Стопанска конюнктура през април 2017 година

През април 2017 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.7 пункта спрямо предходния месец в резултат на подобрените мнения на стопанските ръководители в строителството и търговията на дребно.

Прессъобщение: 
Статистическа област: