Премини към основното съдържание

Стопанската конюнктура през август 2010 г.

Публикувано на: 26.08.2010 - 16:00

Проведеното през август 2010 г. бизнес наблюдение показва известно подобряване на стопанската конюнктура в страната, като общият показател на бизнес климата се повишава с 2.0 пункта в сравнение с предходния месец. Положителната промяна се дължи на отчетения по-добър бизнес климат в строителството, търговията на дребно и услугите.

Прессъобщение
Статистическа област