Стопанската конюнктура през юни 2012 година

През юни 2012 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.2 пункта спрямо майското си равнище поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и в търговията на дребно.

Прессъобщение: 
Статистическа област: