Стопанската конюнктура през ноември 2011 година

През ноември 2011 г. общият показател на бизнес климата отново бележи намаление (с 2.1 пункта) спрямо нивото си от предходния месец. Единствено в търговията на дребно бизнес климатът има известно подобрение, докато в промишлеността, строителството и услугите стопанската конюнктура се влошава.

Прессъобщение: 
Статистическа област: