Стопанската конюнктура през февруари 2016 година

През февруари 2016 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-благоприятния бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: