Стопанска конюнктура през август 2020 година

През август 2020 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец, което се дължи на по-благоприятния бизнес климат в сектора на услугите.

Прессъобщение: 
Статистическа област: