Стопанската конюнктура през юли 2010 г.

През юли 2010 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.4 пункта спрямо юни поради подобряване на бизнес климата в промишлеността и сектора на услугите.

Прессъобщение: 
Статистическа област: