Наблюдение на потребителите, октомври 2019 година

През октомври 2019 г. общият показател на доверие на потребителите се покачва с 1.1 пункта в сравнение с юли, като при населението в градовете увеличението е 1.0 пункт, а при населението в селата - 1.6 пункта.

Прессъобщение: 
Статистическа област: