Стопанската конюнктура през септември 2015 година

През септември 2015 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.9 пункта в сравнение с август поради по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността, строителството и търговията на дребно.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: