Стопанска конюнктура през май 2019 година

През май 2019 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.3 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на подобрената стопанска конюнктура в строителството и търговията на дребно.

Прессъобщение: 
Статистическа област: