Стопанската конюнктура през март 2015 година

През март 2015 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.9 пункта спрямо предходния месец поради подобрения бизнес климат в промишлеността и сектора на услугите.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: