Стопанска конюнктура през ноември 2018 година

През ноември 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.6 пункта в сравнение с октомври, което се дължи на подобрената стопанска конюнктура в промишлеността и търговията на дребно.

Прессъобщение: 
Статистическа област: