Пътувания и посещения по цел на пътуване - Общо

Пътувания и посещения по цел на пътуване - Общо

Дефиниция на структурата на данните: Пътувания и посещения

Честота: МесечноЧестота
Цел на пътуване: ОбщоЦел на пътуване
Вид на пътуване: ОбщоВид на пътуване
Формат за обмен на дата и време: МесечноФормат за обмен на дата и време
Множител на измерителна единица: ЕдинициМножител на измерителна единица
Измерителна единица: бройИзмерителна единица

Географски обхватГражданствоСтатус на наблюдениетоОтчетен периодСтойност
АвстрияЧужденецДействителна стойност2012-109643
АвстрияЧужденецДействителна стойност2012-115946
АвстрияЧужденецДействителна стойност2012-125686
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-015901
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-025281
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-034884
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-048963
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-0511132
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-0614177
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-0741896
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-0844469
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-0933638
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-109828
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-116137
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-125992
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-016293
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-025759
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-035289
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-049842
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-0517804
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-0615225
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-0744404
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-0846985
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-0934965
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-109593
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-116694
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-125491
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-016560
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-025974
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-035382
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-049697
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-058029
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-064543
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-0728895
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-0848772
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-0936036
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-1010233
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-115230
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-125673
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-016619
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-025902
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-036295
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-049669
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-058424
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-067470
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-0736756
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-0854453
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-0942516
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-1011680
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-116496
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-128209
АвстрияБългаринДействителна стойност2012-105447
АвстрияБългаринДействителна стойност2012-115622
АвстрияБългаринДействителна стойност2012-122798
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-015206
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-026036
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-039380
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-047811
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-0511246
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-069689
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-0710868
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-0812354
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-098954
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-109016
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-115831
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-123185
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-017500
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-024805
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-038657
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-047075
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-0513474
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-068888
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-0712529
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-0816244
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-099200
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-108543
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-117891
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-125279
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-016900
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-025500
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-037881
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-049870
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-0513621
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-068982
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-0713114
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-0817479
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-099947
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-109391
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-118823
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-126637
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-018747
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-029021
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-039282
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-0413622
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-0520925
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-0617889
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-0715452
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-0815430
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-0915512
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-1011646
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-1112653
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-1213800
БелгияЧужденецДействителна стойност2012-104241
БелгияЧужденецДействителна стойност2012-111854
БелгияЧужденецДействителна стойност2012-121279
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-012600
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-022599
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-032407
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-042340
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-053845
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-068074
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-0725030
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-0825794
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-0914601
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-104319
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-111896
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-121230
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-012342
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-022492
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-032639
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-042471
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-056241
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-069222
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-0729955
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-0824803
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-0915262
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-104744
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-112296
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-121287
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-012634
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-022611
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-032913
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-042153
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-054089
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-066182
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-0728456
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-0826040
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-0916649
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-105431
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-112400
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-121219
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-012279
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-022720
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-031947
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-041996
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-054847
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-069879
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-0730518
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-0832901
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-0921006
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-106550
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-112904
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-121882
БелгияБългаринДействителна стойност2012-102356
БелгияБългаринДействителна стойност2012-112417
БелгияБългаринДействителна стойност2012-121960
БелгияБългаринДействителна стойност2013-012171
БелгияБългаринДействителна стойност2013-022507
БелгияБългаринДействителна стойност2013-033297
БелгияБългаринДействителна стойност2013-043972
БелгияБългаринДействителна стойност2013-056012
БелгияБългаринДействителна стойност2013-064701
БелгияБългаринДействителна стойност2013-073137
БелгияБългаринДействителна стойност2013-084212
БелгияБългаринДействителна стойност2013-092095
БелгияБългаринДействителна стойност2013-103148
БелгияБългаринДействителна стойност2013-112259
БелгияБългаринДействителна стойност2013-121578
БелгияБългаринДействителна стойност2014-012645
БелгияБългаринДействителна стойност2014-021925
БелгияБългаринДействителна стойност2014-032951
БелгияБългаринДействителна стойност2014-043355
БелгияБългаринДействителна стойност2014-056104
БелгияБългаринДействителна стойност2014-063455
БелгияБългаринДействителна стойност2014-072061
БелгияБългаринДействителна стойност2014-084460
БелгияБългаринДействителна стойност2014-091631
БелгияБългаринДействителна стойност2014-102367
БелгияБългаринДействителна стойност2014-112991
БелгияБългаринДействителна стойност2014-121507
БелгияБългаринДействителна стойност2015-013193
БелгияБългаринДействителна стойност2015-021829
БелгияБългаринДействителна стойност2015-032719
БелгияБългаринДействителна стойност2015-045370
БелгияБългаринДействителна стойност2015-056150
БелгияБългаринДействителна стойност2015-063789
БелгияБългаринДействителна стойност2015-072169
БелгияБългаринДействителна стойност2015-085243
БелгияБългаринДействителна стойност2015-091986
БелгияБългаринДействителна стойност2015-102790
БелгияБългаринДействителна стойност2015-113294
БелгияБългаринДействителна стойност2015-122428
БелгияБългаринДействителна стойност2016-013751
БелгияБългаринДействителна стойност2016-022350
БелгияБългаринДействителна стойност2016-032288
БелгияБългаринДействителна стойност2016-047014
БелгияБългаринДействителна стойност2016-057786
БелгияБългаринДействителна стойност2016-067458
БелгияБългаринДействителна стойност2016-072274
БелгияБългаринДействителна стойност2016-086612
БелгияБългаринДействителна стойност2016-093651
БелгияБългаринДействителна стойност2016-105803
БелгияБългаринДействителна стойност2016-116523
БелгияБългаринДействителна стойност2016-126751
КанадаЧужденецДействителна стойност2012-101472
КанадаЧужденецДействителна стойност2012-11631
КанадаЧужденецДействителна стойност2012-12414
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-01293
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-02354
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-03462
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-04950
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-051522
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-062399
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-072643
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-082661
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-092445
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-102108
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-11794
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-12451
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-01354
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-02383
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-03625
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-041097
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-051817
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-062937
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-073177
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-082982
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-092999
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-101904
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-11618
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-12446
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-01444
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-02363
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-03509
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-041302
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-051917
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-062775
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-073316
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-083024
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-092384
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-101333
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-11518
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-12517
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-01510
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-02414
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-03650
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-041058
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-051767
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-062532
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-073104
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-082764
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-092238
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-101269
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-11617
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-12472
КанадаБългаринДействителна стойност2012-10254
КанадаБългаринДействителна стойност2012-11132
КанадаБългаринДействителна стойност2012-12266
КанадаБългаринДействителна стойност2013-0176
КанадаБългаринДействителна стойност2013-02141
КанадаБългаринДействителна стойност2013-03187
КанадаБългаринДействителна стойност2013-0482
КанадаБългаринДействителна стойност2013-05121
КанадаБългаринДействителна стойност2013-061293
КанадаБългаринДействителна стойност2013-071095
КанадаБългаринДействителна стойност2013-08913
КанадаБългаринДействителна стойност2013-09392
КанадаБългаринДействителна стойност2013-10340
КанадаБългаринДействителна стойност2013-11276
КанадаБългаринДействителна стойност2013-12370
КанадаБългаринДействителна стойност2014-01463
КанадаБългаринДействителна стойност2014-02346
КанадаБългаринДействителна стойност2014-03296
КанадаБългаринДействителна стойност2014-04205
КанадаБългаринДействителна стойност2014-05575
КанадаБългаринДействителна стойност2014-061080
КанадаБългаринДействителна стойност2014-07766
КанадаБългаринДействителна стойност2014-08852
КанадаБългаринДействителна стойност2014-09309
КанадаБългаринДействителна стойност2014-10269
КанадаБългаринДействителна стойност2014-11376
КанадаБългаринДействителна стойност2014-12288
КанадаБългаринДействителна стойност2015-011661
КанадаБългаринДействителна стойност2015-02888
КанадаБългаринДействителна стойност2015-03886
КанадаБългаринДействителна стойност2015-04233
КанадаБългаринДействителна стойност2015-05454
КанадаБългаринДействителна стойност2015-06721
КанадаБългаринДействителна стойност2015-07720
КанадаБългаринДействителна стойност2015-081132
КанадаБългаринДействителна стойност2015-09643
КанадаБългаринДействителна стойност2015-10198
КанадаБългаринДействителна стойност2015-11372
КанадаБългаринДействителна стойност2015-12229
КанадаБългаринДействителна стойност2016-01615
КанадаБългаринДействителна стойност2016-02664
КанадаБългаринДействителна стойност2016-03835
КанадаБългаринДействителна стойност2016-04254
КанадаБългаринДействителна стойност2016-05401
КанадаБългаринДействителна стойност2016-06910
КанадаБългаринДействителна стойност2016-07564
КанадаБългаринДействителна стойност2016-081371
КанадаБългаринДействителна стойност2016-09569
КанадаБългаринДействителна стойност2016-10233
КанадаБългаринДействителна стойност2016-11333
КанадаБългаринДействителна стойност2016-12217
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2012-103214
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2012-111997
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2012-12817
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-01423
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-02466
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-03652
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-041284
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-051212
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-064961
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-078566
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-0832
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-096432
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-103802
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-112185
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-12866
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-01461
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-0254
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-0391
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-04138
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-051121
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-067650
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-076567
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-083696
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-096517
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-103497
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-112863
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-121165
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-01462
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-02547
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-03114
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-04167
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-051176
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-065335
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-076790
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-083614
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-096238
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-104058
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-111659
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-12682
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-011041
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-02730
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-03774
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-042248
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-051444
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-065937
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-078712
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-085196
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-093597
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-102453
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-11906
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-121004
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2012-101185
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2012-11842
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2012-12568
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-01536
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-02567
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-032404
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-04662
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-051170
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-06839
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-072376
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-082380
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-091030
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-104092
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-11244
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-12350
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-01620
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-02550
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-031016
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-04751
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-05783
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-06307
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-071359
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-081897
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-091025
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-10926
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-11224
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-12244
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-011752
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-022218
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-03797
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-04803
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-05763
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-06302
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-071331
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-08215
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-091728
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-10667
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-111186
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-12461
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-011398
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-022178
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-031339
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-04765
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-05726
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-061476
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-071182
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-08708
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-091253
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-101168
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-111067
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-122549
КипърЧужденецДействителна стойност2012-10744
КипърЧужденецДействителна стойност2012-111112
КипърЧужденецДействителна стойност2012-121316
КипърЧужденецДействителна стойност2013-01800
КипърЧужденецДействителна стойност2013-02893
КипърЧужденецДействителна стойност2013-03548
КипърЧужденецДействителна стойност2013-04999
КипърЧужденецДействителна стойност2013-051893
КипърЧужденецДействителна стойност2013-063167
КипърЧужденецДействителна стойност2013-072933
КипърЧужденецДействителна стойност2013-082645
КипърЧужденецДействителна стойност2013-09668
КипърЧужденецДействителна стойност2013-10832
КипърЧужденецДействителна стойност2013-111139
КипърЧужденецДействителна стойност2013-121268
КипърЧужденецДействителна стойност2014-01905
КипърЧужденецДействителна стойност2014-02902
КипърЧужденецДействителна стойност2014-03479
КипърЧужденецДействителна стойност2014-040
КипърЧужденецДействителна стойност2014-051752
КипърЧужденецДействителна стойност2014-060
КипърЧужденецДействителна стойност2014-073054
КипърЧужденецДействителна стойност2014-083561
КипърЧужденецДействителна стойност2014-093016
КипърЧужденецДействителна стойност2014-10520
КипърЧужденецДействителна стойност2014-111554
КипърЧужденецДействителна стойност2014-121488
КипърЧужденецДействителна стойност2015-011245
КипърЧужденецДействителна стойност2015-02703
КипърЧужденецДействителна стойност2015-03359
КипърЧужденецДействителна стойност2015-041487
КипърЧужденецДействителна стойност2015-051932
КипърЧужденецДействителна стойност2015-06322
КипърЧужденецДействителна стойност2015-073869
КипърЧужденецДействителна стойност2015-083563
КипърЧужденецДействителна стойност2015-092748
КипърЧужденецДействителна стойност2015-10599
КипърЧужденецДействителна стойност2015-111604
КипърЧужденецДействителна стойност2015-12854
КипърЧужденецДействителна стойност2016-01564
КипърЧужденецДействителна стойност2016-02809
КипърЧужденецДействителна стойност2016-03468
КипърЧужденецДействителна стойност2016-042453
КипърЧужденецДействителна стойност2016-052070
КипърЧужденецДействителна стойност2016-06584
КипърЧужденецДействителна стойност2016-075790
КипърЧужденецДействителна стойност2016-083448
КипърЧужденецДействителна стойност2016-092601
КипърЧужденецДействителна стойност2016-10592
КипърЧужденецДействителна стойност2016-111431
КипърЧужденецДействителна стойност2016-121371
КипърБългаринДействителна стойност2012-1074
КипърБългаринДействителна стойност2012-1148
КипърБългаринДействителна стойност2012-12391
КипърБългаринДействителна стойност2013-01461
КипърБългаринДействителна стойност2013-02444
КипърБългаринДействителна стойност2013-032104
КипърБългаринДействителна стойност2013-04978
КипърБългаринДействителна стойност2013-05720
КипърБългаринДействителна стойност2013-061826
КипърБългаринДействителна стойност2013-07365
КипърБългаринДействителна стойност2013-08363
КипърБългаринДействителна стойност2013-091199
КипърБългаринДействителна стойност2013-101112
КипърБългаринДействителна стойност2013-11218
КипърБългаринДействителна стойност2013-12294
КипърБългаринДействителна стойност2014-01817
КипърБългаринДействителна стойност2014-02410
КипърБългаринДействителна стойност2014-03244
КипърБългаринДействителна стойност2014-04576
КипърБългаринДействителна стойност2014-05405
КипърБългаринДействителна стойност2014-0692
КипърБългаринДействителна стойност2014-07458
КипърБългаринДействителна стойност2014-08175
КипърБългаринДействителна стойност2014-091050
КипърБългаринДействителна стойност2014-10895
КипърБългаринДействителна стойност2014-11271
КипърБългаринДействителна стойност2014-12131
КипърБългаринДействителна стойност2015-01146
КипърБългаринДействителна стойност2015-02113
КипърБългаринДействителна стойност2015-03174
КипърБългаринДействителна стойност2015-04768
КипърБългаринДействителна стойност2015-05536
КипърБългаринДействителна стойност2015-06108
КипърБългаринДействителна стойност2015-07520
КипърБългаринДействителна стойност2015-081092
КипърБългаринДействителна стойност2015-091088
КипърБългаринДействителна стойност2015-101073
КипърБългаринДействителна стойност2015-11343
КипърБългаринДействителна стойност2015-12524
КипърБългаринДействителна стойност2016-01254
КипърБългаринДействителна стойност2016-02139
КипърБългаринДействителна стойност2016-03341
КипърБългаринДействителна стойност2016-04956
КипърБългаринДействителна стойност2016-05692
КипърБългаринДействителна стойност2016-06922
КипърБългаринДействителна стойност2016-07683
КипърБългаринДействителна стойност2016-081490
КипърБългаринДействителна стойност2016-09622
КипърБългаринДействителна стойност2016-10489
КипърБългаринДействителна стойност2016-11749
КипърБългаринДействителна стойност2016-121015
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2012-105863
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2012-113013
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2012-122723
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-011504
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-022054
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-032789
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-042837
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-054062
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-0613735
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-0742558
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-0862099
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-0927573
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-105976
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-113065
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-123063
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-011597
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-022217
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-032740
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-043003
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-054636
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-0614817
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-0741400
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-0869812
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-0930783
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-105484
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-112973
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-123486
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-011467
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-022297
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-032848
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-043054
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-055061
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-0613360
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-0731712
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-0858228
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-0930882
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-105601
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-113058
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-123410
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-012921
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-022730
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-033355
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-043069
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-056324
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-0622742
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-0754951
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-0870988
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-0937810
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-106589
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-112715
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-125155
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2012-102827
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2012-111996
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2012-121894
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-016091
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-021842
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-036659
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-043172
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-054729
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-066095
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-075407
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-085536
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-094477
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-105019
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-113238
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-122931
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-014956
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-023815
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-035586
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-044019
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-053667
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-067661
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-076289
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-087783
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-093724
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-104135
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-112998
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-121577
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-013626
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-025085
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-036290
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-045511
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-054661
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-065989
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-075307
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-088637
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-094830
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-104565
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-116678
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-124153
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-012908
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-024772
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-039355
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-046332
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-056984
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-067275
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-0712362
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-089271
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-098761
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-105896
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-117656
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-125345
ГерманияЧужденецДействителна стойност2012-1029477
ГерманияЧужденецДействителна стойност2012-1113764
ГерманияЧужденецДействителна стойност2012-1211218
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-0111129
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-029833
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-0310139
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-0417804
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-0533232
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-06105460
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-07212367
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-08213296
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-09143451
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-1029900
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-1114070
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-1211508
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-0111289
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-0210977
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-0310794
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-0419900
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-0548057
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-06114692
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-07266737
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-08202182
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-09159037
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-1030245
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-1110968
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-1213913
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-0112307
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-0211287
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-0310814
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-0420097
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-0550633
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-06120064
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-07189750
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-08212178
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-09141395
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-1032642
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-1112010
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-1212965
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-0111392
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-0211125
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-0311394
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-0419812
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-0550387
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-06160162
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-07211793
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-08269831
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-09181303
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-1041159
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-1117413
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-1217259
ГерманияБългаринДействителна стойност2012-109004
ГерманияБългаринДействителна стойност2012-1111766
ГерманияБългаринДействителна стойност2012-1219848
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-0113230
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-029356
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-0316548
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-0416466
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-0525223
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-0616516
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-0736363
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-0824514
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-0920833
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-1010040
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-1110816
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-1220045
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-0112320
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-0210347
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-0315751
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-0414814
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-0518561
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-0619123
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-0749770
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-0823019
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-0923673
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-1015809
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-1110585
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-1225538
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-0113684
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-0215683
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-0316580
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-0418494
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-0520646
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-0621813
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-0756046
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-0825001
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-0925493
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-1018468
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-1112239
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-1228720
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0114524
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0216590
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0316995
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0429737
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0532391
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0632902
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0760803
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0832331
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0930484
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-1024428
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-1117452
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-1236076
ДанияЧужденецДействителна стойност2012-101570
ДанияЧужденецДействителна стойност2012-11975
ДанияЧужденецДействителна стойност2012-12718
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-01554
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-02682
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-03749
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-041013
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-052228
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-064627
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-0734907
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-0816070
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-097007
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-101513
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-11895
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-12670
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-01575
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-02642
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-03766
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-041027
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-051983
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-064651
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-0722777
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-0812533
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-097195
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-101672
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-111135
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-12968
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-01733
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-02829
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-03901
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-041162
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-051594
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-063156
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-0724297
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-0814586
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-097899
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-101547
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-111225
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-12361
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-01412
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-02655
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-03537
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-041093
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-051620
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-066268
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-0729621
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-0822972
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-096614
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-101457
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-111906
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-12970
ДанияБългаринДействителна стойност2012-101050
ДанияБългаринДействителна стойност2012-11463
ДанияБългаринДействителна стойност2012-12856
ДанияБългаринДействителна стойност2013-01182
ДанияБългаринДействителна стойност2013-02448
ДанияБългаринДействителна стойност2013-03798
ДанияБългаринДействителна стойност2013-04274
ДанияБългаринДействителна стойност2013-05784
ДанияБългаринДействителна стойност2013-061120
ДанияБългаринДействителна стойност2013-071895
ДанияБългаринДействителна стойност2013-082268
ДанияБългаринДействителна стойност2013-09945
ДанияБългаринДействителна стойност2013-101386
ДанияБългаринДействителна стойност2013-11672
ДанияБългаринДействителна стойност2013-12918
ДанияБългаринДействителна стойност2014-01681
ДанияБългаринДействителна стойност2014-02915
ДанияБългаринДействителна стойност2014-03790
ДанияБългаринДействителна стойност2014-040
ДанияБългаринДействителна стойност2014-051339
ДанияБългаринДействителна стойност2014-06781
ДанияБългаринДействителна стойност2014-071037
ДанияБългаринДействителна стойност2014-082399
ДанияБългаринДействителна стойност2014-091143
ДанияБългаринДействителна стойност2014-10953
ДанияБългаринДействителна стойност2014-11655
ДанияБългаринДействителна стойност2014-12584
ДанияБългаринДействителна стойност2015-01805
ДанияБългаринДействителна стойност2015-02937
ДанияБългаринДействителна стойност2015-03723
ДанияБългаринДействителна стойност2015-041002
ДанияБългаринДействителна стойност2015-051296
ДанияБългаринДействителна стойност2015-06600
ДанияБългаринДействителна стойност2015-07775
ДанияБългаринДействителна стойност2015-082491
ДанияБългаринДействителна стойност2015-091096
ДанияБългаринДействителна стойност2015-10944
ДанияБългаринДействителна стойност2015-11709
ДанияБългаринДействителна стойност2015-12616
ДанияБългаринДействителна стойност2016-011158
ДанияБългаринДействителна стойност2016-02908
ДанияБългаринДействителна стойност2016-032184
ДанияБългаринДействителна стойност2016-041277
ДанияБългаринДействителна стойност2016-05981
ДанияБългаринДействителна стойност2016-061565
ДанияБългаринДействителна стойност2016-071775
ДанияБългаринДействителна стойност2016-082955
ДанияБългаринДействителна стойност2016-091030
ДанияБългаринДействителна стойност2016-103370
ДанияБългаринДействителна стойност2016-111175
ДанияБългаринДействителна стойност2016-122324
ИспанияЧужденецДействителна стойност2012-103036
ИспанияЧужденецДействителна стойност2012-113319
ИспанияЧужденецДействителна стойност2012-122733
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-011686
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-021813
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-031907
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-042985
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-053267
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-065744
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-0710892
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-0811075
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-0911336
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-103046
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-113425
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-122796
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-011705
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-022056
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-032259
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-043060
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-054150
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-065822
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-0713187
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-089700
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-0912465
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-103560
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-113755
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-123688
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-012176
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-022588
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-032366
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-043342
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-052706
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-063298
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-0711622
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-088409
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-0913111
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-103062
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-113858
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-122314
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-011819
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-022614
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-032427
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-044103
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-052472
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-064257
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-0711753
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-087971
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-0912655
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-104112
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-116207
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-123107
ИспанияБългаринДействителна стойност2012-105082
ИспанияБългаринДействителна стойност2012-116209
ИспанияБългаринДействителна стойност2012-124444
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-015977
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-025202
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-037651
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-045810
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-056151
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-0612138
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-079734
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-0812540
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-097823
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-105385
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-116403
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-124538
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-015341
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-028435
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-037655
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-048872
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-059025
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-0613665
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-078708
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-0814710
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-098855
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-106122
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-116242
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-124787
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-016101
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-028320
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-038948
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-049946
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-0510103
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-0615514
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-079485
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-0815093
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-099886
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-106989
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-117267
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-126364
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-019078
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-029841
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-0310510
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-0412710
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-0511832
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-0617559
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-0713346
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-0814889
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-099517
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-109678
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-119930
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-1210528
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2012-10296201
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2012-11219638
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2012-12221778
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-01161191
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-02150024
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-03162686
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-04272086
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-05375628
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-06641696
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-071065909
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-081055751
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-09726639
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-10301471
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-11225707
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-12214583
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-01163573
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-02156227
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-03168366
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-04277848
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-05428737
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-06649293
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-071104806
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-081009171
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-09709348
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-10301937
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-11230484
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-12231355
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-01171280
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-02150281
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-03169976
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-04273216
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-05433535
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-06652536
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-07954723
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-081000464
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-09671395
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-10310290
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-11229514
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-12226011
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-01173642
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-02143627
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-03179720
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-04310928
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-05506286
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-06831865
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-071147127
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-081165204
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-09771993
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-10387739
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-11296650
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-12294012
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2012-10155569
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2012-11122258
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2012-12108004
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-01144664
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-02130825
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-03140857
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-04137903
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-05201859
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-06192577
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-07240355
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-08265692
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-09211396
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-10170236
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-11133060
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-12109637
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-01142719
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-02135461
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-03133129
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-04144071
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-05260050
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-06199160
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-07240827
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-08270019
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-09227710
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-10174992
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-11143614
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-12139744
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-01166842
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-02140107
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-03144967
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-04188344
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-05290493
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-06228667
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-07276360
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-08310711
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-09270337
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-10207930
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-11166231
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-12168686
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-01174846
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-02150704
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-03177679
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-04260185
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-05358924
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-06310867
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-07347768
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-08387201
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-09306002
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-10252802
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-11218394
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-12233414
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2012-101037
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2012-11677
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2012-12867
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-01116
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-02653
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-03423
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-041569
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-051979
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-064859
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-074953
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-087093
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-094172
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-10705
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-11388
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-12747
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-01161
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-02699
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-03639
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-041478
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-054655
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-066625
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-074861
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-088293
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-094544
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-10707
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-11575
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-12695
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-01141
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-02905
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-03386
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-041416
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-055602
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-063146
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-074675
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-087250
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-094267
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-10747
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-11598
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-12779
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-01424
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-02866
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-031030
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-042301
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-056990
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-0611946
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-0719123
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-0814661
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-0911203
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-101644
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-11872
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-121235
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2012-10335
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2012-11319
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2012-12307
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-01113
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-02300
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-03766
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-04181
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-05277
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-06586
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-071347
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-081503
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-091141
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-10657
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-11507
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-12742
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-01952
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-02515
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-03698
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-04774
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-05879
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-061074
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-072076
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-08743
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-09550
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-10741
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-11476
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-12322
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-01440
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-02604
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-03233
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-041629
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-05891
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-06869
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-07958
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-081168
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-091677
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-10188
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-11544
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-1276
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-01805
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-021263
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-03848
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-041312
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-05520
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-06938
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-0754
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-081211
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-091201
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-10687
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-111410
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-121055
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2012-10181684
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2012-11151061
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2012-12145049
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-01159726
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-02140870
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-03153542
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-04157214
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-05204508
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-06400722
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-07504545
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-08513107
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-09304381
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-10194055
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-11155497
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-12159415
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-01173079
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-02134686
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-03156106
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-04160187
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-05197121
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-06389990
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-07524837
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-08510637
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-09299393
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-10195420
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-11162442
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-12161017
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-01186295
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-02145832
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-03159667
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-04175885
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-05210986
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-06342880
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-07499840
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-08544733
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-09286014
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-10210284
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-11166492
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-12176313
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-01198060
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-02178137
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-03172479
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-04191979
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-05232626
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-06382354
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-07547795
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-08564811
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-09315577
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-10224720
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-11179466
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-12190923
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2012-10120016
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2012-11125513
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2012-12132919
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-01117578
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-02110910
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-03161894
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-04167446
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-05152114
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-06180695
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-07195155
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-08172803
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-09150048
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-10128743
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-11107228
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-12124073
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-01120977
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-02105821
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-03169685
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-04171455
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-05154112
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-06201550
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-07201644
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-08177373
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-09169262
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-10117087
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-11120388
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-12115850
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-01114580
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-02103390
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-03163431
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-04173289
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-05177258
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-06230199
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-07243275
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-08186091
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-09168842
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-10118984
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-11130235
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-12134951
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-01123292
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-02123596
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-03167374
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-04194639
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-05187772
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-06235706
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-07216988
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-08189173
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-09192679
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-10142301
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-11149445
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-12152015
ФинландияЧужденецДействителна стойност2012-10891
ФинландияЧужденецДействителна стойност2012-11426
ФинландияЧужденецДействителна стойност2012-12297
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-01535
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-02420
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-03421
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-04691
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-051466
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-064471
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-0711194
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-0811774
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-095109
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-101041
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-11435
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-12255
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-01511
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-02380
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-03431
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-04602
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-051369
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-065486
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-0712265
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-087247
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-092898
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-10778
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-11399
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-12330
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-01528
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-02518
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-03360
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-04644
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-051712
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-064352
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-077776
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-084490
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-092817
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-101061
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-11416
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-12240
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-01210
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-02476
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-03484
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-04862
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-052786
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-066114
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-078631
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-085683
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-092670
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-101409
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-11767
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-12240
ФинландияБългаринДействителна стойност2012-1055
ФинландияБългаринДействителна стойност2012-11234
ФинландияБългаринДействителна стойност2012-12234
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-01223
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-020
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-03496
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-04243
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-05175
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-06417
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-07405
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-082004
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-09317
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-10484
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-1141
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-1254
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-010
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-02256
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-03418
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-04149
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-050
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-06397
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-07635
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-080
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-090
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-100
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-1155
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-12269
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-01434
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-02143
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-031637
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-040
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-05638
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-06214
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-07576
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-0867
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-09571
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-10141
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-11363
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-12235
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-01268
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-020
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-030
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-041022
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-05401
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-06324
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-07553
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-08399
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-09865
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-10146
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-110
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-12453
ФранцияЧужденецДействителна стойност2012-107655
ФранцияЧужденецДействителна стойност2012-114423
ФранцияЧужденецДействителна стойност2012-123739
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-013928
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-023900
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-034393
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-045140
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-059067
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-0619877
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-0744546
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-0842452
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-0930183
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-107847
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-114544
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-124237
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-014069
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-023510
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-034472
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-045652
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-056498
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-0618546
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-0736876
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-0841291
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-0932051
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-106482
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-115741
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-124393
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-014522
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-023752
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-034752
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-045301
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-055749
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-0611513
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-0741509
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-0844839
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-0934539
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-105533
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-115640
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-123656
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-014228
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-023385
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-034752
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-046145
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-058050
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-0613929
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-0754423
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-0845335
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-0936215
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-106652
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-117418
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-125039
ФранцияБългаринДействителна стойност2012-104156
ФранцияБългаринДействителна стойност2012-115861
ФранцияБългаринДействителна стойност2012-122403
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-011801
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-023951
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-039556
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-049296
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-059097
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-069741
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-0710080
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-0812060
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-097434
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-104908
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-115225
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-122449
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-012836
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-026824
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-038724
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-047168
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-0512229
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-0612329
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-077663
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-0811685
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-097857
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-108183
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-116878
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-123247
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-015491
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-027136
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-038250
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-049344
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-0512054
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-0613403
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-078421
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-0812282
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-0910157
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-108690
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-114903
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-122940
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-018937
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-027839
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-0313700
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-049991
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-0513254
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-0613194
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-078927
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-0814918
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-0911244
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-1010050
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-115643
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-125460
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2012-1013447
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2012-116574
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2012-127122
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-0112097
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-0215133
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-039076
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-049153
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-0516706
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-0636338
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-0762092
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-0848420
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-0933702
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-1013663
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-116603
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-126673
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-0111833
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-0212744
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-039890
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-049731
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-0519331
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-0640311
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-0744608
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-0846361
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-0936494
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-1011109
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-117046
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-127474
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-0112625
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-0213020
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-0310631
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-049880
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-0521108
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-0633820
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-0738204
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-0849539
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-0935208
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-1011930
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-117405
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-126668
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-0111346
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-0217566
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-0310800
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-0410554
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-0523779
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-0641189
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-0742313
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-0851141
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-0939753
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-1014813
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-119485
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-129038
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2012-106419
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2012-116288
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2012-126181
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-015486
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-024144
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-039118
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-046264
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-059266
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-066464
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-075326
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-0812371
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-098614
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-106800
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-115399
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-126113
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-015292
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-025096
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-038354
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-048168
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-0513436
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-067544
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-078932
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-0812684
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-099660
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-108095
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-117183
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-127293
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-018789
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-025383
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-037561
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-0412645
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-0514407
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-068537
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-0712871
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-0811776
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-0913338
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-109973
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-119810
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-126655
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-018537
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-026351
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-038811
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-0412381
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-0513876
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-0612936
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-0715713
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-0816545
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-0912479
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-1014965
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-1111133
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-128214
ГърцияЧужденецДействителна стойност2012-1082399
ГърцияЧужденецДействителна стойност2012-1166121
ГърцияЧужденецДействителна стойност2012-1268982
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0179794
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0250690
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0349462
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0467074
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-05102105
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-06156155
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-07136222
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-08134728
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-09110938
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-1083179
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-1167767
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-1267323
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0179076
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0251279
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0345884
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0470070
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-05101330
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-06151840
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-07131433
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-08145154
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-09105589
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-1085839
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-1161094
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-1272201
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0181667
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0244051
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0346696
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0453217
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-05102849
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-06178468
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-07104618
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-08116209
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0979457
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-1083210
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-1161847
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-1272238
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0187297
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0229145
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0348147
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0475436
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-05102959
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-06177909
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-07117253
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-08138113
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0997151
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-1098582
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-1190970
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-1294100
ГърцияБългаринДействителна стойност2012-1080550
ГърцияБългаринДействителна стойност2012-1148257
ГърцияБългаринДействителна стойност2012-1243293
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0175344
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0271901
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0337340
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0437948
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0573828
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0665832
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0798127
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-08107340
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0985411
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-1077359
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-1156541
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-1241958
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0169212
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0264882
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0337740
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0440739
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-05104640
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0661489
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0783517
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-08110071
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-09102194
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-1081289
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-1155483
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-1255353
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0183001
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0261439
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0340646
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0451909
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-05131285
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0681192
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-07103905
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-08135760
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-09131024
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-1097269
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-1164462
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-1261186
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0182204
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0245619
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0348500
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0482159
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-05156771
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0699031
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-07117413
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-08182108
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-09133922
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-10102467
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-1174837
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-1275545
HRЧужденецДействителна стойност2013-072673
HRЧужденецДействителна стойност2013-082358
HRЧужденецДействителна стойност2013-092067
HRЧужденецДействителна стойност2013-103222
HRЧужденецДействителна стойност2013-111656
HRЧужденецДействителна стойност2013-121756
HRЧужденецДействителна стойност2014-011487
HRЧужденецДействителна стойност2014-021100
HRЧужденецДействителна стойност2014-031853
HRЧужденецДействителна стойност2014-041475
HRЧужденецДействителна стойност2014-051745
HRЧужденецДействителна стойност2014-062940
HRЧужденецДействителна стойност2014-072908
HRЧужденецДействителна стойност2014-083135
HRЧужденецДействителна стойност2014-091905
HRЧужденецДействителна стойност2014-103550
HRЧужденецДействителна стойност2014-111870
HRЧужденецДействителна стойност2014-121776
HRЧужденецДействителна стойност2015-011280
HRЧужденецДействителна стойност2015-021266
HRЧужденецДействителна стойност2015-031986
HRЧужденецДействителна стойност2015-041725
HRЧужденецДействителна стойност2015-051892
HRЧужденецДействителна стойност2015-063255
HRЧужденецДействителна стойност2015-073174
HRЧужденецДействителна стойност2015-081588
HRЧужденецДействителна стойност2015-092075
HRЧужденецДействителна стойност2015-103204
HRЧужденецДействителна стойност2015-11856
HRЧужденецДействителна стойност2015-121667
HRЧужденецДействителна стойност2016-01887
HRЧужденецДействителна стойност2016-02952
HRЧужденецДействителна стойност2016-031900
HRЧужденецДействителна стойност2016-041710
HRЧужденецДействителна стойност2016-051715
HRЧужденецДействителна стойност2016-063243
HRЧужденецДействителна стойност2016-073128
HRЧужденецДействителна стойност2016-081690
HRЧужденецДействителна стойност2016-091984
HRЧужденецДействителна стойност2016-103654
HRЧужденецДействителна стойност2016-111108
HRЧужденецДействителна стойност2016-121493
HRБългаринДействителна стойност2013-072424
HRБългаринДействителна стойност2013-081560
HRБългаринДействителна стойност2013-09191
HRБългаринДействителна стойност2013-10350
HRБългаринДействителна стойност2013-11690
HRБългаринДействителна стойност2013-12647
HRБългаринДействителна стойност2014-011464
HRБългаринДействителна стойност2014-02306
HRБългаринДействителна стойност2014-03568
HRБългаринДействителна стойност2014-04969
HRБългаринДействителна стойност2014-051890
HRБългаринДействителна стойност2014-06333
HRБългаринДействителна стойност2014-071385
HRБългаринДействителна стойност2014-081567
HRБългаринДействителна стойност2014-09283
HRБългаринДействителна стойност2014-10255
HRБългаринДействителна стойност2014-11630
HRБългаринДействителна стойност2014-12630
HRБългаринДействителна стойност2015-01848
HRБългаринДействителна стойност2015-02191
HRБългаринДействителна стойност2015-033143
HRБългаринДействителна стойност2015-04864
HRБългаринДействителна стойност2015-05544
HRБългаринДействителна стойност2015-061253
HRБългаринДействителна стойност2015-072497
HRБългаринДействителна стойност2015-081156
HRБългаринДействителна стойност2015-09824
HRБългаринДействителна стойност2015-10486
HRБългаринДействителна стойност2015-11529
HRБългаринДействителна стойност2015-12510
HRБългаринДействителна стойност2016-01340
HRБългаринДействителна стойност2016-021718
HRБългаринДействителна стойност2016-032474
HRБългаринДействителна стойност2016-043936
HRБългаринДействителна стойност2016-053891
HRБългаринДействителна стойност2016-062046
HRБългаринДействителна стойност2016-073222
HRБългаринДействителна стойност2016-082745
HRБългаринДействителна стойност2016-091783
HRБългаринДействителна стойност2016-101861
HRБългаринДействителна стойност2016-11444
HRБългаринДействителна стойност2016-122497
УнгарияЧужденецДействителна стойност2012-104989
УнгарияЧужденецДействителна стойност2012-113133
УнгарияЧужденецДействителна стойност2012-122757
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-011711
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-021968
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-033039
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-043536
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-055145
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-068975
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-0731495
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-0829106
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-0919376
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-104766
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-113293
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-122795
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-011592
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-022102
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-033325
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-044157
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-055180
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-0611803
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-0724377
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-0825277
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-0916390
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-103065
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-113436
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-122364
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-011564
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-021457
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-032322
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-044321
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-054997
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-0612296
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-0720920
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-0829586
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-0916255
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-103429
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-112631
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-122411
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-011345
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-021904
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-032834
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-043965
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-057260
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-0612100
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-0728152
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-0835492
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-0916944
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-104003
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-112435
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-122371
УнгарияБългаринДействителна стойност2012-101501
УнгарияБългаринДействителна стойност2012-111381
УнгарияБългаринДействителна стойност2012-12790
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-01955
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-021201
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-03788
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-04836
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-051370
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-061732
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-071443
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-082232
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-091960
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-102350
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-111316
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-121744
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-01690
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-02562
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-03843
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-041573
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-053094
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-06859
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-073463
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-083390
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-091677
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-101523
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-111218
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-122796
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-013039
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-02560
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-032304
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-044523
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-054044
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-062234
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-073806
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-084189
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-093038
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-102961
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-111959
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-124588
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-012391
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-022952
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-032448
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-045909
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-056750
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-063024
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-073984
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-085263
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-095171
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-102740
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-111815
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-124070
ИрландияЧужденецДействителна стойност2012-10449
ИрландияЧужденецДействителна стойност2012-11223
ИрландияЧужденецДействителна стойност2012-12616
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-010
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-020
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-031851
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-04935
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-051762
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-062285
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-075304
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-085562
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-090
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-10480
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-11226
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-120
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-0195
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-020
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-031358
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-04726
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-051624
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-060
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-073266
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-084713
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-09447
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-10255
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-11230
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-1225
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-01126
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-02233
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-031240
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-04762
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-051602
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-06134
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-073856
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-08815
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-09490
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-10300
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-11250
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-1241
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-01104
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-02845
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-031234
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-04895
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-052133
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-063316
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-077723
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-084827
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-092191
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-10907
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-11651
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-12562
ИрландияБългаринДействителна стойност2012-1049
ИрландияБългаринДействителна стойност2012-11223
ИрландияБългаринДействителна стойност2012-1289
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-01238
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-0298
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-030
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-04165
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-05219
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-060
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-070
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-080
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-09154
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-10272
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-11322
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-12486
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-0151
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-02106
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-03154
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-0451
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-05382
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-0686
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-0796
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-08282
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-09194
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-10170
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-11417
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-1233
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-01671
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-0264
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-0362
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-04121
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-05227
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-060
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-070
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-080
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-09214
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-10153
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-110
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-1231
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-01682
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-0283
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-03273
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-04503
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-05604
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-061912
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-071353
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-081753
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-09444
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-101011
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-1194
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-121123
ИзраелЧужденецДействителна стойност2012-102259
ИзраелЧужденецДействителна стойност2012-111452
ИзраелЧужденецДействителна стойност2012-121838
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-013090
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-023565
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-033770
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-041428
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-055758
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-0612424
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-0720738
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-0822920
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-0915924
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-105318
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-113066
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-123221
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-015187
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-025336
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-034448
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-046230
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-059977
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-0615414
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-0723239
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-0825103
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-0916207
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-109906
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-114375
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-124539
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-015801
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-026491
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-036037
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-047114
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-0511940
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-0615666
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-0728587
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-0832707
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-0922834
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-108312
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-114754
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-125033
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-016312
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-028295
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-037594
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-049270
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-0511892
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-0622044
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-0736380
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-0837193
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-0921031
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-1011246
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-115627
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-126962
ИзраелБългаринДействителна стойност2012-10345
ИзраелБългаринДействителна стойност2012-11760
ИзраелБългаринДействителна стойност2012-12508
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-01405
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-02470
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-03600
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-04580
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-051881
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-062825
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-072556
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-082506
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-092755
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-10706
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-11553
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-12751
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-01352
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-02368
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-032768
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-04615
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-055937
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-062336
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-071622
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-082635
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-093143
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-102314
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-11737
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-12731
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-01711
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-021027
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-031288
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-04994
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-054000
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-062163
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-071501
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-081431
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-092485
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-101806
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-11977
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-12610
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-01797
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-02884
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-03992
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-041450
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-053864
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-062120
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-071363
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-082889
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-091503
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-101691
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-11800
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-12569
Други страниЧужденецДействителна стойност2012-1011591
Други страниЧужденецДействителна стойност2012-116292
Други страниЧужденецДействителна стойност2012-125202
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-015732
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-026381
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-037918
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-047146
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-0516049
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-0625445
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-0735596
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-0837206
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-0928121
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-1016515
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-119051
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-127021
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-018209
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-0210859
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-0312029
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-0415751
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-0521860
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-0631621
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-0738785
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-0839956
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-0930459
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-1021151
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-119539
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-128121
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-019023
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-029482
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-0310454
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-0416091
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-0523913
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-0632370
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-0746859
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-0848383
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-0935012
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-1017588
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-119833
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-129011
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-019736
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-0212017
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-0312373
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-0417169
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-0524216
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-0639666
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-0753877
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-0852454
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-0933229
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-1021481
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-1111206
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-1211294
Други страниБългаринДействителна стойност2012-101804
Други страниБългаринДействителна стойност2012-111152
Други страниБългаринДействителна стойност2012-121319
Други страниБългаринДействителна стойност2013-01803
Други страниБългаринДействителна стойност2013-021107
Други страниБългаринДействителна стойност2013-032370
Други страниБългаринДействителна стойност2013-041713
Други страниБългаринДействителна стойност2013-055304
Други страниБългаринДействителна стойност2013-067512
Други страниБългаринДействителна стойност2013-075093
Други страниБългаринДействителна стойност2013-084976
Други страниБългаринДействителна стойност2013-096153
Други страниБългаринДействителна стойност2013-103346
Други страниБългаринДействителна стойност2013-111373
Други страниБългаринДействителна стойност2013-121863
Други страниБългаринДействителна стойност2014-012126
Други страниБългаринДействителна стойност2014-021542
Други страниБългаринДействителна стойност2014-036561
Други страниБългаринДействителна стойност2014-041567
Други страниБългаринДействителна стойност2014-058928
Други страниБългаринДействителна стойност2014-066820
Други страниБългаринДействителна стойност2014-073732
Други страниБългаринДействителна стойност2014-085044
Други страниБългаринДействителна стойност2014-096401
Други страниБългаринДействителна стойност2014-104491
Други страниБългаринДействителна стойност2014-111863
Други страниБългаринДействителна стойност2014-121886
Други страниБългаринДействителна стойност2015-013862
Други страниБългаринДействителна стойност2015-023343
Други страниБългаринДействителна стойност2015-034846
Други страниБългаринДействителна стойност2015-042386
Други страниБългаринДействителна стойност2015-056553
Други страниБългаринДействителна стойност2015-066241
Други страниБългаринДействителна стойност2015-073528
Други страниБългаринДействителна стойност2015-083679
Други страниБългаринДействителна стойност2015-094839
Други страниБългаринДействителна стойност2015-103807
Други страниБългаринДействителна стойност2015-113109
Други страниБългаринДействителна стойност2015-121602
Други страниБългаринДействителна стойност2016-012855
Други страниБългаринДействителна стойност2016-022596
Други страниБългаринДействителна стойност2016-033712
Други страниБългаринДействителна стойност2016-042646
Други страниБългаринДействителна стойност2016-056147
Други страниБългаринДействителна стойност2016-066362
Други страниБългаринДействителна стойност2016-072983
Други страниБългаринДействителна стойност2016-085544
Други страниБългаринДействителна стойност2016-093571
Други страниБългаринДействителна стойност2016-103508
Други страниБългаринДействителна стойност2016-112744
Други страниБългаринДействителна стойност2016-121395
ИталияЧужденецДействителна стойност2012-1011473
ИталияЧужденецДействителна стойност2012-115015
ИталияЧужденецДействителна стойност2012-124889
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-017556
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-024740
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-035207
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-048886
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-058961
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-0616172
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-0718786
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-0819009
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-0918194
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-1011215
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-115237
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-125152
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-016697
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-025358
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-036075
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-0410049
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-0512232
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-0614529
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-0720256
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-0822073
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-0918715
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-1014353
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-116710
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-126514
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-017168
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-025577
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-036145
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-0410736
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-0511998
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-0610757
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-0721669
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-0821987
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-0919813
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-1014241
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-116725
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-126630
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-018031
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-026053
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-036308
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-0410688
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-0512319
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-0614652
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-0722639
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-0819890
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-0919134
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-1015687
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-118949
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-127728
ИталияБългаринДействителна стойност2012-105253
ИталияБългаринДействителна стойност2012-115829
ИталияБългаринДействителна стойност2012-125072
ИталияБългаринДействителна стойност2013-015372
ИталияБългаринДействителна стойност2013-025161
ИталияБългаринДействителна стойност2013-0310393
ИталияБългаринДействителна стойност2013-0411090
ИталияБългаринДействителна стойност2013-0512349
ИталияБългаринДействителна стойност2013-0613255
ИталияБългаринДействителна стойност2013-0719581
ИталияБългаринДействителна стойност2013-0817950
ИталияБългаринДействителна стойност2013-096224
ИталияБългаринДействителна стойност2013-108091
ИталияБългаринДействителна стойност2013-115410
ИталияБългаринДействителна стойност2013-125060
ИталияБългаринДействителна стойност2014-015863
ИталияБългаринДействителна стойност2014-026048
ИталияБългаринДействителна стойност2014-0310065
ИталияБългаринДействителна стойност2014-0412046
ИталияБългаринДействителна стойност2014-0516149
ИталияБългаринДействителна стойност2014-0616079
ИталияБългаринДействителна стойност2014-0714888
ИталияБългаринДействителна стойност2014-0815022
ИталияБългаринДействителна стойност2014-097289
ИталияБългаринДействителна стойност2014-107954
ИталияБългаринДействителна стойност2014-117499
ИталияБългаринДействителна стойност2014-127411
ИталияБългаринДействителна стойност2015-015127
ИталияБългаринДействителна стойност2015-026513
ИталияБългаринДействителна стойност2015-039240
ИталияБългаринДействителна стойност2015-0415152
ИталияБългаринДействителна стойност2015-0516354
ИталияБългаринДействителна стойност2015-0617606
ИталияБългаринДействителна стойност2015-0715895
ИталияБългаринДействителна стойност2015-0816365
ИталияБългаринДействителна стойност2015-098400
ИталияБългаринДействителна стойност2015-108460
ИталияБългаринДействителна стойност2015-118749
ИталияБългаринДействителна стойност2015-1213300
ИталияБългаринДействителна стойност2016-016241
ИталияБългаринДействителна стойност2016-028214
ИталияБългаринДействителна стойност2016-0311452
ИталияБългаринДействителна стойност2016-0419346
ИталияБългаринДействителна стойност2016-0518382
ИталияБългаринДействителна стойност2016-0618232
ИталияБългаринДействителна стойност2016-0718532
ИталияБългаринДействителна стойност2016-0822163
ИталияБългаринДействителна стойност2016-0912437
ИталияБългаринДействителна стойност2016-1012800
ИталияБългаринДействителна стойност2016-1114367
ИталияБългаринДействителна стойност2016-1216121
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2012-101005
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2012-11528
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2012-12385
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-01353
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-02452
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-03597
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-04777
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-051683
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-061231
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-071358
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-081400
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-091073
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-101172
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-11647
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-12525
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-01514
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-022972
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-033093
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-043134
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-051437
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-061729
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-071051
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-081352
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-091882
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-101026
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-11635
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-12427
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-01380
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-02382
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-03570
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-04797
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-051536
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-062039
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-071510
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-081472
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-091225
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-101413
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-11662
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-12376
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-01313
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-02395
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-03670
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-04920
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-052007
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-063094
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-071699
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-081610
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-091356
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-101729
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-11750
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-12469
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2012-1039154
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2012-1133564
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2012-1228064
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0144340
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0231694
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0333360
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0430715
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0535516
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0630712
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0739307
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0841977
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-0933480
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-1041674
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-1131689
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-1234544
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0147648
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0231398
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0335372
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0430390
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0531839
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0630701
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0739791
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0843808
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-0938419
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-1042069
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-1132915
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-1236757
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0153737
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0232172
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0335976
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0439426
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0536607
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0632681
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0746570
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0854715
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-0938797
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-1055364
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-1138290
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-1241717
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0163339
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0245214
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0342270
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0445385
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0538675
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0637072
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0750216
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0851454
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-0943152
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-1057380
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-1143768
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-1244440
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2012-1018335
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2012-1118029
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2012-1217853
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0117618
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0215702
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0323859
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0435116
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0536098
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0645915
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0728496
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0830328
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0933535
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-1021107
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-1112668
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-1215162
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0116526
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0215200
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0327706
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0428587
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0535178
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0655171
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0726259
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0838250
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0936101
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-1022420
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-1112617
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-1213018
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0116958
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0212888
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0325729
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0428098
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0534400
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0645403
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0726838
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0835640
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0932761
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-1017487
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-1117891
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-1222001
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0124575
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0221771
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0325041
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0428844
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0533965
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0645365
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0727627
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0849220
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0931895
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-1024034
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-1120398
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-1227687
МалтаЧужденецДействителна стойност2012-1047
МалтаЧужденецДействителна стойност2012-1165
МалтаЧужденецДействителна стойност2012-12370
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-010
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-02484
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-03479
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-04550
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-05254
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-06452
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-07642
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-080
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-09127
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-100
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-110
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-120
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-0156
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-02416
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-030
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-040
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-05238
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-060
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-070
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-080
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-090
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-100
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-111024
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-1274
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-0195
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-02621
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-0392
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-0460
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-05330
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-06160
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-07312
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-0838
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-09302
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-1050
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-11124
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-1244
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-01249
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-02647
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-03410
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-04476
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-05345
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-06389
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-07559
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-08478
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-09500
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-10118
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-11238
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-12459
МалтаБългаринДействителна стойност2012-100
МалтаБългаринДействителна стойност2012-1116
МалтаБългаринДействителна стойност2012-1227
МалтаБългаринДействителна стойност2013-0115
МалтаБългаринДействителна стойност2013-0242
МалтаБългаринДействителна стойност2013-0375
МалтаБългаринДействителна стойност2013-040
МалтаБългаринДействителна стойност2013-050
МалтаБългаринДействителна стойност2013-06568
МалтаБългаринДействителна стойност2013-07218
МалтаБългаринДействителна стойност2013-084986
МалтаБългаринДействителна стойност2013-090
МалтаБългаринДействителна стойност2013-10133
МалтаБългаринДействителна стойност2013-11113
МалтаБългаринДействителна стойност2013-120
МалтаБългаринДействителна стойност2014-01106
МалтаБългаринДействителна стойност2014-02192
МалтаБългаринДействителна стойност2014-0346
МалтаБългаринДействителна стойност2014-040
МалтаБългаринДействителна стойност2014-05337
МалтаБългаринДействителна стойност2014-060
МалтаБългаринДействителна стойност2014-070
МалтаБългаринДействителна стойност2014-08632
МалтаБългаринДействителна стойност2014-09270
МалтаБългаринДействителна стойност2014-10234
МалтаБългаринДействителна стойност2014-11107
МалтаБългаринДействителна стойност2014-12548
МалтаБългаринДействителна стойност2015-01382
МалтаБългаринДействителна стойност2015-0254
МалтаБългаринДействителна стойност2015-0347
МалтаБългаринДействителна стойност2015-041243
МалтаБългаринДействителна стойност2015-05697
МалтаБългаринДействителна стойност2015-0645
МалтаБългаринДействителна стойност2015-07449
МалтаБългаринДействителна стойност2015-080
МалтаБългаринДействителна стойност2015-09273
МалтаБългаринДействителна стойност2015-10373
МалтаБългаринДействителна стойност2015-11536
МалтаБългаринДействителна стойност2015-12254
МалтаБългаринДействителна стойност2016-01481
МалтаБългаринДействителна стойност2016-02166
МалтаБългаринДействителна стойност2016-03450
МалтаБългаринДействителна стойност2016-041149
МалтаБългаринДействителна стойност2016-05822
МалтаБългаринДействителна стойност2016-062361
МалтаБългаринДействителна стойност2016-071483
МалтаБългаринДействителна стойност2016-081416
МалтаБългаринДействителна стойност2016-09134
МалтаБългаринДействителна стойност2016-10689
МалтаБългаринДействителна стойност2016-110
МалтаБългаринДействителна стойност2016-12136
НидерландияЧужденецДействителна стойност2012-103476
НидерландияЧужденецДействителна стойност2012-112389
НидерландияЧужденецДействителна стойност2012-122823
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-01202
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-021442
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-031344
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-043060
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-054941
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-0611008
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-0741754
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-0844495
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-0917378
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-103719
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-112506
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-122834
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-01208
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-021401
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-031408
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-043007
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-055429
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-0611049
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-0756688
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-0836144
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-0918292
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-104110
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-113150
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-122907
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-01226
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-021301
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-031591
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-043169
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-053786
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-067508
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-0744996
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-0835786
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-0915968
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-103551
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-112736
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-122960
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-011353
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-022833
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-031541
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-043674
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-054456
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-069115
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-0757085
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-0837676
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-0918308
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-104694
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-113739
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-123408
НидерландияБългаринДействителна стойност2012-102826
НидерландияБългаринДействителна стойност2012-11501
НидерландияБългаринДействителна стойност2012-121132
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-011021
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-021327
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-032730
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-04683
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-052673
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-064347
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-071797
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-083583
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-091666
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-104620
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-11501
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-12720
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-01904
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-022655
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-032084
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-041049
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-053524
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-061867
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-071660
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-082584
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-091607
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-101860
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-11464
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-12867
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-011691
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-022494
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-032488
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-043708
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-053532
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-062097
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-072180
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-084888
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-092123
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-102942
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-11778
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-121371
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-011285
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-022334
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-033762
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-043836
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-052994
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-065009
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-075904
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-085614
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-094064
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-104737
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-113926
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-123690
НорвегияЧужденецДействителна стойност2012-101010
НорвегияЧужденецДействителна стойност2012-11578
НорвегияЧужденецДействителна стойност2012-12304
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-01196
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-0299
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-03148
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-04489
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-05615
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-064735
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-0713476
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-0838
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-098922
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-101180
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-11595
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-12275
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-01208
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-02157
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-03179
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-040
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-05605
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-064340
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-0712797
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-085198
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-097541
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-101018
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-11640
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-12367
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-01192
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-02102
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-03170
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-0476
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-05559
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-061767
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-079936
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-082055
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-097882
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-101114
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-11655
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-12121
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-01125
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-02366
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-03454
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-04747
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-052192
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-0611591
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-0717074
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-0810488
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-092343
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-10776
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-11364
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-12379
НорвегияБългаринДействителна стойност2012-10430
НорвегияБългаринДействителна стойност2012-11223
НорвегияБългаринДействителна стойност2012-12230
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-0161
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-020
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-03901
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-04237
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-05896
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-06361
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-07801
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-081295
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-09101
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-10940
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-1124
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-1235
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-0151
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-02193
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-03140
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-0451
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-05602
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-06378
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-071108
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-08973
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-09120
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-10143
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-1131
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-1230
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-0167
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-0264
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-03105
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-0467
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-05574
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-06424
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-071880
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-08806
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-09262
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-1086
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-110
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-12342
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-01203
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-0269
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-03114
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-04307
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-05649
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-061295
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-071394
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-081030
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-09251
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-10579
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-111344
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-12507
ПолшаЧужденецДействителна стойност2012-1011213
ПолшаЧужденецДействителна стойност2012-114930
ПолшаЧужденецДействителна стойност2012-125029
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-013691
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-023780
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-034474
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-047822
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-058998
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-0620923
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-0779159
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-0884883
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-0948329
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-1011298
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-115060
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-125081
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-013945
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-024167
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-034281
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-046869
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-0510854
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-0620444
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-0774743
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-0885549
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-0949844
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-1011621
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-114576
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-125212
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-014011
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-022875
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-034068
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-045182
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-058905
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-0616636
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-0775196
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-0893339
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-0952476
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-1013798
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-114612
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-124357
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-013903
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-022330
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-034685
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-048463
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-059853
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-0640039
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-07102272
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-08126199
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-0958841
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-1021442
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-115313
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-125493
ПолшаБългаринДействителна стойност2012-102195
ПолшаБългаринДействителна стойност2012-112091
ПолшаБългаринДействителна стойност2012-121390
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-01937
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-021241
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-033079
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-044286
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-052588
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-062844
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-072608
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-082864
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-092730
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-102817
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-111883
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-121981
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-01994
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-021663
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-032609
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-044978
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-053487
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-061150
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-072279
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-082650
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-093059
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-102188
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-111840
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-124014
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-011500
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-021632
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-032290
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-045699
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-054426
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-061414
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-072441
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-082817
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-092746
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-102302
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-111844
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-123962
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-011790
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-021967
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-032173
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-045556
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-055000
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-0610435
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-072764
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-083148
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-095868
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-103824
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-112911
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-123635
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2012-10436
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2012-11270
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2012-12220
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-01135
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-02273
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-03231
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-04211
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-05473
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-06845
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-071830
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-081414
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-09606
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-10457
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-11255
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-12214
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-01134
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-02336
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-03209
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-04241
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-05527
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-061074
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-073579
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-081678
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-09861
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-10558
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-11405
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-12223
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-01154
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-02350
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-03216
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-04357
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-05449
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-06804
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-074752
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-081720
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-091887
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-10562
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-11275
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-12167
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-0164
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-02387
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-03654
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-04757
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-05484
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-06729
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-074134
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-081550
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-091623
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-10606
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-11460
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-12369
ПортугалияБългаринДействителна стойност2012-1075
ПортугалияБългаринДействителна стойност2012-11477
ПортугалияБългаринДействителна стойност2012-12230
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-01256
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-02366
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-03697
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-04212
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-051012
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-06904
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-071441
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-08820
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-09314
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-10150
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-11510
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-12417
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-010
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-021209
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-030
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-04450
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-052716
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-06205
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-074145
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-08968
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-09381
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-10419
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-11649
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-12645
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-012742
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-02959
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-031080
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-041908
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-05398
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-06135
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-073732
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-08908
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-09385
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-10395
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-11568
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-12817
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-012063
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-021086
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-031626
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-044293
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-05560
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-061316
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-074033
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-081223
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-091861
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-10940
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-11400
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-12650
РумънияЧужденецДействителна стойност2012-1098702
РумънияЧужденецДействителна стойност2012-1191270
РумънияЧужденецДействителна стойност2012-1295211
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0124528
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0241283
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0355978
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-04122722
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-05147745
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-06191650
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-07209321
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-08212001
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-09180238
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-1099315
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-1192983
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-1287836
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0126302
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0245506
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0360610
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-04120367
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-05166856
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-06188322
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-07219804
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-08176538
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-09141861
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-1098391
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-11101154
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-1294142
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0127043
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0246473
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0360768
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-04131666
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-05179928
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-06208130
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-07213915
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-08188637
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-09142341
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-10104149
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-11102326
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-1294478
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0126056
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0247491
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0365319
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-04137395
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-05238427
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-06271705
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-07247050
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-08188002
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-09145836
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-10134611
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-11120768
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-12121037
РумънияБългаринДействителна стойност2012-1024757
РумънияБългаринДействителна стойност2012-1121722
РумънияБългаринДействителна стойност2012-1214394
РумънияБългаринДействителна стойност2013-0119044
РумънияБългаринДействителна стойност2013-0214338
РумънияБългаринДействителна стойност2013-0318532
РумънияБългаринДействителна стойност2013-0427742
РумънияБългаринДействителна стойност2013-0533270
РумънияБългаринДействителна стойност2013-0631460
РумънияБългаринДействителна стойност2013-0724722
РумънияБългаринДействителна стойност2013-0831280
РумънияБългаринДействителна стойност2013-0946136
РумънияБългаринДействителна стойност2013-1025217
РумънияБългаринДействителна стойност2013-1123941
РумънияБългаринДействителна стойност2013-1212624
РумънияБългаринДействителна стойност2014-0118173
РумънияБългаринДействителна стойност2014-0212290
РумънияБългаринДействителна стойност2014-0317162
РумънияБългаринДействителна стойност2014-0425646
РумънияБългаринДействителна стойност2014-0543121
РумънияБългаринДействителна стойност2014-0640701
РумънияБългаринДействителна стойност2014-0725917
РумънияБългаринДействителна стойност2014-0835470
РумънияБългаринДействителна стойност2014-0940843
РумънияБългаринДействителна стойност2014-1020833
РумънияБългаринДействителна стойност2014-1127864
РумънияБългаринДействителна стойност2014-1213526
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0116096
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0214464
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0319734
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0425137
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0542458
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0640122
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0725204
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0838579
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0937017
РумънияБългаринДействителна стойност2015-1026283
РумънияБългаринДействителна стойност2015-1130057
РумънияБългаринДействителна стойност2015-1217697
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0115193
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0225468
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0323487
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0431219
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0551563
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0649470
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0751376
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0837541
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0936829
РумънияБългаринДействителна стойност2016-1029044
РумънияБългаринДействителна стойност2016-1143127
РумънияБългаринДействителна стойност2016-1229079
RSЧужденецДействителна стойност2012-1033106
RSЧужденецДействителна стойност2012-1130349
RSЧужденецДействителна стойност2012-1230032
RSЧужденецДействителна стойност2013-0128698
RSЧужденецДействителна стойност2013-0227409
RSЧужденецДействителна стойност2013-0331665
RSЧужденецДействителна стойност2013-0432717
RSЧужденецДействителна стойност2013-0535365
RSЧужденецДействителна стойност2013-0637463
RSЧужденецДействителна стойност2013-0750208
RSЧужденецДействителна стойност2013-0849253
RSЧужденецДействителна стойност2013-0939679
RSЧужденецДействителна стойност2013-1033730
RSЧужденецДействителна стойност2013-1130645
RSЧужденецДействителна стойност2013-1231750
RSЧужденецДействителна стойност2014-0128918
RSЧужденецДействителна стойност2014-0225927
RSЧужденецДействителна стойност2014-0333386
RSЧужденецДействителна стойност2014-0434471
RSЧужденецДействителна стойност2014-0533982
RSЧужденецДействителна стойност2014-0640300
RSЧужденецДействителна стойност2014-0754439
RSЧужденецДействителна стойност2014-0857167
RSЧужденецДействителна стойност2014-0943315
RSЧужденецДействителна стойност2014-1034900
RSЧужденецДействителна стойност2014-1134264
RSЧужденецДействителна стойност2014-1232822
RSЧужденецДействителна стойност2015-0132168
RSЧужденецДействителна стойност2015-0230981
RSЧужденецДействителна стойност2015-0333162
RSЧужденецДействителна стойност2015-0436220
RSЧужденецДействителна стойност2015-0542217
RSЧужденецДействителна стойност2015-0648949
RSЧужденецДействителна стойност2015-0760315
RSЧужденецДействителна стойност2015-0862541
RSЧужденецДействителна стойност2015-0944356
RSЧужденецДействителна стойност2015-1038279
RSЧужденецДействителна стойност2015-1134909
RSЧужденецДействителна стойност2015-1236994
RSЧужденецДействителна стойност2016-0130999
RSЧужденецДействителна стойност2016-0241822
RSЧужденецДействителна стойност2016-0333028
RSЧужденецДействителна стойност2016-0437169
RSЧужденецДействителна стойност2016-0538927
RSЧужденецДействителна стойност2016-0640899
RSЧужденецДействителна стойност2016-0754298
RSЧужденецДействителна стойност2016-0858068
RSЧужденецДействителна стойност2016-0941764
RSЧужденецДействителна стойност2016-1039172
RSЧужденецДействителна стойност2016-1135795
RSЧужденецДействителна стойност2016-1238727
RSБългаринДействителна стойност2012-1018488
RSБългаринДействителна стойност2012-1118722
RSБългаринДействителна стойност2012-1220378
RSБългаринДействителна стойност2013-0122442
RSБългаринДействителна стойност2013-0215953
RSБългаринДействителна стойност2013-0334429
RSБългаринДействителна стойност2013-0434949
RSБългаринДействителна стойност2013-0525676
RSБългаринДействителна стойност2013-0621642
RSБългаринДействителна стойност2013-0728507
RSБългаринДействителна стойност2013-0841796
RSБългаринДействителна стойност2013-0915011
RSБългаринДействителна стойност2013-1026458
RSБългаринДействителна стойност2013-1116753
RSБългаринДействителна стойност2013-1216683
RSБългаринДействителна стойност2014-0120533
RSБългаринДействителна стойност2014-0214562
RSБългаринДействителна стойност2014-0332042
RSБългаринДействителна стойност2014-0439741
RSБългаринДействителна стойност2014-0522968
RSБългаринДействителна стойност2014-0631050
RSБългаринДействителна стойност2014-0727804
RSБългаринДействителна стойност2014-0847158
RSБългаринДействителна стойност2014-0916180
RSБългаринДействителна стойност2014-1020887
RSБългаринДействителна стойност2014-1122504
RSБългаринДействителна стойност2014-1220717
RSБългаринДействителна стойност2015-0123034
RSБългаринДействителна стойност2015-0216114
RSБългаринДействителна стойност2015-0334240
RSБългаринДействителна стойност2015-0438709
RSБългаринДействителна стойност2015-0522793
RSБългаринДействителна стойност2015-0634567
RSБългаринДействителна стойност2015-0730468
RSБългаринДействителна стойност2015-0836593
RSБългаринДействителна стойност2015-0914537
RSБългаринДействителна стойност2015-1020141
RSБългаринДействителна стойност2015-1122555
RSБългаринДействителна стойност2015-1221510
RSБългаринДействителна стойност2016-0130725
RSБългаринДействителна стойност2016-0227809
RSБългаринДействителна стойност2016-0335669
RSБългаринДействителна стойност2016-0442312
RSБългаринДействителна стойност2016-0531027
RSБългаринДействителна стойност2016-0640655
RSБългаринДействителна стойност2016-0734320
RSБългаринДействителна стойност2016-0840709
RSБългаринДействителна стойност2016-0939011
RSБългаринДействителна стойност2016-1026701
RSБългаринДействителна стойност2016-1128094
RSБългаринДействителна стойност2016-1227943
РусияЧужденецДействителна стойност2012-1014092
РусияЧужденецДействителна стойност2012-1111125
РусияЧужденецДействителна стойност2012-1217008
РусияЧужденецДействителна стойност2013-0116308
РусияЧужденецДействителна стойност2013-0215265
РусияЧужденецДействителна стойност2013-0315432
РусияЧужденецДействителна стойност2013-0416697
РусияЧужденецДействителна стойност2013-0538173
РусияЧужденецДействителна стойност2013-06159015
РусияЧужденецДействителна стойност2013-07172194
РусияЧужденецДействителна стойност2013-08159002
РусияЧужденецДействителна стойност2013-0963140
РусияЧужденецДействителна стойност2013-1013918
РусияЧужденецДействителна стойност2013-1110844
РусияЧужденецДействителна стойност2013-1215865
РусияЧужденецДействителна стойност2014-0118746
РусияЧужденецДействителна стойност2014-0214513
РусияЧужденецДействителна стойност2014-0313954
РусияЧужденецДействителна стойност2014-0415791
РусияЧужденецДействителна стойност2014-0534494
РусияЧужденецДействителна стойност2014-06173967
РусияЧужденецДействителна стойност2014-07167500
РусияЧужденецДействителна стойност2014-08144992
РусияЧужденецДействителна стойност2014-0949572
РусияЧужденецДействителна стойност2014-1012535
РусияЧужденецДействителна стойност2014-119508
РусияЧужденецДействителна стойност2014-1210966
РусияЧужденецДействителна стойност2015-0111979
РусияЧужденецДействителна стойност2015-029003
РусияЧужденецДействителна стойност2015-039985
РусияЧужденецДействителна стойност2015-0413032
РусияЧужденецДействителна стойност2015-0525693
РусияЧужденецДействителна стойност2015-06116287
РусияЧужденецДействителна стойност2015-07135374
РусияЧужденецДействителна стойност2015-08115161
РусияЧужденецДействителна стойност2015-0935088
РусияЧужденецДействителна стойност2015-108341
РусияЧужденецДействителна стойност2015-115704
РусияЧужденецДействителна стойност2015-128342
РусияЧужденецДействителна стойност2016-0110023
РусияЧужденецДействителна стойност2016-028830
РусияЧужденецДействителна стойност2016-037704
РусияЧужденецДействителна стойност2016-0410710
РусияЧужденецДействителна стойност2016-0531272
РусияЧужденецДействителна стойност2016-06137113
РусияЧужденецДействителна стойност2016-07160811
РусияЧужденецДействителна стойност2016-08138380
РусияЧужденецДействителна стойност2016-0960704
РусияЧужденецДействителна стойност2016-109476
РусияЧужденецДействителна стойност2016-115714
РусияЧужденецДействителна стойност2016-129107
РусияБългаринДействителна стойност2012-102401
РусияБългаринДействителна стойност2012-112487
РусияБългаринДействителна стойност2012-12809
РусияБългаринДействителна стойност2013-011942
РусияБългаринДействителна стойност2013-021265
РусияБългаринДействителна стойност2013-035236
РусияБългаринДействителна стойност2013-044160
РусияБългаринДействителна стойност2013-058212
РусияБългаринДействителна стойност2013-062903
РусияБългаринДействителна стойност2013-076516
РусияБългаринДействителна стойност2013-089865
РусияБългаринДействителна стойност2013-095416
РусияБългаринДействителна стойност2013-104882
РусияБългаринДействителна стойност2013-112838
РусияБългаринДействителна стойност2013-122423
РусияБългаринДействителна стойност2014-012219
РусияБългаринДействителна стойност2014-022275
РусияБългаринДействителна стойност2014-033773
РусияБългаринДействителна стойност2014-043747
РусияБългаринДействителна стойност2014-053510
РусияБългаринДействителна стойност2014-064639
РусияБългаринДействителна стойност2014-077505
РусияБългаринДействителна стойност2014-087252
РусияБългаринДействителна стойност2014-095114
РусияБългаринДействителна стойност2014-101816
РусияБългаринДействителна стойност2014-112644
РусияБългаринДействителна стойност2014-122213
РусияБългаринДействителна стойност2015-012618
РусияБългаринДействителна стойност2015-022124
РусияБългаринДействителна стойност2015-032959
РусияБългаринДействителна стойност2015-043586
РусияБългаринДействителна стойност2015-053222
РусияБългаринДействителна стойност2015-064207
РусияБългаринДействителна стойност2015-078761
РусияБългаринДействителна стойност2015-084956
РусияБългаринДействителна стойност2015-094180
РусияБългаринДействителна стойност2015-101266
РусияБългаринДействителна стойност2015-111914
РусияБългаринДействителна стойност2015-121867
РусияБългаринДействителна стойност2016-012235
РусияБългаринДействителна стойност2016-022167
РусияБългаринДействителна стойност2016-031795
РусияБългаринДействителна стойност2016-043940
РусияБългаринДействителна стойност2016-052732
РусияБългаринДействителна стойност2016-063943
РусияБългаринДействителна стойност2016-077962
РусияБългаринДействителна стойност2016-085757
РусияБългаринДействителна стойност2016-097065
РусияБългаринДействителна стойност2016-102428
РусияБългаринДействителна стойност2016-113076
РусияБългаринДействителна стойност2016-123631
ШвецияЧужденецДействителна стойност2012-101133
ШвецияЧужденецДействителна стойност2012-11654
ШвецияЧужденецДействителна стойност2012-12721
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-01711
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-02488
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-03482
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-04716
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-052460
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-066095
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-0712217
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-088539
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-095698
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-101101
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-11644
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-12675
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-01757
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-02495
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-03459
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-04766
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-052332
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-064941
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-0715285
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-087890
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-094821
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-101071
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-11730
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-12712
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-01950
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-02510
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-03516
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-04792
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-053281
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-062298
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-0715520
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-087915
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-094902
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-101023
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-11879
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-12702
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-01740
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-02792
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-031265
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-041121
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-053623
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-065646
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-0717056
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-088704
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-094611
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-101793
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-111310
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-121405
ШвецияБългаринДействителна стойност2012-10317
ШвецияБългаринДействителна стойност2012-11120
ШвецияБългаринДействителна стойност2012-1284
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-01231
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-02322
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-03569
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-04185
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-05508
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-06606
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-071740
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-08493
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-09884
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-10771
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-11631
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-12807
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-01803
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-021672
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-031049
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-04452
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-05955
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-06102
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-071284
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-08529
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-09619
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-10441
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-11574
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-121624
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-01640
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-02630
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-031161
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-04848
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-05575
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-06788
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-072458
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-08108
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-09808
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-10516
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-11536
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-12508
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-01344
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-02541
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-031019
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-04765
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-05723
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-061098
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-072330
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-081003
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-092116
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-10999
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-11468
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-122146
СловенияЧужденецДействителна стойност2012-101177
СловенияЧужденецДействителна стойност2012-11925
СловенияЧужденецДействителна стойност2012-12839
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-011059
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-02675
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-03892
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-04905
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-051125
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-062129
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-074561
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-084729
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-092925
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-101076
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-11968
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-12958
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-01938
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-02577
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-03934
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-041013
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-051354
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-062335
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-074401
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-083598
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-092298
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-101025
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-11837
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-12868
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-011185
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-02351
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-03986
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-041124
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-052283
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-062208
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-075002
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-084272
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-092547
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-101134
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-11861
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-12906
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-01492
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-02596
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-03991
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-041612
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-051782
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-062512
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-074613
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-084773
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-092463
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-101257
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-11768
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-12732
СловенияБългаринДействителна стойност2012-10785
СловенияБългаринДействителна стойност2012-11223
СловенияБългаринДействителна стойност2012-1227
СловенияБългаринДействителна стойност2013-01132
СловенияБългаринДействителна стойност2013-02264
СловенияБългаринДействителна стойност2013-03169
СловенияБългаринДействителна стойност2013-040
СловенияБългаринДействителна стойност2013-05272
СловенияБългаринДействителна стойност2013-061027
СловенияБългаринДействителна стойност2013-07365
СловенияБългаринДействителна стойност2013-08952
СловенияБългаринДействителна стойност2013-09717
СловенияБългаринДействителна стойност2013-100
СловенияБългаринДействителна стойност2013-11319
СловенияБългаринДействителна стойност2013-12140
СловенияБългаринДействителна стойност2014-01639
СловенияБългаринДействителна стойност2014-02213
СловенияБългаринДействителна стойност2014-03420
СловенияБългаринДействителна стойност2014-04519
СловенияБългаринДействителна стойност2014-05432
СловенияБългаринДействителна стойност2014-06563
СловенияБългаринДействителна стойност2014-07941
СловенияБългаринДействителна стойност2014-08903
СловенияБългаринДействителна стойност2014-09814
СловенияБългаринДействителна стойност2014-10852
СловенияБългаринДействителна стойност2014-11292
СловенияБългаринДействителна стойност2014-12532
СловенияБългаринДействителна стойност2015-01716
СловенияБългаринДействителна стойност2015-02107
СловенияБългаринДействителна стойност2015-031118
СловенияБългаринДействителна стойност2015-041409
СловенияБългаринДействителна стойност2015-05701
СловенияБългаринДействителна стойност2015-061132
СловенияБългаринДействителна стойност2015-071413
СловенияБългаринДействителна стойност2015-083863
СловенияБългаринДействителна стойност2015-091395
СловенияБългаринДействителна стойност2015-101041
СловенияБългаринДействителна стойност2015-11592
СловенияБългаринДействителна стойност2015-123256
СловенияБългаринДействителна стойност2016-012077
СловенияБългаринДействителна стойност2016-02988
СловенияБългаринДействителна стойност2016-031249
СловенияБългаринДействителна стойност2016-043719
СловенияБългаринДействителна стойност2016-05666
СловенияБългаринДействителна стойност2016-062181
СловенияБългаринДействителна стойност2016-071380
СловенияБългаринДействителна стойност2016-084985
СловенияБългаринДействителна стойност2016-092613
СловенияБългаринДействителна стойност2016-102168
СловенияБългаринДействителна стойност2016-11895
СловенияБългаринДействителна стойност2016-122168
СловакияЧужденецДействителна стойност2012-103103
СловакияЧужденецДействителна стойност2012-112560
СловакияЧужденецДействителна стойност2012-121623
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-01954
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-02940
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-031511
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-042175
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-052782
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-064478
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-0728577
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-0823740
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-099323
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-102973
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-112515
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-121520
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-011006
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-021112
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-031572
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-042342
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-052560
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-064619
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-0727942
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-0824654
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-099615
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-103205
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-112132
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-121124
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-01873
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-02732
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-031638
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-041872
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-053020
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-066126
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-0730028
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-0816678
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-097331
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-103253
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-111948
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-121271
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-01907
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-02804
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-03943
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-042679
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-053181
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-065970
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-0729791
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-0818426
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-098061
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-103728
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-112327
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-121350
СловакияБългаринДействителна стойност2012-10456
СловакияБългаринДействителна стойност2012-11195
СловакияБългаринДействителна стойност2012-12160
СловакияБългаринДействителна стойност2013-01178
СловакияБългаринДействителна стойност2013-02334
СловакияБългаринДействителна стойност2013-03112
СловакияБългаринДействителна стойност2013-04289
СловакияБългаринДействителна стойност2013-0590
СловакияБългаринДействителна стойност2013-06709
СловакияБългаринДействителна стойност2013-07962
СловакияБългаринДействителна стойност2013-081907
СловакияБългаринДействителна стойност2013-091177
СловакияБългаринДействителна стойност2013-10151
СловакияБългаринДействителна стойност2013-11274
СловакияБългаринДействителна стойност2013-12206
СловакияБългаринДействителна стойност2014-01480
СловакияБългаринДействителна стойност2014-02320
СловакияБългаринДействителна стойност2014-03561
СловакияБългаринДействителна стойност2014-04629
СловакияБългаринДействителна стойност2014-05204
СловакияБългаринДействителна стойност2014-06717
СловакияБългаринДействителна стойност2014-071094
СловакияБългаринДействителна стойност2014-082049
СловакияБългаринДействителна стойност2014-091137
СловакияБългаринДействителна стойност2014-101131
СловакияБългаринДействителна стойност2014-11352
СловакияБългаринДействителна стойност2014-121231
СловакияБългаринДействителна стойност2015-01780
СловакияБългаринДействителна стойност2015-02267
СловакияБългаринДействителна стойност2015-03658
СловакияБългаринДействителна стойност2015-041244
СловакияБългаринДействителна стойност2015-05249
СловакияБългаринДействителна стойност2015-06831
СловакияБългаринДействителна стойност2015-072138
СловакияБългаринДействителна стойност2015-081749
СловакияБългаринДействителна стойност2015-092021
СловакияБългаринДействителна стойност2015-101537
СловакияБългаринДействителна стойност2015-11648
СловакияБългаринДействителна стойност2015-121858
СловакияБългаринДействителна стойност2016-01788
СловакияБългаринДействителна стойност2016-02494
СловакияБългаринДействителна стойност2016-034452
СловакияБългаринДействителна стойност2016-041441
СловакияБългаринДействителна стойност2016-05556
СловакияБългаринДействителна стойност2016-061790
СловакияБългаринДействителна стойност2016-072052
СловакияБългаринДействителна стойност2016-082188
СловакияБългаринДействителна стойност2016-093394
СловакияБългаринДействителна стойност2016-102364
СловакияБългаринДействителна стойност2016-11786
СловакияБългаринДействителна стойност2016-121533
ОбщоЧужденецДействителна стойност2012-10523971
ОбщоЧужденецДействителна стойност2012-11404605
ОбщоЧужденецДействителна стойност2012-12397195
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-01351736
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-02320158
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-03352703
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-04467188
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-05634809
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-061164706
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-071708340
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-081710463
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-091113068
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-10546658
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-11416150
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-12405803
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-01368135
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-02320363
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-03361065
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-04484476
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-05687106
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-061176524
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-071792501
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-081690236
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-091107992
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-10557065
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-11433228
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-12430130
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-01393430
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-02329774
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-03370486
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-04502242
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-05714749
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-061133517
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-071631920
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-081729581
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-091055863
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-10577043
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-11436759
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-12441261
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-01410085
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-02361908
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-03395038
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-04558116
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-05808258
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-061354982
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-071872429
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-081917542
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-091192256
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-10678576
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-11524125
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-12531081
ОбщоБългаринДействителна стойност2012-10281513
ОбщоБългаринДействителна стойност2012-11252283
ОбщоБългаринДействителна стойност2012-12243560
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-01266245
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-02246003
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-03308770
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-04309350
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-05361908
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-06382955
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-07445981
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-08447834
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-09370929
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-10306478
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-11245021
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-12238174
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-01272471
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-02249470
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-03313414
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-04323622
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-05427504
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-06411083
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-07453787
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-08460193
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-09407013
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-10300928
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-11270755
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-12267706
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-01295080
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-02256190
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-03318314
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-04369628
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-05483698
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-06468319
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-07528604
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-08512004
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-09450922
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-10335513
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-11305184
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-12309010
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-01306856
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-02281360
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-03354741
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-04466331
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-05564771
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-06565196
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-07577190
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-08590585
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-09510311
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-10404000
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-11373501
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-12397267
ТурцияЧужденецДействителна стойност2012-1078500
ТурцияЧужденецДействителна стойност2012-1163322
ТурцияЧужденецДействителна стойност2012-1258785
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0157988
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0256461
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0362617
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0462762
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0574171
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-0691669
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-07140563
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-08176318
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-09112728
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-1085666
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-1168594
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-1263509
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0163856
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0252790
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0363201
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0467910
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0579046
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0672689
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-07164835
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-08181762
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-09123307
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-1087418
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-1170243
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-1267928
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0177131
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0263945
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0369469
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0474915
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0588024
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0690003
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-07176976
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-08239090
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-09121992
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-1087493
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-1172492
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-1276311
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0181391
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0271754
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0376350
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0481076
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-05100711
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0691426
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-07187160
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-08232362
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-09129789
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-1097477
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-1179855
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-1283544
ТурцияБългаринДействителна стойност2012-1078160
ТурцияБългаринДействителна стойност2012-1182687
ТурцияБългаринДействителна стойност2012-1292759
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0174063
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0276753
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0393968
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0491991
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0579408
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-06107976
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-07127918
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0885094
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0993685
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-1068674
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-1172526
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-1288791
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0180397
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0272301
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-03104780
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0496583
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0589378
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-06107557
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-07137051
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0878662
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-09110295
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-1070459
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-1180422
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-1279028
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0169624
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0269632
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0399231
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-04100226
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-05113839
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-06144225
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-07171198
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-08106314
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-09114747
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-1078843
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-1185907
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-1287947
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0163529
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0268607
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-03103251
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-04115589
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-05116346
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-06141305
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-07142160
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0888526
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-09111975
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-1086409
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-1194030
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-1287115
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2012-1012608
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2012-1110126
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2012-1210039
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-0111773
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-029476
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-039668
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-0412550
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-0519456
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-0672167
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-0780231
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-0886487
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-0940000
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-1014085
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-1110945
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-1212606
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-0113242
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-029847
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-039923
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-0411487
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-0516034
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-0660343
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-0778908
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-0874014
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-0930722
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-1013983
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-1112009
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-1211012
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-0110626
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-029082
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-0310791
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-0412049
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-0516710
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-0647858
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-0763879
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-0867557
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-0931661
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-1015635
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-1112783
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-1212146
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-0111142
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-029421
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-0311899
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-0414644
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-0519405
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-0658316
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-0769524
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-0868863
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-0934228
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-1017986
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-1113064
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-1213722
УкрайнаБългаринДействителна стойност2012-101017
УкрайнаБългаринДействителна стойност2012-112523
УкрайнаБългаринДействителна стойност2012-12322
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-01916
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-02670
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-031097
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-04331
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-05654
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-061059
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-07541
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-082045
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-091270
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-102590
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-112175
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-12629
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-01631
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-02740
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-03228
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-041995
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-051693
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-062448
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-07558
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-083181
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-09427
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-10436
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-111946
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-12600
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-01527
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-02350
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-03370
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-041800
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-051667
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-061071
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-072799
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-081567
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-09627
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-10494
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-11782
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-12823
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-01627
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-02995
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-03165
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-042882
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-052327
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-061667
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-072343
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-083223
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-091229
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-10982
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-111436
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-122583
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2012-106855
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2012-113681
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2012-122565
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-011996
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-022010
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-033089
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-043991
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-057086
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-069391
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-0710857
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-0810225
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-098679
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-107917
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-114544
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-122824
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-012154
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-022168
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-033863
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-045290
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-058629
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-0611541
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-0711318
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-0810519
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-099371
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-108315
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-113911
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-122709
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-012398
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-022246
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-033338
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-046878
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-058520
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-0611890
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-0713446
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-0811180
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-098569
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-106530
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-113899
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-123085
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-012601
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-022913
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-033459
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-045921
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-058550
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-0611996
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-0712694
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-0810887
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-098604
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-107237
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-114212
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-123391
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2012-101205
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2012-11260
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2012-12545
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-01322
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-02496
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-031583
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-041051
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-053302
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-063394
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-071442
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-081557
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-093006
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-102300
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-11544
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-12742
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-011311
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-02828
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-033497
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-04747
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-052416
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-063404
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-071344
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-081557
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-092949
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-101908
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-11750
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-12867
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-011490
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-021428
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-032672
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-041159
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-052099
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-063357
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-071307
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-081116
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-091711
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-101803
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-111760
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-12763
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-011443
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-021048
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-031885
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-04942
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-051882
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-063332
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-071056
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-081284
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-091499
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-101584
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-111611
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-12609
Останал святЧужденецДействителна стойност2012-1034495
Останал святЧужденецДействителна стойност2012-1127614
Останал святЧужденецДействителна стойност2012-1225166
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0125087
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0222883
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0328557
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0430742
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0538624
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0696843
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-07102290
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-08104399
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-0953927
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-1034617
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-1125895
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-1224784
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0123274
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0218591
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0324564
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0430690
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0539388
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-06105620
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-07124073
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-08130472
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-0968792
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-1038557
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-1130763
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-1229637
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0126832
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0224179
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0330389
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0437050
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0546315
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-06105731
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-07130498
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-08136001
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-0963442
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-1038881
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-1130920
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-1229926
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0128647
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0228127
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0330466
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0438040
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0545130
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-06101097
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-07123630
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-08135073
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-0971457
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-1044636
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-1136803
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-1234852
Останал святБългаринДействителна стойност2012-104124
Останал святБългаринДействителна стойност2012-113360
Останал святБългаринДействителна стойност2012-121318
Останал святБългаринДействителна стойност2013-013200
Останал святБългаринДействителна стойност2013-023161
Останал святБългаринДействителна стойност2013-033649
Останал святБългаринДействителна стойност2013-042288
Останал святБългаринДействителна стойност2013-052631
Останал святБългаринДействителна стойност2013-062171
Останал святБългаринДействителна стойност2013-075378
Останал святБългаринДействителна стойност2013-084363
Останал святБългаринДействителна стойност2013-093332
Останал святБългаринДействителна стойност2013-104153
Останал святБългаринДействителна стойност2013-113360
Останал святБългаринДействителна стойност2013-122601
Останал святБългаринДействителна стойност2014-016649
Останал святБългаринДействителна стойност2014-026646
Останал святБългаринДействителна стойност2014-034039
Останал святБългаринДействителна стойност2014-046529
Останал святБългаринДействителна стойност2014-054414
Останал святБългаринДействителна стойност2014-063553
Останал святБългаринДействителна стойност2014-077584
Останал святБългаринДействителна стойност2014-087757
Останал святБългаринДействителна стойност2014-093640
Останал святБългаринДействителна стойност2014-10100628
Останал святБългаринДействителна стойност2014-114890
Останал святБългаринДействителна стойност2014-1210226
Останал святБългаринДействителна стойност2015-019796
Останал святБългаринДействителна стойност2015-029350
Останал святБългаринДействителна стойност2015-035070
Останал святБългаринДействителна стойност2015-045609
Останал святБългаринДействителна стойност2015-059394
Останал святБългаринДействителна стойност2015-063212
Останал святБългаринДействителна стойност2015-075441
Останал святБългаринДействителна стойност2015-0811523
Останал святБългаринДействителна стойност2015-096904
Останал святБългаринДействителна стойност2015-104792
Останал святБългаринДействителна стойност2015-115609
Останал святБългаринДействителна стойност2015-123771
Останал святБългаринДействителна стойност2016-015863
Останал святБългаринДействителна стойност2016-024464
Останал святБългаринДействителна стойност2016-035976
Останал святБългаринДействителна стойност2016-048861
Останал святБългаринДействителна стойност2016-0511928
Останал святБългаринДействителна стойност2016-0612261
Останал святБългаринДействителна стойност2016-079451
Останал святБългаринДействителна стойност2016-088667
Останал святБългаринДействителна стойност2016-098059
Останал святБългаринДействителна стойност2016-105389
Останал святБългаринДействителна стойност2016-112918
Останал святБългаринДействителна стойност2016-1210443
Географски обхватГражданствоСтатус на наблюдениетоОтчетен периодСтойност
Филтрирайте таблицата с данни за показване на колонна диаграма на това място.