Стопанската конюнктура през септември 2011 година

Общият показател на бизнес климата през септември 2011 г. запазва нивото си от предходния месец, като понижение на показателя се отчита единствено в строителството.

Прессъобщение: 
Статистическа област: