Стопанска конюнктура през февруари 2020 година

През февруари 2020 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.8 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в търговията на дребно и сектора на услугите.

Прессъобщение: 
Статистическа област: