Стопанска конюнктура през март 2019 година

През март 2019 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително нивото си от февруари, като подобрение е регистрирано единствено в търговията на дребно.

Прессъобщение: 
Статистическа област: