Заетост по отрасли - Годишно

Заетост по отрасли - Годишно

Изтегляне на данните в SDMX 2.1: Заетост по отрасли - Годишно
Дефиниция на структурата на данните: NA Main Aggregates

Честота: Годишно
Показател за изглаждане: Нито сезонно, нито календарно изгладени данни
Референтна област: България
Съответна област: Вътрешна (национална или референтна зона)
Референтен сектор: Общо за икономиката
Съответен сектор: Общо за икономиката
Счетоводно отчитане (Използване и ресурс, (промяни в) активи и пасиви): Не се прилага
Класификация на финансовите инструменти и активи: Не се прилага
Разходи: Не се прилага
Цени: Не се прилага
Трансформация: Оригинални данни
Референтен период: Календарна година
Времеви формат: Годишно
Time period collection:
Цени на референта година:
Единици след десетичната запетая: 3
Table identifier: Таблица 0111 - Заетост по отрасли
Title: ESA2010 Questionnaire 0111 - Employment by industry
Множител на измерителна единица: Хиляди
Последна актуализация:
Compiling organisation:
Series comment: xxx
Currency code used for compilation: Used to specify the underlying currency if in UNIT_MEASURE e.g. XDC is used
Dissemination organisation: The organisation disseminating the data

Наличности, транзакции и други парични потоциДейност (Класификация на икономическите дейности - А3, А10, А21, А38, А64)Мерна единицаСтатус на наблюдениетоКонфиденциалностДата на ембаргоPre-break valueВремеви периодНаблюдавана стойност
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19956019125.80
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19966175117.74
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19975980710.19
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19985722002.15
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19995539651.18
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20005313109.60
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20015310296.81
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20025320555.70
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20035442215.30
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20045662197.61
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20055797417.08
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20065974684.55
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20076165970.63
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20086460476.21
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20096172380.03
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20105927815.06
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20115792924.51
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20125650971.20
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20135628429.24
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20145645978.27
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20155666896.81
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19953518.57
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19963614.98
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19973503.91
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19983467.92
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19993318.15
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20003239.20
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20013214.74
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20023222.12
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20033317.39
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20043403.40
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20053495.27
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20063612.04
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20073726.74
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20083814.65
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20093749.30
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20103603.89
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20113524.55
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20123436.39
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20133421.58
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20143434.17
ЗаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20153446.21
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19951197711.50
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19961247238.15
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19971223483.06
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19981205219.94
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19991170831.82
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20001121009.60
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20011086020.12
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20021087824.32
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20031114161.39
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20041129435.53
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20051112796.49
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20061097462.65
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20071084379.58
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20081101162.41
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20091101356.25
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20101062481.92
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20111030625.37
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012966621.80
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013978677.40
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014993180.53
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015965831.05
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995777.68
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996813.83
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997817.64
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998844.29
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999797.70
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000780.36
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001768.32
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002765.02
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003758.98
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004753.26
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005742.25
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006732.66
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007723.86
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008736.58
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009736.74
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010710.48
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011689.53
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012648.72
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013656.18
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014666.48
ЗаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015649.03
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19951575135.08
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19961592586.08
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19971545544.00
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19981492987.02
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19991308726.19
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20001286256.63
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20011253726.45
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20021267088.27
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20031260118.89
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20041295609.83
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20051325964.60
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20061361074.64
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20071399468.33
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20081492002.07
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20091285802.60
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20101208243.22
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20111195228.99
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20121174242.03
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20131141538.71
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20141145803.45
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20151169671.17
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995935.13
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996937.91
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997896.61
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998891.27
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999779.03
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000764.81
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001746.05
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002753.39
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003758.85
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004772.47
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005786.85
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006810.21
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007835.58
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008851.85
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009767.67
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010720.25
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011712.75
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012700.15
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013680.40
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014681.68
ЗаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015695.06
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19951339272.97
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19961353446.27
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19971315242.57
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19981270253.99
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19991113989.57
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20001095302.04
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20011071764.46
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20021090594.12
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20031075023.26
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20041109787.55
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20051141719.00
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20061174632.71
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20071211421.45
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20081312943.16
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20091109982.35
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20101049490.42
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20111034296.18
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20121014291.15
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013981841.89
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014988849.52
ЗаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20151013261.06
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995795.97
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996798.00
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997763.89
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998759.10
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999663.92
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000651.98
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001637.85
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002648.22
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003648.39
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004662.74
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005677.25
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006699.41
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007723.20
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008745.37
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009661.65
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010624.40
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011615.63
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012603.72
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013584.37
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014587.36
ЗаетиПреработваща промишленостЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015600.95
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995329441.65
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996281317.63
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997240452.50
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998229563.58
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999230812.91
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000230324.99
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001229910.90
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002233277.53
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003239049.47
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004261144.33
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005309739.82
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006385383.18
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007439967.42
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008563455.90
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009485651.98
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010394131.07
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011347427.56
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012325815.61
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013313905.35
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014311610.95
ЗаетиСтроителствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015319088.76
ЗаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995182.09
ЗаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996165.89
ЗаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997146.21
ЗаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998147.96
ЗаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999134.98
ЗаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000134.45
ЗаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001133.31
ЗаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002133.98
ЗаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003136.74
ЗаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004146.57
ЗаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005171.20
ЗаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006213.70
ЗаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007251.10
ЗаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008297.71
ЗаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009277.29
ЗаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010224.97
ЗаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011198.42
ЗаетиСтроителствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012185.93
ЗаетиСтроителствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013179.35
ЗаетиСтроителствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014177.90
ЗаетиСтроителствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015182.38
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19951177140.70
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19961240129.84
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19971194432.06
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19981196259.03
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19991208828.43
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20001175125.97
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20011226037.47
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20021235176.78
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20031239662.88
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20041326777.50
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20051379766.37
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20061428122.83
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20071487952.80
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20081571227.61
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20091563393.47
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20101555529.80
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20111523651.01
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20121475952.24
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20131463522.12
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20141472013.19
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20151478491.52
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995641.09
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996681.13
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997662.55
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998673.02
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999674.05
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000660.58
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001685.12
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002690.38
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003716.43
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004759.31
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005801.75
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006831.30
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007866.07
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008891.15
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009912.41
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010909.19
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011891.25
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012863.02
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013853.56
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014860.39
ЗаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015865.42
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199591823.06
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199695296.25
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199791164.15
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199885840.70
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199986731.40
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200090913.38
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200191778.66
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200294226.58
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003101588.81
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004108366.44
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005107968.30
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006111761.90
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007115070.54
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008111151.62
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009113646.55
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010122807.64
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011125004.98
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012125742.15
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013128406.69
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014130382.57
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015140559.21
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199551.79
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199653.55
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199751.25
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199849.63
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199950.33
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200052.94
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200153.39
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200254.85
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200360.22
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200462.75
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200563.70
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200666.33
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200768.37
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200865.58
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200968.46
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201074.29
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201175.74
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201275.96
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201377.58
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201478.94
ЗаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201584.96
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199550187.17
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199652620.36
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199745540.48
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199839417.22
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199950263.71
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200059462.22
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200159608.06
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200258886.86
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200353801.68
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200459669.62
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200569124.43
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200674883.41
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200784584.94
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200890555.88
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200997767.66
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010102039.46
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011106850.68
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012103874.41
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013103168.69
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014102928.12
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015106353.59
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199528.32
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199629.03
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199726.01
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199823.92
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199931.23
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200036.99
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200137.75
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200233.89
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200334.12
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200436.99
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200541.56
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200645.14
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200751.56
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200853.91
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200960.27
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201062.68
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201165.52
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201263.56
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201363.09
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201462.60
ЗаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201564.54
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199519585.82
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199620460.65
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199718280.94
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199816143.67
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199920148.89
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200020612.32
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200122540.89
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200224090.90
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200325087.82
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200428805.72
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200529117.91
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200630403.83
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200733327.05
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200838725.10
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200940290.93
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201047320.88
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201147504.38
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201244578.69
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201343217.15
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201443792.78
ЗаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201541927.98
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199511.01
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199611.28
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199710.40
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19989.70
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199912.38
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200012.24
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200113.27
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200213.95
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200315.04
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200416.93
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200517.59
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200619.03
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200720.81
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200823.40
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200924.69
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201028.99
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201129.11
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201227.34
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201326.49
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201426.82
ЗаетиОперации с недвижими имотиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201526.11
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995234517.61
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996242342.03
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997224109.92
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998200777.60
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999228683.35
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000210849.34
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001222017.08
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002235154.97
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003260284.40
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004291776.50
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005290301.74
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006301355.55
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007322486.07
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008358651.00
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009364985.26
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010357649.40
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011360512.89
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012364752.31
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013382287.48
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014369495.15
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015370548.84
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995131.84
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996134.24
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997125.92
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998118.34
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999136.90
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000124.51
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001130.21
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002135.93
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003155.54
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004171.09
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005175.89
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006187.16
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007200.07
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008220.95
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009230.08
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010224.91
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011227.17
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012229.63
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013240.56
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014233.05
ЗаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015233.23
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19951171192.20
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19961223656.77
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19971216303.94
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19981090172.48
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19991070546.12
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20001017807.94
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20011017784.85
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002980312.88
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003996416.66
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004997845.58
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20051019623.97
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20061027592.37
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20071041459.61
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008981923.40
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009964108.72
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010913950.49
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011898251.50
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012912696.33
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013917613.92
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014918941.85
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015912704.19
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995662.41
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996687.40
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997667.42
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998615.99
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999608.24
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000613.95
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001589.12
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002580.69
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003591.39
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004588.44
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005599.55
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006610.37
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007612.47
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008581.28
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009574.71
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010545.97
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011536.49
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012544.40
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013547.20
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014548.24
ЗаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015544.83
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995172391.00
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996179469.99
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997181399.14
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998165620.92
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999164078.36
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000100747.21
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001100872.35
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002104516.63
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003152043.32
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004162766.57
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005153013.44
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006156644.20
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007157274.31
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008151621.23
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009155376.61
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010163661.19
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011157867.15
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012156695.62
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013156091.73
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014157829.69
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015161720.51
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199597.23
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996100.72
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199799.90
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199893.80
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199993.32
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200058.37
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200158.21
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200260.05
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200390.08
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200495.58
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200594.95
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200696.14
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200796.86
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200892.24
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200996.98
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010102.15
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201198.58
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201297.67
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201397.14
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201498.08
ЗаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015100.67
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19954767939.10
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19964813323.07
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19974590347.86
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19984315730.15
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19994133361.18
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20003934008.72
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20013898357.58
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20023902292.50
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20034004836.87
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20044138131.89
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20054244754.76
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20064401588.39
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20074584574.56
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20084844774.67
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20094568341.99
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20104364855.20
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20114293162.67
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20124216767.32
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20134170121.70
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20144159905.71
НаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20154200309.46
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19952718.10
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19962740.50
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19972595.93
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19982525.24
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19992396.62
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20002325.35
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20012272.39
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20022280.61
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20032364.99
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20042431.90
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20052522.95
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20062631.12
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20072740.44
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20082806.51
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20092747.62
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20102627.53
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20112587.05
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20122539.93
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20132511.05
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20142506.23
НаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20152530.85
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995307650.45
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996270419.44
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997249803.26
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998232221.49
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999209778.51
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000201538.89
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001171816.11
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002166348.46
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003161753.16
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004152939.84
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005146684.52
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006142654.55
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007137706.54
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008148343.10
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009153920.20
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010146571.24
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011150615.64
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012144482.69
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013144263.81
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014149605.68
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015157971.16
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995172.13
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996148.12
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997137.41
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998140.45
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999118.59
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000114.33
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200197.93
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200293.31
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200391.91
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200488.50
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200588.13
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200684.90
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200781.36
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200888.33
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200993.60
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201088.95
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201191.46
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201287.71
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201387.61
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201490.83
НаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201595.90
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19951515735.00
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19961536717.28
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19971481126.66
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19981432386.31
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19991251910.41
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20001227347.11
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20011193003.80
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20021201319.22
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20031200035.33
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20041227219.38
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20051254423.62
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20061285207.85
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20071320834.48
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20081410661.77
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20091204375.70
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20101130531.15
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20111119448.59
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20121097138.83
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20131067802.40
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20141068349.42
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20151086712.79
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995901.33
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996906.18
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997859.65
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998856.22
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999745.75
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000730.80
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001709.72
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002717.61
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003721.70
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004732.80
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005745.80
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006766.78
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007790.00
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008805.02
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009721.01
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010675.63
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011669.31
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012656.06
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013638.15
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014637.73
НаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015648.21
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19951279872.89
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19961297577.47
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19971250825.22
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19981209653.28
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19991057173.79
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20001036392.52
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20011011041.81
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20021024825.08
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20031014939.70
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20041041397.10
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20051070178.02
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20061098765.93
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20071132787.60
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20081231602.86
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20091028555.46
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010972393.35
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011960049.56
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012938705.75
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013909384.27
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014913173.72
НаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015931686.27
НаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995762.17
НаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996766.27
НаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997726.93
НаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998724.05
НаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999630.64
НаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000617.97
НаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001601.52
НаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002612.43
НаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003611.25
НаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004623.07
НаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005636.20
НаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006655.98
НаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007677.62
НаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008698.54
НаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009614.99
НаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010580.21
НаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011573.13
НаетиПреработваща промишленостЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012560.50
НаетиПреработваща промишленостЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013542.87
НаетиПреработваща промишленостЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014544.34
НаетиПреработваща промишленостЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015554.83
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995310009.70
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996256590.28
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997212265.12
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998211996.52
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999212127.04
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000211666.88
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001210260.98
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002214080.35
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003217407.86
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004238214.33
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005279424.55
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006350729.05
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007402691.44
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008512684.54
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009434966.03
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010343942.83
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011301188.03
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012279281.02
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013264655.20
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014257559.07
НаетиСтроителствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015260906.03
НаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995171.38
НаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996152.26
НаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997130.82
НаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998138.19
НаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999124.58
НаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000123.99
НаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001121.87
НаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002122.23
НаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003124.15
НаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004132.61
НаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005154.97
НаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006195.34
НаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007231.26
НаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008270.52
НаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009250.18
НаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010197.58
НаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011173.21
НаетиСтроителствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012160.56
НаетиСтроителствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013152.31
НаетиСтроителствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014148.27
НаетиСтроителствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015150.47
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995949665.67
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996990278.48
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997937452.76
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998911439.66
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999912387.34
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000871807.15
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001906620.76
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002923676.17
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003930306.78
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004981848.38
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20051011192.02
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20061042606.37
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20071097061.12
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20081176993.96
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20091175961.15
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20101180515.45
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20111157655.36
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20121118353.06
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20131096667.55
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20141104788.37
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20151112467.55
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995520.64
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996547.97
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997525.04
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998519.17
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999516.99
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000499.69
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001515.46
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002524.45
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003542.30
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004573.94
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005609.72
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006631.59
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007663.23
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008686.22
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009710.94
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010713.95
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011700.57
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012676.60
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013662.33
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014668.41
НаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015673.56
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199586455.74
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199689791.40
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199784832.67
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199879154.58
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199979885.55
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200081535.70
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200180207.84
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200283206.28
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200389217.55
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200493909.78
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200592775.21
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200696105.82
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200798854.47
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200894514.11
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200997289.59
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010107370.81
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011110391.61
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012111333.19
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013113567.60
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014117317.34
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015127295.80
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199548.90
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199650.56
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199747.78
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199845.95
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199946.60
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200048.10
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200147.35
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200248.89
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200352.81
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200454.81
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200555.48
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200657.96
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200759.62
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200856.51
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200959.52
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201065.86
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201167.75
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201268.06
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201369.43
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201471.72
НаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201577.82
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199548832.24
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199651280.53
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199743786.14
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199837563.78
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199948331.54
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200056140.74
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200155959.33
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200253880.70
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200350181.67
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200455352.01
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200564236.65
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200669809.67
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200779416.64
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200885300.60
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200992510.42
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201096450.48
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011101040.38
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201298343.35
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201397785.08
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201498411.78
НаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015100165.20
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199527.59
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199628.30
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199725.04
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199822.90
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199930.17
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200035.04
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200135.59
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200231.62
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200329.88
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200432.73
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200537.21
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200640.71
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200747.01
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200849.26
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200955.61
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201057.90
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201160.65
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201259.00
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201358.66
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201459.01
НаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201560.17
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199517812.01
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199618706.61
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199715984.24
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199813717.22
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199917619.37
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200018019.76
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200119136.56
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200220819.76
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200322043.64
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200425047.94
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200525265.80
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200626344.88
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200728957.42
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200833970.67
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200935430.49
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201042639.62
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201143290.74
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201240342.48
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201339192.29
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201439115.73
НаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201537173.87
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199510.06
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199610.33
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19979.14
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19988.36
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199911.00
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200010.85
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200111.39
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200212.12
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200313.06
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200414.56
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200515.17
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200616.56
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200718.11
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200820.46
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200921.69
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201026.10
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201126.51
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201224.71
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201324.00
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201423.95
НаетиОперации с недвижими имотиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201523.19
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995216738.83
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996224436.14
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997202019.07
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998177402.24
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999204297.63
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000183655.95
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001189079.08
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002202493.21
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003230321.51
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004255194.47
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005252000.45
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006261164.31
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007280008.32
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008313124.75
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009318985.51
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010304824.75
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011315138.09
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012319982.00
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013336180.53
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014316687.82
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015314883.45
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995122.25
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996124.44
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997113.64
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998105.27
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999123.38
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000109.78
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001111.82
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002117.55
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003135.88
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004148.40
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005152.64
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006163.19
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007174.49
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008193.48
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009201.85
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010192.69
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011199.39
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012202.04
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013212.29
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014200.78
НаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015199.07
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19951159306.11
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19961212269.30
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19971201913.18
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19981075475.29
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19991055144.14
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20001006819.59
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001999446.44
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002960446.67
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003977492.02
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004975359.85
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005997014.69
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20061002480.02
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20071015546.25
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008953693.47
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009935630.16
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010885972.76
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011871788.18
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012885028.13
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013888164.29
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014886687.35
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015882650.45
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995655.71
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996680.87
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997658.97
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998607.13
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999598.91
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000607.86
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001578.99
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002569.16
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003579.75
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004575.99
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005587.11
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006596.63
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007598.18
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008565.66
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009558.83
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010530.26
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011521.68
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012528.82
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013530.56
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014530.11
НаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015527.86
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995155733.36
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996162833.60
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997161164.76
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998144373.05
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999141879.64
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200075476.95
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200172826.69
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200276021.68
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003126077.35
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004133045.92
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005121737.26
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006124485.86
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007123497.89
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008115487.71
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009119272.75
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010126036.12
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011122606.04
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012122482.57
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013121842.95
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014121383.16
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015120083.17
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199588.10
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199691.48
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199788.45
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199881.61
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199980.64
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200044.91
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200142.28
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200243.68
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200373.55
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200477.56
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200576.72
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200677.49
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200777.18
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200871.04
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200974.39
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201078.60
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201176.53
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201276.35
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201375.72
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201475.43
НаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201574.61
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19951251186.70
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19961361794.68
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19971390362.33
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19981406272.00
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19991406290.00
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20001379100.88
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20011411939.23
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20021418263.20
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20031437378.44
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20041524065.71
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20051552662.32
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20061573096.16
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20071581396.08
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20081615701.54
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20091604038.04
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20101562959.87
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20111499761.84
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20121434203.88
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20131458307.55
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20141486072.56
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20151466587.36
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995800.47
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996874.48
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997907.99
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998942.68
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999921.53
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000913.85
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001942.35
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002941.51
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003952.41
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004971.50
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005972.32
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006980.92
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007986.30
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20081008.14
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20091001.68
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010976.36
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011937.51
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012896.47
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013910.52
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014927.94
СамонаетиОбщо - всички икономически дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015915.36
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995890061.06
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996976818.71
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997973679.81
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998972998.45
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999961053.31
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000919470.71
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001914204.01
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002921475.86
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003952408.22
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004976495.69
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005966111.97
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006954808.10
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007946673.04
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008952819.31
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009947436.05
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010915910.68
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011880009.73
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012822139.12
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013834413.59
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014843574.85
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015807859.89
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995605.54
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996665.72
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997680.23
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998703.83
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999679.12
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000666.02
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001670.39
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002671.71
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003667.07
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004664.77
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005654.12
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006647.76
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007642.50
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008648.25
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009643.14
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010621.53
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011598.07
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012561.01
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013568.57
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014575.65
СамонаетиСелско, горско и рибно стопанствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015553.13
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199559400.08
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199655868.80
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199764417.34
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199860600.71
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199956815.78
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200058909.53
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200160722.65
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200265769.04
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200360083.56
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200468390.45
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200571540.98
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200675866.78
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200778633.85
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200881340.30
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200981426.90
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201077712.07
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201175780.40
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201277103.20
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201373736.32
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201477454.03
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)Отработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201582958.38
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199533.80
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199631.73
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199736.96
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199835.05
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199933.28
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200034.01
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200136.33
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200235.79
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200337.14
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200439.67
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200541.05
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200643.44
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200745.59
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200846.83
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200946.66
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201044.62
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201143.43
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201244.09
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201342.25
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201443.96
СамонаетиИндустрия (с изкл. на строителството)ЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201546.85
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199559400.08
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199655868.80
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199764417.34
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199860600.71
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199956815.78
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200058909.53
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200160722.65
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200265769.04
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200360083.56
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200468390.45
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200571540.98
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200675866.78
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200778633.85
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200881340.30
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200981426.90
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201077097.07
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201174246.62
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201275585.40
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201372457.62
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201475675.80
СамонаетиПреработваща промишленостОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201581574.79
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199533.80
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199631.73
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199736.96
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199835.05
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199933.28
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200034.01
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200136.33
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200235.78
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200337.14
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200439.67
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200541.05
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200643.44
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200745.59
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200846.83
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200946.66
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201044.18
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201142.51
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201243.22
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201341.50
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201443.02
СамонаетиПреработваща промишленостЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201546.12
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199519431.95
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199624727.35
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199728187.38
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199817567.05
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199918685.87
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200018658.11
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200119649.91
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200219197.18
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200321641.61
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200422930.00
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200530315.28
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200634654.13
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200737275.98
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200850771.36
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200950685.95
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201050188.24
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201146239.54
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201246534.59
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201349250.15
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201454051.88
СамонаетиСтроителствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201558182.73
СамонаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199510.70
СамонаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199613.64
СамонаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199715.39
СамонаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19989.77
СамонаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199910.40
СамонаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200010.46
СамонаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200111.43
СамонаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200211.75
СамонаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200312.59
СамонаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200413.96
СамонаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200516.23
СамонаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200618.36
СамонаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200719.84
СамонаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200827.19
СамонаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200927.11
СамонаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201027.39
СамонаетиСтроителствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201125.21
СамонаетиСтроителствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201225.38
СамонаетиСтроителствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201327.04
СамонаетиСтроителствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201429.63
СамонаетиСтроителствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201531.92
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995227475.04
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996249851.36
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997256979.30
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998284819.36
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999296441.09
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000303318.81
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001319416.71
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002311500.62
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003309356.10
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004344929.12
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005368574.35
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006385516.46
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007390891.69
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008394233.65
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009387432.32
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010375014.35
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011365995.65
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012357599.18
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013366854.57
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014367224.82
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015366023.97
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1995120.45
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1996133.17
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1997137.51
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1998153.84
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 1999157.05
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2000160.90
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2001169.66
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2002165.93
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2003174.14
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2004185.37
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2005192.03
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2006199.71
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2007202.83
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2008204.93
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2009201.47
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2010195.24
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 2011190.68
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2012186.42
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2013191.23
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2014191.98
СамонаетиТърговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорствоЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 2015191.87
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19955367.32
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19965504.85
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19976331.48
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19986686.12
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19996845.85
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20009377.68
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200111570.82
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200211020.31
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200312371.26
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200414456.66
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200515193.09
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200615656.08
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200716216.07
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200816637.51
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200916356.96
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201015436.84
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201114613.36
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201214408.97
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201314839.08
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201413065.23
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201513263.41
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19952.89
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19962.99
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19973.47
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19983.68
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19993.73
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20004.85
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20016.04
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20025.96
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20037.41
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20047.94
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20058.21
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20068.37
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20078.75
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20089.07
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20098.94
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20108.43
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20117.99
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20127.90
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20138.15
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20147.21
СамонаетиСъздаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщенияЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20157.14
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19951354.93
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19961339.83
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19971754.34
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19981853.44
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19991932.17
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20003321.48
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20013648.73
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20025006.15
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20033620.00
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20044317.61
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20054887.79
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20065073.73
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20075168.29
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20085255.28
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20095257.24
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20105588.98
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20115810.30
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20125531.05
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20135383.61
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20144516.34
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20156188.39
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19950.72
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19960.73
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19970.97
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19981.02
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19991.06
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20001.95
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20012.16
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20022.27
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20034.24
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20044.26
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20054.34
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20064.43
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20074.55
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20084.65
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20094.66
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20104.78
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20114.87
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20124.56
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20134.44
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20143.59
СамонаетиФинансови и застрахователни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20154.38
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19951773.82
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19961754.04
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19972296.70
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19982426.44
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19992529.51
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20002592.56
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20013404.32
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20023271.13
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20033044.19
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20043757.78
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20053852.12
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20064058.95
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20074369.63
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20084754.42
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20094860.44
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20104681.26
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20114213.63
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20124236.21
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20134024.86
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20144677.06
СамонаетиОперации с недвижими имотиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20154754.12
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19950.95
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19960.95
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19971.27
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19981.34
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19991.38
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20001.39
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20011.88
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20021.83
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20031.97
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20042.37
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20052.42
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20062.48
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20072.70
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20082.93
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20093.00
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20102.89
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20112.60
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20122.63
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20132.49
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20142.87
СамонаетиОперации с недвижими имотиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 20152.91
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199517778.78
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199617905.89
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199722090.85
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199823375.36
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199924385.72
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200027193.39
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200132938.00
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200232661.75
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200329962.89
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200436582.03
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200538301.29
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200640191.24
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200742477.75
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200845526.25
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200945999.75
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201052824.65
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201145374.80
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201244770.32
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201346106.95
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201452807.33
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201555665.39
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19959.59
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19969.80
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199712.28
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199813.08
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199913.52
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200014.72
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200118.40
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200218.37
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200319.67
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200422.69
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200523.26
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200623.98
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200725.58
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200827.47
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200928.22
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201032.22
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201127.78
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201227.60
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201328.28
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201432.28
СамонаетиПрофесионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201534.15
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199511886.10
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199611387.47
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199714390.76
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199814697.19
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199915401.98
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200010988.35
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200118338.41
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200219866.20
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200318924.64
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200422485.73
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200522609.28
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200625112.35
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200725913.36
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200828229.93
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200928478.57
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201027977.73
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201126463.33
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201227668.20
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201329449.63
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201432254.50
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201530053.74
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19956.70
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19966.53
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19978.46
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19988.86
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19999.32
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 20006.10
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200110.14
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200211.53
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200311.64
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200412.44
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200512.45
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200613.75
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200714.29
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200815.63
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200915.88
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201015.71
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201114.82
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201215.57
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201316.65
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201418.13
СамонаетиДържавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работаЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201516.96
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199516657.64
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199616636.39
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199720234.38
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199821247.87
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199922198.72
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200025270.26
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200128045.66
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200228494.96
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200325965.97
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200429720.65
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200531276.19
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200632158.34
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200733776.42
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200836133.52
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200936103.85
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201037625.07
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201135261.11
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201234213.06
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201334248.79
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201436446.53
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиОтработени човекочасовеПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201541637.34
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19959.13
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 19969.24
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199711.46
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199812.20
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 199912.68
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200013.46
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200115.93
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200216.37
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200316.53
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200418.02
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200518.22
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200618.65
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200719.69
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200821.21
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 200922.59
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201023.56
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаДействителна стойностСвободни (за разпространение) 201122.05
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201221.32
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201321.42
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201422.65
СамонаетиКултура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейностиЛицаПредварителна стойностСвободни (за разпространение) 201526.05
Наличности, транзакции и други парични потоциДейност (Класификация на икономическите дейности - А3, А10, А21, А38, А64)Мерна единицаСтатус на наблюдениетоКонфиденциалностДата на ембаргоPre-break valueВремеви периодНаблюдавана стойност
Филтрирайте таблицата с данни за показване на колонна диаграма на това място.