Стопанската конюнктура през октомври 2009 г.

През октомври 2009 г. бизнес анкетите на НСИ продължават да отчитат понижение на равнището на общия показател на бизнес климата, който намалява с 1.3 пункта в сравнение със септември.

Прессъобщение: 
Статистическа област: