Стопанската конюнктура през май 2011 година

Общият показател на бизнес климата през май 2011 г. запазва нивото си от предходния месец, като анкетата отчита влошаване на стопанската конюнктура единствено в промишлеността.

Прессъобщение: 
Статистическа област: