Пътувания и посещения по цел на пътуване - Служебна

Пътувания и посещения по цел на пътуване - Служебна

Дефиниция на структурата на данните: Пътувания и посещения

Честота: МесечноЧестота
Цел на пътуване: Служебна (професионална)Цел на пътуване
Вид на пътуване: ОбщоВид на пътуване
Формат за обмен на дата и време: МесечноФормат за обмен на дата и време
Множител на измерителна единица: ЕдинициМножител на измерителна единица
Измерителна единица: бройИзмерителна единица

Географски обхватГражданствоСтатус на наблюдениетоОтчетен периодСтойност
АвстрияЧужденецДействителна стойност2012-105768
АвстрияЧужденецДействителна стойност2012-112894
АвстрияЧужденецДействителна стойност2012-122494
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-013889
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-022499
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-031907
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-044022
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-052916
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-063499
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-076555
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-084289
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-099528
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-104377
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-113159
АвстрияЧужденецДействителна стойност2013-122854
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-012886
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-022490
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-032138
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-042952
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-054290
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-063472
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-0712761
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-0811460
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-0910066
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-103812
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-113875
АвстрияЧужденецДействителна стойност2014-123124
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-013785
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-023494
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-032898
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-044066
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-052314
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-06606
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-076140
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-089935
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-098778
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-104198
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-112582
АвстрияЧужденецДействителна стойност2015-122016
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-011778
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-023332
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-032763
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-044430
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-052948
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-062490
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-074039
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-0811928
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-0915853
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-104262
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-113118
АвстрияЧужденецДействителна стойност2016-123031
АвстрияБългаринДействителна стойност2012-101783
АвстрияБългаринДействителна стойност2012-111967
АвстрияБългаринДействителна стойност2012-12962
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-012021
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-022490
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-033809
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-042421
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-054135
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-063876
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-072508
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-085063
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-094233
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-103554
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-112777
АвстрияБългаринДействителна стойност2013-121517
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-013088
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-021538
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-032664
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-042153
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-053413
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-063184
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-074320
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-085326
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-092997
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-102698
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-112492
АвстрияБългаринДействителна стойност2014-121945
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-012988
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-021642
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-033417
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-042876
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-054953
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-062395
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-073509
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-084126
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-093399
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-103038
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-112924
АвстрияБългаринДействителна стойност2015-121867
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-013011
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-023657
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-033265
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-045803
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-057563
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-065111
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-074469
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-085004
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-096615
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-104781
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-115404
АвстрияБългаринДействителна стойност2016-123331
БелгияЧужденецДействителна стойност2012-101884
БелгияЧужденецДействителна стойност2012-111037
БелгияЧужденецДействителна стойност2012-12544
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-01513
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-02472
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-03497
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-041432
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-051389
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-062883
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-072607
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-081359
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-092924
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-101487
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-11879
БелгияЧужденецДействителна стойност2013-12485
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-01472
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-02421
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-03512
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-041453
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-05672
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-064340
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-073865
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-082835
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-093042
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-102588
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-111357
БелгияЧужденецДействителна стойност2014-12804
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-011216
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-021451
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-031457
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-04603
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-05454
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-061546
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-071016
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-082940
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-091148
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-101018
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-11600
БелгияЧужденецДействителна стойност2015-12551
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-011073
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-021047
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-031071
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-041120
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-05901
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-062779
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-070
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-083705
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-098275
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-102456
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-111162
БелгияЧужденецДействителна стойност2016-12538
БелгияБългаринДействителна стойност2012-101571
БелгияБългаринДействителна стойност2012-111176
БелгияБългаринДействителна стойност2012-121350
БелгияБългаринДействителна стойност2013-011737
БелгияБългаринДействителна стойност2013-021003
БелгияБългаринДействителна стойност2013-032397
БелгияБългаринДействителна стойност2013-041655
БелгияБългаринДействителна стойност2013-054430
БелгияБългаринДействителна стойност2013-062894
БелгияБългаринДействителна стойност2013-07784
БелгияБългаринДействителна стойност2013-081239
БелгияБългаринДействителна стойност2013-091259
БелгияБългаринДействителна стойност2013-102018
БелгияБългаринДействителна стойност2013-111630
БелгияБългаринДействителна стойност2013-121139
БелгияБългаринДействителна стойност2014-011861
БелгияБългаринДействителна стойност2014-02875
БелгияБългаринДействителна стойност2014-031352
БелгияБългаринДействителна стойност2014-041678
БелгияБългаринДействителна стойност2014-053052
БелгияБългаринДействителна стойност2014-061663
БелгияБългаринДействителна стойност2014-07665
БелгияБългаринДействителна стойност2014-08370
БелгияБългаринДействителна стойност2014-09584
БелгияБългаринДействителна стойност2014-10846
БелгияБългаринДействителна стойност2014-111068
БелгияБългаринДействителна стойност2014-12970
БелгияБългаринДействителна стойност2015-012230
БелгияБългаринДействителна стойност2015-02823
БелгияБългаринДействителна стойност2015-031347
БелгияБългаринДействителна стойност2015-043356
БелгияБългаринДействителна стойност2015-053460
БелгияБългаринДействителна стойност2015-061568
БелгияБългаринДействителна стойност2015-07678
БелгияБългаринДействителна стойност2015-08639
БелгияБългаринДействителна стойност2015-09467
БелгияБългаринДействителна стойност2015-10728
БелгияБългаринДействителна стойност2015-111432
БелгияБългаринДействителна стойност2015-121408
БелгияБългаринДействителна стойност2016-012084
БелгияБългаринДействителна стойност2016-02881
БелгияБългаринДействителна стойност2016-031144
БелгияБългаринДействителна стойност2016-044008
БелгияБългаринДействителна стойност2016-052458
БелгияБългаринДействителна стойност2016-063368
БелгияБългаринДействителна стойност2016-07784
БелгияБългаринДействителна стойност2016-081390
БелгияБългаринДействителна стойност2016-091825
БелгияБългаринДействителна стойност2016-102176
БелгияБългаринДействителна стойност2016-111519
БелгияБългаринДействителна стойност2016-123134
КанадаЧужденецДействителна стойност2012-1079
КанадаЧужденецДействителна стойност2012-1175
КанадаЧужденецДействителна стойност2012-1239
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-0142
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-0257
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-0356
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-0465
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-0570
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-0667
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-0777
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-0863
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-0994
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-1066
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-11132
КанадаЧужденецДействителна стойност2013-1247
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-0124
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-0234
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-0382
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-0486
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-0586
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-0674
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-0757
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-0881
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-0967
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-1048
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-1153
КанадаЧужденецДействителна стойност2014-1239
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-0157
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-0249
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-0357
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-0479
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-0580
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-0683
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-0784
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-0863
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-0955
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-1075
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-1175
КанадаЧужденецДействителна стойност2015-1238
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-0170
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-0257
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-0365
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-0486
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-0576
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-0662
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-0768
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-0855
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-0964
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-1079
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-1188
КанадаЧужденецДействителна стойност2016-1238
КанадаБългаринДействителна стойност2012-10127
КанадаБългаринДействителна стойност2012-1150
КанадаБългаринДействителна стойност2012-1288
КанадаБългаринДействителна стойност2013-0130
КанадаБългаринДействителна стойност2013-02117
КанадаБългаринДействителна стойност2013-0337
КанадаБългаринДействителна стойност2013-0482
КанадаБългаринДействителна стойност2013-050
КанадаБългаринДействителна стойност2013-06370
КанадаБългаринДействителна стойност2013-07313
КанадаБългаринДействителна стойност2013-08304
КанадаБългаринДействителна стойност2013-0939
КанадаБългаринДействителна стойност2013-100
КанадаБългаринДействителна стойност2013-110
КанадаБългаринДействителна стойност2013-120
КанадаБългаринДействителна стойност2014-0177
КанадаБългаринДействителна стойност2014-0243
КанадаБългаринДействителна стойност2014-03221
КанадаБългаринДействителна стойност2014-040
КанадаБългаринДействителна стойност2014-05144
КанадаБългаринДействителна стойност2014-06142
КанадаБългаринДействителна стойност2014-070
КанадаБългаринДействителна стойност2014-08142
КанадаБългаринДействителна стойност2014-090
КанадаБългаринДействителна стойност2014-100
КанадаБългаринДействителна стойност2014-110
КанадаБългаринДействителна стойност2014-12188
КанадаБългаринДействителна стойност2015-011106
КанадаБългаринДействителна стойност2015-02224
КанадаБългаринДействителна стойност2015-030
КанадаБългаринДействителна стойност2015-040
КанадаБългаринДействителна стойност2015-050
КанадаБългаринДействителна стойност2015-060
КанадаБългаринДействителна стойност2015-07144
КанадаБългаринДействителна стойност2015-080
КанадаБългаринДействителна стойност2015-09195
КанадаБългаринДействителна стойност2015-100
КанадаБългаринДействителна стойност2015-11170
КанадаБългаринДействителна стойност2015-120
КанадаБългаринДействителна стойност2016-01307
КанадаБългаринДействителна стойност2016-020
КанадаБългаринДействителна стойност2016-03285
КанадаБългаринДействителна стойност2016-0472
КанадаБългаринДействителна стойност2016-05141
КанадаБългаринДействителна стойност2016-06198
КанадаБългаринДействителна стойност2016-07197
КанадаБългаринДействителна стойност2016-081086
КанадаБългаринДействителна стойност2016-09284
КанадаБългаринДействителна стойност2016-100
КанадаБългаринДействителна стойност2016-11226
КанадаБългаринДействителна стойност2016-1254
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2012-10427
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2012-11350
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2012-12290
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-0179
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-02135
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-03305
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-04494
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-05594
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-06685
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-0786
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-080
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-09924
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-10534
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-11449
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2013-12254
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-01115
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-0226
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-0322
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-0450
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-05795
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-064340
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-071623
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-08336
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-091631
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-101749
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-111432
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2014-12480
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-01252
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-02273
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-030
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-0450
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-05497
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-063452
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-070
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-08258
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-091673
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-101905
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-11437
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2015-12367
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-01260
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-02287
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-03267
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-04828
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-05403
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-061978
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-070
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-08974
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-092038
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-101177
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-11365
ШвейцарияЧужденецДействителна стойност2016-12580
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2012-10649
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2012-11310
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2012-1289
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-01153
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-02113
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-03902
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-040
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-05524
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-06168
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-07679
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-08804
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-09174
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-101364
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-110
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2013-120
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-01152
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-02122
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-03290
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-04255
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-05470
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-06137
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-07716
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-08364
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-09512
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-10463
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-11111
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2014-1266
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-01584
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-02633
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-03223
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-04401
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-05271
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-06180
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-07499
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-0843
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-09305
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-10364
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-11730
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2015-12230
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-01186
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-021089
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-03266
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-04191
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-05182
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-06819
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-07486
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-08227
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-09606
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-10467
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-11485
ШвейцарияБългаринДействителна стойност2016-12478
КипърЧужденецДействителна стойност2012-10357
КипърЧужденецДействителна стойност2012-11201
КипърЧужденецДействителна стойност2012-12148
КипърЧужденецДействителна стойност2013-01345
КипърЧужденецДействителна стойност2013-02386
КипърЧужденецДействителна стойност2013-03157
КипърЧужденецДействителна стойност2013-04394
КипърЧужденецДействителна стойност2013-05398
КипърЧужденецДействителна стойност2013-06585
КипърЧужденецДействителна стойност2013-071043
КипърЧужденецДействителна стойност2013-08504
КипърЧужденецДействителна стойност2013-09195
КипърЧужденецДействителна стойност2013-10327
КипърЧужденецДействителна стойност2013-11112
КипърЧужденецДействителна стойност2013-12128
КипърЧужденецДействителна стойност2014-01423
КипърЧужденецДействителна стойност2014-02432
КипърЧужденецДействителна стойност2014-03129
КипърЧужденецДействителна стойност2014-040
КипърЧужденецДействителна стойност2014-05504
КипърЧужденецДействителна стойност2014-060
КипърЧужденецДействителна стойност2014-071018
КипърЧужденецДействителна стойност2014-080
КипърЧужденецДействителна стойност2014-092413
КипърЧужденецДействителна стойност2014-10390
КипърЧужденецДействителна стойност2014-110
КипърЧужденецДействителна стойност2014-12827
КипърЧужденецДействителна стойност2015-01551
КипърЧужденецДействителна стойност2015-020
КипърЧужденецДействителна стойност2015-03108
КипърЧужденецДействителна стойност2015-0483
КипърЧужденецДействителна стойност2015-051380
КипърЧужденецДействителна стойност2015-06161
КипърЧужденецДействителна стойност2015-071290
КипърЧужденецДействителна стойност2015-08255
КипърЧужденецДействителна стойност2015-090
КипърЧужденецДействителна стойност2015-10449
КипърЧужденецДействителна стойност2015-11446
КипърЧужденецДействителна стойност2015-12341
КипърЧужденецДействителна стойност2016-01205
КипърЧужденецДействителна стойност2016-02227
КипърЧужденецДействителна стойност2016-0387
КипърЧужденецДействителна стойност2016-04299
КипърЧужденецДействителна стойност2016-05690
КипърЧужденецДействителна стойност2016-060
КипърЧужденецДействителна стойност2016-072895
КипърЧужденецДействителна стойност2016-08797
КипърЧужденецДействителна стойност2016-090
КипърЧужденецДействителна стойност2016-10163
КипърЧужденецДействителна стойност2016-11681
КипърЧужденецДействителна стойност2016-12498
КипърБългаринДействителна стойност2012-1049
КипърБългаринДействителна стойност2012-1132
КипърБългаринДействителна стойност2012-1265
КипърБългаринДействителна стойност2013-01461
КипърБългаринДействителна стойност2013-02128
КипърБългаринДействителна стойност2013-031052
КипърБългаринДействителна стойност2013-04338
КипърБългаринДействителна стойност2013-050
КипърБългаринДействителна стойност2013-06730
КипърБългаринДействителна стойност2013-070
КипърБългаринДействителна стойност2013-0891
КипърБългаринДействителна стойност2013-09255
КипърБългаринДействителна стойност2013-1053
КипърБългаринДействителна стойност2013-110
КипърБългаринДействителна стойност2013-120
КипърБългаринДействителна стойност2014-0191
КипърБългаринДействителна стойност2014-0282
КипърБългаринДействителна стойност2014-03122
КипърБългаринДействителна стойност2014-04299
КипърБългаринДействителна стойност2014-05136
КипърБългаринДействителна стойност2014-0661
КипърБългаринДействителна стойност2014-0761
КипърБългаринДействителна стойност2014-0835
КипърБългаринДействителна стойност2014-09700
КипърБългаринДействителна стойност2014-10597
КипърБългаринДействителна стойност2014-11181
КипърБългаринДействителна стойност2014-120
КипърБългаринДействителна стойност2015-010
КипърБългаринДействителна стойност2015-020
КипърБългаринДействителна стойност2015-0331
КипърБългаринДействителна стойност2015-04384
КипърБългаринДействителна стойност2015-050
КипърБългаринДействителна стойност2015-060
КипърБългаринДействителна стойност2015-070
КипърБългаринДействителна стойност2015-08298
КипърБългаринДействителна стойност2015-090
КипърБългаринДействителна стойност2015-100
КипърБългаринДействителна стойност2015-110
КипърБългаринДействителна стойност2015-12349
КипърБългаринДействителна стойност2016-01101
КипърБългаринДействителна стойност2016-0227
КипърБългаринДействителна стойност2016-03114
КипърБългаринДействителна стойност2016-04265
КипърБългаринДействителна стойност2016-05163
КипърБългаринДействителна стойност2016-06256
КипърБългаринДействителна стойност2016-07195
КипърБългаринДействителна стойност2016-080
КипърБългаринДействителна стойност2016-0978
КипърБългаринДействителна стойност2016-10224
КипърБългаринДействителна стойност2016-11257
КипърБългаринДействителна стойност2016-12396
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2012-104149
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2012-111683
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2012-121528
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-01239
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-02502
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-031013
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-04896
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-051047
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-061563
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-071213
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-081801
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-092475
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-103878
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-111892
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2013-122026
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-01312
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-02454
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-031102
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-04954
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-051054
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-061085
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-071428
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-084197
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-096023
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-102020
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-11843
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2014-121569
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-01782
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-020
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-03890
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-04718
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-052169
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-064454
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-072552
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-085108
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-095662
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-103501
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-111946
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2015-121705
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-01608
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-02970
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-031494
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-04268
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-053372
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-062230
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-073259
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-087472
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-095276
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-103706
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-111757
Чешка републикаЧужденецДействителна стойност2016-121718
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2012-101476
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2012-11485
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2012-12866
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-010
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-02471
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-03951
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-041360
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-052244
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-06796
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-071442
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-081430
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-09707
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-102067
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-111409
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2013-121275
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-011420
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-02424
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-03798
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-04693
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-051753
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-061642
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-07300
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-082024
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-091027
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-101141
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-11827
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2014-12588
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-01644
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-02636
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-032752
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-043542
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-05932
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-061057
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-071263
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-081329
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-091672
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-10978
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-112118
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2015-12923
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-011163
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-023304
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-034677
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-042533
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-052659
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-065135
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-074121
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-081656
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-091905
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-102780
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-112552
Чешка републикаБългаринДействителна стойност2016-122036
ГерманияЧужденецДействителна стойност2012-108201
ГерманияЧужденецДействителна стойност2012-114703
ГерманияЧужденецДействителна стойност2012-123577
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-014047
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-023029
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-034225
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-047336
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-056595
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-0613096
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-0712206
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-0810567
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-0917414
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-107803
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-115054
ГерманияЧужденецДействителна стойност2013-124002
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-013606
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-024254
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-033958
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-048715
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-057649
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-0623383
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-0736699
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-0819125
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-0922737
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-107432
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-113988
ГерманияЧужденецДействителна стойност2014-125819
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-016250
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-024104
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-033423
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-045532
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-054964
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-068960
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-0713295
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-0812553
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-0917380
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-106665
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-114178
ГерманияЧужденецДействителна стойност2015-125606
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-013797
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-025429
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-034762
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-044983
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-0510046
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-0619473
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-0711414
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-0822519
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-0920687
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-108483
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-115820
ГерманияЧужденецДействителна стойност2016-126094
ГерманияБългаринДействителна стойност2012-103251
ГерманияБългаринДействителна стойност2012-114928
ГерманияБългаринДействителна стойност2012-128110
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-016133
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-023446
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-036588
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-044391
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-059145
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-067237
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-0713160
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-088326
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-097327
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-104321
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-114410
ГерманияБългаринДействителна стойност2013-128328
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-015860
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-023376
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-036271
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-044357
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-056328
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-065445
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-0713860
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-085838
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-096911
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-104615
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-113090
ГерманияБългаринДействителна стойност2014-128097
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-015844
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-025528
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-038061
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-047481
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-056154
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-066979
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-0717282
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-088146
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-097360
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-105994
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-115692
ГерманияБългаринДействителна стойност2015-1213635
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-017114
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-027129
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-037920
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-049824
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0512507
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0613404
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0714306
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-0811705
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-099945
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-109456
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-114793
ГерманияБългаринДействителна стойност2016-1211655
ДанияЧужденецДействителна стойност2012-10845
ДанияЧужденецДействителна стойност2012-11526
ДанияЧужденецДействителна стойност2012-12394
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-01326
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-02169
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-03224
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-04198
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-05419
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-06371
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-072043
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-08690
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-091551
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-10847
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-11412
ДанияЧужденецДействителна стойност2013-12375
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-01254
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-02114
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-03291
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-04268
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-05440
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-061628
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-071158
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-081213
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-09470
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-10583
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-11708
ДанияЧужденецДействителна стойност2014-12323
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-01331
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-020
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-0390
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-04436
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-05303
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-06351
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-072700
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-080
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-09608
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-10387
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-110
ДанияЧужденецДействителна стойност2015-120
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-01137
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-02267
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-03133
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-04100
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-05735
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-062623
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-070
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-080
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-09601
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-100
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-111089
ДанияЧужденецДействителна стойност2016-12388
ДанияБългаринДействителна стойност2012-10175
ДанияБългаринДействителна стойност2012-11154
ДанияБългаринДействителна стойност2012-12559
ДанияБългаринДействителна стойност2013-01106
ДанияБългаринДействителна стойност2013-02112
ДанияБългаринДействителна стойност2013-03266
ДанияБългаринДействителна стойност2013-04274
ДанияБългаринДействителна стойност2013-05261
ДанияБългаринДействителна стойност2013-06535
ДанияБългаринДействителна стойност2013-07862
ДанияБългаринДействителна стойност2013-08546
ДанияБългаринДействителна стойност2013-090
ДанияБългаринДействителна стойност2013-100
ДанияБългаринДействителна стойност2013-11256
ДанияБългаринДействителна стойност2013-12350
ДанияБългаринДействителна стойност2014-0197
ДанияБългаринДействителна стойност2014-02203
ДанияБългаринДействителна стойност2014-03451
ДанияБългаринДействителна стойност2014-040
ДанияБългаринДействителна стойност2014-05122
ДанияБългаринДействителна стойност2014-06198
ДанияБългаринДействителна стойност2014-07148
ДанияБългаринДействителна стойност2014-08959
ДанияБългаринДействителна стойност2014-091000
ДанияБългаринДействителна стойност2014-10834
ДанияБългаринДействителна стойност2014-11573
ДанияБългаринДействителна стойност2014-12223
ДанияБългаринДействителна стойност2015-010
ДанияБългаринДействителна стойност2015-02204
ДанияБългаринДействителна стойност2015-030
ДанияБългаринДействителна стойност2015-04334
ДанияБългаринДействителна стойност2015-050
ДанияБългаринДействителна стойност2015-06171
ДанияБългаринДействителна стойност2015-07332
ДанияБългаринДействителна стойност2015-080
ДанияБългаринДействителна стойност2015-09365
ДанияБългаринДействителна стойност2015-10400
ДанияБългаринДействителна стойност2015-11263
ДанияБългаринДействителна стойност2015-12411
ДанияБългаринДействителна стойност2016-01210
ДанияБългаринДействителна стойност2016-02219
ДанияБългаринДействителна стойност2016-03819
ДанияБългаринДействителна стойност2016-04508
ДанияБългаринДействителна стойност2016-05408
ДанияБългаринДействителна стойност2016-06663
ДанияБългаринДействителна стойност2016-07507
ДанияБългаринДействителна стойност2016-08892
ДанияБългаринДействителна стойност2016-090
ДанияБългаринДействителна стойност2016-101347
ДанияБългаринДействителна стойност2016-11235
ДанияБългаринДействителна стойност2016-120
ИспанияЧужденецДействителна стойност2012-101943
ИспанияЧужденецДействителна стойност2012-111388
ИспанияЧужденецДействителна стойност2012-121084
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-01778
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-02661
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-03477
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-04398
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-051246
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-061296
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-072564
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-08811
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-092833
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-101840
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-111455
ИспанияЧужденецДействителна стойност2013-121104
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-01995
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-02739
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-03662
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-04671
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-051602
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-062543
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-073043
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-082156
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-095545
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-101478
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-111921
ИспанияЧужденецДействителна стойност2014-121573
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-01857
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-02994
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-031352
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-041857
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-05761
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-061099
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-072682
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-081294
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-092622
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-10679
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-111632
ИспанияЧужденецДействителна стойност2015-121578
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-01944
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-021307
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-031324
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-041364
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-05879
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-062322
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-075194
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-080
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-097031
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-101451
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-111580
ИспанияЧужденецДействителна стойност2016-121195
ИспанияБългаринДействителна стойност2012-10668
ИспанияБългаринДействителна стойност2012-112661
ИспанияБългаринДействителна стойност2012-12613
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-012174
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-021040
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-031275
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-04871
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-051000
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-062849
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-071431
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-082508
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-091043
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-10633
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-111334
ИспанияБългаринДействителна стойност2013-12945
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-011943
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-021615
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-031378
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-04986
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-052393
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-061589
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-071990
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-084163
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-091080
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-10747
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-11861
ИспанияБългаринДействителна стойност2014-121553
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-011326
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-022080
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-031220
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-041184
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-051144
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-061591
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-07716
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-080
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-091647
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-101026
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-111178
ИспанияБългаринДействителна стойност2015-121591
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-014170
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-023606
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-031751
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-042118
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-051314
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-063004
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-071750
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-081396
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-09865
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-102419
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-111103
ИспанияБългаринДействителна стойност2016-121595
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2012-1074906
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2012-1148968
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2012-1246421
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-0142653
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-0225460
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-0342682
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-0462947
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-0568544
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-0675024
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-0792300
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-0861518
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-09116242
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-1070857
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-1150916
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2013-1246106
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-0140393
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-0230313
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-0342386
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-0461371
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-0576564
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-0690667
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-07161615
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-08105192
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-09144265
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-1058739
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-1171576
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2014-1247273
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-0161666
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-0243783
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-0355264
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-0464071
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-05103218
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-06101303
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-0771745
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-08101813
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-09114560
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-1067710
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-1161532
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2015-1252443
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-0140348
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-0240407
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-0348499
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-0484800
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-0591485
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-06177989
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-0791845
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-08109052
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-09155814
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-1086019
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-1178194
Европейски съюзЧужденецДействителна стойност2016-1272829
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2012-1044328
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2012-1138721
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2012-1233267
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0140110
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0236982
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0349165
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0440768
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0550059
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0648937
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0750177
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0857904
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-0942425
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-1046787
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-1143226
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2013-1237446
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0146163
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0234490
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0345654
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0439459
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0571884
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0658503
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0758854
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0847084
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-0962667
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-1048511
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-1138951
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2014-1238309
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0164670
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0238773
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0352172
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0466190
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0586435
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0662036
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0747714
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0838880
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-0969855
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-1068366
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-1149687
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2015-1261687
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-0164864
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-0248401
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-0362133
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-0484707
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-0598921
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-06104547
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-0757521
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-0851247
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-0976592
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-1081815
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-1175123
Европейски съюзБългаринДействителна стойност2016-1266960
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2012-10309
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2012-11242
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2012-12226
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-015
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-02235
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-0359
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-04392
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-05555
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-06775
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-07218
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-08146
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-091329
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-10198
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-11107
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2013-12202
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-0154
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-02212
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-0334
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-04323
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-05168
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-061057
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-07301
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-08536
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-091010
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-10328
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-110
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2014-12381
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-0176
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-020
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-0322
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-04400
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-051310
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-0625
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-070
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-08382
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-09124
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-10354
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-1121
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2015-12131
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-01197
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-02556
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-0348
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-04495
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-05648
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-06463
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-07737
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-08853
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-091925
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-10540
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-11374
Други страни от ЕСЧужденецДействителна стойност2016-12383
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2012-10335
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2012-11274
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2012-12209
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-0176
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-02233
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-03570
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-04165
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-05244
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-06491
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-07846
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-08401
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-09420
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-10257
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-11368
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2013-12539
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-01714
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-02323
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-03137
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-04324
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-05592
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-06773
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-071538
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-08246
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-09481
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-10239
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-11174
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2014-12255
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-01392
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-02272
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-03233
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-041012
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-05241
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-06869
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-07719
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-08548
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-091374
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-10188
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-11544
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2015-1251
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-01432
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-02275
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-03497
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-04758
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-05363
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-06368
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-0754
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-08556
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-09612
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-10315
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-11386
Други страни от ЕСБългаринДействителна стойност2016-12176
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2012-1015859
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2012-1115910
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2012-1213783
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0112977
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0213652
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0317496
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0415785
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0517904
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0626365
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0725130
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0820051
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-0916723
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-1016002
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-1115639
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2013-1213703
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-019672
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0211430
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0315447
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0415392
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0518368
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0628828
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0724668
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0821128
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-0920779
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-1020324
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-1119491
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2014-1215788
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-0114571
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-0215076
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-0316813
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-0417054
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-0519238
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-0624317
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-0718141
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-0819503
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-0920478
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-1022618
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-1119074
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2015-1217988
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-0116049
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-0219055
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-0321091
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-0420999
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-0522197
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-0627538
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-0721801
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-0822830
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-0920938
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-1024101
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-1122266
Други европейски страниЧужденецДействителна стойност2016-1221466
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2012-1018951
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2012-1122574
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2012-1220224
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0118128
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0216111
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0334050
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0426890
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0528632
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0633545
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0719390
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0825052
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-0925997
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-1023275
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-1112551
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2013-1212853
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0121564
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0222614
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0333680
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0436598
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0531527
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0646923
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0730057
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0833284
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-0934105
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-1023680
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-1123913
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2014-1225427
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0124139
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0215063
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0333587
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0431864
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0530324
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0640357
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0733010
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0826412
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-0925252
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-1017344
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-1123453
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2015-1226175
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0126731
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0220177
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0326553
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0426623
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0532144
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0634833
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0734393
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0823274
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-0923561
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-1022433
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-1122953
Други европейски страниБългаринДействителна стойност2016-1224495
ФинландияЧужденецДействителна стойност2012-10109
ФинландияЧужденецДействителна стойност2012-1184
ФинландияЧужденецДействителна стойност2012-1273
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-010
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-0294
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-03344
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-04183
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-05287
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-06245
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-07186
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-08117
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-09235
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-1097
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-1175
ФинландияЧужденецДействителна стойност2013-1264
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-01152
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-0286
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-03314
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-04134
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-05268
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-060
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-070
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-08265
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-090
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-100
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-110
ФинландияЧужденецДействителна стойност2014-120
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-010
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-020
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-03177
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-040
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-050
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-06669
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-07338
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-08187
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-090
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-10101
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-11213
ФинландияЧужденецДействителна стойност2015-12103
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-010
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-02143
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-0378
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-04607
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-05622
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-060
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-070
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-08237
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-090
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-100
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-110
ФинландияЧужденецДействителна стойност2016-12105
ФинландияБългаринДействителна стойност2012-1055
ФинландияБългаринДействителна стойност2012-110
ФинландияБългаринДействителна стойност2012-1289
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-010
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-020
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-03224
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-04122
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-0572
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-0678
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-070
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-08402
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-090
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-1046
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-1141
ФинландияБългаринДействителна стойност2013-1254
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-010
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-020
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-03309
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-040
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-050
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-0692
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-070
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-080
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-090
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-100
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-119
ФинландияБългаринДействителна стойност2014-1234
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-0168
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-02143
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-030
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-040
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-050
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-06214
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-070
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-080
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-090
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-1057
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-11363
ФинландияБългаринДействителна стойност2015-120
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-01177
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-020
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-030
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-04204
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-05296
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-06184
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-070
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-08302
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-09203
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-100
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-110
ФинландияБългаринДействителна стойност2016-120
ФранцияЧужденецДействителна стойност2012-103529
ФранцияЧужденецДействителна стойност2012-111655
ФранцияЧужденецДействителна стойност2012-121220
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-011349
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-02945
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-031409
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-042802
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-053139
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-063154
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-074822
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-083602
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-094988
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-103314
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-111722
ФранцияЧужденецДействителна стойност2013-121491
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-011246
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-02939
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-031830
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-042283
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-052790
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-063310
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-076792
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-085505
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-0913736
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-102593
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-112593
ФранцияЧужденецДействителна стойност2014-121897
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-012143
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-022611
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-031980
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-042140
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-053034
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-063224
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-074981
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-0810509
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-0914721
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-101549
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-113503
ФранцияЧужденецДействителна стойност2015-121828
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-011492
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-021252
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-032268
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-042600
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-053124
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-064024
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-075772
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-0810880
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-097124
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-101971
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-112948
ФранцияЧужденецДействителна стойност2016-121832
ФранцияБългаринДействителна стойност2012-102078
ФранцияБългаринДействителна стойност2012-111954
ФранцияБългаринДействителна стойност2012-121035
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-01766
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-021216
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-034323
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-043299
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-052481
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-062677
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-071753
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-082010
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-092655
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-101381
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-111650
ФранцияБългаринДействителна стойност2013-12773
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-01473
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-021749
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-032908
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-042390
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-053412
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-063154
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-071045
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-082921
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-092708
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-102946
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-112396
ФранцияБългаринДействителна стойност2014-121307
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-011982
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-021784
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-03660
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-041917
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-053382
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-063004
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-071242
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-081819
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-092138
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-101278
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-111211
ФранцияБългаринДействителна стойност2015-12630
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-012607
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-022406
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-032740
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-041873
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-053488
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-063405
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-071838
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-082419
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-093039
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-103461
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-111574
ФранцияБългаринДействителна стойност2016-121130
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2012-102768
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2012-112036
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2012-121740
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-012150
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-021424
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-032098
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-042669
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-052542
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-062148
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-073129
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-083309
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-095924
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-102448
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-111242
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2013-121534
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-011179
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-021565
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-032604
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-042483
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-054458
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-066620
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-079124
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-084755
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-093336
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-102104
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-112786
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2014-122491
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-015450
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-023348
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-031611
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-043344
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-054367
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-064263
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-072418
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-082899
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-093314
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-101166
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-112549
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2015-122943
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-013050
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-025145
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-032607
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-043556
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-057993
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-0612189
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-073882
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-083345
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-098271
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-103782
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-114560
Обединено кралствоЧужденецДействителна стойност2016-122152
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2012-101368
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2012-112602
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2012-122194
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-011349
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-021008
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-034209
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-042087
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-052574
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-061261
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-07626
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-081596
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-093393
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-101470
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-111662
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2013-121531
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-011764
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-021321
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-032294
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-041657
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-053100
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-061940
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-071951
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-082425
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-092128
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-101894
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-111582
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2014-122734
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-012020
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-021495
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-032617
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-043059
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-053802
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-062200
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-072707
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-082227
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-092178
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-101534
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-112166
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2015-122068
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-012781
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-021800
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-032687
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-043617
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-053469
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-063367
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-074261
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-082327
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-092524
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-103938
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-113146
Обединено кралствоБългаринДействителна стойност2016-122422
ГърцияЧужденецДействителна стойност2012-1013222
ГърцияЧужденецДействителна стойност2012-119705
ГърцияЧужденецДействителна стойност2012-1211205
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0120156
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-025754
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-038662
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0414954
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0521082
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0615002
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0725472
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0812205
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-0922857
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-1014057
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-119712
ГърцияЧужденецДействителна стойност2013-1212180
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0119330
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-024869
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-039138
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0413869
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0522401
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0613517
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0724951
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0814295
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-0937196
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-108214
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-1116789
ГърцияЧужденецДействителна стойност2014-127612
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0129475
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0214184
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0317226
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0413629
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0530932
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0627218
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-077081
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-089833
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-0914714
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-1020003
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-1113805
ГърцияЧужденецДействителна стойност2015-1219546
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0118707
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-026466
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0312718
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0427285
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0515067
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0638796
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-078934
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0820186
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-0919430
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-1019145
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-1125264
ГърцияЧужденецДействителна стойност2016-1227233
ГърцияБългаринДействителна стойност2012-1018172
ГърцияБългаринДействителна стойност2012-119479
ГърцияБългаринДействителна стойност2012-129574
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0114068
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0214910
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-038931
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-048154
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0511754
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-069738
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-079199
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0810372
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-0911112
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-1014266
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-1112757
ГърцияБългаринДействителна стойност2013-1211198
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0117189
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0215375
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0313392
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0410513
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0526027
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0617898
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0714813
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-085793
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-0927138
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-1021650
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-1114677
ГърцияБългаринДействителна стойност2014-129567
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0136683
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0216451
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0315614
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0424025
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0543262
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0619104
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-073597
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-084073
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-0929585
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-1039040
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-1116984
ГърцияБългаринДействителна стойност2015-1222883
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0129498
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0212476
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0315594
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0432603
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0544387
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0626924
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-073914
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-086872
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-0926259
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-1033830
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-1129868
ГърцияБългаринДействителна стойност2016-1220512
HRЧужденецДействителна стойност2013-07324
HRЧужденецДействителна стойност2013-08358
HRЧужденецДействителна стойност2013-09551
HRЧужденецДействителна стойност2013-10476
HRЧужденецДействителна стойност2013-11421
HRЧужденецДействителна стойност2013-12241
HRЧужденецДействителна стойност2014-01264
HRЧужденецДействителна стойност2014-02224
HRЧужденецДействителна стойност2014-03463
HRЧужденецДействителна стойност2014-04319
HRЧужденецДействителна стойност2014-0568
HRЧужденецДействителна стойност2014-060
HRЧужденецДействителна стойност2014-07701
HRЧужденецДействителна стойност2014-080
HRЧужденецДействителна стойност2014-09790
HRЧужденецДействителна стойност2014-10323
HRЧужденецДействителна стойност2014-111069
HRЧужденецДействителна стойност2014-121184
HRЧужденецДействителна стойност2015-010
HRЧужденецДействителна стойност2015-02589
HRЧужденецДействителна стойност2015-031192
HRЧужденецДействителна стойност2015-041150
HRЧужденецДействителна стойност2015-05757
HRЧужденецДействителна стойност2015-06723
HRЧужденецДействителна стойност2015-070
HRЧужденецДействителна стойност2015-0835
HRЧужденецДействителна стойност2015-09500
HRЧужденецДействителна стойност2015-10534
HRЧужденецДействителна стойност2015-11475
HRЧужденецДействителна стойност2015-12904
HRЧужденецДействителна стойност2016-010
HRЧужденецДействителна стойност2016-02120
HRЧужденецДействителна стойност2016-031112
HRЧужденецДействителна стойност2016-04273
HRЧужденецДействителна стойност2016-05325
HRЧужденецДействителна стойност2016-06995
HRЧужденецДействителна стойност2016-07782
HRЧужденецДействителна стойност2016-080
HRЧужденецДействителна стойност2016-09887
HRЧужденецДействителна стойност2016-10216
HRЧужденецДействителна стойност2016-11457
HRЧужденецДействителна стойност2016-12496
HRБългаринДействителна стойност2013-07909
HRБългаринДействителна стойност2013-080
HRБългаринДействителна стойност2013-090
HRБългаринДействителна стойност2013-10199
HRБългаринДействителна стойност2013-110
HRБългаринДействителна стойност2013-120
HRБългаринДействителна стойност2014-01261
HRБългаринДействителна стойност2014-02231
HRБългаринДействителна стойност2014-03429
HRБългаринДействителна стойност2014-04484
HRБългаринДействителна стойност2014-05583
HRБългаринДействителна стойност2014-0651
HRБългаринДействителна стойност2014-070
HRБългаринДействителна стойност2014-08323
HRБългаринДействителна стойност2014-09138
HRБългаринДействителна стойност2014-10114
HRБългаринДействителна стойност2014-11294
HRБългаринДействителна стойност2014-12149
HRБългаринДействителна стойност2015-01446
HRБългаринДействителна стойност2015-02191
HRБългаринДействителна стойност2015-031138
HRБългаринДействителна стойност2015-04864
HRБългаринДействителна стойност2015-05312
HRБългаринДействителна стойност2015-06557
HRБългаринДействителна стойност2015-070
HRБългаринДействителна стойност2015-080
HRБългаринДействителна стойност2015-09549
HRБългаринДействителна стойност2015-10206
HRБългаринДействителна стойност2015-11160
HRБългаринДействителна стойност2015-12202
HRБългаринДействителна стойност2016-01188
HRБългаринДействителна стойност2016-02817
HRБългаринДействителна стойност2016-032474
HRБългаринДействителна стойност2016-041003
HRБългаринДействителна стойност2016-051945
HRБългаринДействителна стойност2016-06463
HRБългаринДействителна стойност2016-07538
HRБългаринДействителна стойност2016-08456
HRБългаринДействителна стойност2016-09297
HRБългаринДействителна стойност2016-101208
HRБългаринДействителна стойност2016-11179
HRБългаринДействителна стойност2016-120
УнгарияЧужденецДействителна стойност2012-102328
УнгарияЧужденецДействителна стойност2012-111239
УнгарияЧужденецДействителна стойност2012-12940
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-01863
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-02547
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-03239
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-041265
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-051101
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-06962
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-072012
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-08877
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-092662
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-102229
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-111237
УнгарияЧужденецДействителна стойност2013-12844
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-01749
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-02696
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-03354
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-041297
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-051063
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-063419
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-073324
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-082446
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-090
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-10383
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-11749
УнгарияЧужденецДействителна стойност2014-12394
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-01261
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-02243
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-03464
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-041330
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-054164
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-063185
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-07598
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-081138
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-092709
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-10573
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-111973
УнгарияЧужденецДействителна стойност2015-12406
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-01141
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-02184
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-031031
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-041322
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-051452
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-063301
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-070
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-082451
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-094236
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-101395
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-11318
УнгарияЧужденецДействителна стойност2016-12365
УнгарияБългаринДействителна стойност2012-10800
УнгарияБългаринДействителна стойност2012-11657
УнгарияБългаринДействителна стойност2012-12383
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-01179
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-02687
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-03749
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-040
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-05956
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-06923
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-07481
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-08668
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-090
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-101329
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-11277
УнгарияБългаринДействителна стойност2013-12409
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-01414
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-02321
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-03211
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-04197
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-051719
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-06515
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-07895
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-081356
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-091006
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-100
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-110
УнгарияБългаринДействителна стойност2014-121342
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-011088
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-020
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-031187
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-04807
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-051180
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-061117
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-07763
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-081142
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-091302
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-101692
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-11914
УнгарияБългаринДействителна стойност2015-121935
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-01654
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-021195
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-03418
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-041182
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-05964
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-061296
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-071195
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-081602
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-091108
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-10684
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-111134
УнгарияБългаринДействителна стойност2016-120
ИрландияЧужденецДействителна стойност2012-10311
ИрландияЧужденецДействителна стойност2012-11124
ИрландияЧужденецДействителна стойност2012-12218
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-010
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-020
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-03547
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-04347
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-05394
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-060
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-0734
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-0810
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-090
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-10209
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-11105
ИрландияЧужденецДействителна стойност2013-120
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-0138
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-020
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-03358
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-04352
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-050
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-060
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-07633
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-080
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-09447
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-1085
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-11230
ИрландияЧужденецДействителна стойност2014-1225
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-010
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-020
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-03300
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-04263
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-05843
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-060
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-070
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-080
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-090
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-100
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-11200
ИрландияЧужденецДействителна стойност2015-1219
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-0110
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-02249
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-03189
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-0445
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-05669
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-061229
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-070
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-080
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-091147
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-10170
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-11166
ИрландияЧужденецДействителна стойност2016-12185
ИрландияБългаринДействителна стойност2012-1049
ИрландияБългаринДействителна стойност2012-110
ИрландияБългаринДействителна стойност2012-1289
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-01159
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-0298
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-030
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-040
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-05219
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-060
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-070
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-080
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-090
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-100
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-11242
ИрландияБългаринДействителна стойност2013-12365
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-010
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-020
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-03154
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-0451
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-05368
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-0686
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-0764
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-08160
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-09194
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-10170
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-11417
ИрландияБългаринДействителна стойност2014-120
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-01395
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-0264
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-0362
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-04121
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-050
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-060
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-070
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-080
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-09214
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-100
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-110
ИрландияБългаринДействителна стойност2015-120
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-01387
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-020
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-03153
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-0445
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-05315
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-06956
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-07361
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-081169
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-090
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-10202
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-110
ИрландияБългаринДействителна стойност2016-120
ИзраелЧужденецДействителна стойност2012-10241
ИзраелЧужденецДействителна стойност2012-11270
ИзраелЧужденецДействителна стойност2012-12205
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-01204
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-02163
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-03152
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-04221
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-05282
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-06218
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-07216
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-08223
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-09172
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-10212
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-11207
ИзраелЧужденецДействителна стойност2013-12184
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-01183
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-02211
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-03190
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-04183
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-05202
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-06223
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-07241
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-08210
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-09198
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-10206
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-11251
ИзраелЧужденецДействителна стойност2014-12195
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-01204
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-02157
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-03252
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-04146
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-05184
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-06211
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-07212
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-08270
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-09142
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-10232
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-11253
ИзраелЧужденецДействителна стойност2015-12178
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-01181
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-02200
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-03245
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-04170
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-05276
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-06213
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-07269
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-08314
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-09208
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-10401
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-11232
ИзраелЧужденецДействителна стойност2016-12216
ИзраелБългаринДействителна стойност2012-100
ИзраелБългаринДействителна стойност2012-11102
ИзраелБългаринДействителна стойност2012-12185
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-0176
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-0247
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-03225
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-0482
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-05705
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-061312
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-071826
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-081646
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-091575
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-100
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-11331
ИзраелБългаринДействителна стойност2013-12449
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-0166
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-0246
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-031038
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-040
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-052375
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-06860
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-07167
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-08489
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-09885
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-10671
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-11211
ИзраелБългаринДействителна стойност2014-12229
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-01286
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-02412
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-03224
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-04271
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-050
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-06865
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-07200
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-08358
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-09621
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-100
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-11681
ИзраелБългаринДействителна стойност2015-12286
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-01257
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-02247
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-03178
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-04298
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-050
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-06419
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-070
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-08963
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-09235
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-10564
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-110
ИзраелБългаринДействителна стойност2016-12225
Други страниЧужденецДействителна стойност2012-101066
Други страниЧужденецДействителна стойност2012-11949
Други страниЧужденецДействителна стойност2012-12721
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-01707
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-02725
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-03734
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-04836
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-05992
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-06895
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-071138
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-08820
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-091049
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-10905
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-111052
Други страниЧужденецДействителна стойност2013-12765
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-01636
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-02874
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-031196
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-041079
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-051023
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-06917
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-07839
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-08868
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-09958
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-10886
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-11935
Други страниЧужденецДействителна стойност2014-12725
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-01848
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-02681
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-03980
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-041011
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-051077
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-06873
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-071103
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-08928
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-09886
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-101089
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-111097
Други страниЧужденецДействителна стойност2015-12799
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-01781
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-021154
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-031084
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-041099
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-051693
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-061168
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-071029
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-081004
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-091206
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-101634
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-111051
Други страниЧужденецДействителна стойност2016-12864
Други страниБългаринДействителна стойност2012-10378
Други страниБългаринДействителна стойност2012-11177
Други страниБългаринДействителна стойност2012-12496
Други страниБългаринДействителна стойност2013-01203
Други страниБългаринДействителна стойност2013-02329
Други страниБългаринДействителна стойност2013-03512
Други страниБългаринДействителна стойност2013-04463
Други страниБългаринДействителна стойност2013-051220
Други страниБългаринДействителна стойност2013-062346
Други страниБългаринДействителна стойност2013-072826
Други страниБългаринДействителна стойност2013-082604
Други страниБългаринДействителна стойност2013-091814
Други страниБългаринДействителна стойност2013-10287
Други страниБългаринДействителна стойност2013-11429
Други страниБългаринДействителна стойност2013-12582
Други страниБългаринДействителна стойност2014-01216
Други страниБългаринДействителна стойност2014-02148
Други страниБългаринДействителна стойност2014-031811
Други страниБългаринДействителна стойност2014-04224
Други страниБългаринДействителна стойност2014-053262
Други страниБългаринДействителна стойност2014-061850
Други страниБългаринДействителна стойност2014-07167
Други страниБългаринДействителна стойност2014-08855
Други страниБългаринДействителна стойност2014-091468
Други страниБългаринДействителна стойност2014-101148
Други страниБългаринДействителна стойност2014-11398
Други страниБългаринДействителна стойност2014-12561
Други страниБългаринДействителна стойност2015-011640
Други страниБългаринДействителна стойност2015-021032
Други страниБългаринДействителна стойност2015-03782
Други страниБългаринДействителна стойност2015-04561
Други страниБългаринДействителна стойност2015-051166
Други страниБългаринДействителна стойност2015-061640
Други страниБългаринДействителна стойност2015-07867
Други страниБългаринДействителна стойност2015-08561
Други страниБългаринДействителна стойност2015-091006
Други страниБългаринДействителна стойност2015-10621
Други страниБългаринДействителна стойност2015-111041
Други страниБългаринДействителна стойност2015-12540
Други страниБългаринДействителна стойност2016-011079
Други страниБългаринДействителна стойност2016-02561
Други страниБългаринДействителна стойност2016-03977
Други страниБългаринДействителна стойност2016-04746
Други страниБългаринДействителна стойност2016-05388
Други страниБългаринДействителна стойност2016-061661
Други страниБългаринДействителна стойност2016-07619
Други страниБългаринДействителна стойност2016-082412
Други страниБългаринДействителна стойност2016-091018
Други страниБългаринДействителна стойност2016-10762
Други страниБългаринДействителна стойност2016-11440
Други страниБългаринДействителна стойност2016-12617
ИталияЧужденецДействителна стойност2012-104423
ИталияЧужденецДействителна стойност2012-112162
ИталияЧужденецДействителна стойност2012-121841
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-012362
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-021145
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-032175
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-043184
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-052938
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-063178
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-076258
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-083899
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-096040
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-103948
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-112293
ИталияЧужденецДействителна стойност2013-122157
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-011223
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-021473
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-032821
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-043077
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-053192
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-063278
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-074816
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-084864
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-097287
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-105197
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-112405
ИталияЧужденецДействителна стойност2014-122483
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-012340
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-022788
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-032715
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-043259
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-053622
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-062634
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-076019
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-085654
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-096030
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-104747
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-113176
ИталияЧужденецДействителна стойност2015-123503
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-013480
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-022650
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-032490
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-045549
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-056160
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-063730
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-079799
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-084115
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-098831
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-108707
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-113978
ИталияЧужденецДействителна стойност2016-122516
ИталияБългаринДействителна стойност2012-101008
ИталияБългаринДействителна стойност2012-111687
ИталияБългаринДействителна стойност2012-121127
ИталияБългаринДействителна стойност2013-012328
ИталияБългаринДействителна стойност2013-021511
ИталияБългаринДействителна стойност2013-035197
ИталияБългаринДействителна стойност2013-043590
ИталияБългаринДействителна стойност2013-053024
ИталияБългаринДействителна стойност2013-064519
ИталияБългаринДействителна стойност2013-073916
ИталияБългаринДействителна стойност2013-086881
ИталияБългаринДействителна стойност2013-092429
ИталияБългаринДействителна стойност2013-102452
ИталияБългаринДействителна стойност2013-111407
ИталияБългаринДействителна стойност2013-121201
ИталияБългаринДействителна стойност2014-012573
ИталияБългаринДействителна стойност2014-021920
ИталияБългаринДействителна стойност2014-033738
ИталияБългаринДействителна стойност2014-042876
ИталияБългаринДействителна стойност2014-055149
ИталияБългаринДействителна стойност2014-064020
ИталияБългаринДействителна стойност2014-074737
ИталияБългаринДействителна стойност2014-082675
ИталияБългаринДействителна стойност2014-092733
ИталияБългаринДействителна стойност2014-102983
ИталияБългаринДействителна стойност2014-112825
ИталияБългаринДействителна стойност2014-122513
ИталияБългаринДействителна стойност2015-012229
ИталияБългаринДействителна стойност2015-021433
ИталияБългаринДействителна стойност2015-031980
ИталияБългаринДействителна стойност2015-044242
ИталияБългаринДействителна стойност2015-054855
ИталияБългаринДействителна стойност2015-063086
ИталияБългаринДействителна стойност2015-071250
ИталияБългаринДействителна стойност2015-081565
ИталияБългаринДействителна стойност2015-091885
ИталияБългаринДействителна стойност2015-101839
ИталияБългаринДействителна стойност2015-111504
ИталияБългаринДействителна стойност2015-124255
ИталияБългаринДействителна стойност2016-011409
ИталияБългаринДействителна стойност2016-022604
ИталияБългаринДействителна стойност2016-032995
ИталияБългаринДействителна стойност2016-043908
ИталияБългаринДействителна стойност2016-053576
ИталияБългаринДействителна стойност2016-063717
ИталияБългаринДействителна стойност2016-072430
ИталияБългаринДействителна стойност2016-082145
ИталияБългаринДействителна стойност2016-093176
ИталияБългаринДействителна стойност2016-102101
ИталияБългаринДействителна стойност2016-114052
ИталияБългаринДействителна стойност2016-122529
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2012-10161
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2012-11101
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2012-1267
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-0166
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-0255
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-03104
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-0486
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-0584
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-06111
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-07279
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-0891
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-09121
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-10108
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-11126
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2013-1253
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-0149
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-02174
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-03308
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-04276
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-0599
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-0694
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-0784
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-08142
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-09117
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-1088
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-1179
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2014-1255
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-0168
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-0244
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-0384
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-0496
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-0572
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-0680
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-0793
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-0890
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-0997
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-1099
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-1181
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2015-1259
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-0148
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-0294
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-0383
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-04224
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-05420
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-06368
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-07104
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-08106
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-09301
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-10427
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-11155
ЯпонияЧужденецДействителна стойност2016-12136
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2012-102633
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2012-112732
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2012-122190
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-012353
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-022330
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-032504
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-042487
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-052477
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-062688
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-072956
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-082800
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-092552
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-103027
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-112697
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2013-122464
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-01363
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-022524
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-032871
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-042639
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-052641
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-062746
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-073284
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-083073
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-093066
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-103128
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-112819
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2014-122735
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-012393
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-022507
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-032756
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-042913
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-053030
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-063184
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-073109
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-083255
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-093579
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-103297
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-113114
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2015-122733
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-012450
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-023073
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-033226
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-043024
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-052883
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-062797
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-072920
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-082873
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-092779
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-103236
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-113132
бивша югославска република МакедонияЧужденецДействителна стойност2016-122914
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2012-106723
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2012-116856
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2012-125951
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-015641
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-026797
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-039898
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0413033
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0512785
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0618479
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-075636
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-085688
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-0914482
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-107642
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-116205
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2013-127427
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-017425
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-025060
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0311159
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-049477
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0516807
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0620720
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0710558
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0811219
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-0910461
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-106503
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-113663
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2014-125879
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-016522
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-025849
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0311234
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0412453
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0515565
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-0619247
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-079841
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-089876
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-099360
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-105627
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-116804
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2015-128800
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-019708
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-026178
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-035974
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-049383
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0516353
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-0612661
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-075706
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-088378
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-098483
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-108261
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-117470
бивша югославска република МакедонияБългаринДействителна стойност2016-129097
МалтаЧужденецДействителна стойност2012-1025
МалтаЧужденецДействителна стойност2012-1142
МалтаЧужденецДействителна стойност2012-12129
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-010
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-02157
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-03139
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-0475
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-0546
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-06112
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-076
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-080
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-0924
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-100
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-110
МалтаЧужденецДействителна стойност2013-120
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-0110
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-02128
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-030
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-040
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-050
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-060
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-070
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-080
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-090
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-100
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-11853
МалтаЧужденецДействителна стойност2014-120
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-010
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-020
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-0317
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-0430
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-05143
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-06120
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-070
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-080
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-090
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-100
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-110
МалтаЧужденецДействителна стойност2015-1218
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-01100
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-02162
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-030
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-040
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-050
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-06188
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-070
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-08193
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-09163
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-100
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-110
МалтаЧужденецДействителна стойност2016-12196
МалтаБългаринДействителна стойност2012-100
МалтаБългаринДействителна стойност2012-110
МалтаБългаринДействителна стойност2012-127
МалтаБългаринДействителна стойност2013-0115
МалтаБългаринДействителна стойност2013-020
МалтаБългаринДействителна стойност2013-030
МалтаБългаринДействителна стойност2013-040
МалтаБългаринДействителна стойност2013-050
МалтаБългаринДействителна стойност2013-060
МалтаБългаринДействителна стойност2013-07182
МалтаБългаринДействителна стойност2013-080
МалтаБългаринДействителна стойност2013-090
МалтаБългаринДействителна стойност2013-1026
МалтаБългаринДействителна стойност2013-110
МалтаБългаринДействителна стойност2013-120
МалтаБългаринДействителна стойност2014-0152
МалтаБългаринДействителна стойност2014-020
МалтаБългаринДействителна стойност2014-030
МалтаБългаринДействителна стойност2014-040
МалтаБългаринДействителна стойност2014-050
МалтаБългаринДействителна стойност2014-060
МалтаБългаринДействителна стойност2014-070
МалтаБългаринДействителна стойност2014-08301
МалтаБългаринДействителна стойност2014-090
МалтаБългаринДействителна стойност2014-100
МалтаБългаринДействителна стойност2014-110
МалтаБългаринДействителна стойност2014-120
МалтаБългаринДействителна стойност2015-010
МалтаБългаринДействителна стойност2015-020
МалтаБългаринДействителна стойност2015-030
МалтаБългаринДействителна стойност2015-04138
МалтаБългаринДействителна стойност2015-050
МалтаБългаринДействителна стойност2015-060
МалтаБългаринДействителна стойност2015-070
МалтаБългаринДействителна стойност2015-080
МалтаБългаринДействителна стойност2015-090
МалтаБългаринДействителна стойност2015-100
МалтаБългаринДействителна стойност2015-11107
МалтаБългаринДействителна стойност2015-120
МалтаБългаринДействителна стойност2016-0196
МалтаБългаринДействителна стойност2016-020
МалтаБългаринДействителна стойност2016-030
МалтаБългаринДействителна стойност2016-04224
МалтаБългаринДействителна стойност2016-0582
МалтаБългаринДействителна стойност2016-06215
МалтаБългаринДействителна стойност2016-07387
МалтаБългаринДействителна стойност2016-080
МалтаБългаринДействителна стойност2016-090
МалтаБългаринДействителна стойност2016-10134
МалтаБългаринДействителна стойност2016-110
МалтаБългаринДействителна стойност2016-120
НидерландияЧужденецДействителна стойност2012-101493
НидерландияЧужденецДействителна стойност2012-11931
НидерландияЧужденецДействителна стойност2012-12963
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-0152
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-02342
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-03356
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-04994
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-05397
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-061685
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-072607
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-081539
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-092667
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-101228
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-111052
НидерландияЧужденецДействителна стойност2013-12730
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-0167
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-02347
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-03376
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-04882
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-05770
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-061682
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-0711856
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-082582
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-094281
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-101495
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-111212
НидерландияЧужденецДействителна стойност2014-121118
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-01133
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-02622
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-03551
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-041174
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-05914
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-06683
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-073673
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-083702
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-095703
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-10618
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-111338
НидерландияЧужденецДействителна стойност2015-121283
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-01836
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-02789
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-03554
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-041225
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-052673
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-063272
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-0714302
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-084521
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-094993
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-101502
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-111968
НидерландияЧужденецДействителна стойност2016-121988
НидерландияБългаринДействителна стойност2012-10755
НидерландияБългаринДействителна стойност2012-11307
НидерландияБългаринДействителна стойност2012-12414
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-01484
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-02344
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-03795
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-04192
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-05330
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-061988
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-071070
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-081453
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-09287
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-101569
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-11367
НидерландияБългаринДействителна стойност2013-12527
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-01517
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-021078
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-03625
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-04210
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-052028
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-06667
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-07357
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-08456
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-09489
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-10492
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-11143
НидерландияБългаринДействителна стойност2014-12555
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-01821
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-02864
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-031261
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-041503
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-052248
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-06637
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-07497
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-081397
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-09803
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-101317
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-11226
НидерландияБългаринДействителна стойност2015-12457
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-01514
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-02667
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-03693
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-041058
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-05781
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-06884
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-071038
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-081098
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-091524
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-102368
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-111227
НидерландияБългаринДействителна стойност2016-121123
НорвегияЧужденецДействителна стойност2012-10128
НорвегияЧужденецДействителна стойност2012-11126
НорвегияЧужденецДействителна стойност2012-1286
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-01135
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-0219
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-0339
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-04298
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-05149
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-06214
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-0771
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-080
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-0969
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-10127
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-11138
НорвегияЧужденецДействителна стойност2013-1274
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-0135
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-0246
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-030
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-040
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-05140
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-060
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-0782
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-08845
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-09493
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-100
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-11133
НорвегияЧужденецДействителна стойност2014-120
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-010
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-0230
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-0368
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-0414
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-050
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-06236
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-070
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-080
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-09600
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-1086
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-11253
НорвегияЧужденецДействителна стойност2015-1272
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-0183
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-02242
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-03196
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-04194
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-05408
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-06698
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-0774
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-080
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-0927
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-10117
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-1123
НорвегияЧужденецДействителна стойност2016-1292
НорвегияБългаринДействителна стойност2012-10143
НорвегияБългаринДействителна стойност2012-110
НорвегияБългаринДействителна стойност2012-12230
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-0161
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-020
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-03451
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-040
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-05200
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-0692
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-07401
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-08138
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-090
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-100
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-110
НорвегияБългаринДействителна стойност2013-120
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-0151
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-02129
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-03140
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-040
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-05330
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-060
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-07409
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-080
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-090
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-100
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-110
НорвегияБългаринДействителна стойност2014-129
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-0146
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-0264
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-0374
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-0467
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-050
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-06226
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-070
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-08240
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-090
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-1048
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-110
НорвегияБългаринДействителна стойност2015-12114
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-010
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-020
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-0398
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-0484
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-05305
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-06400
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-07472
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-08649
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-090
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-10579
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-11382
НорвегияБългаринДействителна стойност2016-12507
ПолшаЧужденецДействителна стойност2012-103053
ПолшаЧужденецДействителна стойност2012-111492
ПолшаЧужденецДействителна стойност2012-121783
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-01786
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-02956
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-031427
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-042279
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-051598
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-063026
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-072086
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-081180
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-092743
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-103028
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-111806
ПолшаЧужденецДействителна стойност2013-121434
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-011037
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-021013
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-031262
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-041610
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-051692
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-062170
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-077244
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-086433
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-097133
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-102127
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-111838
ПолшаЧужденецДействителна стойност2014-121981
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-011553
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-02958
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-03884
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-041900
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-053298
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-06340
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-072507
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-083889
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-097415
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-101725
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-113267
ПолшаЧужденецДействителна стойност2015-121742
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-012054
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-021297
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-032072
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-043210
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-051987
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-064090
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-074684
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-085609
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-099437
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-1012573
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-112254
ПолшаЧужденецДействителна стойност2016-122324
ПолшаБългаринДействителна стойност2012-101596
ПолшаБългаринДействителна стойност2012-111117
ПолшаБългаринДействителна стойност2012-12843
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-01889
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-02828
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-031075
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-042286
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-051412
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-06623
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-07949
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-081228
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-09936
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-101515
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-11892
ПолшаБългаринДействителна стойност2013-12939
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-01723
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-02665
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-031957
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-043394
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-051651
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-06822
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-07796
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-08770
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-09680
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-10486
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-11409
ПолшаБългаринДействителна стойност2014-121012
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-01714
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-021088
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-03786
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-042215
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-052143
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-06404
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-07610
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-081207
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-091313
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-10921
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-111064
ПолшаБългаринДействителна стойност2015-122723
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-011158
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-02932
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-031242
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-042553
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-052600
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-065217
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-071474
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-08656
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-092962
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-101390
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-111109
ПолшаБългаринДействителна стойност2016-121913
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2012-10208
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2012-1147
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2012-1281
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-0126
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-0274
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-03151
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-0465
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-05238
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-06324
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-07329
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-0894
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-09105
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-10187
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-1158
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2013-1267
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-0115
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-0297
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-03126
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-0461
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-05136
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-06543
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-070
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-080
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-090
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-100
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-11405
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2014-12223
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-01154
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-0295
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-030
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-04270
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-050
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-060
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-070
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-080
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-09500
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-10562
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-11183
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2015-1273
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-0128
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-020
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-03339
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-04757
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-05185
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-06106
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-07780
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-081550
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-09340
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-10377
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-11137
ПортугалияЧужденецДействителна стойност2016-12106
ПортугалияБългаринДействителна стойност2012-1024
ПортугалияБългаринДействителна стойност2012-11246
ПортугалияБългаринДействителна стойност2012-12230
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-010
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-02183
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-03523
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-040
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-05253
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-06211
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-07480
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-080
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-09314
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-1090
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-11170
ПортугалияБългаринДействителна стойност2013-12139
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-010
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-020
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-030
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-040
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-05435
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-06137
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-071908
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-08648
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-09381
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-100
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-110
ПортугалияБългаринДействителна стойност2014-12290
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-011072
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-02639
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-030
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-04451
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-050
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-060
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-07559
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-080
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-090
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-10158
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-11267
ПортугалияБългаринДействителна стойност2015-12817
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-011066
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-02494
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-031626
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-04244
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-050
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-06637
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-072420
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-08208
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-090
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-10391
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-11400
ПортугалияБългаринДействителна стойност2016-120
РумънияЧужденецДействителна стойност2012-1017844
РумънияЧужденецДействителна стойност2012-1115561
РумънияЧужденецДействителна стойност2012-1214967
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-014230
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-025466
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0315752
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0417444
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0518090
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0618760
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0715101
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0812963
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-0927166
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-1016982
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-1116905
РумънияЧужденецДействителна стойност2013-1213213
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-014522
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-029113
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0313220
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0417883
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0521110
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0616449
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0728162
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0819406
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-0916799
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-1015596
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-1126300
РумънияЧужденецДействителна стойност2014-1212803
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-015000
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-028012
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0316766
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0420453
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0533918
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0640383
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0711374
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0829752
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-0917933
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-1015854
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-1117571
РумънияЧужденецДействителна стойност2015-126764
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-011286
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-028004
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0310511
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0423897
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0530248
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0668711
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0715372
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-087888
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-0929940
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-1012872
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-1119536
РумънияЧужденецДействителна стойност2016-1218850
РумънияБългаринДействителна стойност2012-108252
РумънияБългаринДействителна стойност2012-118697
РумънияБългаринДействителна стойност2012-124429
РумънияБългаринДействителна стойност2013-016947
РумънияБългаринДействителна стойност2013-026807
РумънияБългаринДействителна стойност2013-035491
РумънияБългаринДействителна стойност2013-049378
РумънияБългаринДействителна стойност2013-054845
РумънияБългаринДействителна стойност2013-066882
РумънияБългаринДействителна стойност2013-078049
РумънияБългаринДействителна стойност2013-0813526
РумънияБългаринДействителна стойност2013-095840
РумънияБългаринДействителна стойност2013-109348
РумънияБългаринДействителна стойност2013-1110983
РумънияБългаринДействителна стойност2013-125699
РумънияБългаринДействителна стойност2014-016172
РумънияБългаринДействителна стойност2014-022819
РумънияБългаринДействителна стойност2014-036043
РумънияБългаринДействителна стойност2014-046479
РумънияБългаринДействителна стойност2014-058866
РумънияБългаринДействителна стойност2014-0614007
РумънияБългаринДействителна стойност2014-078859
РумънияБългаринДействителна стойност2014-089598
РумънияБългаринДействителна стойност2014-098952
РумънияБългаринДействителна стойност2014-104698
РумънияБългаринДействителна стойност2014-116283
РумънияБългаринДействителна стойност2014-124106
РумънияБългаринДействителна стойност2015-013088
РумънияБългаринДействителна стойност2015-023089
РумънияБългаринДействителна стойност2015-038378
РумънияБългаринДействителна стойност2015-045237
РумънияБългаринДействителна стойност2015-057961
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0614660
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0711580
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0810364
РумънияБългаринДействителна стойност2015-0911568
РумънияБългаринДействителна стойност2015-106710
РумънияБългаринДействителна стойност2015-119641
РумънияБългаринДействителна стойност2015-122614
РумънияБългаринДействителна стойност2016-014227
РумънияБългаринДействителна стойност2016-024630
РумънияБългаринДействителна стойност2016-038850
РумънияБългаринДействителна стойност2016-048845
РумънияБългаринДействителна стойност2016-058594
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0624735
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0710275
РумънияБългаринДействителна стойност2016-088078
РумънияБългаринДействителна стойност2016-0913655
РумънияБългаринДействителна стойност2016-105658
РумънияБългаринДействителна стойност2016-1114518
РумънияБългаринДействителна стойност2016-1213342
RSЧужденецДействителна стойност2012-101758
RSЧужденецДействителна стойност2012-111740
RSЧужденецДействителна стойност2012-121167
RSЧужденецДействителна стойност2013-011072
RSЧужденецДействителна стойност2013-021158
RSЧужденецДействителна стойност2013-031505
RSЧужденецДействителна стойност2013-041413
RSЧужденецДействителна стойност2013-051440
RSЧужденецДействителна стойност2013-061468
RSЧужденецДействителна стойност2013-071862
RSЧужденецДействителна стойност2013-081891
RSЧужденецДействителна стойност2013-091796
RSЧужденецДействителна стойност2013-101712
RSЧужденецДействителна стойност2013-111665
RSЧужденецДействителна стойност2013-121470
RSЧужденецДействителна стойност2014-011159
RSЧужденецДействителна стойност2014-021280
RSЧужденецДействителна стойност2014-031834
RSЧужденецДействителна стойност2014-041846
RSЧужденецДействителна стойност2014-051827
RSЧужденецДействителна стойност2014-062161
RSЧужденецДействителна стойност2014-072410
RSЧужденецДействителна стойност2014-082274
RSЧужденецДействителна стойност2014-092352
RSЧужденецДействителна стойност2014-102308
RSЧужденецДействителна стойност2014-112372
RSЧужденецДействителна стойност2014-122126
RSЧужденецДействителна стойност2015-011702
RSЧужденецДействителна стойност2015-021889
RSЧужденецДействителна стойност2015-032258
RSЧужденецДействителна стойност2015-042444
RSЧужденецДействителна стойност2015-052758
RSЧужденецДействителна стойност2015-062791
RSЧужденецДействителна стойност2015-072410
RSЧужденецДействителна стойност2015-082483
RSЧужденецДействителна стойност2015-092690
RSЧужденецДействителна стойност2015-103059
RSЧужденецДействителна стойност2015-112585
RSЧужденецДействителна стойност2015-122529
RSЧужденецДействителна стойност2016-011948
RSЧужденецДействителна стойност2016-022488
RSЧужденецДействителна стойност2016-032497
RSЧужденецДействителна стойност2016-042567
RSЧужденецДействителна стойност2016-052745
RSЧужденецДействителна стойност2016-062789
RSЧужденецДействителна стойност2016-072799
RSЧужденецДействителна стойност2016-083430
RSЧужденецДействителна стойност2016-092959
RSЧужденецДействителна стойност2016-103477
RSЧужденецДействителна стойност2016-113016
RSЧужденецДействителна стойност2016-122622
RSБългаринДействителна стойност2012-102980
RSБългаринДействителна стойност2012-113981
RSБългаринДействителна стойност2012-123705
RSБългаринДействителна стойност2013-012992
RSБългаринДействителна стойност2013-023715
RSБългаринДействителна стойност2013-036943
RSБългаринДействителна стойност2013-041718
RSБългаринДействителна стойност2013-055664
RSБългаринДействителна стойност2013-062497
RSБългаринДействителна стойност2013-074303
RSБългаринДействителна стойност2013-086966
RSБългаринДействителна стойност2013-092729
RSБългаринДействителна стойност2013-102500
RSБългаринДействителна стойност2013-112326
RSБългаринДействителна стойност2013-122315
RSБългаринДействителна стойност2014-013080
RSБългаринДействителна стойност2014-025601
RSБългаринДействителна стойност2014-033738
RSБългаринДействителна стойност2014-048239
RSБългаринДействителна стойност2014-052240
RSБългаринДействителна стойност2014-062895
RSБългаринДействителна стойност2014-072876
RSБългаринДействителна стойност2014-086737
RSБългаринДействителна стойност2014-094623
RSБългаринДействителна стойност2014-105844
RSБългаринДействителна стойност2014-116434
RSБългаринДействителна стойност2014-125179
RSБългаринДействителна стойност2015-013839
RSБългаринДействителна стойност2015-023670
RSБългаринДействителна стойност2015-0312776
RSБългаринДействителна стойност2015-048188
RSБългаринДействителна стойност2015-056686
RSБългаринДействителна стойност2015-063315
RSБългаринДействителна стойност2015-075078
RSБългаринДействителна стойност2015-085473
RSБългаринДействителна стойност2015-092754
RSБългаринДействителна стойност2015-102810
RSБългаринДействителна стойност2015-117276
RSБългаринДействителна стойност2015-127170
RSБългаринДействителна стойност2016-017511
RSБългаринДействителна стойност2016-023973
RSБългаринДействителна стойност2016-0310589
RSБългаринДействителна стойност2016-042952
RSБългаринДействителна стойност2016-054848
RSБългаринДействителна стойност2016-065482
RSБългаринДействителна стойност2016-078190
RSБългаринДействителна стойност2016-087402
RSБългаринДействителна стойност2016-098423
RSБългаринДействителна стойност2016-101424
RSБългаринДействителна стойност2016-114870
RSБългаринДействителна стойност2016-124262
РусияЧужденецДействителна стойност2012-102478
РусияЧужденецДействителна стойност2012-112130
РусияЧужденецДействителна стойност2012-121441
РусияЧужденецДействителна стойност2013-011193
РусияЧужденецДействителна стойност2013-022117
РусияЧужденецДействителна стойност2013-032356
РусияЧужденецДействителна стойност2013-042279
РусияЧужденецДействителна стойност2013-053904
РусияЧужденецДействителна стойност2013-0610003
РусияЧужденецДействителна стойност2013-078682
РусияЧужденецДействителна стойност2013-085420
РусияЧужденецДействителна стойност2013-091584
РусияЧужденецДействителна стойност2013-101549
РусияЧужденецДействителна стойност2013-111467
РусияЧужденецДействителна стойност2013-121051
РусияЧужденецДействителна стойност2014-01951
РусияЧужденецДействителна стойност2014-02937
РусияЧужденецДействителна стойност2014-031144
РусияЧужденецДействителна стойност2014-041495
РусияЧужденецДействителна стойност2014-052047
РусияЧужденецДействителна стойност2014-067869
РусияЧужденецДействителна стойност2014-075561
РусияЧужденецДействителна стойност2014-083193
РусияЧужденецДействителна стойност2014-091316
РусияЧужденецДействителна стойност2014-10986
РусияЧужденецДействителна стойност2014-111293
РусияЧужденецДействителна стойност2014-12813
РусияЧужденецДействителна стойност2015-01680
РусияЧужденецДействителна стойност2015-02683
РусияЧужденецДействителна стойност2015-031077
РусияЧужденецДействителна стойност2015-041091
РусияЧужденецДействителна стойност2015-051477
РусияЧужденецДействителна стойност2015-062520
РусияЧужденецДействителна стойност2015-072094
РусияЧужденецДействителна стойност2015-081661
РусияЧужденецДействителна стойност2015-09844
РусияЧужденецДействителна стойност2015-10835
РусияЧужденецДействителна стойност2015-11921
РусияЧужденецДействителна стойност2015-12647
РусияЧужденецДействителна стойност2016-01636
РусияЧужденецДействителна стойност2016-02916
РусияЧужденецДействителна стойност2016-031019
РусияЧужденецДействителна стойност2016-04774
РусияЧужденецДействителна стойност2016-05944
РусияЧужденецДействителна стойност2016-061852
РусияЧужденецДействителна стойност2016-071631
РусияЧужденецДействителна стойност2016-081306
РусияЧужденецДействителна стойност2016-09837
РусияЧужденецДействителна стойност2016-10912
РусияЧужденецДействителна стойност2016-11951
РусияЧужденецДействителна стойност2016-12736
РусияБългаринДействителна стойност2012-10777
РусияБългаринДействителна стойност2012-11900
РусияБългаринДействителна стойност2012-12374
РусияБългаринДействителна стойност2013-01692
РусияБългаринДействителна стойност2013-02422
РусияБългаринДействителна стойност2013-032142
РусияБългаринДействителна стойност2013-042675
РусияБългаринДействителна стойност2013-052015
РусияБългаринДействителна стойност2013-06798
РусияБългаринДействителна стойност2013-072172
РусияБългаринДействителна стойност2013-083232
РусияБългаринДействителна стойност2013-091354
РусияБългаринДействителна стойност2013-101795
РусияБългаринДействителна стойност2013-11860
РусияБългаринДействителна стойност2013-12825
РусияБългаринДействителна стойност2014-01772
РусияБългаринДействителна стойност2014-02827
РусияБългаринДействителна стойност2014-031390
РусияБългаринДействителна стойност2014-041606
РусияБългаринДействителна стойност2014-051142
РусияБългаринДействителна стойност2014-062150
РусияБългаринДействителна стойност2014-073814
РусияБългаринДействителна стойност2014-081872
РусияБългаринДействителна стойност2014-092010
РусияБългаринДействителна стойност2014-10319
РусияБългаринДействителна стойност2014-11744
РусияБългаринДействителна стойност2014-12491
РусияБългаринДействителна стойност2015-01332
РусияБългаринДействителна стойност2015-02420
РусияБългаринДействителна стойност2015-03502
РусияБългаринДействителна стойност2015-041221
РусияБългаринДействителна стойност2015-051124
РусияБългаринДействителна стойност2015-061942
РусияБългаринДействителна стойност2015-073894
РусияБългаринДействителна стойност2015-081652
РусияБългаринДействителна стойност2015-091294
РусияБългаринДействителна стойност2015-10581
РусияБългаринДействителна стойност2015-111131
РусияБългаринДействителна стойност2015-12856
РусияБългаринДействителна стойност2016-011192
РусияБългаринДействителна стойност2016-021040
РусияБългаринДействителна стойност2016-03869
РусияБългаринДействителна стойност2016-041780
РусияБългаринДействителна стойност2016-051420
РусияБългаринДействителна стойност2016-062384
РусияБългаринДействителна стойност2016-075225
РусияБългаринДействителна стойност2016-081876
РусияБългаринДействителна стойност2016-092685
РусияБългаринДействителна стойност2016-101357
РусияБългаринДействителна стойност2016-111641
РусияБългаринДействителна стойност2016-121902
ШвецияЧужденецДействителна стойност2012-10314
ШвецияЧужденецДействителна стойност2012-11257
ШвецияЧужденецДействителна стойност2012-12257
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-01213
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-02198
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-03249
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-04246
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-05754
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-061357
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-0778
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-0880
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-09984
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-10287
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-11295
ШвецияЧужденецДействителна стойност2013-12215
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-01343
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-02209
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-03240
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-04280
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-051120
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-06543
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-071309
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-081578
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-09825
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-10667
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-11285
ШвецияЧужденецДействителна стойност2014-12158
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-01420
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-02170
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-0387
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-04205
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-051641
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-06383
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-070
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-080
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-091434
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-100
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-11351
ШвецияЧужденецДействителна стойност2015-12348
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-010
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-02396
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-03460
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-04401
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-05167
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-062540
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-070
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-08121
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-09924
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-10438
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-11195
ШвецияЧужденецДействителна стойност2016-1272
ШвецияБългаринДействителна стойност2012-10158
ШвецияБългаринДействителна стойност2012-11120
ШвецияБългаринДействителна стойност2012-120
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-010
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-02107
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-03517
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-04185
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-05318
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-06102
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-07905
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-08164
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-0996
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-10193
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-11210
ШвецияБългаринДействителна стойност2013-12269
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-01267
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-02202
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-030
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-04299
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-05649
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-0634
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-070
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-08185
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-09371
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-10265
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-11344
ШвецияБългаринДействителна стойност2014-12229
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-010
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-02106
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-03591
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-04362
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-05216
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-06460
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-07410
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-080
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-09422
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-10221
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-11283
ШвецияБългаринДействителна стойност2015-120
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-010
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-02541
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-03157
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-04280
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-05364
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-0668
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-07437
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-08384
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-090
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-10293
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-11468
ШвецияБългаринДействителна стойност2016-12283
СловенияЧужденецДействителна стойност2012-10899
СловенияЧужденецДействителна стойност2012-11412
СловенияЧужденецДействителна стойност2012-12485
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-010
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-02147
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-03236
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-04434
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-05324
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-06542
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-07654
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-08427
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-09589
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-10784
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-11398
СловенияЧужденецДействителна стойност2013-12347
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-01215
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-02191
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-03127
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-04490
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-05130
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-06543
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-070
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-080
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-091129
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-100
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-11268
СловенияЧужденецДействителна стойност2014-120
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-01889
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-02120
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-03508
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-04479
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-05761
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-06276
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-071651
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-081748
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-09566
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-10425
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-11517
СловенияЧужденецДействителна стойност2015-12229
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-01164
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-02172
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-03235
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-04537
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-05594
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-06515
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-070
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-08682
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-090
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-101100
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-11261
СловенияЧужденецДействителна стойност2016-12354
СловенияБългаринДействителна стойност2012-10249
СловенияБългаринДействителна стойност2012-110
СловенияБългаринДействителна стойност2012-1211
СловенияБългаринДействителна стойност2013-0142
СловенияБългаринДействителна стойност2013-02159
СловенияБългаринДействителна стойност2013-03139
СловенияБългаринДействителна стойност2013-040
СловенияБългаринДействителна стойност2013-05272
СловенияБългаринДействителна стойност2013-06157
СловенияБългаринДействителна стойност2013-070
СловенияБългаринДействителна стойност2013-080
СловенияБългаринДействителна стойност2013-09119
СловенияБългаринДействителна стойност2013-100
СловенияБългаринДействителна стойност2013-11223
СловенияБългаринДействителна стойност2013-12128
СловенияБългаринДействителна стойност2014-01204
СловенияБългаринДействителна стойност2014-02213
СловенияБългаринДействителна стойност2014-030
СловенияБългаринДействителна стойност2014-040
СловенияБългаринДействителна стойност2014-050
СловенияБългаринДействителна стойност2014-06188
СловенияБългаринДействителна стойност2014-070
СловенияБългаринДействителна стойност2014-080
СловенияБългаринДействителна стойност2014-09116
СловенияБългаринДействителна стойност2014-10248
СловенияБългаринДействителна стойност2014-1142
СловенияБългаринДействителна стойност2014-12532
СловенияБългаринДействителна стойност2015-01240
СловенияБългаринДействителна стойност2015-02107
СловенияБългаринДействителна стойност2015-03439
СловенияБългаринДействителна стойност2015-04563
СловенияБългаринДействителна стойност2015-05140
СловенияБългаринДействителна стойност2015-061132
СловенияБългаринДействителна стойност2015-070
СловенияБългаринДействителна стойност2015-080
СловенияБългаринДействителна стойност2015-09174
СловенияБългаринДействителна стойност2015-101041
СловенияБългаринДействителна стойност2015-11296
СловенияБългаринДействителна стойност2015-121711
СловенияБългаринДействителна стойност2016-011342
СловенияБългаринДействителна стойност2016-02741
СловенияБългаринДействителна стойност2016-03833
СловенияБългаринДействителна стойност2016-04930
СловенияБългаринДействителна стойност2016-05316
СловенияБългаринДействителна стойност2016-06545
СловенияБългаринДействителна стойност2016-070
СловенияБългаринДействителна стойност2016-08688
СловенияБългаринДействителна стойност2016-090
СловенияБългаринДействителна стойност2016-101299
СловенияБългаринДействителна стойност2016-11895
СловенияБългаринДействителна стойност2016-12859
СловакияЧужденецДействителна стойност2012-10924
СловакияЧужденецДействителна стойност2012-11547
СловакияЧужденецДействителна стойност2012-12524
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-01324
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-02258
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-03339
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-04938
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-051049
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-06461
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-07753
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-08691
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-09458
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-10826
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-11525
СловакияЧужденецДействителна стойност2013-12413
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-01249
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-02247
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-03327
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-041015
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-05987
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-061085
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-072430
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-081541
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-090
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-101324
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-111102
СловакияЧужденецДействителна стойност2014-12484
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-010
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-020
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-03546
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-04750
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-051169
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-060
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-071430
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-080
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-092699
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-102602
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-111006
СловакияЧужденецДействителна стойност2015-12806
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-01261
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-02243
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-03153
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-04477
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-050
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-061923
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-070
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-080
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-09443
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-10710
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-11571
СловакияЧужденецДействителна стойност2016-12210
СловакияБългаринДействителна стойност2012-10456
СловакияБългаринДействителна стойност2012-11178
СловакияБългаринДействителна стойност2012-12108
СловакияБългаринДействителна стойност2013-01176
СловакияБългаринДействителна стойност2013-02201
СловакияБългаринДействителна стойност2013-0384
СловакияБългаринДействителна стойност2013-040
СловакияБългаринДействителна стойност2013-0590
СловакияБългаринДействителна стойност2013-06370
СловакияБългаринДействителна стойност2013-07625
СловакияБългаринДействителна стойност2013-080
СловакияБългаринДействителна стойност2013-090
СловакияБългаринДействителна стойност2013-100
СловакияБългаринДействителна стойност2013-11161
СловакияБългаринДействителна стойност2013-12121
СловакияБългаринДействителна стойност2014-01480
СловакияБългаринДействителна стойност2014-02160
СловакияБългаринДействителна стойност2014-03421
СловакияБългаринДействителна стойност2014-04419
СловакияБългаринДействителна стойност2014-05108
СловакияБългаринДействителна стойност2014-06337
СловакияБългаринДействителна стойност2014-07547
СловакияБългаринДействителна стойност2014-08512
СловакияБългаринДействителна стойност2014-09853
СловакияБългаринДействителна стойност2014-10848
СловакияБългаринДействителна стойност2014-11264
СловакияБългаринДействителна стойност2014-12308
СловакияБългаринДействителна стойност2015-01400
СловакияБългаринДействителна стойност2015-02134
СловакияБългаринДействителна стойност2015-03398
СловакияБългаринДействителна стойност2015-04517
СловакияБългаринДействителна стойност2015-0550
СловакияБългаринДействителна стойност2015-06831
СловакияБългаринДействителна стойност2015-070
СловакияБългаринДействителна стойност2015-080
СловакияБългаринДействителна стойност2015-091440
СловакияБългаринДействителна стойност2015-100
СловакияБългаринДействителна стойност2015-11350
СловакияБългаринДействителна стойност2015-121157
СловакияБългаринДействителна стойност2016-01475
СловакияБългаринДействителна стойност2016-020
СловакияБългаринДействителна стойност2016-031484
СловакияБългаринДействителна стойност2016-04321
СловакияБългаринДействителна стойност2016-05309
СловакияБългаринДействителна стойност2016-06625
СловакияБългаринДействителна стойност2016-07767
СловакияБългаринДействителна стойност2016-08244
СловакияБългаринДействителна стойност2016-090
СловакияБългаринДействителна стойност2016-101360
СловакияБългаринДействителна стойност2016-11304
СловакияБългаринДействителна стойност2016-12524
ОбщоЧужденецДействителна стойност2012-1095919
ОбщоЧужденецДействителна стойност2012-1169461
ОбщоЧужденецДействителна стойност2012-1263711
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-0158954
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-0242742
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-0363972
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-0482551
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-0591665
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-06109032
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-07125330
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-0888411
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-09137700
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-1091224
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-1171465
ОбщоЧужденецДействителна стойност2013-1263377
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-0155594
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-0245585
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-0362738
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-0482043
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-05100549
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-06126820
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-07193051
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-08132988
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-09170591
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-1084147
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-1196199
ОбщоЧужденецДействителна стойност2014-1267063
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-0179996
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-0262684
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-0377200
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-0486373
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-05128387
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-06132639
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-0796381
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-08128415
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-09140452
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-1096494
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-1186376
ОбщоЧужденецДействителна стойност2015-1275099
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-0160760
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-0265314
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-0375399
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-04112010
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-05121524
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-06214062
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-07121024
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-08139529
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-09184141
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-10118544
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-11108164
ОбщоЧужденецДействителна стойност2016-12100638
ОбщоБългаринДействителна стойност2012-1066281
ОбщоБългаринДействителна стойност2012-1163507
ОбщоБългаринДействителна стойност2012-1254462
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-0159513
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-0255492
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-0384836
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-0469988
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-0581396
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-0686160
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-0774343
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-0888090
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-0971174
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-1073029
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-1158415
ОбщоБългаринДействителна стойност2013-1252711
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-0170719
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-0260544
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-0383106
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-0479968
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-05109035
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-06109991
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-0792357
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-0885391
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-09100720
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-1076682
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-1166823
ОбщоБългаринДействителна стойност2014-1270747
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-0196136
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-0259978
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-0389892
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-04103013
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-05121278
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-06105826
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-0783943
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-0871059
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-0999907
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-1089192
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-1177495
ОбщоБългаринДействителна стойност2015-1289774
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-0195451
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-0271555
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-0391639
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-04114665
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-05136732
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-06144864
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-0794850
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-0880339
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-09103341
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-10107738
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-1199978
ОбщоБългаринДействителна стойност2016-1295968
ТурцияЧужденецДействителна стойност2012-107524
ТурцияЧужденецДействителна стойност2012-117812
ТурцияЧужденецДействителна стойност2012-127797
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-017491
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-027106
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-039853
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-047769
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-058193
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-067828
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-078376
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-087233
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-098238
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-107927
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-117985
ТурцияЧужденецДействителна стойност2013-127208
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-016557
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-025752
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-038517
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-048034
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-059448
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-069173
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-078715
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-089037
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-0910298
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-1010686
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-119914
ТурцияЧужденецДействителна стойност2014-128097
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-018599
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-028542
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-039496
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-049211
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-0510025
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-069444
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-078210
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-089184
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-099269
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-1011548
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-119955
ТурцияЧужденецДействителна стойност2015-129876
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-019297
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0210376
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0311944
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0411486
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0512258
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0612507
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0711346
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0811068
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-0910077
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-1012834
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-1112556
ТурцияЧужденецДействителна стойност2016-1211897
ТурцияБългаринДействителна стойност2012-107044
ТурцияБългаринДействителна стойност2012-119181
ТурцияБългаринДействителна стойност2012-129703
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-018329
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-024394
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0313165
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-049133
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-057146
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-0610805
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-075906
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-087457
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-096976
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-107588
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-111530
ТурцияБългаринДействителна стойност2013-122066
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-019663
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0210690
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0316811
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0415857
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-059701
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0618981
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0711421
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0812058
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-0916110
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-1010335
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-1111959
ТурцияБългаринДействителна стойност2014-1213370
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0112618
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-024369
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-038655
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-047734
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-056678
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0615447
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0712555
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-088083
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-0911069
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-107749
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-117110
ТурцияБългаринДействителна стойност2015-128182
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-017716
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-027698
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-038592
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0411709
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-058260
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0612717
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-0713310
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-083936
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-093364
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-1010139
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-117760
ТурцияБългаринДействителна стойност2016-127511
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2012-10911
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2012-111020
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2012-12812
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-01654
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-02787
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-03934
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-041045
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-051147
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-063479
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-073097
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-082707
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-091560
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-101126
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-111238
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2013-121182
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-01751
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-02865
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-031059
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-041328
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-051470
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-062539
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-072993
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-082370
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-091623
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-101467
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-111528
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2014-121537
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-01945
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-021152
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-031158
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-041331
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-051451
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-062690
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-072318
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-082662
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-091823
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-101888
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-111809
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2015-121764
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-011375
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-021673
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-031942
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-042126
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-052556
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-064917
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-073031
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-083179
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-092221
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-102348
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-112223
УкрайнаЧужденецДействителна стойност2016-122625
УкрайнаБългаринДействителна стойност2012-10635
УкрайнаБългаринДействителна стойност2012-111346
УкрайнаБългаринДействителна стойност2012-12172
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-01260
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-02670
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-03549
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-04331
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-05298
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-06706
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-07293
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-08767
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-09282
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-102386
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-111630
УкрайнаБългаринДействителна стойност2013-12220
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-01421
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-02185
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-03152
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-041164
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-05837
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-062040
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-07263
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-081034
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-09389
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-10216
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-111002
УкрайнаБългаринДействителна стойност2014-12433
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-01198
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-0258
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-03123
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-041800
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-050
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-060
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-071143
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-081045
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-09470
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-10165
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-11402
УкрайнаБългаринДействителна стойност2015-12823
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-01418
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-02199
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-03165
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-04524
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-05776
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-06370
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-071004
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-08806
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-090
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-10206
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-11345
УкрайнаБългаринДействителна стойност2016-12738
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2012-10585
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2012-11503
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2012-12410
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-01395
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-02450
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-03422
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-04464
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-05556
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-06499
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-07566
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-08443
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-09662
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-10519
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-11587
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2013-12481
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-01380
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-02455
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-03616
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-04534
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-05636
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-06526
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-07457
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-08435
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-09576
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-10544
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-11552
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2014-12436
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-01519
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-02431
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-03587
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-04690
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-05741
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-06499
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-07714
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-08505
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-09592
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-10683
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-11688
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2015-12524
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-01482
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-02803
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-03691
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-04619
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-05921
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-06525
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-07588
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-08529
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-09633
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-10727
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-11576
Съединени американски щатиЧужденецДействителна стойност2016-12474
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2012-10251
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2012-1125
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2012-12223
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-0197
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-02165
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-03250
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-04299
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-05515
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-06664
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-07687
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-08654
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-09200
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-10287
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-1198
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2013-12133
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-0173
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-0259
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-03552
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-04224
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-05743
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-06848
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-070
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-08224
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-09583
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-10477
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-11187
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2014-12144
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-01248
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-02396
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-03558
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-04290
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-051166
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-06775
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-07523
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-08203
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-09190
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-10621
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-11190
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2015-12254
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-01515
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-02314
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-03514
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-04376
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-05247
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-061044
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-07422
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-08363
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-09499
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-10198
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-11214
Съединени американски щатиБългаринДействителна стойност2016-12338
Останал святЧужденецДействителна стойност2012-104088
Останал святЧужденецДействителна стойност2012-113634
Останал святЧужденецДействителна стойност2012-122786
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-012617
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-022905
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-033060
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-042983
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-054225
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-066748
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-076762
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-086022
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-093686
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-103460
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-113858
Останал святЧужденецДействителна стойност2013-122803
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-014893
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-022968
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-033709
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-044201
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-054594
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-066408
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-075929
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-085800
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-094589
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-104198
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-114197
Останал святЧужденецДействителна стойност2014-123277
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-012911
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-023144
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-034143
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-044237
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-054854
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-066146
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-075392
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-086171
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-094528
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-105077
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-114673
Останал святЧужденецДействителна стойност2015-123869
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-013582
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-024698
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-034725
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-045112
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-056149
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-067367
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-076349
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-086643
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-096183
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-106790
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-116653
Останал святЧужденецДействителна стойност2016-125479
Останал святБългаринДействителна стойност2012-102624
Останал святБългаринДействителна стойност2012-112035
Останал святБългаринДействителна стойност2012-12475
Останал святБългаринДействителна стойност2013-011072
Останал святБългаринДействителна стойност2013-022070
Останал святБългаринДействителна стойност2013-031109
Останал святБългаринДействителна стойност2013-041867
Останал святБългаринДействителна стойност2013-051485
Останал святБългаринДействителна стойност2013-061332
Останал святБългаринДействителна стойност2013-071950
Останал святБългаринДействителна стойност2013-082530
Останал святБългаринДействителна стойност2013-09938
Останал святБългаринДействителна стойност2013-102680
Останал святБългаринДействителна стойност2013-112209
Останал святБългаринДействителна стойност2013-121830
Останал святБългаринДействителна стойност2014-012776
Останал святБългаринДействителна стойност2014-023292
Останал святБългаринДействителна стойност2014-031961
Останал святБългаринДействителна стойност2014-043687
Останал святБългаринДействителна стойност2014-052362
Останал святБългаринДействителна стойност2014-062715
Останал святБългаринДействителна стойност2014-073279
Останал святБългаринДействителна стойност2014-084168
Останал святБългаринДействителна стойност2014-092480
Останал святБългаринДействителна стойност2014-103343
Останал святБългаринДействителна стойност2014-113561
Останал святБългаринДействителна стойност2014-126450
Останал святБългаринДействителна стойност2015-015687
Останал святБългаринДействителна стойност2015-025110
Останал святБългаринДействителна стойност2015-033351
Останал святБългаринДействителна стойност2015-044398
Останал святБългаринДействителна стойност2015-053353
Останал святБългаринДействителна стойност2015-061793
Останал святБългаринДействителна стойност2015-072352
Останал святБългаринДействителна стойност2015-085206
Останал святБългаринДействителна стойност2015-093794
Останал святБългаринДействителна стойност2015-102861
Останал святБългаринДействителна стойност2015-113314
Останал святБългаринДействителна стойност2015-121372
Останал святБългаринДействителна стойност2016-012777
Останал святБългаринДействителна стойност2016-022416
Останал святБългаринДействителна стойност2016-031976
Останал святБългаринДействителна стойност2016-042589
Останал святБългаринДействителна стойност2016-055279
Останал святБългаринДействителна стойност2016-063823
Останал святБългаринДействителна стойност2016-072317
Останал святБългаринДействителна стойност2016-083406
Останал святБългаринДействителна стойност2016-092170
Останал святБългаринДействителна стойност2016-102728
Останал святБългаринДействителна стойност2016-111462
Останал святБългаринДействителна стойност2016-123896
Географски обхватГражданствоСтатус на наблюдениетоОтчетен периодСтойност
Филтрирайте таблицата с данни за показване на колонна диаграма на това място.