстрияОбщоДействителна стойност2016-1213800
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-100
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1165
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-120
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01434
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02401
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-030
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-041324
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-050
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-061085
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-071307
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-081611
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-09125
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10484
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-110
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-120
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01294
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-02175
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-03738
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-04903
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-05339
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-06512
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-07532
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-081584
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-09117
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10169
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11214
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12145
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01491
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02183
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03695
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-04671
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-051250
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-06784
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-070
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-08859
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-09234
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10364
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11501
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-120
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01417
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02587
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03429
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-041391
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-052803
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-061203
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-07549
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-081588
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09548
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10725
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-111215
БелгияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-121447
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-10785
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-111176
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12610
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-010
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-021103
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-03900
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04993
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-051582
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-06722
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-071046
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-081362
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-09711
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-10646
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11629
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12439
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01490
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02875
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-03861
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04774
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-052713
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-061280
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-07864
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-082506
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-09930
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-101352
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-111709
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12392
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-01472
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-02823
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03677
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-041343
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-051440
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-061437
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-071491
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-083745
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-091285
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-101698
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-111361
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-121020
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-011250
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02882
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03715
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-041615
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-052525
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-062887
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07941
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-083634
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-091278
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-102902
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-113789
БелгияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-122170
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-101571
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-111176
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-121350
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-011737
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-021003
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-032397
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-041655
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-054430
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-062894
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-07784
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-081239
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-091259
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-102018
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-111630
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-121139
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-011861
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02875
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-031352
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-041678
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-053052
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-061663
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-07665
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-08370
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-09584
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-10846
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-111068
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-12970
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-012230
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-02823
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-031347
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-043356
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-053460
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-061568
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-07678
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-08639
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-09467
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-10728
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-111432
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-121408
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-012084
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-02881
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-031144
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-044008
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-052458
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-063368
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-07784
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-081390
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-091825
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-102176
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-111519
БелгияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-123134
БелгияОбщоДействителна стойност2012-102356
БелгияОбщоДействителна стойност2012-112417
БелгияОбщоДействителна стойност2012-121960
БелгияОбщоДействителна стойност2013-012171
БелгияОбщоДействителна стойност2013-022507
БелгияОбщоДействителна стойност2013-033297
БелгияОбщоДействителна стойност2013-043972
БелгияОбщоДействителна стойност2013-056012
БелгияОбщоДействителна стойност2013-064701
БелгияОбщоДействителна стойност2013-073137
БелгияОбщоДействителна стойност2013-084212
БелгияОбщоДействителна стойност2013-092095
БелгияОбщоДействителна стойност2013-103148
БелгияОбщоДействителна стойност2013-112259
БелгияОбщоДействителна стойност2013-121578
БелгияОбщоДействителна стойност2014-012645
БелгияОбщоДействителна стойност2014-021925
БелгияОбщоДействителна стойност2014-032951
БелгияОбщоДействителна стойност2014-043355
БелгияОбщоДействителна стойност2014-056104
БелгияОбщоДействителна стойност2014-063455
БелгияОбщоДействителна стойност2014-072061
БелгияОбщоДействителна стойност2014-084460
БелгияОбщоДействителна стойност2014-091631
БелгияОбщоДействителна стойност2014-102367
БелгияОбщоДействителна стойност2014-112991
БелгияОбщоДействителна стойност2014-121507
БелгияОбщоДействителна стойност2015-013193
БелгияОбщоДействителна стойност2015-021829
БелгияОбщоДействителна стойност2015-032719
БелгияОбщоДействителна стойност2015-045370
БелгияОбщоДействителна стойност2015-056150
БелгияОбщоДействителна стойност2015-063789
БелгияОбщоДействителна стойност2015-072169
БелгияОбщоДействителна стойност2015-085243
БелгияОбщоДействителна стойност2015-091986
БелгияОбщоДействителна стойност2015-102790
БелгияОбщоДействителна стойност2015-113294
БелгияОбщоДействителна стойност2015-122428
БелгияОбщоДействителна стойност2016-013751
БелгияОбщоДействителна стойност2016-022350
БелгияОбщоДействителна стойност2016-032288
БелгияОбщоДействителна стойност2016-047014
БелгияОбщоДействителна стойност2016-057786
БелгияОбщоДействителна стойност2016-067458
БелгияОбщоДействителна стойност2016-072274
БелгияОбщоДействителна стойност2016-086612
БелгияОбщоДействителна стойност2016-093651
БелгияОбщоДействителна стойност2016-105803
БелгияОбщоДействителна стойност2016-116523
БелгияОбщоДействителна стойност2016-126751
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-100
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-110
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-120
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-010
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-020
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-030
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-040
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0560
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-06647
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-070
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-080
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-09157
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-100
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-110
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-120
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-010
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0243
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-030
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-040
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-050
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-06478
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-070
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-080
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-090
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-100
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-110
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-120
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-010
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-020
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03383
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-04233
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-05454
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-060
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-070
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-080
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-09161
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1066
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-110
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-120
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01153
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-020
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-030
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04182
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-050
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-06300
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-07201
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-080
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0958
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10233
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-110
КанадаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1274
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-10127
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1182
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12178
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0146
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0224
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-03150
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-040
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0561
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-06276
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-07782
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-08609
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-09196
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-10340
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11276
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12370
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01386
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02260
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0375
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04205
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05431
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-06460
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-07766
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-08710
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-09309
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-10269
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-11376
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12100
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-01555
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-02664
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03503
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-040
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-050
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-06721
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-07576
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-081132
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-09287
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-10132
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-11202
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-12229
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01155
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02664
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03550
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-040
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05260
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06412
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07166
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-08285
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09227
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-100
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11107
КанадаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1289
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-10127
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1150
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1288
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0130
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02117
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0337
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0482
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-050
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-06370
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-07313
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-08304
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0939
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-100
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-110
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-120
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0177
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0243
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03221
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-040
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-05144
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-06142
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-070
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-08142
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-090
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-100
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-110
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-12188
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-011106
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-02224
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-030
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-040
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-050
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-060
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-07144
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-080
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-09195
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-100
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-11170
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-120
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01307
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-020
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-03285
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0472
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05141
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-06198
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-07197
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-081086
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-09284
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-100
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-11226
КанадаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1254
КанадаОбщоДействителна стойност2012-10254
КанадаОбщоДействителна стойност2012-11132
КанадаОбщоДействителна стойност2012-12266
КанадаОбщоДействителна стойност2013-0176
КанадаОбщоДействителна стойност2013-02141
КанадаОбщоДействителна стойност2013-03187
КанадаОбщоДействителна стойност2013-0482
КанадаОбщоДействителна стойност2013-05121
КанадаОбщоДействителна стойност2013-061293
КанадаОбщоДействителна стойност2013-071095
КанадаОбщоДействителна стойност2013-08913
КанадаОбщоДействителна стойност2013-09392
КанадаОбщоДействителна стойност2013-10340
КанадаОбщоДействителна стойност2013-11276
КанадаОбщоДействителна стойност2013-12370
КанадаОбщоДействителна стойност2014-01463
КанадаОбщоДействителна стойност2014-02346
КанадаОбщоДействителна стойност2014-03296
КанадаОбщоДействителна стойност2014-04205
КанадаОбщоДействителна стойност2014-05575
КанадаОбщоДействителна стойност2014-061080
КанадаОбщоДействителна стойност2014-07766
КанадаОбщоДействителна стойност2014-08852
КанадаОбщоДействителна стойност2014-09309
КанадаОбщоДействителна стойност2014-10269
КанадаОбщоДействителна стойност2014-11376
КанадаОбщоДействителна стойност2014-12288
КанадаОбщоДействителна стойност2015-011661
КанадаОбщоДействителна стойност2015-02888
КанадаОбщоДействителна стойност2015-03886
КанадаОбщоДействителна стойност2015-04233
КанадаОбщоДействителна стойност2015-05454
КанадаОбщоДействителна стойност2015-06721
КанадаОбщоДействителна стойност2015-07720
КанадаОбщоДействителна стойност2015-081132
КанадаОбщоДействителна стойност2015-09643
КанадаОбщоДействителна стойност2015-10198
КанадаОбщоДействителна стойност2015-11372
КанадаОбщоДействителна стойност2015-12229
КанадаОбщоДействителна стойност2016-01615
КанадаОбщоДействителна стойност2016-02664
КанадаОбщоДействителна стойност2016-03835
КанадаОбщоДействителна стойност2016-04254
КанадаОбщоДействителна стойност2016-05401
КанадаОбщоДействителна стойност2016-06910
КанадаОбщоДействителна стойност2016-07564
КанадаОбщоДействителна стойност2016-081371
КанадаОбщоДействителна стойност2016-09569
КанадаОбщоДействителна стойност2016-10233
КанадаОбщоДействителна стойност2016-11333
КанадаОбщоДействителна стойност2016-12217
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10259
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-11300
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12335
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01134
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-020
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-03901
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-040
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-05345
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-06346
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-07339
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-08400
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-09332
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10909
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11183
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12263
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01160
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-02183
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-03218
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-04188
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-050
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0668
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-07358
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-08578
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0985
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1077
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1119
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-120
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01292
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02317
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03188
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-04100
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-05301
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-060
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-07265
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0865
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-091016
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10272
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-110
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12173
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01466
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02693
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03574
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04208
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-05290
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-06410
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-07491
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-08170
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09537
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10584
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11357
ШвейцарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-121115
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-10277
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-11232
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12144
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-01249
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-02454
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-03601
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04662
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-05301
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-06325
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-071358
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-081176
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-09524
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-101819
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1161
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1287
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01308
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02245
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-03508
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04308
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05313
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-06102
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-07285
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-08955
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-09428
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-10386
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1194
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12178
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-01876
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-021268
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03386
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-04302
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05191
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-06122
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-07567
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-08107
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-09407
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1031
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-11456
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1258
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01746
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02396
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03499
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04366
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05254
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06247
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07205
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-08311
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09110
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-10117
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11225
ШвейцарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12956
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-10649
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-11310
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1289
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-01153
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02113
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03902
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-040
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-05524
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-06168
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-07679
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-08804
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-09174
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-101364
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-110
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-120
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01152
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02122
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03290
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-04255
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-05470
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-06137
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-07716
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-08364
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-09512
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-10463
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-11111
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1266
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-01584
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-02633
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-03223
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-04401
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-05271
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-06180
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-07499
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0843
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-09305
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-10364
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-11730
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-12230
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01186
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-021089
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-03266
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-04191
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05182
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-06819
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-07486
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-08227
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-09606
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-10467
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-11485
ШвейцарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-12478
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2012-101185
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2012-11842
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2012-12568
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-01536
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-02567
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-032404
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-04662
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-051170
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-06839
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-072376
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-082380
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-091030
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-104092
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-11244
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2013-12350
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-01620
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-02550
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-031016
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-04751
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-05783
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-06307
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-071359
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-081897
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-091025
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-10926
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-11224
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2014-12244
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-011752
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-022218
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-03797
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-04803
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-05763
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-06302
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-071331
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-08215
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-091728
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-10667
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-111186
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2015-12461
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-011398
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-022178
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-031339
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-04765
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-05726
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-061476
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-071182
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-08708
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-091253
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-101168
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-111067
ШвейцарияОбщоДействителна стойност2016-122549
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1025
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1116
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12196
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-010
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02226
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-03474
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-04326
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-05480
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-061096
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-07219
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0845
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-09551
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10530
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11125
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12169
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01272
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-020
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0355
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-04192
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-05218
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-060
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-07214
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-08140
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-090
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-100
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-110
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1287
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0173
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-020
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0382
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0477
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-05299
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-06108
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-07520
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-08596
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-09816
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10715
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11114
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-120
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0151
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-020
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-030
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04691
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-05407
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-06307
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-07390
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-081192
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09311
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10265
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11335
КипърПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12474
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-100
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-110
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12130
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-010
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0290
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-03578
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04314
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-05240
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-060
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-07146
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-08227
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-09393
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-10529
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1193
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12125
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01454
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02328
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0367
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0485
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0551
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0631
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-07183
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-080
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-09350
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-10298
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1190
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1244
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0173
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-02113
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0361
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-04307
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05237
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-060
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-070
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-08198
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-09272
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-10358
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-11229
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-12175
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01102
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02112
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03227
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-040
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05122
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06359
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0798
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-08298
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09233
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-100
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11157
КипърДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12145
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1049
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1132
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1265
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-01461
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02128
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-031052
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-04338
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-050
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-06730
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-070
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0891
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-09255
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1053
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-110
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-120
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0191
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0282
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03122
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-04299
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-05136
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0661
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0761
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0835
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-09700
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-10597
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-11181
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-120
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-010
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-020
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0331
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-04384
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-050
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-060
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-070
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-08298
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-090
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-100
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-110
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-12349
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01101
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0227
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-03114
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-04265
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05163
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-06256
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-07195
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-080
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0978
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-10224
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-11257
КипърСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-12396
КипърОбщоДействителна стойност2012-1074
КипърОбщоДействителна стойност2012-1148
КипърОбщоДействителна стойност2012-12391
КипърОбщоДействителна стойност2013-01461
КипърОбщоДействителна стойност2013-02444
КипърОбщоДействителна стойност2013-032104
КипърОбщоДействителна стойност2013-04978
КипърОбщоДействителна стойност2013-05720
КипърОбщоДействителна стойност2013-061826
КипърОбщоДействителна стойност2013-07365
КипърОбщоДействителна стойност2013-08363
КипърОбщоДействителна стойност2013-091199
КипърОбщоДействителна стойност2013-101112
КипърОбщоДействителна стойност2013-11218
КипърОбщоДействителна стойност2013-12294
КипърОбщоДействителна стойност2014-01817
КипърОбщоДействителна стойност2014-02410
КипърОбщоДействителна стойност2014-03244
КипърОбщоДействителна стойност2014-04576
КипърОбщоДействителна стойност2014-05405
КипърОбщоДействителна стойност2014-0692
КипърОбщоДействителна стойност2014-07458
КипърОбщоДействителна стойност2014-08175
КипърОбщоДействителна стойност2014-091050
КипърОбщоДействителна стойност2014-10895
КипърОбщоДействителна стойност2014-11271
КипърОбщоДействителна стойност2014-12131
КипърОбщоДействителна стойност2015-01146
КипърОбщоДействителна стойност2015-02113
КипърОбщоДействителна стойност2015-03174
КипърОбщоДействителна стойност2015-04768
КипърОбщоДействителна стойност2015-05536
КипърОбщоДействителна стойност2015-06108
КипърОбщоДействителна стойност2015-07520
КипърОбщоДействителна стойност2015-081092
КипърОбщоДействителна стойност2015-091088
КипърОбщоДействителна стойност2015-101073
КипърОбщоДействителна стойност2015-11343
КипърОбщоДействителна стойност2015-12524
КипърОбщоДействителна стойност2016-01254
КипърОбщоДействителна стойност2016-02139
КипърОбщоДействителна стойност2016-03341
КипърОбщоДействителна стойност2016-04956
КипърОбщоДействителна стойност2016-05692
КипърОбщоДействителна стойност2016-06922
КипърОбщоДействителна стойност2016-07683
КипърОбщоДействителна стойност2016-081490
КипърОбщоДействителна стойност2016-09622
КипърОбщоДействителна стойност2016-10489
КипърОбщоДействителна стойност2016-11749
КипърОбщоДействителна стойност2016-121015
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-100
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-11385
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12361
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-011624
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02372
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-031427
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-041586
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-05997
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-062385
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-071802
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-081540
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-091414
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-102067
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11704
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12637
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-011892
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-02848
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-031596
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-04693
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-05383
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-062189
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-072696
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-083637
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-09899
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10998
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11723
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12396
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01504
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-021907
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-032359
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-04408
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-051608
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-062519
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-071300
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-084158
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-09929
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10326
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-112056
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-121384
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-011055
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02795
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-032673
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-041491
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-052910
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-061712
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-075666
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-084304
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-093468
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10176
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-113769
Чешка републикаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-121527
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-101351
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-111126
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12667
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-014467
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-02999
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-034281
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04226
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-051488
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-062914
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-072163
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-082566
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-092356
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-10885
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-111125
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-121019
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-011644
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-022543
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-033192
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-042633
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-051531
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-063830
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-073293
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-082122
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-091798
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-101996
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-111448
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12593
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-012478
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-022542
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-031179
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-041561
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-052121
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-062413
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-072744
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-083150
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-092229
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-103261
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-112504
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-121846
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01690
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02673
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-032005
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-042308
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-051415
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06428
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-072575
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-083311
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-093388
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-102940
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-111335
Чешка републикаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-121782
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-101476
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-11485
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12866
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-010
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02471
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03951
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-041360
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-052244
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-06796
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-071442
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-081430
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-09707
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-102067
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-111409
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-121275
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-011420
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02424
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03798
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-04693
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-051753
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-061642
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-07300
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-082024
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-091027
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-101141
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-11827
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-12588
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-01644
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-02636
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-032752
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-043542
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-05932
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-061057
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-071263
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-081329
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-091672
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-10978
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-112118
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-12923
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-011163
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-023304
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-034677
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-042533
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-052659
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-065135
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-074121
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-081656
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-091905
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-102780
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-112552
Чешка републикаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-122036
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2012-102827
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2012-111996
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2012-121894
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-016091
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-021842
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-036659
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-043172
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-054729
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-066095
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-075407
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-085536
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-094477
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-105019
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-113238
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2013-122931
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-014956
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-023815
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-035586
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-044019
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-053667
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-067661
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-076289
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-087783
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-093724
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-104135
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-112998
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2014-121577
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-013626
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-025085
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-036290
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-045511
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-054661
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-065989
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-075307
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-088637
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-094830
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-104565
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-116678
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2015-124153
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-012908
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-024772
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-039355
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-046332
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-056984
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-067275
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-0712362
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-089271
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-098761
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-105896
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-117656
Чешка републикаОбщоДействителна стойност2016-125345
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10500
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-111899
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-122134
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01804
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-021312
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-032343
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-042038
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-053325
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-062045
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-079004
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-084625
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-093404
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-101646
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11882
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-122399
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-011555
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-021851
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-032042
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-043112
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-054640
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-063984
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0712600
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-088340
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-093974
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-102654
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-111777
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-124775
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-012331
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-022031
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-031673
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-042494
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-052581
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-062617
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0711521
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-086180
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-093770
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-101782
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-111708
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-123771
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-011630
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-021097
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-031650
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-043982
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-053848
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-065605
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-078942
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-086689
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-096270
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-104871
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-114547
ГерманияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-127770
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-105253
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-114939
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-129604
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-016293
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-024598
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-037617
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0410037
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0512753
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-067234
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0714199
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0811563
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0910102
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-104073
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-115524
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-129318
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-014905
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-025120
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-037438
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-047345
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-057593
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-069694
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0723310
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-088841
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0912788
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-108540
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-115718
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1212666
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-015509
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-028124
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-036846
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-048519
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0511911
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0612217
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0727243
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0810675
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0914363
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1010692
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-114839
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1211314
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-015780
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-028364
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-037425
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0415931
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0516036
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0613893
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0737555
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0813937
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0914269
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1010101
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-118112
ГерманияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1216651
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-103251
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-114928
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-128110
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-016133
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-023446
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-036588
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-044391
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-059145
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-067237
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0713160
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-088326
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-097327
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-104321
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-114410
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-128328
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-015860
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-023376
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-036271
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-044357
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-056328
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-065445
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0713860
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-085838
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-096911
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-104615
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-113090
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-128097
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-015844
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-025528
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-038061
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-047481
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-056154
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-066979
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0717282
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-088146
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-097360
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-105994
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-115692
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1213635
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-017114
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-027129
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-037920
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-049824
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0512507
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0613404
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0714306
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0811705
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-099945
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-109456
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-114793
ГерманияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1211655
ГерманияОбщоДействителна стойност2012-109004
ГерманияОбщоДействителна стойност2012-1111766
ГерманияОбщоДействителна стойност2012-1219848
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-0113230
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-029356
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-0316548
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-0416466
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-0525223
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-0616516
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-0736363
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-0824514
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-0920833
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-1010040
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-1110816
ГерманияОбщоДействителна стойност2013-1220045
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-0112320
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-0210347
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-0315751
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-0414814
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-0518561
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-0619123
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-0749770
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-0823019
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-0923673
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-1015809
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-1110585
ГерманияОбщоДействителна стойност2014-1225538
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-0113684
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-0215683
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-0316580
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-0418494
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-0520646
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-0621813
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-0756046
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-0825001
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-0925493
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-1018468
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-1112239
ГерманияОбщоДействителна стойност2015-1228720
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-0114524
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-0216590
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-0316995
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-0429737
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-0532391
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-0632902
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-0760803
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-0832331
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-0930484
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-1024428
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-1117452
ГерманияОбщоДействителна стойност2016-1236076
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-100
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-110
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-120
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-010
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0256
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-030
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-040
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-05500
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-06500
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-07517
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-08882
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-09441
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10206
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1180
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12109
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-010
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-020
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-03113
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-040
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-05243
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-06389
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-07593
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-08719
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-090
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-100
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-110
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1287
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-010
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02388
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03339
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-040
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-05432
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0686
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-07191
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-081495
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-09183
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10354
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-110
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-120
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01176
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02101
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03305
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-040
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-050
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-06313
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-07634
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-08825
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09995
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10842
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11603
ДанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12211
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-10875
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-11309
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12297
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0176
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-02280
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-03532
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-040
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0523
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0685
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-07516
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-08840
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-09504
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-101180
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11336
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12459
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01584
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02712
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-03226
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-040
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05974
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-06194
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-07296
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-08721
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-09143
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-10119
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1182
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12274
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-01805
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-02345
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03384
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-04668
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05864
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-06343
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-07252
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-08996
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-09548
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-10190
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-11446
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-12205
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01772
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02588
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-031060
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04769
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05573
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06589
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07634
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-081238
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0935
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-101181
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11337
ДанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-122113
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-10175
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-11154
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12559
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-01106
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02112
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03266
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-04274
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-05261
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-06535
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-07862
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-08546
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-090
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-100
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-11256
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-12350
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0197
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02203
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03451
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-040
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-05122
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-06198
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-07148
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-08959
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-091000
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-10834
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-11573
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-12223
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-010
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-02204
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-030
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-04334
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-050
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-06171
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-07332
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-080
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-09365
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-10400
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-11263
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-12411
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01210
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-02219
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-03819
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-04508
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05408
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-06663
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-07507
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-08892
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-090
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-101347
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-11235
ДанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-120
ДанияОбщоДействителна стойност2012-101050
ДанияОбщоДействителна стойност2012-11463
ДанияОбщоДействителна стойност2012-12856
ДанияОбщоДействителна стойност2013-01182
ДанияОбщоДействителна стойност2013-02448
ДанияОбщоДействителна стойност2013-03798
ДанияОбщоДействителна стойност2013-04274
ДанияОбщоДействителна стойност2013-05784
ДанияОбщоДействителна стойност2013-061120
ДанияОбщоДействителна стойност2013-071895
ДанияОбщоДействителна стойност2013-082268
ДанияОбщоДействителна стойност2013-09945
ДанияОбщоДействителна стойност2013-101386
ДанияОбщоДействителна стойност2013-11672
ДанияОбщоДействителна стойност2013-12918
ДанияОбщоДействителна стойност2014-01681
ДанияОбщоДействителна стойност2014-02915
ДанияОбщоДействителна стойност2014-03790
ДанияОбщоДействителна стойност2014-040
ДанияОбщоДействителна стойност2014-051339
ДанияОбщоДействителна стойност2014-06781
ДанияОбщоДействителна стойност2014-071037
ДанияОбщоДействителна стойност2014-082399
ДанияОбщоДействителна стойност2014-091143
ДанияОбщоДействителна стойност2014-10953
ДанияОбщоДействителна стойност2014-11655
ДанияОбщоДействителна стойност2014-12584
ДанияОбщоДействителна стойност2015-01805
ДанияОбщоДействителна стойност2015-02937
ДанияОбщоДействителна стойност2015-03723
ДанияОбщоДействителна стойност2015-041002
ДанияОбщоДействителна стойност2015-051296
ДанияОбщоДействителна стойност2015-06600
ДанияОбщоДействителна стойност2015-07775
ДанияОбщоДействителна стойност2015-082491
ДанияОбщоДействителна стойност2015-091096
ДанияОбщоДействителна стойност2015-10944
ДанияОбщоДействителна стойност2015-11709
ДанияОбщоДействителна стойност2015-12616
ДанияОбщоДействителна стойност2016-011158
ДанияОбщоДействителна стойност2016-02908
ДанияОбщоДействителна стойност2016-032184
ДанияОбщоДействителна стойност2016-041277
ДанияОбщоДействителна стойност2016-05981
ДанияОбщоДействителна стойност2016-061565
ДанияОбщоДействителна стойност2016-071775
ДанияОбщоДействителна стойност2016-082955
ДанияОбщоДействителна стойност2016-091030
ДанияОбщоДействителна стойност2016-103370
ДанияОбщоДействителна стойност2016-111175
ДанияОбщоДействителна стойност2016-122324
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-102673
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-112047
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12766
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01543
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-021040
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-032125
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-043778
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-051027
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-064406
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-073436
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-085643
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-093652
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-102535
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-114002
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-122837
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01485
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-022692
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-033062
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-043778
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-053681
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-066356
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-072737
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-086106
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-094967
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-103434
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-113402
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-121658
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-011724
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-022377
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-033457
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-043789
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-055909
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0610343
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-076262
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0812218
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-094118
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-103226
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-113339
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-121061
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-011339
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-024261
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-034087
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-046355
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-057010
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-069629
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-077658
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-088839
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-096489
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-103982
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-114964
ИспанияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-123509
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-101741
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-111501
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-123065
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-013260
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-023122
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-034251
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-041161
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-054124
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-064883
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-074867
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-084389
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-093128
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-102217
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-111067
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12756
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-012913
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-024128
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-033215
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-044108
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-052951
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-065720
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-073981
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-084441
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-092808
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-101941
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-111979
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-121576
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-013051
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-023863
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-034271
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-044973
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-053050
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-063580
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-072507
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-082875
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-094121
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-102737
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-112750
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-123712
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-013569
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-021974
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-034672
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-044237
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-053508
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-064926
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-073938
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-084654
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-092163
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-103277
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-113863
ИспанияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-125424
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-10668
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-112661
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12613
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-012174
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-021040
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-031275
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-04871
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-051000
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-062849
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-071431
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-082508
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-091043
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-10633
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-111334
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-12945
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-011943
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-021615
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-031378
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-04986
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-052393
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-061589
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-071990
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-084163
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-091080
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-10747
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-11861
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-121553
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-011326
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-022080
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-031220
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-041184
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-051144
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-061591
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-07716
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-080
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-091647
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-101026
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-111178
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-121591
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-014170
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-023606
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-031751
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-042118
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-051314
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-063004
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-071750
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-081396
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-09865
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-102419
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-111103
ИспанияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-121595
ИспанияОбщоДействителна стойност2012-105082
ИспанияОбщоДействителна стойност2012-116209
ИспанияОбщоДействителна стойност2012-124444
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-015977
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-025202
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-037651
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-045810
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-056151
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-0612138
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-079734
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-0812540
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-097823
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-105385
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-116403
ИспанияОбщоДействителна стойност2013-124538
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-015341
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-028435
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-037655
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-048872
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-059025
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-0613665
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-078708
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-0814710
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-098855
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-106122
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-116242
ИспанияОбщоДействителна стойност2014-124787
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-016101
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-028320
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-038948
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-049946
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-0510103
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-0615514
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-079485
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-0815093
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-099886
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-106989
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-117267
ИспанияОбщоДействителна стойност2015-126364
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-019078
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-029841
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-0310510
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-0412710
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-0511832
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-0617559
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-0713346
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-0814889
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-099517
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-109678
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-119930
ИспанияОбщоДействителна стойност2016-1210528
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1034368
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1123036
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1222514
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0125246
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0224219
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0325790
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0433836
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0572251
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0670276
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0793885
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-08103845
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0972644
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1039033
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1134384
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1228494
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0125742
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0226229
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0326574
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0438788
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0588043
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0645707
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0774572
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-08130448
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0983330
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1063947
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1150631
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1225276
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0135588
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0234963
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0334387
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0449435
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-05104824
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0681795
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-07122046
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-08143853
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-09117323
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1059566
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1142566
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1234990
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0144618
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0227320
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0345162
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0476290
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-05124474
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-06108795
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-07146057
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-08184818
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09110284
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1064224
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1159719
Европейски съюзПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1254982
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1076873
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1160501
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1252223
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0179308
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0269624
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0365902
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0463299
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0579549
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0673364
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0796293
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-08103943
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0996327
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1084416
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1155450
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1243697
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0170814
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0274742
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0360901
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0465824
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05100123
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0694950
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-07107401
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0892487
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0981713
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1062534
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1154032
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1276159
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0166584
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0266371
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0358408
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0472719
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0599234
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0684836
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-07106600
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-08127978
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0983159
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1079998
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1173978
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1272009
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0165364
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0274983
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0370384
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0499188
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05135529
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0697525
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07144190
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-08151136
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09119126
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-10106763
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1183552
Европейски съюзДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12111472
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1044328
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1138721
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1233267
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0140110
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0236982
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0349165
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0440768
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0550059
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0648937
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0750177
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0857904
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0942425
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1046787
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1143226
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1237446
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0146163
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0234490
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0345654
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0439459
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0571884
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0658503
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0758854
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0847084
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0962667
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1048511
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1138951
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1238309
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0164670
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0238773
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0352172
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0466190
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0586435
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0662036
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0747714
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0838880
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0969855
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1068366
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1149687
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1261687
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0164864
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0248401
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0362133
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0484707
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0598921
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-06104547
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0757521
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0851247
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0976592
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1081815
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1175123
Европейски съюзСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1266960
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2012-10155569
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2012-11122258
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2012-12108004
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-01144664
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-02130825
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-03140857
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-04137903
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-05201859
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-06192577
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-07240355
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-08265692
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-09211396
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-10170236
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-11133060
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2013-12109637
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-01142719
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-02135461
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-03133129
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-04144071
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-05260050
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-06199160
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-07240827
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-08270019
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-09227710
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-10174992
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-11143614
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2014-12139744
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-01166842
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-02140107
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-03144967
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-04188344
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-05290493
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-06228667
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-07276360
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-08310711
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-09270337
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-10207930
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-11166231
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2015-12168686
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-01174846
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-02150704
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-03177679
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-04260185
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-05358924
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-06310867
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-07347768
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-08387201
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-09306002
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-10252802
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-11218394
Европейски съюзОбщоДействителна стойност2016-12233414
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-100
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1123
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-120
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0110
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-020
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-030
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-040
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-050
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-060
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-07423
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0822
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0998
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10332
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-110
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-120
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-010
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-020
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-030
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-040
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-05192
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-060
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-070
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-080
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0969
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1060
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1116
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1241
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0148
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0257
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-030
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-040
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-050
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-060
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-07155
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-08274
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-090
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-100
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-110
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-120
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01341
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-020
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-030
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-040
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0587
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-060
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-070
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-08223
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09410
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-100
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-110
Други страни от ЕСПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-120
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-100
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1122
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1298
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0127
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0267
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-03196
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0416
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0533
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0695
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0778
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-081080
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-09623
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1068
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11139
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12203
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01238
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02192
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-03561
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04450
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0595
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-06301
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-07538
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-08497
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-090
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-10442
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-11286
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1226
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-010
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-02275
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-030
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-04617
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05650
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-060
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0784
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-08346
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-09303
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-100
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-110
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1225
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0132
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02988
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03351
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04554
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0570
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06570
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-070
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-08432
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09179
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-10372
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-111024
Други страни от ЕСДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12879
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2012-10335
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2012-11274
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12209
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0176
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02233
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03570
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-04165
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-05244
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-06491
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-07846
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-08401
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-09420
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-10257
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-11368
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2013-12539
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01714
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02323
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03137
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-04324
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-05592
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-06773
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-071538
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-08246
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-09481
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-10239
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-11174
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2014-12255
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-01392
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-02272
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-03233
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-041012
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-05241
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-06869
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-07719
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-08548
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-091374
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-10188
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-11544
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1251
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01432
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-02275
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-03497
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-04758
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05363
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-06368
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0754
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-08556
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-09612
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-10315
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-11386
Други страни от ЕССлужебна (професионална)Действителна стойност2016-12176
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2012-10335
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2012-11319
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2012-12307
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-01113
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-02300
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-03766
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-04181
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-05277
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-06586
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-071347
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-081503
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-091141
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-10657
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-11507
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2013-12742
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-01952
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-02515
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-03698
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-04774
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-05879
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-061074
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-072076
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-08743
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-09550
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-10741
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-11476
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2014-12322
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-01440
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-02604
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-03233
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-041629
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-05891
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-06869
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-07958
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-081168
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-091677
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-10188
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-11544
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2015-1276
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-01805
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-021263
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-03848
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-041312
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-05520
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-06938
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-0754
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-081211
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-091201
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-10687
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-111410
Други страни от ЕСОбщоДействителна стойност2016-121055
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1046799
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1123020
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1222352
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0119374
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0211912
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0320599
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0430990
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0540707
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0659095
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0759607
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0855429
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0929976
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1022352
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1126433
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1232901
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0130508
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0219827
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0361808
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0447853
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0546244
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0651633
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0770402
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0856639
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0952370
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1035623
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1136169
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1230800
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0123234
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0216790
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0332592
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0460749
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0556185
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0673720
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0795325
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0866926
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0950238
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1038821
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1140138
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1234711
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0120027
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0233328
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0344785
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0455819
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0549394
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0668171
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0762815
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0855417
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0954360
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1033085
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1137729
Други европейски страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1231354
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1054266
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1179919
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1290343
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0180076
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0282887
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-03107245
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04109566
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0582775
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0688055
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-07116158
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0892322
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0994075
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1083116
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1168244
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1278319
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0168905
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0263380
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0374197
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0487004
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0576341
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-06102994
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-07101185
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0887450
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0982787
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1057784
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1160306
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1259623
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0167207
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0271537
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0397252
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0480676
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0590749
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-06116122
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-07114940
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0892753
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0993352
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1062819
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1166644
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1274065
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0176534
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0270091
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0396036
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04112197
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05106234
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06132702
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07119780
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-08110482
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09114758
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1086783
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1188763
Други европейски страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1296166
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1018951
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1122574
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1220224
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0118128
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0216111
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0334050
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0426890
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0528632
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0633545
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0719390
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0825052
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0925997
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1023275
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1112551
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1212853
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0121564
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0222614
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0333680
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0436598
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0531527
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0646923
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0730057
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0833284
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0934105
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1023680
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1123913
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1225427
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0124139
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0215063
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0333587
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0431864
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0530324
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0640357
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0733010
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0826412
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0925252
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1017344
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1123453
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1226175
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0126731
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0220177
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0326553
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0426623
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0532144
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0634833
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0734393
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0823274
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0923561
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1022433
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1122953
Други европейски страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1224495
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2012-10120016
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2012-11125513
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2012-12132919
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-01117578
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-02110910
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-03161894
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-04167446
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-05152114
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-06180695
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-07195155
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-08172803
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-09150048
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-10128743
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-11107228
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2013-12124073
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-01120977
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-02105821
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-03169685
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-04171455
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-05154112
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-06201550
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-07201644
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-08177373
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-09169262
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-10117087
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-11120388
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2014-12115850
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-01114580
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-02103390
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-03163431
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-04173289
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-05177258
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-06230199
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-07243275
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-08186091
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-09168842
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-10118984
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-11130235
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2015-12134951
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-01123292
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-02123596
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-03167374
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-04194639
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-05187772
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-06235706
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-07216988
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-08189173
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-09192679
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-10142301
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-11149445
Други европейски страниОбщоДействителна стойност2016-12152015
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-100
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1133
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-120
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-010
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-020
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-030
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-040
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0565
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-06139
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-07405
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-08424
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-09159
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-100
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-110
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-120
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-010
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-020
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-030
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-040
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-050
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-06228
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-07159
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-080
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-090
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-100
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-115
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12167
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01216
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-020
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03874
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-040
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-05327
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-060
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-07305
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0845
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-09571
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1048
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-110
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-120
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0191
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-020
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-030
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-040
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-050
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-06123
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-07553
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0897
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09143
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-100
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-110
ФинландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-120
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-100
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-11201
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12145
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-01223
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-020
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-03272
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04121
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0538
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-06200
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-070
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-081178
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-09158
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-10438
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-110
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-120
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-010
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02256
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-03109
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04149
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-050
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0677
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-07476
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-080
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-090
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-100
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1141
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1268
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-01150
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-020
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03763
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-040
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05311
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-060
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-07271
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0822
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-090
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1036
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-110
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-12235
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-010
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-020
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-030
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04818
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05105
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0617
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-070
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-080
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09519
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-10146
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-110
ФинландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12453
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1055
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-110
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1289
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-010
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-020
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03224
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-04122
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0572
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0678
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-070
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-08402
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-090
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1046
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1141
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1254
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-010
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-020
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03309
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-040
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-050
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0692
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-070
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-080
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-090
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-100
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-119
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1234
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0168
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-02143
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-030
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-040
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-050
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-06214
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-070
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-080
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-090
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1057
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-11363
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-120
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01177
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-020
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-030
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-04204
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05296
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-06184
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-070
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-08302
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-09203
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-100
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-110
ФинландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-120
ФинландияОбщоДействителна стойност2012-1055
ФинландияОбщоДействителна стойност2012-11234
ФинландияОбщоДействителна стойност2012-12234
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-01223
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-020
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-03496
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-04243
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-05175
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-06417
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-07405
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-082004
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-09317
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-10484
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-1141
ФинландияОбщоДействителна стойност2013-1254
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-010
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-02256
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-03418
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-04149
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-050
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-06397
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-07635
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-080
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-090
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-100
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-1155
ФинландияОбщоДействителна стойност2014-12269
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-01434
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-02143
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-031637
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-040
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-05638
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-06214
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-07576
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-0867
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-09571
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-10141
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-11363
ФинландияОбщоДействителна стойност2015-12235
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-01268
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-020
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-030
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-041022
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-05401
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-06324
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-07553
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-08399
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-09865
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-10146
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-110
ФинландияОбщоДействителна стойност2016-12453
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10893
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-11888
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12470
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01450
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-021114
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-033739
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-043899
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-053584
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-063055
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-073726
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-085360
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-091593
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-101688
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-112750
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-121289
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01945
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-022449
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-032908
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-042688
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-054550
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-065161
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-072786
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-086742
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-092481
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-102588
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-112172
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12784
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01915
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-022379
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-031650
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-043354
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-055285
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-065315
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-074554
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-086367
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-094633
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-103323
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-111183
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-121335
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-012234
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-021050
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-036028
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-043877
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-056789
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-064256
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-073675
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-084838
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-094558
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-101615
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-111953
ФранцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12941
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-101185
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-113019
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12898
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-01585
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-021621
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-031494
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-042098
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-053032
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-064009
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-074601
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-084690
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-093186
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-101839
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11825
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12387
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-011418
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-022626
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-032908
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-042090
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-054267
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-064014
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-073832
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-082022
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-092668
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-102649
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-112310
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-121156
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-012594
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-022973
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-035940
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-044073
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-053387
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-065084
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-072625
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-084096
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-093386
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-104089
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-112509
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-12975
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-014096
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-024383
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-034932
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-044241
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-052977
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-065533
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-073414
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-087661
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-093647
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-104974
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-112116
ФранцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-123389
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-102078
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-111954
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-121035
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-01766
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-021216
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-034323
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-043299
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-052481
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-062677
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-071753
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-082010
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-092655
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-101381
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-111650
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-12773
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01473
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-021749
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-032908
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-042390
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-053412
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-063154
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-071045
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-082921
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-092708
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-102946
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-112396
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-121307
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-011982
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-021784
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-03660
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-041917
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-053382
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-063004
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-071242
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-081819
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-092138
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-101278
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-111211
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-12630
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-012607
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-022406
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-032740
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-041873
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-053488
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-063405
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-071838
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-082419
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-093039
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-103461
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-111574
ФранцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-121130
ФранцияОбщоДействителна стойност2012-104156
ФранцияОбщоДействителна стойност2012-115861
ФранцияОбщоДействителна стойност2012-122403
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-011801
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-023951
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-039556
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-049296
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-059097
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-069741
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-0710080
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-0812060
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-097434
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-104908
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-115225
ФранцияОбщоДействителна стойност2013-122449
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-012836
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-026824
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-038724
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-047168
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-0512229
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-0612329
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-077663
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-0811685
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-097857
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-108183
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-116878
ФранцияОбщоДействителна стойност2014-123247
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-015491
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-027136
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-038250
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-049344
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-0512054
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-0613403
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-078421
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-0812282
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-0910157
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-108690
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-114903
ФранцияОбщоДействителна стойност2015-122940
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-018937
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-027839
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-0313700
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-049991
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-0513254
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-0613194
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-078927
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-0814918
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-0911244
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-1010050
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-115643
ФранцияОбщоДействителна стойност2016-125460
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10947
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-111288
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12997
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01306
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02672
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-031052
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-041565
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-05514
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-061788
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-07522
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-083591
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-091305
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-102328
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-111058
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-121998
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01271
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-021195
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-031652
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-042367
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-052952
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-061940
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-072567
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-085223
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-091801
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-101602
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-111339
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12911
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-012525
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02673
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03581
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-042651
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-054002
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-062376
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-072030
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-083182
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-092450
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10767
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-111529
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-121349
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-011822
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-021200
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-031344
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-043478
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-053902
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-062481
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-073462
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-085429
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-092664
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-104332
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-113388
Обединено кралствоПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-121580
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-104104
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-112398
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-122990
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-013831
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-022464
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-033857
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-042612
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-056178
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-063415
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-074178
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-087184
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-093916
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-103002
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-112679
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-122584
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-013257
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-022580
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-034408
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-044144
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-057384
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-063664
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-074414
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-085036
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-095731
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-104599
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-114262
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-123648
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-014244
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-023215
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-034363
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-046935
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-056603
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-063961
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-078134
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-086367
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-098710
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-107672
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-116115
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-123238
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-013934
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-023351
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-034780
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-045286
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-056505
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-067088
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-077990
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-088789
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-097291
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-106695
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-114599
Обединено кралствоДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-124212
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-101368
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-112602
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-122194
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-011349
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-021008
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-034209
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-042087
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-052574
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-061261
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-07626
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-081596
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-093393
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-101470
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-111662
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-121531
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-011764
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-021321
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-032294
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-041657
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-053100
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-061940
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-071951
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-082425
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-092128
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-101894
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-111582
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-122734
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-012020
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-021495
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-032617
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-043059
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-053802
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-062200
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-072707
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-082227
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-092178
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-101534
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-112166
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-122068
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-012781
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-021800
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-032687
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-043617
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-053469
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-063367
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-074261
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-082327
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-092524
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-103938
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-113146
Обединено кралствоСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-122422
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2012-106419
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2012-116288
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2012-126181
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-015486
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-024144
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-039118
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-046264
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-059266
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-066464
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-075326
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-0812371
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-098614
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-106800
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-115399
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2013-126113
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-015292
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-025096
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-038354
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-048168
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-0513436
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-067544
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-078932
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-0812684
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-099660
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-108095
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-117183
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2014-127293
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-018789
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-025383
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-037561
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-0412645
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-0514407
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-068537
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-0712871
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-0811776
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-0913338
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-109973
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-119810
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2015-126655
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-018537
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-026351
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-038811
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-0412381
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-0513876
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-0612936
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-0715713
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-0816545
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-0912479
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-1014965
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-1111133
Обединено кралствоОбщоДействителна стойност2016-128214
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1019157
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-119711
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-129178
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0115319
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0213254
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-036789
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-048311
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0531221
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0634280
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0749064
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0858569
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0942121
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1017119
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1114840
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1212054
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0110813
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0210762
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-033478
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0416709
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0547806
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0610104
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0725135
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0871450
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0950991
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1040440
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1127702
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-127175
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0115859
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0219473
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0310905
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0415423
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0566385
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0634387
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0766794
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0881456
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0974658
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1041025
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1115054
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1217746
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0126744
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-028004
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0311436
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0431084
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0573663
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0647752
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0782188
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-08115106
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0960396
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1027148
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1119299
ГърцияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1215009
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1043221
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1129067
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1224541
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0145957
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0243737
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0321620
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0421483
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0530853
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0621814
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0739864
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0838399
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0932178
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1045974
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1128944
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1218706
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0141210
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0238745
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0320870
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0413517
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0530807
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0633487
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0743569
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0832828
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0924065
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1019199
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1113104
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1238611
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0130459
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0225515
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0314127
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0412461
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0521638
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0627701
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0733514
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0850231
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0926781
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1017204
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1132424
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1220557
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0125962
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0225139
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0321470
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0418472
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0538721
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0624355
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0731311
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0860130
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0947267
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1041489
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1125670
ГърцияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1240024
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1018172
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-119479
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-129574
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0114068
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0214910
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-038931
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-048154
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0511754
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-069738
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-079199
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0810372
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0911112
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1014266
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1112757
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1211198
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0117189
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0215375
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0313392
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0410513
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0526027
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0617898
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0714813
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-085793
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0927138
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1021650
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-1114677
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-129567
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0136683
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0216451
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0315614
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0424025
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0543262
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0619104
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-073597
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-084073
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0929585
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1039040
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1116984
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-1222883
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0129498
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0212476
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0315594
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0432603
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0544387
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0626924
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-073914
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-086872
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0926259
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1033830
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1129868
ГърцияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-1220512
ГърцияОбщоДействителна стойност2012-1080550
ГърцияОбщоДействителна стойност2012-1148257
ГърцияОбщоДействителна стойност2012-1243293
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-0175344
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-0271901
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-0337340
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-0437948
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-0573828
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-0665832
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-0798127
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-08107340
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-0985411
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-1077359
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-1156541
ГърцияОбщоДействителна стойност2013-1241958
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-0169212
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-0264882
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-0337740
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-0440739
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-05104640
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-0661489
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-0783517
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-08110071
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-09102194
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-1081289
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-1155483
ГърцияОбщоДействителна стойност2014-1255353
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-0183001
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-0261439
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-0340646
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-0451909
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-05131285
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-0681192
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-07103905
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-08135760
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-09131024
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-1097269
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-1164462
ГърцияОбщоДействителна стойност2015-1261186
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-0182204
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-0245619
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-0348500
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-0482159
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-05156771
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-0699031
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-07117413
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-08182108
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-09133922
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-10102467
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-1174837
ГърцияОбщоДействителна стойност2016-1275545
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-071515
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-081404
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-09191
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10151
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11138
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12129
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01242
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0275
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-03139
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-04323
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-051166
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-06252
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-07554
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-08968
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0948
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-1051
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11126
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12150
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01402
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-020
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-031008
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-040
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-05232
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-06418
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-072497
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-081156
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-09275
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10280
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11237
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12308
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01152
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02901
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-030
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-042006
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-051297
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-061245
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-072281
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-082081
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-091486
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10422
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11265
HRПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-121070
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-070
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-08156
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-090
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-100
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11552
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12518
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01961
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-020
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-030
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04162
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05141
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0630
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-07831
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-08276
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0997
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1090
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-11210
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12331
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-010
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-020
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03997
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-040
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-050
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-06278
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-070
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-080
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-090
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-100
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-11132
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-120
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-010
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-020
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-030
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04927
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05649
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06338
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07403
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-08208
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-090
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-10231
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-110
HRДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-121427
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-07909
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-080
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-090
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-10199
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-110
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-120
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01261
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02231
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03429
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-04484
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-05583
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0651
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-070
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-08323
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-09138
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-10114
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-11294
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-12149
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-01446
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-02191
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-031138
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-04864
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-05312
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-06557
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-070
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-080
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-09549
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-10206
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-11160
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-12202
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01188
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-02817
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-032474
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-041003
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-051945
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-06463
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-07538
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-08456
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-09297
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-101208
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-11179
HRСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-120
HRОбщоДействителна стойност2013-072424
HRОбщоДействителна стойност2013-081560
HRОбщоДействителна стойност2013-09191
HRОбщоДействителна стойност2013-10350
HRОбщоДействителна стойност2013-11690
HRОбщоДействителна стойност2013-12647
HRОбщоДействителна стойност2014-011464
HRОбщоДействителна стойност2014-02306
HRОбщоДействителна стойност2014-03568
HRОбщоДействителна стойност2014-04969
HRОбщоДействителна стойност2014-051890
HRОбщоДействителна стойност2014-06333
HRОбщоДействителна стойност2014-071385
HRОбщоДействителна стойност2014-081567
HRОбщоДействителна стойност2014-09283
HRОбщоДействителна стойност2014-10255
HRОбщоДействителна стойност2014-11630
HRОбщоДействителна стойност2014-12630
HRОбщоДействителна стойност2015-01848
HRОбщоДействителна стойност2015-02191
HRОбщоДействителна стойност2015-033143
HRОбщоДействителна стойност2015-04864
HRОбщоДействителна стойност2015-05544
HRОбщоДействителна стойност2015-061253
HRОбщоДействителна стойност2015-072497
HRОбщоДействителна стойност2015-081156
HRОбщоДействителна стойност2015-09824
HRОбщоДействителна стойност2015-10486
HRОбщоДействителна стойност2015-11529
HRОбщоДействителна стойност2015-12510
HRОбщоДействителна стойност2016-01340
HRОбщоДействителна стойност2016-021718
HRОбщоДействителна стойност2016-032474
HRОбщоДействителна стойност2016-043936
HRОбщоДействителна стойност2016-053891
HRОбщоДействителна стойност2016-062046
HRОбщоДействителна стойност2016-073222
HRОбщоДействителна стойност2016-082745
HRОбщоДействителна стойност2016-091783
HRОбщоДействителна стойност2016-101861
HRОбщоДействителна стойност2016-11444
HRОбщоДействителна стойност2016-122497
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10251
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-11371
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12127
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01478
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02343
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-030
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0473
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-05109
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-06809
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-07962
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-08702
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-09508
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-100
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11577
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12653
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-010
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-02161
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-03316
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-04393
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-051031
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-060
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-071566
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-081356
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-09671
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10609
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11487
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-120
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01958
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-020
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03227
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-041963
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-050
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-06186
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-07720
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-08762
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-09217
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-100
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11261
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12614
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01102
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02422
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03537
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04577
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-05834
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-061050
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-07398
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-08915
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09569
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-100
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11454
УнгарияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-121982
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-10450
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-11353
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12280
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-01298
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-02171
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0339
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04763
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-05305
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-060
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-070
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-08862
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-091452
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-101021
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11462
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12682
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01276
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0280
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-03316
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04983
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-05344
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-06344
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-071002
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-08678
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-090
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-10914
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-11731
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-121454
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-01993
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-02560
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03890
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-041753
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-052864
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-06931
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-072323
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-082285
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-091519
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-101269
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-11784
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-122039
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-011635
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-021335
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-031493
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-044150
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-054952
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06678
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-072391
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-082746
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-093494
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-102056
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11227
УнгарияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-122088
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-10800
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-11657
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12383
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-01179
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02687
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03749
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-040
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-05956
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-06923
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-07481
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-08668
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-090
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-101329
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-11277
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-12409
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01414
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02321
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03211
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-04197
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-051719
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-06515
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-07895
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-081356
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-091006
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-100
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-110
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-121342
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-011088
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-020
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-031187
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-04807
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-051180
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-061117
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-07763
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-081142
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-091302
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-101692
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-11914
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-121935
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01654
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-021195
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-03418
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-041182
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05964
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-061296
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-071195
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-081602
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-091108
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-10684
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-111134
УнгарияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-120
УнгарияОбщоДействителна стойност2012-101501
УнгарияОбщоДействителна стойност2012-111381
УнгарияОбщоДействителна стойност2012-12790
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-01955
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-021201
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-03788
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-04836
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-051370
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-061732
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-071443
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-082232
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-091960
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-102350
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-111316
УнгарияОбщоДействителна стойност2013-121744
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-01690
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-02562
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-03843
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-041573
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-053094
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-06859
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-073463
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-083390
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-091677
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-101523
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-111218
УнгарияОбщоДействителна стойност2014-122796
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-013039
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-02560
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-032304
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-044523
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-054044
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-062234
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-073806
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-084189
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-093038
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-102961
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-111959
УнгарияОбщоДействителна стойност2015-124588
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-012391
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-022952
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-032448
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-045909
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-056750
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-063024
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-073984
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-085263
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-095171
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-102740
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-111815
УнгарияОбщоДействителна стойност2016-124070
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-100
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-110
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-120
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-010
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-020
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-030
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-040
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-050
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-060
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-070
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-080
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-090
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10151
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-110
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-120
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0151
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-020
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-030
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-040
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-050
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-060
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-070
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-08122
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-090
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-100
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-110
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-120
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-010
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-020
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-030
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-040
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-050
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-060
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-070
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-080
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-090
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-100
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-110
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-120
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-010
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-020
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0372
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-040
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-050
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-06748
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-07282
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-08584
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09274
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10508
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-1165
ИрландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12749
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-100
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-11223
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-120
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0179
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-020
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-030
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04165
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-050
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-060
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-070
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-080
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-09154
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-10121
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1180
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12121
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-010
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02106
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-030
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-040
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0514
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-060
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0732
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-080
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-090
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-100
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-110
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1233
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-01276
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-020
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-030
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-040
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05227
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-060
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-070
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-080
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-090
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-10153
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-110
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1231
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01295
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0283
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0348
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04458
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05289
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06208
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07710
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-080
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09170
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-10301
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1129
ИрландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12374
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1049
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-110
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-1289
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-01159
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0298
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-030
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-040
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-05219
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-060
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-070
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-080
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-090
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-100
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-11242
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-12365
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-010
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-020
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-03154
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0451
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-05368
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0686
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0764
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-08160
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-09194
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-10170
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-11417
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-120
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-01395
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0264
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0362
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-04121
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-050
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-060
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-070
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-080
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-09214
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-100
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-110
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-120
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01387
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-020
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-03153
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0445
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05315
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-06956
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-07361
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-081169
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-090
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-10202
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-110
ИрландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-120
ИрландияОбщоДействителна стойност2012-1049
ИрландияОбщоДействителна стойност2012-11223
ИрландияОбщоДействителна стойност2012-1289
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-01238
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-0298
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-030
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-04165
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-05219
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-060
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-070
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-080
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-09154
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-10272
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-11322
ИрландияОбщоДействителна стойност2013-12486
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-0151
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-02106
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-03154
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-0451
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-05382
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-0686
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-0796
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-08282
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-09194
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-10170
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-11417
ИрландияОбщоДействителна стойност2014-1233
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-01671
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-0264
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-0362
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-04121
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-05227
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-060
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-070
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-080
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-09214
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-10153
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-110
ИрландияОбщоДействителна стойност2015-1231
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-01682
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-0283
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-03273
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-04503
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-05604
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-061912
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-071353
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-081753
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-09444
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-101011
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-1194
ИрландияОбщоДействителна стойност2016-121123
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10124
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-11494
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12231
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01176
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02188
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-03300
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-04331
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-05941
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-061413
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-07730
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-08402
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-09787
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10353
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11140
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12190
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01153
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0292
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-031384
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-040
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-051187
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-06978
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-07364
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-08678
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-09587
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10336
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11105
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12245
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01282
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02199
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03341
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-04497
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-054000
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-060
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-071001
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-08250
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-09668
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10849
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11197
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12324
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01298
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02450
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03495
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04672
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-052810
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-06475
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-07843
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-081926
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09511
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-100
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11472
ИзраелПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12138
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-10221
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-11164
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1292
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-01153
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-02235
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0375
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04167
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-05235
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-06100
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-070
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-08458
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-09393
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-10353
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1182
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12112
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01133
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02230
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-03346
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04615
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-052375
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-06498
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-071091
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-081468
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-091671
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-101307
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-11421
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12257
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-01143
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-02416
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03723
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-04226
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-050
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-061298
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-07300
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-08823
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-091196
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-10957
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-1199
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-120
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01242
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-02187
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03319
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04480
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-051054
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-061226
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07520
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-080
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-09757
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-101127
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-11328
ИзраелДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12206
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-100
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-11102
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12185
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0176
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0247
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03225
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0482
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-05705
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-061312
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-071826
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-081646
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-091575
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-100
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-11331
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-12449
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0166
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0246
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-031038
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-040
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-052375
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-06860
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-07167
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-08489
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-09885
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-10671
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-11211
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-12229
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-01286
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-02412
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-03224
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-04271
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-050
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-06865
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-07200
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-08358
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-09621
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-100
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-11681
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-12286
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-01257
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-02247
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-03178
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-04298
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-050
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-06419
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-070
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-08963
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-09235
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-10564
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-110
ИзраелСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-12225
ИзраелОбщоДействителна стойност2012-10345
ИзраелОбщоДействителна стойност2012-11760
ИзраелОбщоДействителна стойност2012-12508
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-01405
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-02470
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-03600
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-04580
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-051881
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-062825
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-072556
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-082506
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-092755
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-10706
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-11553
ИзраелОбщоДействителна стойност2013-12751
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-01352
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-02368
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-032768
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-04615
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-055937
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-062336
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-071622
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-082635
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-093143
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-102314
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-11737
ИзраелОбщоДействителна стойност2014-12731
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-01711
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-021027
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-031288
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-04994
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-054000
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-062163
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-071501
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-081431
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-092485
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-101806
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-11977
ИзраелОбщоДействителна стойност2015-12610
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-01797
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-02884
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-03992
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-041450
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-053864
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-062120
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-071363
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-082889
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-091503
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-101691
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-11800
ИзраелОбщоДействителна стойност2016-12569
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10224
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-11494
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12509
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01208
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02188
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-03300
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-04480
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-051001
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-062960
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-071073
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-08682
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-091345
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-10640
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11189
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12256
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01153
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-02253
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-031384
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-040
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-051373
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-062625
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-07486
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-08800
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-09851
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10455
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11152
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12462
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01406
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02281
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-031213
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-04730
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-054454
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-060
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-071363
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-08656
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-091209
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-101045
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11647
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12324
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01554
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02631
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03495
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04961
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-053101
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-061332
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-071044
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-082077
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-091318
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10826
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11472
Други страниПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12212
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-101202
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-11481
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-12314
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-01392
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-02590
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-031558
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04770
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-053083
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-062206
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-071194
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-081690
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-092994
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-102419
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11755
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-121025
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-011757
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-021141
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-033366
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-041343
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-054293
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-062345
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-073079
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-083389
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-094082
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-102888
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-111313
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12863
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-011816
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-022030
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-032851
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-041095
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-05933
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-064601
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-071298
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-082462
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-092624
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-102141
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-111421
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-12738
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-011222
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-021404
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-032240
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-04939
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-052658
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-063369
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-071320
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-081055
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-091235
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-101920
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-111832
Други страниДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-12566
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-10378
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-11177
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12496
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-01203
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-02329
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-03512
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-04463
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-051220
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-062346
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-072826
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-082604
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-091814
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-10287
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-11429
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-12582
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-01216
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-02148
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-031811
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-04224
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-053262
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-061850
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-07167
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-08855
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-091468
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-101148
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-11398
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-12561
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-011640
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-021032
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-03782
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-04561
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-051166
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-061640
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-07867
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-08561
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-091006
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-10621
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-111041
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-12540
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-011079
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-02561
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-03977
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-04746
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-05388
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-061661
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-07619
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-082412
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-091018
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-10762
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-11440
Други страниСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-12617
Други страниОбщоДействителна стойност2012-101804
Други страниОбщоДействителна стойност2012-111152
Други страниОбщоДействителна стойност2012-121319
Други страниОбщоДействителна стойност2013-01803
Други страниОбщоДействителна стойност2013-021107
Други страниОбщоДействителна стойност2013-032370
Други страниОбщоДействителна стойност2013-041713
Други страниОбщоДействителна стойност2013-055304
Други страниОбщоДействителна стойност2013-067512
Други страниОбщоДействителна стойност2013-075093
Други страниОбщоДействителна стойност2013-084976
Други страниОбщоДействителна стойност2013-096153
Други страниОбщоДействителна стойност2013-103346
Други страниОбщоДействителна стойност2013-111373
Други страниОбщоДействителна стойност2013-121863
Други страниОбщоДействителна стойност2014-012126
Други страниОбщоДействителна стойност2014-021542
Други страниОбщоДействителна стойност2014-036561
Други страниОбщоДействителна стойност2014-041567
Други страниОбщоДействителна стойност2014-058928
Други страниОбщоДействителна стойност2014-066820
Други страниОбщоДействителна стойност2014-073732
Други страниОбщоДействителна стойност2014-085044
Други страниОбщоДействителна стойност2014-096401
Други страниОбщоДействителна стойност2014-104491
Други страниОбщоДействителна стойност2014-111863
Други страниОбщоДействителна стойност2014-121886
Други страниОбщоДействителна стойност2015-013862
Други страниОбщоДействителна стойност2015-023343
Други страниОбщоДействителна стойност2015-034846
Други страниОбщоДействителна стойност2015-042386
Други страниОбщоДействителна стойност2015-056553
Други страниОбщоДействителна стойност2015-066241
Други страниОбщоДействителна стойност2015-073528
Други страниОбщоДействителна стойност2015-083679
Други страниОбщоДействителна стойност2015-094839
Други страниОбщоДействителна стойност2015-103807
Други страниОбщоДействителна стойност2015-113109
Други страниОбщоДействителна стойност2015-121602
Други страниОбщоДействителна стойност2016-012855
Други страниОбщоДействителна стойност2016-022596
Други страниОбщоДействителна стойност2016-033712
Други страниОбщоДействителна стойност2016-042646
Други страниОбщоДействителна стойност2016-056147
Други страниОбщоДействителна стойност2016-066362
Други страниОбщоДействителна стойност2016-072983
Други страниОбщоДействителна стойност2016-085544
Други страниОбщоДействителна стойност2016-093571
Други страниОбщоДействителна стойност2016-103508
Други страниОбщоДействителна стойност2016-112744
Други страниОбщоДействителна стойност2016-121395
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-101781
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-112148
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-122142
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-011430
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-021637
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-032398
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-043604
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-052520
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-064218
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-078812
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-085086
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-091913
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-103187
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-111829
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-122003
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-011125
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-021440
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-033451
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-043236
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-055383
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-066030
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-076993
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-088230
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-092278
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-102460
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-112330
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-122645
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-011672
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-022084
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-033520
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-046060
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-057154
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-068168
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0710359
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-089107
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-094456
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-102942
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-113418
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-123901
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-011208
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-022003
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-034405
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-048237
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-057654
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-069912
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-079874
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0810021
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-096414
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-106494
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-117000
ИталияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-126006
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-102464
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-111994
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-121803
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-011614
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-022013
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-032798
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-043896
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-056805
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-064518
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-076853
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-085983
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-091882
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-102452
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-112174
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-121856
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-012165
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-022688
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-032876
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-045934
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-055617
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-066029
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-073158
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-084117
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-092278
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-102511
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-112344
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-122253
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-011226
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-022996
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-033740
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-044850
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-054345
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-066352
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-074286
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-085693
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-092059
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-103679
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-113827
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-125144
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-013624
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-023607
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-034052
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-047201
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-057152
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-064603
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-076228
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-089997
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-092847
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-104205
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-113315
ИталияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-127586
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-101008
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-111687
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-121127
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-012328
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-021511
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-035197
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-043590
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-053024
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-064519
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-073916
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-086881
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-092429
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-102452
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-111407
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-121201
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-012573
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-021920
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-033738
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-042876
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-055149
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-064020
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-074737
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-082675
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-092733
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-102983
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-112825
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-122513
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-012229
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-021433
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-031980
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-044242
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-054855
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-063086
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-071250
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-081565
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-091885
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-101839
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-111504
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-124255
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-011409
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-022604
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-032995
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-043908
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-053576
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-063717
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-072430
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-082145
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-093176
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-102101
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-114052
ИталияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-122529
ИталияОбщоДействителна стойност2012-105253
ИталияОбщоДействителна стойност2012-115829
ИталияОбщоДействителна стойност2012-125072
ИталияОбщоДействителна стойност2013-015372
ИталияОбщоДействителна стойност2013-025161
ИталияОбщоДействителна стойност2013-0310393
ИталияОбщоДействителна стойност2013-0411090
ИталияОбщоДействителна стойност2013-0512349
ИталияОбщоДействителна стойност2013-0613255
ИталияОбщоДействителна стойност2013-0719581
ИталияОбщоДействителна стойност2013-0817950
ИталияОбщоДействителна стойност2013-096224
ИталияОбщоДействителна стойност2013-108091
ИталияОбщоДействителна стойност2013-115410
ИталияОбщоДействителна стойност2013-125060
ИталияОбщоДействителна стойност2014-015863
ИталияОбщоДействителна стойност2014-026048
ИталияОбщоДействителна стойност2014-0310065
ИталияОбщоДействителна стойност2014-0412046
ИталияОбщоДействителна стойност2014-0516149
ИталияОбщоДействителна стойност2014-0616079
ИталияОбщоДействителна стойност2014-0714888
ИталияОбщоДействителна стойност2014-0815022
ИталияОбщоДействителна стойност2014-097289
ИталияОбщоДействителна стойност2014-107954
ИталияОбщоДействителна стойност2014-117499
ИталияОбщоДействителна стойност2014-127411
ИталияОбщоДействителна стойност2015-015127
ИталияОбщоДействителна стойност2015-026513
ИталияОбщоДействителна стойност2015-039240
ИталияОбщоДействителна стойност2015-0415152
ИталияОбщоДействителна стойност2015-0516354
ИталияОбщоДействителна стойност2015-0617606
ИталияОбщоДействителна стойност2015-0715895
ИталияОбщоДействителна стойност2015-0816365
ИталияОбщоДействителна стойност2015-098400
ИталияОбщоДействителна стойност2015-108460
ИталияОбщоДействителна стойност2015-118749
ИталияОбщоДействителна стойност2015-1213300
ИталияОбщоДействителна стойност2016-016241
ИталияОбщоДействителна стойност2016-028214
ИталияОбщоДействителна стойност2016-0311452
ИталияОбщоДействителна стойност2016-0419346
ИталияОбщоДействителна стойност2016-0518382
ИталияОбщоДействителна стойност2016-0618232
ИталияОбщоДействителна стойност2016-0718532
ИталияОбщоДействителна стойност2016-0822163
ИталияОбщоДействителна стойност2016-0912437
ИталияОбщоДействителна стойност2016-1012800
ИталияОбщоДействителна стойност2016-1114367
ИталияОбщоДействителна стойност2016-1216121
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-103361
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-112285
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-124349
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-012585
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-021640
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-034436
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0411585
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0510905
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0611199
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-076540
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-088621
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-0910162
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-105095
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-11336
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-12402
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-014312
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-023289
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-038081
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-044874
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0511726
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0616378
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-078121
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0816643
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0912810
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-108015
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-114584
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-123149
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-013392
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-023201
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-036160
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-048621
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-059768
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0612338
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0710437
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0812023
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0911366
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-106030
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-115040
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-128172
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-018321
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0210003
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0311037
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0414595
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0510063
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0619442
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0714414
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0825133
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0913911
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-107135
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-117757
бивша югославска република МакедонияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-128306
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-108251
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-118888
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-127553
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-019392
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-027265
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-039525
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0410498
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0512408
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0616237
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0716320
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0816019
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-098891
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-108370
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-116127
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-127333
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-014789
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-026851
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-038466
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0414236
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-056645
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0618073
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-077580
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0810388
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0912830
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-107902
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-114370
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-123990
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-017044
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-023838
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-038335
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-047024
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-059067
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0613818
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-076560
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0813741
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0912035
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-105830
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-116047
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-125029
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-016546
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-025590
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-038030
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-044866
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-057549
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0613262
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-077507
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0815709
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-099501
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-108638
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-115171
бивша югославска република МакедонияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-1210284
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-106723
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-116856
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-125951
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-015641
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-026797
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-039898
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0413033
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0512785
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0618479
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-075636
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-085688
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0914482
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-107642
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-116205
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-127427
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-017425
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-025060
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0311159
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-049477
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0516807
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0620720
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0710558
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0811219
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0910461
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-106503
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-113663
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-125879
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-016522
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-025849
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0311234
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0412453
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0515565
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-0619247
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-079841
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-089876
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-099360
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-105627
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-116804
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-128800
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-019708
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-026178
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-035974
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-049383
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0516353
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0612661
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-075706
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-088378
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-098483
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-108261
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-117470
бивша югославска република МакедонияСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-129097
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2012-1018335
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2012-1118029
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2012-1217853
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0117618
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0215702
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0323859
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0435116
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0536098
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0645915
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0728496
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0830328
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-0933535
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-1021107
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-1112668
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2013-1215162
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0116526
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0215200
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0327706
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0428587
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0535178
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0655171
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0726259
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0838250
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-0936101
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-1022420
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-1112617
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2014-1213018
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0116958
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0212888
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0325729
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0428098
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0534400
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0645403
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0726838
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0835640
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-0932761
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-1017487
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-1117891
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2015-1222001
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0124575
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0221771
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0325041
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0428844
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0533965
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0645365
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0727627
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0849220
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-0931895
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-1024034
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-1120398
бивша югославска република МакедонияОбщоДействителна стойност2016-1227687
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-100
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-1116
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-120
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-010
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-020
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-030
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-040
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-050
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-06286
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-070
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-08184
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-090
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1099
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-1167
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-120
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0134
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0264
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-0346
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-040
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-05337
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-060
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-070
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-08226
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-09270
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10234
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11107
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12400
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01300
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0254
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0327
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-04829
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-05697
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-0645
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-07337
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-080
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-09273
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-1093
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11161
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12254
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01385
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02119
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-03252
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04887
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-05410
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-061502
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-07774
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-081179
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-0945
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-10383
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-110
МалтаПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12136
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-100
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-110
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1220
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-010
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0242
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0375
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-040
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-050
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-06282
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-0736
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-084802
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-090
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-108
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-1146
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-120
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-0120
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-02128
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-030
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-040
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-050
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-060
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-070
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-08105
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-090
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-100
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-110
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-12148
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0182
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-020
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-0320
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-04276
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-050
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-060
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-07112
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-080
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-090
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-10280
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-11268
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-120
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-010
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0247
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-03198
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0438
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-05330
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-06644
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-07322
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-08237
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-0989
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-10172
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-110
МалтаДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-120
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-100
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-110
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-127
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-0115
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-020
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-030
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-040
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-050
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-060
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-07182
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-080
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-090
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-1026
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-110
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-120
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-0152
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-020
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-030
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-040
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-050
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-060
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-070
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-08301
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-090
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-100
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-110
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2014-120
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-010
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-020
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-030
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-04138
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-050
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-060
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-070
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-080
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-090
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-100
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-11107
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2015-120
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0196
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-020
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-030
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-04224
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-0582
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-06215
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-07387
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-080
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-090
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-10134
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-110
МалтаСлужебна (професионална)Действителна стойност2016-120
МалтаОбщоДействителна стойност2012-100
МалтаОбщоДействителна стойност2012-1116
МалтаОбщоДействителна стойност2012-1227
МалтаОбщоДействителна стойност2013-0115
МалтаОбщоДействителна стойност2013-0242
МалтаОбщоДействителна стойност2013-0375
МалтаОбщоДействителна стойност2013-040
МалтаОбщоДействителна стойност2013-050
МалтаОбщоДействителна стойност2013-06568
МалтаОбщоДействителна стойност2013-07218
МалтаОбщоДействителна стойност2013-084986
МалтаОбщоДействителна стойност2013-090
МалтаОбщоДействителна стойност2013-10133
МалтаОбщоДействителна стойност2013-11113
МалтаОбщоДействителна стойност2013-120
МалтаОбщоДействителна стойност2014-01106
МалтаОбщоДействителна стойност2014-02192
МалтаОбщоДействителна стойност2014-0346
МалтаОбщоДействителна стойност2014-040
МалтаОбщоДействителна стойност2014-05337
МалтаОбщоДействителна стойност2014-060
МалтаОбщоДействителна стойност2014-070
МалтаОбщоДействителна стойност2014-08632
МалтаОбщоДействителна стойност2014-09270
МалтаОбщоДействителна стойност2014-10234
МалтаОбщоДействителна стойност2014-11107
МалтаОбщоДействителна стойност2014-12548
МалтаОбщоДействителна стойност2015-01382
МалтаОбщоДействителна стойност2015-0254
МалтаОбщоДействителна стойност2015-0347
МалтаОбщоДействителна стойност2015-041243
МалтаОбщоДействителна стойност2015-05697
МалтаОбщоДействителна стойност2015-0645
МалтаОбщоДействителна стойност2015-07449
МалтаОбщоДействителна стойност2015-080
МалтаОбщоДействителна стойност2015-09273
МалтаОбщоДействителна стойност2015-10373
МалтаОбщоДействителна стойност2015-11536
МалтаОбщоДействителна стойност2015-12254
МалтаОбщоДействителна стойност2016-01481
МалтаОбщоДействителна стойност2016-02166
МалтаОбщоДействителна стойност2016-03450
МалтаОбщоДействителна стойност2016-041149
МалтаОбщоДействителна стойност2016-05822
МалтаОбщоДействителна стойност2016-062361
МалтаОбщоДействителна стойност2016-071483
МалтаОбщоДействителна стойност2016-081416
МалтаОбщоДействителна стойност2016-09134
МалтаОбщоДействителна стойност2016-10689
МалтаОбщоДействителна стойност2016-110
МалтаОбщоДействителна стойност2016-12136
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-10188
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-110
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2012-12622
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-01144
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-02135
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-03530
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-040
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-051100
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-061259
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-07428
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-08968
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-09230
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-100
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-110
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2013-120
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-01129
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-02415
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-03313
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-04315
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-050
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-06133
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-07666
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-08912
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-09508
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-10444
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-11196
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2014-12220
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-01201
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-02340
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-03342
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-04742
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-050
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-06662
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-07335
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-082444
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-09548
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-10196
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-11229
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2015-12228
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-01193
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-02556
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-031663
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-04529
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-05391
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-06592
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-072214
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-081673
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-09677
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-101087
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-11736
НидерландияПочивка и екскурзииДействителна стойност2016-12893
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-101883
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-11194
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2012-1296
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-01393
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-02848
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-031405
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-04491
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-051243
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-061100
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-07299
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-081162
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-091149
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-103051
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-11134
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2013-12193
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-01258
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-021162
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-031146
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-04524
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-051496
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-061067
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-07637
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-081216
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-09610
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-10924
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-11125
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2014-1292
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-01669
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-021290
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-03885
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-041463
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-051284
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-06798
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-071348
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-081047
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-09772
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-101429
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-11323
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2015-12686
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-01578
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-021111
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-031406
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-042249
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-051822
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-063533
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-072652
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-082843
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-091863
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-101282
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-111963
НидерландияДруги (напр. гостуване, поклонение, лечение)Действителна стойност2016-121674
НидерландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-10755
НидерландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-11307
НидерландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2012-12414
НидерландияСлужебна (професионална)Действителна стойност2013-01484
Нидерландия