Стопанската конюнктура през декември 2011 година

Общият показател на бизнес климата през декември 2011 г. запазва нивото си от предходния месец, като се отчита понижение единствено в строителството.

Прессъобщение: 
Статистическа област: