Първи оценки на Икономическа активност в селското стопанство

Първи оценки на Икономическа активност в селското стопанство

Дефиниция на структурата на данните: Икономическа активност в селското стопанство

Честота: Годишно
Географски обхват: България
Набори от данни за Икономическа активност в селското стопанство: Първи оценки на Икономическа активност в селското стопанство
Регион (Ниво NUTS 2): БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
Формат за дата и време: Годишно
Измерителна единица: Български лев
Десетици: 2

Артикули за икономичекса активност в селското стопанствоПоказател за икономическа активност в селското стопанствоСтойност за иконовическа активност в селското стопанствоМножител на измерителна единицаСтатус на наблюдениетоОтчетен периодСтойност
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015103.59
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015103.59
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201586.98
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201586.98
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20152264.03
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20152264.03
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201583.97
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201583.97
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Индекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Физически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20152185.65
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Физически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20152185.65
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Физически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Физически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20152602.86
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20152602.86
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
Зърнено-житни култури (в т.ч. семена)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201599.82
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201599.82
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201585.31
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201585.31
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20151300.12
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20151300.12
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201585.46
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201585.46
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20151302.51
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20151302.51
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20151524.04
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20151524.04
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПШЕНИЦА И ЛИМЕЦСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015108.47
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015108.47
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201599.92
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201599.92
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20156.27
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20156.27
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201592.11
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201592.11
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20155.78
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20155.78
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20156.28
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20156.28
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
РЪЖ И СМЕС ОТ ПШЕНИЦА И РЪЖСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015101.27
ЕЧЕМИКИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015101.27
ЕЧЕМИКИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201590.92
ЕЧЕМИКИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201590.92
ЕЧЕМИКИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015205.45
ЕЧЕМИКСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015205.45
ЕЧЕМИКСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201589.78
ЕЧЕМИКИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201589.78
ЕЧЕМИКИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015202.87
ЕЧЕМИКФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015202.87
ЕЧЕМИКФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015225.98
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015225.98
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕЧЕМИКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201591.40
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201591.40
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201584.20
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201584.20
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20157.69
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20157.69
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201592.12
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201592.12
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20158.41
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20158.41
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20159.13
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20159.13
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЕС И ЛЕТНИ ЗЪРНЕНИ СМЕСКИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015113.39
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015113.39
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201586.59
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201586.59
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015673.26
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015673.26
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201576.36
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201576.36
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015593.74
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015593.74
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015777.55
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015777.55
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201596.46
ОРИЗИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201596.46
ОРИЗИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015122.43
ОРИЗИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015122.43
ОРИЗИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201547.79
ОРИЗСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201547.79
ОРИЗСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015126.92
ОРИЗИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015126.92
ОРИЗИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201549.55
ОРИЗФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201549.55
ОРИЗФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201539.04
ОРИЗСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201539.04
ОРИЗСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ОРИЗСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015102.98
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015102.98
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015112.44
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015112.44
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201523.46
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201523.46
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015109.18
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015109.18
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201522.78
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201522.78
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201520.86
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201520.86
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015115.82
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015111.40
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност2015201.59
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201592.43
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201589.64
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност2015138.68
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20151747.03
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20151597.93
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015149.10
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201579.80
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201580.47
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201568.79
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20151508.37
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20151434.41
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност201573.96
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20151890.13
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20151782.62
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015107.51
ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015114.19
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015114.19
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201590.32
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201590.32
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20151385.99
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20151385.99
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201579.10
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201579.10
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20151213.77
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20151213.77
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20151534.52
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20151534.52
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015292.30
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201551.75
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015417.93
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201573.99
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201537.59
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20156.66
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност201530.94
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015142.98
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015142.98
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201512.86
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201512.86
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20158.99
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20158.99
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОТЕИНОДАЙНИ КУЛТУРИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015108.25
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201574.17
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност2015159.76
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201574.47
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201551.02
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност2015109.91
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015201.05
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201582.89
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015118.16
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201568.79
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201568.79
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201568.79
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015185.72
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015111.76
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност201573.96
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015269.97
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015162.46
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015107.51
НЕПРЕРАБОТЕН ТЮТЮНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАХАРНО ЦВЕКЛОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015127.48
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015127.48
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015159.69
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015159.69
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015122.40
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015122.40
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015125.27
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015125.27
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201596.02
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201596.02
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201576.65
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201576.65
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015102.04
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015102.04
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201598.87
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201598.87
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015250.30
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015250.30
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201596.90
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201596.90
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015245.30
ФУРАЖНИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015245.30
ФУРАЖНИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015253.16
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015253.16
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ФУРАЖНИ КУЛТУРИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201588.90
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201576.11
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015100.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201585.61
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015278.84
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015238.72
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност201540.12
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015112.49
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015112.49
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015313.67
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015313.67
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015278.85
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015278.85
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ГРАДИНАРСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201588.44
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201575.15
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015104.96
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201589.18
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015266.90
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015226.78
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност201540.12
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015118.68
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015118.68
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015301.79
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015301.79
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015254.29
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015254.29
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015100.50
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015100.50
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201548.61
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201548.61
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201511.94
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201511.94
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201548.37
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201548.37
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201511.88
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201511.88
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201524.56
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201524.56
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦВЕТЯ И ДРУГИ ЖИВИ РАСТЕНИЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015109.44
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015109.44
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015161.23
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015161.23
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201576.03
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201576.03
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015147.32
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015147.32
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Индекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201569.47
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201569.47
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Физически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201547.16
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201547.16
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
КАРТОФИ (В Т.Ч. СЕМЕНА)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201588.21
ПЛОДОВЕИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201588.28
ПЛОДОВЕИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015128.56
ПЛОДОВЕИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015128.66
ПЛОДОВЕИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015318.05
ПЛОДОВЕСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015318.05
ПЛОДОВЕСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015145.73
ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015145.74
ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност2015136.00
ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015360.54
ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015360.27
ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност20150.27
ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015247.40
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015247.20
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност20150.20
ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201577.73
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201577.84
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201594.79
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201594.90
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015162.86
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015162.86
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015121.94
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015121.92
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност2015136.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015209.51
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015209.24
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност20150.27
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015171.82
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015171.62
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност20150.20
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЦИТРОСОВИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ТРОПИЧЕСКИ ПЛОДОВЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015102.75
ГРОЗДЕИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015102.75
ГРОЗДЕИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015205.33
ГРОЗДЕИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015205.33
ГРОЗДЕИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015155.19
ГРОЗДЕСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015155.19
ГРОЗДЕСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015199.83
ГРОЗДЕИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015199.83
ГРОЗДЕИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015151.03
ГРОЗДЕФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015151.03
ГРОЗДЕФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201575.58
ГРОЗДЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201575.58
ГРОЗДЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ГРОЗДЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
МАСЛИНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВИНОФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВИНОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗЕХТИНСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201526.06
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201526.06
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201537.58
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201537.58
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201524.80
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201524.80
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015144.19
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015144.19
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201595.14
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201595.14
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201565.98
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201565.98
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015103.79
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015101.40
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност2015254.89
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201592.08
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201590.38
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност2015175.67
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20154959.07
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20154769.86
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015189.22
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201588.72
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201589.13
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201568.92
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20154778.14
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20154703.90
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност201574.23
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20155385.54
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20155277.83
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015107.71
ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЖИВОТНИИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201596.29
ЖИВОТНИИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201596.43
ЖИВОТНИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201595.25
ЖИВОТНИИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЖИВОТНИИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201591.88
ЖИВОТНИИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201591.88
ЖИВОТНИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201591.86
ЖИВОТНИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЖИВОТНИСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20151018.32
ЖИВОТНИСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015899.07
ЖИВОТНИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015119.25
ЖИВОТНИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЖИВОТНИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201595.42
ЖИВОТНИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201595.28
ЖИВОТНИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201596.45
ЖИВОТНИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЖИВОТНИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20151057.58
ЖИВОТНИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015932.38
ЖИВОТНИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015125.20
ЖИВОТНИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20151108.35
ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015978.53
ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015129.81
ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201590.37
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201593.09
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201584.69
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201587.21
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201589.84
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201581.73
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015215.86
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015150.39
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност201565.48
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201596.51
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201596.51
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201596.51
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015238.87
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015161.56
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност201577.31
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015247.51
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015167.40
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност201580.11
ЕДЪР РОГАТ ДОБИТЪКСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201592.34
СВИНЕИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201592.34
СВИНЕИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201590.38
СВИНЕИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201590.38
СВИНЕИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015272.20
СВИНЕСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015272.20
СВИНЕСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201597.88
СВИНЕИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201597.88
СВИНЕИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015294.79
СВИНЕФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015294.79
СВИНЕФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015301.18
СВИНЕСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015301.18
СВИНЕСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
СВИНЕСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015100.60
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015100.60
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015108.75
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015108.75
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20150.29
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20150.29
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015108.10
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015108.10
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20150.29
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20150.29
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20150.27
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20150.27
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
КОНЕ, МАГАРЕТА, КАТЪРИ И МУЛЕТАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015107.12
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015102.00
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност2015126.89
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015105.40
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015100.36
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност2015124.85
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЦЕ И КОЗИСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015220.51
ОВЦЕ И КОЗИСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015166.73
ОВЦЕ И КОЗИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност201553.78
ОВЦЕ И КОЗИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201598.39
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201598.39
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201598.39
ОВЦЕ И КОЗИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОВЦЕ И КОЗИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015205.84
ОВЦЕ И КОЗИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015163.46
ОВЦЕ И КОЗИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност201542.38
ОВЦЕ И КОЗИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015209.21
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015166.13
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност201543.07
ОВЦЕ И КОЗИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201598.94
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201598.94
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201590.01
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201590.01
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015306.10
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015306.10
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201590.98
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201590.98
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015309.39
ДОМАШНИ ПТИЦИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015309.39
ДОМАШНИ ПТИЦИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015340.07
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015340.07
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДОМАШНИ ПТИЦИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201539.97
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015116.40
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201533.19
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201596.66
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20153.35
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20153.35
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201583.04
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201583.04
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201583.04
ДРУГИ ЖИВОТНИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20158.39
ДРУГИ ЖИВОТНИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20152.88
ДРУГИ ЖИВОТНИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност20155.51
ДРУГИ ЖИВОТНИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201510.10
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20153.47
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност20156.63
ДРУГИ ЖИВОТНИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201594.09
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201597.74
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201585.39
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201588.80
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015928.04
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015928.04
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201590.75
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201590.85
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201588.25
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015986.30
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015949.49
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност201536.82
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20151086.83
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20151045.11
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност201541.72
ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
МЛЯКОИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201591.20
МЛЯКОИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201595.78
МЛЯКОИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МЛЯКОИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МЛЯКОИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201580.48
МЛЯКОИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201584.52
МЛЯКОИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МЛЯКОИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МЛЯКОСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015702.15
МЛЯКОСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015702.15
МЛЯКОСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
МЛЯКОСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
МЛЯКОИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201588.25
МЛЯКОИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201588.25
МЛЯКОИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201588.25
МЛЯКОИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
МЛЯКОФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015769.94
МЛЯКОФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015733.12
МЛЯКОФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност201536.82
МЛЯКОФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
МЛЯКОСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015872.48
МЛЯКОСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015830.76
МЛЯКОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност201541.72
МЛЯКОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЯЙЦАИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015103.50
ЯЙЦАИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015103.50
ЯЙЦАИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЯЙЦАИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЯЙЦАИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015105.42
ЯЙЦАИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015105.42
ЯЙЦАИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЯЙЦАИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЯЙЦАСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015162.26
ЯЙЦАСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015162.26
ЯЙЦАСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЯЙЦАСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЯЙЦАИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015101.86
ЯЙЦАИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015101.86
ЯЙЦАИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЯЙЦАИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЯЙЦАФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015156.78
ЯЙЦАФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015156.78
ЯЙЦАФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЯЙЦАФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЯЙЦАСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015153.92
ЯЙЦАСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015153.92
ЯЙЦАСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЯЙЦАСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015106.77
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015106.77
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015105.29
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015105.29
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201563.62
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201563.62
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201598.61
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201598.61
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201559.58
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201559.58
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност201560.43
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност201560.43
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОДСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201595.23
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201597.09
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201573.60
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201588.67
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201590.29
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201569.52
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20151946.36
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20151827.11
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015119.25
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201593.11
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201592.99
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201594.45
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20152043.89
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20151881.87
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015162.02
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20152195.17
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20152023.64
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015171.53
ПРОДУКЦИЯ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТОСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015101.22
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015100.17
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност2015130.57
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201591.09
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201590.35
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност2015110.46
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20156905.43
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20156596.97
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015308.47
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201589.99
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201590.20
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201584.60
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20156822.02
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20156585.77
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015236.25
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20157580.71
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20157301.47
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015279.25
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201599.80
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201599.80
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201592.65
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201592.65
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015474.68
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015474.68
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201592.83
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201592.83
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015475.63
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015475.63
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015512.36
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015512.36
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015101.13
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност2015100.15
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност2015130.57
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201591.19
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201590.50
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност2015110.46
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20157380.11
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20157071.64
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015308.47
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201590.17
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201590.37
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201584.60
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20157297.65
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20157061.40
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015236.25
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20158093.07
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20157813.83
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015279.25
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Индекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201593.75
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Индекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201593.75
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Индекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Индекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Индекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201576.62
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Индекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201576.62
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Индекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Индекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Стойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015245.82
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Стойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015245.82
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Стойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Стойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Индекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201581.72
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Индекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201581.72
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Индекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Индекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Физически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015262.19
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Физически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015262.19
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Физически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Физически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Стойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015320.83
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Стойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015320.83
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ)Стойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201593.75
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201593.75
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201576.62
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201576.62
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015245.82
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015245.82
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201581.72
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201581.72
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015262.19
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015262.19
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност2015320.83
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност2015320.83
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИИндекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИИндекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИИндекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИИндекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИИндекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИИндекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИИндекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИИндекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИСтойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИСтойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИСтойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИСтойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИИндекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИИндекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИИндекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИИндекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИФизически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИФизически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИФизически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИФизически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИСтойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИСтойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИСтойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ВТОРОСТЕПЕННИ НЕСЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ (НЕОТДЕЛИМИ) - СТОКИ И УСЛУГИСтойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Индекс на ценитестойност по базисни цениЕдинициОценена стойност2015100.87
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Индекс на ценитестойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201599.92
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Индекс на ценитесубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност2015130.57
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Индекс на ценитеданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Индекс на стойносттастойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201590.63
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Индекс на стойносттастойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201589.95
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Индекс на стойносттасубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност2015110.46
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Индекс на стойносттаданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Стойност текуща годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20157625.93
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Стойност текуща годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20157317.46
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Стойност текуща годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015308.47
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Стойност текуща годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Индекс на физическия обемстойност по базисни цениЕдинициОценена стойност201589.85
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Индекс на физическия обемстойност по цени на производителЕдинициОценена стойност201590.03
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Индекс на физическия обемсубсидии върху продуктаЕдинициОценена стойност201584.60
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Индекс на физическия обемданъци върху продуктаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Физически обем за предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20157559.85
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Физически обем за предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20157323.60
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Физически обем за предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015236.25
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Физически обем за предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Стойност предходна годинастойност по базисни цениМилиониОценена стойност20158413.90
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Стойност предходна годинастойност по цени на производителМилиониОценена стойност20158134.66
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Стойност предходна годинасубсидии върху продуктаМилиониОценена стойност2015279.25
ПРОДУКЦИЯ ОТ ОТРАСЪЛ "СЕЛСКО СТОПАНСТВО"Стойност предходна годинаданъци върху продуктаМилиониЛипсваща стойност20150.00
МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ - ОБЩОИндекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност201597.04
МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ - ОБЩОИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201591.24
МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ - ОБЩОСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност20154586.86
МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ - ОБЩОИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност201594.03
МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ - ОБЩОФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност20154726.83
МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ - ОБЩОСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност20155027.13
СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Индекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност2015100.10
СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Индекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201593.49
СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Стойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015150.22
СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Индекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност201593.40
СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Физически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015150.07
СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Стойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015160.67
ГОРИВА И МАСЛАИндекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност201589.90
ГОРИВА И МАСЛАИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201596.99
ГОРИВА И МАСЛАСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност20151100.00
ГОРИВА И МАСЛАИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност2015107.88
ГОРИВА И МАСЛАФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност20151223.58
ГОРИВА И МАСЛАСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност20151134.19
ТОРОВЕ И ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТАИндекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност2015107.20
ТОРОВЕ И ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТАИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201587.72
ТОРОВЕ И ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТАСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015365.95
ТОРОВЕ И ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТАИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност201581.83
ТОРОВЕ И ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТАФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015341.37
ТОРОВЕ И ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВАТАСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015417.20
ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - ХЕРБИЦИДИ, ИНСЕКТИЦИДИ И ПЕСТИЦИДИИндекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност201597.90
ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - ХЕРБИЦИДИ, ИНСЕКТИЦИДИ И ПЕСТИЦИДИИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201587.72
ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - ХЕРБИЦИДИ, ИНСЕКТИЦИДИ И ПЕСТИЦИДИСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015217.94
ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - ХЕРБИЦИДИ, ИНСЕКТИЦИДИ И ПЕСТИЦИДИИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност201589.60
ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - ХЕРБИЦИДИ, ИНСЕКТИЦИДИ И ПЕСТИЦИДИФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015222.62
ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - ХЕРБИЦИДИ, ИНСЕКТИЦИДИ И ПЕСТИЦИДИСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015248.46
ВЕТЕРИНАРНИ РАЗХОДИИндекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност2015101.40
ВЕТЕРИНАРНИ РАЗХОДИИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201587.72
ВЕТЕРИНАРНИ РАЗХОДИСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015251.92
ВЕТЕРИНАРНИ РАЗХОДИИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност201586.51
ВЕТЕРИНАРНИ РАЗХОДИФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015248.44
ВЕТЕРИНАРНИ РАЗХОДИСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015287.20
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Индекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност201596.90
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Индекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201589.03
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Стойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност20151131.80
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Индекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност201591.88
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Физически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност20151168.01
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Стойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност20151271.22
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ДОСТАВЕНИ ОТ ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯИндекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност201596.90
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ДОСТАВЕНИ ОТ ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201583.13
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ДОСТАВЕНИ ОТ ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015267.25
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ДОСТАВЕНИ ОТ ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност201585.79
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ДОСТАВЕНИ ОТ ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015275.80
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ДОСТАВЕНИ ОТ ДРУГИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015321.48
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ЗАКУПЕНИ ИЗВЪН СЕКТОРАИндекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност201596.90
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ЗАКУПЕНИ ИЗВЪН СЕКТОРАИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201593.61
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ЗАКУПЕНИ ИЗВЪН СЕКТОРАСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015381.12
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ЗАКУПЕНИ ИЗВЪН СЕКТОРАИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност201596.61
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ЗАКУПЕНИ ИЗВЪН СЕКТОРАФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015393.31
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ЗАКУПЕНИ ИЗВЪН СЕКТОРАСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015407.13
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ПРОИЗВЕДЕНИ И ПОТРЕБЕНИ В СТОПАНСТВОТОИндекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност201596.90
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ПРОИЗВЕДЕНИ И ПОТРЕБЕНИ В СТОПАНСТВОТОИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201589.09
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ПРОИЗВЕДЕНИ И ПОТРЕБЕНИ В СТОПАНСТВОТОСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015483.43
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ПРОИЗВЕДЕНИ И ПОТРЕБЕНИ В СТОПАНСТВОТОИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност201591.94
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ПРОИЗВЕДЕНИ И ПОТРЕБЕНИ В СТОПАНСТВОТОФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015498.89
ФУРАЖИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ), ПРОИЗВЕДЕНИ И ПОТРЕБЕНИ В СТОПАНСТВОТОСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015542.61
РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МАШИНИ И ДРЕБЕН ИНВЕНТАРИндекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност201599.40
РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МАШИНИ И ДРЕБЕН ИНВЕНТАРИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201587.72
РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МАШИНИ И ДРЕБЕН ИНВЕНТАРСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015317.88
РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МАШИНИ И ДРЕБЕН ИНВЕНТАРИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност201588.25
РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МАШИНИ И ДРЕБЕН ИНВЕНТАРФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015319.80
РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МАШИНИ И ДРЕБЕН ИНВЕНТАРСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015362.39
РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДИИндекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност2015100.00
РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДИИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201587.72
РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДИСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015155.88
РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДИИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност201587.72
РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДИФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015155.88
РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СГРАДИСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015177.71
СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Индекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност201599.80
СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Индекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201592.65
СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Стойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015474.68
СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Индекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност201592.83
СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Физически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015475.63
СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИ (МЕЖДИННО ПОТРЕБЛЕНИЕ)Стойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015512.36
Косвено измерени услуги на финансовите посредници (FISIM)Индекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност201599.80
Косвено измерени услуги на финансовите посредници (FISIM)Индекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност2015112.15
Косвено измерени услуги на финансовите посредници (FISIM)Стойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност201595.59
Косвено измерени услуги на финансовите посредници (FISIM)Индекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност2015112.37
Косвено измерени услуги на финансовите посредници (FISIM)Физически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност201595.78
Косвено измерени услуги на финансовите посредници (FISIM)Стойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност201585.23
ДРУГИ СТОКИ И УСЛУГИИндекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност201599.80
ДРУГИ СТОКИ И УСЛУГИИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201587.72
ДРУГИ СТОКИ И УСЛУГИСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015325.00
ДРУГИ СТОКИ И УСЛУГИИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност201587.89
ДРУГИ СТОКИ И УСЛУГИФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015325.65
ДРУГИ СТОКИ И УСЛУГИСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015370.51
БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО БАЗИСНИ ЦЕНИИндекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност2015107.27
БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО БАЗИСНИ ЦЕНИИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201589.73
БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО БАЗИСНИ ЦЕНИСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност20153039.07
БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО БАЗИСНИ ЦЕНИИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност201583.65
БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО БАЗИСНИ ЦЕНИФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност20152833.02
БРУТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО БАЗИСНИ ЦЕНИСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност20153386.77
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОСНОВЕН КАПИТАЛИндекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност201598.10
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОСНОВЕН КАПИТАЛИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност2015103.69
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОСНОВЕН КАПИТАЛСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015501.44
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОСНОВЕН КАПИТАЛИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност2015105.70
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОСНОВЕН КАПИТАЛФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015511.15
ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ОСНОВЕН КАПИТАЛСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015483.60
НЕТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО БАЗИСНИ ЦЕНИИндекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност2015109.29
НЕТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО БАЗИСНИ ЦЕНИИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201587.41
НЕТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО БАЗИСНИ ЦЕНИСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност20152537.63
НЕТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО БАЗИСНИ ЦЕНИИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициОценена стойност201579.98
НЕТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО БАЗИСНИ ЦЕНИФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност20152321.86
НЕТНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПО БАЗИСНИ ЦЕНИСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност20152903.17
КОМПЕНСАЦИЯ НА НАЕТИТЕ ЛИЦАИндекс на ценитене се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КОМПЕНСАЦИЯ НА НАЕТИТЕ ЛИЦАИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201596.41
КОМПЕНСАЦИЯ НА НАЕТИТЕ ЛИЦАСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015643.35
КОМПЕНСАЦИЯ НА НАЕТИТЕ ЛИЦАИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
КОМПЕНСАЦИЯ НА НАЕТИТЕ ЛИЦАФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониЛипсваща стойност20150.00
КОМПЕНСАЦИЯ НА НАЕТИТЕ ЛИЦАСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015667.31
ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТОИндекс на ценитене се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТОИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201589.61
ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТОСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност20156.40
ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТОИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТОФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТОСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност20157.14
ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТОИндекс на ценитене се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТОИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201573.44
ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТОСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност20151178.59
ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТОИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТОФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТОСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност20151604.90
ДОХОД ПО ФАКТОРНИ РАЗХОДИИндекс на ценитене се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДОХОД ПО ФАКТОРНИ РАЗХОДИИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201582.42
ДОХОД ПО ФАКТОРНИ РАЗХОДИСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност20153709.82
ДОХОД ПО ФАКТОРНИ РАЗХОДИИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ДОХОД ПО ФАКТОРНИ РАЗХОДИФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ДОХОД ПО ФАКТОРНИ РАЗХОДИСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност20154500.93
ОПЕРИРАЩ ИЗЛИШЪК/СМЕСЕН ДОХОДИндекс на ценитене се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОПЕРИРАЩ ИЗЛИШЪК/СМЕСЕН ДОХОДИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201579.99
ОПЕРИРАЩ ИЗЛИШЪК/СМЕСЕН ДОХОДСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност20153066.47
ОПЕРИРАЩ ИЗЛИШЪК/СМЕСЕН ДОХОДИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОПЕРИРАЩ ИЗЛИШЪК/СМЕСЕН ДОХОДФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ОПЕРИРАЩ ИЗЛИШЪК/СМЕСЕН ДОХОДСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност20153833.62
АРЕНДА И ДРУГИ НАЕМИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПЛАТЕНИИндекс на ценитене се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
АРЕНДА И ДРУГИ НАЕМИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПЛАТЕНИИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201586.16
АРЕНДА И ДРУГИ НАЕМИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПЛАТЕНИСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015739.66
АРЕНДА И ДРУГИ НАЕМИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПЛАТЕНИИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
АРЕНДА И ДРУГИ НАЕМИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПЛАТЕНИФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониЛипсваща стойност20150.00
АРЕНДА И ДРУГИ НАЕМИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПЛАТЕНИСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015858.48
ПЛАТЕНИ ЛИХВИИндекс на ценитене се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПЛАТЕНИ ЛИХВИИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201578.13
ПЛАТЕНИ ЛИХВИСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност201563.05
ПЛАТЕНИ ЛИХВИИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПЛАТЕНИ ЛИХВИФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПЛАТЕНИ ЛИХВИСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност201580.70
ПОЛУЧЕНИ ЛИХВИИндекс на ценитене се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПОЛУЧЕНИ ЛИХВИИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201581.71
ПОЛУЧЕНИ ЛИХВИСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност201520.60
ПОЛУЧЕНИ ЛИХВИИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПОЛУЧЕНИ ЛИХВИФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПОЛУЧЕНИ ЛИХВИСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност201525.21
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДОХОДИндекс на ценитене се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДОХОДИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201578.24
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДОХОДСтойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност20152284.36
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДОХОДИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДОХОДФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДОХОДСтойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност20152919.65
ОБЩО ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГОДИШНИ РАБОТНИ ЕДИНИЦИ (ГРЕ))Индекс на ценитене се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОБЩО ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГОДИШНИ РАБОТНИ ЕДИНИЦИ (ГРЕ))Индекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201592.91
ОБЩО ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГОДИШНИ РАБОТНИ ЕДИНИЦИ (ГРЕ))Стойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015276.40
ОБЩО ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГОДИШНИ РАБОТНИ ЕДИНИЦИ (ГРЕ))Индекс на физическия обемне се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ОБЩО ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГОДИШНИ РАБОТНИ ЕДИНИЦИ (ГРЕ))Физически обем за предходна годинане се прилагаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ОБЩО ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГОДИШНИ РАБОТНИ ЕДИНИЦИ (ГРЕ))Стойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015297.50
НЕЗАПЛАТЕН ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГРЕ)Индекс на ценитене се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
НЕЗАПЛАТЕН ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГРЕ)Индекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност201589.96
НЕЗАПЛАТЕН ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГРЕ)Стойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015198.90
НЕЗАПЛАТЕН ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГРЕ)Индекс на физическия обемне се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
НЕЗАПЛАТЕН ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГРЕ)Физически обем за предходна годинане се прилагаМилиониЛипсваща стойност20150.00
НЕЗАПЛАТЕН ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГРЕ)Стойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност2015221.10
ЗАПЛАТЕН ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГРЕ)Индекс на ценитене се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАПЛАТЕН ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГРЕ)Индекс на стойносттане се прилагаЕдинициОценена стойност2015101.44
ЗАПЛАТЕН ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГРЕ)Стойност текуща годинане се прилагаМилиониОценена стойност201577.50
ЗАПЛАТЕН ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГРЕ)Индекс на физическия обемне се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ЗАПЛАТЕН ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГРЕ)Физически обем за предходна годинане се прилагаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ЗАПЛАТЕН ВЛОЖЕН ТРУД В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО (В 1000 ГРЕ)Стойност предходна годинане се прилагаМилиониОценена стойност201576.40
ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТИндекс на ценитене се прилагаЕдинициОценена стойност201598.43
ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТИндекс на стойносттане се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТСтойност текуща годинане се прилагаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТИндекс на физическия обемне се прилагаЕдинициЛипсваща стойност20150.00
ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТФизически обем за предходна годинане се прилагаМилиониЛипсваща стойност20150.00
ИНДЕКС НА ЦЕНИТЕ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТСтойност предходна годинане се прилагаМилиониЛипсваща стойност20150.00
Артикули за икономичекса активност в селското стопанствоПоказател за икономическа активност в селското стопанствоСтойност за иконовическа активност в селското стопанствоМножител на измерителна единицаСтатус на наблюдениетоОтчетен периодСтойност
Филтрирайте таблицата с данни за показване на колонна диаграма на това място.