Стопанската конюнктура през ноември 2009 г.

Общият показател на бизнес климата сe повишава с 0.4 пункта в сравнение с октомври, което е резултат главно от отчетения относително по-добър бизнес климат в сектора на услугите и в промишлеността спрямо предходния месец.

Прессъобщение: 
Статистическа област: