Инвестиционна активност в промишлеността, октомври 2016 г.

Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври 2016 г., показва, че предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 15.2% по-малко в сравнение с предходната 2015 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: