Стопанска конюнктура през юни 2016 година

През юни 2016 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.9 пункта спрямо май в резултат на подобрения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

Прессъобщение: 
Статистическа област: