Премини към основното съдържание

Инвестиционна активност в промишлеността – март (КИД - 2008)

Динамичен ред: Invest_KID_akt_mart.xls

ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА - м. МАРТ 2021 година
(Процент)
Наименование на показателите  
Очакван ръст на инвестициите в промишлеността (през текущата година спрямо предходната година) -15.5
Разпределение на очакваните инвестиции (през текущата година, по основни производствени групировки):  
 - Производство на стоки за дълготрайна употреба 2.9
 - Производство на недълготрайни потребителски стоки 15.8
 - Енергетични и свързани с водата сектори 31.1
 - Производство на стоки за междинно потребление 38.2
 - Производство на инвестиционни стоки (вкл. Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета) 11.7
 - Други 0.3
12.04.2021