Премини към основното съдържание

Стопанската конюнктура през декември 2012 година

Публикувано на: 28.12.2012 - 11:00

През декември 2012 г. общият показател на бизнес климата се покачва с 0.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец. Бизнес климатът в строителството и в търговията на дребно се повишава съответно с 3.6 и 6.4 пункта, а в промишлеността запазва приблизително нивото си от ноември. Единствено в сектора на услугите стопанската конюнктура се влошава (с 5.9 пункта).

Прессъобщение
Статистическа област