Премини към основното съдържание

Инвестиционна активност в промишлеността, март 2013 г.

Публикувано на: 12.04.2013 - 11:00

По последни данни от инвестиционната бизнес анкета разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в промишлеността през 2012 г. са с 2.4% повече в сравнение с направените през 2011 година. Плановете на предприятията в отрасъла за 2013 г. също са за увеличение на инвестициите - с 26.5%, спрямо предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област