Премини към основното съдържание

Стопанска конюнктура през януари 2018 година

Публикувано на: 29.01.2018 - 11:00

През януари 2018 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 2.6 пункта спрямо декември 2017 година. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и сектора на услугите, докато в строителството и търговията на дребно показателят остава приблизително на нивото си от предходния месец.

Прессъобщение
Статистическа област