Стопанска конюнктура през юни 2017 година

През юни 2017 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта спрямо предходния месец в резултат на неблагоприятните мнения на стопанските ръководители в промишлеността и услугите.

Прессъобщение: 
Статистическа област: