Стопанската конюнктура през юни 2015 година

През юни 2015 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта спрямо нивото си от май поради по-неблагоприятния бизнес климат в търговията на дребно и сектора на услугите.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: