Наблюдение на потребителите, октомври 2014 година

През октомври 2014 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 2.9 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3.0 и с 2.8 пункта.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: