Премини към основното съдържание

Стопанската конюнктура през юли 2013 година

Публикувано на: 29.07.2013 - 11:00

През юли 2013 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.4 пункта спрямо равнището си от предходния месец. По-добър бизнес климат е регистриран в промишлеността - с 3.2 пункта, и в търговията на дребно - с 5.2 пункта, докато в строителството и сектора на услугите има известно влошаване - съответно с 1.8 и 2.8 пункта.

Прессъобщение
Статистическа област