Стопанска конюнктура през октомври 2019 година

Общият показател на бизнес климата през октомври 2019 г. се понижава с 1.4 пункта спрямо предходния месец в резултат на по-неблагоприятната конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно.

Прессъобщение: 
Статистическа област: