Стопанска конюнктура през август 2016 година

През август 2016 г. общият показател на бизнес климата остава приблизително на равнището си от юли. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и сектора на услугите, докато понижение на показателя се отчита в строителството и търговията на дребно.

Прессъобщение: 
Статистическа област: