Стопанската конюнктура през юли 2013 година

През юли 2013 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.4 пункта спрямо равнището си от предходния месец. По-добър бизнес климат е регистриран в промишлеността - с 3.2 пункта, и в търговията на дребно - с 5.2 пункта, докато в строителството и сектора на услугите има известно влошаване - съответно с 1.8 и 2.8 пункта.

Прессъобщение: 
Статистическа област: