Нефинансови предприятия

Нефинансови предприятия

Изтегляне на данните в SDMX 2.1: Нефинансови предприятия
Дефиниция на структурата на данните: Нефинансови предприятия

Честота: ГодишноЧестота
НФП групи: Счетоводен балансНФП групи
Наблюдаван период: Текуща годинаНаблюдаван период
Множител на измерителна единица: ХилядиМножител на измерителна единица
Измерителна единица: леваИзмерителна единица
Формат за обмен на дата и време: ГодишноФормат за обмен на дата и време

НФП кодовеСтатус за поверителностОтчетен периодСтойност
А. Записан, но невнесен капиталСвободни за разпространение20094151
А. Записан, но невнесен капиталСвободни за разпространение2013661
А. Записан, но невнесен капиталСвободни за разпространение20151053
Б. Нетекущи (дълготрайни) активиСвободни за разпространение2009812581
Б. Нетекущи (дълготрайни) активиСвободни за разпространение2010806193
Б. Нетекущи (дълготрайни) активиСвободни за разпространение2011799651
Б. Нетекущи (дълготрайни) активиСвободни за разпространение2012828778
Б. Нетекущи (дълготрайни) активиСвободни за разпространение2013850482
Б. Нетекущи (дълготрайни) активиСвободни за разпространение2014940183
Б. Нетекущи (дълготрайни) активиСвободни за разпространение2015912804
I. Нематериални активиСвободни за разпространение20099654
I. Нематериални активиСвободни за разпространение20109043
I. Нематериални активиСвободни за разпространение20118774
I. Нематериални активиСвободни за разпространение201211344
I. Нематериални активиСвободни за разпространение201312059
I. Нематериални активиСвободни за разпространение201411996
I. Нематериални активиСвободни за разпространение201510513
Нематериални активи - продукти от развойна дейностСвободни за разпространение200958
Нематериални активи - продукти от развойна дейностСвободни за разпространение20100
Нематериални активи - продукти от развойна дейностСвободни за разпространение20110
Нематериални активи - продукти от развойна дейностСвободни за разпространение20120
Нематериални активи - продукти от развойна дейностСвободни за разпространение20130
Нематериални активи - продукти от развойна дейностСвободни за разпространение20140
Нематериални активи - продукти от развойна дейностСвободни за разпространение20150
Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и другиСвободни за разпространение20096360
Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и другиСвободни за разпространение20105895
Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и другиСвободни за разпространение20115270
Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и другиСвободни за разпространение20127822
Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и другиСвободни за разпространение20138702
Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и другиСвободни за разпространение20148614
Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и другиСвободни за разпространение20157324
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за водно-електрически централиСвободни за разпространение20090
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за водно-електрически централиСвободни за разпространение20100
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за водно-електрически централиСвободни за разпространение20110
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за водно-електрически централиСвободни за разпространение20120
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за водно-електрически централиСвободни за разпространение20130
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за водно-електрически централиСвободни за разпространение20140
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за водно-електрически централиСвободни за разпространение20150
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за вятърни генераториСвободни за разпространение20090
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за вятърни генераториСвободни за разпространение20100
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за вятърни генераториСвободни за разпространение20110
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за вятърни генераториСвободни за разпространение20120
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за вятърни генераториСвободни за разпространение20130
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за вятърни генераториСвободни за разпространение20140
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за вятърни генераториСвободни за разпространение20150
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за слънчеви колекториСвободни за разпространение20090
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за слънчеви колекториСвободни за разпространение20100
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за слънчеви колекториСвободни за разпространение20110
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за слънчеви колекториСвободни за разпространение20120
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за слънчеви колекториСвободни за разпространение20130
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за слънчеви колекториСвободни за разпространение20140
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за слънчеви колекториСвободни за разпространение20150
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за термопомпиСвободни за разпространение20090
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за термопомпиСвободни за разпространение20100
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за термопомпиСвободни за разпространение20110
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за термопомпиСвободни за разпространение20120
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за термопомпиСвободни за разпространение20130
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за термопомпиСвободни за разпространение20140
в т. ч. Нематериални активи - концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други - за термопомпиСвободни за разпространение20150
Нематериални активи - търговска репутацияСвободни за разпространение20090
Нематериални активи - търговска репутацияСвободни за разпространение20100
Нематериални активи - търговска репутацияСвободни за разпространение20110
Нематериални активи - предоставени аванси и нематериални активи в процес на изгражданеСвободни за разпространение20093236
Нематериални активи - предоставени аванси и нематериални активи в процес на изгражданеСвободни за разпространение20103148
Нематериални активи - предоставени аванси и нематериални активи в процес на изгражданеСвободни за разпространение20113504
Нематериални активи - предоставени аванси и нематериални активи в процес на изгражданеСвободни за разпространение20123550
Нематериални активи - предоставени аванси и нематериални активи в процес на изгражданеСвободни за разпространение20133380
Нематериални активи - предоставени аванси и нематериални активи в процес на изгражданеСвободни за разпространение20143400
Нематериални активи - предоставени аванси и нематериални активи в процес на изгражданеСвободни за разпространение20153203
в т. ч. Нематериални активи - предоставени авансиСвободни за разпространение2009252
в т. ч. Нематериални активи - предоставени авансиСвободни за разпространение20140
в т. ч. Нематериални активи - предоставени авансиСвободни за разпространение20150
II. Дълготрайни материални активиСвободни за разпространение2009796228
II. Дълготрайни материални активиСвободни за разпространение2010789489
II. Дълготрайни материални активиСвободни за разпространение2011783841
II. Дълготрайни материални активиСвободни за разпространение2012810320
II. Дълготрайни материални активиСвободни за разпространение2013830945
II. Дълготрайни материални активиСвободни за разпространение2014917531
II. Дълготрайни материални активиСвободни за разпространение2015890202
Дълготрайни материални активи - земи и сградиСвободни за разпространение2009406863
Дълготрайни материални активи - земи и сградиСвободни за разпространение2010435796
Дълготрайни материални активи - земи и сградиСвободни за разпространение2011443121
Дълготрайни материални активи - земи и сградиСвободни за разпространение2012485171
Дълготрайни материални активи - земи и сградиСвободни за разпространение2013521596
Дълготрайни материални активи - земи и сградиСвободни за разпространение2014560853
Дълготрайни материални активи - земи и сградиСвободни за разпространение2015538143
Дълготрайни материални активи - земиСвободни за разпространение200979108
Дълготрайни материални активи - земиСвободни за разпространение201087087
Дълготрайни материални активи - земиСвободни за разпространение201183516
Дълготрайни материални активи - земиСвободни за разпространение201290851
Дълготрайни материални активи - земиСвободни за разпространение201394503
Дълготрайни материални активи - земиСвободни за разпространение201497675
Дълготрайни материални активи - земиСвободни за разпространение201595643
Дълготрайни материални активи - сградиСвободни за разпространение2009327755
Дълготрайни материални активи - сградиСвободни за разпространение2010348709
Дълготрайни материални активи - сградиСвободни за разпространение2011359605
Дълготрайни материални активи - сградиСвободни за разпространение2012394320
Дълготрайни материални активи - сградиСвободни за разпространение2013427093
Дълготрайни материални активи - сградиСвободни за разпространение2014463178
Дълготрайни материални активи - сградиСвободни за разпространение2015442500
Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратураСвободни за разпространение2009257831
Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратураСвободни за разпространение2010245495
Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратураСвободни за разпространение2011222769
Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратураСвободни за разпространение2012206319
Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратураСвободни за разпространение2013199630
Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратураСвободни за разпространение2014254031
Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратураСвободни за разпространение2015249520
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за водно-електрически централиСвободни за разпространение20090
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за водно-електрически централиСвободни за разпространение20100
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за водно-електрически централиСвободни за разпространение20110
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за водно-електрически централиСвободни за разпространение20120
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за водно-електрически централиСвободни за разпространение20130
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за водно-електрически централиСвободни за разпространение20140
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за водно-електрически централиСвободни за разпространение20150
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за вятърни генераториСвободни за разпространение20090
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за вятърни генераториСвободни за разпространение20100
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за вятърни генераториСвободни за разпространение20110
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за вятърни генераториСвободни за разпространение20120
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за вятърни генераториСвободни за разпространение20130
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за вятърни генераториСвободни за разпространение20140
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за вятърни генераториСвободни за разпространение20150
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за слънчеви колекториСвободни за разпространение20090
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за слънчеви колекториСвободни за разпространение20100
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за слънчеви колекториСвободни за разпространение20110
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за слънчеви колекториСвободни за разпространение20120
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за слънчеви колекториСвободни за разпространение20130
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за слънчеви колекториСвободни за разпространение20140
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за слънчеви колекториСвободни за разпространение20150
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за термопомпиСвободни за разпространение20090
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за термопомпиСвободни за разпространение20100
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за термопомпиСвободни за разпространение20110
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за термопомпиСвободни за разпространение20120
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за термопомпиСвободни за разпространение20130
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за термопомпиСвободни за разпространение20140
в т. ч. Дълготрайни материални активи - машини, производствено оборудване и апаратура - за термопомпиСвободни за разпространение20150
Дълготрайни материални активи - съоръжения и другиСвободни за разпространение200945792
Дълготрайни материални активи - съоръжения и другиСвободни за разпространение201047804
Дълготрайни материални активи - съоръжения и другиСвободни за разпространение201150116
Дълготрайни материални активи - съоръжения и другиСвободни за разпространение201253392
Дълготрайни материални активи - съоръжения и другиСвободни за разпространение201355134
Дълготрайни материални активи - съоръжения и другиСвободни за разпространение201453802
Дълготрайни материални активи - съоръжения и другиСвободни за разпространение201551345
Дълготрайни материални активи - предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изгражданеСвободни за разпространение200985742
Дълготрайни материални активи - предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изгражданеСвободни за разпространение201060394
Дълготрайни материални активи - предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изгражданеСвободни за разпространение201167835
Дълготрайни материални активи - предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изгражданеСвободни за разпространение201265438
Дълготрайни материални активи - предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изгражданеСвободни за разпространение201354585
Дълготрайни материални активи - предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изгражданеСвободни за разпространение201448845
Дълготрайни материални активи - предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изгражданеСвободни за разпространение201551194
в т. ч. Дълготрайни материални активи - предоставени авансиСвободни за разпространение20093864
в т. ч. Дълготрайни материални активи - предоставени авансиСвободни за разпространение20102716
в т. ч. Дълготрайни материални активи - предоставени авансиСвободни за разпространение2011729
в т. ч. Дълготрайни материални активи - предоставени авансиСвободни за разпространение2013683
в т. ч. Дълготрайни материални активи - предоставени авансиСвободни за разпространение20141113
в т. ч. Дълготрайни материални активи - предоставени авансиСвободни за разпространение2015987
III. Дългосрочни финансови активиСвободни за разпространение20092789
III. Дългосрочни финансови активиСвободни за разпространение20103553
III. Дългосрочни финансови активиСвободни за разпространение20113418
III. Дългосрочни финансови активиСвободни за разпространение20123423
III. Дългосрочни финансови активиСвободни за разпространение20133412
III. Дългосрочни финансови активиСвободни за разпространение20145405
III. Дългосрочни финансови активиСвободни за разпространение20155323
Дългосрочни финансови активи - акции и дялове в предприятия от групаСвободни за разпространение20091559
Дългосрочни финансови активи - акции и дялове в предприятия от групаСвободни за разпространение20101579
Дългосрочни финансови активи - акции и дялове в предприятия от групаСвободни за разпространение20111962
Дългосрочни финансови активи - акции и дялове в предприятия от групаСвободни за разпространение20121962
Дългосрочни финансови активи - акции и дялове в предприятия от групаСвободни за разпространение20131861
Дългосрочни финансови активи - акции и дялове в предприятия от групаСвободни за разпространение20143456
Дългосрочни финансови активи - предоставени заеми на предприятия от групаСвободни за разпространение20090
Дългосрочни финансови активи - предоставени заеми на предприятия от групаСвободни за разпространение20100
Дългосрочни финансови активи - предоставени заеми на предприятия от групаСвободни за разпространение20110
Дългосрочни финансови активи - предоставени заеми на предприятия от групаСвободни за разпространение20120
Дългосрочни финансови активи - предоставени заеми на предприятия от групаСвободни за разпространение20130
Дългосрочни финансови активи - предоставени заеми на предприятия от групаСвободни за разпространение20140
Дългосрочни финансови активи - предоставени заеми на предприятия от групаСвободни за разпространение20150
Дългосрочни финансови активи - акции и дялове в асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение2009858
Дългосрочни финансови активи - акции и дялове в асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение20101316
Дългосрочни финансови активи - акции и дялове в асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение2011873
Дългосрочни финансови активи - акции и дялове в асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение2012868
Дългосрочни финансови активи - акции и дялове в асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение2013883
Дългосрочни финансови активи - акции и дялове в асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение20141286
Дългосрочни финансови активи - акции и дялове в асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение20151286
02331Свободни за разпространение20140
02331Свободни за разпространение20150
Дългосрочни финансови активи - предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение200917
Дългосрочни финансови активи - дългосрочни инвестицииСвободни за разпространение2009355
Дългосрочни финансови активи - дългосрочни инвестицииСвободни за разпространение2011573
Дългосрочни финансови активи - дългосрочни инвестицииСвободни за разпространение2012583
Дългосрочни финансови активи - дългосрочни инвестицииСвободни за разпространение2013648
Дългосрочни финансови активи - дългосрочни инвестицииСвободни за разпространение2014648
Дългосрочни финансови активи - дългосрочни инвестицииСвободни за разпространение2015652
02351Свободни за разпространение20140
02351Свободни за разпространение20150
02352Свободни за разпространение20140
02352Свободни за разпространение20150
02353Свободни за разпространение20140
Дългосрочни финансови активи - други заемиСвободни за разпространение20090
Дългосрочни финансови активи - други заемиСвободни за разпространение20110
Дългосрочни финансови активи - други заемиСвободни за разпространение20120
Дългосрочни финансови активи - изкупени собствени акции номинална стойностСвободни за разпространение20090
Дългосрочни финансови активи - изкупени собствени акции номинална стойностСвободни за разпространение20100
Дългосрочни финансови активи - изкупени собствени акции номинална стойностСвободни за разпространение20110
Дългосрочни финансови активи - изкупени собствени акции номинална стойностСвободни за разпространение20120
Дългосрочни финансови активи - изкупени собствени акции номинална стойностСвободни за разпространение20130
Дългосрочни финансови активи - изкупени собствени акции номинална стойностСвободни за разпространение20140
Дългосрочни финансови активи - изкупени собствени акции номинална стойностСвободни за разпространение20150
IV. Отсрочени данъциСвободни за разпространение20093910
IV. Отсрочени данъциСвободни за разпространение20104108
IV. Отсрочени данъциСвободни за разпространение20113618
IV. Отсрочени данъциСвободни за разпространение20123691
IV. Отсрочени данъциСвободни за разпространение20134066
IV. Отсрочени данъциСвободни за разпространение20145251
IV. Отсрочени данъциСвободни за разпространение20156766
B. Текущи (краткотрайни) активиСвободни за разпространение2009380684
B. Текущи (краткотрайни) активиСвободни за разпространение2010354243
B. Текущи (краткотрайни) активиСвободни за разпространение2011347907
B. Текущи (краткотрайни) активиСвободни за разпространение2012353735
B. Текущи (краткотрайни) активиСвободни за разпространение2013374080
B. Текущи (краткотрайни) активиСвободни за разпространение2014347172
B. Текущи (краткотрайни) активиСвободни за разпространение2015314397
I. Материални запасиСвободни за разпространение200980331
I. Материални запасиСвободни за разпространение201070324
I. Материални запасиСвободни за разпространение201160313
I. Материални запасиСвободни за разпространение201258915
I. Материални запасиСвободни за разпространение201360182
I. Материални запасиСвободни за разпространение201457515
I. Материални запасиСвободни за разпространение201554460
Материални запаси - суровини и материалиСвободни за разпространение200978426
Материални запаси - суровини и материалиСвободни за разпространение201067410
Материални запаси - суровини и материалиСвободни за разпространение201157134
Материални запаси - суровини и материалиСвободни за разпространение201255883
Материални запаси - суровини и материалиСвободни за разпространение201355371
Материални запаси - суровини и материалиСвободни за разпространение201454661
Материални запаси - суровини и материалиСвободни за разпространение201551904
Материални запаси - незавършено производствоСвободни за разпространение20091667
Материални запаси - незавършено производствоСвободни за разпространение20102134
Материални запаси - незавършено производствоСвободни за разпространение20112461
Материални запаси - незавършено производствоСвободни за разпространение20121505
Материални запаси - незавършено производствоСвободни за разпространение20131831
Материални запаси - незавършено производствоСвободни за разпространение20141783
Материални запаси - незавършено производствоСвободни за разпространение20151670
в т. ч. Материални запаси - незавършено производство- млади животни и животни за угояване и разплодСвободни за разпространение20090
в т. ч. Материални запаси - незавършено производство- млади животни и животни за угояване и разплодСвободни за разпространение20100
в т. ч. Материални запаси - незавършено производство- млади животни и животни за угояване и разплодСвободни за разпространение20110
в т. ч. Материални запаси - незавършено производство- млади животни и животни за угояване и разплодСвободни за разпространение20120
в т. ч. Материални запаси - незавършено производство- млади животни и животни за угояване и разплодСвободни за разпространение20130
в т. ч. Материални запаси - незавършено производство- млади животни и животни за угояване и разплодСвободни за разпространение20140
в т. ч. Материални запаси - незавършено производство- млади животни и животни за угояване и разплодСвободни за разпространение20150
Материални запаси - продукция и стокиСвободни за разпространение200979
Материални запаси - продукция и стокиСвободни за разпространение2010522
Материални запаси - продукция и стокиСвободни за разпространение2011562
Материални запаси - продукция и стокиСвободни за разпространение20121351
Материални запаси - продукция и стокиСвободни за разпространение20131587
Материални запаси - продукция и стокиСвободни за разпространение2014554
Материални запаси - продукция и стокиСвободни за разпространение2015414
Материални запаси - продукцияСвободни за разпространение200914
Материални запаси - продукцияСвободни за разпространение201010
Материални запаси - продукцияСвободни за разпространение201114
Материални запаси - продукцияСвободни за разпространение201542
Материални запаси - стокиСвободни за разпространение200965
Материални запаси - стокиСвободни за разпространение2010512
Материални запаси - стокиСвободни за разпространение20121336
Материални запаси - стокиСвободни за разпространение20131578
Материални запаси - стокиСвободни за разпространение2015372
Материални запаси - предоставени авансиСвободни за разпространение2009159
Материални запаси - предоставени авансиСвободни за разпространение2010258
Материални запаси - предоставени авансиСвободни за разпространение2011156
Материални запаси - предоставени авансиСвободни за разпространение2012176
Материални запаси - предоставени авансиСвободни за разпространение2014517
Материални запаси - предоставени авансиСвободни за разпространение2015472
II. ВземанияСвободни за разпространение2009173077
II. ВземанияСвободни за разпространение2010145925
II. ВземанияСвободни за разпространение2011106717
II. ВземанияСвободни за разпространение2012121568
II. ВземанияСвободни за разпространение2013179945
II. ВземанияСвободни за разпространение2014148882
II. ВземанияСвободни за разпространение2015143594
Вземания от клиенти и доставчициСвободни за разпространение2009151480
Вземания от клиенти и доставчициСвободни за разпространение2010123020
Вземания от клиенти и доставчициСвободни за разпространение201180760
Вземания от клиенти и доставчициСвободни за разпространение201293295
Вземания от клиенти и доставчициСвободни за разпространение2013142983
Вземания от клиенти и доставчициСвободни за разпространение2014114969
Вземания от клиенти и доставчициСвободни за разпространение2015114515
в т. ч. Вземания от клиенти и доставчици - над 1 годинаСвободни за разпространение20092403
в т. ч. Вземания от клиенти и доставчици - над 1 годинаСвободни за разпространение20101826
в т. ч. Вземания от клиенти и доставчици - над 1 годинаСвободни за разпространение2011470
в т. ч. Вземания от клиенти и доставчици - над 1 годинаСвободни за разпространение20122385
в т. ч. Вземания от клиенти и доставчици - над 1 годинаСвободни за разпространение20131558
в т. ч. Вземания от клиенти и доставчици - над 1 годинаСвободни за разпространение20141148
в т. ч. Вземания от клиенти и доставчици - над 1 годинаСвободни за разпространение2015954
Вземания от предприятия от групаСвободни за разпространение20092545
Вземания от предприятия от групаСвободни за разпространение20102888
Вземания от предприятия от групаСвободни за разпространение20111920
Вземания от предприятия от групаСвободни за разпространение2012767
Вземания от предприятия от групаСвободни за разпространение2013764
Вземания от предприятия от групаСвободни за разпространение20141012
Вземания от предприятия от групаСвободни за разпространение2015994
в т. ч. Вземания от предприятия от група - над 1 годинаСвободни за разпространение2009283
в т. ч. Вземания от предприятия от група - над 1 годинаСвободни за разпространение20101396
в т. ч. Вземания от предприятия от група - над 1 годинаСвободни за разпространение2014121
в т. ч. Вземания от предприятия от група - над 1 годинаСвободни за разпространение2015120
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение2009521
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение2010148
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение201282
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение20140
в т. ч. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия - над 1 годинаСвободни за разпространение20090
в т. ч. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия - над 1 годинаСвободни за разпространение20120
в т. ч. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия - над 1 годинаСвободни за разпространение20130
в т. ч. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия - над 1 годинаСвободни за разпространение20140
в т. ч. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия - над 1 годинаСвободни за разпространение20150
Други вземанияСвободни за разпространение200918531
Други вземанияСвободни за разпространение201019869
Други вземанияСвободни за разпространение201123934
Други вземанияСвободни за разпространение201227424
Други вземанияСвободни за разпространение201336130
Други вземанияСвободни за разпространение201432901
Други вземанияСвободни за разпространение201528083
в т. ч. Други вземания - над 1 годинаСвободни за разпространение20092365
в т. ч. Други вземания - над 1 годинаСвободни за разпространение20103251
в т. ч. Други вземания - над 1 годинаСвободни за разпространение20114383
в т. ч. Други вземания - над 1 годинаСвободни за разпространение20122831
в т. ч. Други вземания - над 1 годинаСвободни за разпространение20132738
в т. ч. Други вземания - над 1 годинаСвободни за разпространение20142269
в т. ч. Други вземания - над 1 годинаСвободни за разпространение20151914
III. ИнвестицииСвободни за разпространение20092
III. ИнвестицииСвободни за разпространение20140
Инвестиции - акции и дялове в предприятия от групаСвободни за разпространение20090
Инвестиции - акции и дялове в предприятия от групаСвободни за разпространение20100
Инвестиции - акции и дялове в предприятия от групаСвободни за разпространение20110
Инвестиции - акции и дялове в предприятия от групаСвободни за разпространение20120
Инвестиции - акции и дялове в предприятия от групаСвободни за разпространение20130
Инвестиции - акции и дялове в предприятия от групаСвободни за разпространение20140
Инвестиции - акции и дялове в предприятия от групаСвободни за разпространение20150
Инвестиции - изкупени собствени акции номинална стойностСвободни за разпространение20090
Инвестиции - изкупени собствени акции номинална стойностСвободни за разпространение20100
Инвестиции - изкупени собствени акции номинална стойностСвободни за разпространение20110
Инвестиции - изкупени собствени акции номинална стойностСвободни за разпространение20120
Инвестиции - изкупени собствени акции номинална стойностСвободни за разпространение20130
Инвестиции - изкупени собствени акции номинална стойностСвободни за разпространение20140
Инвестиции - изкупени собствени акции номинална стойностСвободни за разпространение20150
Други инвестицииСвободни за разпространение20092
Други инвестицииСвободни за разпространение20140
03331Свободни за разпространение20140
03331Свободни за разпространение20150
03332Свободни за разпространение20140
03332Свободни за разпространение20150
03333Свободни за разпространение20140
03333Свободни за разпространение20150
IV. Парични средстваСвободни за разпространение2009127274
IV. Парични средстваСвободни за разпространение2010137992
IV. Парични средстваСвободни за разпространение2011180873
IV. Парични средстваСвободни за разпространение2012173229
IV. Парични средстваСвободни за разпространение2013133952
IV. Парични средстваСвободни за разпространение2014140775
IV. Парични средстваСвободни за разпространение2015116338
Касови наличности и сметки в странатаСвободни за разпространение2009127150
Касови наличности и сметки в странатаСвободни за разпространение2010137545
Касови наличности и сметки в странатаСвободни за разпространение2011180611
Касови наличности и сметки в странатаСвободни за разпространение2012173159
Касови наличности и сметки в странатаСвободни за разпространение2013133590
Касови наличности и сметки в странатаСвободни за разпространение2014140666
Касови наличности и сметки в странатаСвободни за разпространение2015115850
Касови наличности в лева в странатаСвободни за разпространение20091334
Касови наличности в лева в странатаСвободни за разпространение20101425
Касови наличности в лева в странатаСвободни за разпространение20111344
Касови наличности в лева в странатаСвободни за разпространение20121657
Касови наличности в лева в странатаСвободни за разпространение20131266
Касови наличности в лева в странатаСвободни за разпространение20141175
Касови наличности в лева в странатаСвободни за разпространение2015812
Касови наличности във валута (левова равностойност) в странатаСвободни за разпространение200985
Касови наличности във валута (левова равностойност) в странатаСвободни за разпространение20111560
Касови наличности във валута (левова равностойност) в странатаСвободни за разпространение20123768
Касови наличности във валута (левова равностойност) в странатаСвободни за разпространение20141582
Касови наличности във валута (левова равностойност) в странатаСвободни за разпространение20151556
Разплащателни сметки в странатаСвободни за разпространение2009117089
Разплащателни сметки в странатаСвободни за разпространение2010124195
Разплащателни сметки в странатаСвободни за разпространение2011170393
Разплащателни сметки в странатаСвободни за разпространение2012158733
Разплащателни сметки в странатаСвободни за разпространение2013127712
Разплащателни сметки в странатаСвободни за разпространение2014129719
Разплащателни сметки в странатаСвободни за разпространение2015112592
Блокирани парични средства в странатаСвободни за разпространение20096559
Блокирани парични средства в странатаСвободни за разпространение20108998
Блокирани парични средства в странатаСвободни за разпространение20117278
Блокирани парични средства в странатаСвободни за разпространение20125370
Блокирани парични средства в странатаСвободни за разпространение20133163
Блокирани парични средства в странатаСвободни за разпространение20148177
Блокирани парични средства в странатаСвободни за разпространение2015861
Парични еквиваленти в странатаСвободни за разпространение20092083
Парични еквиваленти в странатаСвободни за разпространение201136
Парични еквиваленти в странатаСвободни за разпространение201316
Парични еквиваленти в странатаСвободни за разпространение201413
Парични еквиваленти в странатаСвободни за разпространение201529
Касови наличности и сметки в чужбинаСвободни за разпространение2009124
Касови наличности и сметки в чужбинаСвободни за разпространение2010447
Касови наличности и сметки в чужбинаСвободни за разпространение2011262
Касови наличности и сметки в чужбинаСвободни за разпространение2013362
Касови наличности в лева в чужбинаСвободни за разпространение200966
Касови наличности в лева в чужбинаСвободни за разпространение201058
Касови наличности в лева в чужбинаСвободни за разпространение20110
Касови наличности в лева в чужбинаСвободни за разпространение20120
Касови наличности в лева в чужбинаСвободни за разпространение20130
Касови наличности в лева в чужбинаСвободни за разпространение20140
Касови наличности в лева в чужбинаСвободни за разпространение20150
Касови наличности във валута в чужбинаСвободни за разпространение200920
Касови наличности във валута в чужбинаСвободни за разпространение20110
Касови наличности във валута в чужбинаСвободни за разпространение20120
Касови наличности във валута в чужбинаСвободни за разпространение20140
Касови наличности във валута в чужбинаСвободни за разпространение20150
Разплащателни сметки във валута в чужбинаСвободни за разпространение200938
Разплащателни сметки във валута в чужбинаСвободни за разпространение2010113
Разплащателни сметки във валута в чужбинаСвободни за разпространение2011262
Разплащателни сметки във валута в чужбинаСвободни за разпространение2013358
Блокирани парични средства във валута в чужбинаСвободни за разпространение20090
Блокирани парични средства във валута в чужбинаСвободни за разпространение20100
Блокирани парични средства във валута в чужбинаСвободни за разпространение20110
Блокирани парични средства във валута в чужбинаСвободни за разпространение20130
Блокирани парични средства във валута в чужбинаСвободни за разпространение20140
Блокирани парични средства във валута в чужбинаСвободни за разпространение20150
Г. Разходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение20092742
Г. Разходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение20101616
Г. Разходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение20112209
Г. Разходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение20123627
Г. Разходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение20133160
Г. Разходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение20142998
Г. Разходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение20151940
АКТИВ (Сума А+Б+В+Г)Свободни за разпространение20091200158
АКТИВ (Сума А+Б+В+Г)Свободни за разпространение20101166203
АКТИВ (Сума А+Б+В+Г)Свободни за разпространение20111153918
АКТИВ (Сума А+Б+В+Г)Свободни за разпространение20121190340
АКТИВ (Сума А+Б+В+Г)Свободни за разпространение20131228383
АКТИВ (Сума А+Б+В+Г)Свободни за разпространение20141290975
АКТИВ (Сума А+Б+В+Г)Свободни за разпространение20151230194
А. Собствен капиталСвободни за разпространение2009426715
А. Собствен капиталСвободни за разпространение2010468814
А. Собствен капиталСвободни за разпространение2011462782
А. Собствен капиталСвободни за разпространение2012492933
А. Собствен капиталСвободни за разпространение2013502243
А. Собствен капиталСвободни за разпространение2014584528
А. Собствен капиталСвободни за разпространение2015554319
I. Записан капиталСвободни за разпространение2009429867
I. Записан капиталСвободни за разпространение2010472776
I. Записан капиталСвободни за разпространение2011484452
I. Записан капиталСвободни за разпространение2012525907
I. Записан капиталСвободни за разпространение2013557325
I. Записан капиталСвободни за разпространение2014669025
I. Записан капиталСвободни за разпространение2015682274
Записан капитал - акционерен капиталСвободни за разпространение2009303280
Записан капитал - акционерен капиталСвободни за разпространение2010283003
Записан капитал - акционерен капиталСвободни за разпространение2011268443
Записан капитал - акционерен капиталСвободни за разпространение2012302806
Записан капитал - акционерен капиталСвободни за разпространение2013328349
Записан капитал - акционерен капиталСвободни за разпространение2014376142
Записан капитал - акционерен капиталСвободни за разпространение2015353788
в т. ч. Записан капитал - акционерен капитал - котирани акции на финансовите пазариСвободни за разпространение200946629
в т. ч. Записан капитал - акционерен капитал - котирани акции на финансовите пазариСвободни за разпространение201065172
в т. ч. Записан капитал - акционерен капитал - котирани акции на финансовите пазариСвободни за разпространение201147605
в т. ч. Записан капитал - акционерен капитал - котирани акции на финансовите пазариСвободни за разпространение201253231
в т. ч. Записан капитал - акционерен капитал - котирани акции на финансовите пазариСвободни за разпространение201353731
в т. ч. Записан капитал - акционерен капитал - котирани акции на финансовите пазариСвободни за разпространение201456198
в т. ч. Записан капитал - акционерен капитал - котирани акции на финансовите пазариСвободни за разпространение201529296
в т. ч. Записан капитал - акционерен капитал - некотирани акции на финансовите пазариСвободни за разпространение2009256651
в т. ч. Записан капитал - акционерен капитал - некотирани акции на финансовите пазариСвободни за разпространение2010217831
в т. ч. Записан капитал - акционерен капитал - некотирани акции на финансовите пазариСвободни за разпространение2011220838
в т. ч. Записан капитал - акционерен капитал - некотирани акции на финансовите пазариСвободни за разпространение2012249575
в т. ч. Записан капитал - акционерен капитал - некотирани акции на финансовите пазариСвободни за разпространение2013274618
в т. ч. Записан капитал - акционерен капитал - некотирани акции на финансовите пазариСвободни за разпространение2014319944
в т. ч. Записан капитал - акционерен капитал - некотирани акции на финансовите пазариСвободни за разпространение2015324492
Записан капитал - други видове записан капиталСвободни за разпространение2009126587
Записан капитал - други видове записан капиталСвободни за разпространение2010189773
Записан капитал - други видове записан капиталСвободни за разпространение2011216009
Записан капитал - други видове записан капиталСвободни за разпространение2012223101
Записан капитал - други видове записан капиталСвободни за разпространение2013228976
Записан капитал - други видове записан капиталСвободни за разпространение2014292883
Записан капитал - други видове записан капиталСвободни за разпространение2015328486
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)Свободни за разпространение2012383
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)Свободни за разпространение201418031
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)Свободни за разпространение201513278
II. Премии от емисииСвободни за разпространение20091106
II. Премии от емисииСвободни за разпространение20110
III. Резерв от последващи оценкиСвободни за разпространение2009146078
III. Резерв от последващи оценкиСвободни за разпространение2010149745
III. Резерв от последващи оценкиСвободни за разпространение2011167089
III. Резерв от последващи оценкиСвободни за разпространение2012171640
III. Резерв от последващи оценкиСвободни за разпространение2013149754
III. Резерв от последващи оценкиСвободни за разпространение2014136528
III. Резерв от последващи оценкиСвободни за разпространение2015127148
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструментиСвободни за разпространение200925786
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструментиСвободни за разпространение201017787
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструментиСвободни за разпространение201147074
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструментиСвободни за разпространение201239493
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструментиСвободни за разпространение2013-12589
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструментиСвободни за разпространение2014-13707
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструментиСвободни за разпространение2015-13642
IV. РезервиСвободни за разпространение200980133
IV. РезервиСвободни за разпространение201073081
IV. РезервиСвободни за разпространение201174462
IV. РезервиСвободни за разпространение201284611
IV. РезервиСвободни за разпространение201385265
IV. РезервиСвободни за разпространение201487519
IV. РезервиСвободни за разпространение201581273
Законови резервиСвободни за разпространение20096352
Законови резервиСвободни за разпространение20107092
Законови резервиСвободни за разпространение20119693
Законови резервиСвободни за разпространение201210682
Законови резервиСвободни за разпространение201312588
Законови резервиСвободни за разпространение201413323
Законови резервиСвободни за разпространение201512705
Резерв, свързан с изкупени собствени акцииСвободни за разпространение20090
Резерв, свързан с изкупени собствени акцииСвободни за разпространение20100
Резерв, свързан с изкупени собствени акцииСвободни за разпространение20110
Резерв, свързан с изкупени собствени акцииСвободни за разпространение20120
Резерв, свързан с изкупени собствени акцииСвободни за разпространение20130
Резерв, свързан с изкупени собствени акцииСвободни за разпространение20140
Резерв, свързан с изкупени собствени акцииСвободни за разпространение20150
Резерв съгласно учредителен актСвободни за разпространение20094963
Резерв съгласно учредителен актСвободни за разпространение20101081
Резерв съгласно учредителен актСвободни за разпространение20111336
Резерв съгласно учредителен актСвободни за разпространение20121107
Резерв съгласно учредителен актСвободни за разпространение20131049
Резерв съгласно учредителен актСвободни за разпространение20141319
Резерв съгласно учредителен актСвободни за разпространение20152024
Други резервиСвободни за разпространение200968818
Други резервиСвободни за разпространение201064908
Други резервиСвободни за разпространение201163433
Други резервиСвободни за разпространение201272822
Други резервиСвободни за разпространение201371628
Други резервиСвободни за разпространение201472877
Други резервиСвободни за разпространение201566544
в т. ч. допълнителни резервиСвободни за разпространение20122818
в т. ч. допълнителни резервиСвободни за разпространение20133158
в т. ч. допълнителни резервиСвободни за разпространение20144896
в т. ч. допълнителни резервиСвободни за разпространение20155553
V. Натрупана печалба (загуба) от минали годиниСвободни за разпространение2009-228390
V. Натрупана печалба (загуба) от минали годиниСвободни за разпространение2010-231399
V. Натрупана печалба (загуба) от минали годиниСвободни за разпространение2011-253143
V. Натрупана печалба (загуба) от минали годиниСвободни за разпространение2012-277770
V. Натрупана печалба (загуба) от минали годиниСвободни за разпространение2013-268262
V. Натрупана печалба (загуба) от минали годиниСвободни за разпространение2014-282289
V. Натрупана печалба (загуба) от минали годиниСвободни за разпространение2015-299413
Неразпределена печалба от минали годиниСвободни за разпространение200972097
Неразпределена печалба от минали годиниСвободни за разпространение201083509
Неразпределена печалба от минали годиниСвободни за разпространение201158023
Неразпределена печалба от минали годиниСвободни за разпространение201251493
Неразпределена печалба от минали годиниСвободни за разпространение201349923
Неразпределена печалба от минали годиниСвободни за разпространение201461820
Неразпределена печалба от минали годиниСвободни за разпространение201555389
Непокрита загуба от минали годиниСвободни за разпространение2009-300487
Непокрита загуба от минали годиниСвободни за разпространение2010-314908
Непокрита загуба от минали годиниСвободни за разпространение2011-311166
Непокрита загуба от минали годиниСвободни за разпространение2012-329263
Непокрита загуба от минали годиниСвободни за разпространение2013-318185
Непокрита загуба от минали годиниСвободни за разпространение2014-344109
Непокрита загуба от минали годиниСвободни за разпространение2015-354802
VI. Текуща печалба (загуба)Свободни за разпространение2009-2079
VI. Текуща печалба (загуба)Свободни за разпространение20103847
VI. Текуща печалба (загуба)Свободни за разпространение2011-10078
VI. Текуща печалба (загуба)Свободни за разпространение2012-11462
VI. Текуща печалба (загуба)Свободни за разпространение2013-21846
VI. Текуща печалба (загуба)Свободни за разпространение2014-26262
VI. Текуща печалба (загуба)Свободни за разпространение2015-38785
Б. Провизии и сходни задълженияСвободни за разпространение200918152
Б. Провизии и сходни задълженияСвободни за разпространение201016921
Б. Провизии и сходни задълженияСвободни за разпространение201119759
Б. Провизии и сходни задълженияСвободни за разпространение201222963
Б. Провизии и сходни задълженияСвободни за разпространение201327307
Б. Провизии и сходни задълженияСвободни за разпространение201429862
Б. Провизии и сходни задълженияСвободни за разпространение201534555
Провизии за пенсии и други подобни задълженияСвободни за разпространение20098995
Провизии за пенсии и други подобни задълженияСвободни за разпространение20108287
Провизии за пенсии и други подобни задълженияСвободни за разпространение201113435
Провизии за пенсии и други подобни задълженияСвободни за разпространение201215019
Провизии за пенсии и други подобни задълженияСвободни за разпространение201317952
Провизии за пенсии и други подобни задълженияСвободни за разпространение201420865
Провизии за пенсии и други подобни задълженияСвободни за разпространение201522726
Провизии за данъциСвободни за разпространение20093473
Провизии за данъциСвободни за разпространение20105024
Провизии за данъциСвободни за разпространение20113622
Провизии за данъциСвободни за разпространение20124178
Провизии за данъциСвободни за разпространение20134109
Провизии за данъциСвободни за разпространение20144124
Провизии за данъциСвободни за разпространение20154005
в т. ч. отсрочени данъциСвободни за разпространение20093320
в т. ч. отсрочени данъциСвободни за разпространение20104426
в т. ч. отсрочени данъциСвободни за разпространение20112747
в т. ч. отсрочени данъциСвободни за разпространение20123028
в т. ч. отсрочени данъциСвободни за разпространение20133064
в т. ч. отсрочени данъциСвободни за разпространение20143129
в т. ч. отсрочени данъциСвободни за разпространение20153069
Други провизии и сходни задълженияСвободни за разпространение20095684
Други провизии и сходни задълженияСвободни за разпространение20103610
Други провизии и сходни задълженияСвободни за разпространение20112702
Други провизии и сходни задълженияСвободни за разпространение20123766
Други провизии и сходни задълженияСвободни за разпространение20135246
Други провизии и сходни задълженияСвободни за разпространение20144873
Други провизии и сходни задълженияСвободни за разпространение20157824
В. ЗадълженияСвободни за разпространение2009377919
В. ЗадълженияСвободни за разпространение2010350108
В. ЗадълженияСвободни за разпространение2011373327
В. ЗадълженияСвободни за разпространение2012413043
В. ЗадълженияСвободни за разпространение2013453433
В. ЗадълженияСвободни за разпространение2014443164
В. ЗадълженияСвободни за разпространение2015446474
Задължения до 1 годинаСвободни за разпространение2009334249
Задължения до 1 годинаСвободни за разпространение2010309964
Задължения до 1 годинаСвободни за разпространение2011326357
Задължения до 1 годинаСвободни за разпространение2012359139
Задължения до 1 годинаСвободни за разпространение2013405592
Задължения до 1 годинаСвободни за разпространение2014378957
Задължения до 1 годинаСвободни за разпространение2015381504
Задължения над 1 годинаСвободни за разпространение200943670
Задължения над 1 годинаСвободни за разпространение201040144
Задължения над 1 годинаСвободни за разпространение201146970
Задължения над 1 годинаСвободни за разпространение201253904
Задължения над 1 годинаСвободни за разпространение201347841
Задължения над 1 годинаСвободни за разпространение201464207
Задължения над 1 годинаСвободни за разпространение201564970
Облигационни заемиСвободни за разпространение20090
Облигационни заемиСвободни за разпространение20100
Облигационни заемиСвободни за разпространение2013842
Облигационни заемиСвободни за разпространение2014841
Облигационни заеми - до 1 годинаСвободни за разпространение20090
Облигационни заеми - до 1 годинаСвободни за разпространение20100
Облигационни заеми - до 1 годинаСвободни за разпространение20110
Облигационни заеми - над 1 годинаСвободни за разпространение20090
Облигационни заеми - над 1 годинаСвободни за разпространение20100
Облигационни заеми - над 1 годинаСвободни за разпространение20150
в т. ч. Конвертируеми облигационни заемиСвободни за разпространение20110
в т. ч. Конвертируеми облигационни заемиСвободни за разпространение20120
в т. ч. Конвертируеми облигационни заемиСвободни за разпространение20140
в т. ч. Конвертируеми облигационни заемиСвободни за разпространение20150
Конвертируеми облигационни заеми - до 1 годинаСвободни за разпространение20110
Конвертируеми облигационни заеми - до 1 годинаСвободни за разпространение20120
Конвертируеми облигационни заеми - до 1 годинаСвободни за разпространение20140
Конвертируеми облигационни заеми - до 1 годинаСвободни за разпространение20150
Конвертируеми облигационни заеми - над 1 годинаСвободни за разпространение20110
Конвертируеми облигационни заеми - над 1 годинаСвободни за разпространение20120
Конвертируеми облигационни заеми - над 1 годинаСвободни за разпространение20130
Конвертируеми облигационни заеми - над 1 годинаСвободни за разпространение20140
Конвертируеми облигационни заеми - над 1 годинаСвободни за разпространение20150
Задължения към финансови предприятияСвободни за разпространение200911132
Задължения към финансови предприятияСвободни за разпространение201010452
Задължения към финансови предприятияСвободни за разпространение201110506
Задължения към финансови предприятияСвободни за разпространение201211223
Задължения към финансови предприятияСвободни за разпространение201314627
Задължения към финансови предприятияСвободни за разпространение201411863
Задължения към финансови предприятияСвободни за разпространение201517045
Задължения към финансови предприятия - до 1 годинаСвободни за разпространение20091332
Задължения към финансови предприятия - до 1 годинаСвободни за разпространение20102086
Задължения към финансови предприятия - до 1 годинаСвободни за разпространение20112677
Задължения към финансови предприятия - до 1 годинаСвободни за разпространение20122815
Задължения към финансови предприятия - до 1 годинаСвободни за разпространение20134504
Задължения към финансови предприятия - до 1 годинаСвободни за разпространение20142931
Задължения към финансови предприятия - до 1 годинаСвободни за разпространение20151561
Задължения към финансови предприятия - над 1 годинаСвободни за разпространение20099800
Задължения към финансови предприятия - над 1 годинаСвободни за разпространение20108366
Задължения към финансови предприятия - над 1 годинаСвободни за разпространение20117829
Задължения към финансови предприятия - над 1 годинаСвободни за разпространение20128408
Задължения към финансови предприятия - над 1 годинаСвободни за разпространение201310123
Задължения към финансови предприятия - над 1 годинаСвободни за разпространение20148932
Задължения към финансови предприятия - над 1 годинаСвободни за разпространение201515484
Получени авансиСвободни за разпространение20092278
Получени авансиСвободни за разпространение20115043
Получени авансиСвободни за разпространение20124526
Получени авансиСвободни за разпространение20134220
Получени авансиСвободни за разпространение20143825
Получени авансиСвободни за разпространение20152363
Получени аванси - до 1 годинаСвободни за разпространение2009361
Получени аванси - до 1 годинаСвободни за разпространение2010211
Получени аванси - до 1 годинаСвободни за разпространение201178
Получени аванси - до 1 годинаСвободни за разпространение2012105
Получени аванси - до 1 годинаСвободни за разпространение2013620
Получени аванси - до 1 годинаСвободни за разпространение2014308
Получени аванси - до 1 годинаСвободни за разпространение2015293
Получени аванси - над 1 годинаСвободни за разпространение20091917
Получени аванси - над 1 годинаСвободни за разпространение20114965
Получени аванси - над 1 годинаСвободни за разпространение20124421
Получени аванси - над 1 годинаСвободни за разпространение20133600
Получени аванси - над 1 годинаСвободни за разпространение20143517
Задължения към доставчициСвободни за разпространение2009205895
Задължения към доставчициСвободни за разпространение2010210018
Задължения към доставчициСвободни за разпространение2011235250
Задължения към доставчициСвободни за разпространение2012275891
Задължения към доставчициСвободни за разпространение2013304898
Задължения към доставчициСвободни за разпространение2014286572
Задължения към доставчициСвободни за разпространение2015280793
Задължения към доставчици - до 1 годинаСвободни за разпространение2009183516
Задължения към доставчици - до 1 годинаСвободни за разпространение2010189524
Задължения към доставчици - до 1 годинаСвободни за разпространение2011211004
Задължения към доставчици - до 1 годинаСвободни за разпространение2012248119
Задължения към доставчици - до 1 годинаСвободни за разпространение2013285171
Задължения към доставчици - до 1 годинаСвободни за разпространение2014251183
Задължения към доставчици - до 1 годинаСвободни за разпространение2015250700
Задължения към доставчици - над 1 годинаСвободни за разпространение200922379
Задължения към доставчици - над 1 годинаСвободни за разпространение201020494
Задължения към доставчици - над 1 годинаСвободни за разпространение201124246
Задължения към доставчици - над 1 годинаСвободни за разпространение201227772
Задължения към доставчици - над 1 годинаСвободни за разпространение201319727
Задължения към доставчици - над 1 годинаСвободни за разпространение201435389
Задължения към доставчици - над 1 годинаСвободни за разпространение201530093
Задължения по полициСвободни за разпространение20090
Задължения по полициСвободни за разпространение20100
Задължения по полициСвободни за разпространение20110
Задължения по полициСвободни за разпространение20120
Задължения по полициСвободни за разпространение20130
Задължения по полициСвободни за разпространение20140
Задължения по полици - до 1 годинаСвободни за разпространение20090
Задължения по полици - до 1 годинаСвободни за разпространение20100
Задължения по полици - до 1 годинаСвободни за разпространение20110
Задължения по полици - до 1 годинаСвободни за разпространение20120
Задължения по полици - до 1 годинаСвободни за разпространение20130
Задължения по полици - до 1 годинаСвободни за разпространение20140
Задължения по полици - над 1 годинаСвободни за разпространение20090
Задължения по полици - над 1 годинаСвободни за разпространение20100
Задължения по полици - над 1 годинаСвободни за разпространение20110
Задължения по полици - над 1 годинаСвободни за разпространение20120
Задължения по полици - над 1 годинаСвободни за разпространение20130
Задължения по полици - над 1 годинаСвободни за разпространение20140
Задължения по полици - над 1 годинаСвободни за разпространение20150
Задължения към предприятия от групаСвободни за разпространение20099656
Задължения към предприятия от групаСвободни за разпространение20113053
Задължения към предприятия от групаСвободни за разпространение20124602
Задължения към предприятия от групаСвободни за разпространение20134021
Задължения към предприятия от групаСвободни за разпространение20143557
Задължения към предприятия от групаСвободни за разпространение20153929
Задължения към предприятия от група - до 1 годинаСвободни за разпространение20099428
Задължения към предприятия от група - до 1 годинаСвободни за разпространение20112606
Задължения към предприятия от група - до 1 годинаСвободни за разпространение20122909
Задължения към предприятия от група - до 1 годинаСвободни за разпространение20131608
Задължения към предприятия от група - до 1 годинаСвободни за разпространение20141766
Задължения към предприятия от група - до 1 годинаСвободни за разпространение20152010
Задължения към предприятия от група - над 1 годинаСвободни за разпространение2009228
Задължения към предприятия от група - над 1 годинаСвободни за разпространение2010156
Задължения към предприятия от група - над 1 годинаСвободни за разпространение2011447
Задължения към предприятия от група - над 1 годинаСвободни за разпространение20121693
Задължения към предприятия от група - над 1 годинаСвободни за разпространение20132413
Задължения към предприятия от група - над 1 годинаСвободни за разпространение20141791
Задължения към предприятия от група - над 1 годинаСвободни за разпространение20151919
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение20092348
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение20117154
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение20121670
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение20132241
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение20142635
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятияСвободни за разпространение20154523
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия - до 1 годинаСвободни за разпространение20091006
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия - до 1 годинаСвободни за разпространение20116602
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия - до 1 годинаСвободни за разпространение20121374
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия - до 1 годинаСвободни за разпространение20132241
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия - до 1 годинаСвободни за разпространение20142635
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия - до 1 годинаСвободни за разпространение20154458
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия - над 1 годинаСвободни за разпространение20091342
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия - над 1 годинаСвободни за разпространение20130
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия - над 1 годинаСвободни за разпространение20140
Други задълженияСвободни за разпространение2009146610
Други задълженияСвободни за разпространение2010121127
Други задълженияСвободни за разпространение2011111912
Други задълженияСвободни за разпространение2012114830
Други задълженияСвободни за разпространение2013122584
Други задълженияСвободни за разпространение2014133871
Други задълженияСвободни за разпространение2015137536
Други задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение2009138606
Други задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение2010111834
Други задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение2011103390
Други задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение2012103517
Други задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение2013110671
Други задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение2014119358
Други задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение2015122197
Други задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение20098004
Други задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение20109293
Други задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение20118522
Други задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение201211313
Други задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение201311913
Други задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение201414513
Други задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение201515339
в т.ч. Други задължения - към персоналаСвободни за разпространение200968310
в т.ч. Други задължения - към персоналаСвободни за разпространение201061903
в т.ч. Други задължения - към персоналаСвободни за разпространение201156549
в т.ч. Други задължения - към персоналаСвободни за разпространение201260364
в т.ч. Други задължения - към персоналаСвободни за разпространение201361445
в т.ч. Други задължения - към персоналаСвободни за разпространение201463348
в т.ч. Други задължения - към персоналаСвободни за разпространение201563389
Други задължения - към персонала - до 1 годинаСвободни за разпространение200962702
Други задължения - към персонала - до 1 годинаСвободни за разпространение201057611
Други задължения - към персонала - до 1 годинаСвободни за разпространение201151462
Други задължения - към персонала - до 1 годинаСвободни за разпространение201255541
Други задължения - към персонала - до 1 годинаСвободни за разпространение201355639
Други задължения - към персонала - до 1 годинаСвободни за разпространение201458505
Други задължения - към персонала - до 1 годинаСвободни за разпространение201557848
Други задължения - към персонала - над 1 годинаСвободни за разпространение20095608
Други задължения - към персонала - над 1 годинаСвободни за разпространение20104292
Други задължения - към персонала - над 1 годинаСвободни за разпространение20115087
Други задължения - към персонала - над 1 годинаСвободни за разпространение20124823
Други задължения - към персонала - над 1 годинаСвободни за разпространение20135806
Други задължения - към персонала - над 1 годинаСвободни за разпространение20144843
Други задължения - към персонала - над 1 годинаСвободни за разпространение20155541
в т.ч. Други задължения - осигурителни задълженияСвободни за разпространение200918276
в т.ч. Други задължения - осигурителни задълженияСвободни за разпространение201015921
в т.ч. Други задължения - осигурителни задълженияСвободни за разпространение201117903
в т.ч. Други задължения - осигурителни задълженияСвободни за разпространение201219440
в т.ч. Други задължения - осигурителни задълженияСвободни за разпространение201321745
в т.ч. Други задължения - осигурителни задълженияСвободни за разпространение201423937
в т.ч. Други задължения - осигурителни задълженияСвободни за разпространение201523374
Други задължения - осигурителни задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение200917968
Други задължения - осигурителни задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение201014936
Други задължения - осигурителни задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение201117058
Други задължения - осигурителни задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение201218607
Други задължения - осигурителни задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение201320904
Други задължения - осигурителни задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение201423213
Други задължения - осигурителни задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение201522620
Други задължения - осигурителни задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение2009308
Други задължения - осигурителни задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение2010985
Други задължения - осигурителни задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение2011845
Други задължения - осигурителни задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение2012833
Други задължения - осигурителни задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение2013841
Други задължения - осигурителни задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение2014724
Други задължения - осигурителни задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение2015754
в т.ч. Други задължения - данъчни задълженияСвободни за разпространение20096807
в т.ч. Други задължения - данъчни задълженияСвободни за разпространение20108210
в т.ч. Други задължения - данъчни задълженияСвободни за разпространение20118107
в т.ч. Други задължения - данъчни задълженияСвободни за разпространение20128411
в т.ч. Други задължения - данъчни задълженияСвободни за разпространение201310094
в т.ч. Други задължения - данъчни задълженияСвободни за разпространение201412910
в т.ч. Други задължения - данъчни задълженияСвободни за разпространение201512005
Други задължения - данъчни задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение20096791
Други задължения - данъчни задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение20107679
Други задължения - данъчни задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение20117779
Други задължения - данъчни задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение20127877
Други задължения - данъчни задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение20139681
Други задължения - данъчни задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение201412165
Други задължения - данъчни задължения - до 1 годинаСвободни за разпространение201510611
Други задължения - данъчни задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение200916
Други задължения - данъчни задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение2010531
Други задължения - данъчни задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение2011328
Други задължения - данъчни задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение2012534
Други задължения - данъчни задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение2013413
Други задължения - данъчни задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение2014745
Други задължения - данъчни задължения - над 1 годинаСвободни за разпространение20151394
Финансирания и приходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение2009377372
Финансирания и приходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение2010330360
Финансирания и приходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение2011298050
Финансирания и приходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение2012261401
Финансирания и приходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение2013245400
Финансирания и приходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение2014233421
Финансирания и приходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение2015194846
ФинансиранияСвободни за разпространение2009274964
ФинансиранияСвободни за разпространение2010275416
ФинансиранияСвободни за разпространение2011243266
ФинансиранияСвободни за разпространение2012206764
ФинансиранияСвободни за разпространение2013199175
ФинансиранияСвободни за разпространение2014189539
ФинансиранияСвободни за разпространение2015167133
Приходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение200927765
Приходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение201025226
Приходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение201135281
Приходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение201228609
Приходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение201333037
Приходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение201427245
Приходи за бъдещи периодиСвободни за разпространение201514701
ПАСИВ (сума А+Б+В+Г)Свободни за разпространение20091200158
ПАСИВ (сума А+Б+В+Г)Свободни за разпространение20101166203
ПАСИВ (сума А+Б+В+Г)Свободни за разпространение20111153918
ПАСИВ (сума А+Б+В+Г)Свободни за разпространение20121190340
ПАСИВ (сума А+Б+В+Г)Свободни за разпространение20131228383
ПАСИВ (сума А+Б+В+Г)Свободни за разпространение20141290975
ПАСИВ (сума А+Б+В+Г)Свободни за разпространение20151230194
НФП кодовеСтатус за поверителностОтчетен периодСтойност
Филтрирайте таблицата с данни за показване на колонна диаграма на това място.