Стопанската конюнктура през април 2016 година

През април 2016 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.3 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността.

Прессъобщение: 
Статистическа област: