Краткосрочна бизнес статистика

Краткосрочна бизнес статистика

Изтегляне на данните в SDMX 2.1: Краткосрочна бизнес статистика
Дефиниция на структурата на данните: КБС

Честота: Месечно
Географски обхват: България
КБС индикатор: Производство (променливи 110, 115 и 116)
Базова година: 2010 година
Формат за дата и време: CCYYMM

Индикатор за изглажданеИкономическа дейностСтатус на наблюдениетоКонфиденциалност на наблюдениетоОтчетен периодСтойност
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10116.09
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1189.81
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12116.09
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0195.25
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0289.00
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0381.32
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0483.32
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0583.08
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0688.51
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0795.28
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08101.47
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09102.54
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10122.57
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11114.48
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12132.47
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01110.38
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0288.41
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0385.74
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0493.43
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0593.04
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0690.87
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10100.91
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11108.53
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12100.91
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0194.07
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0292.27
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0399.97
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04105.46
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05100.62
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06105.28
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07112.70
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08103.95
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09107.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10117.04
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11113.71
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12104.98
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0197.07
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0297.28
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03101.77
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04110.31
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05107.18
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06109.57
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10110.94
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11111.48
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12110.94
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01103.36
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0295.88
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03102.62
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04100.95
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0595.59
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06102.56
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07111.02
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08104.58
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09107.05
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10113.92
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11114.09
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12112.15
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01105.78
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02101.56
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03104.66
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04105.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05102.03
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06104.90
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1099.53
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11108.91
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1299.53
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0193.04
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0292.35
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03102.46
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04107.32
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05102.66
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06106.46
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07114.06
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08103.62
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09107.89
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10115.85
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11113.72
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12103.67
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0195.67
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0297.49
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03104.60
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04111.01
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05107.56
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06111.58
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10126.91
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1197.48
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12126.91
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01111.01
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0286.87
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0349.61
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0458.41
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0542.63
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0672.41
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0775.06
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08103.08
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09105.72
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10148.60
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11121.15
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12144.60
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01132.16
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0298.67
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0376.57
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0495.54
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0596.39
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0665.60
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10111.50
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1178.65
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12111.50
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0190.62
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0291.67
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0395.25
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0491.90
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0598.02
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0693.14
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07102.70
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0897.46
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0998.84
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10108.63
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11111.60
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12131.76
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01104.57
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0285.37
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0389.65
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0489.51
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0589.34
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06101.04
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10107.53
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11140.97
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12107.53
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0163.04
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0275.07
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0395.77
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04112.62
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05123.16
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06117.66
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07120.72
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08128.35
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09117.54
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10124.68
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11112.95
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1287.26
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0167.81
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0271.79
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0392.23
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04113.32
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05108.48
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06112.97
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1098.64
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11111.33
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1298.64
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0193.89
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0292.76
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03102.76
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04108.77
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05103.24
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06107.79
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07115.30
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08104.32
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09108.62
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10116.22
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11113.59
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12100.87
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0195.08
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0298.60
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03104.17
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04112.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05109.29
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06112.36
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1091.87
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1199.06
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1291.87
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0178.55
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0274.49
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0384.67
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0488.59
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0584.81
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0694.19
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0797.23
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0888.19
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0997.70
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10103.74
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11101.96
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1292.30
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0176.45
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0275.72
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0387.47
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0490.29
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0586.23
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0689.65
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1088.45
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1190.88
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1288.45
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0170.43
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0263.86
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0388.39
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0498.07
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05118.10
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06127.19
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07123.40
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08125.18
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09115.79
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1090.54
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1190.80
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12105.04
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0162.03
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0270.70
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0394.90
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04102.10
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05107.58
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06114.18
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10106.99
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1187.51
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12106.99
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0190.80
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0293.53
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03141.16
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04142.69
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05135.05
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06135.49
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07140.09
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08113.38
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09126.74
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1095.71
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1189.86
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12102.00
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0183.00
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0292.76
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03111.11
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04117.91
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05112.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06102.04
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1083.81
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11102.76
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1283.81
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0191.23
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0291.70
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03108.57
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04113.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05108.05
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06104.51
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07103.84
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0882.53
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0999.98
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10103.80
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1198.23
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1280.91
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0194.63
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02103.08
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03119.47
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04122.35
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05121.82
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06110.10
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1092.54
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1197.66
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1292.54
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01102.42
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0298.82
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0392.52
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04100.30
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0585.34
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0698.24
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07113.92
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08102.02
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0993.47
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1093.61
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11105.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1297.99
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01106.22
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0298.34
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0395.41
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0494.94
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0597.50
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06100.50
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1064.40
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1180.22
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1264.40
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0179.95
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0271.98
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0374.84
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0472.11
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0564.78
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0673.51
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0791.04
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0877.58
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0985.39
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1083.04
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1174.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1265.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0179.76
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0275.27
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0372.26
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0464.45
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0563.61
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0678.38
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1082.51
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11112.63
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1282.51
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0181.26
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0280.25
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0395.68
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04105.34
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0594.47
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06102.65
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07110.97
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0896.97
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09105.63
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10110.23
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11113.54
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1283.82
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0191.01
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0290.69
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0391.80
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0496.74
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05101.54
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06106.07
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10100.90
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11103.75
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12100.90
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01101.48
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02108.32
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03125.29
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04126.84
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05119.30
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06119.41
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07131.59
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08118.12
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09117.37
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10117.90
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11117.99
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12109.54
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01118.61
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02113.58
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03116.81
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04123.81
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05120.66
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06123.12
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10102.02
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11114.45
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12102.02
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0181.16
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0287.12
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0394.31
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04113.67
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05105.47
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0699.09
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07106.69
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0899.70
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09105.91
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10107.40
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11100.46
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12112.99
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0194.90
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0296.75
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03101.57
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04107.85
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05107.49
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06104.18
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1090.22
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11101.87
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1290.22
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0198.19
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0291.24
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03103.91
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04103.12
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05102.70
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0696.51
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07101.02
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0887.96
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0985.65
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1097.01
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11103.37
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1294.12
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0188.76
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0291.60
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03104.71
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04113.54
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05107.17
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06107.45
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10114.13
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11128.22
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12114.13
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01111.91
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02134.32
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03134.48
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04138.28
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05133.27
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06128.60
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07128.50
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08127.24
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09139.62
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10146.29
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11138.13
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12128.04
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01126.47
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02142.55
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03126.21
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04150.18
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05133.10
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06135.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1082.32
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11120.51
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1282.32
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0195.24
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0295.82
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03102.86
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04115.04
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05108.45
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06111.64
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07126.62
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08111.39
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09123.69
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10129.84
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11120.37
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1298.43
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01104.52
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02109.44
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03120.53
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04130.20
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05128.07
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06137.06
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1086.12
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11130.38
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1286.12
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0184.01
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0284.64
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03104.66
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04120.77
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05119.66
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06114.34
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07117.99
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08123.38
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09122.16
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10127.75
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11120.86
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1292.76
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0179.28
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0296.00
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03107.21
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04125.66
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05127.68
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06115.02
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1069.11
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11109.41
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1269.11
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01138.75
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0288.38
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0389.77
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04104.34
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05101.81
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0687.58
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07116.43
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0894.96
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0993.77
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10117.78
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11116.73
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1274.05
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01112.16
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02102.61
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03100.07
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04107.78
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05108.10
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06103.36
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10115.62
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11110.13
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12115.62
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0182.46
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0286.05
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03106.14
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04100.34
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0596.73
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06111.01
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07117.67
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08106.94
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09105.76
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10134.71
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11124.01
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12106.78
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0185.93
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02103.73
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03102.35
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04114.51
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05103.05
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06118.14
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10122.56
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11139.23
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12122.56
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01107.33
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02132.85
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03116.60
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04132.86
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05119.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06106.34
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07133.20
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08106.60
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09120.27
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10145.93
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11137.99
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12117.66
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01127.20
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02114.97
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03135.00
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04127.20
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05136.06
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06131.45
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10128.67
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11142.80
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12128.67
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01114.56
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02112.86
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03114.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04129.01
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05105.94
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06126.82
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07129.71
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08112.52
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09120.90
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10132.29
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11132.68
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12105.98
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01119.00
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02121.61
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03125.19
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04127.33
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05121.50
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06130.44
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10113.90
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11128.59
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12113.90
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01111.98
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02124.22
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03145.67
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04139.60
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05128.20
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06131.96
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07143.01
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08117.20
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09136.96
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10145.76
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11143.59
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12137.73
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01130.11
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02132.51
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03140.26
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04153.95
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05136.19
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06143.84
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1072.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11106.49
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1272.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0190.78
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0296.13
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03100.74
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04105.82
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0592.74
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06108.46
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07113.49
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0886.20
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09112.55
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10119.08
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11123.59
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1287.57
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01131.61
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02124.55
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03134.95
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04135.42
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05130.99
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06139.38
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10103.76
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1167.22
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12103.76
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0177.57
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0277.72
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0372.33
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0478.50
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0579.63
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0687.25
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0771.48
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0862.28
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0963.57
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1083.50
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1177.78
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1280.66
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0153.64
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0272.56
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0394.06
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04115.03
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0590.94
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0688.14
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10116.52
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11128.09
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12116.52
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01106.72
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02108.14
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03114.11
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04119.57
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05108.71
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06116.82
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07120.67
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08120.98
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09123.71
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10139.90
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11132.53
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12117.64
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01107.24
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02106.50
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03112.22
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04118.45
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05122.38
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06124.54
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10104.16
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11130.52
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12104.16
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01115.84
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02125.30
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03151.81
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04141.04
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05136.91
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06164.27
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07155.49
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08152.02
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09148.73
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10188.63
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11167.03
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12111.25
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01113.07
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02132.23
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03158.99
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04157.27
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05136.51
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06167.70
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10131.10
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11117.41
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12131.10
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0158.68
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0271.59
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0377.74
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0474.68
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0568.31
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0668.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0771.54
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0872.37
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0980.21
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1089.99
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1183.88
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12111.92
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0158.02
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0269.75
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0375.65
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0470.67
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0572.31
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0684.68
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10149.99
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11124.54
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12149.99
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01139.04
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02110.32
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03114.80
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0486.77
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0578.00
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0693.10
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07106.27
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08106.19
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09103.54
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10104.88
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11118.46
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12140.67
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01139.87
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02119.43
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03117.55
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0492.76
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0585.31
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0689.47
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10149.99
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11124.54
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12149.99
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01139.04
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02110.32
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03114.80
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0486.77
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0578.00
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0693.10
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07106.27
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08106.19
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09103.54
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10104.88
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11118.46
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12140.67
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01139.87
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02119.43
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03117.55
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0492.76
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0585.31
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0689.47
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1085.88
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1191.36
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1285.88
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0184.06
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0283.63
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0380.88
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0484.75
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0591.86
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06100.09
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07100.64
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08110.03
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09112.90
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1096.43
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1189.75
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1289.34
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0182.24
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0280.95
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0383.79
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0481.56
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0587.99
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0694.43
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10120.89
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11116.11
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12120.89
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0188.86
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0297.59
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03113.67
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04108.24
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05102.63
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06108.34
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07114.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08100.68
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09111.82
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10132.32
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11124.79
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12119.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0199.02
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02109.21
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03115.03
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04123.28
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05111.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06122.59
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1095.91
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11104.48
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1295.91
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0190.00
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0290.24
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0399.86
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04104.94
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0599.52
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06108.34
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07113.97
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08104.10
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09108.60
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10109.15
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11108.14
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12101.14
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0191.74
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0293.55
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03101.17
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04105.68
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05103.62
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06107.29
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10107.03
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11128.89
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12107.03
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01105.30
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02111.75
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03119.83
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04123.52
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05108.69
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06117.88
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07123.34
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08104.05
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09123.87
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10136.43
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11130.35
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12109.81
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01114.52
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02119.90
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03125.03
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04133.45
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05135.38
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06137.13
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1094.07
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11110.05
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1294.07
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0197.59
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0292.14
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03100.25
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04109.15
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05105.60
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06103.93
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07113.84
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08104.39
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09105.60
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10115.29
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11114.34
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1299.32
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0197.95
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0296.32
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03103.49
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04110.90
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05109.46
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06111.02
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1094.74
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11101.92
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1294.74
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0188.40
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0287.99
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0397.77
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04102.99
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0598.55
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06107.34
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07112.98
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08104.11
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09107.00
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10106.29
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11105.81
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12100.24
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0189.35
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0290.79
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0398.67
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04102.77
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05100.29
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06104.17
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10122.90
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11102.48
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12122.90
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01110.58
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0291.08
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0360.11
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0475.77
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0568.10
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0686.48
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0790.89
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08109.21
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09106.84
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10136.08
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11113.51
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12125.94
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01119.50
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0293.87
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0356.49
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0499.09
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05101.09
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0677.33
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10139.80
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11118.00
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12139.80
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01129.48
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02104.82
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03103.03
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0484.84
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0577.71
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0692.70
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07103.32
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08107.02
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09104.92
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10109.03
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11115.03
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12133.61
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01131.34
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02111.85
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03104.79
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0492.73
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0588.05
Нито сезонно, нито календарно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0688.01
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10116.64
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1187.85
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12116.64
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0193.39
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0289.00
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0383.15
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0482.54
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0584.10
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0690.14
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0795.65
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08101.73
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09101.79
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10121.82
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11117.06
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12131.61
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01109.87
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0288.41
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0387.64
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0492.22
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0590.47
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0689.52
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10104.72
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11106.79
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12104.72
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0193.30
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0292.27
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03100.71
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04103.64
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05102.11
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06108.49
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07111.16
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08103.86
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09107.97
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10115.27
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11114.54
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12107.13
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0196.32
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0297.28
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03104.93
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04108.51
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05106.04
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06110.64
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10113.83
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11109.91
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12113.83
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01102.54
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0295.88
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03103.23
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04100.37
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0596.43
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06104.76
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07110.24
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08104.37
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09107.45
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10112.51
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11114.77
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12113.87
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01105.13
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02101.56
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03106.95
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04104.08
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05101.25
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06105.66
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10104.07
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11107.01
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12104.07
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0192.46
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0292.35
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03103.10
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04105.62
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05104.46
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06110.15
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07112.19
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08103.62
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09108.47
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10113.94
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11114.43
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12105.82
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0194.60
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0297.49
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03108.26
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04108.60
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05106.62
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06112.96
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10129.09
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11100.03
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12129.09
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01110.39
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0286.87
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0354.05
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0455.52
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0540.12
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0672.55
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0772.37
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08106.90
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09101.90
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10145.94
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11125.59
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12145.03
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01135.24
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0298.67
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0377.53
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0493.10
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0595.88
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0664.24
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10112.56
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1173.99
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12112.56
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0187.60
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0291.67
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0396.95
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0492.85
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05101.15
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0696.74
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07103.77
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0896.15
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0999.02
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10108.16
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11113.30
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12129.63
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01102.28
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0285.37
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0393.24
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0485.69
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0585.99
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0699.55
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10110.61
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11140.09
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12110.61
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0162.85
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0275.07
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0397.08
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04113.52
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05122.35
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06119.12
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07119.99
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08129.71
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09119.09
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10122.35
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11114.50
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1289.03
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0167.62
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0271.79
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0393.28
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04112.74
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05107.73
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06114.01
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10102.53
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11109.36
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12102.53
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0193.18
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0292.76
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03103.20
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04106.85
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05105.04
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06111.27
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07113.70
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08103.97
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09108.96
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10114.54
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11114.08
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12103.06
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0194.17
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0298.60
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03107.55
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04111.06
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05108.22
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06113.71
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1096.22
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1197.96
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1296.22
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0178.28
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0274.49
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0385.13
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0486.76
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0586.18
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0697.34
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0795.15
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0888.37
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0997.65
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10102.00
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11102.53
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1294.08
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0175.83
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0275.72
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0390.36
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0488.11
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0586.09
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0690.86
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1093.16
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1188.24
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1293.16
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0169.93
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0263.86
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0388.13
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0498.04
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05120.86
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06132.52
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07121.99
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08123.94
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09118.34
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1088.93
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1190.54
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12107.92
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0160.72
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0270.70
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0398.75
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0498.58
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05107.18
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06116.81
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10112.63
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1187.57
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12112.63
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0191.89
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0293.53
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03141.53
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04138.95
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05137.18
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06138.83
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07136.69
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08114.84
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09126.67
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1094.50
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1190.22
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12103.30
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0181.59
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0292.76
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03114.42
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04117.64
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05113.28
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06103.88
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1090.88
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1198.95
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1290.88
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0189.74
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0291.70
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03109.18
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04111.56
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05111.21
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06111.32
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07101.23
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0881.64
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09101.36
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10100.30
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1198.79
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1285.08
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0192.66
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02103.08
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03127.04
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04117.70
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05120.02
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06113.35
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1097.89
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1193.63
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1297.89
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01101.31
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0298.82
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0391.63
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0498.66
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0588.75
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06103.60
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07112.68
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0899.94
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0995.69
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1092.31
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11104.81
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12101.52
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01102.91
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0298.34
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03100.47
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0493.82
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0595.64
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06102.83
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1065.58
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1177.21
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1265.58
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0179.22
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0271.98
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0372.69
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0471.77
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0566.55
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0675.54
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0792.05
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0874.65
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0988.09
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1083.03
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1172.68
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1269.03
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0177.52
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0275.27
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0374.30
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0465.83
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0562.69
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0680.84
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1088.39
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11109.91
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1288.39
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0180.82
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0280.25
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0395.39
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04102.28
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0597.50
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06107.33
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07109.00
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0896.24
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09107.12
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10108.58
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11113.25
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1287.72
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0188.81
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0290.69
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0396.54
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0496.98
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0599.21
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06108.10
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10105.17
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11103.29
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12105.17
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01102.18
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02108.32
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03124.82
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04126.21
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05120.49
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06121.79
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07129.66
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08118.36
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09118.48
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10116.70
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11117.53
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12111.04
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01117.05
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02113.58
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03119.62
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04121.97
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05120.74
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06124.52
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10107.32
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11110.65
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12107.32
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0179.69
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0287.12
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0394.44
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04111.90
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05108.22
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06103.89
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07105.26
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0898.03
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09106.48
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10105.11
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11100.60
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12116.88
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0193.47
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0296.75
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03106.34
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04104.43
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05106.50
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06106.36
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1093.97
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11100.12
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1293.97
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0196.93
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0291.24
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03103.84
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04103.24
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05102.83
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0699.20
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07100.00
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0886.78
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0986.28
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1094.51
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11103.30
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1298.42
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0188.43
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0291.60
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03107.68
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04109.90
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05107.65
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06110.10
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10123.11
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11126.02
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12123.11
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01112.35
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02134.32
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03135.67
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04135.43
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05136.51
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06134.91
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07124.63
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08128.88
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09142.22
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10142.83
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11139.36
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12131.47
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01123.47
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02142.55
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03133.33
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04144.45
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05131.76
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06138.72
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1087.56
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11119.67
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1287.56
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0195.42
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0295.82
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03104.40
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04108.78
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05110.72
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06116.23
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07122.47
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08113.27
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09123.31
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10127.31
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11122.17
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12101.95
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01103.84
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02109.44
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03125.58
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04130.85
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05124.71
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06138.20
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1089.59
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11129.27
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1289.59
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0184.07
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0284.64
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03104.91
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04122.90
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05119.52
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06116.51
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07116.79
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08123.76
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09124.60
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10125.22
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11121.14
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1294.68
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0178.62
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0296.00
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03109.26
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04121.62
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05128.30
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06117.18
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1067.69
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11110.46
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1267.69
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01138.13
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0288.38
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0389.80
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04105.39
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05100.90
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0686.49
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07116.78
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0894.56
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0992.00
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10118.21
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11116.76
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1272.62
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01114.07
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02102.61
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0398.32
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04105.41
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05109.98
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06101.61
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10123.46
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11109.17
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12123.46
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0184.29
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0286.05
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03102.52
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04100.95
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0598.24
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06114.34
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07115.25
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08105.60
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09110.75
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10132.83
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11119.79
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12112.41
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0183.36
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02103.73
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03105.63
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04113.74
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05104.95
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06124.39
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10135.44
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11137.08
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12135.44
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01108.59
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02132.85
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03114.43
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04126.05
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05125.38
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06113.69
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07126.54
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08105.84
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09121.35
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10142.82
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11135.42
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12123.07
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01124.82
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02114.97
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03143.72
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04126.08
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05136.90
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06136.39
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10138.10
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11138.87
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12138.10
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01114.08
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02112.86
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03119.16
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04120.11
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05109.68
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06133.97
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07126.27
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08112.95
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09122.45
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10129.66
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11133.75
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12109.96
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01116.30
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02121.61
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03128.51
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04131.10
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05117.63
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06132.39
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10119.95
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11126.49
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12119.95
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01110.66
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02124.22
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03149.08
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04133.52
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05130.07
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06137.22
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07139.81
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08118.53
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09136.24
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10142.22
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11146.96
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12143.05
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01129.44
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02132.51
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03146.24
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04153.85
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05132.06
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06144.88
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1075.11
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11101.04
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1275.11
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0187.49
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0296.13
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03100.53
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04102.39
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0596.20
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06114.27
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07113.52
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0882.90
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09111.93
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10117.25
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11123.33
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1291.64
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01129.74
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02124.55
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03141.75
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04133.94
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05127.82
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06141.66
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10105.53
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1167.54
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12105.53
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0178.00
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0277.72
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0373.82
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0488.23
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0577.74
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0686.70
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0771.59
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0863.93
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0965.22
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1082.04
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1179.39
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1274.78
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0153.59
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0272.56
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0393.29
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0494.59
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0598.71
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0688.98
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10123.49
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11124.59
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12123.49
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01104.52
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02108.14
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03116.33
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04116.36
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05109.92
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06122.19
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07118.60
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08120.79
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09124.03
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10135.23
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11135.12
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12124.21
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01106.48
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02106.50
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03117.52
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04117.19
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05118.63
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06126.52
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10111.17
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11125.80
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12111.17
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01115.30
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02125.30
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03150.42
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04140.98
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05141.41
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06172.88
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07153.28
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08149.93
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09153.54
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10185.14
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11165.51
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12114.90
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01109.79
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02132.23
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03166.66
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04150.85
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05136.69
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06173.32
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10134.65
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11113.91
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12134.65
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0158.13
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0271.59
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0377.68
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0474.71
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0570.65
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0671.28
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0771.20
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0871.63
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0980.82
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1089.88
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1183.81
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12110.25
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0156.65
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0269.75
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0378.25
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0468.46
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0571.14
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0684.44
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10149.16
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11124.05
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12149.16
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01138.75
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02110.32
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03115.24
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0487.82
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0577.95
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0692.81
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07107.06
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08106.33
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09103.99
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10105.12
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11118.90
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12139.72
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01139.51
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02119.43
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03117.39
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0492.65
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0584.63
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0688.77
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10149.16
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11124.05
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12149.16
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01138.75
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02110.32
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03115.24
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0487.82
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0577.95
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0692.81
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07107.06
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08106.33
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09103.99
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10105.12
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11118.90
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12139.72
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01139.51
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02119.43
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03117.39
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0492.65
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0584.63
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0688.77
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1086.47
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1191.24
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1286.47
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0184.11
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0283.63
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0380.65
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0484.36
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0592.05
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06100.50
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07100.36
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08109.78
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09113.11
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1096.22
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1189.50
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1290.13
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0182.07
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0280.95
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0384.08
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0482.08
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0587.91
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0694.80
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10127.08
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11113.76
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12127.08
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0188.90
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0297.59
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03112.70
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04107.91
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05104.67
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06112.15
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07113.22
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0899.87
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09114.33
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10130.36
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11123.72
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12123.30
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0196.99
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02109.21
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03119.15
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04120.07
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05112.07
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06125.92
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10101.41
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11102.01
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12101.41
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0189.36
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0290.24
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03100.20
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04102.92
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05101.79
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06113.08
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07111.84
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08103.70
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09109.79
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10106.96
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11108.50
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12104.41
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0190.25
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0293.55
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03105.56
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04103.55
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0587.91
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06109.30
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10114.81
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11124.18
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12114.81
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01103.40
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02111.75
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03122.37
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04120.73
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05111.07
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06124.55
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07121.16
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08104.35
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09125.91
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10131.96
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11133.12
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12115.23
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01112.39
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02119.90
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03132.16
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04131.44
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05129.90
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06139.02
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1097.36
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11108.07
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1297.36
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0196.87
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0292.14
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03100.83
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04108.05
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05107.35
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06106.99
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07112.61
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08104.22
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09106.16
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10113.84
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11115.01
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12100.64
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0197.10
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0296.32
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03106.61
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04108.34
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05108.37
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06111.54
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10100.06
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1199.61
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12100.06
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0187.83
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0287.99
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0398.08
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04100.97
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05100.75
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06111.89
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07110.90
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08103.76
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09108.17
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10104.23
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11106.14
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12103.45
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0187.92
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0290.79
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03102.83
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04100.85
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0599.14
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06106.12
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10120.70
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11102.97
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12120.70
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01107.93
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0291.08
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0362.65
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0470.73
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0567.60
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0686.46
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0790.43
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08109.10
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09101.06
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10135.60
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11116.05
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12126.31
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01122.65
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0293.87
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0357.59
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0499.18
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0599.70
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0675.72
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10138.54
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11117.94
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12138.54
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01128.42
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02104.82
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03104.34
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0484.24
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0577.26
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0692.37
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07103.71
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08107.26
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09103.37
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10108.91
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11116.34
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12132.99
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01132.27
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02111.85
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03104.73
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0492.35
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0587.32
Календарно изгладени, но не сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0686.88
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10106.84
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1180.58
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12106.84
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0199.14
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0295.14
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0386.00
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0488.53
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0589.19
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0694.22
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0796.16
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08103.57
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0998.84
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10107.34
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11107.37
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12120.43
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01115.77
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0295.75
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0392.24
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0499.61
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0596.25
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0694.02
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10105.94
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11102.20
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12105.94
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01106.73
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02105.89
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03101.83
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04104.70
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05101.29
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06102.15
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07104.46
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08104.51
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09105.02
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10107.62
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11109.15
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12108.10
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01109.94
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02110.09
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03107.44
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04108.80
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05106.12
Календарно и сезонно изгладени данниДобивна и преработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06105.94
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10108.30
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11104.17
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12108.30
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01107.88
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02104.65
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03103.12
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04104.65
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05101.27
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06103.45
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07105.45
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08106.99
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09107.49
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10108.11
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11108.02
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12107.84
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01109.80
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02109.67
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03108.07
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04108.32
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05107.06
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_DДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06105.84
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10105.66
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11102.43
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12105.66
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01107.85
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02104.44
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03103.21
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04106.54
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05102.80
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06102.46
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07104.97
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08105.11
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09105.76
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10107.76
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11109.28
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12107.49
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01110.21
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02109.86
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03108.74
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04108.95
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05105.96
Календарно и сезонно изгладени данниB_C_X_MIG_NRGДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06106.36
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10110.08
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1184.88
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12110.08
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01100.42
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0290.04
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0352.50
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0479.75
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0561.33
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0691.91
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0781.15
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08108.61
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0997.32
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10118.38
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11110.96
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12124.68
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01123.36
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02103.53
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0387.82
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04115.85
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05114.17
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на въглищаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0689.47
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10104.61
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1173.79
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12104.61
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01101.87
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02101.65
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0396.70
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0488.32
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0596.17
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0691.03
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07104.49
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0899.03
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09101.40
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10101.53
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11113.10
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12121.68
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01115.82
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0295.56
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0393.16
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0481.72
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0581.50
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на метални рудиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0693.65
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10109.04
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11125.55
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12109.04
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0198.29
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02104.29
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03105.18
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04113.13
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05111.39
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06110.46
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07108.81
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08118.61
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09108.75
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10105.80
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11102.53
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1288.49
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01107.26
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02101.23
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03102.89
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04114.17
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05100.97
Календарно и сезонно изгладени данниДобив на неметални материали и суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06103.33
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10106.32
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11104.20
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12106.32
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01107.70
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02107.24
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03103.78
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04106.39
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05103.13
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06103.53
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07105.96
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08104.99
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09106.03
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10107.95
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11108.28
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12106.95
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01109.31
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02111.51
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03108.80
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04109.39
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05107.18
Календарно и сезонно изгладени данниПреработваща промишленостДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06107.51
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1091.74
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1191.42
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1291.74
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0193.02
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0286.84
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0386.81
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0490.47
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0587.97
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0694.73
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0793.77
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0885.59
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0990.10
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1092.53
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1195.69
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1289.70
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0190.02
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0288.43
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0392.06
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0491.77
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0588.02
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хранителни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0688.57
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1089.12
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1196.93
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1289.12
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01110.55
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02100.38
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0396.85
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04100.82
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05106.02
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06105.79
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0798.11
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0899.80
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09105.32
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1097.84
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1199.82
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12103.40
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0197.60
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02108.37
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03106.54
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04100.58
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0595.94
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на напиткиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0695.01
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10120.76
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1194.83
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12120.76
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01122.75
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02123.04
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03137.37
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04139.87
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05121.35
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06111.09
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07113.51
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08109.65
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09114.58
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10104.52
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11101.71
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12111.71
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01114.09
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02121.43
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03114.73
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04118.88
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05102.29
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на тютюневи изделияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0687.48
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10103.94
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1194.95
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12103.94
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01105.59
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0295.29
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0397.97
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04100.69
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0599.01
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0698.42
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0796.59
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08101.49
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09105.26
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10100.41
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1195.46
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1297.64
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01108.99
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02107.34
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03112.10
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04106.79
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05106.54
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на текстил и изделия от текстил, без облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06101.68
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1097.29
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1193.42
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1297.29
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01100.02
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0298.84
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0394.60
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04103.88
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0596.88
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0697.11
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0798.08
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08100.11
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0999.52
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1096.63
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11104.06
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12100.89
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01100.94
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0299.75
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03102.77
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0499.96
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05102.91
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на облеклоДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0697.13
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1071.47
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1177.82
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1271.47
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0179.29
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0274.30
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0372.69
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0484.33
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0576.52
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0671.39
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0776.13
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0875.09
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0980.61
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1078.77
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1173.37
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1275.34
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0177.75
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0277.29
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0374.66
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0476.73
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0572.60
Календарно и сезонно изгладени данниОбработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъмДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0676.16
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1096.26
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11100.72
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1296.26
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01101.98
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02100.53
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0399.42
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04103.70
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0597.04
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0697.83
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0797.36
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0893.05
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0998.47
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1096.74
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11103.94
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1295.88
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01110.13
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02109.53
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03101.08
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0498.97
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0599.36
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетенеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0699.44
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10111.83
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11108.80
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12111.83
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01110.06
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02114.70
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03117.97
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04119.73
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05114.57
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06115.25
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07121.49
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08119.62
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09120.28
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10121.06
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11122.95
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12117.94
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01124.74
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02120.21
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03115.53
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04117.67
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05116.99
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на хартия, картон и изделия от хартия и картонДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06118.68
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1096.44
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11103.77
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1296.44
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0196.14
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0298.70
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0399.57
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04115.45
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05111.43
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0699.22
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07104.89
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0895.06
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09101.05
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1096.91
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1194.35
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12105.03
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01112.84
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02109.50
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03111.73
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04107.74
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05109.44
Календарно и сезонно изгладени данниПечатна дейност и възпроизвеждане на записани носителиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06101.93
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1094.90
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1196.81
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1294.90
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01104.03
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0297.13
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0394.09
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0499.63
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05102.22
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0695.62
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0799.21
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0892.44
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0986.37
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1096.90
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1199.87
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1299.40
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0195.02
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0297.53
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0397.67
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04105.76
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05106.63
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на химични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06105.76
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10125.75
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11121.90
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12125.75
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01134.46
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02133.27
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03131.13
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04136.26
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05136.07
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06123.43
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07133.52
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08133.94
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09138.80
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10133.22
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11135.66
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12135.37
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01147.52
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02140.39
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03133.29
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04143.01
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05133.70
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на лекарствени вещества и продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06130.75
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1098.21
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11112.23
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1298.21
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01114.78
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02114.03
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03104.82
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04110.96
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05110.86
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06107.63
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07111.30
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08110.19
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09115.42
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10113.98
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11114.54
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12114.57
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01127.77
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02129.18
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03125.99
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04132.24
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05126.54
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от каучук и пластмасиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06127.97
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10106.36
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11119.26
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12106.36
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01118.75
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02107.47
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03108.07
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04116.86
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05110.45
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06106.00
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07107.89
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08116.56
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09113.69
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10110.58
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11111.55
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12112.48
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01111.51
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02119.65
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03113.08
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04115.42
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05117.17
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на изделия от други неметални минерални суровиниДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06108.90
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1090.23
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1199.64
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1290.23
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01139.05
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0290.94
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0393.04
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0494.03
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0596.08
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0689.74
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07100.78
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08101.89
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0999.79
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10106.65
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11104.55
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1298.36
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01110.52
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02105.26
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03102.34
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0498.95
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05104.59
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на основни металиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06106.16
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10108.16
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11102.05
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12108.16
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01113.32
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0298.65
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03100.10
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04101.49
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0599.46
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06107.55
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07110.58
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08107.00
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09109.19
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10126.37
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11111.91
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1298.77
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01112.24
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02117.57
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03104.56
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04113.74
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05107.26
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на метални изделия, без машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06116.62
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10116.16
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11129.40
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12116.16
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01122.01
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02145.47
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03112.19
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04127.13
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05125.64
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06108.58
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07127.03
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08120.23
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09118.36
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10142.15
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11127.73
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12106.09
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01141.28
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02127.97
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03139.54
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04127.44
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05136.38
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06130.86
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10142.62
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11125.36
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12142.62
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01126.01
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02125.35
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03121.11
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04121.54
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05115.05
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06122.30
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07118.47
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08125.35
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09119.35
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10118.76
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11121.06
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12114.36
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01128.18
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02131.15
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03129.51
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04129.87
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05124.51
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на електрически съоръженияДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06123.00
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10125.28
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11122.49
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12125.28
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01129.31
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02129.96
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03135.90
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04133.61
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05129.07
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06125.34
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07131.36
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08130.35
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09136.77
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10138.58
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11142.37
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12148.89
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01149.83
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02139.62
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03137.03
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04150.10
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05133.78
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06134.53
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1086.52
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1192.93
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1286.52
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0192.46
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02101.28
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0397.49
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0499.19
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0594.31
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06105.97
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07111.21
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0896.84
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09108.48
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10108.06
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11113.61
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12106.47
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01137.08
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02131.28
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03135.11
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04129.29
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05126.71
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06131.55
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1096.97
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1174.20
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1296.97
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01117.63
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0290.10
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0372.00
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0493.78
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0562.12
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0671.39
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0772.73
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0870.68
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0969.18
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1085.91
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1185.87
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1269.29
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0180.12
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0282.09
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0387.85
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0493.59
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0579.52
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на превозни средства, без автомобилиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0676.53
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10117.65
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11114.53
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12117.65
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01124.49
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02124.39
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03116.99
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04121.56
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05111.89
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06116.33
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07115.31
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08119.82
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09120.38
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10122.81
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11124.14
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12118.52
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01126.34
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02122.58
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03119.13
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04122.40
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05121.10
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство на мебелиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06121.01
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10126.73
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11119.11
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12126.73
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01141.38
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02145.82
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03151.67
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04145.40
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05138.26
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06151.79
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07152.53
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08147.29
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09143.28
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10156.78
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11156.66
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12131.25
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01136.58
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02153.64
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03166.12
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04154.75
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05135.60
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство, некласифицирано другадеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06152.49
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1095.21
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11102.77
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1295.21
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0182.53
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0282.82
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0378.52
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0481.54
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0576.06
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0670.60
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0773.54
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0872.53
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0978.43
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1084.33
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1175.61
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1277.91
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0181.48
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0281.20
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0379.36
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0475.61
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0576.81
Календарно и сезонно изгладени данниРемонт и инсталиране на машини и оборудванеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0682.89
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10122.54
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11114.89
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12122.54
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01118.79
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0299.80
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03105.75
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0498.16
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0597.18
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06107.14
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07114.20
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08114.47
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09115.39
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10110.42
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11109.80
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12113.05
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01118.67
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02109.24
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03108.27
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04103.35
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05104.13
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06103.87
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10122.54
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11114.89
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12122.54
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01118.79
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0299.80
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03105.75
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0498.16
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0597.18
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06107.14
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07114.20
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08114.47
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09115.39
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10110.42
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11109.80
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12113.05
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01118.67
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02109.24
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03108.27
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04103.35
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05104.13
Календарно и сезонно изгладени данниПроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни гориваДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06103.87
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1092.61
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1194.72
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1292.61
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0195.56
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0293.96
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0390.53
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0492.60
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0595.44
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0694.49
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0790.76
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0893.80
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0996.39
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1090.76
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1192.95
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-1296.37
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0193.12
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0291.52
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0393.94
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0490.60
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0591.08
Календарно и сезонно изгладени данниСъбиране, пречистване и доставяне на водиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0689.31
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10113.67
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11106.62
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12113.67
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01109.42
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02108.25
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03109.24
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04112.33
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05106.05
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06105.79
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07111.17
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08106.53
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09113.00
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10121.91
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11115.67
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12110.81
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01119.13
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02119.49
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03116.34
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04122.22
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05115.25
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - инвестиционни продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06119.19
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10101.90
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1199.17
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12101.90
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01105.05
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02103.12
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03102.35
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04106.76
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05101.82
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06102.94
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07102.45
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08102.41
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09104.14
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10102.96
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11105.59
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12104.99
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01106.04
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02106.62
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03107.31
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04106.36
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0591.08
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06101.40
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10121.25
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11115.03
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12121.25
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01120.13
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02123.89
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03118.56
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04121.09
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05110.92
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06116.29
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07114.83
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08117.57
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09120.05
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10118.29
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11123.33
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12121.75
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01129.99
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02131.05
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03128.28
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04130.90
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05129.94
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - дълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06130.48
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10105.18
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11103.79
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12105.18
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01111.51
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02103.74
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03100.20
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04105.14
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05103.07
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06100.50
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07104.94
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08106.25
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09104.58
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10106.92
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11110.28
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12108.70
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01111.04
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02108.31
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03106.36
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04105.92
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05104.69
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - продукти за междинно потреблениеДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-06105.57
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1099.20
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1197.02
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-1299.20
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01104.28
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02100.78
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-03100.59
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-04105.81
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-05100.84
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06101.63
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07101.17
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08100.42
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09102.76
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10100.94
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11103.52
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12102.76
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01104.48
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02104.05
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03105.19
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04104.66
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05100.13
Календарно и сезонно изгладени данниОсновни производствени групировки - недълготрайни потребителски продуктиДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0697.99
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10118.49
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11104.01
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12118.49
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01111.99
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02120.14
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0352.90
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0466.85
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0570.09
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0688.28
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0791.58
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08103.60
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09100.52
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10120.53
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11117.16
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12122.46
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01124.63
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02114.27
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0375.37
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04102.71
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05103.23
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_D_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0686.27
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-10119.84
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-11110.89
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2012-12119.84
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-01116.08
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-02105.81
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0399.65
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0493.71
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-0591.94
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-06101.64
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-07105.93
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-08109.17
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-09108.59
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-10108.62
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-11109.32
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2013-12114.01
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-01119.17
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-02112.41
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-03102.24
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-04102.98
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-05102.61
Календарно и сезонно изгладени данниMIG_NRG_X_EДействителна стойностСвободни (за разпространение)2014-0697.65
Индикатор за изглажданеИкономическа дейностСтатус на наблюдениетоКонфиденциалност на наблюдениетоОтчетен периодСтойност
Филтрирайте таблицата с данни за показване на колонна диаграма на това място.