Наблюдение на потребителите, юли 2018 година

През юли 2018 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0.6 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи изцяло на пониженото доверие сред населението в селата.

Прессъобщение: 
Статистическа област: