Инвестиционна активност в промишлеността, март 2012 г.

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през втората половина на март 2012 г., осигури информация за реализираните от тях инвестиции през 2011 г. и инвестиционните им планове за тази година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: