Премини към основното съдържание

Стопанската конюнктура през юни 2012 година

Публикувано на: 28.06.2012 - 11:00

През юни 2012 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 1.2 пункта спрямо майското си равнище поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността и в търговията на дребно.

Прессъобщение
Статистическа област