Премини към основното съдържание

Стопанската конюнктура през ноември 2011 година

Публикувано на: 28.11.2011 - 11:00

През ноември 2011 г. общият показател на бизнес климата отново бележи намаление (с 2.1 пункта) спрямо нивото си от предходния месец. Единствено в търговията на дребно бизнес климатът има известно подобрение, докато в промишлеността, строителството и услугите стопанската конюнктура се влошава.

Прессъобщение
Статистическа област