Стопанската конюнктура през ноември 2015 година

През ноември 2015 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец в резултат на по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: